Sunteți pe pagina 1din 2

PIRAMIDA

Fie S o suprafaţă poligonală plană şi V un punct


exterior planului lui S. Reuniunea segmentelor [VM],
unde M S, formează corpul geometric numit piramidă.

Elementele piramidei din figură Numim înălţime a unei piramide


sunt : segmentul care uneşte vârful cu
- vârful – punctul V; piciorul perpendicularei dusă pe
- baza – patrulaterul ABCD bază din vârf.
- muchiile bazei - segmentele O piramidă care are baza un
[AB], [BC], [CD], [DA]; poligon regulat şi înălţimea cade în
- muchiile laterale - segmentele centrul bazei se numeşte piramidă
[VA], [VB], [VC], [VD]; regulată.
- feţe laterale – triunghiurile Un tetraedru care are toate cele
VAB, VBC, VCD, VDA; şase muchii congruente se numeşte
- suprafaţa piramidei reuniunea tetraedru regulat.
feţelor laterale şi a bazei. Obs : a nu se confunda piramida
În funcţie de natura bazei, cele triunghiulară regulată cu un
mai cunoscute tipuri de piramide tetraedru regulat.
sunt : Pentru o piramidă regulată există
- feţele laterale ale unei “Tăierea” se poate face de-a
- piramida triunghiulară – baza două elemente suplimentare:
piramide regulate sunt lungul muchiilor laterale,
este un triunghi; - distanţa de la centrul bazei la o
triunghiuri isoscele; obţinându-se astfel o formă de
- piramida patrulateră – baza latură a bazei se numeşte
- apotemele cad pe mijlocul stea, sau de-a lungul unei muchii
este un patrulater; apotema bazei;
muchiilor bazei; laterale şi a unor muchii ale bazei,
- piramida pentagonală – baza - distanţa de la vârf la o latură a
Aplicaţia 2. obţinând un caroiaj.
este un pentagon; bazei se numeşte apotema
Cunoaşterea formei în care o
- piramida hexagonală – baza piramidei;
A obţine suprafaţa desfăşurată a piramidă se desfăşoară ajută la un
este un hexagon; Proprietăţi :
unei piramide înseamnă să o calcul mai uşor al suprafeţei
Obs : piramida triunghiulară mai - muchiile laterale ale unei
“tăiem” de-a lungul unor muchii, laterale sau totale a piramidei.
poartă denumirea şi de tetraedru. piramide regulate sunt
să “rabatăm” unele feţe obţinând Aplicaţia 3.
Aplicaţia 1. congruente;
astfel o suprafaţă plană.
Captarea atenţiei : la 10 secunde de la pornirea lecţiei se citeşte cu karaoke definiţia evidenţiindu-se cuvintele “suprafaţă poligonală” (timp în care pe poză se
desenează baza), “vârf” (se desenează vârful), “piramidă” (se desenează conturul piramidei). Poza dispare treptat şi rămâne numai desenul.