Sunteți pe pagina 1din 84

A DOUA ŞANSA CU STELIAN FULGA

Cuvânt înainte

Prezenta lucrare este o mostră a genului sărac din literatura noastră, cuprins în
termenul generic de "cărţi de frontieră".
Epica biografică iniţială, cu fraza savuroasă şi filozofie juvenilă, este evolutivă,
marcată de puseuri existenţiale, născute din întrebări cruciale, de genul "cine
sunt şi încotro merg"?
Nu există mister sau aşteptare; pur şi simplu autorul dezvăluirilor nu ajunsese la
etapa de ardere propice descoperirii Adevărului, iar evoluţia marcată de oprelişti
şi evenimente, riscă să-1 deturneze din drum.
Situaţiile de criză le parcurge cu resemnare; fapta consumată nu se poate
schimba, iar revolta nu este atât de mare încât să-1 pună în conflict deschis cu
societatea. Merge deci înainte, ghidat de un miros ascuns al succesului şi de
soartă.
înainte de a-şi descoperi vocaţia, trebuie să mai treacă şi prin alte încercări; să-
şi pună viaţa în pericol, să dea piept cu legea fatalităţii; apoi intervine
iluminarea, care se desfăşoară lent, sub patronajul carismaticului Valeriu Popa.
După noi etape şi sedimentare în periplul tibetan, autorul este în sfârşit
gata să dea răspunsuri să-şi asigure un rol major în viaţa altora.
Aşa s-a născut terapeutul naturist, Fulga Stelian, iar cartea îi prezintă evoluţia.
în partea a doua a lucrării, cu delicateţe suntem introduşi în tehnicul medicinii
naturiste, redat accesibil, fără preţiozităţi intelectuale, astfel că lectura devine
agreabilă.
O experienţă câştigată în cincisprezece ani de muncă se găseşte la îndemâna
tuturor celor interesaţi să-şi schimbe modul de viaţă sau să se vindece de toate
bolile, uzând doar de binefacerile Naturii.
Oricine citeşte este liber să încerce pe propria piele remediile enumerate, având
un ghid ştiinţific, cu o bogată documentare în domeniu. Şi toate acestea dau
valoarea cărţii.
loan T. Lazăr

1
Motto: "Cine descoperă
CALEA de la primii paşi,
va şti încotro să meargă."

— CAPITOLUL1—
DESTIN SAU VOIA DOMNULUI?

Un vechi prieten din Obcinile Nordului spunea că "omul este un răzvrătit,


care timp de o viaţă se luptă cu propriul destin, fiind în acelaşi timp şi sclav şi
stăpân".
Avea dreptate atunci, dar la scurt timp a eşuat într-o căsătorie fericită, iar partea
cu stăpânul a intrat în atribuţiile soţiei.
Cât priveşte destinul, el a devenit un "bun comun", rostuit după jurământul
— "până când moartea ne va despărţi".
N-a mai rămas decât răzvrătirea, ca ultimă speranţă a unei existenţe libere, dar
ea nu 1-a încercat, nu i-a dat târcoale şi poate n-o va întâlni niciodată.
Asta s-a întâmplat în Nord, unde bărbaţii au semeţia munţilor, dar şi
blajinitatea codrilor de fagi. Pe plaiurile Doljului lucrurile stau puţin altfel:
oamenii se nasc cu vână de luptător, ştiu să ţină piept vieţii, învinşi sau
învingători, rămân neschimbaţi.
Există însă şi excepţii, când toate principiile şi regulile se alterează, iar
curgerea urmează sub semnul carismei, pe care musai trebuie să o ai din naştere.
Prezenta lucrare tocmai asemenea cazuri tratează, mai precis, unul singur,
cel al terapeutului naturist — Stelian Fulga. Un om care a trecut peste toate
frontierele care i-au stat în cale şi ajuns pe muchia celor cincizeci de ani, simte
nevoia să le destăinuie. Nu doar pentru miile de suferinzi care îi trec pragul, ci şi
pentru doritorii să afle cum poţi trăi sub zodia unei stele norocoase.
"Când pe mama au apucat-o durerile facerii, era într-un sfârşit de ianuarie
'53, chiar pe 30, cornii casei pocneau de ger, iar cei trei fraţi ai mei, mai mari,
suflau în florile de gheaţă de la geam, să vadă unde se duce sania în care se
urcaseră părinţii.
Aveam să fiu al patrulea fecior, din cinci, fiindcă a mai urmat unul,
mezinul, apoi lista s-a închis.
În comuna mea natală, Bistreţ, nu multe familii se puteau mândri cu atâţia
flăcăi adunaţi sub acelaşi acoperiş, deşi în acei ani, se trăia într-o sărăcie
cumplită, care parcă-şi făcuse cuib în bătătura noastră.
Nu exagerez cu nimic: am cunoscut lipsurile încă din prima zi de viaţă şi
le-am avut în preajmă toată copilăria.
Părinţii noştri nu avuseseră nici o avere înainte de colectivizare, iar mai
apoi, de înavuţire cu atâtea guri de hrănit, nu putea fi vorba.
Tata, ca tot bărbatul din sat, se ocupa de pământ şi treburi mărunte, că n-
avea tragere de inimă spre cine ştie ce proiecte măreţe. Râdea rar, lăsând să-1
cuprindă o severitate ursuză, din care nimeni nu-1 scotea. Cu blândeţe, aş putea
să-1 numesc "aspirant" la funcţia de lider, deşi greul casei, implicit creşterea
copiilor, căzuse în sarcina executivă a mamei.
2
Privind acum în urmă, îmi dau seama că ea era adevăratul general şi fără
ea, nimic nu s-ar fi mişcat. Cum a reuşit să se descurce, numai bunul Dumnezeu
ştie, că în ogradă aveam câteva găini, o vacă şi un porc...
La C.A.P. se câştiga cât să-ţi amăgeşti foamea, în altă parte nu te puteai
duce, iar speranţe pentru un trai mai bun, nu se întrezăreau. Şi, totuşi, am
învăţat să zâmbim la micile bucurii ale copilăriei, pe care tot mama, ştia să le
transforme în intime sărbători. Era o altă fire, mai deschisă şi vioaie; emana
optimism, avea toleranţa muiată în înţelepciune. Din exterior, părea o paralelă
dusă la destinul tatei, dar noi, copiii, ştiam că părinţii noştri sunt diametral opuşi,
iar liantul casei provine numai din truda celei care ne dăduse viaţă, vorba
românului: "la plug, totdeauna, un bou trage «hăis» şi unul «cea». Ca la noi..."
Stelian se încruntă. Nu toate amintirile copilăriei îi fac plăcere. Chiar
dacă anii scurşi au îngropat mare parte din durere, a rămas încă destul amar,
care îl bântuie:
"Până să merg la şcoală, am învăţat să dau o mână de ajutor în casă. Om
fi fost noi băieţi, dar o biată femeie nu putea cuprinde totul, iar despre aportul
celuilalt părinte, n-are rost să vorbim. Am format o echipă şi aşa am luat viata în
piept.
Cred că în acea perioadă s-a cristalizat în mine conceptul de «zburdă
activă», adică să te joci producând ceva, sau invers. Cert este că am păşit în clasa
întâi destul de maturizat, deşi toate lucrurile noi pe care le învăţam, încă creau
o uşoară senzaţie de panică. Exista şi fascinaţia necunoscutului, curiozitatea,
îndoiala privind capacitatea mea de absorbţie, dar încet, încet, m-am liniştit,
în jurul meu, ceilalţi copii păreau lipsiţi de griji; mulţi erau la fel de săraci ca
mine: ce rost avea să mă frământ, când mai degrabă sau mai târziu rezolvarea
venea de la sine?
La o vârstă fragedă apare tentaţia alunecării spre blazare. Nu este periculos
la început, dar odată cu maturizarea, te poţi trezi îngheţat într-un ungher al
existentei, din care nu ai cale de evadare. Atunci, lucrurile se complică...
Eu am evitat acest curs, fiind o fire activă, cu afinităţi spre cunoaştere.
Spre exemplu, iubeam istoria, că avea multe informaţii despre o lume care
nu mai exista. Domnitorii apăreau ca nişte simboluri pe o grilă întinsă între bine
şi rău; fiecare veac părea o pagină ruptă dintr-o carte cu poveşti, al cărei autor nu-
l cunoşti şi nici nu poţi anticipa sfârşitul.
Când am mai crescut şi am sărit pârleazul în clasa a cincea, noi tentaţii mi-
au capacitat interesul. Atunci am descoperit matematica. Doamne, ce vis!
În lumea exactităţii, jonglai cu sute de calcule, puteai să desfaci orice figură
geometrică până la nivel de dreaptă, iar la reclădire să obţii acelaşi volum sau
perimetru, dar într-o altă formă.
Te simţi un fel de Demiurg, iar lumea din jurul tău prinde contururi
geometrice. Totul poate fi estimat, mai puţin sentimentele, deşi există şi pentru ele
un «cosinus ocult». Da, chiar aşa. în matematică se plămădesc enigmele şi tot
acolo se dezleagă..."
În ciuda masivităţii, Stelian Fulga s-a reîntors în copilărie. Este degajat şi
vorbeşte cu înflăcărare. Şi — culmea, nu la ştiinţele exacte avea să se oprească,
deşi i-au plăcut mult.
3
Un băiat de la ţară, îmbrăcat cu hainele fraţilor mai mari, spărgea tiparele
epocii, fără ca profesorii de la şcoală să bage de seamă. Un prim pas spre ruperea
de obişnuit, am spune, dar de fapt, era mult mai mult...
"Dirigintele meu avea toate caracteristicile omului dur. Nimeni nu-şi
permitea ghiduşii cu el, în plus, ne preda şi matematica.
Fiind vremuri grele, tata mă oprea acasă să-l ajut la treabă, iar şcoala o
vedeam pe sărite. Ce puteam să fac? Să încalc porunca părintească? Doamne
fereşte... Veneau profesorii pe la noi şi-i spuneau: «Nea Fulga, mai lasă copilul să
vină la ore, că învaţă bine şi o să vezi mata...». Chestii din astea. De voie, de
nevoie, primeam aprobarea, aşa cu jumătate de gură, iar în clasa a opta, am luat
locul întâi la olimpiada de matematică. Atunci, s-a întâmplat ceva care mi-a
rămas întipărit în memorie pentru toată viaţa:
Dirigintele a făcut careul cu toată şcoala şi m-a scos în fată. Zice: «la
uitaţi-vă la Stelian Fulga, băiat necăjit şi sărac. A luat zece la olimpiadă. Cinste
lui!».
Colegii mei au început să râdă în hohote, că eram încălţat cu gumari şi
nu aveam pantofi ca ei. Deh, existau înstăriţi destui printre noi, cu părinţi care
aveau posibilităţi. Ştiţi ce le-am spus? «Degeaba râdeţi, ăştia sunt gumarii lui
frate-miu. Eu nici atâta n-am.»
Să fiu sincer, adevărul nu m-a durut niciodată, chiar dacă încercam un
sentiment de jenă, faţă de ceilalţi. M-am limitat tot timpul la existent şi. la fel ca
mama, căutam latura optimistă, nu pentru ziua de azi, ci în viitor.
Dar să cobor puţin din clasa a opta spre treisprezece ani, când am sărutat
prima dată o fată. O chema Elena şi mă plăcea mult. Prietenia noastră avea acel
amestec de copilărie, adolescenţă şi maturitate infantilă, caracteristică vârstei. Dar
îmi dădea frisoane şi oricum mă departaja de ceilalţi băieţi din clasă.
Ea avea o familie cu stare şi îmi aducea de mâncare la şcoală sau când ne
întâlneam. Fiind totuşi copii, ştiam de buna cuviinţă şi unde trebuie să ne oprim.
Deci, n-au existat intimităţi peste acele săruturi nevinovate, de care acum îmi
este dor.
Puritatea are poezia ei, care revine ca un laitmotiv în memoria afectivă. Cu
atât rămâi din tinereţe şi poate cu o parte din visele neîmplinite, după ce
tăvălugul vieţii îţi şterge trecutul.
M-am «descuamat» fără să simt, pentru că fiecare zi mă împingea spre o
nouă treaptă. Nu aveam nici o mostră din ce va fi mâine, însă teama copilăriei
dispăruse, făcând loc bărbatului din mine.
Acasă lucrurile se precipitau. Fraţii mai mari intraseră pe la licee şi şcoli,
lăsând corvoada în cârca mea. Păscutul vacii trecuse în sarcina lui Prâslea,
mezinul, unica activitate în care puteai să zburzi.
Eu îmi clădeam muşchii la sapă şi coasă, iar dacă mama îmi cerea, o
ajutam şi la CAP. Acolo lucra tot satul, aflai noutăţi picante şi puteai studia
comportamentul individului în cele mai variate situaţii.
Îmi aduc aminte că într-o zi ploioasă, cu noroi şi burniţă care îţi perfora
cămaşa, a ieşit tovarăşul brigadier dintr-un grajd. Era fericit din cale afară şi
răcnea cât îl ţineau plămânii: «Doi viţei, fraţilor! Doi mari şi roşii ca steagul
Partidului.» Nimeni nu-1 auzea în afară de mine, care stăteam sub streaşină, dar
4
pentru el acest mic amănunt nu conta. Universul lui se rezuma la o vacă —
Florica — şi ea fericise CAP-ul cu doi viţei. Cum să nu se bucure? Sau, ce să-şi
dorească mai mult un om care, în sfârşit, se poate duce personal la tovarăşul
preşedinte şi să-i raporteze: «Am depăşit sarcinile de plan cu sută la sută în cazul
Floricăi»?
Peste două ore acelaşi brigadier era beat criţă, semn că «materializase»
succesul la bodegă.
Nu înţelegeam atunci acest comportament, dar acum îi dau dreptate.
Omul arsese o etapă existenţială în stilul său, după percepţia dobândită în
câteva clase primare, apoi se descătuşase. Ziua de mâine era un alt început şi,
cine ştie, poate prilej de bucurie lăsat cu aghezmuială.
Altă dată, un mânz intrase într-un şanţ şi se afundase în noroi până la
burtă. Sărăcuţul de el, nu reuşea să iasă, iar maică-sa necheza neputincioasă. M-
am dus şi 1-am tras afară cum am putut, că ajunsesem mai murdar ca porcul.
Tehnicianul veterinar tocmai venea de pe teren sau de pe unde băntuise şi,
dând din cap a descumpănire, îmi spune: «Frumos din partea ta, flăcăule, dar
viitorul nu mai aparţine cailor. Acum avem maşini». Şi plecă mai departe.
Rămăsesem puţin descumpănit şi nu mai ştiam ce trebuie să înţeleg. Progresul se
vedea prin cele câteva tractoare, două combine şi un camion Ştiam c-or să fie mai
multe utilaje, dar nu pricepeam de ce trebuie să dispară caii. Am aflat târziu, când
eram în Tibet şi altfel mi-a părut viaţa.
Progresul distruge tot ce este natural sau zidit de Divinitate. De ce să facă
excepţie caii? Da, chiar aşa. O lume cu excepţii poate degenera oricând în haos.
Ori, noi căutăm ARMONIA fără să analizăm ce anume şi când o produce.
Experienţe de acest gen am avut multiple şi din fiecare am tras învăţăminte
legate de esenţa umană.
Terminând clasa a opta cu regrete şi încă dominat de Elena, am ajuns graţie
fratelui meu mai mare, Marian, la Clubul Sportiv C.F.R. — Craiova, unde am
început să fac antrenamente ca boxer. Scopul era să-mi fortific sănătatea şubredă,
care îmi dăduse de furcă toţi anii copilăriei. Răceam uşor, iar bunica îmi dădea
să beau lapte fiert. Acest lucru s-a dovedit a fi nefast, pentru că focul distruge
toată substanţa activă din alimente şi boala poate pune stăpânire nestingherită pe
organism.
Concomitent cu pregătirea sportivă mi-am găsit de lucru, ca salahor într-o
echipă de zidari, în simplitatea lor, aceşti oameni mi-au dezvelit o filozofie, să-i
spunem «muncitorească», dar solid ancorată în pragmatism. M-au ajutat mult,
atât din prietenie, cât şi din milă, iar lor le datorez faptul că am urmat cursurile
Liceului Industrial. Vorba şefului de echipă: «De sărăcie scapi numai învăţând.
Altă cale nu este.»
A fost obositor, dar la tinereţe te resimţi mai greu. Pot însă să afirm că, dacă ai
voinţă şi îţi parcelezi riguros timpul, poţi să faci o sumedenie de lucruri, şi toate
în cele 24 de ore cât are o zi.
In serile în care eram liber şi nu cădeam frânt de oboseală, mă afundam în
lectură, alt refugiu descoperit pe nesimţite. Trăiam doar vârsta întrebărilor
esenţiale, de genul: «de unde venim şi încotro
mergem? »; «ce suntem noi şi ce reprezentăm în Univers?»; «până unde se
5
întinde răbdarea Divinităţii?»; că şi atunci, lumea era contaminată de răutate.
Toate răspunsurile le-am găsit în cărţi, de fapt doar trunchiate, iar ce lipsea, ca
piesele într-un joc de puzzle, completam pe parcurs.
Viaţa la oraş are alte repere, prinse într-o problematică necunoscută satului şi
trebuie să le pătrunzi pentru a te acomoda.
Pe mine m-a ajutat firea elastică şi cred, modul de abordare al noului. Foamea de
cunoaştere naşte dorinţă, perseverenţa te ajută să finalizezi. Am parcurs toate
aceste etape relativ repede, iar la douăzeci şi unu de ani m-am îndrăgostit cu
adevărat.
Poate mă exprim uşuratic şi superficial când spun, aşa simplu, «m-am
îndrăgostit», dar nu este vina mea că propoziţiile sacre au fost banalizate de
omenire.
Eu trăiam intens acest sentiment şi întreaga mea fiinţă fusese invadată de el.
Iubita mea se numea Ecaterina, era frumoasă şi blândă, «ca pâinea lui
Dumnezeu», ştia să mă înţeleagă, iar când traversam câte un deşert al tristeţii,
îmi scotea oaze în cale.
Sună romantic, dar tocmai acele momente de poezie nerostită, le trăiam
împreună, de credeam că bunul Dumnezeu mă luase în braţe.
Venise din Piteşti, ca inginer chimist, iar în «formula» ei apărusem, aşa brusc, eu.
Nu este totul să dai sau să primeşti. Trebuie să treci prin amândouă, concomitent
şi reciproc. Aşa trăiam noi, până într-o zi neagră, când soarta a hotărât să ne
despartă. Câţi a mea urma să fie mamă, mai avea doar două luni de sarcină, dar s-
a întâmplat să fie călcată de o maşină. A murit în acel accident stupid şi odată
cu ea, s-a stins şi o bucată din mine.
Am suferit enorm, cu mult mai mult ca în copilărie, mă simţeam abandonat fără
preaviz; aruncat la mantinela societăţii. Ce rost avea să mai orbecăi prin hăţişurile
lumii, fără vreun ţel sau speranţă? Unde era Bunul Dumnezeu când s-a întâmplat
nenorocirea? Mă părăsise definitiv după ce-mi dăduse să gust din fericire? Aşa mă
întrebam în cumplitele zile care au urmat pierderii soţiei. Aşa mă întreb şi
acum la 50 ani. Dar a trecut, atât cât să pălească durerea, că de uitat, nu se poate."
Stelian Fulga plânge. Nu este un învins, dar unele lucruri dor, indiferent când s-
au întâmplat, iar răscolirea lor aduce suferinţă. Clipa fatalităţii i-a schimbat viata
definitiv şi 1-a trimis departe, spre o lume pe care n-o visase încă.
Ce este DESTINUL? Nimic. Dacă astfel poate fi numit amestecul de hazard, cu
speranţă, noroc şi ghinion. Oricum a trebuit să o ia de la capăt. Altul, de
până atunci. Aşa că s-a hotărât să plece. Departe, cât mai departe...
"Gândul de ducă mi-a venit ca singura alternativă pentru ziua de mâine. Nu
aveam conturat prea clar ce voi face, dar ştiam că orice început o să-mi arate în
cele din urmă şi CALEA. Am făcut tot felul de planuri în secret şi prin 1984 am
încercat să trec Dunărea pe la Orşova. M-au prins grănicerii, am fost judecat şi
justiţia mi-a dat 2 ani de temniţă. La atât fusese apreciat gestul meu de a mă
elibera.
Firesc, a urmat puşcăria, o experienţă nouă, inedită, dar plină de învăţăminte, în
penitenciar există o altă lume separată de cea cunoscută, prin ziduri imense şi
garduri de sârmă ghimpată. Cei care trăiesc acolo judecă după raţionamente total
diferite vieţii de afară. Suferinţa se dezlănţuie în game noi, pacienţii au alte
6
cerinţe, iar bolile care îi macină, mă refer la cele trupeşti, se vindecă printr-un
balsam universal: terciul...
Ăsta era singurul aliment pe care 1-am cunoscut în cele 4 luni de încarcerare, că
am ieşit la muncă şi mi-am scurtat astfel pedeapsa, el funcţiona ca panaceu şi
ţinea legătura cu existenţa.
Mi-am făcut sute de notiţe despre oameni, diverse afecţiuni şi temperamente
mutilate în semiobscuritatea celulei. Scriam şi iar scriam, atent la tot, fără să
realizez că în acest timp creştea în mine o nouă dorinţă, poate cea mai
arzătoare: să ajut oamenii.
Când m-am eliberat şi m-am întors la zumzetul străzii, ştiam că o să plec
definitiv undeva unde nu se aude zornăit de lacăte şi chei, ordine răstite, mers
cadenţat.
Am reuşit după o nouă tentativă, nu lipsită de aventură şi emoţii. Mărşăluiam pe
jos, numai noaptea, peste o Iugoslavie din care n-am văzut mai nimic. 10 zile a
durat acest maraton al fricii, apoi am ajuns la Trieste, în Italia. De aici spre
America, drumul îmi era deschis. Lăsam în urmă o ţară a foametei şi a sărăciei,
unde teama făcuse caverne adânci în sufletele oamenilor, iar voinţa se diluase
până spre inexistentă. După ce am traversat Oceanul, asta la sfârşitul lui '86, am
păşit în lumea liberă din San Francisco. Singur, fără sprijin sau prieteni. M-am
întrebat, încotro s-o apuc? «Spre box», mi-am spus şi am urcat în ring.
La 30 ani, clădit ca un taur, aveam existenţa asigurată doar de forţa pumnului şi
mă descurcam de minune, până când o lovitură năprasnică primită în ficat mi-a
deturnat din nou viaţa. După câteva zile am cunoscut şi sechelele acestui incident:
înţepături la ficat, dureri abdominale.
Am ajuns la medic, unde am făcut tot felul de analize. M-au întrebat dacă sunt
consumator de alcool, iar când au aflat că duc viaţă de sportiv, m-au programat
pentru operaţie. Şi — ce-au aflat după ce m-au deschis? Să redau textual: «Băiete,
eşti puternic, ai un psihic sănătos, dar din păcate boala este într-un stadiu mult
prea avansat pentru a fi rezolvată pe cale chirurgicală. Ficatul nu îţi permite să
trăieşti mai mult de 1-2 luni...».
Asemenea veste nu are cum să te bucure. Suferisem toată viata, pierdusem femeia
iubită şsi mama unui copil nenăscut, trecusem prin tot felul de încercări, care mai
de care mai demoralizante, iar acum urma să pierd. Să devin o mână de lut după
ce viermii ar fi şters orice urmă din mine.
Pentru prima dată mă simţeam doborât şi nu e de mirare că ajunsesem o stafie de
om rătăcind pe străzile americane. Fără şansă, fără speranţe aveam nevoie urgentă
de un miracol, care s-a şi întâmplat. Dumnezeu se hotărâse să nu mă abandoneze.
Întâmplarea a făcut că tocmai atunci, Adrian Păunescu publica în revista
Flacăra, cazuri spectaculoase de vindecări ale lui Valeriu Popa. Acesta se afla în
America, în vizită la fiul său. M-am dus la el şi - Dumnezeu să-i ţină trează
memoria — m-a primit, m-a ascultat, apoi mi-a spus: «Din punct de vedere
energetic, mai ai de trăit, dar corpul fizic ţi-e mort. Ai totuşi o şansă: apa
distilată».
Ştiam că nenea Omu' — cum îi spunea lumea, nu dă greş niciodată. I-am urmat
poveţele, deşi teoria lui constituia o noutate pentru mine.
Bolile încep şi se sfârşesc cu regimul alimentar, iar vindecarea vine doar printr-o
7
viaţă ordonată, curăţirea organismului de toxine, hrană raţională, axată în
principal pe legume şi fructe, netrecute prin foc. După parcurgerea etapei de
igienizare generală internă, o nouă formă de echilibru permite revenirea la starea
de sănătate.
întâlnirea cu nenea Omu' mi-a dat curaj şi a însemnat întoarcerea din morţi. Ea
m-a salvat. După 27 zile, timp în care am ţinut post negru, m-am dus din nou la
medic să-mi fac analizele. 1-am spus despre tratamentul naturist pe care îl urmez
şi s-a mirat mult văzând că starea mea cunoştea o ameliorare vizibilă.
Am continuat prescripţiile lui Valeriu Popa încă 20 zile, iar după cura de 47 de
zile doar cu apă distilată, clisme cu rostopască, ceai de muşeţel şi lecturi din
Biblie, eram alt om. Medicului nu-i venea să creadă. Zicea: «Ce-ai făcut? Cum ai
rezistat fără să mănânci, în starea ta? N-am mai auzit de aşa ceva.»
S-a convins imediat de situaţie: boala dispăruse, iar ficatul arăta perfect normal.
Fireşte, n-a fost uşor, mi-a trebuit multă voinţă şi credinţă, dar numai aşa poţi
deschide poarta spre miracole. M-am întors la Valeriu Popa să-i mulţumesc. Era
un OM deosebit, capabil doar printr-o singură atingere să afle totul despre tine, ca
şi când, printr-o comunicare secretă cu Universul, primea informaţii.
Timp de 6 luni i-am stat în preajmă, ajutându-1 în munca sa; i-am fost
învăţăcel, iar la sfatul dumnealui, am urmat cursurile Facultăţii de Parapsihologic
din California. Astfel am dobândit primele cunoştinţe despre o meserie care avea
să îmi capaciteze viaţa. Am aflat şi răspunsurile la multe întrebări puse până
atunci, începând cu pruncia, trecând prin adolescenţă şi terminând cu
maturitatea.
Practic, nu există boală. Doar alimentaţie greşită, lipsă de disciplină şi vicii care te
macină: alcoolismul, fumatul, drogurile, stresul şi stările con-flictuale. Aici
trebuie umblat pentru declanşarea butonului miraculos şi tot aici se reglează
funcţionarea organismului.
Fără optimism şi încredere în viaţă, îţi diminuezi capacitatea de autoapărare;
mesele au de asemenea o mare importanţă. Ele trebuie să fie regulate, iar durata
lor să depăşească minimum 45 minute.
La fel, trebuie acordată atenţie curei cu tarate, cel puţin 31apă pe zi; obligatorie
este şi plimbarea de câţiva km, seara, iar cina să nu depăşească ora 19.
Viaţa în moralitate şi credinţă are un rol benefic, tonifiant, uşurează circuitul
binelui, pe când răul generează suferinţă şi o întreţine, lată câteva din
secretele sănătăţii care nu se opresc aici.
Eu am studiat zeci de metode de tratament cuprinse în medicina naturistă de la
fitoterapie, care utilizează plante întregi, părţi din plante sau extracte complexe,
la homeopatie (foloseşte produse vegetale, minerale şi biologice în diluţii
infinitezimale, după principiul similia, adică o substanţă diluată tratează
simptomele unui bolnav, similare cu cele provocate de aceeaşi substanţă
concentrată la oamenii sănătoşi, administrată timp îndelungat n.a.),
balneofizioterapie (metoda care foloseşte apele minerale, factorii climaterici,
nămoluri, aerosoli naturali, radiaţii solare), kinetoterapie (foloseşte gimnastica
medicală activă şi pasivă, masajul combinat cu aplicarea unor principii active din
plante), dietoterapie (indică valoarea terapeutică şi nutritivă a alimentelor
naturale, neprelucrate agresiv şi nepoluate chimic), apiterapie (utilizează remedii
8
din miere de albine, polen, propolis şi alte produse ale stupului), aromoterapie
(ramură a fitoterapiei care se bazează pe efectele terapeutice ale uleiurilor
esenţiale produse de plantele aromatice), silvaterapie (utilizează efectele
terapeutice ale componentelor pădurii: apă, aer, plante alimentare, ciuperci,
muguri, licheni, frunze etc.) şi multe altele.
Există de altfel lucrări consacrate, în domeniul medicinei naturiste, studii făcute
de centre univer-
sitare şi de cercetare medicală. Enumăr doar câteva: «Naunyn-Schmiedeberg's,
Arch. Pharmacol» de Kiircok A., «Homeopatie şi Cercetare» - studiu realizat de
Facultatea de Farmacie din Bordeaux, «Huiles de Poissons et Soute» - Patrick
Baison, «Kiwi et Cancer» - Henri Joveux, «L'Aromatherapie» - de D. Penoel şi P.
Franchomme; cercetările publicate ale Institutului de Medicină Internă N. Ghe.
Lupu şi multe, multe altele. Am adunat o bibliotecă de cărţi, pe care le-am citit,
am comparat rezultatele, iar optica mea medicală s-a cristalizat din învăţăturile
lui Valeriu Popa şi tot ce s-a publicat în străinătate.
Nevoia de documentare pentru a fi mereu în legătură cu noul, te împinge la
studiu. Nu poţi fii ignorant când este vorba de oameni şi suferinţa. N-ai cum..."
Practica alături de Valeriu Popa, dar şi experienţa dobândită din contactele cu
numeroşi terapeuţi naturişti din America, ("aici, nimeni nu-ţi bate în poartă să te
ia la rost pentru cutare încălcare a paragrafului «X» din legea «Y», privind
practica medicală" n.a.) au constituit o altă etapă în carieră -destin a lui Stelian
Fulga, apoi a urmat "experienţa Tibetană".
"Cunoaşterea este ca o capcană. Te atrage, îţi destăinuie câteva taine, apoi te
prinde definitiv.
Practic, viaţa ţi-o dedici aprofundării unor principii pe care le auzi din prima zi.
După ani de muncă simţi nevoia să ajungi în «Olimpul» naturismului: TIBET.
Acest drum 1-am făcut şi eu, când am fost selectat din peste 4000 de pelerini,
veniţi pentru iniţiere la călugării shaolini. Era în 1991. După stabilire în
regiunea Hunza, undeva între Tibet şi Nepal, am intrat în legătură cu învăţaţii.
Oameni deosebiţi, posesori ai unor cunoştinţe de-a dreptul fantastice.
Tratamentele medicale, toate pe căi naturiste, reprezintă doar un segment din
poten ţialul lor. Stăpânesc deopotrivă levitaţia, mersul pe apă, şi câte şi mai câte...
Experienţa agonisită în cei 4 ani cât am stat acolo, este sub jurământ, dar am
întâlnit oameni care aveau 150 ani, sihastri rupţi de lume, retraşi în peşteri.
Hrana de bază o constituie legumele, fructele şi rădăcinile de plante care explică
şi longevitatea pe care ei o ating. Fireşte, am trăit şi eu după perceptele lor.
Umblam desculţ, consumam aceeaşi mâncare, mă rugam odată cu ei.
în aceste locuri stranii, de la marginea pământului, am învăţat că boala este un
dezechilibru energetic, care împiedica pe căi naturale eliminarea toxinelor din
corp.
Medicina alopată atribuie rolul de conducător creierului, dar această teorie n-are
nici un fundament. In realitate, digestia şi puritatea sângelui sunt esenţiale, ţinând
cont că viaţa în sine, metabolismul şi producerea de energie în urma arderilor
interne, se bazează tocmai pe aceşti 2 piloni.
Creierul are nevoie de irigare cu sânge, iar dacă acest lucru nu se întâmplă sau nu
se desfăşoară în parametrii optimi, în doar 20 minute apar leziuni ireversibile pe
9
ţesuturile cerebrale.
Altă problemă este intoxicarea şi blocarea unor centri nervoşi, ca urmare a
ingurgitării de alimente care conţin compuşi chimici dăunători sănătăţii.
Simpla şi banala beţie, urmată de pierderea echilibrului, deficiente de vorbire,
starea generală de rău cui se datorează? Alcoolului din sânge ajuns la creier. Dar
ce faci, când fie prin piele, fie prin consum direct intri în contact cu otrăvuri mai
dure? Cine preia rolul de transportor general?
Iată de ce sângele este adevăratul «guvernator», iar de puritatea lui răspunde în
mare parte aparatul digestiv.
Extrapolând această idee într-un domeniu imaginar, avem de-a face cu un ogor
irigat dintr-un râu. Dacă apa este poluată, toată recolta va fi compromisă. Exact
cum se întâmplă în corpul uman. -
Boala este efectul, iar de el se scapă doar prin eliminarea cauzei. Tocmai în
această direcţie mi-am îndreptat toate studiile efectuate în 15 ani de activitate.
Problema digestivă, constituie un «casus belii», pentru cele mai multe afecţiuni,
iar supravegherea tractului digestiv, de la limba şi până la rect, arăta că aici se
duce marea bătălie. Fără ajutor, organismul îşi epuizează relativ repede arsenalul
de anticorpi, apoi se predă necondiţionat infecţiei.
în medicina clasică cât şi în cea naturistă, dezintoxicarea este prima operaţiune
care precede tratamentul. Nimeni nu poate contesta acest lucru, ori eu, tocmai asta
fac: dezintoxicări ale organismului.
Ca peste tot şi lumea medicală cunoaşte invidia; fiecare pretinde că doar el deţine
reţeta miraculoasă. Dar nu este aşa. Adevărul există, însă poate fi împărţit în
bucăţele mici, fără ca întregul să ajungă în mâna cuiva.
Toţi au loc sub soare, sunt bineveniţi atât timp cât se pun în slujba suferinzilor;
deci ar trebui să existe pace şi colaborare. Din păcate, tarele firii umane îşi spun
cuvântul, iar consecinţele se văd cu ochiul liber. Personal trăiesc o revoltă de care
se face vinovată lipsa de înţelegere a fenomenului medical, cu implicaţia lui
socială. Ce umanism este acela când bolnavul este spoliat de ultimul leu, iar la
poarta spitalului moare? De ce? Fiindcă a devenit sărac, mult
prea sărac să mai ocupe un pat în salon sau să deschidă uşa unei farmacii. Acesta
este adevărul. Dacă pentru o aspirină pe care o fabricăm acum 50 ani ni se dădea
rest la 10 bani, a ajuns acum să coste 15 mii lei, pentru că este din import; ce să
mai spunem? Avem de toate, dar nu ne putem atinge de nimic. Paradoxal, până
în anii '90, industria românească de medicamente avea o diversitate de produse
impresionantă. După restructurări şi privatizare nu facem nimic, decât sub licenţă.
Ne-au murit specialiştii? Am devenit peste noapte fabricanţi de otrăvuri, fără să ne
dăm seama? Să fim serioşi.
Medicina naturistă prezintă interes din două puncte de vedere, solid argumentate:
mai întâi, este accesibilă paturilor sărace, adică marii majorităţi a populaţiei, în
al doilea rând reînvie tradiţii vechi practicate de vindecătorii locali timp de
secole, fără efecte secundare, complicaţii, alergii. Tot ce se găseşte în plante ca
substanţă activă, este şi în tradiţionala pastilă sau injecţie numai că în ultimele,
provine dintr-un proces de sinteză chimică."
De felul lui, Stelian Fulga este un om tenace. Apoi, are ca bază de susţinere a
afirmaţiilor, practica sutelor de terapeuţi naturişti din zeci de tari. Dar nouă,
10
românilor, ne lipseşte educaţia necesară de a ne rupe de nociv, deşi mult mai uşor
este să preîntâmpini, decât să tratezi.

