Sunteți pe pagina 1din 6

Scurta introducere in C++ Standard

1. Mediul de lucru: CodeBlocks

2. Modul de lucru:
- File, New Empty File
- Se salveaza fisierul cu extensia .cpp (ex: citire vector.cpp)
- Se scrie cod, apoi F9 (build and run)

3. Forma generala a unui program

Explicatii:
iostream = fisier header ce contine obiecte pentru intrare/iesire (input/output); incluzand acest fisier de
tip header putem folosi functii de citire/scriere precum “cin” si “cout”.
using namespace std = ii spunem compilatorului sa foloseasca biblioteca standard
Exemplu:
Asa afisam un mesaj cu std: Asa am scrie daca nu apelam std:

main este functia principala a programului, ea include codul general. Orice functie returneaza o valoare,
inainte de numele functie se scrie tipul de data returnat (int, char, void = nimic, etc.), iar intre { } codul
functiei. Forma pe care o are functia main o au toate functiile definite de utilizator.

4. Tipuri de date

4.1. TIPURILE INTREGI


NUME TIP DIMENSIUNE IN BITI DOMENIU
unsigned char 8 0..255
char 8 -128..127
unsigned int 16 0..65535
short int 16 -32768..32767
int 16 -32768..32767
unsigned long 32 0..4294967295
long 32 -2147483648..2147483647

Obs:
a) In C++ nu exista tipul boolean. In acest caz, orice valoare diferita de 0 este considerata ca fiind TRUE si
orice valoare 0 este considerata ca fiind FALSE.
b) Tipul caracter este asimilat tipurilor intregi. Memorarea unui caracter se face folosind codul ASCII al
acestuia. In operatiile referitoare la caractere ne putem referi atat la caracter cat si la codul sau ASCII
(conversia se face automat, in functie de context).
De ex:
char a='c',b=99;
cout<<a<<" "<<b; //Se tipareste de 2 ori caracterul 'c' (care are codul ASCII 99)
cout<<a+101; //Se tipareste 200 (a fost adunat codul ASCII al caracterului 'c' cu 101)
4.2. TIPURILE REALE
NUME TIP DIMENSIUNE IN BITI MAXIMA (in valoare absoluta)
float 32 3.4*pow(10,38)
double 64 1.7*pow(10.308)
long double 80 1.1*pow(10,4932)

5. Operatori:

Operatorul Efect
!= diferit
! negare (not)
= atribuire
== egalitate, conditie
++ incrementare (cresterea valorii cu 1)
-- decrementare
% restul impartirii
/ impartire
&& SI logic
|| SAU logic

6. Citirea datelor

cin >> n; -> citeste o valoare si o atribuie variabilei n;


OBS: intotdeauna citirea datelor este insotita de afisarea unor mesaje corespunzatoare.

7. Afisarea datelor

cout << “Hello”; -> afiseaza textul cuprins intre “ “;


cout << “max=” << max; -> afiseaza textul si apoi valoarea variabilei max
cout << “Hello \n John”; -> afiseaza Hello apoi pe randul urmator John
8. Instructiunea if

Exemplu:

Observati “asezarea” codului, fapt ce ajuta la o citire si intelegere mai usoara.

Exemplu de if cu mai multe conditii: (s-a folosit operatorul logic SI = &&)


9. Instructiunea WHILE

Exemplu:

10.Instructiunea DO-WHILE
(se foloseste acolo unde in pseudocod avem structura de tip repeta...pana cand; cu modificarea
conditiei)

Exemplu:
pseudocod: c++:
repeta
citeste n;
until n>0;

Observati modificarea conditiei.


11.Instructiunea FOR

Forma generala
for (variabila=valoare;cat timp conditie;instructiune de crestere)
{
instructiune 1;
instructiune 2;
….
inctructiune n;
}

Exemplu: