Sunteți pe pagina 1din 1

Episcopia Romanului Nr 12/10.02.

2008
Parohia Sf. Gheorghe Tg. Ocna
Jud. Bacau

ADEVERINŢĂ

Adeverim prin prezenta că, în urma decesului numiţilor MOISĂ AGLAIA, cu


domiciliul în Tg. Ocna, str. Tiseşti nr. 74 şi MOISĂ VIOREL-IOAN, din Slănic-
Moldova, str. Păstrăvăriei, nr.1, deces reieşit şi din Certficatele cu Nr.
560604/SeriaDP, respectiv Nr. 560647/seria DP, toate cheltuielile necesare celor
două înhumări, din cimitirul bisericii Sf. Gheorghe Tg. Ocna, precum şi celelalte
pomeniri creştineşti au fost suportate de familia Călmăţui Vasile şi Mariana.
Eliberăm acest Act pentru a fi necesar la Notariat.

PAROH,
PR. NICHITA DĂNUŢ