Motto: "Caută duşmanul


în tine şi ignoră-i
pe ceilalţi"

— CAPITOLUL 2 —
PRO SI CONTRA

"Mulţi spun că a fi bioterapeut este un dar lăsat de la Bunul Dumnezeu şi


pentru a vindeca oamenii, desluşind tainele bolilor, ai nevoie de carismă.
Nu m-am gândit iniţial că eu sunt omul ales şi nici la ce se va întâmpla atunci
când faima te scoate în calea lupilor. Pur şi simplu, am simţit nevoia să mă fac
util suferinzilor, să-mi respect jurământul dat Divinităţii când boala nu-mi acordă
nici o speranţă, iar medicii mă abandonaseră. A fost un drum lung, epuizant şi
lipsit de latura spectaculoasă a realizărilor răsunătoare; cu muncă care nu se
termina, rugăciuni pentru liniştea sufletului şi smerenie.
Poate de aceea m-am neglijat, fapt ce mi-a atras şi însingurarea. Cu cine să
vorbeşti despre bine-
Afacerile medicinei naturiste, când moda şi nebunia progresului a contaminat
întreaga planetă? Toţi vor miracolele promise de tehnologie, cercetătorii s-au
încuiat în laboratoare şi ca demiurgi apăruţi în rouă dimineţii, anunţă
descoperiri menite să dea omenirea peste cap, să refacă Geneza până la prima
cărămidă. Câtă deşertăciune...
M-am născut cu frică de povara cuvântului şi nu-mi clătesc sufletul în păcatul
trufiei. Adun grăuntele de pe «tarlaua cunoaşterii» bob cu bob, fără dorinţa
meschină de a primi vreo mulţumire."
Aşa spunea Stelian Fulga într-o seară de octombrie 2002, după ce o zi întreagă
1-au şicanat tot felul de "organe" venite în control. Birocraţia şi cabotismul
lacheilor pot aduce multă mâhnire omului hotărât să trăiască în linişte, să aibă
pacea exterioară care uşurează mersul prin lume. Dar toţi sunt orbi sau orbiţi,
atunci când seamănul tău este lovit de încercări nedrepte.
"Am întrebat reporterii de la ziare şi televiziune, bolnavii, oamenii de pe stradă:
«Vedeţi în mine un farsor, un om care vă minte cu zâmbetul pe buze?». Retorica
mea a născut nedumerire, poate şi ilaritate, pentru că alte principii guvernează
comportamentul individului. Omul crede mai întâi în simţurile lui, ştie ce vrea,
adulmecă apropierea de pericol; evită necunoscutul tulbure, aşa că nu are rost
să conving, când evidenţa se află la îndemâna oricui doreşte să afle ADEVĂRUL
într-un ungher al minţii, o idee încolţită din numeroasele dezamăgiri, nu-mi
dădea pace: «Retrage-te, fugi!», aşa îmi spunea. Cum adică să fug şi pentru ce?
Cui să las 15 ani din viaţa mea pe care i-am dedicat bolnavilor, ajutându-i să se
vindece prin tratamentele mele naturiste? Unde să îngrop experienţa dobândită
11
alături de Valeriu Popa, călugării shaolini, iniţiaţii tibetani, terapeuţi din toate
colţurile lumii?
îmi voi urma menirea, deşi jurămintele sălăşluiesc prin preajma deşertăciunii.
Când un general austriac şi-a tratat soldaţii care aveau febră, cu lapte acru
amestecat cu făină toţi au râs, dar s-a văzut că are dreptate. Acest remediu simplu
a devenit «prişniţă», după numele lui von Prişnitz şi celebritatea care a urmat a
estompat sentimentul de jenă iniţială.
Eu cultiv principiul dezintoxicării organismului pe cale naturistă şi dieta vegetală;
mai mult chiar le susţin din toată fiinţa mea, acordându-le încredere nelimitată.
Unii mă întreabă: «Credeţi că o să mă vindec?» atunci le răspund «Nu eu trebuie
să cred, ci d-ta, fiindcă amândoi avem câte o jumătate din cheia care deschide
Calea.»; ei sunt pesimiştii, oricând
gata să abdice; oameni bântuiţi de spaime şi neîncredere.
Alţii vin deschişi, zâmbitori, deşi se vede că suferinţa le-a măcinat trupurile. Iau
tratamentul cu încredere şi respectă rigorile regimului, de parcă toată viaţa au
trăit fără alcool, prăjeli şi grăsimi. Aceştia se vindecă primii, fără să ducă lupta cu
sine.
Şicanele sunt deja parte integrantă a cotidianului. Aparţin sistemului şi ţin de
legislativ. Trebuie să le fac fată, deşi mă irosesc în confruntări sterile, a căror
banalitate uzurpă dorinţa de a face bine. La urma urmei, de ce să mă plâng, când
singur am pornit pe acest drum, dedicându-i viaţa?

