Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA “ SPIRU HARET “ FACULTATEA DE ARHITECTURĂ

AN UNIVERSITAR: 2013-2014 DISCIPLINA : REPREZENTĂRI ÎN ARHITECTURĂ


Ciclul primar , anul II , semestrul 4

ANUL UNIVERSITAR
“ II “
LUCRAREA NR. 4

BIROU DE LUCRU
STUDIU INDIVIDUAL

Prin prezenta lucrare se cere prezentarea ortogonală şi în perspectivă conică (liberă) a mesei (biroului) şi a scaunului
(fotoliu de birou).

1. Releveul (măsurarea dimensiunilor) celor două elemente componente .


2. Transpunerea datelor într-un desen ortogonal conţinând următoarele piese:
2.1. Vedere frontală (masă + scaun) sc. 1/10
2.2. Vedere laterală (masă + scaun)
2.3. Plan (masă + scaun)
Tehnici de lucru : tus + randiu in creion color
Format planşă : A 3 (297 x 420)
3.Perspectivă liberă (conică) a biroului şi scaunului.
Gruparea celor două obiecte de mobilier - echipare va fi astfel prezentată încât să fie surprinsă o imagine cât mai
relevantă a micului ansamblu, (din a cărui componenţă, în mod firesc fac parte şi obiectele accesorii - lampă de
masă, computer, cărţi, caiete, instrumente de scris şi desenat etc.).

NOTĂ - Organizarea câmpului compoziţional al obiectelor amplasate pe birou constituie o componentă importantă a
studiului şi este prezentă în ambele tipuri de prezentare: (ortogonală şi perspectivă).
Tehnică de lucru: creion grafit
- Se va acorda o atenţie deosebită redării materialelor;
- Studiul de la punctul 3 presupune o fază premergătoare (schiţe de selectare a unghiului cel mai satisfăcător de
oboservare;)
Format planşă A 3 - hârtie desen
- Timpul de lucru afectat celor două tipuri de prezentare este rezultatul autocontrolului fiecărui student.

Pagina 1 / 2
ANUL UNIVERSITAR II 2013-2014 SEMESTRUL 4
UNIVERSITATEA “ SPIRU HARET “ FACULTATEA DE ARHITECTURĂ
AN UNIVERSITAR: 2013-2014 DISCIPLINA : REPREZENTĂRI ÎN ARHITECTURĂ
Ciclul primar , anul II , semestrul 4

NOTĂ :

1. PREDAREA LUCRARILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI CENTRALIZATOR.


2. STUDENTUL ESTE OBLIGAT SĂ PREZINTE O MAPĂ PERSONALĂ (CONFORM SCHIŢEI MODEL) ÎN CARE VOR FI DEPUSE
LUCRĂRILE ELABORATE DE STUDENT PE TOT PARCURSUL DESFASURARII FECAREI TEME. FIECARE TEMA VA AVEA MAPA
PROPRIE. MAPELE CU LUCRARILE ELABORATE IN ATELIER SI SEMNATE DE PROFESORUL INDRUMATOR VOR FI RIDICATE DE
CADRELE DIDACTICE LA SFARSITUL SEDINTEI VOCATIONALE SI ADUSE DE ACESTIA LA SEDINTA URMATOARE PENTRU A FI
COMPLETATE DE STUDENT
3. O DATA CU PREDAREA LUCRARII PRACTICE , STUDENTUL VA PREZENTA IN MAPA FIECAREI LUCRARI , TEMA REDACTATA
CONFORM CERINTELOR , ENUNTUL TEMEI TIPĂRIT , LUCRĂRILE DE LA SEMINARII CU SEMNĂTURILE PROFESORILOR
ÎNDRUMATORI ŞI UN CD CUPRINZÂND ( ÎN FORMAT JPEG) LUCRAREA PREDATĂ .
4. EVALUAREA LUCRARILOR SE VA FACE CONFORM REGULAMENTULUI UNIVERSITAŢII .
5. PROMOVAREA IN ANUL URMATOR SE FACE CU CONDITIA PROMOVĂRII A CEL PUŢIN UN SEMESTRU ( 2 CREDITE ) .
6. PREDAREA LUCRARILOR ŞI PREZENŢA SUNT OBLIGATORII , CONFORM REGULAMENTULUI DE FUNCTIONARE AL
UNIVERSITĂŢII.
7. LUCRARILE PRACTICE SI SEMINARIILE VOR FI EVALUATE PRIN NOTE CUPRINSE INTRE 1 SI 10 .
8. PE SEMESTRU SE OBŢINE O SINGURĂ NOTA , ASTFEL : ( MEDIA NOTELOR OBŢINUTE LA CELE 3 LUCRĂRI PRACTICE + MEDIA
NOTELOR OBŢINUTE LA SEMINARII ) / 2 .
9. ECHIVALĂRILE SE FAC DE CATRE PROFESORUL TITULAR DE DISCIPLINĂ , CU CONDIŢIA DEPUNERII DOCUMENTELOR
NECESARE ÎN MAXIM 2 SAPTĂMÂNI DE LA ÎNCEPEREA FIECĂRUI SEMESTRU.
10. SUNT NECESARE MINIM 7 CORECTURI SEMNATE DE PROFESORI LA ATELIER PE SEMESTRU . PREZENTELE VOR FI
CENTRALIZATE DIN FOILE DE PREZENTA SI LA EVALUARE VOR FI CORELATE CU PLANSELE REALIZATE IN ATELIER SUB
INDRUMAREA CADRELOR DIDACTICE.

Lector arh. Iulius RADULESCU


Titular disciplina : Prof. arh. Vasile MARCU

Pagina 2 / 2
ANUL UNIVERSITAR II 2013-2014 SEMESTRUL 4