Sunteți pe pagina 1din 1

Jargonul

Jargonul este un limbaj specific anumitor categorii sociale, care reflectă dorințele celor ce-l vorbesc
de a se distinge de marea masă a vorbitorilor și care se caracterizează prin abundența cuvintelor și
expresiilor pretențioase, de obicei împrumutate din alte limbi, sau a celor de îngustă specialitate.

Exemple: Facultate-Puscarie

 Jargonul tehnic

 Jargonul informatic = jargonul calculatoriștilor (cuvântul „calculatorist” făcând el însuși parte


din acest jargon)

O variantă de jargon informatic este și cel numit în engleză L33T Speak. Acesta este folosit în special
pe internet și constă din înlocuirea unor litere cu alte caractere alfanumerice, ca de exemplu V3n3zu31@ în
loc de Venezuela. La originea acestui jargon a stat încercarea de evitare a filtrării automate a cuvintelor
licențioase în discuțiile de pe forumuri și canalele de chat.

Uneori noțiunea de jargon este confundată cu cea de argou, diferența constând în faptul că argoul se
dorește a fi înțeles doar de cei care-l folosesc.

Limba română, asemenea celorlalte limbi, se află într-o continuă evoluţie, încercând să se adapteze
tuturor condiţiilor sociale, politie, economice şi culturale. Bogăţia sa este dată de bogăţia şi varietatea
vocabularului, compartimentul cel mai deschis influenţelor atât interne cât şi externe.

Jargoanele sunt mult mai puţin conturate decât argourile. Ele cuprind elemente neologice de ultimă
oră neadaptate şi nesocializate încă în cercuri mai largi, folosite insistent şi deseori defectuos sau neglijent
de unele grupuri, ca urmare a snobismului, dorinţei de detaşare de masa vorbitorilor sau pretinsei
superiorităţi intelectuale.

În evoluţia lexicului limbii române s-au conturat mai multe jargoane, denumite după elementele
lexicale străine utilizate: turcizant, grecizant, latinizant şi franţuzit. Uneori jargoanele au coexistat,
ajungându-se la aspecte mixte; în primele decenii ale secolului trecut se folosea un jargon mixt greco-turc.

După 1840 s-a conturat şi un jargon italienizant (foarte restrâns). Jargonul actual, care nu mai e simţit
la fel de artificios şi inoportun, este preponderent de origine engleză: hallo, business, darling, bye-bye, O.K.,
all right, week-end, computer, displaz, job, look, speach, supermarket, living, star.

Termenul jargon desemnează însă şi limbajele specializate ale unor profesii ştiinţifice: arhitectura,
chirurgia, astronomia.