Sunteți pe pagina 1din 9

Modelarea Masinilor Electrice

Tema de casa

Student: Stere Adrian


Grupa: 132SE
N: 30
Solenatie excitatie: 13800 A
Solenatie indus: 10800 A
Solenatie compensare: 10885 A
Solenatie poli auxiliari: 2300 A
1) Formularea problemei
Se consideră un motor de curent continuu cu excitație separată de putere nominală Pn =
150 kW, curent nominal In = 250 A, având 2p = 4 poli și turaţia nominală, nn = 1350
rot/min. În figura de mai jos se prezintă ½ dintr-o secțiune transversală prin mașină împreună
cu regiunile caracterizate de proprietăți fizice specifice (miezurile magnetice statoric și
rotoric, înfășurarea de excitație, înfășurarea indusului etc.).

Fig. 1. Domeniul de calcul al câmpului magnetic reprezentat de ½ din secţiunea transversală


prin maşina de c.c.

Geometria domeniului de calcul, materialele (Air și M36-Steel), circuitele specifice etc. sunt
prezentate în fișierul MCCG.FEM. Circuitele electrice definite în fișier sunt simbolizate după
cum urmează:
excp = solenația corespunzătoare înfășurării de excitație - valoare pozitivă
excm = solenația corespunzătoare înfășurării de excitație - valoare negativă
indp = solenația corespunzătoare înfășurării indusului - valoare pozitivă
indm = solenația corespunzătoare înfășurării indusului - valoare negativă
comp = solenația corespunzătoare înfășurării de compensare a reacției indusului - valoare
pozitivă
comm = solenația corespunzătoare înfășurării de compensare a reacției indusului - valoare
negativă
auxp = solenația corespunzătoare înfășurării polilor auxiliari - valoare pozitivă
auxm = solenația corespunzătoare înfășurării polilor auxiliari - valoare negativă

Se consideră că miezurile magnetice statoric și rotoric sunt realizate din tole din M36-Steel
(conform bazei de materiale FEMM), iar bobinele înfășurărilor sunt realizate din conductoare
filiforme.
2) Calculul câmpului magnetic inductor al mașinii de curent
continuu

Fig. 2 Harta inducției magnetice și liniile de câmp pe domeniul de calcul când alimentăm doar
înfășurarea de excitaţie.

Fig. 2.1 Variația componentei normale a inducției magnetice în lungul întrefierului pe un pol
când alimentăm doar înfășurarea de excitaţie.
Flux polar Solenatie de excitatie
[Wb] [A]
0 0
0.00660588 800
0.01502 1800
0.0234557 2800
0.0318853 3800
0.0402847 4800
0.0486001 5800
0.0565966 6800
0.0635594 7800
0.0689815 8800
0.0729035 9800
0.0758687 10800
0.0782633 11800
0.0802744 12800
0.0820071 13800
0.083533 14800
0.0838177 15000

Tabel 1

Flux polar - Solenatie de excitatie


0.09

0.08

0.07

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

0
0 800 1800 2800 3800 4800 5800 6800 7800 8800 9800 10800 11800 12800 13800 14800

Fig. 2.2 Grafic Flux polar-Solenatie de excitatie


3) Calculul câmpului magnetic rezultant al mașinii

Fig. 3 Harta inducției magnetice și liniile de câmp pe domeniul de calcul când se alimentează
înfășurarea de excitație, înfășurarea indusului și înfășurarea de compensare.

Fig. 3.1 Variația componentei normale a inducției magnetice în lungul întrefierului pe un pol
când se alimentează înfășurarea de excitație, înfășurarea indusului și înfășurarea de
compensare.

Fig 3.2 Cuplul la valorile nominale pe jumatate de masina


Valorile obtinute cu ajutorul programului sunt valabile pentru o jumatate de masina, iar pentru
a afla cuplul pe care masina l-ar dezvolta, drept urmare trebuie inmultita cu 2;

Cuplul dezvoltat de intreaga masina => Me= 2*Me½ = 2*621.776 = 1243.552 [N*m]

1/2 M
M [N*m] Solenatie excitatie [A]
[N*m]
0.296351 0.592702 0
51.9905 104 800
116.804 234 1800
180.719 361.438 2800
243.44 487 3800
304.782 609.564 4800
364.142 728.284 5800
419.821 839.642 6800
470.624 941.248 7800
514.846 1029.692 8800
549.1 1098.2 9800
573.689 1147.378 10800
592.739 1185.478 11800
608.459 1216.918 12800
621.776 1243.552 13800
635.416 1270.832 15000
Tabel 2

Cuplu - Solenatie de excitatie


1400

1200

1000

800

600

400

200

0
0 800 1800 2800 3800 4800 5800 6800 7800 8800 9800 10800 11800 12800 13800 15000

Fig. 3.3 Curba de variatie Cuplu – Solenatie de excitatie


Calculul tensiunii electromotoare
Cunoscand urmatoarele date:
Me = 1243.552 N*m
Pn = 150 kW
nn = 1350 rot/min
Ωn = π/30 * nn = π/30*1350 = 141.4 [rad/s]
Mn = Pn/Ωn = 150*10^3/141.4 = 1060.8 [N*m]
KΦ = Mn/Ia = 1060.8/250 = 4.243 [Wb]
En = Ωn * KΦ = 141.4*4.243 = 599.9602 [V]
4) Calculul solenației corespunzătoare înfășurării polilor
auxiliari la funcționare în sarcină

Fig. 4 Harta inducției magnetice și liniile de câmp pe domeniul de calcul când se


alimentează toate înfășurările mașinii.

Fig 4.1 Variația componentei normale a inducției magnetice în lungul întrefierului pe un pol
când se alimentează toate înfășurările mașinii

Fig 4.2 Componenta normală a inducției magnetice


5) Observatii si concluzii
In urma simularilor am concluzionat ca valoarea solenatiei de compensare este foarte
apropiata de valoarea solenatiei indusului;

In urma observarii graficelor am sesizat ca tensiunea electromotoare apare la variatia


componentei normale a inductiei magnetice;

La cresterea valorii solenatiei de excitatie, fluxul polar creste, deci sunt direct
proportionale;

Am fi putut studia intreaga masina, dar am fi avut nevoie de putere de calcul mare;

Conditiile la granita utilizate sunt: Dirichlet pe extremele motorului, iar pe partea de


jos (unde ar fi trebuit sa continue jumatatea ce ar completa intregul motorului) am
aplicat conditii de periodicitate;

Curba „Cuplu – Solenatie de excitatie” prezinta o variatie liniara in intervalul


[0÷8800); de altfel, in intervalul (8800÷15000] tinde catre saturatie;

Componenta normală a inducției magnetice în axa neutră are valori mai mari atunci
când alimentăm înfășurarea de compensare și cea a indusului decât în cazul in care
alimentăm doar înfășurarea de excitaţie;

Avand in vedere standardele europene ce trebuie respectate in domeniul energiei


electrice, am considerat frecventa 50 Hz;

Cuplul nu crește liniar cu solenaţia de excitaţie în cazul in care alimentăm înfășurarea


de excitatie, înfasurarea de compensare si cea a indusului.