Sunteți pe pagina 1din 14

Subiectul 1

Imaginile de mai jos sunt considerate reprezentative pentru trei dintre capitalele europene. Numiți orașele respective.

A. ………………………………………………… B. …………………………………………………… C. …………………………………………………

Subiectul 2

În chenarul din drepta, reproduceți schematic sub formă


de plan, utilizând forme geometrice elementare (triunghi,
dreptunghi, cerc, oval, etc.), imaginea de mai jos.
Subiectul 3

În imaginea de mai jos este prezentat planul istoric al unui oraș. Identificați și colorați trei elemente caracteristice în evoluția orașului și
denumiți-le în spațiile libere din dreapta.

A. ……………………………………….

B. ……………………………………….

C. ……………………………………….
Subiectul 4

În imaginile de mai jos sunt prezentate câteva repere arhitecturale/urbane specifice unor orașe europene. Identificați orașele și încercuiți
varianta corectă de răspuns.

a) Florența a) Mediaș a) Marsilia


b) Milano b) Brașov b) București
c) Praga c) Sibiu c) Constanța

a) Lyon a) Milano a) Timișoara


b) Milano b) Florența b) Brașov
c) Paris c) Praga c) București
Subiectul 5

Imaginea de mai jos ilustrează în plan un ansamblu de clădiri și grupuri omogene de arbori. Figurați pe acest plan traseul unei străzi care ar
străbate interiorul ansamblului, pornind din punctul A. În chenarul liber din dreapta, imaginați și reprezentați (în creion grafit) în perspectivă
cum s-ar percepe imaginea acestei străzi la nivelul ochiului pietonului, din punctul A.

A
Subiectul 6

Pe un teren plat, doi muncitori trebuie să traseze conturul unei construcții având în plan forma unui dreptunghi de 10 x 6 metri, un vârf
amplasat în punctul A și latura lungă pe direcția dată de săgeată. Instrumentele de care dispun cei doi constau într-o ruletă și o sfoară.
Utilizând rigla și compasul, arătați în schema de plan de mai jos, la scara 1/100 (1 cm = 1 metru), cum poate fi trasat acest contur, numerotând
operațiile de trasare în ordinea executării lor și păstrând liniile de construcție.

A X
Subiectul 7

Urmând descrierea de mai jos, schițați o vedere perspectivă a spațiului unei piețe urbane la nivelul ochiului pietonului. Se va ține cont atât de
poziția privitorului cât și de direcția de privire așa cum sunt acestea explicate în text. Pentru realizarea desenului vor fi utilizate creioane
colorate.
„Mă aflu în singurul punct de acces din colțul unei piețe pătrate cu latura de 50 de metri, mărginită de un front continuu de clădiri. Toate
clădirile au parter și două etaje și au cornișa continuă la circa 12 metri înălțime. Privesc către colțul opus mie pe diagonală către un turn cu
baza pătrată de 10 x 10 metri lipit de colțul pieței și având înălțimea dublă a cornișelor celorlalte clădiri.”
Subiectul 8

Pe masă sunt împrăștiate șase foi de hârtie. Trei dintre ele – numerotate cu 1,2,3 – sunt albe; celelalte trei – care poartă numerele 4,5,6 – sunt
colorate în bleu. Pe fiecare foaie este scris un text.
Pe cele albe: Pe foile de culoare bleu:
1. După mine mai este o singură foaie albă. 4. Următoarele două coli sunt albe.
2. Următoarele două coli au culori diferite. 5. Prima foaie este de aceeași culoare cu aceasta.
3. Eu nu sunt ultima coală. 6. Foile anterioară și următoare sunt de culori identice.

Se cere să se ordoneze aceste foi astfel încât toate proprozițiile scrise să fie adevărate.