12
Motto: "In tot ce este nou vei găsi vechiul."

— CAPITOLUL 3 —
O ABORDARE A NOULUI SAU REÎNVIEREA VECHIULUI

"Aşa cum spuneam, poluarea exagerată, denaturarea alimentaţiei, stresul,


ignoranţa faţă de boli au generat în ultimele decenii o creştere alarmantă a
afecţiunilor considerate vindecabile. Adevărat, viruşii suferă modificări genetice,
pacienţii nu mai sunt cei din anii 1960, aşa că fiecare caz tinde să devină unic.
Spre exemplu, hepatita, boală naţională a românului, prezintă zeci şi sute de
varietăţi. Coroborând particularităţile individului legate de grupa sanguină,
metabolism, vârstă, condiţii de mediu, muncă şi viaţă, cu varietatea virusului,
obţinem o multitudine de cazuri atipice generate de o boală tipică, în această
situaţie, abordarea trebuie să ţină seama de absolut toţi factorii ecuaţiei, o singură
omisiune putând avea consecinţe în rezultatul final al tratamentului.
Alimentaţia, fie ea naturistă, se studiază funcţie de substanţele conţinute în
hrană, toleranţa organismului la compuşi chimici greu de asimilat şi vecinătatea
cu alte suferinţe rămase necunoscute datorită unei evoluţii lente.
Uneori pe lângă dezintoxicare şi cură cu ceaiuri, decocturi, clisme, este necesară
stimularea unor centri nervoşi cu ramificaţii în extremităţile corpului. Ca de
exemplu, tălpi, palme, ceafa, zone active ale plexurilor iliac, solar, mezenteric.
O mare bătaie de cap apare şi din ajustarea alimentaţiei, funcţie de grupa
sanguină. Aici aş exemplifica folosind puiul. Deşi tolerat în diferite afecţiuni,
fiind considerat «uşor» pentru bolnavii care au grupa sanguină B, el trebuie
eliminat din meniu, datorită unei lectine conţinută în ţesutul muscular. Poate fi
însă înlocuit cu succes de curcan sau fazan, alimente similare, dar lipsite de
periculoasa lectină aglutinantă, cauzatoare de accidente vasculare cerebrale şi
tulburări imune.
/\
In multe cazuri, avem de-a face cu intoleranţă la unele alimente, cum ar fi laptele.
Lipsa unei enzime care să descompună lactoza, îl face incompatibil cu dieta, dar
există produse lactate care pot fi consumate, însă acest lucru se stabileşte de către
terapeut.
Fasolea nu este bine digerată de cei din grupa sanguină O datorită faptului că ea
inhibă metabolizarea unor substanţe nutritive din carne, tinde să scadă activitatea
ţesutului muscular, dar în schimb sprijină fortificarea tractului digestiv şi susţine
vindecarea ulceraţiilor.
13
Produsele din grâu dau intoleranţă la cei cu grupa O pentru că glutenul
interferează cu procesele metabolice şi aşa mai departe.
Fiecare aliment prezintă inconveniente în cazuri atipice ale unor boli comune şi
de aceea curăţirea organismului prin dezintoxicare trebuie repetată cât mai des.
/Intr-o lucrare a unui medic austriac tipărită la cererea guvernului imperial de la
Viena, la sfârşitul sec. XVIII, se făceau frecvente referiri la bolile românilor,
cauzate de o alimentaţie unilaterală din perioada posturilor marilor sărbători. Intr-
adevăr, ţăranii trăiau într-o sărăcie cruntă şi hrana lor era lipsită de vitamine, în
special, C, E şi K, iar eliminarea cărnii îi priva de proteinele necesare arderilor
interne. Nu-i de mirare că scorbutul, rahitismul şi pelagra, cauzate de mălaiul
încins (alterat) făceau ravagii.
Vecinii noştri de la sud, bulgarii, «se scoteau» cu varză murată, iar ruşii, cu
ghiveciul semi-fiert.
O problemă destul de spinoasă a constituit-o alimentaţia marinarilor, plecaţi pe
oceane în călătorii care puteau dura şi o jumătate de an. După o lună de la
îmbarcare, apăreau primele cazuri de scorbut şi indigestii provocate de carnea
sărată, uscată sau afumată, principalul aliment de la bord. îmbolnăvirile au
decimat sute de echipaje, până la jumătatea secolului al XlX-lea, când fiecare
căpitan de navă s-a îngrijit ca în cambuză să existe stocuri de ceapă şi citrice
(mai cu seamă, lămâie) adevărate depozite de vitamina C.
în timp, hrana naturistă a devenit baza, iar carnea, panaceu proteic. Astfel, omul
n-a mai fost legat de uscat, şi conservele de legume au devenit ceva obişnuit.
Studiul mai multor lucrări referitoare la campaniile militare din sec. XIV-XIX
demonstrează fără echivoc un aspect legat de grija comandanţilor pentru hrana
soldaţilor.
Spre exemplu, armata otomană avea celebrul ciorbagiu, care se ocupa de
alimentaţia trupei, iar varietatea mâncărurilor o descoperim în dicţionarul
explicativ al limbii române care abundă în termeni turceşti: sarma, musaca,
chiftea, halva, rahat, ciorbă, ghiudem, mezelic etc...
Păstrând echilibrul între proteine, glucide, lipide şi vitamine, soldaţii erau apţi de
luptă. Românii au împrumutat mare parte din bucătărie,ceea ce a dus la o
diversificare în alimentaţie. Fireşte, până la o hrană adecvată cerinţelor medicale,
calea a fost mai lungă, dar trebuie ţinut cont şi de faptul că în acele vremuri
poluarea era inexistentă, oamenii aveau o robusteţe genetică, iar medicaţia de
sinteză chimică nu fusese încă descoperită.
Ştim din clasele primare că proteinele vitale în hrănirea organismului şi
producerea energiei se găsesc în carne, lapte (nefiert sau acru), unt, brânză de
vaci, gălbenuş de ou, dar şi în produse vegetale crude: grâu, seminţe uleioase,
nuci, arahide. Prin tratare termică (fiert, prăjit) mare parte din proteine se pierd,
iar ce rămâne se consumă în procesul de digestie. La prepararea mâncării multe
substanţe se recombină, îşi schimbă titlul şi formează noi compuşi dăunători
sănătăţii. Digestia acestor alimente se face incomplet, creşte aciditatea pe tractul
digestiv şi apar focare de infecţie în microleziuni. Menţinerea echilibrului pH
(raportul acid-bază) se realizează prin consumarea vegetalelor crude, bogate în
alcaloizi.
Consumul excesiv de sare ca şi mâncărurile trecute prin procedee termice
14
determină creşterea acidităţii şi otrăvirea sângelui. După procesarea în ficat,
toxinele ajung la toate organele şi influenţează negativ buna funcţionare a
organismului ca tot unitar.
Glucidele sau zaharurile, elemente esenţiale în nutriţie, se găsesc în fructe,
legume, cereale, putând asigura necesarul pe kg corp. dar din inconştienţă,
oamenii (copii şi femeile) consumă suplimentar mari cantităţi de dulciuri. Tot ce
este în plus şi nu este supus arderii interne rămâne în ţesuturi, îngroaşă sângele
şi cauzează diferite boli.
Lipidele provin din carne, ocupând locul II după proteine (12-14% la vacă şi
oaie), cafea verde (12-14%), cacao (20%), alune (62%), ciuperci (0,3% după
Valnet) coriandru. Au rol energetic şi de echilibru, lipsa lor ducând la afecţiuni
metabolice.
Săruri minerale, vitamine şi enzime. deficitare în alimentele animale de bază,
se găsesc în legume, fructe crude, rădăcini. Calciul, element chimic de bază în
procesul osificării, prezintă două varietăţi: cea solubilă (varză, urzici, seminţe de
floarea soarelui, tarate de grâu) şi cea insolubilă, care nu poate fi asimilată
(pastele făinoase fierte). Fierul se găseşte în urzică, mere, morcov, mure; fosforul
— nuci, orez, peşte; sodiu şi potasiu — napi, pătlăgele, vinete, sfeclă roşie.
Practic tot necesarul de săruri minerale poate fi asigurat consumând 2-3 salate pe
zi.
Vitaminele au rol direct în creştere şi buna dezvoltare a organismului, fortifică,
dau imunitate la boli, ajută la regenerarea unor organe. Lipsa lor duce la
avitaminoze, tulburări ale metabolismului, boli de
piele (dermatoze, herpesuri — vitamina C, 82, scăderea acuităţii vizuale (vitamina
A, E — morcov), impotenţă (indicate ţelină, afine).
Mezelurile, carnea conservată, legumele fierte îşi diminuează conţinutul în
substanţe active, devenind lest în procesul de digestie.
Enzimele contribuie din plin la mecanismul complicat al metabolismului,
desfacerea unor compuşi greu asimilabili, secreţia glandelor interne.
în cazul oamenilor aşa zişi sănătoşi, alimentaţia pe bază de crudităţi, cu
eliminarea exceselor de condimente (sare, piper, muştar, boia) şi înlocuirea lor cu
altele naturale (ceapă, usturoi, pătrunjel etc.) duce la o tonifiere generală şi
menţine capacitatea organismului de a răspunde infecţiilor interne.
Afecţiuni severe ca hepatita evolutivă, ciroza, pancreatita, se tratează exclusiv
printr-un regim alimentar vegetal, cu fructe şi crudităţi.
Abuzurile în grăsimi, zaharuri, calciu şi carbon (conţinute de carnea grasă,
prăjită, pâine, paste făinoase) au o primă consecinţă, depunerea unor compuşi
chimici pe pereţii vaselor de sânge, obturarea lor şi încetinirea circulaţiei
sanguine. Menţinerea colesterolului în limitele tolerate este posibilă numai
printr-o alimentaţie raţională, bogată în vitamine, lipsită de compuşi greu
asimilabili. Am întâlnit cazuri în care, pacientul îşi motiva dezechilibrul
proteic sau glucidic prin obişnuinţă. Este cât se poate de dăunător să ne hrănim
în exces, ţinând cont de pofte şi nu de necesar. Chiar şi stomacul, supus să digere
cantităţi mari de alimente, îşi modifică secreţia de acid gastric, apare fenomenul
de balonare (de la gazele de fermentaţie) şi creşte presiunea asupra ficatului, care
astfel este împiedicat să-şi desfăşoare activitatea.
15
Raţional, înseamnă şi complet, dar în cantităţi moderate. Orice exces
declanşează grave dezechilibre organice, pentru a căror tratare este nevoie de o
lungă perioadă de timp. în plus, o alimentaţie sănătoasă, bazată pe hrană
naturală, nu crează tulburări gastrice, alergii, stări de indispoziţie. Ea nu are
contraindicaţii şi nu afectează nici un organ.
în ţările asiatice, respectul pentru plante şi legume este cu totul altul decât în
Europa, dar acest lucru se bazează în primul rând pe cultura milenară a
popoarelor din acest areal geografic, tradiţii şi experienţă.
"Bătrânul continent" a cunoscut o aşezare abia în ultimii 700 — 800 ani;
alimentaţia se făcea din necesitate, fără a urmări armonizarea funcţiilor organice.
Aşa se explică prezenţa "mâncărurilor tradiţionale", multe din ele, total
contraindicate (cremvurşti — la germani, micii şi preparatele din
came tocată — la turci, bulgari, români; gulaşul şi borşurile condimentate — la
unguri). America este vinovată pentru obezitate, boală care afectează două treimi
din populaţie.
Departe de mine gândul de a interzice preparatele care fac deliciul sărbătorilor.
Ele sunt adânc înrădăcinate în memoria colectivă, au devenit parte integrantă
în "metabolismul obişnuinţei", dar revenirea la normalitate, unic factor de
menţinere a sănătăţii, este posibilă numai printr-o alimentaţie în care fructele şi
legumele să deţină primul loc.

16
Motto: "Fie că faci bine sau rău, consecinţe vor exista "

— CAPITOLUL 4 —
MIRACOLE SE FAC CU SI PRIN OAMENI

"Fiecare bolnav şi boala lui înseamnă o poveste pe care mulţi o fac cunoscută,
mai ales atunci când revin la sănătate, optimism, normal.
Prin cabinetul meu au trecut mii de pacienţi, unii sceptici şi roşi de îndoială, ca
preotul care a întrebat dacă eu cred în lisus. A fost dezamăgit când i-am răspuns
răspicat: NU! Apoi s-a luminat auzind şi explicaţia: "lisus erau vreo 10 pe strada
mea din Sân Francisco. Aşa că, nu cred în ei. ci în Domnul Iisus Christos".
Alţii vin cu teamă după ce doctorii le-au ucis orice speranţă, trimiţându-i direct
în braţele morţii; dar cei mai mulţi sunt optimişti. Cred în metodele naturiste, ca
să-şi revină şi sunt gata să respecte cu sfinţenie rigorile dietei pe care le-o
prescriu.
/v
In foarte multe cazuri, cei vindecaţi se întorc
să-mi mulţumească şi să afle "ce minune am făcut?". Lor le răspund: "Eu, nici
una. Poate Bunul Dumnezeu şi voi care aţi urmat tratamentul". Zilnic, primesc
zeci de scrisori şi citesc cu bucurie, că "X" sau "Y" din cine ştie ce colţ de ţară
este din nou sănătos.
Adevărul: oamenii se vindecă total şi tară consecinţe urmând tratamentul de
dezintoxicare şi cura prescrisă de mine. Spre cunoaştere a realităţii privind munca
mea, fără trufie şi dorinţă de popularitate, am selectat pentru tine, iubite cititor,
mai multe mesaje de la cei care au avut curajul să încerce medicina naturistă, să-i
simtă binefacerile şi care astăzi trăiesc:

POPESCU ISIDOR — Târgovişte: "D-le Fulga, am crezut că am să mor, iar


atunci când v-am călcat pragul eram sigur că este prima şi ultima oară. Dacă mai
ţineţi minte, eu sunt cel care nu se putea da jos din maşină şi mirosea de la rinichi
a urină. Aflaţi că v-am urmat tratamentul, Dumnezeu să vă dea sănătate — şi
acum pot din nou să lucrez.
Mă simt foarte bine, am scăpat de blocajul renal şi vreau să vin cu familia la dvs.
să vă cunosc, pentru că mi-aţi dat din nou viaţă. Calde mulţumiri, Domnul să vă
binecuvânteze."

