Sunteți pe pagina 1din 32

Motor Wartsila W46

Parametrii :

Puterea efectiva necesar a fi realizata:

Pec  1050 18  18900 KW

Numarul de timpi: τ  4

Numarul de cilindrii: i  18 V

Turatia : n  514 rot/min

Cursa : S  580 mm

Alezajul : D  460 mm
S n
Viteza medie a pistonului: Vmp 
30 1000

Vmp  9.937 m/s

5
Presiunea medie efectiva: p me  11 10 Pa

Rezulta un motor lent


Compozitia procentuala a combustibilului : MOTORINA
Carbon : Hidrogen : Oxigen : Sulf: Apa:

c  87 h  12.4 o  0.6 s  0 w  0
KJ
Puterea calorifica inferioara a combustibilului: Qi  42200
Kg
5
Presiunea mediului ambiant: p 0  1.0132510
 Pa

Temperatura mediului ambiant: t0  17 T0  273  t0

T0  290 K

5
Presiunea de supraalimentare: p s  2.6 10 Pa

5
Presiunea de evacuare: p ev  0.8 p s p ev  2.08  10 Pa

Coeficientul de scadere a presiunii de admisie: ζa  0.9

Temperatura gazelor arse reziduale (estimata): Tr  780 K

Incalzirea aerului in contact cu motorul: ΔT  16

Racirea intermedira a aerului in contact cu motorul: ΔTrac  50


Coeficientul de exces de aer: α  2
Coeficientul gazelor arse reziduale: γr  0.02

Coeficientii de utilizare a caldurii: la volum constant ξv  0.8


la presiune constanta ξp  0.7
Coeficientul de rotunjire a diagramei ϕr  0.97

Randamentul mecanic: ηm  0.90

Raportul de comprimare: ε  15
1
Aleg raportul intre raza manivelei si lungimea bielei: λd  λd  0.2
5
S
Raportul cursa/alezaj: ψd  ψd  1.26087 motor cu cursa medie
D

Unghiul de avans la injectie: β  6 grade RAC

Exponentul politropic al comprimarii in agregatul de supraalimentare, avand in vedere


faptul ca folosim o turbosuflanta:
n s  1.4
CALCULUL PROCESULUI DE ADMISIE

Cantitatea de Oxigen necesara arderii complete a comustibilului:

c h o
 
12 4 32
Ot  Ot  0.10331 kmoli
100

Cantitatea de aer necesara arderii complete a combustibilului:


Ot
Lt  Lt  0.49196 kmoli
0.21

Cantitatea reala de aer necesara arderii complete a combustibilului:

L'  α Lt L'  0.98393 kmoli

Cantitatile de gaze rezultate din arderea combustibilului:


c
-bioxid de carbon ν2  ν2  0.0725 kmoli
1200

9 h
-vapori de apa ν3  ν3  0.062 kmoli
1800

0.21 ( α  1 )  L'
-oxigen ν4  ν4  0.103312 kmoli
α

-azot ν5  0.79 L' ν5  0.7773 kmoli

Cantitatea totala: νga  ν2  ν3  ν4  ν5 νga  1.01512 kmoli

Cantitatile de gaze arse reziduale:


-bioxid de carbon: νr  γr ν2 νr  0.00145 kmoli
2 2

-vapori de apa: νr  γr ν3 νr  0.00124 kmoli


3 3

-oxigen : νr  γr ν4 νr  0.0020663 kmoli


4 4

-azot : νr  γr ν5 νr  0.015546 kmoli


5 5

Cantitatea totala: νgar 


ν r
j
νgar  0.020302 kmoli
j

Masele moleculare ale fluidului motor:


Aer : M  28.850334 Bioxid de carbon: M  44.0095
1 2
Vapori de apa: M  18.0153 Oxigen : M  31.9988
3 4
Azot : M  28.0134
5
Masa fluidului motor la sfirsitul admisiei:

mama  L' M 
1  ν  Mj 
r
j
j
mama  28.97444 kg

J
Constanta universala a gazelor: R  8314.34
mol grd

Constanta caracteristica a fluidului motor la sfirsitul admisiei:

R  L'  νgar J
Rama  Rama  288.1684
mama kg grd

Temperatura aerului la iesire din suflanta:


 ns1
ns
 ps 
Ts  T0   Ts  379.602 K
 p0 

Temperatura aerului la intrare in cilindru:


-tinind cont ca avem un motor supraalimentat vom folosi relatia:

Taer  Ts  ΔT  ΔTrac Taer  345.602 K

Prin interpolare se determina entalpia aerului la Taer  345.602

Taer1  350 iaerTaer1  10174.9

Taer2  400 iaerTaer2  11627.3

Taer  Taer1
iaerTaer  iaerTaer1   iaerTaer2  iaerTaer1  iaerTaer  10047.14694
Taer2  Taer1

Adopt temperaturile arbitrare pentru care determin entalpiile:

Taer1  350 Taer2  400

iaerTaer1  10174.9

iaerTaer2  11627.3

iTaer1  iTaer2 
j j

0 0
11401.9 13410.3 CO2
11723.6 13431.3
H2O
10174.9 11677.5
10170.8 11627.3 O2
N2
5
iam1  iaerTaer1 L' 
 i Taer1  νr
j j  iam1  10221.58471
j2
5
iam2  iaerTaer2 L' 
 i Taer2  νr
j j  iam2  11681.4199
j2

Interpolare pentru determinarea entalpiei fluidului motor pentru Tr  780


Tr1  750 Tr2  800

iTr1  iTr2 
j j

22283.6 23861.5 aer


29633.3 32178.1 CO2
26058.9 27984.3
H2O
22794.2 24472.6 O2
22141.3 23702.5
N2

Tr  Tr1
j j 
iTr  iTr1  iTr2  iTr1 
j j T r2  Tr1
iTr 
j
23230.34 aer
31160.18 CO2
27214.14 H2O
23801.24
O2
23078.02
N2

Entalpia fluidului motor la sfirsitul admisiei:


5
iam'a'  iaerTaer L' 
 i Tr  νr
j j  iam'a'  10372.55459
j2
Temperatura fluidului motor la sfirsitul admisiei pe baza temperaturilor componentelor:

Taer  γr Tr
Ta  Ta  354.11961 K
1  γr

Temperatura fluidului motor la sfirsitul admisiei pe baza entalpiilor:

Taer2  Taer1  iam'a'  iam1


Ta'  Taer1  Ta'  355.17079 K
 iam2  iam1
Ta  Ta'
Eroarea ΔTaer  ΔTaer  0.296842 %
Ta

Presiunea de admisie a fluidului proaspat:


5
p a  ζa p s p a  2.34  10 Pa
Volumul fluidului motor la sfirsitul admisiei:

mama Rama Ta 3
Va  Va  12.63559 m
pa

ε  p a Taer
Coeficientul de umplere λv  λv  0.92264
( ε  1 )   1  γr  p s Ta

CALCULUL PROCESULUI DE COMPRIMARE

Coeficienti caldurii specifice molare:


b 
a  j
j
3
19.67 2.51 10 aer
27.62 3
11.72  10 CO2
23.01
3
19.25 5.44 10 H2O
19.67 3 O2
4.6 10
3 N2
2.51 10

Coeficientii caldurii specifice medii molare a fluidului motor:

γr 5
kJ
aam  a 
1 νgar

  ν  aj 
r
j
aam  20.07798
kmol grd
j2

γr 5
kJ
b am  b 
1 νgar

  ν  bj 
r
j
b am  0.002581
kmol grd
2
j2

Ecuatia de determinare a exponentului mediu politropic

3
R 10   1  γr   nc 1  n c  1.36
f  n c   aam  b am Ta  ε  1
nc  1

n c  1.361984645

Presiunea fluidului motor la sfirsitul comprimarii


nc 6
p c  p a ε p c  9.3547911  10 Pa

Temperatura fluidului motor la sfirsitul comprimarii:


nc 1
Tc  Ta ε Tc  943.79344 K
Volumul fluidului motor la sfirsitul comprimarii

Va 3
Vc  Vc  0.84237 m
ε
CALCULUL PROCESULUI DE ARDERE IZOCORA

Volumul fluidului motor in momentul declansarii injectiei:

