Sunteți pe pagina 1din 8

8. Elementele de baza a ferestrelor Windows.

Ferestrele sistemului Windows

Numele sistemului Windows provine de la ferestrele în care se lucrează.

Deschiderea ferestrelor

Fereastra unei aplicaţii care are pictograma pe desktop se deschide astfel:

• Se dă un dublu clic pe pictograma de pe desktop.

• Se dă un clic cu butonul drept al mouse-ului pe pictogramă şi se alege din

meniul derulant care apare comanda Open (Deschide).

Pentru aplicaţiile care nu au pictogramă pe desktop, deschiderea ferestrei se face

dând clic pe Start, apoi pe Programs şi în final pe numele aplicaţiei dorite. (Vezi şi

paragraful consacrat lansării în execuţie a unui program).

Elementele unei ferestre Windows

La orice fereastră Windows se disting:

Chenare

Chenarele sunt folosite la schimbarea dimensiunilor unei ferestre.

Pentru a redimensiona o fereastră se deplasează mouse-ul pe chenar şi, când

acesta îşi schimbă forma din săgeată ! în ! sau , se trage fereastra în direcţia

dorită. Pentru mărirea sau micşorarea unei ferestre simultan în două dimensiuni se

trage de colţurile acesteia. Windows 5

Bare

Bara de titlu (title bar) este porţiunea de sus a ferestrei în care este afişat

numele programului sau numele programului şi al fişierului deschis. Când mai multe

ferestre sunt deschise, fereastra cu bara de titlu de culoarea albastru închis este

fereastra activă.

Ferestrele inactive au bara de culoare gri. Un clic pe bara de titlu transformă o fereastră

inactivă în una activă.


Bara de titlu serveşte şi la deplasarea ferestrelor:

• se selectează bara de titlu cu un clic al mouse-ului;

• se menţine apăsat butonul mouse-ului

• se trage fereastra în locul dorit de pe ecran.

Bara de meniuri (menu bar), aşezată sub bara de titlu, afişează o linie cu numele

meniurilor. Marea majoritate a aplicaţiilor de tip Windows conţin meniurile:

File (Fişier), Edit (Editare), Help (Ajutor)

pe lângă celelalte meniuri specifice aplicaţiei.

Pentru a deschide un meniu se execută clic pe numele său (sau Alt+litera

subliniată). Va apare o listă de comenzi. Pentru a selecta o comandă se dă clic pe ea.

Bare de derulare, se folosesc pentru a putea vedea şi alte părţi din fereastră care

nu sunt vizibile în mod curent. În imaginea de mai jos se vede bara de derulare

verticală care apare în partea dreaptă a ferestrei. Pentru a vedea în întregime conţinutul

paragrafului al doilea se trage în jos cu mouse-ul de această bară. 6 Nicolae Dăneţ –


Utilizarea calculatoarelor

Mărirea, micşorarea şi închiderea unei ferestre

În colţul din dreapta sus se află trei butoane pentru minimizarea, maximizare şi

închiderea ferestrei .
11. Editoare de texte
Editarea unui document desemnează ansamblul operaţiilor de corectare şi actualizare
a textului unui document. Am fi tentaţi să credem că editarea înseamnă tipărirea
textului, dar în informatică termenul are accepţiunea pe care am precizat-o mai sus,
aceea de corectare, de modificare.În categoria operaţiilor de editare se
includ:ştergerea, mutarea,copierea, sau adăugarea de cuvinte, propoziţii, fraze în
cadrul textului;căutareaşi înlocuirea unor cuvinte cu altele.
După actualizarea textului avem posibilitatea ca noua versiune să înlocuiasc ăvechea
versiune sau săo memorăm într-un fişier distinct.Procesoarele îşi realizeazăautomat,
la intervale fixe de timp, copii,amprente, dupăfişierul pe care-l prelucrăm, pentru a
preveni pierdereaintegralăa textului în cazul unor incidente, ca întreruperea alimentării
de lareţea, manevre greşite et

