Sunteți pe pagina 1din 2

U.N.A.C.T. “I.L.

Caragiale” BUCUREȘTI
FACULTATEA DE FILM

PROGRAMAREA CONCURSULUI – CADRE DIDACTICE


FEBRUARIE 2019

Nr. DEPARTAMENTUL FUNCȚIA DIDACTICĂ / POZIȚIA ORA / DATA LOCUL


crt. DIN STATUL DE FUNCȚII DESFĂȘURĂRII DESFĂȘURĂRII
CONCURSULUI CONCURSULUI
PROFESOR UNIVERSITAR 13 FEBRUARIE 2019, UNATC
POZ. 3 ORA 12.00 SALA 112A
PROFESOR UNIVERSITAR 13 FEBRUARIE 2019, UNATC
POZ. 4 ORA 14.00 SALA 112A
REGIE DE FILM ȘI
LECTOR UNIVERSITAR* 14 FEBRUARIE 2019, UNATC
1 TV, PRODUCȚIE DE
POZ. 16 ORA 10.00 SALA 112A
FILM
LECTOR UNIVERSITAR* 14 FEBRUARIE 2019, UNATC
POZ. 17 ORA 12.00 SALA 112A
LECTOR UNIVERSITAR* 14 FEBRUARIE 2019, UNATC
POZ. 18 ORA 14.00 SALA 112A
IMAGINE DE FILM CONFERENȚIAR UNIVERSITAR 13 FEBRUARIE 2019, UNATC
2
ȘI TV POZ. 8 ORA 10.00 SALA 209B
LECTOR UNIVERSITAR* 13 FEBRUARIE 2019, UNATC
POZ. 14 ORA 10.00 SALA 407B
LECTOR UNIVERSITAR* 13 FEBRUARIE 2019, UNATC
MULTIMEDIA,
POZ. 15 ORA 12.00 SALA 407B
3 SUNET, MONTAJ,
LECTOR UNIVERSITAR* 14 FEBRUARIE 2019, UNATC
ANIMAȚIE
POZ. 16 ORA 10.00 SALA 407B
LECTOR UNIVERSITAR* 14 FEBRUARIE 2019, UNATC
POZ. 32 ORA 12.00 SALA 407B

1
LECTOR UNIVERSITAR* 13 FEBRUARIE 2019, UNATC
SCENARISTICĂ, POZ. 11 ORA 10.00 SALA 109A
4
FILMOLOGIE LECTOR UNIVERSITAR* 13 FEBRUARIE 2019, UNATC
POZ. 13 ORA 12.00 SALA 109A

*Conform Hotărârii Senatului nr.114/14.03.2017 – PERIOADĂ DETERMINATĂ


* Termenul limită de înscriere la concurs este 20 IANUARIE 2019 (în afara zilelor libere)