Sunteți pe pagina 1din 39

Scoala Gimnaziala Valea Lunga Cricov

Judetul Dambovita

PROGRAM SCOALA ALTFEL

-2019-

INVATAMANTUL GIMNAZIAL

Nr. Denumire activitate obiective data ora Clasa responsabil Evaluarea activitatii
crt
1. Studiu de caz: Identificarea scriitorilor 15.04.2019 8:15-9:15 VIIIA Prof. Grozea chestionare
,,Scriitori din zonă; recunoaşterea Maura
dâmboviţeni” vieţii şi a operei Cristina
acestora;
2. -Formarea deprinderilor 15.04.2019 8:15-9:15 VIIIB Prof. Poze
de întocmire a fişei de Panțuroiu
analiză şi tehnologică a Laurențiu
Realizarea şi analiza
unui produs
unor produse din
-Dezvoltarea interesului
materialele studiate la
pentru diferite procedee
ore.
de asamblare a
componentelor unui
material.
3. -Formarea deprinderilor 15.04.2019 9:15-10:15 VIIIA Prof. Poze
Realizarea şi analiza de întocmire a fişei de Panțuroiu
unor produse din analiză şi tehnologică a Laurențiu
materialele studiate la unui produs
ore. -Dezvoltarea interesului
pentru diferite procedee
de asamblare a
componentelor unui
material.
4. Studiu de caz: Identificarea scriitorilor 15.04.2019 9:15-10:15 VIIIB Prof. Grozea chestionare
,,Scriitori din zonă; recunoaşterea Maura
dâmboviţeni” vieţii şi a operei Cristina
acestora;
5. Patimile Domnului intelegerea 15.04.2019 10:15-11:15 VIIIA Prof.
semnificatiei Mănoiu Fise de lucru
Rastignirii Domnului Florentina
Iisus si a Invierii Sale
pentru intreaga Chestionare
crestinatate;

6. Istoria în imagini Dobândirea de noi 15.04.2019 10:15-11:15 VIIIB Prof. Discuții pe baza
cunoștințe folosind Petrescu materialelor vizionate;
metode didactice Cristian Realizarea unui folder
alternative; cu imagini din cadrul
activităților.
Realizarea unor
materiale referitoare la
viața într-un castel
medieval.

7. Istoria în imagini Dobândirea de noi 15.04.2019 11:15-12:15 VIIIA Prof. Discuții pe baza
cunoștințe folosind Petrescu materialelor vizionate;
metode didactice Cristian Realizarea unui folder
alternative; cu imagini din cadrul
activităților.
Realizarea unor
materiale referitoare la
viața într-un castel
medieval.

8. La cuisine francaise Dezvoltarea interesului 15.04.2019 11:15-12:15 VIIIB Prof. Bucur Retete din bucataria
pt bucataria Aida Frantei
frantuzeasca
9. Special English day -Dezvoltarea si 15.04.2019 12:15-13:15 V Prof. Aplicarea de chestionare
stimularea expresivitatii Petrescu Concurs cu premii
su creativitatii elevilor; Raluca
-Cultivarea spiritului
competitive a
abilitatilor de cooperare
si lucru in echipa,
sporirea increderii in
fortele proprii..
10. ,,Masa rotundă” Recunoaşterea 15.04.2019 12:15-13:15 VI Prof. Grozea fotografii
obiceiurilor şi a Maura
tradiţiilor: ,,Hanu’ – Cristina
Ancuţei” M. Sadoveanu
11. Profesor pentru o oră Identificarea calităților 15.04.2019 12:15-13:15 VII Prof. Discuții pe baza
necesare unui profesor Petrescu materialelor vizionate;
modern; Cristian Realizarea unui folder
cu imagini din cadrul
activităților.
Realizarea unor
materiale referitoare la
viața într-un castel
medieval.

12. La cuisine francaise Dezvoltarea interesului 15.04.2019 12:15-13:15 VIIIA Prof. Bucur Retete din bucataria
pt bucataria Aida Frantei
frantuzeasca
13. Patimile Domnului -intelegerea 15.04.2019 12:15-13:15 VIIIB Prof.
semnificatiei Mănoiu Fise de lucru
Rastignirii Domnului Florentina
Iisus si a Invierii Sale
pentru intreaga Chestionare
crestinatate;

14. ,,Masa rotundă” Recunoaşterea 15.04.2019 13:15-14:15 V Prof. Grozea fotografii


obiceiurilor şi a Maura
tradiţiilor: ,,Hanu’ – Cristina
Ancuţei” M. Sadoveanu
15. Special English day -Dezvoltarea si 15.04.2019 13:15-14:15 VI Prof. Aplicarea de chestionare
stimularea expresivitatii Petrescu Concurs cu premii
su creativitatii elevilor; Raluca
-Cultivarea spiritului
competitive a
abilitatilor de cooperare
si lucru in echipa,
sporirea increderii in
fortele proprii..
16. La cuisine francaise Dezvoltarea interesului 15.04.2019 13:15-14:15 VII Prof. Bucur Retete din bucataria
pt bucataria Aida Frantei
frantuzeasca
17. Patimile Domnului intelegerea 15.04.2019 13:15-14:15 VIIIA Prof. Fise de lucru
semnificatiei Mănoiu
Rastignirii Domnului Florentina
Iisus si a Invierii Sale Chestionare
pentru intreaga
crestinatate;

18. ,, Terra – planeta Cunoașterea orizontului 15.04.2019 13:15-14:15 VIIIB Prof. Discuții pe baza
albastră,, geografic local. Petrescu materialelor vizionate;
Cristian Realizarea unui folder
cu imagini din cadrul
activităților.
Realizarea unor
materiale referitoare la
viața într-un castel
medieval.

19. Drumul Crucii-Via -cunoasterea de catre 15.04.2019 14:15-15:15 V Prof. Fise de lucru
Dolorosa elevi a semnificatiei Mănoiu
sarbatorii de Pasti Florentina
Chestionare
20. ,, Procesul ,, , Dobândirea de noi 15.04.2019 14:15-15:15 VI Prof. Discuții pe baza
cunoștințe folosind Petrescu materialelor vizionate;
metode didactice Cristian Realizarea unui folder
alternative; cu imagini din cadrul
activităților.
Realizarea unor
materiale referitoare la
viața într-un castel
medieval.

