Sunteți pe pagina 1din 1

Subsemnatul ________________________________________________

domiciliat în localitatea ____________________ judeţul __________________


membru al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România depun, în
conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr.
86/2006 aprobată prin Legea nr. 254/2007, cu modificările şi completările
ulterioare, următorul

JURĂMÂNT:

JUR SĂ APLIC ÎN MOD CORECT ŞI FĂRĂ PARTINIRE LEGILE ŢĂRII,


SĂ RESPECT PREVEDERILE STATUTULUI UNIUNII NAŢIONALE A
PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ DIN ROMÂNIA, SĂ PĂSTREZ
SECRETUL PROFESIONAL ŞI SĂ ADUC LA ÎNDEPLINIRE CU
CONŞTIINCIOZITATE ÎNDATORIRILE CE ÎMI REVIN ÎN CALITATE DE
PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ.

Data Semnătura
_____________________ _____________________