Sunteți pe pagina 1din 5

STERE Adrian

gr. 142SE
N = 26
Fig. 1 – Date nominale

În Fig. 1 se regăsesc datele nominale cu


care am construit tema în aplicația Neplan.
Pentru o valoare a lui Imax = 210A,
parametrii folosiți pentru liniile rețelei (tip LEC)
sunt cei prezentați în figura alăturată.
Datele nominale folosite pentru
transformatoarele din posturi se regăsesc în
figura de mai jos.

În Fig. 2 respectiv Fig. 3 sunt prezentate schemele rețelei, tip buclat și


nebuclat, împreună cu valorile rezultate ale pierderilor de energie.
În schema rețelei se regăsesc:
 posturile de transformare cu denumire TR2
 linii de rețea de tip LEC* cu aceeași denumire
 sistemul este parametrizat la frencvența industrială din Europa de 50 Hz
 lungimea linie 4, între TR2 190/177 și TR2 203 este de 3.5km
 secțiunea conductorilor de 120 mm2

*inițial, am crezut că numărul N par este pentru LEC dar după ce am lucrat tema, colegii mi-
au adus la cunoștiință că N-ul par este pentru LEA

Folosind modul de calcul LoadFlow au rezultat:

Fig. 2 – Rețea buclată

Date rezultate pentru pierderile de putere: P = 0,181798 [MW] / Q = 1,090771


[MVAR]
Fig. 3 – Rețea nebuclată

Date rezultate ale pierderilor de putere: P = 0,182755 [MW] / Q = 1,091296 [MVAR]


Pierderile de putere sunt mai mari în cazul rețelei nebuclate.

Mai jos, se regăsesc datele rezultate din funcția “Calculate” și “Grid Results”.

Fig. 4 – Grid Results și graficul de tensiune pentru ambele tipuri de rețea


Pentru a reduce pierderile de putere în rețea, una dintre cele mai eficiente metode este
de a genera energie activă cât mai aproape de consumator. Dar aceasta nu se poate face
oricând și oricum căci metoda este limitată de spațiu și posibilități fizice de proiectare.
Se mai pot reduce pierderile prin reducerea circulației de putere reactivă prin
compensarea locală a acesteia cu ajutorului unor baterii de condensatoare dar este necesară o
analiză riguroasă a raportului cost-eficiență pe termen lung.
O altă cale poate fi modificarea tensiunii, prin investiții în sistemele de izolație și
conductoare.