21. ,,Masa rotundă” Recunoaşterea 15.04.2019 14:15-15:15 VII Prof. Grozea fotografii
obiceiurilor şi a Maura
tradiţiilor: ,,Hanu’ – Cristina
Ancuţei” M. Sadoveanu
22. La cuisine francaise Dezvoltarea interesului 15.04.2019 15:15-16:15 V Prof. Bucur Retete din bucataria
pt bucataria Aida Frantei
frantuzeasca
23. Prohodul Domnului - dezvoltarea interesului 15.04.2019 15:15-16:15 VI Prof.
pentru muzica Mănoiu Fise de lucru
religioasa Florentina
Chestionare
24. Exprimarea limbii Dezvoltarea si 15.04.2019 15:15-16:15 VII Prof. Fise de lucru
engleze prin arta stimularea expresivitatii Petrescu
si creativitatii elevilor; Raluca
-cultivarea spiritului Chestionare
competitive, a
abilitatilor de cooperare
si lucru in echipa,
sporirea increderii in
fortele proprii.
25. Rebus matematic -Dezvoltarea capacitatii 15.04.2019 16:15-17:15 V Prof. -Rezolvare unor
de a comunica Panțuroiu rebusuri matematice
utilizand limbajul Anamaria
matematic.
26. La cuisine francaise Dezvoltarea interesului 15.04.2019 16:15-17:15 VI Prof. Bucur Retete din bucataria
pt bucataria Aida Frantei
frantuzeasca
27. ,, Istoria în imagini,, Dobândirea de noi 15.04.2019 16:15-17:15 VII Prof. Discuții pe baza
cunoștințe folosind Petrescu materialelor vizionate;
metode didactice Cristian Realizarea unui folder
alternative; cu imagini din cadrul
activităților.
Realizarea unor
materiale referitoare la
viața într-un castel
medieval.

28 Rebus matematic -Dezvoltarea capacitatii 15.04.2019 17:15-18:15 VII Prof. -Rezolvare unor
de a comunica Panțuroiu rebusuri matematice
utilizand limbajul Anamaria
matematic.
29. Terra – planeta Cunoașterea orizontului 16.04.2018 8:15-9:15 VIIIA Prof. Discuții pe baza
albastră,, geografic local. Petrescu materialelor vizionate;
Constantin Realizarea unui folder
cu imagini din cadrul
activităților.
Realizarea unor
materiale referitoare la
viața într-un castel
medieval.

30. Competiţii şi -consolidarea unei 16.04.2018 8:15-9:15 VIIIB Prof. Oprea Diplome, fotografii,
concursuri între elevi personalități echilibrate, Dan Dumitru sondaj de opinie
”Mens sana in a disciplinei lăuntrice şi
corpore sana!” a unui set personal de
Jocuri de interior: valori;
șah, moară, fotbal - dezvoltarea capacității
-
logic şi alte jocuri de de a aborda viaţa într-o
societate manieră optimistă şi cu
simţul umorului.
- folosirea în mod
inovativ a cunoştinţelor
deținute și a celor
acumulate;
-responsabilizarea faţă
de propria dezvoltare
umană şi vocaţională;
- - dezvoltarea capacității
de a aborda viaţa într-o
manieră optimistă şi cu
simţul umorului.
31. Competiţii şi -consolidarea unei 16.04.2018 9:15-10:15 VIIIA Prof. Oprea Diplome, fotografii,
concursuri între elevi personalități echilibrate, Dan Dumitru sondaj de opinie
”Mens sana in a disciplinei lăuntrice şi
corpore sana!” a unui set personal de
Jocuri de interior: valori;
șah, moară, fotbal - - dezvoltarea capacității
logic şi alte jocuri de de a aborda viaţa într-o
societate manieră optimistă şi cu
simţul umorului.
- folosirea în mod
inovativ a cunoştinţelor
deținute și a celor
acumulate;
-responsabilizarea faţă
de propria dezvoltare
umană şi vocaţională;
- - dezvoltarea capacității
de a aborda viaţa într-o
manieră optimistă şi cu
simţul umorului.
32. Istoria în imagini,, Dobândirea de noi 16.04.2018 9:15-10:15 VIIIB Prof. Discuții pe baza
cunoștințe folosind Petrescu materialelor vizionate;
metode didactice Constantin Realizarea unui folder
alternative; cu imagini din cadrul
activităților.
Realizarea unor
materiale referitoare la
viața într-un castel
medieval.

33. -Explicarea ştiinţifică a 16.04.2018 10:15-11:15 VIIIA Prof. Niță Fișe de lucru
fenomenelor Marcela
„Ştiaţi că...?”
identificate utilizând
noţiunile şi legile
chimiei.
34. ,, Terra – planeta Cunoașterea orizontului 16.04.2018 10:15-11:15 VIIIB Prof. Discuții pe baza
albastră,, geografic local. Petrescu materialelor vizionate;
Constantin Realizarea unui folder
cu imagini din cadrul
activităților.
Realizarea unor
materiale referitoare la
viața într-un castel
medieval
Istoria în imagini Dobândirea de noi 16.04.2018 11:15-12:15 VIIIA Prof. Discuții pe baza
cunoștințe folosind Petrescu materialelor vizionate;
metode didactice Constantin Realizarea unui folder
alternative; cu imagini din cadrul
activităților.
Realizarea unor
materiale referitoare la
viața într-un castel
medieval
35. -Explicarea ştiinţifică a 16.04.2018 11:15-12:15 VIIIB Prof. Niță Fișe de lucru
fenomenelor Marcela
„Ştiaţi că...?” identificate utilizând
noţiunile şi legile
chimiei.
36. ,, O zi la castel,, Cunoașterea orizontului 16.04.2018 12:15-13:15 V Prof. Realizarea unor
geografic local. Petrescu materiale referitoare la
Constantin viața într-un castel
medieval.
37. - dezvoltarea 16.04.2018 12:15-13:15 VI Prof. Mănica Fotografi
Sportul pentru toţi –
interesului Romeo
vizionarea unor
pentru
competiţii sportive
activitatea
sportivă
38. Învățăm chimie -Formarea deprinderilor 16.04.2018 12:15-13:15 VII Prof. Niță Fișe de lucru
experimentală practice de a efectua Marcela
jucându-ne experimente fizice
39. Visioner des films Dezvoltarea interesului 16.04.2018 12:15-13:15 VIIIA Prof. Bucur Vizionare de filme
pt lumea filmului Aida
dinFranta
40. Abilități pentru viață Modul „Modalități de 16.04.2018 12:15-13:15 VIIIB Prof. Neagu Chestionar
și starea de bine”/ prevenire a violenței” Cristina
Proiect „Pentru fete și Obiectiv 1: Identifică
Băieți,, caracteristicile
situațiilor de conflict și
exersează abilități de
recunoaștere a formelor
de violență în mediul de
viață: familie, grup,
mass media
Obiectiv 4: Explorează
și se familiarizează cu
strategii de rezolvare a
conflictelor, ca
modalitate de rezistență
la presiunea mediului
de viață: grup, mass
media
41. ,, O zi la castel,, Cunoașterea orizontului 16.04.2018 13:15-14:15 V Prof. Realizarea unor
geografic local. Petrescu materiale referitoare la
Constantin viața într-un castel
medieval.
42. Informatică prin -stimularea implicării 16.04.2018 13:15-14:15 VI Prof. Mușat Diplome
jocuri şi aplicaţii elevilor în activităţi de Mihail Impresii ale elevilor
programare; Cristian Album foto
-descoperirea
conceptelor
fundamentale ale
programării;

