Sunteți pe pagina 1din 8

Tema Neplan

Student:Grigore Petre-Catalin
Grupa: 141 SE
N=7
1. Calculul regimului permanent de functionare
După pregătirea schemei am selectat modul de calcul Loadflow si am obtinut :
 Pentru retea buclata:
- L7 conectata

Pierderile:
- Putere activa: P = 0.401023
- Putere reactiva: Q = 1.337343
 Pentru retea nebuclata:
- L7 deconectat

Pierderile:
-Puterea activa: P = 0.424069

-Puterea reactiva: Q = 1.359364

În schemele rețelei se regăsesc:

 posturile de transformare cu denumire TR2


 linii de rețea de tip LEA cu aceeași denumire
 sistemul este parametrizat la frencvența industrială din Europa de 50 Hz
 lungimea linie 4, între TR2 190/177 și TR2 203 este de 3.5km
 secțiunea conductorilor de 50 mm2

 L1= 4.5 km si sectiunea de 50 mm2


 L2= 3.3 km si sectiunea de 50 mm2
 L3= 5.1 km si sectiunea de 50 mm2
 L4= 4.9 km si sectiunea de 50 mm2
 L5= 3.5 km si sectiunea de 50 mm2
 L6= 2.2 km si sectiunea de 50 mm2

Smax [kVA] Imax [A]


6572.28594 189.7256

Parametrii LEA 20kV cu conductoare din aluminiu:


In acest tabel se gasesc valorile cu care au fost construite schemele in programul
Neplan.

sn r0 x0 b0 Imax Smax
[mm²] [Ω/Km] [Ω/Km] [μS/km] A [KVA]
50 0.578 0.4 0 205 7101

Parametrii transformatoarelor cu doua infasurari(20/0.4kV)


Sn Tip Psc usc P0 i0
kVA - kW % kW %
630 TTU-ONAN 6.5 6 1.3 1.8
1600 TTU-ONAN 14.96 6 2.3 1.3

li [km]
P.T. pi [kW] cos φ LEC LEA
1 490 0.89 1.05 4.5
2 450 0.9 1.5 3.3
3 2040 0.8 3.17 5.1
4 480 0.87 1.55 4.9
5 990 0.75 1.35 3.5
6 880 0.8 1.2 2.2
S [kVA] Q [kVAr] SnT [kVA] nT uk [%] ΔPk [kW] ΔP0 [kW] i0 [%]
550.5618 251.0344 630 1 6 6.5 1.3 1.8
500 217.9449 630 1 6 6.5 1.3 1.8
2550 1530 1600 2 6 14.96 2.3 1.3
551.7241 272.0285 630 1 6 6.5 1.3 1.8
1320 873.0979 1600 1 6 14.96 2.3 1.3
1100 660 1600 1 6 14.96 2.3 1.3

Retea buclata
Nod Nume PT U [KV] u [%] P [MW] Q [MVAr]
1 PT1 0.375 93.7 0.45 0.218
2 PT2 0.361 90.28 2.04 1.53
3 PT3 0.378 94.38 0.48 0.272
4 PT4 0.364 91.04 0.99 0.873
5 PT5 0.365 91.27 0.88 0.66

Retea neblucata
Nod Nume PT U [KV] u [%] P [MW] Q [MVAr]
1 PT1 0.371 92.66 0.45 0.218
2 PT2 0.354 88.53 2.04 1.53
3 PT3 0.38 94.9 0.48 0.272
4 PT4 0.368 92.02 0.99 0.873
5 PT5 0.37 92.51 0.88 0.66
Graficul lui u [%] pentru fiecare nod
96

94

Retea buclata
92
Retea nebuclata

90

88

86

84
1 2 3 4 5

Grid Results și graficul de tensiune pentru ambele tipuri de rețea

1.6 Grafic pierderile de putere activa si reactiva

1.4 1.337343 1.359364

1.2

0.8

0.6

0.401023 0.424069
0.4

0.2

0
1 2

Grid Results si graficul pierderilor de putere active si reactiva


In urma simularii, s-a constat faptul ca in cazul retelei nebuclate, valorile pierderilor de putere
activa si reactiva sunt mai mari decat in cazul retelei buclate. Acest lucru este posibil pentru ca in cazul
retelei buclate, linia electrica este alimentata la cele doua capete ceea ce duce la o scadere a pierderilor
de putere si o crestere a sigurantei cu costurile de rigoare.

2. Masuri de reducere a pierderilor de putere:


Pierderile de putere pot fi reduse in 3 moduri:
- Buclarea retelei;
- Modificarea ploturilor la transformator astfel incat sa obtinem la iesirea
transformatorului o tensiune mai mare;
- Amplasarea unei surse distribuita care are rolul de a genera putere activa
pentru a se consuma mai putin din retea;
3. Influenţa generării distribuite asupra reţelei electrice:
Se poate face generare distribuite şi cu ajutorul :

 Turbinelor eoliene;
 Panourilor solare;
 Generator sincron;
 Cogenerării ( CHP-Combined Heat and Power ).

Avantaje ale generării distribuite :

 Sursele de energie sunt mai apropiate de consumator;


 Creşterea nivelului de tensiune;
 Creşterea siguranței ȋn funcționare.

Dezavantaje ale acesteia :

 Se poate modifica circulația de puteri, iar rețeaua să nu fie proiectată pentru


noua circulație de puteri.