TĂNASE MARIA — Agigea: "Am făcut aşa cum mi-aţi spus şi chiar în ziua de
Sf. Măria, am născut un băiat de toată frumuseţea. Când mă gândesc cât m-am
străduit înaTnte să păstrez sarcinile, ce mulţime de medicamente am luat şi câţi
17
bani am dat doctorilor, mă cuprinde groaza. Vă mulţumesc din inimă şi soţul meu
la fel".
COROGODA TARAş — Rădăuţi: "D-le Fulga, lucrez şi eu în domeniul
medical, dar se pare că dreptatea este de partea medicinei naturiste. Cu
tratamentul pe care mi 1-aţi dat, am revenit la bărbăţia tinereţii. Colegii mei,
iniţial se amuzau, dar acum doresc şi ei să urmeze aceeaşi cură. Puteţi să-mi
trimiteţi încă 4 pachete complete. Veţi ferici tot atâtea soţii, iar de la noi primiţi
multe mulţumiri".
FĂSĂREA FELIX — Cărei: "Vă scriu abia acum, fiindcă aproape două luni am
ţinut tratamentul dvs. în dulap. Doctorul mi-a spus că nu ajută nici o plantă, ce
nu poate ajuta medicamentele. Să ştiţi că nu are dreptate. Mi-a fost din ce în ce
mai rău, aşa că am început tratamentul şi prescripţiile dvs. în mai puţin de 10
zile s-a simţit o ameliorare, apoi m-am vindecat. Ulcerul a dispărut, la analize am
ieşit bine, dar ceea ce este mai important, mănânc orice fără teamă. Povestesc
peste tot cum m-aţi vindecat şi cât de repede. Mulţumesc din inimă pentru
sănătatea redată şi Dumnezeu să vă călăuzească spre bine".
DOBRE ION — Galaţi: "Domnule Fulga, vă scriu personal, fără ajutorul
nepoţilor. Am urmat tot ce mi-aţi spus şi acum merg normal, nu mai am mâinile
înţepenite, iar durerile au dispărut. Credeam că voi ajunge într-un scaun cu
rotile, dar se vede că Bunul Dumnezeu a vrut să fie altfel, şi asta graţie dvs. Chiar
dacă puţină lume crede că mai există oameni care ştiu şi pot face bine, iar
dumneavoastră sunteţi unul dintre ei".
SAVU MARIA — Comarnic: "Dacă cineva mi-ar fi spus că voi scăpa de
cancerul de piele care mă chinuia, aş fi jurat că îşi bate joc de mine. Am urmat
tratamentul dvs. şi acum mă simt cu totul alt om. Şi la analize am ieşit bine, iar
umflăturile de la ganglioni au dispărut. Vă mulţumesc din inimă şi vă rog să mă
credeţi, eram sigură că voi muri până la Paşte. Acum suntem deja în septembrie,
iar boala a rămas doar o amintire."
COCOR IULIA — Roşiorii de Vede:
"Domnule Fulga, vă scrie fata cea blondă care a venit la dvs. şi avea 90 kg. Vreau
să ştiţi că v-am urmat tratamentul, deşi cu regimul a fost puţin mai greu, dar acum
am 63 kg. Pentru 1,75 m, eu zic că este foarte bine. Altfel mă privesc bărbaţii şi
colegii, mă simt altfel. Atunci nu credeam că asemenea miracol. se poate
întâmpla, dar acum când mă privesc în oglindă spun «Să-i dea Dumnezeu
sănătate domnului Fulga»"
PAULIUC GH. STELIAN — 44100 Nantes, France: "Domnule Fulga. terapia
dvs. naturistă a cucerit inimile multor francezi care au luat cura de dezintoxicare
prescrisă. Ţin să vă asigur că sănătatea lor este excelentă şi am renunţat la băile
din staţiune pentru a urma dieta dvs. Sper să revin în România la începutul lunii
decembrie cu alt grup de suferinzi, adepţi ai naturismului. Cu multă stimă şi
mulţumire
OANĂ DOREL — Cernavodă: "Am urmat instrucţiunile dvs. şi pot să spun că
nu mai am nici o problemă cu pancreasul. Cred că sunt un mare norocos că v-am
cunoscut. Altfel, ajungeam la operaţie, şi numai Dumnezeu ştie ce-ar fi urmat. Vă
mulţumesc şi vă doresc numai realizări şi bucurii."
TOTEA ELENA — Turnu Măgurele: "Am reuşit să mă vindec de splină aşa
18
cum mi-aţi spus, lucru pentru care vă mulţumesc. Tratamentul dvs. face minuni şi
vă rog din inimă să trimiteţi şi pentru soţul meu medicamente. El suferă de un
ulcer duodenal, iar medicii n-au reuşit să-1 scape de dureri. Cu siguranţa că nu o
să mă uitaţi, cu multă mulţumire...".
TUDOR ANGHEL — Braşov: "Este greu de imaginat că în doar 2 săptămâni,
un om care timp de 10 ani a făcut naveta prin toate spitalele, se va pune pe
picioare. Eu am reuşit această performanţă datorită dvs. şi tratamentului naturist
pe care mi 1-aţi dat. Acum nu mai am nici o problemă cu circulaţia, merg bine, iar
durerile au dispărut. Ce să vă mai spun? Toată ziua mă plimb să compensez
perioada cât am stat la pat. în rest, sănătate, care v-o doresc şi dvs. şi multă
mulţumire."
MĂTASE IULIA — Craiova: "D-le Fulga, să vă ţină Dumnezeu în putere,
pentru binele pe care mi l-aţi făcut! Umflăturile care le aveam pe corp au dispărut
şi nu mai am senzaţiile de greaţă. Când o să vin la control o să vedeţi singur cum
m-am vindecat şi asta datorită tratamentului dvs. Aveţi grijă că mai sunt mulţi
suferinzi care au nevoie de ajutorul dvs. Cu mulţumiri din inimă..."
FILIMON PAVEL — Răşinari: "Ştiţi că am venit la dvs. cu un astm bronşic
foarte avansat şi nu puteam să respir. Am făcut aşa cum ini-aţi spus şi mă simt
mult mai bine. Nu mai am nevoie de spray, dar îl port la mine din obişnuinţă.
Vreau să spun tuturor celor care nu cred în tratamente naturiste, că fac o mare
greşeală. Dvs. m-aţi salvat de la nişte chinuri insuportabile pentru care vă
mulţumesc şi vă doresc numai bine. Le-am spus prietenilor că n-ar strica să treacă
pe la dvs. când vin pe la Bucureşti, că faceţi adevărate minuni. N-am minţit cu
nimic, ci am vorbit din propria experienţă. Personal vă rămân profund
îndatorată."
SANDU ILIE — Plopeni: "Domnule Fulga, ce medicamente misterioase mi-aţi
dat? Nu mai am nici o problemă cu ficatul. La ciroza mea trebuie să ţin regim
toată viaţa, şi chiar aşa, sabia lui Damocles stătea asupra mea. Vă mulţumesc din
suflet şi să ştiţi că am o poftă de mâncare, ceva de speriat. O să revin pentru a vă
strânge mâna."
MATEI ŞTEFAN — Vatra Dornei: "Nici nu ştiu cum să încep scrisoarea.
Venisem cu speranţa să scap de spondiloză, că nu mă puteam îndoi, iar acum, la
nici o lună de la tratament, am uitat că am fost bolnav. D-le Fulga, nu vă mint.
Sunt perfect din punct de vedere al sănătăţii şi asta datorită dvs. Cred că ar trebui
să veniţi şi pe la noi. Aici avem mulţi bolnavi, iar medici naturişti nu se găsesc.
Spuneţi-mi de ce nu faceţi un spital pentru câteva sute de suferinzi? Scrieţi
Ministerului Sănătăţii, faceţi ca metodele dvs. să devină publice. Cu un singur
cabinet nu o să trataţi toată ţara..."
DINCĂ MIHAI — Constanţa: "V-am scris pentru a vă spune un singur cuvânt:
«Mulţumesc!». Să ştiţi că nu mai am dureri reumatice, iar degetele mi s-au
dezumflat. Tratamentul dvs. este foarte eficient şi am vorbit despre el cu medici
de la spital, care mi-au cerut amănunte. Neştiind ce să le spun, le-am dat adresa de
la cabinetul dvs. Sper că nu am făcut rău. Poate şi alţi bolnavi, vor avea norocul
meu, sau la Techirghiol se va înfiinţa o secţie naturistă."
MARIA LAZA — Predeal: "După cură m-am simţit mult mai bine şi am
eliminat pietrele de la colicist. Am scăpat de operaţia, care mă teroriza şi nu mai
19
am crize sau dureri. Sunt sănătoasă, lucru pentru care vă rămân recunoscătoare
toată viaţa."
DIONIE MARIN — Făgăraş: "Starea mea generală s-a îmbunătăţit peste
aşteptări. Cu ficatul nu mai am nici o problemă, iar stomacul suportă dieta
naturistă bine. Vă mulţumesc pentru tot binele pe care mi 1-aţi făcut şi vă doresc
fericire şi împlinirea tuturor dorinţelor" .
IURESCU MIHAELA — Cluj: "De ce nu deschideţi cabinete medicale în mai
multe puncte din ţară şi de ce nu pregătiţi tineri în domeniul naturist? Ar fi de un
real folos, date fiind rezultatele. Eu am scăpat de artrită şi mă simt bine.
Tratamentul dvs. m-a pus pe picioare, la propriu. Cu mult respect şi mulţumiri"
COCEAN GHE. — Slobozia: "Vă mulţumesc că m-aţi salvat la timp.
Am scăpat de alcoolism, deşi pentru mine mai urma ciroza, apoi preotul. După
tratamentul dvs. am devenit mai calm, nu am nici o dorinţă de a bea tărie şi am
scăpat "de tremurul matinal, în schimb, am o poftă de mâncare, că aş ronţăi şi
pietre. Sper să mă ţină toată viaţa. O să îmi caut de serviciu pentru că acum sunt
alt om. Vă mulţumesc..."
Am avut şi numeroase cazuri când pacienţii veneau la mine cu diagnostice
eronate, sau cu boli reale, dar interpretate greşit din punct de vedere al cauzei care
le-a provocat. Urmând cura de dezintoxicare, absolut toţi s-au vindecat. Mai mult
chiar, au descoperit în ei noi afecţiuni despre care nu ştia nimeni. Cu răbdare, am
înlăturat şi aceste neajunsuri, astfel încât astă/J oamenii sunt sănătoşi.
DUMITRU TISMĂNARU (73 ani) -Craiova - prin telefon în direct
(emisiunea din 1aug. 2002): "Tratamentul domnului Fulga, este unul care dă
rezultate. Eu unul, am constatat acest lucru pe propria mea piele, ca să zic aşa. Am
fost foarte încercat; în anul 1974, m-am pomenit, ca din senin, că urinez sânge.
De frică, m-am prezentat la clinica de urologie şi am constatat că am un polip
vezical. Am fost operat (polipul era de mărimea unei căpşuni, cu franjuri). Sfatul
medicului, după operaţie, a fost ca să mă prezint permanent la control, adică din 3
în 3 luni. Eu, fiind colonel, deci un militar disciplinat, am ascultat întru-totul.
La primul control nu am avut nimic, dar la 6 luni a apărut alt «muguraş» care a
fost cauterizat endoscopic. Aşa am continuat până în anul 1983. Din 1974 până
în 1983, am fost cauterizat de nouă ori. Apoi, până în 1996, nu am mai avut nici
o intervenţie, în 1996 afecţiunea a reapărut şi până în 2000, am fost operat de 4
ori. în anul 2000, diagnosticul pus în urma analizelor a fost "tumoarea vezicală
multiplu operată, recidivată". Medicul mi-a spus: "Eu am cauterizat-o de atâtea
ori; eu ţi-aş propune să înlocuim vezica". Eu i-am spus medicului: "Vă
mulţumesc d-le doctor, că aţi făcut tot ce aţi putut, pentru mine, dar eu nu accept.
Vreau să mor aşa cum m-a creat Dumnezeu." "Am ajuns acasă şi, la scurt timp,
am citit în ziarul «Formula AS» despre domnul Fulga. Dânsul atunci era în
Cluj. Am făcut o comandă, prin telefon, şi în 3 zile am avut tratamentul acasă,
dar 1-am amânat încă o lună. Pentru că mă simţeam mai rău, am început să-1
urmez. Timp de 3 luni, cât a durat tratamentul, tonusul meu creştea pe zi ce trece,
luam în greutate şi mă simţeam din ce în ce mai bine. în luna august, analizele
mi-au ieşit toate bune, iar eu am plecat la domnul Fulga, să-i mulţumesc personal.
Dânsul a rămas surprins (dânsul este puţin mai scump la vorbă, pentru faptul că
este foarte ocupat). Mi-a spus: «Domnule, mă bucur şi îţi mai dau să faci o cură
20
de dezintoxicare». Am urmat şi al doilea tratament până în ianuarie anul acesta.
Acum mă simt perfect. Eu, fiind militar, m-am conformat prescripţiilor notate de
dânsul, privind alimentaţia, bazată în cazul meu, în special pe legume şi
fructe. Iarna a fost mai greu, dar am găsit sucuri naturale, în urma articolului
publicat în ziarul «Magazin» (nr. 48 din 29 noiembrie, 2001 - a fost publicat un
fragment din scrisoarea pe care mi-a adresat-o domnul Tismănaru - n.a.) am fost
căutat de foarte mulţi bolnavi din tară care mă întrebau amănunte despre
vindecarea mea. Boala nu alege pe nimeni, toţi ne putem îmbolnăvi indiferent
din ce mediu provenim. Pentru mine vindecarea a fost un adevărat miracol."
DOAMNA DOCTOR BAROCA - director adjunct al Institutului de
Medicină Sportivă (prin telefon în direct la emisiunea "Condurăţeanu
întreabă" din data de 12 august 2002): "... vreau să menţionez faptul că domnul
Fulga se adresează unui larg număr de pacienţi, tratamentele dânsului sunt bine
venite întrucât tratează un organ cheie - ficatul, care este laboratorul
organismului. Omul modern este foarte stresat şi după cum ştim din bătrâni toate
supărările trec prin ficat. Alimentaţia, din păcate, este invadată de chimicale la fel
ca şi medicamentele cu care încercăm să tratăm bolile. Deci acest tratament de
curăţare este foarte benefic pentru că se adresează întregului tub digestiv, nu
numai ficatului ci şi cole-cistului, colonului şi pancreasului. Având probleme cu
colecistul şi ficatul, am urmat acest tratament pe propria mea piele (în 2 doze) şi
am fost foarte plăcut surprinsă când colecistul meu a eliminat nişte grăunţe de
colesterol, în afară de asta circulaţia limfatică era foarte încărcată şi colonul
meu era plin de apă şi de toxine. După tratamentul de dezintoxifiere am reacţionat
foarte drastic eliminând 2 litri de apă prin scaun. De asemenea am ţinut sub
observaţie, personal, pacienţi cărora le-am recomandat tratamentul domnului
Fulga şi am constatat că în urma acestuia au avut eliminări din vezica biliară,
depozite sub diverse forme: boabe de strugure, grăunţe. nisip.... Explicaţia rezidă
în faptul că uleiurile care stau la baza acestui tratament sunt colagoge şi col-
eretice, adică golesc vezica biliară. Domnul Fulga ne pune la dispoziţie nişte
combinaţii de uleiuri rafinate (ulei de măsline, ulei din sâmburi de struguri) care
drenează vezica biliară; lichidul acela amar (care se bea înainte de uleiuri) are
rolul de a curăţa toate pilozităţile intestinale, apa care se depune în colon şi
toxinele. Am simţit pe propria mea fiinţă o categorică îmbunătăţire a stării mele
generale şi cred cu toată puterea în efectele benefice ale acestor tratamente."
VERONICA CRISTACHE - Bucureşti (invitată în emisiunea "Condurăţeanu
întreabă" din data de 12 august 2002): "Am fost diagnosticată cu hepatită
cronică, diabet şi hipertensiune arterială. După diagnosticare, am început
IratameiUul medicamentos, apoi am aflat adresa domnului Fulga. Când am ajuns
la dânsul, eram dărâmată psihic, eram adusă de soţ întrucât nu mă puteam ţine pe
picioare. Când venea soţul meu de la serviciu, îi repetam mereu că am să mor.
Ajungând la domnul Fulga, am luat prima dată cura de dezintoxicare, oarecum nu
cu încredere. După o săptămână m-am simţit mai bine, am revenit în cabinetul
dânsului şi i-am spus că doresc să încep tratamentul propriu-zis. M-a întrebat de
ce nu 1-am luat odată cu cel de dezintoxicare. I-am răspuns că nu am avut bani,
iar dânsul m-a certat şi mi-a spus că mă putea aştepta cu banii. Am urmat
tratamentul dânsului, iar acum, la vârsta de 60 de ani am o grădină lângă
21
Bucureşti pe care o lucrez singură şi plină de energie şi putere. Am trecut de la
«sprijinit pe pereţi» la munca de îngrijire a unei suprafeţe de 1400 mp cultivată
cu flori, pomi fructiferi şi legume. Tratamentul a durat cu totul 6 săptămâni
asociat cu regimul alimentar prescris de domnul Fulga. După tratament, mi-a
scăzut glicemia de la 300 la valori normale, mi-au dispărut eczemele de pe piele
pe care toată lumea care mă cunoaşte poate fi martoră că le aveam. Toate le-am
realizat prin cura de dezintoxicare, tratamentul propriu-zis şi regimul dumnezeiesc
pe care dacă îl ţii ai şanse dacă nu,
T5
MUNTEANU VIOREL — Miercurea Ciuc (telefon în direct la emisiunea
"Condurăţeanu întreabă" din 12 august 2002): "... pe 12 aprilie 2002, am
ajuns la cabinetul domnului Fulga cu diagnosticul de ciroză hepatică. Am fost
internat de 4 ori în Spitalul Judeţean Miercurea Ciuc, de 3 ori la Spitalul Militar
Braşov, de 2 ori la Târgu Mureş şi pe dânsul I-am văzut Ia televizor dar nu am
reuşit să-mi notez numărul de telefon, pe care 1-am găsit ulterior pe Internet. Am
ajuns la Bucureşti iar în urma tratamentului pe care 1-am urmat cu stricteţe,
starea mea s-a îmbunătăţit vizibil (de exemplu, bilirubina a scăzut de la 18 la
1,2). Săptămâna aceasta voi trece pe la cabinetul dânsului în Bucureşti şi vreau
să-i spun că eu nu sunt pe linia de plutire, eu sunt VINDECAT, îi doresc
domnului Fulga multă sănătate...".
DINIŢĂ GHEORGHE (telefon în direct la emisiunea "Condurăţeanu
întreabă" din 12 august 2002): "L-am cunoscut pe domnul Stelian Fulga
mergând la dânsul împreună cu cumnatul meu care sufe rea de o boală cronică.
Domnul Fulga. văzându-mă, mi-a spus că şi eu am probleme cu sănătatea. Intr-
adevăr în aceea perioadă aflasem în urma unor analize că am pietre la bilă,
urmând să mă operez. La sfatul dânsului, am urmat tratamentul de dezintoxicare
în urma căruia am fost uimit de ceea ce am eliminat şi de ceea ce acumulează
organismul, în timp, datorită alimentaţiei neadecvate. La recomandarea
domnului Fulga am citit despre alimentaţia în funcţie de grupa sanguină şi mi-am
dat seama că noi suntem sclavi ai mâncării. In urma tratamentului mi s-a reglat şi
pofta de mâncare. Cumnatul meu fusese diagnosticat cu cancer la stomac în
decembrie anul trecut, la Spitalul Fundeni, unde chirurgii i-au extirpat stomacul;
în ziua de azi este un om fără stomac, urmează în continuare şedinţe de
infiltraţii citostatice dar şi tratamentul domnului Stelian Fulga. în urma
tratamentului, a constatat surprins că i-au dispărut varicele de la picioare.
Tratamentul pe care-1 recomandă domnul Stelian Fulga (la care am trimis multe
cunoştinţe şi colegi de serviciu) reglează, spre surprinderea multora, orice
dezechilibru din organism. Eu, de exemplu, înainte să urmez acest tratament,
aveam o stare continuă de oboseală. Orice mâncăm mă balonam «făceam burtă»,
lucru pe care-1 puneam pe seama vârstei. Acum m-am convins că nu este aşa. Nu
mai am nici un fel de neplăceri cu vezica biliară. De asemenea, fratele meu care s-
a tratat pentru afecţiuni la plămâni şi ficat, urmând tratamentul s-a vindecat şi de
hemoroizi, despre care nu-i spusese domnului Fulga. Fiecare pacient care se
prezintă la cabinet pentru o anumită afecţiune şi urmează tratamentul complet
constată că îşi rezolvă şi alte afecţiuni."
FILIP MIHAELA - Oneşti (prin telefon, în direct la emisiunea
22
"Condurăţeanu întreabă" din 12 aug. 2002): "L-am întâlnit pe domnul Fulga,
din întâmplare acum patru ani, când mă simţeam foarte rău, având probleme cu
ficatul, bila şi afecţiuni la sân... Am urmat tratamentul timp de trei luni, cu
rezultate foarte bune. De atunci, îl repet în flecare an. timp de trei luni. Mă simt
excepţional, am scăzut în greutate şi m i-am dezintoxicat organismul prin tăierea
sub limbă. La prima tăiere aveam probleme cu pancreasul, probleme pe care nu le
mai am acum. De asemenea, şi problemele de la sân s-au rezolvat..."
Jng. ALINA OPREA - Bucureşti (invitată în emisiunea "Condurăţeanu
întreabă" din 12 aug.2002): "Problema mea ar putea părea minoră, respectiv
eram prea grasă, fapt care mă nemulţumea foarte tare. Văzând că unul dintre
colegii mei a început să slăbească, 1-am întrebat cum a reuşit. Astfel, am aflat
că urma tratamentul d-lui Fulga asociat cu regimul alimentar adecvat grupei
sanguine. Era atât de încântat, încât m-am hotărât să încerc şi eu! Am urmat
tratamentul, am început să slăbesc, respectând, în paralel, regimul adecvat
grupei mele sanguine. Când am reluat tratamentul, am fost la dl. Fulga şi cu o
colegă, foarte bolnavă, care făcea dializă din două în două zile. Cum a văzut-o,
dl. Fulga i-a spus că face dializă şi i-a recomandat tăierea sub limbă. Colega mea
a fost uimită că metoda este total nedureroasă, iar a doua zi când ne-am reîntâlnit
la
serviciu am constatat că era foarte vioaie, iar culoarea feţei, din pământie,
devenise aproape normală, în ziua respectivă, mergând la dializă, colega mea a
constatat că slăbise cu1kg, deşi, cu doar două zile înainte, medicii îi atrăseseră
atenţia că are cu 2 kg în plus fată de greutatea recomandată. După această
întâmplare, am cerut şi eu să fiu tăiată sub limbă. Rezultatul a fost spectaculos,
în urma respectării indicaţiilor dl. Fulga am slăbit 14 kg, sunt mai vioaie, fără să
am stări de oboseală, iar soţul meu a devenit fan Stelian Fulga."
MARIA POPA - Râmnicu-Vâlcea (prin telefon, în direct la emisiunea
"Condurăţeanu întreabă" din 12 aug. 2002): "... M-am simţit foarte rău, am
avut cardiopatie ischemică şi am fost internată o săptămână. La ieşirea din spital
am constatat că în starea mea nu se simţea nici o îmbunătăţire. M-am hotărât să
urmez tratamentul şi regimul prescris de dl. Fulga. Imediat după cura de
dezintoxicare de o zi, am fost surprinsă să constat reglarea tensiunii, dispariţia
stărilor de oboseală, iar după terminarea tratamentului complet, fibrilemia a scăzut
de la 800 la 300. Am 59 de ani şi pot să spun că acum mă simt excelent, mai ales
că un alt rezultat benefic al tratamentului a fost dispariţia varicelor şi a durerilor
:
provocate de acestea.
De atunci, am trimis multe persoane cu probleme de sănătate la dl. Fulga şi
primesc mulţumiri în permanentă." <• !! <
IRINA NICOLAE - Bucureşti (invitată în emisiunea "Condurăţeauu
întreabă" din 12 aug.
2002): "Am ajuns la dl. Stelian Fulga având probleme cu glanda tiroidă, dureri
mari de picioare, colesterolul mărit la valoarea de 300. în prezent, nu mai
obosesc, nu mă mai dor picioarele, nu mai am probleme cu glanda tiroidă şi am
slăbit 22 de kg! Am făcut două cure de dezintoxicare şi am urmat tratamentul
complet de trei luni de zile. Medicii au fost uimiţi, crezând că am fost la alt medic
şi nu vreau să recunosc..."
23
SILVIA FRIMU - Bucureşti (realizator emisiunea "Realităţi şi Perspective
Româneşti", invitată în emisiunea "Condurăţeanu întreabă" din 12 aug. 2002):
Silvia Frimu: "Eu am ajuns la dl. Stelian Fulga din interes profesional. Deci, eu nu
am ajuns acolo, cu o problemă anume de sănătate sau pentru că mă durea ceva.
După ce i-am luat interviul, dl. Fulga mi-a zis: "Ia şi dumneata un tratament de
dezintoxicare, că eşti cam galbenă la faţă." Eu nu prea am avut încredere, ştiţi
cum suntem noi ziariştii. Ţin să precizez că am venit la această emisiune din
proprie iniţiativă şi nu din dorinţa de a îndemna oamenii să creadă în acest
«miracol». Eu personal am făcut cura de dezintoxicare şi prin urmare pot spune că
acest tratament ar trebui urinat de oricine şi să afle despre el cât mai multă lume,
aşa că emisiunile dvs., d-le Condurăţeanu, sunt foarte binevenite pentru cetăţeni.
Ceea ce stă sub un mare semn de întrebare, este faptul că medicina alopată nu
colaborează cu cei care recomandă şi aplică terapii naturiste sau alte terapii
complementare; acest lucru ar fi un pas înainte spre binele nostru."
Condurăţeanu: "Eu cred că nu trebuie să spunem nu. Trebuie să încercăm! Ar
trebui să se conjuge eforturile medicinii clasice cu eforturile celei naturiste, să se
pună cap la cap aceste lucruri, pentru că nimeni nu deţine adevărul universal. Şi
atunci, completându-se, neexcluzându-se, poate că există un bine la pătrat pentru
omenire."
Silvia Frimu: "Ceea ce trebuie să ştie oamenii este că avem în domnul Fulga un
exemplu divin: dintr-un om bolnav, dânsul a devenit un terapeut, el însuşi acum,
vindecă. Eu recomand oamenilor să vină cu încredere la dl. Stelian Fulga, pentru
că nu este o minciună, este un adevăr şi oricine îi calcă pragul, să ştiţi că găseşte
înţelegere pentru orice problemă. Eu sunt «fân», suporter al domnului
Fulga..."
SIMONA PLESTREANU (invitată în emisiunea "Condurăţeauu
întreabă" din 12 sept.2002): "Am 55 de ani. Cam de 5 ani au început diverse
probleme legate de ficat, bilă. Conform analizelor Institutului de Geriatrie şi
Gerontologie Ana Aslan, diagnosticul suna cam aşa: bronşită astmati-formă,
displimedie gradul II, colecistopatic cronică prin colecist hipoton, hemangioane
multiple (de 1-2 cm), hepatită cronică, bilă cu mâl, anemie microci-tară,
hipocromă, hipogenerativă (în afara altor probleme ale sistemului endocrin). Ca
urmare a acestor rezultate, mi s-a prescris un regim hipolipidic, fără alimente
colecistokinetice, tratament hipolipeniant entrofic, hepatrofe, meditaţie: izocor,
lipandir şi magnerod şi control medical periodic. Izoarul mi-a creat o stare de
dependenţă, având colesterolul şi tri-gliceridele foarte mărite. Aceste
medicamente erau foarte scumpe şi ajunsesem să cheltuiesc pensia (pe caz de
boală) numai pentru acestea, în urma tratamentului medicamentos pe care 1-am
urmat cu stricteţe, timp de 2-3 luni, am repetat analizele şi am constatat că
rezultatele, sunt aceleaşi. Ultima analiză făcută la Rombell-Medicover are data de
17.11.2001. Am la mine, şi puteţi vedea, toate rezultatele analizelor. M-am hotărât
să urinez tratamentul d-lui Stelian Fulga. Dânsul m-a asigurat că voi scăpa de
anemie în 4 luni. După numai 2 luni de tratament anemia dispăruse, în data de
18 iunie, în urma rezultatele analizelor efectuate, se constată clar că anemia
microcitară nu mai există, că hemangioanele pe ficat s-au absorbit complet şi bila
s-a eliberat, în prezent mă simt revigorată şi aceste probleme de sănătate care
24
păreau de nerezolvat au dispărut din viaţa mea. în sprijinul afirmaţiilor mele stau
toate rezultatele la analizele efectuate în toată această perioadă."
GHEORGHE STĂNCULESCU - 52 ani (invitat în emisiunea
"Condurăţeanu întreabă" din 12 aug. 2002): "în 1995, am suferit o operaţie
pe coloană pentru ciocuri la vertebrele R2, R3, R5 şi în 1997, 2 operaţii într-o
perioadă de 5 zile. Un an mai târziu, am fost operat de arterită cu 4 by-pass-uri:
primul în aortă (operaţie pe cord deschis), două inghinale şi unul la genunchi, în
acelaşi an pe 12 martie am suferit un accident vascular cu edem. Am fost internat
la Spitalul 9, unde am fost diagnosticat cu insuficienţă renală şi diabet de gradul
II. Toate acestea pot fi confirmate prin documente medicale; eram un adevărat
colecţionar de boli. Acum trei luni am ajuns la domnul Fulga, ajutat de nişte
prieteni pentru că nu mă puteam tine pe propriile mele picioare. Sunt pensionat pe
caz de boală din anul 1995. Zilnic trebuia să iau 10 pastile dimineaţa şi 10 seara,
iar pensia mea de1.400.000 lei nu-mi ajungea nici pentru acestea; de mâncat nu
trebuia să mai mănânc. De două luni de zile am renunţat definitiv la pastile iar
rezultatele tratamentului domnului Fulga sunt foarte bune. La un control făcut
recent doctorul m-a felicitat: «Bravo! Bine că iei pastilele!». Nici medicul de
familie nici ceilalţi medici nu ştiu că de fapt eu urmez un tratament naturist, în
această perioadă am slăbit de la 82 kg la 69 kg, mă simt foarte bine, pot merge pe
picioarele mele şi mai am 2 luni de tratament. Dumnezeu m-a îndreptat spre
domnul Fulga." .
VASILESCU LIDIA - Târgovişte (invitată în emisiunea "Condurăţeanu
întreabă" din 12 aug. 2002): "Sunt profesoară în Târgovişte şi de la 10 ani sufăr
de ficat datorită unei hepatite de tip B, care a evoluat în ciroză decompensată.
Am fost internată atât în Spitalul din Târgovişte cât şi la Spitalul Militar Central.
Am ieşit din spital la sfârşitul lunii ianuarie într-o stare pe care nu v-o puteţi
imagina: ca să mă deplasez trebuia să mă ţin de pereţi, leşinam şi practic eram un
semi-invalid. Un profesor din Târgovişte, care se trata, cu rezultate foarte bune la
domnul Fulga mi-a dat să citesc articolele apărute în «Formula AS» şi în alte
ziare despre dânsul. O colegă de serviciu mi-a comandat prin telefon preparatele
necesare urmării tratamentului. In trei zile le-am primit şi primul lucru am luat
cura de dezintoxicare de o zi. Datorită acestei cure am eliminat o substanţă neagră
care m-a înspăimântat. A doua zi eram deja alt om. După două zile am început
tratamentul propriu-zis asociat cu regimul alimentar adecvat grupei mele
sanguine. Pe măsură ce timpul trecea mă simţeam din ce în ce mai bine şi mi se
rezolvau şi alte probleme de sănătate. Medicul curant la care mă tratam înainte a
constatat surprins că ciroza s-a vindecat şi de atunci nu am mai luat nici o zi de
concediu medical. Rezultatele analizei de elec-troforeză au evoluat astfel: 43,4%
în spital, 18,7% în prezent - valorile normale sunt între 11 şi 20%. Le
mulţumesc colegilor mei profesori care m-au ajutat şi m-au susţinut în timpul
tratamentului. Ei pot confirma adevărul spuselor mele. După vindecare am dorit
să-1 cunosc pe cel care m-a înviat şi iată-mă aici pentru a spune tuturor că
tratamentul d-lui Fulga este un miracol."
FLORICA MANOLE - Olăneşti Băi - asistentă medicală pensionată - 65 ani (prin
telefon în direct la emisiunea "Condurăţeanu întreabă" din 12 sept 2002): "...
am fost diagnosticată cu o tumoare chistică bilaterală accentuată la sânul stâng.
25
Am început cura de dezintoxicare în 5 ianuarie anul acesta şi tratamentul
propriu-zis în 9 ianuarie, combinat cu regimul alimentar prescris de dl. Fulga.
într-adevăr nu a fost uşor, dar cu perseverenţă şi credinţă se poate, în plus,
sufeream de un sindrom digestiv şi o infecţie urinară cu recidive, care acum s-au
vindecat. Am recomandat multor persoane, cu diverse afecţiuni, tratamentul d-lui
Fulga şi au avut rezultate foarte bune. Chiar nepoata mea care locuieşte în Italia,
a urmat tratamentul cu succes şi doreşte să-1 invite pe domnul Fulga în vizită.
Tratamentul nu are nici un fel de contraindicaţii. Aş dori ca la o emisiune viitoare
să vin personal, pentru a face cunoscute aceste lucruri."
ION LUCIAN COLITĂ - profesor de filozofie şi economie la Colegiul Tehnic
Energetic Bucureşti, autor al mai multor volume de versuri (invitat în emisiunea
"Condurăţeanu întreabă" din 12 septembrie 2002): "în semn de recunoştinţă, i-
am dedicat d-lui Fulga un acrostih:

Furat de al cunoaşterii miracol


Senin şi înţelept cu har spre oameni,
Traducător al tainelor vieţii,
El a găsit adâncuri neştiute
La cumpenele negre ale ceţii.
Izvoarele naturii i-au dat cifrul,
Au devenit în mintea lui oracol,
Neostenit recăutând Tibetul
Furat de al cunoşterii miracol.
Un cer aduce-n vindecări de seamă,
Luând să moară moartea pentru viaţă,
Genunile prin el nu mai cer vamă,
Aici cuvântul lui ne-nvaţă.

De foarte mulţi ani sufăr de o hepatită cronică şi diskinezie biliară pentru care am
urmat tratamente alopate, dar fără nici un rezultat. Acest lucru mi-a accentuat
starea depresivă de care sufeream din anii facultăţii, în 1987 am fost salvat de la
moarte de Valeriu Popa, «nenea OMU'», cum i se spunea Dumnezeu să- 1
odihnească! Am ajuns la Stelian Fulga prin Nicu Moţa (fost pacient al lui Valeriu
Popa) şi prin dl. prof. dr. Crăciun, medic la "Sanatoriul de Boli Nervoase" din
Predeal, care urmase tratamentul de dezintoxicare de o zi, pentru diskinezie
biliară cu rezultate spectaculoase de curăţire a organismului. Am prins curaj şi
am urmat şi eu acest tratament, cu rezultate deosebite pentru starea mea de
sănătate. In prezent urmez tratamentul pe bază de extracte de plante, am fost tăiat
sub limbă (este incredibil ce toxine sunt acumulate de organism!), iar ultimele
analize indică o îmbunătăţire a stării mele generale..."
LUICĂ PUŞCAŞU - Vaslui, 47 de ani, tehnolog alimentaţie publică (prin
telefon în direct la emisiunea "Condurăţeanu întreabă" din 12 sept. 2002):
"Eu am urmărit şi emisiunea precedentă. Sunt foarte încântat că am reuşit să-I
prind pe dl. Stelian Fulga în emisiune şi să-i spun din tot sufletul meu că, într-
adevăr, cred că Dumnezeu 1-a trimis pe Pământ! Categoric, este extraordinar ce
face el. Metoda tăiatului sub limbă este clasică şi vine din bătrâni, dar vedeţi că
26
în ultimul timp nu a mai pus-o nimeni în aplicare. In emisiunea trecută, dânsul
spunea că organul principal este creierul, dar sângele este cel care-1 hrăneşte. Prin
metoda tăiatului sub limbă sângele se oxigenează. Eu nu am crezut până când nu
am văzut cu ochii mei efectele metodei. la soţia mea (era supraponderală şi a
pierdut rapid în greutate 4 kg).
Eu am comandat 10 tratamente complete pe care le-am dat, însoţite de indicaţiile
d-lui Fulga, mai multor persoane bolnave. Eu lucrez în alimentaţia publică şi ştiu
ce înseamnă o hrănire neadecvată şi alimente nocive, în ţara asta există oameni
bogaţi şi oameni săraci, dar toţi consumă în special carne, pentru că legumele şi
fructele sunt scumpe. Chiar dacă pot fi acuzat că vorbesc prea mult, eu spun exact
ceea ce simt..."
ŞTEFAN HERESCU - Bucureşti, inginer (prin telefon în direct la emisiunea
"Condurăţeanu întreabă" din 12 sept. 2002):
"Sunt unul din pacienţii d-lui Fulga. M-am prezentat la dânsul având un diabet
zaharat de gradul II. Făceam tratament cu Diabret pastile şi, normal, nu mă
simţeam bine în anumite perioade... Respectam prescripţiile date de medic şi am
fost internat o perioadă la Spitalul Militar. Am citit despre dl. Fulga şi m-am decis
să merg la dânsul, în luna iulie am început tratamentul, iar în momentul de faţă
nu mai iau nici o pastilă. Valoarea glicemiei s-a stabilizat în limite normale. Anul
trecut am avut un mare necaz cu copilul meu, în vârstă de 9 luni, care a trebuit
internat de urgenţă şi a fost diagnosticat cu encefalopatie metabolică. Medicii au
făcut tot ce era medical şi omeneşte posibil pentru a-1 salva. Cu toate acestea,
profesorul care îl trata mi-a spus că nu se mai poate face nimic... Disperat, am
mers la dl. Fulga cu copilul, iar dânsul mi-a spus că îl poate vindeca, iar dacă
acest copil moare, el renunţă să mai trateze alţi oameni. Deşi, chiar medicul cu
care colaborează dl. Fulga era sceptic în privinţa şanselor de supravieţuire a
copilului meu, am urmat tratamentul prescris, iar copilul are acum aproape doi
ani, este sănătos şi perfect normal."
Din miile de scrisori de mulţumire primite, am selectat pentru voi câtva
fragmente, pe care vă las să le citiţi în linişte. Adevărurile conţinute în aceste
rânduri, sunt sigur, vă pot schimba viata...
DIDINA DRAGNE (68 ani) - Bucureşti:
(relatarea aparţine Doinei Dragne, fiica pacientei, tel. 01/323.19.46). "De vreo 40
de ani, o ştiu pe mama luând medicamente, pentru inimă, pentru rinichi, stomac,
ficat... în luna iunie, a făcut analize şi a fost diagnosticată cu pancreatită cronică
şi cu pietre la rinichi, în plus, se plângea de dureri de cap şi inimă. Nu credea
deloc în tratamente naturale, fiindcă era dependentă de medicamentele ei. Am
convins-o totuşi să vină la dl Fulga şi să-i urmeze sfaturile. A început prima cură
de dezintoxicare pe 31 iulie şi, după patru luni, la analize, i s-a spus că stă bine cu
inima, analizele sângelui au fost bune, iar ecografia arăta ca un miracol: pancreas
cu un aspect normal, rinichi fără nisip, ficat normal şi numai fierea avea pereţii
îngroşaţi. A făcut a treia cură de dezintoxicare cu preparatul d-lui Fulga şi, într-
o singură zi, a eliminat doi pumni de pietre, între care două cât o monedă de 500
de lei. Vreau să spun că mama nu a mai luat, de astă-vară, decât un medicament
pentru fiere, a renunţat la carne, la grăsimi şi se alimentează normal. Acum se
simte foarte bine datorită tratamentului prescris de dl Stelian Fulga." '
27
ADELA S. - Cluj-Napoca, tel. 0723/269.454:
"Am suferit din cauza unei tumori pe pancreas şi metastază osoasă. Am făcut
citostatice şi, în paralel cu tratamentul medicamentos, am folosit şi preparatele d-
lui Fulga. După o lună, am simţit o ameliorare şi nu am mai avut probleme, dar ţin
în continuare regim."
ELENA DĂNILĂ - Iaşi: "Am fost cu soţul meu la dl Fulga, ocazie cu care
dumnealui mi-a spus ce probleme de sănătate am, fără să mă fi văzut înainte. M-
am mirat şi m-am hotărât să mă taie sub limbă. Nu pot să vă spun cât de surprinsă
am fost, când durerea de cap mi-a dispărut ca luată cu mâna, ba chiar am putut citi
fără să-mi pun ochelarii. Au trecut două săptămâni de atunci şi azi (20 noiembrie
2001) parcă nu-mi vine să cred că mă simt atât de bine şi că am renunţat la
pastilele pentru somn, cap, inimă, bilă, care îmi erau indispensabile."
VIORICA BUDA - sat Maderat, nr. 270, corn. Pancota, judeţ Arad: "(...)
Glicemia mi-a scăzut în limitele normale, la fel şi tensiunea arterială. Mă simt
foarte bine, am renunţat definitiv la tratamentul medicamentos (...)•"
LUCIAN SAVITCHI - str. Savenilor nr. 38, bl. F7, ap. 19, Botoşani, cod 6100:
"în urma tratamentului pe care mi 1-aţi prescris, m-am vindecat de ulcer în 21
de zile. Acum mă simt mult mai bine, am o stare fizică şi psihică excelentă. Sfatul
dvs. în ceea ce priveşte cura de fructe şi legume crude îmi este de un real folos
(...)."
ECATERINA CIOLATA - str. Gen. Vasile Milea nr. 33/35, ap. 33, Arad, cod
2900: "Vă scriu aceste rânduri pentru a-mi exprima aprecierea faţă de dvs. şi
profesionalismul de care aţi dat dovadă în cazul meu şi al familiei mele. Am
început tratamentul dvs. acum două luni şi azi vă pot spune că şi-a făcut efectul.
Am scăpat de durerile de cap şi de hepatita cronică de care sufeream. Bunul
Dumnezeu să vă ajute să vindecaţi cât mai mulţi bolnavi! (...)."
Preot EMIL HOSU - str. Ion Buteanu nr. 12, com. Somcuta Mare, jud.
Maramureş, cod 4874: "D-le Fulga, dacă ar trebui să dau un titlu acestor rânduri,
i-aş spune «scrisoare de suflet». Şi aceasta pentru faptul că nu dispreţuiesc ştiinţa
medicală, ci, din contră, o respect şi apreciez toate cuceririle ştiinţifice, însă ceea
ce mi-aţi făcut dvs. cu acest tratament naturist este un miracol! (...) Eu am fost
internat cu epistaxis pe fondul unei tensiuni oscilante. Pe timpul spitalizării s-a
constatat că am probleme cu cordul, drept pentru care am luat zilnic
medicamentul Betaloc Zoc. Dar problema mea nu s-a rezolvat, din contră, mi-a
afectat şi vederea şi am început să port ochelari, deşi am numai 45 de ani. După
tratamentul propus de dvs., în urma eliminărilor pe care le-am avut (şi de care m-
am îngrozit când le-am văzut!), mi-au dispărut durerile din zona toracelui şi mi-
am redobândit un ritm respirator normal. Nu ştiu până când va dura starea aceasta
de confort, dar stau mărturie cu propria-mi persoană în fata neîncrezătorilor şi
voi spune tuturor credincioşilor mei că prin tratamentele d-lui Fulga, Dumnezeu
ne oferă şanse de vindecare (...)."
FLORICA SABO - com. Macea, jud. Arad,
cod 2928: "(...) Tratamentul dvs. naturist a fost foarte eficient în problemele de
sănătate pe care le-am avut. Soţul meu, care avea un ficat foarte gras şi colecistul
strangulat, în urma tratamentului a eliminat atât grăsimile, cât şi pietrele din
colecist. După extractele naturiste pe care i le-aţi recomandat pentru diabetul de
28
tip II, valoarea glicemiei s-a stabilizat la 9,0 - 10,1. Dumnezeu să vă dea
înţelepciune şi multă sănătate, sa-i puteţi ajuta în continuare pe cei bolnavi! .

Motto: "Rigoarea înseamnă jumătate din izbândă "

— CAPITOLUL 5 —
REGIMUL ALIMENTAR PE GRUPE SANGUINE

Sângele este "fluidul vieţii", sau dacă vreţi, transportul universal pentru
oxigen, elemente nutritive, săruri şi vitamine. Toată activitatea corpului uman se
bazează pe circulaţia sanguină.
lată de ce el este atât de important şi a preocupat majoritatea medicilor din
timpurile moderne, în cartea sa, "Alimentaţia bazată pe cele 4 grupe sanguine —
Dieta individualizată", cercetătorul naturist Peter J. D'Aolama, spunea: "Sângele
este însăşi viaţa, forţa primordială care alimentează puterea şi misterul naşterii
ororilor bolii, ale războiului şi ale morţii violente".
Sângele conţine trei componente de bază: globulele roşii — bogate în conţinut
de fier, responsabil de transportul oxigenului; celulele albe — pro-
tectoare împotriva infecţiilor, în fapt —proteine care asigură necesarul de
substanţe nutritive pentru toate ţesuturile (prin rolul transportor) şi reglează
fenomenul de coagulare; plasma — purtătoarea elementelor de bază ale
sistemului imunitar.
Descoperirea grupelor sanguine s-a făcut relativ recent, deşi consemnarea
transfuziilor începe de la anii 1600, când donator "benevol" pentru oameni, era
... viţelul.
Fără a minimaliza rolul sângelui, vom omite multe aspecte care ţin de compoziţia
chimică, mecanismele dezvoltate de cei opt factori ai coagulării, imunologie şi
rolul sângelui în toate etapele legate de viaţă, comportament, profil psihologic,
caracteristici ale raselor umane.
Cele patru grupe sanguine principale (există şi subgrupe, considerate de unii
specialişti — grupe de sine stătătoare) sunt: grupa 0, grupa A, grupa B şi grupa
AB.
Prima grupă O este considerată cea mai veche, fiind baza supravieţuitorului din
vârful lanţului trofic — vânătorul, apărut acum aproximativ 40.000 ani.
Strămoşii noştri din Cro-Magnon deţineau un puternic sistem imunitar, erau
energici şi capabili să doboare pe oricine, prieten sau duşman.
29
Grupa sanguină A a apărut undeva în Asia sau Orientul Mijlociu, după 10-
15.000 ani, ca răspuns la noile condiţii de viaţă (secătuirea vânatului) şi mediu
(glaciaţiuni — Wiirhm 2), cunoscând apogeul în Neolitic şi Epoca de Piatră. Este
caracteristică agricultorilor şi crescătorilor de animale, oameni care au întemeiat
aşezări stabile şi structuri sociale permanente.
Noul stil de viată şi schimbarea hranei, a determinat apariţia unei mutaţii
importante la nivelul tubului digestiv şi al sistemului imunitar, ceea ce le-a permis
oamenilor neolitici să asimileze mai bine cerealele cultivate şi plantele
comestibile.
Trecerea de la grupa sanguină O la A s-a făcut incredibil de repede, fără să
necesite o etapă intermediară şi este strâns legată de creşterea numerică a
populaţiei, sporirea numărului de infecţii apărute în micile comunităţi, modificări
climatice.
Grupa sanguină B îşi are rădăcinile în perimetrul munţilor Himalaia şi, se
pare, constituie un răspuns la schimbările climatice de acum 10-15.000 ani.
în scurt timp, a devenit caracteristică marilor triburi de locuitori ai stepelor, care
dominau câmpiile euro-asiatice.
Extinderea mongolilor, dar şi migraţiile altor seminţii, a mărit arealul de
răspândire a grupei sanguine B, caracterizând oamenii cu o alimentaţie bazată pe
carne şi lapte (paradoxal, laptele nu este benefic grupei B, n.a.).
în prezent, este majoritară în Japonia, Mongolia, China şi India, cu uşoară
scădere după munţii Urali.
Grupa sanguină AB provine din metisarea populaţiilor de rasă albă, cu grupa
sanguină A, cu mongolii, posesori ai grupei sanguine B, fiind întâlnită doar la
5% din populaţie.
Până acum 1000-1500 ani era inexistentă, apărând ca urmare a invaziei triburilor
estice spre actuala Europă.
Ca identitate, este multilaterală, un amalgam de caractere imunitare, care îi dau
şi definiţia: completă şi nesigură.

