Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa 1

Figura 1. Piramida organizării procesuale


Exemple de organigrame

Anexa 2

Figura 2. Organigrama circulară


Anexa 3

Nivel
Nivel 3
2 Comp. 1

Dir. Adj. Tehnic


1 Comp. 2
Nivel
1 Comp. 3

A.G.A.
Comp. 1

C.A.
1 Dir. Adj. Comp. 2
Comercial
C.D.
Comp 3

1 Director

Comp. 1

Dir. Adj. ec.


1 Contabil şef Comp. 2

Comp. 3

Figura 3. Organigrama orizontală

A.G.A.
Comisia
de cenzori
C.A.

C.D.

1 Director

Director
Director Director
economic,
1 tehnic 1 comercial 1 contabil şef

P S1 S2 A D F C

Figura 4. Organigrama verticală


Anexa 4

1 Conducător

1 Subordonat 1 1 Subordonat 2

Comp 1 Comp 2 Comp 3 Comp 4

Figura 5. Organigramă de tip evantai

1 Conducător
Subaltern 1

Subaltern 2

Subaltern 3

Subaltern 4
Figura 6. Organigramă de tip grilă