Sunteți pe pagina 1din 3

SIRURI DE CARACTERE

INSERARI
VARIANTA 1
Folosim un alt sir de caractere in care inseram ce se cere.
Parcurgem sirul s caracter cu
caracter si daca intalnim
vocala, adaugam in s1
vocala urmata de vocala
litera mare, iar daca s[i] nu
este vocala, adaugam
caracterul in s1.
VARIANTA 2
Inserarea se face in sirul initial folosind tehnica invatata la vectori.
Parcurgem sirul s caracter cu
caracter folosind WHILE si
daca intalnim vocala, mutam
elementele urmatoare o
pozitie spre dreapta, apoi in
pozitia urmatoare inseram
vocala litera mare.
Atunci cand facem o inserare
mutam i cu doua pozitii spre
dreapta iar atunci cand nu
inseram mutam i o pozitie.