Sunteți pe pagina 1din 1

PLAN DE INTERVENTIE PERSONALIZAT

Scoala: ... Inv. Virginia GARJOI


Numele si prenumele elevului/elevei: .... Semestrul I
Clasa a II-a An scolar 2005 - 2006
Aria curriculara: MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII
Dispciplina: MATEMATICA

Nr. Parametrul urmarit / tema / Obiective operationale Secvente educative / activitati de Evaluarea Evaluarea
crt unitatea de invatare invatare invatatorului profesorului
de sprijin
1. Numere naturale de la 0 la 100 - sa inteleaga sistemul zecimal de formare a - exercitii de numarare cu obiecte in care
- Numirea, citirea si scrierea numerelor numerelor formate din sute,zeci si unitati grupele de 10,100 se inlocuiesc cu cate un
de la o la 100 utilizand obiecte; obiect;

- Compararea si ordonarea numerelor - sa scrie, sa citeasca numerele naturale de la 0 la - exercitii de citire si de scriere a numerelor
naturale in concentrul 0-100 100. naturale de la 0 la 100;
- compararea si ordonarea numerelor.
2. Adunarea si scaderea numerelor
naturale fara trecere peste ordin
- Adunarea si scaderea numerelor de la 0 - sa efectueze operatii de adunare si de scadere cu - exercitii de adunare si de scadere cu numere
la 100 fara trecere peste ordin numere naturale de la 0 la 100 fara trecere peste naturale de la 0 la 100 fara trecere peste ordin;
ordin;
- Aflarea termenului necunoscut - sa exploreze modalitati variate de compunere si - exercitii de aflare a termenului necunoscut;
descompunere a numerelor, in concentrul 0 – 100; -exercitii de alegere a unei descompuneri
potrivite pentru efectuarea unui calcul;
- Probleme care se rezolva prin operatia - sa rezolve probleme care presupun o singura - rezolvarea de probleme cu obiecte sau cu
de adunare sau de scadere operatie dintre cele invatate. desene simple: puncte, cerculete, linii etc.
3. Adunarea si scaderea numerelor
naturale de la 0 la 100 cu trecere peste
ordin
- Adunarea si scaderea numerelor de la 0 - sa efectueze operatii de adunare si de scadere cu - exercitii de adunare si de scadere cu numere
la 100 cu trecere peste ordin numere naturale de la 0 la 100 cu trecere peste naturale de la 0 la 100 cu trecere peste ordin;
ordin; -exercitii de descompunere a numerelor pentru
- sa compuna si sa descompuna numere naturale în efectuarea unui calcul;
concentrul 0 – 100;
- Rezolvarea de probleme - sa rezolve probleme care presupun o singura - rezolvarea de probleme cu obiecte sau cu
operatie dintre cele invatate. desene simple: puncte, cerculete, linii etc.