-manifestarea creativă
prin utilizarea unor
aplicaţii simple de
construire a unor jocuri
digitale;

43. Jocuri matematice -Dezvoltarea abilitatilor 16.04.2018 13:15-14:15 VII Prof. Fișe de lucru
de comunicare; Panțuroiu
-Stimularea curioziăţii Anamaria
copiilor prin
investigarea
descoperirilor;
-Elevii vor invata
notiuni noi prin
intermediul jocurilor;
44. Abilități pentru viață Modul „Modalități de 16.04.2018 13:15-14:15 VIIIA Prof. Neagu Chestionar
și starea de bine”/ prevenire a violenței” Cristina
Proiect „Pentru fete și Obiectiv 1: Identifică
Băieți caracteristicile
situațiilor de conflict și
exersează abilități de
recunoaștere a formelor
de violență în mediul de
viață: familie, grup,
mass media
Obiectiv 4: Explorează
și se familiarizează cu
strategii de rezolvare a
conflictelor, ca
modalitate de rezistență
la presiunea mediului
de viață: grup, mass
media
45. Visioner des films Dezvoltarea interesului 16.04.2018 13:15-14:15 VIIIB Prof. Bucur Vizionare de filme
pt lumea filmului Aida
dinFranta
46. Informatică prin -stimularea implicării 16.04.2018 14:15-15:15 V Prof. Mușat Diplome
jocuri şi aplicaţii elevilor în activităţi de Mihail Impresii ale elevilor
programare; Cristian Album foto

-descoperirea
conceptelor
fundamentale ale
programării;

-manifestarea creativă
prin utilizarea unor
aplicaţii simple de
construire a unor jocuri
digitale;