Răspuns:

Subiectul 9

Tramvaiul lui Bazilescu


N. Bazilescu a fost primul care a avut inițiativa înființării unei linii de tramvai cu aburi în București, înlocuind tramvaiul tras de cai. La 11 iulie
1906, el anunța Primăria orașului că a făcut o convenție cu Societatea de tramvaie (cu cai) pentru a pune în circulație un nou sistem de
transport bazat pe puterea aburului. Traseul tramvaiului avea o formă oarecum circulară și măsura în jur de 12 kilometri.
Tramvaiul se deplasa cu o viteză constantă iar aprovizionarea cu apă se făcea la una din stații, considerată stație terminus. La fiecare sosire în
acest punct terminus, rezervorul tramvaiului conținea întotdeauna aceeași cantitate de apă care era însă completată, de fiecare dată, cu 2000
de litri, până când se umplea.
Pe traseu mai exista o stație intermediară unde se mai făcea o dată plinul, adăugând 1000 de litri.
Ce distanță parcurgea tramvaiul între stația intermediară și stația terminus? Încercuiți varianta corectă de răspuns:
a) 3 km; b) 4 km; c) 6 km; d) 8 km; e) 12 km.
Subiectul 10

În figura din dreapta este reprezentat


în plan un traseu important din oraș,
asigurând legătura dintre piața centrală
și un parc.
Amplasați de-a lungul acestui traseu
(pe oricare dintre laturile acestuia), în
plan și vedere (desfășurare),
următoarele 6 corpuri geometrice ce
reprezintă diferite clădiri ce se vor
întâlni pe parcurs :
2 clădiri identice în formă de cub cu
latura de 15 metri ;
1 clădire în formă de cilindru cu raza de
10 metri și înălțimea de 45 metri ;
3 clădiri identice în formă de
paralelipiped dreptunghic cu
dimensiunile : l=12 metri ; L=25 metri ;
H=30 metri.
Se va respecta scara desenului 1/1000
(1 cm în desen = 10 metri în realitate).
Subiectul 11

Completați compoziția dată, prin adăugarea unor volume construite, în fiecare dintre chenarele de mai jos, astfel încât să obțineți
următoarele tipuri de spații : a) spațiu public monumental și simetric ; b) spațiu public echilibrat și asimetric. De asemenea, sub fiecare dintre
cele două variante, scrieți cifrele corespunzătoare atributelor care vi se par potrivite :
1. orizontalitate 3. contrast
2. verticalitate 4. uniformitate

a) spațiu public monumental, simetric b) spațiu public echilibrat, asimetric


Atribute:.................................................................................... Atribute......................................................................................
Subiectul 12

În cele două chenare de mai jos desenați câte o imagine reprezentativă pentru ideea de ORAȘ, respectiv NATURĂ, înglobând liniile date.

ORAȘ NATURĂ
Subiectul 13

Câte cuburi lipsesc din imaginea de mai jos astfel încât


volumul obținut să fie un cub întreg?

Răspuns: .......................................................... cuburi.

În chenarul din dreapta, schițați în axonometrie


ortogonală izometrică (urmărind cele 3 axe x, y, z)
volumul lipsă din stratul orizontal care conține numărul
cel mai mare de cuburi care lipsesc.
Subiectul 14

Completați schița de mai jos astfel încât să obțineți o imagine unitară a unei promenade situate de-a lungul unui curs de apă ce străbate un
oraș contemporan. Tehnica de reprezentare: creion grafit.
Subiectul 15

În chenarul din dreapta, schițați în perspectivă ceea ce ar vedea un observator aflat în balonul 1, care privește pe direcția A-B . Ambele
baloane sunt situate deasupra axului A-B. Reprezentarea se va face în creion grafit.
Durata probei: 4 ore

Criterii de apreciere:
- Respectarea datelor de temă și acuratețea reprezentării
- Ușurința de asociere în planul gândirii și logica
- Cultura generală
- Originalitatea ți creativitatea
- Capacitatea de transformare, abstractizare și combinare a ideilor.