Sunteți pe pagina 1din 2

Ziua C. s.

Detalii de conținut Activităţi integrate/activităţi de învăţare Resurse Evaluare

LUNI CLR – Fata babei şi fata Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, Materiale: manual, caietul elevului, fişe de Observare
1.04. 11.3 moşneagului noutăţi,calendarul; lucru, decupaje din ziare şi reviste, orez sistematică
2019 1.4 - alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia colorat
2.1 Sunetul şi literele corectă, clară - identificarea sunetului f în silabe şi Procedurale: conversaţia, metoda fonetică
2.2 (de tipar şi de în cuvinte - frământări de limbă - asocierea analitico-sintetică, explicaţia, exerciţiul, autoevaluare
2.3 mână): f / F sunetului f cu litera f / F - citirea silabelor, demonstraţia, jocul didactic, joc de rol
3.1 cuvintelor, propoziţiilor, textului - completarea Forme de organizare frontală, activităţi în
3.2 Titlu, autor, cuvintelor cu silabe potrivite - scrierea literei f / F echipă, activitate individuală
4.1 personaj izolat, însilabe, cuvinte, propoziţii -
4.2 confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână,
MM Repovestirea unei beţişoare, plastilină
1.1.; întâmplări - conversaţie: Poveşti, de Ion Creangă - ordonarea
2.1. cuvintelor pentru a obţine propoziţii - dramatizare
Pronunţia şi - expunerea propriei păreri în legătură cu
scrierea corectă a comportamentul personajelor
cuvintelor care
încep cu e şi a Joc de rol: Recunoaşte personajul
cuvintelor care
conţin diftongul
ea
MEM MISTERELE - vizionarea unui documentar despre tansformări Resurse materiale: Matematică și explorarea Observare
3.1., PLANETEI ale apei mediului, manual pentru cls. I, Editura sistematică
4.1., ALBASTRE - discuții pe baza documentarului vizionat Didactică și Pedagogică S.A.;planşe, laptop,
4.2. - observarea unor imagini care redau procese de caiet de matematică, numărătoare, PPT, laptop
Transformări ale transformare a apei; numirea acestora Resurse procedurale: autoevaluare
CLR apei: topire, - realizarea unor experimente care să pună în conversaţia, exerciţiul, explicaţia, munca
1.2. evaporare, evidenţă transformări ale apei independentă
AVAP fierbere, - verbalizarea a ceea ce este solidificarea, topirea, Forme de organizare a colectivului: frontal,
2.2. condensare evaporarea și fierberea individual, pe grupe
- realizarea unor desene sugestive pentru fiecare
proces;
-sumă sau diferenţă, cu atât mai mare / cu atât mai
mic, măriţi numărul cu...
-rezolvare de probleme.
MM Mișcări pe - mişcare pe muzică în ritm sugerat de cântec Resurse materiale: Apreciere
2.1, muzică-mișcări -intonare: ,,Cu primăvara ne jucăm”; CD-player,PC, videoproiector,fișe de lucru global
3.1 libere - cântec ,,Chocochocolala”-audiție Resurse procedurale:
3.2 - jocul ” Ne mișcăm după ce auzim” conversaţia, exerciţiul, jocul didactic Apreciere
AVAP -colorarea unei imagini cu un peisaj Forme de organizare: individuală
2.3 -discuții despre primăvară activitate frontală, individuală, pe grupe