47. Visioner des films Dezvoltarea interesului 16.04.2018 14:15-15:15 VI Prof. Bucur Vizionare de filme
pt lumea filmului Aida
dinFranta
48. Abilități pentru viață Modulul „Stima de sine 16.04.2018 14:15-15:15 VII Prof. Neagu Chestionar
și starea de bine”/ și relaționare,, Cristina
Proiect „Pentru fete și Obiectiv 2: Se
Băieți familiarizează cu
mecanismele de
construire și dezvoltare
a imaginii de sine prin
raportare și relaționare
la ceilalți: familie, grup,
mediu de viață și online
Obiectiv 4: Înțeleg și
conștientizează
conceptul de emoție și
rolul emoțiilor în
construirea și
dezvoltarea relațiilor
interpersonale
49. Visioner des films Dezvoltarea interesului 16.04.2018 15:15-16:15 V Prof. Bucur Vizionare de filme
pt lumea filmului Aida
dinFranta
50. Abilități pentru viață Modulul „Stima de 16.04.2018 15:15-16:15 VI Prof. Neagu Chestionar
și starea de bine”/ sine și relaționare,, Cristina
Proiect „Pentru fete și Obiectiv 2: Se
Băieți familiarizează cu
mecanismele de
construire și dezvoltare
a imaginii de sine prin
raportare și relaționare
la ceilalți: familie, grup,
mediu de viață și online
Obiectiv 4: Înțeleg și
conștientizează
conceptul de emoție și
rolul emoțiilor în
construirea și
dezvoltarea relațiilor
interpersonale
51. Incursiune în corpul -Analizarea aparatelor 16.04.2018 15:15-16:15 VII Prof. - Discuţii pe baza
omenesc – Vizionare studiate la ore Panțuroiu materialelor vizionate
de filme Laurențiu
52. - dezvoltarea 16.04.2018 16:15-17:15 V Prof. Mănica Fotografii ,diplome
Sportul pentru toţi – interesului Romeo
vizionarea unor pentru
competiţii sportive activitatea
sportivă
53. Jocuri matematice -Dezvoltarea abilitatilor 16.04.2018 16:15-17:15 VI Prof. Fișe de lucru
de comunicare; Panțuroiu
-Stimularea curioziăţii Anamaria
copiilor prin
investigarea
descoperirilor;
-Elevii vor invata
notiuni noi prin
intermediul jocurilor;
54. Visioner des films Dezvoltarea interesului 16.04.2018 16:15-17:15 VII Prof. Bucur Discuţii pe baza
pt lumea filmului Aida materialelor vizionate
dinFranta
55. Jocuri matematice -Dezvoltarea abilitatilor 16.04.2018 17:15-18:15 V Prof. Fișe de lucru
de comunicare; Panțuroiu
-Stimularea curioziăţii Anamaria
copiilor prin
investigarea
descoperirilor;
-Elevii vor invata
notiuni noi prin
intermediul jocurilor;
56. Incursiune în corpul -Analizarea aparatelor 16.04.2018 17:15-18:15 VI Prof. Discuţii pe baza
omenesc – Vizionare studiate la ore Panțuroiu materialelor vizionate
de filme Laurențiu
57. - dezvoltarea 16.04.2019 17:15-18:15 VII Prof. Mănica Fotografii ,diplome
Sportul pentru toţi – interesului Romeo
vizionarea unor pentru
competiţii sportive activitatea
sportivă
58 Vizionare -evidentierea 17.04.2019 8:15-9:15 VIIIA Prof. -portrete
documentar problematicilor Petrescu -desene
Nefarious-traficul de traficului de persoane Raluca -afise
persoane -fotografii
59. Exprimarea - folosirea în mod 17.04.2019 8:15-9:15 VIIIB Prof. Oprea Diplome, fotografii,
creativităţii şi nu inovativ a cunoştinţelor Dan sondaj de opinie
numai deținute și a celor Dumitru
”Ce spun elevii!” acumulate;
Concurs de probe pe -responsabilizarea faţă
echipe de propria dezvoltare
umană şi vocaţională şi
angajarea în acest
proces;
- stimularea imaginaţie
şi a spiritului creativ al
elevilor;
60. ,,Stop obezităţii!” Realizarea unor 17.04.2019 9:15-10:15 VIIIA Prof. Grozea Desene
(educaţie plastică) sloganuri alimentare, Maria Pliante
ilustrate în desene
semnificative
Piramida alimentară
61. Exprimarea - folosirea în mod 17.04.2019 9:15-10:15 VIIIB Prof. Oprea Diplome, fotografii,
creativităţii şi nu inovativ a cunoştinţelor Dan sondaj de opinie
numai deținute și a celor Dumitru
”Ce spun elevii!” acumulate;
Concurs de probe pe -responsabilizarea faţă
echipe de propria dezvoltare
umană şi vocaţională şi
angajarea în acest
proces;
- stimularea imaginaţie
şi a spiritului creativ al
elevilor;
62. Exprimarea - folosirea în mod 17.04.2019 10:15-11:15 VIIIA Prof. Oprea Diplome, fotografii,
creativităţii şi nu inovativ a cunoştinţelor Dan sondaj de opinie
numai deținute și a celor Dumitru
”Ce spun elevii!” acumulate;
Concurs de probe pe -responsabilizarea faţă
echipe de propria dezvoltare
umană şi vocaţională şi
angajarea în acest
proces;
- stimularea imaginaţie
şi a spiritului creativ al
elevilor;
63. ,,Stop obezităţii!” Realizarea unor 17.04.2019 10:15-11:15 VIIIB Prof. Grozea Desene
(educaţie plastică) sloganuri alimentare, Maria Pliante
ilustrate în desene
semnificative
Piramida alimentară
64. Exprimarea - folosirea în mod 17.04.2019 11:15-12:15 VIIIA Prof. Oprea Diplome, fotografii,
creativităţii şi nu inovativ a cunoştinţelor Dan sondaj de opinie
numai deținute și a celor Dumitru
”Ce spun elevii!” acumulate;
Concurs de probe pe -responsabilizarea faţă
echipe de propria dezvoltare
umană şi vocaţională şi
angajarea în acest
proces;
- stimularea imaginaţie
şi a spiritului creativ al
elevilor;
65. - Valorificarea 17.04.2019 11:15-12:15 VIIIB Prof. Mănica Clasament
achiziţiilor Romeo diplome
psiho-motrice în
menţinerea
sănătăţii şi a
dezvoltării fizice
armonioase
- Participarea la
jocurile şi
activităţile
motrice
organizate sau
spontane
Sport și sănătate –
- Aplicarea
concurs atletism
sistemului de
reguli specifice
organizării ți
practicării
activităților de
educaţie fizică şi
sport şi
adoptarea unui
comportament
adecvat în
cadrul relaţiilor
interpersonale şi
de grup.
66. Exprimarea limbii Dezvoltarea si 17.04.2019 12:15-13:15 V Prof.
engleze prin aerta stimularea expresivitatii Petrescu
si creativitatii elevilor; Raluca
-cultivarea spiritului
competitive, a
abilitatilor de cooperare
si lucru in echipa,
sporirea increderii in
fortele proprii.
67. Incursiune în corpul -Analizarea aparatelor 17.04.2019 12:15-13:15 VI Prof. - Discuţii pe baza
omenesc – Vizionare studiate la ore Panțuroiu materialelor vizionate
de filme Laurențiu
68. Un stil de viaţă Identificarea 17.04.2019 12:15-13:15 VII Prof. Grozea Chestionare
sănătos: vizionare de alimentelor care sunt Maria diplome
filme educative – nocive pentru sănătate
concurs:
,,Stop obezităţii!” Concurs de cultură
generală
69. Abilități pentru viață Modulul „Corpul 17.04.2019 12:15-13:15 VIIIA Prof. Neagu Chestionar
și starea de bine”/ uman și dezvoltarea la Cristina
Proiect „Pentru fete și pubertate”
Băieți Obiectiv 1: Înțelege
schimbările aferente
stadiului de dezvoltare
– pubertate și
adolescență și își
construiește o atitudine
realistă (pozitivă) față
de acestea.
Obiectiv 3: Descriu
modul în care imaginea
corpului influențează
modul în care se simt și
se relaționează și
identifică factorii care
contribuie la construirea
acesteia.
Obiectiv 2:
Conștientizează și
identifică propriile
percepții legate de
diferențele de gen și
înțelege importanța unei
atitudini fără
prejudecăți.
70. Informatică prin -stimularea implicării 17.04.2019 12:15-13:15 VIIIB Prof. Mușat Diplome
jocuri şi aplicaţii elevilor în activităţi de Mihail Impresii ale elevilor
programare; Cristian Album foto

-descoperirea
conceptelor
fundamentale ale
programării;

-manifestarea creativă
prin utilizarea unor
aplicaţii simple de
construire a unor jocuri
digitale;

