Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

1. Date generale :

Unitatea de învățământ : Liceul Tehnologic N. Titulescu, Însurăței


Profesor : Motrogan Georgeta
Data : 17.04. 2018
Disciplina : M 1 - Tehnici de vânzare
Clasa : a XI a E
Unitatea de învățare : Practică vânzarea electronică
Titlul lecției : Avantajele și dezavantajele comerțului electronic
Tipul lectiei : Mixta, de verificare și asimilare a cunoștințelor.
Durata lecţiei : 50 min.
Obiectivele instuirii:
• Sa asigure condiţii optime de realizare a cumpărăturilor
• Utilizarea mijloacelor moderne de plată
• Sa eficientizeze vânzările
• Monitorizează practicarea formelor moderne de vânzare

Strategii didactice:
 Mijloace didactice :
Predare: expozitiv-euristice (expunerea, explicația, exemplificarea, conversația, observațiile
independente, utilizarea fișelor de lucru);
Evaluare: evaluativ-stimulative: chestionarea orală, observarea și aprecierea verbală, (elevul
demonstrează că este capabil să enumere și să caraterizeze caracteristicile serviciilor).
 Moduri de activitate cu elevii : frontal interactiv, grupe, individual.
 Resurse:
o Manual scolar;
o Fișe de lucru;
o Surse bibliografice.

Bibliografie:
1. Ioncică, M. – Economia serviciilor – Teorie și practică, Editura Uranus, București, 2000;
2. Olteanu, V. – Marketingul serviciilor, Editura Ecomar, București, 2006.

2,Desfasurarea lectiei
a) Momentul organizatoric : 2-3 minute, verificarea prezentei, a materialului didactic, a
curateniei clasei si a atitudinii elevilor;
b) Verificarea cunostiintelor din lectia anterioara : 8 minute, prin evaluare orala;
c) Comunicarea noilor cunoștințe : 25 minute

Activitatea profesorului Activitatea elevului


Profesorul notează pe tablă noțiunile ce urmează a fi analizate și Elevii notează pe caiete toate informațiile oferite de
dezbătute. profesor.

În cazul comerţului electronic există avantaje atât pentru


vânzator cât şi pentru cumpărător.
Avantajele pentru vânzător sunt următoarele:  dispariţia Elevii realizează corelații pe baza informațiilor
limitelor geografice de vânzare;  publicitatea online poate acumulate pe parcursul întocmirii portofoliului.
atinge publicul ţintă mai uşor;  dezvoltarea de noi produse se
poate realiza mai uşor în concordanţa cu cerinţele
consumatorului;  adaptarea la schimbări este mai rapidă; 
disponibilitatea informaţiilor despre clienţi;  economii la
vânzarea produsului;  îmbunătăţirea relaţiilor cu clienţii; 
reducerea erorilor prin automatizarea proceselor de plată; 
operabilitate 24 ore / zi, 7 zile pe saptamană.

Pentru cumpărător, comerţul electronic aduce următoarele


Elevii fac o analiză asupra propriilor experiențe de
avantaje:  timpul redus de acces la produs;  identificarea mult
cumpărare.
mai uşoară de furnizori şi parteneri de afaceri;  economii la
cumpărarea prosusului;  negocierea preţurilor se face mai uşor;
 scăderea costurilor tranzacţiilor prin creşterea vitezei de
transfer a informaţiei;  distribuirea online pentru produse
digitale;  lucrul la distanţă;  accesul la produse/servicii din
zone aflate la distanţă(exemplu: învăţământ la distanţă).

Dezavantaje:  imposibilitatea de a realiza cu succes transferuri


online a unor produse şi servicii (exemplu: produse alimentare
perisabile, bijuterii unicat, alte produse imposibil de inspectat la
distanţă, indiferent de tehnologiile curente);  posibiliatea de
non-profit în cazul anumitor produse;  credibilitate scăzută; 
integrarea greoaie a bazelor de date şi a software-ului de
procesare a tranzacţiilor tradiţionale cu software pentru comerţ
electronic (aceste servicii de integrare pot fi costisitoare).

Pe lângă problemele tehnologice şi legate de software, există şi Elevii sunt solicitați să argumenteze aceste afirmații.
alte obstacole:  de natură culturală şi legală;  legate de
securitatea comerţului electronic;  legate de confidenţialitatea
datelor (ce tranzacţii efectuează, ce site-uri vizitează, ce
preocupări are fiecare persoană etc.).

d) Fixarea noilor cunostiinte, realizarea feed-back-ului : s-a facut partial pe parcursul


lectiei, iar in final cu ajutorul fisei de lucru nr.2 - 10 minute.
e) Tema pentru acasa : 5 minute.