2. Funcţiile unui editor de texte


Editoarele de texte, indiferent de denumire sau de producător, constituieo categorie
distinctăde programe cu funcţiişi facilităţi comune. Funcţiile unui editor de texte se
concretizează în ansamblul de comenzi grupate pe submeniuri ale meniului principal. În
consecinţă, putem spune că principalele funcţii ale unui editor de texte sunt: – crearea
de documente; – editarea documentelor; – gestiunea documentelor pe floppy sau hard
disc; – analiza lexicalăa documentelor; – formatarea paginii textului; – scrierea
stilizată; – crearea
şi procesarea desenelor şi imaginilor; – generarea şi prelucrarea tabelelor şi
graficelor; – procesarea ecuaţiilor; – tipărirea documentelor; – help.Acestora li se pot
adăugaşi funcţii speciale, proprii anumitor procesoarede texte.
Crearea unui document înseamnă preluarea într-o zonă de memorie RAM a unui text,
pe măsur ăce este introdus de la tastatur ă, iar la sfâr şitsalvarea acestuia sub forma
unui fişier ASCII pe floppy sau hard-disc
20. efectuarea calculelor.utilizarea functiilor standard
Formulele sunt folosite in foile de calcul pentru efectuarea calculelor cu cifrele introduse
de catre utilizator. Cu ajutorul formulelor putem efectua operatii de adunare, scadere,
inmultire, impartire, folosind valorile din diferite celule.
Formulele sunt formate de regula din una sau mai multe adrese de celule sau valori si
un operator matematic cum ar fi +, -, *,/. De exemplu in cazul in care dorim sa introduce
calculam media a trei valori aflate pe celulele A1, B1, C1 se introce in celula in care
dorim sa apara rezultatul formula: =(A1+B1+C1)/3
Excel efectueaza calculele din cadrul unei formule in urmatoarea ordine:
Operatiile din paranteze
Ridicare la putere
Inmultiri si imparitri
Adunari si scaderi
Un exemplu ar fi in cazul formulei: =C2+B8*4+D10, Excel
calculeaza mai intii valoarea B8*4 aduna rezultatul la C2 si apoi il aduna pe acesta la
D10. Pentru crearea ecuatiilor trebuie sa retinem aceasta ordine de calcul, deoarece ea
este hotaritoare pentru rezultatul obtinut.
Putem introduce formulele fie de la tastatura fie selectind referintele la celule. Pentru a
introduce formula de la tastatura, se vor efectua pasii urmatori:
se selecteaza celula in care vrem sa apara rezultatul formulei
se scrie semnul egal =
se scrie formula, ea va aparea pe bara de formule
se apasa tasta Enter sau se face clic pe butonul Enter, iar Excel va calcula rezultatul
Pentru a introduce o formula selectind referintele celulelor se vor
efectua urmatorii pasi:
se selecteaza celula in care vrem sa apara rezultatul formulei
se scrie semnul egal =
se face clic pe celula cu adresa care vrem sa apara prima in formula, adresa celulei
respective va aparea pe bara de formule
se introduce un operator matematic dupa valoare, pentru a indica urmatoarea operatie,
operatorul va aprea pe bara de formule
se continua selectarea de celule se se introducem operatorii matematici pina cind se
termina de introdus formula
se apasa tasta Enter pentru a accepta formula, sau Esc pentru a anula operatia
Putem obtine suma unui grup de celule si selectind pur si simpu
celulele respective si citind rezultatul din bara de stare. Astfel putem afla si media,
valoarea minima sau cea maxima si numarul celulelor dintr-un domeniu. Pentru aceasta
se face clic cu butonul din dreapta pe bara de stare si se selecteaza optiunea dorita din
meniul de comenzi rapide care apare pe ecran.
In mod normal, Excel nu afiseaza in celula formula propriu zisa ci rezultatul calculului.
Putem totusi vedea formula selectind celula si citind-o din bara de formule. Dar in cazul
in care se doreste revizuirea formulelor dintr-o foaie de calcul mai mare, ar fi mai simplu
daca le-am putea vedea pe toate deodata. Daca dorim sa vedem formulele dintr-o foaie
de calcul, se vor efectua pasii urmatori:
se deschide meniul Tools si se selecteaza Options
se face clic pe eticheta View
se sectiunea Window Options se face clic in caseta de validare Formulas pentru a o
selecta
se face clic pe Ok.
Editarea unei formule se face la fel ca si in cazul oricarei alte intrari
din Excel. In continuare voi prezenta pasii care trebuie realizati pentru aceasta:
se selecteaza celula ce contine formula pe care dorim s-o editam
se face clic pe bara de formule si se apasa tasta F2 pentru a intra in modul Edit
se apasa tasta cu sageata spre stinga sau spre dreapta, pentru a muta punctul de
inserare, se foloseste apoi tasta Backspace pentru a sterge din stinga sau tasta Delete
pentru a sterge caracterele din dreapta, apoi putem introduce si alte caractere
cind se termina editarea datelor, se face clic pe butonul Enter de pe bara cu formule
sau se apasa tasta Enter pentru a accepta modificarile
Un alt mod de a edita formulele este sa se faca clic pe butonul Edit Formula de pe bara
de formule. In acest caz, bara de formule se mareste pentru a oferi ajutor. Se
efectueaza modificarile in formula apoi se face clic pe Ok.
Formulele şi funcţiile sunt oferite de programul Excel pentru efectuarea de calcule
folosind conţinutul unor celule dintr-o foaie de calcul sau din mai multe foi de calcul în
conformitate cu proiectarea şi cerinţele aplicaţiei.
funcţia este o formulă complexă predefinită identificată printr-un nume şi conţine între
paranteze o listă de argumente ce reprezintă o expresie.
De regulă, funcţiile sunt operanţi în expresiile care constituie formula.
Programul Excel oferă utilizatorului sute de funcţii (235) care se pot apela pentru a
calcula rezultate folosite în finanţe, contabilitate, statistică, matematică, inginerie sau în
alte domenii ştiinţifice, economice, sociale. Funcţiile sunt proceduri (programe
structurate) care calculează un anumit rezultat cu o precizie foarte mare ţinând seama
de performanţele actualelor microprocesoare cu care sunt înzeztrarte sisteme de calcul.
Categorii de funcţii Excel
Categorie
Exemple
Financial (financiare)
Calculează rata dobânzii, rata lunară de rambursare a împrumutului, valoarea uzurii,
etc. (17 funcţii)
Date & Time (data şi ora)
Determină ora curentă, ziua din săptamână sau din an, ora sau data
Math & Trig (matematică şi trigonometrie)
Calculează valoarea absolută, rădăcina pătratică, suma, funcţia exponenţială, funcţia
logaritmică, funcţii trigonometrice, etc.
Statistical (statistică)
Calculează medii, maxime şi minime, abateri medii pătratice, cuantile, etc.
Look & Reference (căutare şi referinţă)
Caută şi returnează valori dintr-un domeniu, creează hiperconexiuni în reţele sau
documente din INTERNET
Database (bază de date)
Prelucrează valori dintr-o bază de date (tabel) din Excel
Text (text)
Converteşte text în majuscule sau minuscule, elimină caractere din dreapta sau stânga,
concatenează şiruri de caractere, etc.
Logical (logic)
Evaluează o expresie logică şi returnează o valoare TRUE (adevărat) sau FALSE (fals),
folosită pentru diverse acţiuni sau pentru formatare (condiţionată)
Information (informaţie)
Returnează informaţii din programul Excel sau Windows, referitoare la starea unei
celule, a unui obiect sau mediu în ansamblu
Engineering (inginerie)
Calcule inginereşti, funcţii incluse în Office 2000, dar trebuie instalate separat din
Analysis Toolpack.

