Sunteți pe pagina 1din 1

GÂNDIREA

1. Orice demers de rezolvare a unei probleme începe cu:


a) elaborarea ipotezelor;
b) înțelegerea datelor problemei;
c) stabilirea cunoscutelor și a necunoscutelor;
d) alegerea unei strategii de rezolvare.

2. Gândirea este procesul psihic cognitiv care:


a) urmează acțiunii directe a obiectului;
b) face trecerea la procesele cognitive logice;
c) are o latură intuitiv-figurativă;
d) utilizează jdecăți, raționamente și operații cognitive.

3. Gândirea operează cu informații:


a) provenite direct din realitate;
b) furnizate de percepții și reprezentări;
c) furnizate de inteligență;
d) provenite din conștiință.

4. Unitatea informațională de bază a gândirii este:


a) înțelegerea;
b) problema
c) noțiunea
d) strategia.

5. Cuvintele – casă, masă, scaun – sunt:


a) Noțiuni abstracte;
b) Noțiuni empirice;
c) Noțiuni științifice;

6.