Sunteți pe pagina 1din 2

Muzic& si versuri

S.O.S. d'un Terrien en détresse (tr1ducere în Rom7n8)

● Artist: D&niel B&l&voine
● Also performed by: Grégory Lem&rch&l, Dim&sh Kud&ibergen,
Mikh&il Smirnov, Z&z
● CFntec: S.O.S. d'un Terrien en détresse
● Tr&duceri:
EnglezL #1, #2, #3, #4, Finl&ndezL, Gre&cL, It&li&nL, J&ponezL, Kurdish
(Sor&ni), Pers&nL, RomFnL, Sp&niolL
● Cereri Slov&cL

tr&ducere în RomFnL

https://lyricstr&nsl&te.com/ro/sos-dun-terrien-en-d%C3%A9tresse-sos-de-l&-
un-p%C4%83m%C3%A2nte&n-suferin.html

S.O.S de l1 un p8m7nte1n in suferinț8


De ce trLiesc,
de ce mor?
De ce rFd,
de ce plFng?
I&tL un SOS-ul
unui om in suferințL.
 
N-&m &vut niciod&tL &mFndouL picio&rele pe pLmFnt,
m&i bine er&m o p&sLre,
nu mL simt bine în piele& me&.
 
Aș vre& sL vLd lume& into&rsL cu susul în jos,
d&cL vreod&t& er& m&i frumos,
e m&i frumo&sL de l& inLlțime, de de&supr&,
 
Mereu &m confund&t vi&ț&
cu benzile comice
si chi&r mi-&m dorit sL o tr&nsform.
simt cev&
c&re mL &tr&ge, c&re mL &tr&ge,
c&re mL &tr&ge spre înLltime.
 
În m&re& loterie & universului
nu &m numerele corecte,
nu mi-e bine in piele& me&,
 
Nu vre&u sL fiu un robot,
sL mLnFnc, sL muncesc, sL dorm.
 
De ce trLiesc,
de ce mor?
De ce rFd,
de ce plFng?
Cred cL prind semn&le
venite din &ltL lume.
 
Nu &m &vut niciod&t& &mbele picio&re pe pLmFnt,
m&i bine er&m o p&sLre,
nu mi-e bine în piele& me&.
 
M&i bine &ș vede& lume& cu susul in jos
m&i bine er&m o p&sLre,
fL n&ni, copile, n&ni...