Sunteți pe pagina 1din 3

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII PÎNGĂRAŢI – STRUCTURA STEJARU

JUDEŢUL NEAMŢ
PROF. : COZMA IOAN IRINEL
CLASA : a VII –a
PLANIFICAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE :
” REZOLVAREA TRIUNGHIULUI DREPTUNGHIC ”
Nr. de ore alocate : 5+1 (evaluare)
RESURSRE
CONTINUTURI FORME DE
MODURI DE SUPORTURI EVALUARE
COMPETENŢE ACTIVITATI DE INVATARE ORG. A
SPECIFICE TIMP ACTIVITATII ABORDARE METODE DIDACTICE

- analiza
răspunsurilor
Rapoarte - Calcularea sinusului, cosinusului, tangentei şi - învăţare prin
- expunerea - manualul orale şi scrise
cotangentei pentru unghiurile ascuţite ale exemple
constante în unui triunghi dreptunghic 1
- individuale
- intuitiv
- exemplul - culegerea - argumentarea
2.6. Aplicarea triunghiul - colective - exerciţiul - instrumentele demonstraţiilor
- Determinarea lungimilor unor catete, ipotenuze problematizarea
relaţiilor metrice demonstraţia geometrice - cantitatea şi
dreptunghic când se ştiu valorile unor rapoarte
calitatea
într-un triunghi
răspunsurilor
dreptunghic pentru
determinarea unor - Determinarea valorilor pentru sinus, cosinus,
elemente ale tangenta şi cotangenta unghiurilor de 300 , 450 , - argumentarea
Valori speciale - învăţarea prin - expunerea - manualul
600 răspunsurilor şi
acestuia - individuale receptare - exemplul - culegerea
pentru sin, cos, - Utilizarea valorilor pentru sinus, cosinus, 1
- colective problematizarea - exerciţiul - instrumentele
demonstraţiilor
tangenta şi cotangenta unghiurilor de 30 0 , 450 , - participarea
3.7. Deducerea
tg, ctg demonstraţia geometrice
600 pentru determinarea unor lungimi de activă la lecţie
relaţiilor metrice segmente într-un triunghi dreptunghic
într-un triunghi - Determinarea elementelor unui triunghi
dreptunghic dreptunghic utilizând relaţiile metrice şi
trigonometrice studiate
- argumentarea
- Utilizarea valorilor pentru sinus, cosinus, - învăţare prin - manualul
6.7. Transpunerea Rezolvarea răspunsurilor
tangenta şi cotangenta unghiurilor de 300 , 450 , exemple - conversaţia - culegerea
rezultatelor obţinute - individuale - demonstraţia
triunghiului 600 pentru determinarea unor lungimi de 3
- pe grupe
- învăţare prin - exemplul - instrumente
practică
prin rezolvarea unor segmente într-un triunghi dreptunghic aplicaţii practice - expunerea geometrice
dreptunghic - munca
triunghiuri - Identificarea şi analizarea unor metode - intuitiv - planşe
individuală
dreptunghice la alternative de rezolvare a problemelor de
geometrie utilizând relaţii metrice şi noţiuni de
situaţii-problemă trigonometrie
date
Evaluarea
- Exerciţii şi probleme recapitulative - evaluare
unităţii de - Lucrare de control
1 -- - lucrare scrisă -- --
sumativă
învăţare
MATRICEA DE ASOCIERE PENTRU
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE „REZOLVAREA TRIUNGHIULUI DREPTUNGHIC”

Competenţe specifice 2.6 3.7 6.7


Conţinuturi

Rapoarte constante în triunghiul dreptunghic X X

Valori speciale pentru sin, cos, tg, ctg X X

Rezolvarea triunghiului dreptunghic X X X