Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

GRĂDINIȚA VOINICEL
EDUCATOARE : SANDU LUMINITA
DATA
GRUPA : MARE
NIVELUL 2
ACTIVITATE INTEGRATĂ
TEMA ACTIVITĂŢII „ Când ,cum şi de ce se intamplă?”
DŞ-Cunoşterea mediului ,activitate matematică
DLC-Educarea limbajului
DEC-Educaţie muzicală

TIPUL ACTIVITĂŢII: verificarea şi consolidarea cunoştinţelor si deprinderilor.


SCOPUL ACTIVITĂŢII
Sistematizarea cunoştinţelor despre propoziţie ,cuvânt,respectiv consolidarea
deprinderii de a forma oral propoziţii corecte din punct de vedere gramatical;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1-Să dea exemplu de cel puţin cinci cuvinte pe baza observării imaginilor;
O2-Să construiască propoziţii corecte din punct de vedere gramatical cu aceste
cuvinte;
O3-Să realizeze acordul corect între cuvinte sau părţi de propozitie;
O5-Să construiască corect propoziţii lacunare alegând jetonul potrivit;
O6-Să răspundă în propoziţie la întrebările adresate.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

a) Metode şi procedee:
conversaţia, explicaţia, demonstraţia , jocul didactic, problematizarea,exerciţiul.

b) Materiale didactice:
un balon ,jetoane,planşe de duplex pe care sunt scrise propozitii ,planşe cu
anotimpul iarna,fulgi şi oameni de zăpadă ,buline,fişe de evaluare,stimulente;

REGULA JOCULUI:- să răspundă corect la întrebări in propozitii ridicând


mâna.

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă.


DURATA: 35-40 min
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:

,, Curriculum pentru învăţământul preşcolar’’, Editura Didactica Publishig House,


2009’’
,,Revista invatamantului prescolar nr 3-4 /2009 numar tematic proiecte integrate
Editura Arlequin ,colaboratori Viorica Preda ,Simona Nicolae,prof univ Ioan
Neacsu.’’

Conținutul instructiv-educativ

EVENIMENTUL CONŢINUTUL STRATEGII EVALUARE


DIDACTIC INSTRUCTIV –EDUCATIV DIDACTICE

Momentul - Asigurarea unui climat adecvat Observarea


organizatoric desfăşurării activităţii; comportamentu-
- aranjarea mobilierului şi a -exerciţiu lui
materialului didactic; organizatoric
- copiii vor fi aşezaţi pe 2 grupe
in funcţie de imaginea din /
piept(echipa oamnenilor şi frontal
fulgilor de zăpadă).
Captarea atenţiei - Astăzi vom desfăşura o -conversaţia Interesul pentru
activitate foarte interesantş ,un - explicaţia conţinutul
joc didactic care se numeşte - expunerea activităţii
„Completează ce lipseşte” de /
acee trebuie sa fim atenţi pe tot
parcursul activităţii pentru ca v- frontal
am pregătit foarte multe
surprize.
Cine răspunde frumos in
propozitie primeşte buline in
dreptul echipei reprezentate.

Reactualizarea -Reactualizarea cunoştinţelor se - conversaţia Analiza


cunoştinţelor realizează prin citirea unor
imagini reprezentative pentru
anotimpul iarna şi cu ajutorul
întrebărilor.
„Dupa cum aţi observat în
funcţie de bulinele din piept
suntem doua echipe :echipa
fulgilor de nea si echipa
oamenilor de zapadă.Cine va
strânge mai multe buline va fi
desemnată caştigătoare.
Anunţarea temei -Prezentarea temei activităţii - conversaţia Observarea
şi precizarea obiectivelor în - explicaţia comportamente-
mod accesibil astfel încât să fie - frontal lor copiilor
înţelese de copii.
Dirijarea
învăţării Domeniul Ştiinţe
(cunoaşterea mediului) Analiza
Proba numarul 1 - conversaţia acţiunilor.
*Precizaţi care sunt - explicaţia
caracteristicile anotimpului iarna
Constă in recunoaşterea
semnelor venirii iernii din
imagini si alcătuirea orală a
propoziţiilor .
Întrebări şi cerinţe posibile: Întrecerea
- Care sunt anotimpurile anului?
- În ce anotimp ne aflăm?
- Care sunt lunile anotimpului
iarna?
- Ce fenomene ale naturii -demonstraţia .
specifice iernii? problematiza-
- Cum ne îmbrăcăm? rea
-Care sunt jocurile de iarna -exerciţiul
preferate?

