Sunteți pe pagina 1din 15

CURS nr.

4 – Tipuri de metabolism
 Metabolismul glucidelor
 Metabolismul lipidelor
 Metabolismul protidelor
 METABOLISMUL GLUCIDELOR

( vezi ANEXA 1 )

( vezi ANEXA 2 )

1
( vezi ANEXA 3. )

2
3
 METABOLISMUL LIPIDELOR

4
5
Biodegradarea acizilor graşi superiori

( vezi ANEXA 5. )

 METABOLISMUL PROTIDELOR

6
7
8
9
( vezi ANEXA 6 )

ANEXA 1. CICLUL Benson Calvin

10
ANEXA 2. Biosinteza pentozelor

11
ANEXA 3.Glicoliza poliglucidelor

12
ANEXA 4. Ciclul Krebs – cale comună de biodegradare a glucidelor, lipidelor şi protidelor
Biodegradarea acidului citric
13
ANEXA 5. Biodegradarea acizilor graşi superiori

14
ANEXA 6. Ciclul Krebs –Henseleit – formarea ureei prin ciclul ureogenetic

15