ALIMENTAŢIA PERSOANELOR DIN GRUPA SANGUINĂ O

Persoanele din grupa sanguină O digeră şi metabolizează carnea şi produsele din


carne, datorită conţinutului ridicat de acid gastric din stomac.
Totuşi, trebuie acordată atenţie aportului de proteină animală cu cea vegetală,
pentru evitarea hiperacidităţii care provoacă ulcer şi gastrită.
Se evită carnea de la animalele crescute cu hormoni, manipulate genetic sau
crescute cu furaje concentrate.
Produsele din carne să nu conţină substanţe chimice (coloranţi sintetici, esenţe de
arome, E-uri, pesticide din plante), agenţi poluanţi (preluaţi din apă), toxine.
Preferaţi carnea proaspătă, neconservată, sau în lipsă, cea vidată şi pusă la
congelator.
Bolnavilor de cancer li se interzice cu desăvârşire consumul cărnii şi a
grăsimilor animale.
I. PRODUSE DIN CARNE ŞI DIN CARNE DE PASĂRE
30
a) Recomandate: produse din carne roşie, slabă — vită, viţel, oaie, miel, organe
(ficat, inimă), căprioară, fazan.
b) Neutre: găină, pui, raţă, curcan, iepure, prepeliţă, potârniche.
c) Interzise: gâscă, şuncă, porc, mistreţ.
II. ALIMENTE MARINE
a) Recomandate: hering, macrou, ştiucă, somon, păstrăv, calcan, sturion, biban,
sardină, scrumbie, peşte cu carnea albă (mreană, clean, şalău, lostriţă, lipan,
anghilă), broască (pui de baltă).
b) Neutre: anşoa, macrou alb, crap, moluşte, crab, rac, tipar, broască, homar,
midie, biban oceanic, scoici, rechin, crevete.
c) Interzise: baracuda, somn, caviar, scoici de mare, caracatiţă, calamar.
Conţinutul bogat în iod al produselor marine se indică persoanelor cu grupa
sanguină O, atât pentru reglarea funcţiilor tiroidei, cât şi în probleme de
metabolism, creştere în greutate, anemie. , ;,
III. PRODUSE LACTATE ŞI OUĂ
a) Recomandate: organismul persoanelor din grupa sanguină O nu poate
metaboliza aceste produse. De aceea este indicată înlocuirea lor cu produse
similare ca valoare nutritivă şi vitamine. Oul trebuie consumat cu preponderenţă,
maxim un ou, de 3 ori pe săptămână.
b) Neutre: unt, brânză de capră, urdă.
c) Interzise: lapte bătut, brânză topită, caşcaval, lapte de capră şi oaie, parmezan,
chefir, iaurt, lapte dulce.
IV. ULEIURI ŞI GRĂSIMI
a) Recomandate: ulei de in, ulei de măsline (au efecte benefice asupra inimii
şi în reducerea colesterolului), ulei de floarea soarelui (ulei presat la rece -
soia).
b) Neutre: ulei de ficat, ulei de cod. ulei de susan.
c) Interzise: ulei de arahide, ulei de porumb, ulei
din seminţe de bumbac, ulei de castan, ulei de
dovleac. *•••
V. NUCI ŞI SEMINŢE
a) Recomandate: seminţe de dovleac, nuci, dar nu consumate de persoane
supraponderale sau cu afecţiuni hepato-biliare, pancreatite.
b) Neutre: migdale, alune, seminţe de susan, seminţe de floarea soarelui,
seminţe de pin, castane.
c) Interzise: arahide, fistic, seminţe de mac.
VI. LEGUME
a) Recomandate: anghinare, legume cu frunze verzi (nap, lăptucă, spanac),
cicoare, usturoi, hrean, gulie, ceapă roşie, ceapă spaniolă, ceapă galbenă, alge,
pătrunjel, păstârnac, ardei roşii, cartofi dulci, dovleac, ridichi. Atenţie: bolnavii de
ficat (ciroze, cancer hepatic, hepatite infecţioase, icter mecanic) şi cei suferinzi de
pancreatite trebuie să evite consumarea usturoiului, a cepei, a hreanului.
b) Neutre: sparanghel, muguri de bambus, sfeclă, morcovi, ţelină, hasmaţuchi,
castravete, corian-dru, mărar, chimen, ghimber, măsline verzi, ceapă verde, ardei
galbeni, ardei verzi, praz, dovlecei, roşii. .,.,..
c) Interzise: varză roşie, varză albă, varză de Bruxelles, conopidă, porumb alb,
31
porumb galben, vinete, ciuperci de crescătorie, muştar, măsline negre, cartofi
roşii, cartofi albi.
VII. FASOLE ŞI ALTE LEGUME
Fiind un aliment greu, cu digestie lentă, duce la creşterea colesterolului. De
preferat, se consumă ocazional, în cantităţi moderate, sub formă de garnitură la
mâncăruri uşoare.
a) Recomandate: fasolea Pinto, fasolea Aduke, fasolea Akuzi, mazărea neagră.
b) Neutre: fasolea neagră, fasolea cu boabe late, fasolea verde, fasolea Lima,
fasolea Nordică, fasolea roşie, fasolea săltăreaţă, fasolea căţărătoare (de arac),
fasolea albă, mazărea verde.
c) Interzise: fasolea arămie, fasolea mare, linte de casă, linte roşie.
VIII. FRUCTE
a) Recomandate: smochine uscate, smochine proaspete, prune negre, prune
verzi, prune roşii, prune uscate.
b) Neutre: mere, caise, afine, cireşe, stafide, curmale roşii, grefe, struguri, kiwi,
lămâi, mango, nectarine, papaya, piersici, pere, ananas, rodii, zmeură. Atenţie: în
afecţiunile hepato-biliare şi pancreatice, fructele (mere, pere) se vor curăţa de
coajă.
c) Interzise: mure, nuci de cocos, portocale, banane, rubarbă, căpşuni. ';
IX. CEREALE ŞI PASTE FĂINOASE
Produsele din grâu integral sunt nocive pentru persoanele din grupa sanguină O,
fiind principalele responsabile pentru creşterea în greutate, datorită încetinirii
metabolismului.
a) Neutre: orz, faină de orz, orez, mei expandat, tarate de orez, secară, orez brun,
orez sălbatic, paste făinoase din anghinare.
b) Interzise: faină şi fulgi de porumb, tarate, făină şi germeni de grâu, faină de
cartofi, faină de ovăz, cereale combinate, grâu măcinat, paste făinoase din gris,
faină de graham.
X. PRODUSE DE PANIFICAŢIE
Aceste produse sunt contraindicate, datorită conţinutului de grâu.
a) Recomandate: pâinea obţinută din seminţe germinate, azimă, pogace, pâine
de graham.
b) Neutre: pâine neagră din orez, pâine fără gluten, lipie, mei, prăjituri, făină
de orez, pâine de secară, fulgi de secară, pâine din făină de soia.
c) Interzise: covrigi, grâu arnăut, brioşe, pâine policerealieră, pâine hiperproteică,
pâine din grâu germinat, pâine din grâu integral.
XI. SUCURI ŞI BĂUTURI
Recomandabil este consumul de apă de izvor, deşi sucurile îmbuteliate şi
acidulate au devenit pasiunea tinerilor, în lipsă, apa plată poate deveni un bun
înlocuitor.
a) Recomandate: sucurile din cireşe negre, din ananas, din prune uscate, suc din
legume, sifon, apă minerală. Atenţie: suferinzii de afecţiuni renale vor evita
apa minerală.
b) Neutre: sucurile din caise, morcovi, struguri, ţelină, grefe, papaya, roşii, bere,
ceai verde, vin roşu, vin alb.
c) Interzise: sucurile de mere, varză, portocale, cidru, cafea (inclusiv
32
decofeinizată), ceai negru chinezesc, ceai negru decofeinizat.
XII. CONDIMENTE ŞI MIRODENII
a) Recomandate: roşcove, curry, varec (conţine iod, care reglează funcţiile
tiroidei şi reduce hiperaciditatea tractului digestiv, reducând riscul îmbolnăvirii
de ulcer), pătrunjel, ardei roşu, şofran de India.
b) Neutre: cuişoare, anason, extract de migdale, busuioc, frunze de dafin, sirop de
orez, nucşoară, hasmaţuchi, mărar, usturoi, arpagic, chimen, majoran, melasă,
piper boabe, boia de ardei, rozmarin, salvie, sare marină (moderat), cimbru, sos de
soia, tarhon, ardei iute, zahăr (în cantităţi reduse).
c) Interzise: scorţişoară, vanilie, amidon de porumb, sirop de porumb, oţet,
ketchup, murături, maioneză.
XIII. CEAIURI MEDICINALE
Ceaiul, ca simplă băutură sau cu scop curativ, este cunoscut de mii de ani.
Muşeţelul este un bun dezinfectant, teiul calmează, cruşinul are efect laxa-tiv,
pedicuţa şi rostopasca fac adevărate minuni în tratarea hepatitelor şi chiar a
cirozelor, macul are efecte somnifere, socul se bea pentru răceală, la fel şi
pătlagina.
Importantă este prepararea, pentru că, aşa cum am mai spus, fierberea duce la
degradarea substanţei active din plante. De aceea, apa pentru ceai se încălzeşte
până la 70-80° C, apoi se adaugă plantele, se acoperă cu un capac şi se lasă 15-20
minute.
a) Recomandate: pentru grupa sanguină O, sunt indicate ceaiurile de mesteacăn,
hamei, ardei roşu, dude, pătrunjel, mentă, păpădie.
b) Neutre: muşeţel, coada şoricelului, soc, salvie, gura lupului, lumânărică,
gingseng, ceai verde, valeriană.
c) Interzise: ceai de lucerna, aloe, brusture, genţiană, traista ciobanului, mătasea
porumbului, ştevic galbenă.
Urmărind indicaţiile mele, fiecare persoană îşi poate alcătui un meniu, astfel
încât să-şi asigure alimentele Recomandate şi Neutre, sa-şi asigure substanţele
nutritive, benefice unui metabolism echilibrat.
Vitaminele se găsesc din belşug m plante, fructe şi alimente de origine animală.
Iată doar câteva exemple: ~..-,;-.-- -
Vitamina B: carnea roşie, organe (ficat, rinichi, inimă), peşte, nuci, leguminoase
Recomandate, plante verzi şi fructe Recomandate.
Vitamina K: ficat, gălbenuş de ou, legume cu frunze verzi (spanac, nap. sfeclă V
Calciu: sardele, broccoli, somon, conopidă.
Iod: alimente marine, alge, nap, sare iodată.
Vitamina A: legume galbene, portocalii şi cele cu frunze de un verde închis
(Recomandate).
Vitamina E: uleiuri de legume, ficat, nuci, legume cu frunze verzi Recomandate,
banace.
Vitamina PP: caise, alune, cartofi, castraveţi, andive, orez.
Vitamina C: cartofi, caise, anghinare, afine, agrişe, lămâie.
Caroten: ardei, morcovi, arahide.
Sfaturi dietetice având ca bază principiile medicinei naturiste
— Succesul dietei grupei sanguine O depinde de utilizarea cărnurilor slabe, fără
33
adaos de chimicale, a cărnii de pasăre şi de peşte.
— Datorită nivelului scăzut al hormonilor tiroidi-eni, se impune consumarea
alimentelor bogate în iod.
— Păstraţi igiena personală, spălaţi bine fructele şi legumele; obişnuiţi-vă cu
mese la ore regulate.
— în prepararea ceaiurilor se va ţine cont de doza (cantitatea) prescrisă, pentru a
nu degenera în situaţii extreme, cu alergii, intoxicaţii sau erupţii cutanate.
— Deşi, prin definiţie, aveţi înclinaţii de carnivor, încercaţi să completaţi
necesarul proteic din plante leguminoase permise şi fructe.
— Mesele trebuie să aibă în conţinut întreaga gamă de vitamine şi săruri
minerale.
— în timpul dietei naturiste, reduceţi pe cât posibil consumul medicamentelor
chimice de sinteză, substituindu-1 cu plante medicinale.
— Consumul de alcool este interzis (se poate bea
câte un pahar de vin roşu, seara, după masă).
— Evitaţi stresul, oboseala şi eforturile prelungite.
— După masă, nu uitaţi de siestă (minim 30 minute).

ALIMENTAŢIA PERSOANELOR DIN GRUPA SANGUINĂ A

Fiind descendenţi direcţi ai primilor agricultori, cei din grupa sanguină A. nu


canirtcnstirn esenţială în alimentaţie, latura vegetanană. Ei pot asimila mult mai
bine legumele şi fructele, dar sunt predispuşi bolilor cardiace şi diabetului.
Din această categorie fac şi eu parte, iar carnea am eliminat-o din hrana zilnică
acum 18 ani. Lucru pe care nu-1 regret.
I. PRODUSE DIN CARNE şl DIN CARNE DE PASĂRE
Carnea şi produsele din carne sunt mai greu de asimilat de cei din grupa sanguină
A. Pentru început, folosiţi ca înlocuitor, peştele.
a) Neutre: pui de găină, curcan.
b) Interzise: costiţă, carne de vită, gâscă, inimă, miel, ficat, oaie, potârniche,
fazan, căprior, carne de porc, iepure, carne de viţel, alte specii de vânat cu păr şi
pene.
II. ALIMENTE MARINE
a) Recomandate: crap, cod, ştiucă, macrou, păstrăv marin, păstrăv curcubeu,
somon, sardină, melc, biban galben, biban argintiu, peşte cu carne albă.
b) Neutre: abalone, ton, biban oceanic, ştiucă, biban de mare, rechin, peşte spadă,
biban alb.
c) Interzise: anşoa, biban cu branhii albastre, drac de mare, caviar, moluscă,
scoică, baraccudă, crab, rac, tipar, plătică, broască, hering, homar, midii,
caracatiţă, broască ţestoasă.
III. PRODUSE LACTATE ŞI OUĂ
a) Recomandate: brânză de soia, lapte de soia, acestea reprezentând alternative.
b) Neutre: brânză de capră, lapte de capră crud, chefir, iaurt, smântână acră fără
grăsime, brânză Mozzarella.
c) Interzise: unt, lapte bătut, brânză Camembert, cazeină, brânză Emmenthal,
îngheţată permezan, lapte integral.
34
Consumul de ouă nu este recomandat decât cu moderaţie (ouă de casă, proaspete).
IV. ULEIURI ŞI GRĂSIMI
a) Recomandate: ulei de seminţe de in, ulei de măsline.
b) Neutre: ulei de canola, ulei de ficat, ulei de cod.
c) Interzise: ulei de arahide. ulei de porumb, ulei din seminţe de bumbac, ulei de
susan, ulei de şofran.
V. NUCI ŞI SEMINŢE
a) Recomandate: arahide, unt de arahide, seminţe de dovleac.
b) Neutre: migdale, unt de migdale, alune, castane, nuci, seminţe de susan, unt de
susan, seminţe de floarea soarelui, unt de floarea soarelui.
c) Interzise: fistic.
VI. LEGUME
a) Recomandate: datorită structurii sale metabolice, tipul de grupă sanguină A se
pretează perfect la consumul de legume, care constituie principala sursă de
minerale, antioxidanţi şi enzime. Este de preferat ca acestea să fie mâncate crude
sau opărite. De asemenea se recomandă consumarea usturoiului, acesta având
efect de întărire a sistemului imunitar al organismului, a) Recomandate:
anghinare, broccoli, morcovi. frunze de sfeclă, hrean, nap, lăptuci, gulie, praz,
ceapă roşie, ceapă galbenă, usturoi, spanac, pătrunjel, dovleac, ridichi, sfeclă, tofu
(nu are gust şi se prepară aromatizat cu usturoi, ghimber etc.)-
b) Neutre: sparanghel, avocado, muguri de bambus, conopidă, ţelină, hasmaţuchi,
porumb, castraveţi, andive, alge, măsline verzi, ceapă verde, arpagic, varză de
Bruxelles, dovlecei.
c) Interzise: varză roşie, varză albă, vinete, fasole lima, ciuperci de crescătorie,
măsline negre, ardei verzi, ardei roşi, ardei galbeni, cartofi (dulci, roşi sau albi),
roşii.
VII. Fasole si alte legume
Proteinele vegetale din fasole, boabe de soia şi produsele înrudite cu acestea,
sunt Recomandate în mod deosebit persoanelor cu grupa sanguină A.
a) Recomandate: fasole aduke, fasole azuki, fasole neagră, fasole verde, fasole
pinto, soia roşie, linte verde, linte roşie, mazăre neagră.
b) Neutre: fasole cu boabe late, fasole săltăreaţă, fasole căţărătoare, fasole albă,
mazăre verde, mazăre păstăi.
c) Interzise: fasole mare, fasole lima, fasole roşie.
VIII. Fructe
a) Recomandate: caise, mure, afine, cireşe, grapefruit, smochine uscate,
smochine proaspete, lămâi, ananas, prune negre, prune verzi, prune roşii, prune
uscate.
b) Neutre: mere, stafide, curmale, struguri, kiwi, căpşuni, pepene (ocazional),
piersici, pere, rodii, zmeură.
c) Interzise: banane, nuci de cocos, mango, portocale, papaya, rubarbă,
mandarine.
Persoanelor cu grupa sanguină A li se recomandă consumul fructelor de trei ori pe
zi.
IX. Cereale şi paste făinoase
Consumul de cereale şi grâne este recomandat o dată sau de mai multe ori pe zi.
35
Persoanele cu predispoziţie spre astm sau alte infecţii respiratorii, ar trebui să
limiteze consumul de grâu şi să îl echilibreze prin consumul de alimente alcaline
precum fructele Recomandate pentru persoanele cu grupa sanguină A.
a) Recomandate: amarat, hrişcă, făină de ovăz, făină de orez, făină de secară,
paste făinoase de anghinare.
b) Neutre: orz, fulgi de porumb, cremă de orez, mei expandat, tarate de ovăz,
faină de ovăz, orez expandat, târâte de orez, secară albă, făină de orz,
faină de grâu (germinat sau arnăut), faină cu gluten, tăiţei de secară albă, orez alb,
orez brun, orez sălbatic.
c) Interzise: faină de cartofi, germeni de grâu, cereale combinate, grâu decorticat,
tarate de grâu, faină albă, făină de grâu integral, paste făinoase semolina, paste
făinoase cu spanac.
X, PRODUSE DE PANIFICAŢIE
a) Recomandate: pâine din seminţe germinate, prăjituri din orez, pâine din faină
de soia, pâine din grâu germinat.
b) Neutre: pâine din orez brun, brioşe de porumb,pâine fără gluten, mei, pâine de
secară albă, fulgi crocanţi de secară.
c) Interzise: grâu arnăut, pâine hiperproteică, pâine poli-cerealieră, pâine din
grâu integral.
XL SUCURI ŞI BĂUTURI
a) Recomandate: sucuri din cireşe, morcov, ţelină, cireşe negre, grapefruit,
ananas, prune uscate, apă cu lămâie (în special dimineaţa pe stomacul gol),
cafea decofeinizată, cafea obişnuită, ceai verde, vin roşu.
b) Neutre: sucuri de mere, varză, castravete, struguri, cidru, suc din legume
Recomandate).
XII. CONDIMENTE ŞI MIRODENII
a) Recomandate: malţ de orz, melasă, usturoi, ghimbir, sos de soia, muştar
(stimulează sistemul imunitar), varec.
b) Neutre: cuişoare, esenţă de migdale, anason, busuioc, frunze de dafin,
nucşoară, roşcove, has-maţuchi, arpagic, ciocolată (în cantităţi foarte scăzute),
scorţişoară, coriandru. amidon de porumb, sirop de porumb, chimen, curry,
mărar, hrean, miere, oregano, boia, pătrunjel, rozmarin, şofran, salvie, sare
marină, cimbru, zahăr (în cantităţi foarte reduse), tarhon, vanilie.
c) Interzise: gelatină, piper negru măcinat, piper boabe, piper cayenne, boia de
ardei, piper alb, oţet din vin, maioneză, ketchup, murături.
XIII. CEAIURI MEDICINALE
Aşa cum am precizat în capitolul destinat persoanelor cu grupa sanguină O,
ceaiurile din plante au efecte benefice clare dacă sunt preparate corespunzător
(vezi «Ceaiuri medicinale» de la alimentaţia persoanelor cu grupa sanguină O) şi
dacă sunt adecvate factorilor de risc la care sunt expuse persoanele cu grupa
sanguină A, cum ar fi: sistemul imunitar lent. nivelul scăzut al acidităţii secreţiei
gastrice etc. Astfel, Recomandate în mod special sunt ceaiurile din următoarele
plante: ghimbir, aloe. ceai verde, muşeţel, gingseng, brusture, valeriană, păducel,
măceşe. Cele Neutre sunt ceaiurile preparate din: podbal, păpădie, pătrunjel,
mentă, hamei, lumânărică, verbină, soc, genţiană, traista ciobanului, mesteacăn
alb, cimbru, coada şoricelului. Nu trebuie consumate ceaiuri din: ardei roşu,
36
mătasea porumbului, rubarbă, ştevie galbenă.
Urmărind indicaţiile prezentate mai sus, fiecare persoană îşi poate alcătui un
meniu echilibrat, compus din alimente Recomandate sau Neutre şi chiar îşi poate
adapta reţetele preferate astfel încât să asigure propriului organism un
metabolism adecvat păstrării sănătăţii sau vindecării (în cazul persoanelor
bolnave).
Persoanele cu grupa sanguină A ar trebui să-şi asigure nevoia de vitamine pe cale
naturala şi nu prin înghiţirea a tot felul de pilule miraculoase. Iată un mic ghid
menit să vă îndrume:
— Alimente bogate în vitamina B: cereale integrale, sos de soia, peşte, ouă.
— Alimente bogate în vitamina C: fructe cu boabe, grapefruit, ananas, cireşe,
lămâi, broccoli.
— Alimente bogate în vitamina E: ulei de legume, arahide, cereale
integrale, legume verzi.
— Alimente bogate în calciu: iaurt, lapte de soia, ouă, lapte de capră, somon
conservat, sardele, broccoli, spanac.
— Alimente bogate în iod: cereale integrale, smochine, fasole, melasă
neagră.
— Alimente bogate în vitamina A: ouă, dovlecel galben, morcovi, spanac,
broccoli.
In ceea ce priveşte activitatea fizică, se recomandă ca persoanele cu grupa
sanguină A să practice exerciţii fizice cu efect de calmare şi relaxare prin
concentrare (Hatha Yoga, Tai chi chuan, înot