71. Troparul Invierii - dezvoltarea interesului 17.04.2019 13:15-14:15 V Prof. cantare vocala
pentru muzica religioa Mănoiu in grup;
Florentina
72. Incursiune în corpul -Analizarea aparatelor 17.04.2019 13:15-14:15 VI Prof. Discuţii pe baza
omenesc – Vizionare studiate la ore Panțuroiu materialelor vizionate
de filme Laurențiu
73. Exprimarea limbii Dezvoltarea si 17.04.2019 13:15-14:15 VII Prof. Diplome
engleze prin arta stimularea expresivitatii Petrescu Impresii ale elevilor
si creativitatii elevilor; Raluca Album foto
-cultivarea spiritului
competitive, a
abilitatilor de cooperare
si lucru in echipa,
sporirea increderii in
fortele proprii.
74. Informatică prin -stimularea implicării 17.04.2019 13:15-14:15 VIIIA Prof. Mușat Diplome
jocuri şi aplicaţii elevilor în activităţi de Mihail Impresii ale elevilor
programare; Cristian Album foto

-descoperirea
conceptelor
fundamentale ale
programării;

-manifestarea creativă
prin utilizarea unor
aplicaţii simple de
construire a unor jocuri
digitale;

75. Abilități pentru viață : Modulul „Corpul 17.04.2019 13:15-14:15 VIIIB Prof. Neagu Chestionar
și starea de bine”/ uman și dezvoltarea la Cristina
Proiect „Pentru fete și pubertate”
Băieți Obiectiv 1: Înțelege
schimbările aferente
stadiului de dezvoltare
– pubertate și
adolescență și își
construiește o atitudine
realistă (pozitivă) față
de acestea.
Obiectiv 3: Descriu
modul în care imaginea
corpului influențează
modul în care se simt și
se relaționează și
identifică factorii care
contribuie la construirea
acesteia.
Obiectiv 2:
Conștientizează și
identifică propriile
percepții legate de
diferențele de gen și
înțelege importanța unei
atitudini fără
prejudecăți.
76. - Valorificarea 17.04.2019 14:15-15:15 V Prof. Mănica Diplome
achiziţiilor Romeo
psiho-motrice în
menţinerea
sănătăţii şi a
Ștafeta dezvoltării fizice
interdisciplinaritate armonioase
- Participarea la
jocurile şi
activităţile
motrice
organizate sau
spontane
- Aplicarea
sistemului de
reguli specifice
organizării ți
practicării
activităților de
educaţie fizică şi
sport şi
adoptarea unui
comportament
adecvat în
cadrul relaţiilor
interpersonale şi
de grup.
77. Abilități pentru viață Modul „Valori, familie 17.04.2019 14:15-15:15 VI Prof. Neagu Chestionar
și starea de bine”/ și planuri de viitor” Cristina
Proiect „Pentru fete și Obiectiv 1: Ințeleg
Băieți conceptul de valori și
identifică rolul acestora
în luarea deciziilor și în
cadrul relațiilor
interpersonale
Obiectiv 3:
Conștientizează rolurile
personale în relație cu
mediul extern (familie,
școală, grup) și
analizează noi
responsabilități față de
sine în procesul de
dezvoltare și maturizare
78. Informatică prin -stimularea implicării 17.04.2019 14:15-15:15 VII Prof. Mușat Diplome
jocuri şi aplicaţii elevilor în activităţi de Mihail Impresii ale elevilor
programare; Cristian Album foto

-descoperirea
conceptelor
fundamentale ale
programării;

-manifestarea creativă
prin utilizarea unor
aplicaţii simple de
construire a unor jocuri
digitale;

