Sunteți pe pagina 1din 2

NUME………………………………………..

NR.1

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


PE SEMESTRUL I-CLASA a VII-a
SUBIECTUL 1 (5,5
puncte)
Citeşte cu atenţie textul următor şi rezolvă cerinţele:
,,Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă
Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămada
Fulgii zbor, plutesc in aer ca un roi de fluturi albi
Răspândind fiori de gheaţă pe ai ţării umeri dalbi.

Ziua ninge .Noaptea ninge. Dimineaţa ninge iară!


Cu o zale argintie se îmbracă mândra ţară.
Soarele rotund si palid se prevede printre nori
Ca un vis de tinereţe printre anii trecători.’'(Vasile Alecsandri-Iarna-fragment)

1. Desparte în silabe cuvintele: cumplita, troiene, răspândind – 0,60 p.


2. Transcrie trei cuvinte care conțin diftongi sau hiat. 0,60 p.
3. Scrie, din text, trei termeni ai câmpului lexical al iernii. 0,60 p.
4. Precizează câte un sinonim pentru cuvintele: văzduh ,zăpadă, se prevede,. 0.60 p.
5. Construiește enunțuri cu omonimele cuvântului cer. 0,60 p.
6. Menționează folosirea cratimei în versul,, Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămada’’ 0,30p.
7.Arată prin ce mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele: dimineaţa, argintie,
se prevede.-0,60p
8.Analizează sintactico-morfologic cuvintele subliniate.-0,60p
9.Alcătuieşte propoziţii care să conţină verbe la diatezele învăţate,pe care le vei menţiona.- 1p

SUBIECTUL 2
(3,5 puncte)
Caracterizează personajul Voda Mihalache Sturza din textul ,,Iapa lui Vodă’’de Mihail Sadoveanu.
Se acordă 1 punct din oficiu.
NUME………………………………………..
NR.2

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


PE SEMESTRUL I-CLASA a VII-a
SUBIECTUL 1 (5,5
PUNCTE)
Citeşte cu atenţie textul următor şi rezolvă cerinţele:
,,Tot e alb, pe câmp, pe dealuri, împrejur în depărtare
Ca fantasme albe, plopii înşiraţi se pierd in zare
Si pe-ntinderea pustie, fără urme, fără drum
Se văd satele pierdute sub clăbucii albi de fum.

Dar ninsoarea încetează ,norii fug ,doritul soare


Străluceşte si dezmiardă oceanul de ninsoare
Iat-o sanie uşoara care trece printre vai...
In văzduh voios răsună, clinchete de zurgălăi... ’'(Vasile Alecsandri-Iarna-fragment)

1. Desparte în silabe cuvintele: împrejur , pustie , ninsoare– 0,60 p.


2. Transcrie trei cuvinte care conțin diftongi. 0,60 p.
3. Scrie, din text, trei termeni ai câmpului lexical al iernii. 0,60 p.
4. Precizează câte un sinonim pentru cuvintele: încetează, se văd, voios . 0.60 p.
5. Construiește enunțuri cu omonimele cuvântului care. 0,60 p.
6. Menționează folosirea cratimei în versul ,,Si pe-ntinderea pustie, fără urme, fără drum’’-0,30p.
7.Arată prin ce mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele:răsună,străluceşte, voios.-0,60p
8.Analizează sintactico-morfologic cuvintele subliniate.-0,60p
9.Alcătuieşte propoziţii care să conţină verbe la diatezele învăţate,pe care le vei menţiona.- 1p

SUBIECTUL 2 (3,5
puncte)
Caracterizează personajul comisul Ioniţă din textul ,,Iapa lui Vodă’’de Mihail Sadoveanu.
Se acordă 1 punct din oficiu.