ALIMENTAŢIA PERSOANELOR GRUPA SANGUINĂ B

Persoanele cu grupa sanguină B deţin un sistem imunitar puternic, sunt echilibrate


nervos şi prezintă o adaptare versatilă la schimbări de dietă şi mediu. Nu au
slăbiciuni naturale, dar dezechilibrele cauzează tendinţe spre tulburări autoimune
şi infecţii virale.
Le sugerez o dietă omnivoră, fără carne de pui, cu lactate şi vegetale (fasole,
legume, fructe).
De evitat: porumbul, lintea, arahidele, grâul, hrişcă.
L PRODUSE DIN CARNE ŞI CARNE DE PUI
a) Recomandate: miel, iepure, oaie, vânat.
b) Neutre: carne de vită, ficat, fazan, curcan, carne de viţel.
c) Interzise: costiţă, carne de pui, găină, raţă, gâscă, şuncă, carne de porc,
prepeliţă, inimă, potârniche.
II. ALIMENTE MARINE <
a) Recomandate: cod, plătică, ştiucă, macrou, calcan, icre de sturion, sardele,
păstrăv marin, scrumbie, biban oceanic, sturion, peşti cu carnea albă.
b) Neutre: biban alb, peşte spadă, crap, rechin, biban argintiu, ton, drac-de-mare,
somon, biban galben, hering, calamar.
c) Interzise: anşoa, baracuda, beluga, homar, clean, scoici, crab, rac, tipar,
broaşte, melci, midii, caracatiţă, stridii, creveţi, biban cu branhii albastre, somon
37
afumat, broască ţestoasă.
III. PRODUSE LACTATE ŞI OUĂ
Persoanele cu grupa sanguină B sunt singurele care nu întâmpină restricţii
deosebite la aceste produse.
a) Recomandate: brânză Mozzarella, iaurt cu
fructe, lapte degresat sau 2% grăsime, brânză de capră, lapte de capră, brânză
Farmer, brânză Feta, kefir.
b) Neutre: unt, lapte bătut, Camembert, Cazeină, parmesan, brânză Cheddar,
Emmenthal, brânză de soia, lapte de soia, Schweitzer, zer, lapte integral.
c) Interzise: îngheţata.
IV. ULEI ŞI GRĂSIMI
a) Recomandate: ulei de măsline (minim o lingură pe zi).
b) Neutre: ulei din ficat de cod, ulei din sentinţe de in.
c) Interzise: ulei de porumb, ulei de floarea soarelui, ulei de seminţe de
bumbac, ulei de şofran, ulei de susan, ulei de arahide.
V. NUCI ŞI SEMINŢE
In general nu se recomandă consumul de nuci şi seminţe persoanelor cu grupa
sanguină B, întrucât acestea influenţează producerea de insulina.
a) Neutre: unt de migdale, migdale, castane, nuci.
b) Interzise: alune, unt de floarea soarelui, seminţe de floarea-soarelui, seminţe
de dovleac, seminţe de mac, unt de susan, seminţe de susan, boabe de fistic,
arahide, unt de arahide. .
VI. FASOLE ŞI ALTE LEGUME
a) Recomandate: fasole mare, fasole lima.
b) Neutre: fasole cu boabe late, fasole albă, fasole roşie, fasole săltăreaţă,
fasole verde, fasole căţărătoare, mazăre verde, mazăre păstăi.
c) Interzise: fasole neagră, linte domestică, linte verde, linte roşie, mazăre
neagră.
VIL CEREALE ŞI PASTE FĂINOASE
a) Recomandate: mei, tarate de ovăz, secară albă, făină de ovăz, orez expandat,
tarate de orez, făină de orez.
b) Neutre: cremă de orez, făină de cartofi, făină graham, făină albă, orez brun şi
alb, paste făinoase semolină, taină de secară albă.
c) Interzise: orz, brişcă, fulgi de porumb, făină de porumb, grâu decorticat, tarate
de grâu, germeni de grâu, secară, cereale combinate, făină de orz, făină de grâu,
făină de secară, tăiţei soba. >
VIII. PRODUSE DE PANIFICAŢIE
a) Recomandate: pâine de orez brun, pâine din grâu germinat, prăjituri de orez.
b) Neutre: pâine fără gluten, pâine hiperproteică fără grâu, pâine de secară albă,
pâine din făină de soia.
c) Interzise: pâine-policerealieră, pâine de secară, fulgi de secară.
IX. LEGUME
Atenţie: este interzis complet consumul de roşii întrucât are efect puternic de
iritare a mucoasei gastrice. De asemenea, porumbul afectează negativ procesul de
producere a insulinei şi metabolismul persoanelor cu grupa sanguină B.
a) Recomandate: sfeclă, cartofi dulci, varză de Bruxelles, fasole lima, varză roşie,
38
varză albă, morcovi, ardei verzi, ardei roşi, ardei galbeni, vinete, ciuperci,
muştar, păstârnac, pătrunjel, conopidă, broccoli, verdeţuri.
b) Neutre: gulie, muguri de bambus, lăptuci, cartofi roşi, cartofi albi, praz,
sparanghel, arpagic, alge. mazăre de iarnă, dovlecei, ceapă verde, usturoi,
ghimbir, ţelină, hasmaţuchi, cicoare, castravete, spanac, andive, nap, ceapă roşie,
mărar, chimen, hrean, ceapă galbenă.
c) Interzise: anghinare, avocado, porumb galben, porumb alb, dovleac, roşii,
măsline negre, măsline verzi, ridichi.
X. FRUCTE
a) Recomandate: banane, prune negre; prune
verzi, struguri, papaya, ananas, prune roşii (se recomandă consumul zilnic al
uneia dintre aceste sortimente).
b) Neutre: mere, caise, mure, afine, stafide, cireşe, piersici, mango, curmale,
zmeură, căpşuni, pepene, mandarine, kiwi, lămâi, pere, piersici de toamnă cu
coajă netedă, portocale, coacăze, smochine uscate, smochine proaspete.
c) Interzise: nuci de cocos, rubarbă, rodii. :
XI. SUCURI ŞI BĂUTURI
a) Recomandate: sucuri din varză, papaya, struguri, ananas şi din toate
fructele Recomandate: ceai verde, apă.
b) Neutre: sucuri din mere, prune uscate, cireşe negre, caise, portocale, ţelină,
morcov, suc de legume Neutre, grapefruit, bere, cafea, ceai negru, vin roşu, vin
alb.
c) Interzise: suc de roşii, băuturi distilate, apă carbogazoasă şi orice tip de sifon,
cola. - ;
XII. CONDIMENTE ŞI MIRODENII
a) Recomandate: ardei roşu, pătrunjel, hrean, ghimbir, curry.
b) Neutre: anason, busuioc, frunze de dafin, mărar, usturoi, miere, varec,
cidru din oţet de mere, oţet, oregano, chimen, nucşoară, hasmaţuchi, boia de
ardei, piper boabe, cuişoare. sirop de orez, rozmarin, arpagic, ciocolată, coriandru,
zahăr alb, zahăr brun, tarhon, vanilie, şofran, sare, sos de soia, unt de mere, gem
(din fructe permise), maioneză, muştar, murături, c) Interzise: esenţă de migdale,
mall de oiv. scorţişoară, amidon de porumb, sirop de porumb, gelatină simplă,
piper negru măcinat, piper alb, ketchup.
XIII. CEAIURI MEDICINALE
Beneficiile consumului de ceaiuri din plante şi modul de preparare le-am descris
in cadrul capitolului "Alimentaţia persoanelor cu grupa sanguină 0"\
a) Recomandate: mentă, frunze de zmeură, măceşe, pătrunjel, salvie,
ghimbir (pentru încălzire), gingseng (efect pozitiv asupra sistemului nervos; se
consumă in prima parte a zilei), rădăcină de lemn dulce (proprietăţi antivirale,
reglarea nivelurilor glicemiei, sindrom de oboseală cronică).
b) Neutre: brusture, ardei roşu, muşeţel, păpădie. soc, ceai verde, păducel,
dud, valerianâ, mesteacăn alb, scoarţă de stejar alb, coada şoricelului,
ştevie galbenă.
c) Interzise: aloe, podbal, lumânărică, genţiană, hamei, tei, mătasea porumbului,
traista ciobanului.
Urmărind indicaţiile prezentate mai sus, fiecare persoană îşi poate alcătui un
39
meniu echilibrat, compus din alimente Recomandate sau Neutre şi chiar îşi poate
adapta reţetele preferate astfel încât să asigure propriului organism un
metabolism adecvat păstrării sănătăţii sau vindecării (în cazul persoanelor
bolnave).
Regimul alimentar recomandat persoanelor cu grupa sanguină B este foarte bogat
în vitamina A, vitamina B, vitamina E, vitamina C, calciu, fier. Din acest motiv
nu se recomandă acestor persoane să consume suplimente alimentare. Există
totuşi pericolul asimilării insuficiente a magneziului. Alimentele bogate în
magneziu (Recomandate persoanelor din această grupă) sunt toate verdeţurile,
cerealele şi legumele Recomandate.
Activitatea fizică recomandată persoanelor cu grupa sanguină B este o combinaţie
între exerciţii fizice moderate (plimbare, ciclism, tenis, aerobic) şi exerciţii
destinate relaxării mentale (arte marţiale, Tai chi, Hatha yoga).

Sfaturi dietetice având ca bază principiile medicinii naturiste


Persoanele din grupa sanguină B prezintă elementele metabolice tranzitorii între
tipul carnivor şi cel vegetarian.
De aceea alimentaţia conţine multe caracteristici tipului sanguin O, cu menţiunea
ca, aportul proteic obţinut din carne şi preparate din carne se substituie cu legume
şi cereale.

ALIMENTAŢIA PERSOANELOR DIN GRUPA SANGUINĂ AB

Persoanele din grupa sanguină AB sunt constituite pentru condiţii moderate,


având în acelaşi timp şi un sistem imunitar hiper-tolerant, combinând beneficiile
grupelor sanguine A şi B.
Ca punct slab al constituţiei este tubul digestiv supersensibil; au tendinţe
hipertolerante la sistemul imunitar, permiţând invazia microbiană; reacţionează
negativ la afecţiuni A-like şi B-like.
I. PRODUSE DIN CARNE ŞI CARNE DEPUI
a) Recomandate: miel, oaie, iepure, curcan, b) Neutre: ficat, fazan.
b) Interzise: costiţă, carne de vită, carne de pui, găină, rată, gâscă, şuncă, inimă,
potârniche, carne de porc, carne de viţel, carne de vânat.
II. ALIMENTE MARINE
a) Recomandate: ton, ştiucă, biban oceanic, păstrăv marin, sturion, păstrăv, cod,
scrumbie, sardele, macrou, melci. Melcii sunt recomandaţi în cazul cancerului
mamar, consumul acestora eliminând celulele bolnave.
b) Neutre: crap, drac de mare, caviar, hering, scoici, midii, rechin, biban de apă
dulce, calamar, somn, somon.
c) Interzise: anşoa, baracudă, belgă, plătică, broască, calcan cenuşiu,
caracatiţă, stridii creveţi, crab, moluşte, scoici de mare, rac, somon afumat, homar,
tipar.
III. PRODUSE LACTATE ŞI OUĂ
a) Recomandate: brânză de capră, lapte de capră, kefir, smântână acră
40
degresată, brânză Feta, Mozzarella.
b) Neutre: cazeină, lapte degresat sau 2% grăsime, brânză de soia, lapte de
soia, Schweitzer. Cheddar, Emmenmal, zer.
c) Interzise: brânză Camembert, unt, lapte bătut, îngheţată, parmezan, lapte
integral.
IV. ULEIURI ŞI GRĂSIMI
a) Recomandate: ulei de măsline (scade colesterolul sanguin).
b) Neutre: ulei din ficat de cod, ulei din seminţe de in, ulei de arahide.
c) Interzise: ulei de porumb, ulei de susan, ulei de floarea-soarelui, ulei de şofran,
ulei din seminţe de bumbac.
V. NUCI ŞI SEMINŢE
a) Recomandate: castane, arahide, unt de arahide, nuci (se consumă lotuşi
in cantităţi mici şi cu precauţie).
b) Neutre: unt de migoale, boabe de fistic, migdale.
c) Interzise: alune, unt de floarea-soarelui, seminţe de susan, seminţe de mac,
seminţe de dovleac, seminţe de floarea-soarehii.
VI. FASOLE ŞI ALTE LEGUME
a) Recomandate: soia, fasole roşie, linie verde (un aliment important
anticanceros).
b) Neutre: fasole cu boabe late, fasole verde, fasole albă, fasole căţărătoare,
mazăre păstăi, linte roşie, fasole săltăreaţă, mazăre verde.
:
c) Interzise: fasole lima, fasole neagră, mazăre neagră, fasole mare,
VII. LEGUME
Se recomandă consumul de legume proaspete cu rol in prevenirea cancerului şi
afecţiunilor cardiace.
a) Recomandate: frunze de sfeclă, cartofi dulci, vinete, castraveţi, broccoli, nap,
ţelină, păstâmac, ciuperci, păpădie, sfeclă, pătrunjel, usturoi, conopidă, tom.
b) Neutre: muguri de bambus, chimen dulce, ghimbir, hrean, varză roşie,
varză albă, morcovi, hasmatuchi, cicoare, coriandru, andive, alge, gulie, praz,
lăptuci, varză de Bruxelles, ceapa roşie, ceapă galbenă, ridichi, măsline
verzi, mazăre de iama, spanac, ceapă verde, dovlecel. roşii, cartofi roşi, cartofi
albi, dovleac.
c) Interzise: ardei galben, măsline negre, avoca-do, porumb galben, fasole lima,
anghinare, ardei verzi, porumb alb, ardei roşu.
VIII. FRUCTE !
Cei cu grupa sanguină AB ar trebui să consume cu precădere fructe mai alcaline
cum sunt strugurii, prunele şi fructele cu boabe.
a) Recomandate: cireşe, lămâi (ajută digestia şi elimină mucusul din organism,
previne cancerul gastric), struguri, smochine uscate, prune negre, prune verzi,
grapefruit, kiwi, ananas (ajutor digestive), smochine proaspete, prune roşi.
b) Neutre: mere, pepene, papaya, piersici, prune uscate, mandarine, nectarine,
caise, mure, afine, pere, coacăze, stafide, curmale, zmeură, căpşuni.
c) Interzise: banane, nuci de cocos, portocale, rodii, guava, mango.
IX. CEREALE ŞI PASTE FĂINOASE
a) Recomandate: mei, orez, tarate de ovăz, faină de ovăz expandat, secară albă,
boabe de secară, taină de orez, faină de grâu germinat, orez brun, orez alb.
41
b) Neutre: făină de cartofi, cereale combinate, grâu tocat, tarate de grâu, germeni
de grâu, granule de soia, fulgi de soia, faină de secară albă, făină din grâu integral,
faină graham, paste făinoase cu spanac, făină albă, taină cu gluteni.
c) Interzise: hrişcă, fulgi de porumb, făină de porumb, paste făinoase cu
anghinare, tăiţei, făină de orz.
X. PRODUSE DE PANIFICAŢIE
a) Recomandate: prăjituri de orez, pâine de secară 100%, pâine din grâu
germinat, pâine din faină de soia.
b) Neutre: covrigi, pâine fără gluten, pâine din grâu integral, pâine
policerealieră, pâine hiperproteică, brioşe din tarate de ovăz sau de grâu.
c) Interzise: brioşe de porumb.
XI. SUCURI ŞI BĂUTURI
Persoanele cu grupa sanguină AB ar trebui să înceapă fiecare zi cu un pahar
de apă caldă, amestecată cu sucul proaspăt stors al unei jumătăţi de lămâie.
a) Recomandate: sucuri din varză, struguri, cireşe negre, ţelină, morcov,
papaya, cafea obişnuită, cafea decofeinizată, ceai verde, vin roşu.
b) Neutre: sucuri din mere, prune uscate, grape-fruit, ananas, caise, suc de
legume Recomandate, cidru, bere, apă carbogazoasă, vin alb.
c) Interzise: suc de portocale, băuturi distilate ceai negru decofeinizat, ceai negru
obişnuit, cola.
XII. CONDIMENTE ŞI MIRODENII
a) Recomandate: curry, usturoi, pătrunjel, hrean, sare marină, varec, gem din
fructe permise.
b) Neutre: busuioc, frunze de dafin, nucşoară. roşcove, hasmatuchi, arpagic,
miere, salvic, melasă, muştar, ardei, vanilie, cimbru, sos de soia, zahăr alb şi
brun, tarhon, maioneză, scorţişoară, cuişoare, coriandru, oţet din cimbru de mere,
oţet din vin, chimen, mărar, şofran.
c) Interzise: esenţă de migdale, amidon de porumb, oţet alb, piper alb,
anason, piper negru, piper boabe, sirop de porumb, boia de ardei, ketchup,
murături, condimente picante.
XIII. CEAIURI MEDICINALE
Nu este un secret pentru nimeni faptul că din anumite plante se pot obţine ceaiuri
cu efecte curative deosebite. Ştim de la bunica, că ceaiul de tei este un bun
calmant, că ceaiul de soc se bea pentru răceală, ş.a.m.d. Toate acestea sunt
adevărate dar trebuie să ţinem cont de grupa sanguină din care facem parte. De
asemenea trebuie să precizez că practica fierberii plantelor in apă clocotită, duce
la distrugerea celei mai importante părţi din substanţa utilă a acestora; ceaiul din
plante se prepară sub formă de infuzie (plantele se adaugă în apa aproape
fierbinte şi se lasă acoperite timp de 15-20 de minute).
a) Recomandate: rădăcină de lemn dulce (benefic pentru sistemul
cardiovascular), muşeţel şi brusture (întăritoare ale sistemului imunitar),
păducel, gingseng, păpădie şi frunze de căpşuni (ajută la absorbţia fierului), ceai
verde, ghimbir, măceşe.
b) Neutre: ardei roşu, mentă, coada şoricelului, pătrunjel, salvic, soc, mesteacăn
alb, ştevie galbenă.
c) Interzise: aloe, potbal, lumânărică, hamei, tei, genjiană, traista ciobanului,
42
mătasea porumbului.
Urmărind indicaţiile prezentate mai sus, fiecare persoană îşi poate alcătui un
meniu echilibrat, compus din alimente Recomandate sau Neutre şi chiar
îşi poate adapta reţetele preferate astfel încât să asigure propriului organism un
metabolism adecvat păstrării sănătăţii sau vindecării (în cazul persoanelor
bolnave).
Persoanele cu grupa sanguină AB, care respectă alimentaţia recomandată, îşi
preiau din alimentele Recomandate necesarul de vitamina A, vitamina B-12,
vitamina E şi fier, având asigurată o protecţie prin dietă împotriva cancerului şi
afecţiunilor cardiace.
Datorită faptului că persoanele cu grupa sanguină AB au o predispoziţie spre
cancerul gastric (aciditate scăzută), este recomandat să consume zilnic alimente
bogate in vitamina C şi anume: fructe cu boabe, grapefruit, ananas, cireşe, lămâi,
broccoli.
De asemenea pentru cei cu carenţe de zinc este indicat să consume următoarele
alimente: tipurile de carne Recomandate (în special came de curcan de culoare
închisă), ouă, legume Recomandate.
Activitatea fizică ideală pentru cei cu grupa sanguină AB este practicarea
meditaţiei yoga, a tehnicii Tai chi combinate cu exerciţii fizice moderate
(plimbare, înot, ciclism).
Sfaturi dietetice având ca bază principiile medicinci naturiste
Fiind o grupă sanguină de metisare a grupelor A şi B, dieta trebuie să fie
echilibrată, de genul lacto-vegetarian; carnea permisă se consumă moderat,
evitându-se grăsimile.
Nu prezintă restricţii deosebite şi este tolerată în afecţiuni severe ale ficatului,
pancreasului, colicistitei.
Din experienţa proprie am constatat că, dieta pentru grupa sanguină AB, este mai
greu de suportat, dacă trecerea la o alimentaţie exclusiv vegetală se face brusc
(mulţi pacienţi se plâng de o senzaţie de leşin şi foame veşnică), de aceea este
indicat ca salatele, supele, mesele principale să aibă în conţinut şi produse mai
consistente.
— Dat fiind faptul că legumele oferă o senzaţie de saţietate doar pe termen scurt,
mesele pot fi mai dese, dar în cantităţi moderate.
— Sucurile, ceaiurile şi compotul să nu lipsească din alimentaţia zilnică.
— La salate, zeama de lămâie poate fi înlocuită cu oţet din miere.
— în timpul dietei reduceţi fumatul (dacă nu puteţi renunţa) şi evitaţi consumul
de alcool (mai cu seamă tăriile).
— Dieta naturistă trebuie să evolueze de la temporar la permanent, astfel ca
metabolismul să nu suporte un nou şoc la schimbarea de alimentaţie.
— Legumele şi fructele se consumă pe cât posibil proaspete, fără prelucrări
mecanice şi termice (care le secătuiesc de vitamine).
— La mere şi pere, vitamina C se află în coajă. aşa că nu curăţaţi fructele
(excepţie fac bolnavii de ficat, colicist, pancreatită).
— Echilibraţi-vă meniul zilnic astfel încât să cuprindă o gamă cât mai bogată
de vitamine, săruri minerale şi enzime.

43
Motto: "Apa s-o mănânci i mâncarea s-o bei. "

— CAPITOLUL 6 —
TRATAMENTE ŞI REMEDII. PLANTE MEDICINALE

Pentru început trebuie spus că germenii bolii se află în organismul nostru


înainte de a ne naşte, prin toxinele pe care mama le-a acumulat în timpul
sarcinii. Apoi, există psihologia suferindului, destul de complicată şi labilă, ea
fiind consecinţa directă a spaimei şi angoasei provocată de simptomele bolii.
Mai toţi se plâng: "Mă doare capul; am probleme cu ficatul; inima mă înţeapă...".
Din punct de vedere strict al exprimării, au dreptate, deşi rădăcina răului este
îngropată mai adânc şi ţine de un dezechilibru în sistemul armonic al
organismului. Aşa că, se neglijează toate aspectele legate de cauză, în favoarea
efectului, care este şi palpabil.
în altă ordine, inducerea în minte a ideii de durere nu face decât să o
accentueze, ceea ce ne demonstrează că unele simptome îşi au rădăcinile în
psihic. Acest lucru a fost demonstrat de mult prin teste placebo. (Unui bolnav
care acuză nevralgii
dentare sau post-traumatice i se administra o banală pastilă, fără nici un efect, în
respectiva cauză, dar cu specificaţia că nu trebuie să se facă abuz de acest
remediu, el fiind foarte concentrat. S-a observat că bolnavul s-a calmat imediat,
iar durerea i-a dispărut ca prin farmec).
De fapt, sămânţa tuturor relelor, adică "părintele bolilor", sălăşluieşte în sânge,
care prin rolul său crucial este coordonatorul organismului şi al vieţii. Toxinele,
compuşii greu asimilabili, grăsimile cu moleculă mare, metalele grele (plumb,
wolfram, uraniu, zinc), vaporii volatili de substanţe chimice, aro-mantele, pătrund
uşor în circuitul sangvin, sunt la fel de uşor vehiculate la nivelul tuturor
organelor, dar se elimină printr-un proces lent, care se numeşte şi dezintoxicare.
Unele substanţe ajunse în sânge, dau naştere la compuşi ireversibili. Exemplu,
44
monoxidul de carbon (CO), care inhalat devine carboxihemoglobină, cu efect letal
(intoxicarea cu gaze de la sobă).
La fel, pesticidele, compuşii organo-fosforici folosiţi în agricultură (părintele
acestor otrăvuri este chimistul german, Kerhard Schrader, cel care a sintetizat şi
gazele de luptă: sarin, soman/tabun).
Gazele din aerul de respirat, ajunse în sânge, produc intoxicaţii (fenomene
frecvente la scafandri, gazele de la eşapament, butanul de la aragaz, metan-
ui, fracţiuni volatile rezultate în procesul de cracare a petrolului) cu severe
consecinţe, r
De mulţi ani, durerea, slăbiciunea, tuşea, febra, congestia şi diareea pot fi semne
ale unor suferinţe mai profunde, pe care le puteţi camufla cu medicamente, dar nu
veţi afla originea cauzei.
Pentru dureri ocazionale şi neregularităţi, următoarele remedii naturale sunt
excelenţi înlocuitori ai medicamentelor clasice (se găsesc la plafar, farmacii,
magazine alimentare, n.a.).
DURERE DE CAP — Remedii naturiste: muşeţel, iarbă moale, valeriană,
scoarţă de salcie albă.
SINUZITĂ — Remedii naturiste: timian
ARTRITĂ — Remedii naturiste: baie de sare amară, comprese cu ceai de
rozmarin,
DURERI DE URECHI — Remedii naturiste: picături otice cu usturoi,
lumânărică, ulei de măsline.
DURERI DENTARE — Remedii naturiste: masaj gingival cu usturoi zdrobit sau
ulei de cuişoare.
INDIGESTIE, ARSURI — Remedii naturiste: alge brune, bromelaină (din
ananas), ghimber, mentă.
CRAMPE, BALONĂRI — Remedii naturiste: ceai de muşeţel, ceai de ferigă,
ceai de mentă.
GREŢURI — Remedii naturiste: ghimber,
ceai din rădăcină de lemn dulce.
GRIPA — Remedii naturiste: arabino galac-tum, echinacea, usturoi, goldenseal,
ceai de măceşe.
FEBRĂ — Remedii naturiste: iarbă moale, verbină, scoarţă de salcie albă.
TUSE — Remedii naturiste: vornic. (
ANGHINA — Remedii naturiste: gargară cu ceai de rădăcină de goldenseal şi
salvie; rădăcină de d rupă.
CONGESTIE — Remedii naturiste: ceai de lemn dulce, urzici, vebrină
CONSTIPAŢIE — Remedii naturiste: psylli-um, ulm alunecos.
DIAREE — Remedii naturiste: afine, boabe de soc, L. acidophillus (cultură de
iaurt), frunze de zmeură.
DURERI MENSTRUALE — Remedii naturiste: pulbere de scoarţă de larice
(conţine butirat, excelent întăritor al sistemului imunitar), corn jamaican."