79. Probleme distracive Dezvoltarea interesului 17.04.2019 15:15-16:15 V Prof. Autoevaluare


pentru rezolvarea de Panțuroiu Evaluare orala
probleme cu caracter Anamaria
distractiv
80. - Utilizarea 17.04.2019 15:15-16:15 VI Prof. Mănica Fotografi
limbajului de Romeo
specialitate în
relațiile de
Altfel de lectie- ora
comunicare
de educatie fizica
- Utilizarea
condusa de elevi
cunostințelor,
Tractiune,saritura
metodelor şi
indemanare.
mijloacelor
insusite,
specifice
educaţiei fizice
şi sportului, în
vederea
dezvoltării
capacităţilor si
deprinderilor
motrice
- Dezvoltarea
calitatilor
motrice de baza
prin jocuri
dinamice
-
81. Abilități pentru viață Modul „Valori, familie 17.04.2019 15:15-16:15 VII Prof. Neagu Chestionar
și starea de bine”/ și planuri de viitor” Cristina
Proiect „Pentru fete și Obiectiv 1: Ințeleg
Băieți conceptul de valori și
identifică rolul acestora
în luarea deciziilor și în
cadrul relațiilor
interpersonale
Obiectiv 3:
Conștientizează rolurile
personale în relație cu
mediul extern (familie,
școală, grup) și
analizează noi
responsabilități față de
sine în procesul de
dezvoltare și maturizare
82. Probleme distracive Dezvoltarea interesului 17.04.2019 16:15-17:15 VI Prof. Autoevaluare
pentru rezolvarea de Panțuroiu Evaluare orala
probleme cu caracter Anamaria
distractiv
83. - Utilizarea 17.04.2019 16:15-17:15 VII Prof. Mănica
limbajului de Romeo
specialitate în
relațiile de
comunicare
- Utilizarea
cunostințelor,
metodelor şi
mijloacelor
insusite,
Altfel de lectie- ora
specifice
de educatie fizica
educaţiei fizice
condusa de elevi
şi sportului, în
Tractiune,saritura
vederea
indemanare.
dezvoltării
capacităţilor si
deprinderilor
motrice
- Dezvoltarea
calitatilor
motrice de baza
prin jocuri
dinamice
-
84. Jocuri logico- -Dezvoltarea abilitatilor 17.04.2019 17:15-18:15 VII Prof. Fișe de lucru
matematice de comunicare; Panțuroiu
-Stimularea curioziăţii Anamaria
copiilor prin
investigarea
descoperirilor;
-Elevii vor invata
notiuni noi prin
intermediul jocurilor;
85. -Dezvoltarea interesului 18.04.2019 8:15-9:15 VIIIA Prof. Fișe de lucru
pentru un mediu curat Panțuroiu
Mulţi dintre noi nu se -Dezvoltarea unor Laurențiu
consideră activişti ai atitudini şi
mediului, dar fiecare comportamente
persoană e un agent favorabile relaţiei dintre
infecţios al om şi mediu
schimbării -Formarea deprinderilor
de protejare şi îngrijire
a mediului
86. Voluntariat pentru Strângerea de bunuri 18.04.2019 8:15-9:15 VIIIB Prof. Grozea Diplome S.N.A.C.
sănătate materiale pentru elevii Maria
/ cu probleme sociale şi
(la alegere) materiale din şcoală /
Voluntariat: ,,La aer Colectarea selectivă a Diplome
curat” deşeurilor din punctele
Mărărie şi zone de
picnic
87. Voluntariat pentru Strângerea de bunuri 18.04.2019 9:15-10:15 VIIIA Prof. Grozea Diplome S.N.A.C.
sănătate materiale pentru elevii Maria
/ cu probleme sociale şi
(la alegere) materiale din şcoală /
Voluntariat: ,,La aer Colectarea selectivă a Diplome
curat” deşeurilor din punctele
Mărărie şi zone de
picnic
88. Mulţi dintre noi nu se -Dezvoltarea interesului 18.04.2019 9:15-10:15 VIIIB Prof. Fișe de lucru
consideră activişti ai pentru un mediu curat Panțuroiu
mediului, dar fiecare -Dezvoltarea unor Laurențiu
persoană e un agent atitudini şi
infecţios al comportamente
schimbării favorabile relaţiei dintre
om şi mediu
-Formarea deprinderilor
de protejare şi îngrijire
a mediului
89. Voluntariat pentru Strângerea de bunuri 18.04.2019 10:15-11:15 VIIIA Prof. Grozea Diplome S.N.A.C.
sănătate materiale pentru elevii Maria
/ cu probleme sociale şi
(la alegere) materiale din şcoală /
Voluntariat: ,,La aer Colectarea selectivă a Diplome
curat” deşeurilor din punctele
Mărărie şi zone de
picnic
90. Vizionare -evidentierea 18.04.2019 10:15-11:15 VIIIB Prof. -fotografii
documentar problematicilor Petrescu -discutii
Nefarious-traficul de traficului de persoane Raluca -chestionare
persoane
91. Exprimarea limbii Dezvoltarea si 18.04.2019 11:15-12:15 VIIIA Prof. -Aplicarea de
engleze prin arta stimularea expresivitatii Petrescu chestionare
si creativitatii elevilor; Raluca -acordarea de premii si
-cultivarea spiritului diplome;
competitive, a
abilitatilor de cooperare
si lucru in echipa,
sporirea increderii in
fortele proprii.
92. Voluntariat pentru Strângerea de bunuri 18.04.2019 11:15-12:15 VIIIB Prof. Grozea Diplome S.N.A.C.
sănătate materiale pentru elevii Maria
/ cu probleme sociale şi
(la alegere) materiale din şcoală /
Voluntariat: ,,La aer Colectarea selectivă a Diplome
curat” deşeurilor din punctele
Mărărie şi zone de
picnic
93. Special English day -Dezvoltarea si 18.04.2019 12:15-13:15 V Prof.
stimularea expresivitatii Petrescu
su creativitatii elevilor; Raluca
-Cultivarea spiritului
competitive a
abilitatilor de cooperare
si lucru in echipa,
sporirea increderii in
fortele proprii..
94. De la stiinte la arte cu -antrenarea de abilităţi 18.04.2019 12:15-13:15 VI Prof. Observarea sistematica
LEONARDO DA disciplinare şi/sau Florescu
VINCI transferabile Cristina
-dezvoltarea abilitatilor
de comunicare,
cooperare, utilizare a
unor surse variate de
informaţii
-stimularea interesului
elevilor pentru
cunoaşterea celui mai
de seamă geniu din
întreaga istorie a
omenirii, importanţei
descoperirilor si
inventiilor sale

95. Drumul Crucii- -intelegerea 18.04.2019 12:15-13:15 VII Prof. Concurs pe tema
Patimile Domnului semnificatiei Mănoiu respectiva
Iisus Rastignirii Domnului Florentina
Iisus si a Invierii Sale
pentru
intreaga crestinatate

-cunoasterea de catre
elvi a semnificatiei
sarbatorii de Pasti

96. Paste fericit! Dezvoltarea interesului 18.04.2019 12:15-13:15 VIIIA Prof. Bucur Confectionare de
pt traditii si obiceiuri in Aida felicitari de Paste
Romania
97. Voluntariat pentru Strângerea de bunuri 18.04.2019 12:15-13:15 VIIIB Prof. Grozea Diplome S.N.A.C.
sănătate materiale pentru elevii Maria
/ cu probleme sociale şi
(la alegere) materiale din şcoală /
Voluntariat: ,,La aer Colectarea selectivă a Diplome
curat” deşeurilor din punctele
Mărărie şi zone de
picnic
98. Paste fericit! Dezvoltarea interesului 18.04.2019 13:15-14:15 V Prof. Bucur Confectionare de
pt traditii si obiceiuri in Aida felicitari de Paste
Romania
99. Drumeție locală, Cunoașterea orizontului 18.04.2019 13:15-14:15 VI Prof. Realizarea unui folder
geografic local. Petrescu cu imagini din cadrul
Constantin activităților.

100. De la stiinte la arte cu -antrenarea de abilităţi 18.04.2019 13:15-14:15 VII Prof. Observarea sistematica
LEONARDO DA disciplinare şi/sau Florescu
VINCI transferabile Cristina
-dezvoltarea abilitatilor
de comunicare,
cooperare, utilizare a
unor surse variate de
informaţii
-stimularea interesului
elevilor pentru
cunoaşterea celui mai
de seamă geniu din
întreaga istorie a
omenirii, importanţei
descoperirilor si
inventiilor sale

101. Greşeli în alimentaţie. Explicarea modului de 18.04.2019 14:15-15:15 V Prof. Grozea Aprecieri verbale
Invitat: medicul de viaţă sănătos greşelilor Maria
familie în alimentaţie
102. Drumul Crucii- intelegerea 18.04.2019 14:15-15:15 VI Prof.
Patimile Domnului semnificatiei Mănoiu Concurs pe tema
Iisus Rastignirii Domnului Florentina respectiva
Iisus si a Invierii Sale
pentru
intreaga crestinatate

-cunoasterea de catre
elvi a semnificatiei
sarbatorii de Pasti

103. Drumeție locală, Cunoașterea orizontului 18.04.2019 14:15-15:15 VII Prof. Realizarea unui folder
geografic local. Petrescu cu imagini din cadrul
Constantin activităților.