Daca trebuie să se apeleze o funcţie mai rar folosită, se foloseşte butonul Paste
Function (fx) de pe bara de instrumente Standard care deschide caseta de dialog Paste
Function ce oferă lista categoriilor de funcţii (Function category) şi lista numelor de
funcţii din categoria selectată (Function name). Caseta de dialog Paste Function se
poate deschide şi prin comanda Insert à Function.
Lista categoriilor de funcţii include categoria funcţiilor cel mai recent utilizate (Most
Recently Used) şi categoria tuturor funcţiilor (All).
21.filtrarea datelor
Filtrarea datelor este o modalitate rapidă şi simplă pentru a găsi şi a lucra cu un subset
de date într-o zonă de celule sau în coloana unui tabel. Datele filtrate afişează doar
rânduri care întrunesc criteriile specificate şi ascund rândurile pe care nu doriţi să le
afişaţi.De asemenea, aveţi posibilitatea să filtraţi după mai multe coloane. Filtrele sunt
cumulative, ceea ce înseamnă că fiecare filtru suplimentar se bazează pe filtrul curent şi
reduce mai departe subsetul de date. Aveţi posibilitatea să creaţi două tipuri de filtre:
după o listă de valori sau după criterii.
Prin operaţia de filtrare a datelor, Excel afişează doar acele înregistrări (rânduri) care
corespund unuia sau mai multor criterii impuse de utilizator. Filtrarea nu sortează datele
( nu schimbă ordinea lor), ci doar ascunde datele pe care nu dorim să le vizualizăm.
Pentru a filtra o zonă compactă de date se plasează cursorul în una din celulele
intervalului evaluat (ca la Sortare) şi se aplică una din cele două variante de filtrare a
datelor:
automată (AutoFilter);
avansată (Advanced Filter).
Pentru a afişa din nou toate înregistrările se foloseşte meniul Data -> Filter -> Show All.
FILTRARE AUTOMATĂ
Prin filtrare automată (AutoFilter), în antetul coloanelor apar săgeţi pentru liste derulante
din care se pot alege pentru afişare:
 anumită înregistrare (linie) care corespunde selecţiei;
 mai multe înregistrări care îndeplinesc o condiţie specificată de utilizator:
 (Top 10…) – primele/ultimele n înregistrări identificate ca număr sau ca procent;
 (Custom…) – permite filtrarea liniilor care îndeplinesc una sau două condiţii
legate prin operatorii logici AND şi/sau OR. În fiecare condiţie se specifică:
 un operator (equals, does not equal, is greater than, is greater than or equal to, is
less than, is less than or equal to, begins with, does not begin with, ends with,
does not end with, contains, does not contain);
 o valoare cu care se compară conţinutul celulei.
Prin alegerea unei filtrări particularizate pe coloane diferite se pot afişa înregistrările
care îndeplinesc condiţii multiple, cu mai multe criterii (coloane).
FILTRARE AVANSATĂ
În cazul Filtrării avansate (Advanced Filter) nu sunt adăugate săgeţi pentru listele
verticale cu opţiuni (ca la filtrarea automată), ci criteriile de filtrare sunt specificate chiar
în celulele registrului de lucru.

Filtrare avansată (Advanced Filter)