 2 1
Vinj  Vc  Va  1 
1 λd 3
  1  cos( β deg)  2  ( sin( β deg) )   Vinj  0.88112 m
 ε   2

Presiunea fluidului motor in momentul declansarii injectiei

nc
 Va  6
p inj  p a   p inj  8.79903  10 Pa
 Vinj 
Temperatura fluidului motor la inceputul injectiei:
nc 1
 Va 
Tinj  Ta   Tinj  928.5547676 K
 Vinj 
Intirzierea la autoaprinderea combustibilului (presiunea fluidului motor in momentul
declansarii injectiei se introduce in kgf/cmp):

   Tinj  ( 1000  n )  26631  


 0.415    0.0222 
20.166 
 26.66   10
8.64
τaa    n   1.8  1.45  
 4  Tinj   1000  60  Tinj
  
 pinj 1.01972  10

τaa  0.0017246 sec

Unghiul de rotatie corespunzator intirzierii la autoaprindere:

o RAC
θv  6  n  τaa θv  5.31854

Unghiul de rotatie corespunzator duratei totale a arderii:

unghiul de corectie a duratei arderii ξθ  3

o RAC
θ  θv  β  ξθ θ  8.31854

Cantitatea de combustibil arsa la volum constant

cantitatea totala de combustibil g tot  1 Kg

g tot  θv
g v  g v  0.6393596 kg
θ

Cantitatile de gaze rezultate din arderea izocora a combustibilului:

νv  ν2 g v νv  0.0463536 CO2


2 2

νv  ν3 g v νv  0.0396403 H2O


3 3
0.21  α  g v  L'
νv  νv  0.14057 O2
4 α 4

νv  0.79 L' νv  0.7773 N2


5 5

5
νvga 
 νv
j
νvga  1.0038686
j2
Cantitatile de gaze arse existente la sfirsitul arderii izocore :
j  2  5
ν'  νv  νr
j j j ν' 
j
CO2
0.0478
H2O
0.04088
0.14264 O2
0.79285 N2

ν'ga 
 ν'j ν'ga  1.02417
j

Masa fluidului motor la sfirsitul arderii izocore:

mam'y' 
 Mjν'j mam'y'  29.61492 kg
j
Constanta caracteristica a fluidului motor la sfirsitul arderii izocore:
R ν'ga
Ram'y'  Ram'y'  287.53428 J
mam'y'
kg grd

Energiile interne specifice temperaturii Tc  943.79344


j  1  5
Tc1  750 k Tc2  800

u c1  u c2 
j j

0 0
23396.9 25527.4 CO2
19822.5 21333.5 kJ
H2O
16557.8 17817.7 kmoli
15909.1 17051.7 O2
N2

u Tc  u c1   Tc  Tc1 
u c2
j
 u c1
j  u Tc 
j j Tc2  Tc1 j
0
31654.43839 CO2
25678.9377 kJ
H2O
21441.00705 kmoli
O2
20337.66764
N2
Energia interna a fluidului motor la sfirsitul comprimarii :

u amc 
 u


Tc  ν'j
j  u amc  21745.96005 kJ
 j 
Energia interna a fluidului motor la sfirsitul arderii izocore

u amy  u amc  g v ξv Qi


u amy  43330.74078 kJ

Luam doua temperaturi arbitrare pentru determinarea temperaturii fluidului motor la


sfarsitul arderii izocore:
Tc1  1650 Tc2  1700
j  1  5
u c1  u c2 
j j

0 0
66210.4 68763.6 CO2
51640.7 53662.3 kJ
H2O
41001.2 42432.6 kmoli
38602.9 39950.6 O2
N2

Tc  Tc1
j 
u  u c1  u c2  u c1 
j j j  Tc2  Tc1

u 
j
0
30148.66812 CO2
23087.35628 kJ
H2O
20783.91854 kmoli
O2
19567.80833
N2

Energia interna a fluidului motor pentru o temperatura arbitrara:

u am1 
 u c1  ν'j
j  u am1  41730.7812
j
u am2 
 u c2  ν'j
j  u am2  43208.17154
j

Temperatura fluidului motor la sfirsitul arderii izocore:

 uamy  uam1
Ty  Tc1   Tc2  Tc1 
 uam2  uam1 Ty  1704.14817 K

Volumul fluidului motor la sfirsitul arderii izocore:

Vy  Vc Vy  0.84237

Presiunea fluidului motor la sfirsitul arderii izocore:


Ty 7
p y  mam'y' Ram'y' p y  1.72267501657  10 Pa
Vy

Raportul de crestere al presiunii:

py
λp  λp  1.8414896
pc

CALCULUL PROCESULUI DE ARDERE IZOBARA

Cantitatea de combustibil arsa la presiune constanta:

g p  g tot  g v g p  0.36064038

Canitatile de gaze existente la sfirsitul arderii izobare:


ν 
j
ν''  ν  νr
0 j j j
ν'' 
j
ν2
ν3 0
CO2
ν4 0.07395
ν5 0.06324 H2O
0.105379 O2
0.79285 N2
ν''ga 
 ν''j ν''ga  1.035418 kmoli
j
Masa fluidului motor la sfirsitul arderii izobare

mamz 
 Mjν''j mamz  29.9762 kg
j
Constanta caracteristica a fluidului motor la sfirsitul arderii izobare

ν''ga J
Ramz  R Ramz  287.18854
mamz kg grd

Interpolare pentru determinarea enalpiilor la temperatura Ty  1704.14817


alegem doua temperaturi arbitrare pentru interpolare
T''1  1650 T''2  1700 j  1  5

i''1  i''2 
j j

0 0
CO2
79930.5 82898.0
65360.8 67800.9 H2O
57721.2 56571.2 O2
52322.9 54089.2
N2

prin interpolare rezulta entalpia

 Ty  T''1
j j 
iy  i''1  i''2  i''1 
j j   T''2  T''1

iy 
j
0
83144.19373 CO2
68003.33887 H2O
56475.79215
O2
54235.73816
N2

Entalpia fluidului motor la sfirsitul arderii izocore:

iamy 
 i y  ν''j
j  iamy  59401.17829 kJ
j
Entalpia fluidului motor la sfirsitul arderii izobare:

iamz  iamy  g p ξp Qi iamz  70054.49515 kJ

Entalpia fluidului motor pentru o temperatura arbitrara:

Pentru
Tz1  1950 Tz2  2000
iz1  iz2 
j j

0 0
97894.7 100917 CO2
80303.0 82856.2
H2O
65900.7 67784.2
63004.3 64804.1 O2
N2

iamz1 
 i z1  ν''j
j  iamz1  69215.14493
j

iamz2 
 i z2  ν''j
j  iamz2  71225.56004
j

Temperatura fluidului motor la sfirsitul arderii izobare:


iamz  iamz1
Tz  Tz1   Tz2  Tz1  Tz  1970.87505 K
iamz2  iamz1

Presiunea fluidului motor la sfirsitul arderii izobare:


7
p z  p y p z  1.72268  10 Pa

Volumul fluidului motor la sfirsitul arderii izobare

mamz Ramz Tz 3
Vz  Vz  0.984916 m
pz

Raportul de destindere prealabila:


Vz
ρ  ρ  1.16922
Vy

CALCULUL PROCESULUI DE DESTINDERE

a  b 
j j

0 0
38.5 3
3.35 10 CO2
23.85
3
23.02 5.02 10 H2O
21.34 3 O2
1.67 10
3 N2
1.67 10

Coeficientii caldurii specifice medii molare a fluidului in motor :