104. Drumeție locală, Cunoașterea orizontului 18.04.2019 15:15-16:15 V Prof. Realizarea unui folder
geografic local. Petrescu cu imagini din cadrul
Constantin activităților.
105. KARAOKE Dezvoltarea interesului 18.04.2019 15:15-16:15 VI Prof. Bucur KARAOKE-repertoire
pt muzica din Franta Aida francais
106. Greşeli în alimentaţie. Explicarea modului de 18.04.2019 15:15-16:15 VII Prof. Grozea Aprecieri verbale
Invitat: medicul de viaţă sănătos greşelilor Maria
familie în alimentaţie
107. KARAOKE Dezvoltarea interesului 18.04.2019 16:15-17:15 V Prof. Bucur KARAOKE-repertoire
pt muzica din Franta Aida francais
108. Greşeli în alimentaţie. Explicarea modului de 18.04.2019 16:15-17:15 VI Prof. Grozea Aprecieri verbale
Invitat: medicul de viaţă sănătos greşelilor Maria
familie în alimentaţie
109. ,, Procesul ,, Dobândirea de noi 18.04.2019 16:15-17:15 VII Prof. Discuții pe baza
cunoștințe folosind Petrescu materialelor vizionate;
metode didactice Constantin
alternative;
110. ,, Istoria în imagini Dobândirea de noi 18.04.2019 17:15-18:15 V Prof. Discuții pe baza
cunoștințe folosind Petrescu materialelor vizionate;
metode didactice Constantin
alternative;
Identificarea calităților
necesare unui profesor
modern;

