Sunteți pe pagina 1din 1

Model de subiect pentru teză unică-clasa a VII-a semestrul II Varianta 1

Partea I
La problemele 1-5 completaţi pe foaie numai răspunsul.

3 2

1.Se dau numerele a      ( 2 ) 2 şi b      [(2 2 ) 2 ] : ( 3 ) 4


1 1
 3  3
a) Media aritmetică a numerelor a şi b este........... 0,5 p
b) Media geometrică a numerelor a şi b este.......... 0,5 p

2.Un triunghi echilateral are latura de lungime 10 cm.


a) Aria triunghiului este............. 0,5 p
b) Suma distanţelor de la mijlocul unei laturi la celelalte două laturi este........ 0,5 p

 5 
3.Se consideră mulţimea A=  3; 49 ; ;0;3 3;1, (6); 27  .
 8 
a)Produsul numerelor raţionale negative din mulţimea A este.......... 0,5 p
b)Suma numerelor iraţionale din mulţimea A este......... 0,5 p

4.Un romb are o diagonală de 12 cm şi cealaltă de 16 cm.


a)Rombul are aria....... 0,5 p
b)Perimetrul rombului este....... 0,5 p

5.a) Aproximând 4,4 cu o sutime prin lipsă se obţine........ 0,5 p


b) Valoarea absolută a rădăcinii pătrate a lui 441 este........ 0,5 p

Partea II
La problemele 6 şi 7 faceţi pe foaie rezolvările complete.

6.Fie expresiile A( x)  x 2  3x  10 şi B ( x)  x 2  6 x .
a) Descompuneţi în factori cele două expresii 0,5 p
b) Calculaţi valoarea expresiei A( x ) pentru x= 5  1
c) Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia A( x)  ( x  4) 2 0,5 p
d) Demonstraţi că nu există număr real a pentru care 10  B ( a)  0 0,5 p

7.Pătratul ABCD are latura 8 cm.Punctul M se află pe latura BC astfel încât


CM 1
 .Paralela prin M la AB taie diagonala AC în E.
MB 3
a) Realizaţi un desen conform enunţului 0,5 p
b) Calculaţi lungimea diagonalei AC 0,5 p
c) Aflaţi perimetrul triunghiului EMC 0,5 p
d) Calculaţi sinusul unghiului EBC. 0,5 p

Se acordă un punct din oficiu


Timp de lucru:50 minute