Sunteți pe pagina 1din 3

Data : 11.05.

2016
LUCRARE SCRISĂ LA MATEMATICĂ
Semestrul al II-lea
Cls a VIII – a A
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 30 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
30p SUBIECTUL I - Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele.
5p 1. Soluția ecuației 9 − x = 2 este numărul x egal cu ….
5p 2. Rezultatul calculului (4a+6a) :2a este egal cu …
5p 3. Se consideră funcția f : R � R , f(x) = -x+3. Atunci f(1)=…
5p 4. Dacă prisma triunghiulară regulată ABCA′B′C′ are AB = 2 �AA�= 4 m, atunci suma
lungimilor tuturor muchiilor prismei este egală cu … m.
5p 5. Diagonala unui paralelipiped dreptunghic are lungimea 13 cm şi dimensiunile bazei
de 3cm şi 4 cm. Lungimea înălţimii este egală cu …cm
5p 6. Dacă tetraedrul EMIR este regulat, atunci măsura unghiului dintre dreptele ME și
RM este egală cu….
20p SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete.
1.
2 2
�3 � �2 � � 5 �� 5 �
3p a) Arătaţi că numărul n=�
�2 - 2 �+ �
� �2 + 3 �+
� �� 7 - �
��
��2 + 7 � este
� număr
� � � � � 2 �� �
3p natural.
b) Rezolvați ecuația x2+x-12= 0
�3 x � x2 + 9 x+4
4p c) Arătați că E ( x ) = � + �: 2 = , x �R - { -4, -3, +3} .
�x - 3 x + 3 � x + x - 12 x + 3

3p 2. a)Determinați funcția f : ℝ→ℝ, f (x) = ax+b, a, b �R al cărei grafic conține punctele


A ( -2; 2 ) și B ( 3;12 ) ;
3p b) Dacă f (x) = 2x+6 calculați f(-4) + f(-2)+f(0)+f(2);
4p c) Reprezentați grafic funcția de mai sus și calculaţi aria triunghiului format de
graficul funcţiei cu axele de coordonate.
20p SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete.
1. Se consideră cilindrul circular drept ABCD cu volumul egal cu 1500π cm 3 și aria
laterală egală cu 300 π cm2.
3p a) Arătați că raza cilindrului are lungimea de 10 cm, iar generatoarea 15 cm.
3p b) Aflați aria totală a cilindrului .
4p c) Aflați aria secțiunii axiale a cilindrului și sinusul unghiului format de
diagonalele secțiunii axiale a cilindrului.
2. Piramida patrulateră regulată SMART are aria bazei egală cu 256 dm 2 și lungimea
apotemei egală cu 10 dm.
a) Calculați aria totală a piramidei .
3p b) Stabiliți dacă în această piramidă încap 513 litri de apă.
3p c) Aflați aria laterală a trunchiului de piramidă obținut prin secționarea piramidei cu
4p un plan paralel cu baza dus prin mijlocul înălțimii.
LUCRARE SCRISĂ LA MATEMATICĂ
Semestrul al II-lea
NR.2

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 30 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
30p SUBIECTUL I - Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele.
5p 1. Soluția ecuației 9 + x = 12 , este numărul x egal cu ….
5p 2. Rezultatul calculului (3a+7a) :5a este egal cu …
5p 3. Se consideră funcția f : R � R , f(x) = -x+4. Atunci f(1)=…
5p 4. Dacă o piramidă patrulateră regulată VABCD are VA = 2 �AB = 6 m,
atunci suma lungimilor tuturor muchiilor piramidei este egală cu … m.
5p 5. Diagonala unui paralelipiped are lungimea de 13 cm şi dimensiunile
bazei de 12cm şi 3 cm. Lungimea înălţimii este egală cu …cm
5p 6. Dacă piramida patrulateră regulată SONIA are toate muchiile
congruente. , atunci măsura unghiului dintre dreptele SO și SI este
egală cu…..
20p SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete.
10p 1.
2 2
� �3 �
3p
�1
a) Arătaţi că numărul n = � - 3 �+ �
�2 � �
+ 1� (
�+ 1 - 5 � 5 + 1)( ) este număr
�2 �
3p întreg.
b) Rezolvați ecuația x2+x-20=0
�4 x � x 2 + 16 x+5
4p c) Arătați că E ( x ) = � + �: 2 = , x �R - { -5, -4, +4} .
�x - 4 x + 4 � x + x - 20 x + 4
10p 2.a)Determinați funcția f : ℝ→ℝ, f (x) = ax+b, a, b �R al cărei grafic
3p conține punctele
3p A ( -1;3) și B ( 3;15 ) ;
b) Dacă f (x) = 3x+6 calculați f(-3) + f(-1)+f(0)+f(2);
4p c) Reprezentați grafic funcția de mai sus și calculaţi aria triunghiului format
de graficul funcţiei cu axele de coordonate.
20p SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete.
10p 1. Se consideră conul circular drept ABC cu aria totală egală cu 216 π cm2 și
aria laterală egală cu 135 π cm2.
3p a) Arătați că raza conului are lungimea de 9 cm, iar generatoarea de
3p 15 cm.
4p b) Aflați volumul conului.
c) Aflați aria secțiunii axiale a conului și sinusul unghiului de la vârful
10p conului.
2. Prisma triunghiulară regulată MARGOT are latura bazei de lungime 4 3
3p dm și înălțimea de 5 dm.
3p
4p a) Calculați aria totală a prismei.
b) Stabiliți dacă în această prismă încap 105 litri de apă (1,73 < 3 <
1,74).
c) Dacă se pun în această prismă 72 de litri de apă, aflați la câți
centimetri înălțime
se ridică apa . Se consideră 3 = 1, 73 .