111. Greşeli în alimentaţie. Explicarea modului de 18.04.2019 17:15-18:15 VI Prof. Grozea Aprecieri verbale
Invitat: medicul de viaţă sănătos greşelilor Maria
familie în alimentaţie
112 Documentar: Formarea deprinderilor 19.04.2019 8:15-9:15 VIIIA Prof. Grozea Joc de rol
,,Alcoolul nu te face de conduită corectă Maria
mare”
113 Exprimarea talentelor -responsabilizarea faţă 19.04.2019 8:15-9:15 VIIIB Prof. Oprea Diplome, fotografii,
artistice şi nu numai de propria dezvoltare Dan Dumitru sondaj de opinie
”Talentul la el acasă” umană şi vocaţională şi
Concurs de dans, angajarea în acest
experimente proces;
științifice și trucuri - dezvoltarea capacității
de a aborda viaţa într-o
manieră optimistă şi cu
simţul umorului.
- dezvoltarea capacității
de a adopta o ţinută
decentă şi potrivită
vârstei.
114 Exprimarea talentelor -responsabilizarea faţă 19.04.2019 9:15-10:15 VIIIA Prof. Oprea Diplome, fotografii,
artistice şi nu numai de propria dezvoltare Dan Dumitru sondaj de opinie
”Talentul la el acasă” umană şi vocaţională şi
Concurs de dans, angajarea în acest
experimente proces;
științifice și trucuri - dezvoltarea capacității
de a aborda viaţa într-o
manieră optimistă şi cu
simţul umorului.
- dezvoltarea capacității
de a adopta o ţinută
decentă şi potrivită
vârstei.
115 Documentar: Formarea deprinderilor 19.04.2019 9:15-10:15 VIIIB Prof. Grozea Joc de rol
,,Alcoolul nu te face de conduită corectă Maria
mare”
116 Învățăm chimie -Formarea deprinderilor 19.04.2019 10:15-11:15 VIIIA Prof. Niță Fișe de lucru
experimentală practice de a efectua Marcela
jucându-ne experimente chimice
117 ,, Procesul ,, Dobândirea de noi 19.04.2019 10:15-11:15 VIIIB Prof. Discuții pe baza
cunoștințe folosind Petrescu materialelor vizionate;
metode didactice Constantin
alternative;
119 ,, Procesul ,, Dobândirea de noi 19.04.2019 11:15-12:15 VIIIA Prof. Discuții pe baza
cunoștințe folosind Petrescu materialelor vizionate;
metode didactice Constantin
alternative;
120 Învățăm chimie -Formarea deprinderilor 19.04.2019 11:15-12:15 VIIIB Prof. Niță Fișe de lucru
experimentală practice de a efectua Marcela
jucându-ne experimente chimice
121 Vizionarea filmelor Realizarea unor 19.04.2019 12:15-13:15 V Prof. Grozea Portofolii
,,Baltagul” / ,,Două materiale privind Maria
loturi” scriitorii celor două
opere pentru Evaluarea
Naţională
122 ,, Istoria în imagini,, Dobândirea de noi 19.04.2019 12:15-13:15 VI Prof. Discuții pe baza
cunoștințe folosind Petrescu materialelor vizionate;
metode didactice Constantin
alternative
123 -Explicarea ştiinţifică a 19.04.2019 12:15-13:15 VII Prof. Niță Fișe de lucru
„Ştiaţi că...?” fenomenelor Marcela
identificate
124 - Valorificarea 19.04.2019 12:15-13:15 VIIIA Prof. Mănica Clasament
achiziţiilor Romeo diplome
psiho-motrice în
menţinerea
sănătăţii şi a
Sport și sănătate – dezvoltării fizice
concurs atletism armonioase
- Participarea la
jocurile şi
activităţile
motrice
organizate sau
spontane
- Aplicarea
sistemului de
reguli specifice
organizării ți
practicării
activităților de
educaţie fizică şi
sport şi
adoptarea unui
comportament
adecvat în
cadrul relaţiilor
interpersonale şi
de grup.
125 Exprimarea limbii Dezvoltarea si 19.04.2019 12:15-13:15 VIIIB Prof. -Aplicarea de
engleze prin aerta stimularea expresivitatii Petrescu chestionare
si creativitatii elevilor; Raluca -acordarea de premii si
-cultivarea spiritului diplome;
competitive, a
abilitatilor de cooperare
si lucru in echipa,
sporirea increderii in
fortele proprii.
126 -Senzibilizarea elevilor 19.04.2019 13:15-14:15 V Prof. Poze
privind consecinţele Panțuroiu
Violenţa ne lasă fără actelor de violenţă; Laurențiu
grai! (Violenţa nu -Conştientizarea
este modul de a pericolului în care se
obţine ce vreau!) află elevul atunci când
adoptă o astfel de
atitudine;
-Formarea unei atitudini
pozitive faţă de sine şi
faţă de ceilalţi;
-Stimularea imaginaţiei,
creativităţii, încurajarea
elevilor pentru a-şi
exprima independent
opiniile.
127 Exprimarea limbii Dezvoltarea si 19.04.2019 13:15-14:15 VI Prof.
engleze prin aerta stimularea expresivitatii Petrescu
si creativitatii elevilor; Raluca
-cultivarea spiritului
competitive, a
abilitatilor de cooperare
si lucru in echipa,
sporirea increderii in
fortele proprii.
Sărbătoarea Învierii -dezvoltarea interesului 19.04.2019 13:15-14:15 VII Prof. expozitie
Domnului – moment pentru traditiile pascale Mănoiu
de - desfăşurarea unor Florentina
Bucurie sfântă activităţi ce privesc
Cantari religioase cunoaşterea tradiţiilor
şi obiceiurilor
româneşti, semnificaţia
religioasă a sărbătorii
Paştelui ( încondeierea
ouălor, pictură pe lemn,
aranjarea mesei festive
de paşte
128 ,, Terra – planeta Cunoașterea orizontului 19.04.2019 13:15-14:15 VIIIA Prof. Discuții pe baza
albastră,, geografic local. Petrescu materialelor vizionate;
Constantin
129 Vizionarea filmelor Realizarea unor 19.04.2019 13:15-14:15 VIIIB Prof. Grozea Portofolii
,,Baltagul” / ,,Două materiale privind Maria
loturi” scriitorii celor două
opere pentru Evaluarea
Naţională
130 Probleme distractive Dezvoltarea interesului 19.04.2019 14:15-15:15 V Prof. Autoevaluare
pentru rezolvarea de Panțuroiu Evaluare orala
probleme cu caracter Anamaria
distractiv
131 Vizionarea filmelor Realizarea unor 19.04.2019 14:15-15:15 VI Prof. Grozea Portofolii
,,Baltagul” / ,,Două materiale privind Maria
loturi” scriitorii celor două
opere pentru Evaluarea
Naţională
132 -Senzibilizarea elevilor 19.04.2019 14:15-15:15 VII Prof. Poze
privind consecinţele Panțuroiu
actelor de violenţă; Laurențiu
-Conştientizarea
pericolului în care se
află elevul atunci când
Violenţa ne lasă fără adoptă o astfel de
grai! (Violenţa nu atitudine;
este modul de a -Formarea unei atitudini
obţine ce vreau!) pozitive faţă de sine şi
faţă de ceilalţi;
-Stimularea imaginaţiei,
creativităţii, încurajarea
elevilor pentru a-şi
exprima independent
opiniile.
133 Violenţa ne lasă fără -Senzibilizarea elevilor 19.04.2019 15:15-16:15 V Prof. Poze
grai! (Violenţa nu privind consecinţele Panțuroiu
este modul de a actelor de violenţă; Laurențiu
obţine ce vreau!) -Conştientizarea
pericolului în care se
află elevul atunci când
adoptă o astfel de
atitudine;
-Formarea unei atitudini
pozitive faţă de sine şi
faţă de ceilalţi;
-Stimularea imaginaţiei,
creativităţii, încurajarea
elevilor pentru a-şi
exprima independent
opiniile.
134 -Senzibilizarea elevilor 19.04.2019 15:15-16:15 VI Prof. Poze
privind consecinţele Panțuroiu
actelor de violenţă; Anamaria
-Conştientizarea
pericolului în care se
află elevul atunci când
Violenţa ne lasă fără adoptă o astfel de
grai! (Violenţa nu atitudine;
este modul de a -Formarea unei atitudini
obţine ce vreau!) pozitive faţă de sine şi
faţă de ceilalţi;
-Stimularea imaginaţiei,
creativităţii, încurajarea
elevilor pentru a-şi
exprima independent
opiniile.
135 Vizionarea filmelor Realizarea unor 19.04.2019 15:15-16:15 VII Prof. Grozea Portofolii
,,Baltagul” / ,,Două materiale privind Maria
loturi” scriitorii celor două
opere pentru Evaluarea
Naţională
136 Vizionarea filmelor Realizarea unor 19.04.2019 16:15-17:15 V Prof. Grozea Portofolii
,,Baltagul” / ,,Două materiale privind Maria
loturi” scriitorii celor două
opere pentru Evaluarea
Naţională
137 Probleme distractive Dezvoltarea interesului 19.04.2019 16:15-17:15 VI Prof. FISE DE LUCRU
pentru rezolvarea de Panțuroiu
probleme cu caracter Anamaria
distractiv
138 Vizionarea filmelor Realizarea unor 19.04.2019 17:15-18:15 VII Prof. Grozea Portofolii
,,Baltagul” / ,,Două materiale privind Maria
loturi” scriitorii celor două
opere pentru Evaluarea
Naţională
139 -Dezvoltarea interesului 19.04.2019 17:15-18:15 VI Prof. Fise de lucru
pentru un mediu curat Panțuroiu
Mulţi dintre noi nu se -Dezvoltarea unor Laurențiu
consideră activişti ai atitudini şi
mediului, dar fiecare comportamente
persoană e un agent favorabile relaţiei dintre
infecţios al om şi mediu
schimbării -Formarea deprinderilor
de protejare şi îngrijire
a mediului
140 Jocuri logico- -Dezvoltarea abilitatilor 19.04.2019 17:15-18:15 VII Prof. Fișe de lucru
matematice de comunicare; Panțuroiu
-Stimularea curioziăţii Anamaria
copiilor prin
investigarea
descoperirilor;
-Elevii vor invata
notiuni noi prin
intermediul jocurilor;

DIRECTOR,
Prof. Panturoiu Anamaria

S-ar putea să vă placă și