1 kJ
a'am 
ν''ga  ν''jaj a'am  22.88986
kmol grd
j

ν''j bj kJ
b'am 
 ν''ga
b'am  0.00199
kmol grd
2
j

Ecuatia de determinare a exponentului mediu politropic al destinderii:

 3  ρ nd1 
R 10
f  n d   a'am  b'am Tz  
  1 n d  1.289
nd  1   ε  

n d  1.28972

Volumul fluidului motor la sfirsitul destinderii :


3
Vb  Va Vb  12.63559 m

Presiunea fluidului motor la sfirsitul destinderii :

nd
 Vz  5
p b  p z   p b  6.4112256  10 Pa
 Vb 

Temperatra fluidului motor la sfirsitul destinderii:

nd 1
 Vz 
Tb  Tz   Tb  941.00705 K
 Vb 
Raportul de destindere:
Vb
δ  δ  12.8291
Vz

pb
Raportul de scadere a presiunii σ  σ  2.73984
pa
nd 1
nd
 pa 
Temperatura gazelor arse reziduale Tr'  Tz   Tr  780
 pz 

Tr'  750.34897 K
Tr  Tr'
ΔTr  ΔTr  3.95163  %
Tr'

RELATIILE DE CALCUL ALE PARAMETRILOR INDICATI,


EFECTIVI SI CONSTRUCTIVI
Lucul mecanic indicat realizat intr-un cilindru
p z Vz  p b Vb p a Va  p c Vc
L'i  p z  Vz  Vy  
nd  1 nc  1

7
L'i  1.9456003  10 J

Presiunea medie indicata

ϕr L'i 6
p i   p a  p ev p i  1.6262694  10 Pa
 Va  Vc
3
R 10  L' Taer p i
Randamentul indicat : ηi  ηi  0.4542
p s λv Qi

3600 kg
Consumul specific indicat: ci  ci  0.18782
ηi Qi kW h

6
Presiunea medie efectiva: p e  ηm p i p e  1.46364  10 Pa

Randamentul efectiv : ηe  ηm ηi ηe  0.40878

ci
Consumul specific efectiv de combustibil : ce  ce  0.20869
ηm

Lucrul mecanic indicat necesar a fi dezvoltat intr-un cilindru :

30000  Pec τ 5
Lic  Lic  2.72374  10 J
η m n  i

Lic
Coeficientul de similitudine : k  k  0.0142
L'i ϕr   p a  p ev   Va  Vc

Volumele reale ale fluidului motor in punctele caracteristice ale ciclului de functionare
3 3
V'a  k  Va V'a  0.17945 dm V'b  V'a dm
3 3
V'c  k  Vc V'c  0.01196 dm V'y  V'c dm

3
V'z  k  Vz V'z  0.01399 dm

Presiunea fluidului motor pe parcursul proceselor de comprimare si destindere


V'a  0.17945 V'z  0.01399

V'c  0.01196 V'b  0.17945

Lucrul mecanic indicat real dezvoltat intr-un cilindru :


pz V'z  pb V'b pa V'a  pc V'c
Li  p z  V'z  V'y  
nd  1 nc  1

5
Li  2.76308  10 J

4   V'a  V'c
3
3
Diametrul cilindrului D'  10  D'  553.0157 mm
π  ψd

D'  D
ΔD  ΔD  20.2208  %
D
Cursa pistonului :
S  ψd D' S  697.28067 mm

Raza manivelei:
S
R'  R'  348.64033 mm
2
Lungimea bielei
R'
Lb  Lb  1743.20166 mm
λd

Cilindreea unitara: Vs 
6
10 
 π D'  S
2  Vs  167.48365 dm
3
4
3
Cilindreea Totala: Vt  i Vs Vt  3014.70577 dm
 3 S n m
Viteza medie a pistonului : v mp  10  v mp  11.94674
30 s

n rad
Viteza unghiulara de rotatie a arborelui cotit ω  π ω  53.82595
30 s
puterea efectiva a motorului:

2
p e π D'  S i n
P'ev  P'ev  18900 kw
13
12 10  τ

P'ev
Puterea indicata: Pi  Pi  21000 kw
ηm

P'ev
Puterea pe cilindru: p cil  p cil  1050 kw
i

6 P'ev kw
Puterea specifica de arie a pistonului : p sa  4  10  p sa  4371.43973
2 2
i π D' m

9 P'ev kw
Puterea specifica volumica: p sv  4  10  p sv  6269.26853
2 3
i π D'  S m

3 m
Indicele de baleiaj: IB  10  D' n IB  284.25007
min
pe 6 N
Gradul de solicitare al motorului: νsol  2  v mp νsol  8.7428795  10
τ ms
Dimensiunile de gabarit:
CL  2.784537

Lungimea : Lmot  CL D' i Lmot  27718.06822 mm

CH  8.2772
Hmot  CH S Hmot  5771.53152 mm
Inaltimea sa:

CE  1.1565

Adincimea : Emot  CE S Emot  806.40509 mm

CB  5.1712

Latimea : Bmot  CB S Bmot  3605.77778 mm

V'a  0.17945 V'b  0.17945

V'c  0.01196 V'y  0.01196

V'z  0.01399
BILANTUL ENERGETIC

Debitul de energie termica introdusa prin arderea combustibilului:


8 kJ
Qintr  ce P'ev Qi Qintr  1.66448  10
h

Debitul de energie termica utila :


7 kJ
Qu  ηe Qintr Qu  6.804  10
h

Debitul de energie termica pierduta prin fluidul de racire:

kJ kg
Δt  10 grade crac  4.178 ρapa50  988.1
kg K 3
m
Cd  2.2 - coeficient de marire a debitului pompei de racire pentru a acoperi regmurile de
suprasarcina, inclusiv reducerea debitului datorita cresterii rezistentei hidraulice a
traseului sistemului de racire. Uzual Cd =1,5...2,2
ar  0.15 - debitul relativ de caldura preluat prin lichidul de racire. Uzual ptr. MAI rapide are
valorile ar=0.15...0.2
7 kJ
Q  ar ce P'ev Qi Q  2.49672  10 - caldura care trebuie preluata de fluidul de
h racire

C d Q 3
m
Grac  Grac  1330.52777
ρapa50 crac Δt h

7 kJ
Qrac  Grac ρapa50 crac Δt Qrac  5.49279  10
h

Temperatura medie a gazelor arse evacuate:

ne 1
ne
 pa 
n e  1.3 Tev  Tb   Tev  745.72615 K
 pb 
Debitul de energie termica pierduta prin gazele arse evacuate:
3
aaer  19.67 b aer  2.51 10
kJ
Qgev  ce P'ev ν''ga  a'am  b'am Tev  Tev  α Lt  aaer  b aer Taer  Taer
7
Qgev  4.66959  10
h

Debitul de caldura corespunzator pierderilor reziduuale:


kJ
Qrez  Qintr   Qu  Qrac  Qgev
6
Qrez  3.21557  10
h

Qu Qgev
 100  40.87756 %  100  28.05431 %
Qintr Qintr

Qrez
Qrac  100  1.93187 %
 100  33 % Qintr
Qintr
T1  Ta  Tc T2  Tc  Ty T3  Ty  Tz T4  Tz  Tb T5  Tb  Ta

1
nc nc 1
 Ta 
1 nc V1 T1  V'a  
 Ta   T1 
p 1 T1  p a  
 T1 
T2 V2 T2  V'c
p 2 T2  p c
Tc
T3
V3 T3  V'y
p 3 T3  p y Ty
nd 1
nd 1
1 nd  Tz 
 Tz  V4 T4  V'z  
p 4 T4  p z    T4 
 T4 
T5 V5 T5  V'b
p 5 T5  p b
Tb

V1 T1 
p 1 T 1  p 2 T 2  p 3 T 3  p 4 T 4  p 5 T 5 
0.1794
2.34·105 9.35479·106 1.72268·107 1.72268·107 6.41123·105
0.1780
2.36496·105 9.3647·106 1.72268·107 1.71879·107 6.40441·105
0.1766
2.39011·105 9.37461·106 1.72268·107 1.71491·107 6.3976·105
0.1753
2.41547·105 9.38453·106 1.72268·107 1.71103·107 6.39079·105
0.1739
2.44101·105 9.39444·106 1.72268·107 1.70717·107 6.38397·105
0.1726
2.46676·105 9.40435·106 1.72268·107 1.70331·107 6.37716·105
0.1713
2.4927·105 9.41426·106 1.72268·107 1.69945·107 6.37035·105
0.1
2.51885·105 9.42417·106 1.72268·107 1.6956·107 6.36353·105
0.1687
2.54519·105 9.43409·106 1.72268·107 1.69176·107 6.35672·105
0.1674
2.57174·105 9.444·106 1.72268·107 1.68793·107 6.34991·105
0.1661
2.59849·105 9.45391·106 1.72268·107 1.6841·107 6.34309·105
0.1649
2.62544·105 9.46382·106 1.72268·107 1.68028·107 6.33628·105
0.1636
2.6526·105 9.47373·106 1.72268·107 1.67647·107 6.32947·105
0.1624
2.67996·105 9.48365·106 1.72268·107 1.67266·107 6.32265·105
0.1612
2 70753·105 9 49356·106 1 72268·107 1 66886·107 6 31584·105
2.70753 105 9.49356 106 1.72268 10 1.66886 10 6.31584 105
... ... ... ... ...

7
1.75 10
7
1.706 10
7
1.663 10
7
1.619 10
7
1.575 10
7
1.531 10
7
1.488 10
7
1.444 10
7
1.4 10
7
1.356 10
7
1.313 10
7
1.269 10
7
1.225 10
7
1.181 10
7
1.137 10
7
1.094 10
7
1.05 10
7
1.006 10
6
9.625 10
6
9.188 10
Presiune

6
8.75 10
6
8.313 10
6
7.875 10
6
7.438 10
6
7 10
6
6.563 10
6
6.125 10
6
5.688 10
6
5.25 10
6
4.813 10
6
4.375 10
6
3.938 10
6
3.5 10
6
3.063 10
6
2.625 10
6
2.188 10
6
1.75 10
6
1.313 10
5
8.75 10
5
4.375 10
0
0 0.018 0.036 0.054 0.072 0.09 0.108 0.126 0.144 0.162 0.18

Volum
Asta este indicele pentru sume !!!
j  1  5
iam1  iam'a'  iam2  1
Astea rezolva ecuatia in mathcad !!!

root f  n c n c  1.3619846


n c  root f  n c n c
Vinj  Vc  1

p inj  p c  1

Tinj  Tc  1

3
u amy  u amc  1
u am1  u amy  u am2  0
iamz1  iamz  iamz2  1

1500  Tz  2100 
root f  n d n d  1.28972
n d  root f  n d n d

ΔTr  2%  0
V2 T2  V3 T3  V4 T4  V5 T5 
45 0.01196 0.01196 0.01399 0.17945
05 0.01196 0.01197 0.01401 0.17945
68 0.01196 0.01198 0.01404 0.17945
31 0.01196 0.01198 0.01406 0.17945
96 0.01196 0.01199 0.01409 0.17945
63 0.01196 0.012 0.01411 0.17945
31 0.01196 0.01201 0.01414 0.17945
17 0.01196 0.01201 0.01416 0.17945
71 0.01196 0.01202 0.01419 0.17945
43 0.01196 0.01203 0.01421 0.17945
16 0.01196 0.01203 0.01424 0.17945
91 0.01196 0.01204 0.01426 0.17945
66 0.01196 0.01205 0.01429 0.17945
44 0.01196 0.01205 0.01431 0.17945
22 0.01196 0.01206 0.01434 0.17945
... ... ... ... ...