Sunteți pe pagina 1din 3

SIRURI DE CARACTERE

ELIMINARI
VARIANTA 1
Folosim un al doilea sir de caractere, s1, in care adaugam caracterele ce nu trebuie sterse.
Initializam s1 cu nimic.
Parcurgem sirul s si fiecare caracter
care nu este litera mica este adaugat in
s1.
VARIANTA 2
Parcurgem sirul s si la fiecare caracter litera mica intalnit mutam caracterele urmatoare o pozitie stanga.
Daca intalnim litera mica pe pozitia i,
folosim for-ul cu j pentru a muta
caracterele urmatoare.
Daca am intalnit litera mica, ea va fi
stearsa, in locul ei va fi alt caracter si
din acest motiv nu mai creste i-ul.
i creste doar daca nu am gasit litera
mica.
Din acest motiv este de preferat WHILE
in locul structurii FOR.