Domeniul
Limbă si Comunicare /
Proba numarul 2 frontal
„Completează ce lipseşte”
*Pe o planşă sunt scrise mai
multe propoziţii ,din care
lipseşte un cuvânt.Copii vor
completa propoziţiile utilizând
jetoanele necesare.Se va lipii în
dreptul punctelor jetoanele
pentru a obţine propoziţia.
Exemplu:
In ajunul Crăciunului vine..........
Copii construiesc din zapadă.......
........iarna hibernează în barlog. Observarea
Copiii cuminţi primesc comportamente-
multe....de la Moş Crăciun. lor şi analiza
.......este cel mai fricos animal. răspunsurilor
.............sireată doarme în barlog.
.............sunt imbrăcaţi gros -problematiza
pentru iarnă. rea
...............lucrează botoşei pentru
nepoţei.
De pluguşor copii sună din.........
Proba numarul 3
*Desparte în silabe cuvântul,
reprezintă-l grafic pe tablă şi
scrie sub el tot atâtea liniuţe câte
silabe are. Câte un copil din
fiecare echipă va venii in fată şi
va lua dintr-un săculeţ câte un
obiect pe care îl va despărţii în
silabe alcătuii propoziţii şi
reprezenta grafic.
După aceea câte un copil din
fiecare echipă va venii in faţă şi -explicaţia
va recita câte o poezie de
iarnă .Va primii bulină cel care
va recita mai frumos expresiv şi -exerciţiul
cu intonaţie.
Proba numarul 3 /
*Găseşte cuvântul cu sens
contrar: frontal
Dacă nu este cald este........
Dacă nu sunteţi buni sunteţi......
Dacă nu eşti mic eşti.........
Dacă nu eşti înalt eşti........
Dacă nu esti harnic eşti.... -conversatia
După fiecare raspuns corect
copii primesc buline şi sunt
apaludaţi.
Domeniul estetic si creativ
Pentru destinderea atmosferei se
va cânta cântecelelul „Iarna -explicatia
veselă”.
Proba numarul 4
*Ghicitori /frontal
Câte doi copii de la fiecare
echipă va avea de raspuns la
ghicitori iar cu răspunsul lor să
alcătuiască oral propozitii.

Proba numarul 6
*Fiecare echipă va avea de
rezolvat un puzlee ,cea care va
termina prima va primii bulină.
Domeniul ştiinţe
(activitate matematică
Proba numarul 7
* Alcătuieşte prin încercuire
obiecte de acelaşi fel.Şi aşează
jos cifra corespunzătoare în
dreptul lor. explicatia
/frontal
Proba numarul 8
*Precizează vecinii mai mari sau exercitiu
mai mici ai numerelor şi individual
efectuarea unor exerciţii simple
de adunare si scădere.
Copii primesc cate o fisa de
evaluare sunt explicate cerintele convesatia
şi dupa aceea trec la rezolvarea /frontal
ei.
Obţinerea ,, De ce vă place anotimpul -brainstormin Aprecierea
performanţei iarna? gul răspunsurilor
originale
Evaluarea Câte un membru al fiecarei -conversaţia
activităţii echipe va venii in faţă pentru a
numara bulinele obţinute.Echipa /frontal
câştigătoare va fi aplaudată şi li
se va împărţii stimulente.(Moşi
Crăciuni în miniatură).În
încheiere se va cânta „Săniuţa
fuge”.