TRATAMENTE NATURISTE — FITOTERAPIE —

ACNEE
45
1. Ulei de gălbenele
Tamponări de 4-5 ori pe zi, în zona leziunilor.
2. - se spală leziunile cu ceai de muşeţel, apoi se tamponează cu macerat din
cenuşă (arbori fructiferi).
3. Rădăcină de brusture - infuzie din 3 linguri de rădăcini la 500 ml apă, cantitate
care se bea zilnic înainte de mesele principale.
AFTE
1. Ulei de salvie - badijonări zilnice de 3-4 ori pe zi, sau clătirea gurii cu ceai de
românită în care s-au pus câteva picături din aceeaşi substanţă.
2. Sulfină - infuzie - două linguriţe din plante la 100 ml apă, se face gargară.
3. Muşeţel - Gargară cu infuzie (2 linguriţe flori la 100 ml apă ) de 3 ori pe zi.
4. Petale de trandafir - macerat cu miere de albine ( 2 linguri de petale la 100
ml apă, fierte aprox. 10 min. după care se strecoară şi peste lichid se adaugă
mierea - 200 gr). Gargară zilnic de 3-4 ori.
5. Conuri de hamei - comprese cu infuzie din 5 linguri de hamei la 250 ml apă.
Nu se consumă alimente bogate în grăsimi animale sau condimentate.

ALCOOLISM
1. Ardei iute — tinctură - 10-12 picături turnate într-o băutură slab alcoolizată.
Se bea zilnic, în cantităţi mici. (De dorit, să fie băutură preferată).
2. Salcie — infuzie de frunze 15 gr la 250 ml lapte. Are rol calmant în
tulburările de comportament şi sevraj.
3. Lămâie - zeama de la 3-4 fructe, amestecate cu miere de albină (50 gr). Se
lasă circa 30 min, după care se completează cu aproximativ 1 1infuzie de tei.
;
4. Aloe - extract - 5 picături la 100 ml apă.
5. Sunătoare - se beau 3-4 căni pe zi.

AMIGDALITĂ
1. Flori de muşeţel — gargară cu infuzie din două linguri de flori la 200 ml apă
de 4-5 ori pe zi.
2. Gălbenele — tinctură - 20 picături amestecate cu 100 ml apă. Se fac 2-3
gargare pe zi.
3. Ceai pentru gargară - flori de muşeţel, frunze de salvie, frunze de nalbă,
levănţică. Gargară cu infuzie din aceste plante, de 3 ori pe zi. 4. Cimbrişor şi
capsule de mac - infuzie - de 3 ori pe zi. (Macul are efecte uşor anestezice).

ANEMIE
1. Afine - extract amestecat cu alcool (20%) şi •.;. miere de albine (la 100 ml
extract de afine, se adaugă 20 ml, alcool de 40° şi 30 gr miere de .. albine . Se
lasă o noapte pentru omogenizare).
2. Morcov - suc concentrat - 200 ml (se adaugă şi zeama de la două lămâi) de 3
ori pe zi.
3. Macerat din fructe - mere, morcov, sfeclă roşie, lămâie (fructele se rad în
prealabil pe răzătoare. Lămâia împiedică oxidarea lor). Se consumă înaintea
meselor principale.

46
ARTERITĂ
l. Arnică: tinctură, îndoită cu apă (4-5 picături la 100 ml apă). Masaje în zonele
afectate, de 3-4 ori pe zi.

ARSURI
1. Coada şoricelului - comprese cu infuzie din 2 , linguri de flori la o cană cu
apă.
2. Rădăcină de tătăneasă - băi locale sau comprese cu decoct (3-4 linguri de
rădăcini, la o cană de apă).
3. Flori de muşeţel - 20 gr flori pisate, amestecate cu 30 ml alcool. Se lasă la
macerat 2-3 ore, apoi se adaugă ulei (200 ml). Amestecul se fierbe pe baie de apă
(3 ore) timp în care se agită. Se filtrează şi se păstrează la întuneric.
4. Sunătoare - băi sau comprese cu infuzie de plante (30 gr plantă la un litru apă).

ASTM BRONŞIC
1. Unguraş - infuzie dintr-o linguriţă de plantă la o cană de apă - 3-4 căni pe zi
(calmează şi spasmele).
2. Vâsc - frunze - pulbere - 3 vârfuri de cuţit pe zi sau macerat de frunze, (4
linguri la o cană de apă) 3 căni.
3. Valeriană - rădăcină, infuzie - o linguriţă de rădăcini, la o cană de apă.
- pulbere - de 4 ori pe zi, câte o jumătate de linguriţă.
4. Ceai antiasmatic - Flori de coada şoricelului, fructe de Mentă, frunze de
Salvie, Unguraş, Isop, Cimbrişor, Talpa Gâştii, Păducel cu flori. Se face o infuzie
din aceste plante (câte o lingură din fiecare) şi se beau câte 2-3 căni pe zi, în cure
lungi.
- Flori de soc, frunze de pătlagină, trei fraţi pătaţi - infuzie dintr-o
lingură de amestec, la o cană de apă (se beau 4-5 căni pe zi)
- Frunze de vâsc, cimbru de cultură. Macerat la rece: 12 ore. Se
bea în amestec cu apa o lingură la 400 ml apă.

BRONŞITĂ
1. Flori de lumânărică - infuzie din o lingură de flori la o cană de apă, se bea de
4-5 ori pe zi.
2. Flori şi frunze de Fotbal - infuzie de 3-5 linguri la 200 ml apă. După răcire, se
bea 5-6 căni pe zi.
3. Muguri de plop - extract hidroalcoolic (se pun plantele la macerat minim 24
ore). Se iau cu apă , 2 linguriţe pe zi.
4. Rădăcină de săpunariţă - decoct din o linguriţă la o cană de apă, se iau 3-5
căni pe zi.
5. Chimion - infuzie de 2 linguriţe de fructe la o cană de apă. Se beau două căni
pe zi.
6. Frunze de Pătlagină - infuzie din 30 gr plantă la1l apă. Se beau 3-4 căni pe zi.
7. Tătăneasă – infuzie 10 gr plantă la 200 ml apă.

CANDIDOZĂ
1. Levănţică.: infuzie, 4 linguri plantă la 200 ml apă. Se face gargară sau
47
administrare internă, funcţie de localizare.
2. Salvie - extract uleios pentru badijonări externe (4-5 ori pe zi). Clătire
repetată a gurii aprox. 15 min (2-3 ori pe zi)
3. Mierea ursului, Toporaş - tinctură din cele 2 plante (15 gr substanţă la 100 ml
apă).
4. Muşeţel - tinctură - badijonaj sau gargară (15 picături la 100 ml apă) de 4-5
ori pe zi, câte 10 min.

CALCULI BILIARI ;
1. Frunze de Mentă - infuzie două linguriţe la 200 ml apă; se beau 2-3 căni pe zi.
2. Măceşe - infuzie din 2 linguriţe plantă, la 200 ml apă. Se beau 3-4 căni pe zi,
înainte de masă.
3. Flori de albăstrele - infuzie din 4 linguriţe de flori la un litru apă. Se bea pe
parcursul unei zile.
4. Amestec de flori: Muşeţel, Albăstrele. Mentă, Mătase de porumb,
Măceşe - infuzie de plante (amestecate), 2 linguriţe la 250 ml apă. Se beau 3-4
căni pe zi.
5. Ceai în amestec de plante: Sunătoare, rădăcină de Cicoare, rădăcină de
Brusture, Rostopască, Turiţă mare, Volbură, frunze de Salvie, frunze de Anghinare
- infuzie din 3 linguri de plante la 250 ml apă; se vor bea căni pe zi.
La ceai, poate fi adăugată zeama de la 2 lămâi.

CARDIOPATIE ISCHEMICĂ
1. Păducel - pulbere (se pisează frunzele şi florile uscate);1vârf de cuţit de 3 ori
pe zi; infuzie de frunze şi flori - 3 linguri la 500 ml. apă. Se bea înaintea meselor
principale.
2. Odolean - macerat, câte o lingură înainte de masă.
3. Măceş - infuzie de fructe; 4 căni pe zi.
CISTITĂ
l Flori de muşeţel - infuzie din o lingură de flori la o cană de apă. Se beau 2-3
căni pe zi • 2. Flori de soc - infuzie, 4 linguri la 500 ml apă. Se bea zilnic
aprox.1litru.
3. Coada şoricelului - infuzie din1 lingură de '.• plantă la o cană apă. Se bea de
3-4 ori pe zi.
4. Teci de fasole - decoct;1lingură de teci la o cană apă. Se beau 4 căni pe zi.
5. Muguri de pin - infuzie; 2 linguriţe de muguri la 500 ml, apă. Se bea1litru pe
zi, înainte de masă.
6. Ulei de brad - câte 10 picături într-o cană cu apă. Se beau 4 căni pe zi.
7. Ghimpe - decoct dintr-un gram de plantă la 200 ml apă. Se consumă înainte de
mesele principale.
8. Pir - vizomi, infuzie sau decoct,1linguriţă la o cană de apă; se beau 2-3 căni pe
zi.

COLITĂ
1. Muşeţel - fiind un puternic antiseptic, are acţiune benefică în infuzii de 1-
2 linguriţe de flori la 200 ml apă. Se bea după flecare masă.
48
2. Sunătoare - infuzie -1linguriţă la o cană de apă. Se beau 2-3 căni pe zi.
3. Mentă şi salvie - ceai, 10 gr plante în amestec la 200 ml apă.
4. Roinită - infuzie - 2 linguriţe la o cană de apă. Se beau 3-4 căni pe zi.
5. Talpa gâştii - infuzie - 2 linguriţe la o cană de apă. (Se amestecă şi cu flori de
muşeţel). Se beau 3 căni pe zi.
COLECISTITĂ
1. Mesteacăn - infuzie din frunze; 2 căni pe zi (10 gr plantă)
2. Rotopască - infuzie dintr-o linguriţă de plantă la o cană de apă. (Se bea în
reprize de câte 20 gr. infuzie, de mai multe ori pe zi).
3. Afin - tinctură - 40 picături de 3 ori pe zi.
4. Mătase de porumb - infuzie;1linguriţă la o cană de apă. Se beau 2-3 căni pe zi,
;
înaintea meselor. :'
5. Infuzie de plante combinate: Levănţică, Mentă, Sunătoare, Talpa Gâştii, Conuri
de hamei. Se face un amestec de aprox 20 gr din fiecare plantă. La o cană de apă
se pune o linguriţă de amestec. Se beau 3 căni pe zi înaintea meselor principale.

COLICĂ RENALĂ
1. Mătase de porumb - infuzie ;1linguriţă la o cană de apă. (Se bea înainte de
masă).
2. Frunze de afin - infuzie din o lingură de frunze la o cană de apă. Se beau 3-4
căni pe zi.
3. Ceai din plante medicinale.
Mesteacăn (frunze) - 30 gr
Coada calului - 20 gr
Frunze de afin - 20 gr
Rădăcină de valeriană - 15 gr
Tei (flori)-10 gr
Dintr-o lingură de amestec, se prepară 200 ml infuzie. Se beau 3-4 ceaiuri pe zi.

CONSTIPAŢIE
1. Cruşin - ceai din coajă uscată 1% !®0 gr; 'kiin-guriţă la o cană de ceai.
2. în-seminţe - infuzie din frunze;! linguriţă,la o cană de apă. Se beau 2-3 căni
pe zi.
3. Anghinare - infuzie din frunze:1 linguriţă la o cană de apă. Se beau 2-3 căni pe
zi.
4. Soc-frunze - infuzie dintr-o linguriţă la o cană de apă. (Se bea înainte de
culcare).
5. Păpădie - infuzie,1linguriţă la 100 ml apă. Se bea de 2-3 ori pe zi.
6. Ceai laxativ din amestec de plante: Creşin - 30 gr, Flori de porumb - 20 gr. Tei
- 20 gr, Păpădie -20 gr. Decoctul se fierbe 2-3 minute. 2 linguriţe amestec la o
cană de apă. Se bea înainte de culcare.
DEGERATURI
Pentru degeraturi uşoare, se pot folosi comprese, prişnite sau băi locale din mai
multe plante medicinale.
1. Flori de gălbenele - băi sau cataplasmă, 15-20 gr flori la1litru de apă.
2. Infuzie prin fierbere de următoarele plante medicinale: muşeţel - 10 gr,
49
mentă - 20 gr, gălbenele - 20 gr, camfor - 10 gr.
Se fierbe amestecul de plante (la1litru apă) circa 10-15 min., apoi se aplică mai
multe comprese locale.(Vor fi înlocuite după 5 min).
DIABET
l. Frunze de afin - infuzie - l lingură de frunze la o cană de apă, se beau 2-3 căni
pe zi.
2. infuzie din amestec de plante medicinale: dud (frunze) - 5 gr, nuc (frunze) - 5
gr, urzică (frunze) -10 gr.
La o cană de apă se pune1lingură din amestec . Se beau două căni pe zi
(dimineaţa şi seara).
3. Frunze de anghinare - infuzie; 1 linguriţă plante la o cană de apă. Se beau 3
căni pe zi înainte de mese.
4. Ceai din plante medicinale: afin, merişor, trei fraţi pătaţi, mesteacăn - câte 20
gr din fiecare plantă; 2 linguriţe la o cană de apă.(Se fierbe 2-3 min). Se beau 2
căni pe zi, înainte de mese.
DIAREE
1. Afine - fructe; 2-3 linguri înainte de masă.
2. Coajă de stejar - infuzii; 10 gr la o cană de apă. Se beau 2-3 căni pe zi.
3. Traista ciobanului - infuzie sau decoct;1linguriţă la o cană de apă. Se beau 2
căni pe zi (dimineaţa şi seara).
4. Amestec de plante medicinale: frunze de afin -20 gr, coada şoricelului - 20 gr,
nuc-frunze - 20 gr. Decoctul se fierbe 10 min, (la o cană de apă, se pune o lingură
din amestecul de plante). Se bea 2-3 căni pe zi.
5. Fructe de chimion - infuzie; o jumătate de linguriţă la o cană de apă. Se beau
2-3 căni pe zi.
ECZEME
1. Muşeţel.- infuzii; 10 gr de plantă la o cană de apă. Se beau 2-3 căni pe zi. (Se
fac şi spălături locale).
2. Viorele - pulbere; 1 linguriţă de 3 ori pe zi.
3. Săpunăriţă şi tătăneasă (rădăcini) - spălaturi locale cu decoct din 2 linguriţe de
plante la1cană apă.
4. Flori de gălbenele - tinctură sau decoct. Se fac spălaturi locale de 2-3 ori pe zi.
5. Frunze de nuc - băi locale cu decoct din 40 gr frunze la1litru apă (2-3 ori pe
zi).
6. Rădăcină de Tătăneasă - decoct. Spălaturi de 2-3 ori pe zi. La 50 gr rădăcini se
pune1litru apă.

EXCITAŢIE SEXUALĂ (Anafrodisiac)


a) Pentru diminuarea apetitului sexual se pot folosi o mulţumi de plante
medicinale, fie în infuzie, fie tinctură. Iată câteva exemple:
1. Conuri de hamei - infuzie 2 linguriţe la o cană apă. Se beau 2 căni pe zi.
2. Tei - ceai- 10 gr flori la 250 ml apă. Se beau 2-3 căni pe zi.
3. Valeriană (rădăcină) - tinctură 20-40 picături de 2 ori pe zi.
b) Sporirea excitaţiei sexuale se obţine prin consumarea de infuzii şi tincturi din
următoarele plante medicinale: Afin - frunze şi fructe - infuzie; Ţelină -macerat;
20 gr de 3 ori pe zi; Morcov - tinctură - 30 picături de 2 ori pe zi. . „ .
50
FEBRĂ
l. Plantele medicinale cu acţiune antifebrică şi sudoripară sunt în principiu amare
(chinină, salcie, ţintaură). Soc - infuzie1-2 linguriţe la 200 ml apă; 4 căni pe zi;
Hamei (conuri) - 10 gr la 200 ml apă; 2-3 căni pe zi; Chinină - pulbere -1vârf de
cuţit de 3 ori pe zi.
GUTĂ
1. Mesteacăn - infuzie din frunze. O mână la 200 ml apă (se bea de 3 ori pe zi).
2. Frasin - infuzie - 20 gr frunze la 200 ml apă.
Se bea înainte de mese.
GUTURAI, GRIPĂ
1. Flori de tei - infuzie; 2 linguriţe la o cană de apă. Se bea fierbinte, 2-3 căni pe
zi . (Se pune şi suc de la 1/2 lămâie).
2. Muşeţel - infuzie; 10 gr flori la 200 ml apă. 2-3 căni pe zi.
3. Amestec de plante medicinale: Flori de tei - 20
gr, Muşeţel - 20 gr, Scorţişoară -1O gr, Cimbrişor
- 10 gr. Se amestecă plantele şi se pun 2 linguriţe la 200 ml apă. Se fierbe 5 min.
(Se iau 2-3 căni pe zi).
HEPATITĂ - cronică şi acută
1. Pedicuţă - infuzie; 10 gr la 200 ml apă. Se beau 3-4 căni pe zi.(Se pune şi
zeamă de lămâie, iar pentru îndulcit folosiţi mierea de albine. Are şi efect
regenerator).
2. Rostopască - infuzie; 10 gr la 200 ml apă. Se beau 3-4 căni pe zi.
3. Pelin - infuzie - 10 gr la 200 ml apă (de 3 ori pe zi) sau pulbere,1vârf de cuţit
înaintea mesei. Cura cu plante medicinale trebuie să fie de 3-6 luni, timp în care
se interzice consumarea grăsimilor animale, a prăjelilor şi a alcoolului.
4. Infuzie de plante medicinale: Sunătoare - 25 gr; Rostopască - 10 gr;
Cimbrişor - 10 gr; Mentă - 10 gr. La1 litru de apă se pun 3 linguri din
amestec. (Se bea 500-1000 ml pe zi).
HERPES
1. Gălbenele - infuzie - 10% din flori. Se tamponează de mai multe ori pe zi.
2. Muşeţel - macerat cu alcool 40 % . Tamponări de mai multe ori pe zi.

HEMOROIZI
l. Ceai din amestec de plante medicinale: creţin (coajă) - 10 gr; coada şoricelului -
10 gr; muşeţel - 10 gr; nalbă - flori - 10 gr. La1litru apă se pun cantităţile
enumerate şi se fierbe 5 min. Se bea 2 căni pe zi.
HIPERTENSIUNE ARTERIALĂ
1. Traista ciobanului - infuzie;1linguriţă la o cană de apă. Se bea de 3 ori pe zi.
2. Tei - infuzie;1linguriţă de flori la o cană de apă. Se bea 2-3 căni pe zi.
3. Amestec de plante medicinale: rozmarin -10 gr; vase - frunze - 20 gr; talpa
gâştii - 10 gr; isop -1O gr; păducel - 20 gr.
Infuzia se prepară din 3-4 linguri de amestec la 200 ml apă. Se bea în doze mici
(3-4 linguri infuzie pe zi).
INFECŢII URINARE
în acest gen de afecţiuni dau rezultate foarte bune plantele folosite în tratarea
cistitelor şi colicilor nefritice.
51
Rezultatele bune se obţin şi din următorul ceai: gălbenele - 10 gr; muşeţel - 10 gr;
valeriană - 10 gr; coada calului - 20 gr.
Infuzia se prepară cu 2 linguri de amestec la l cană apă. Se beau 2-3 căni pe zi.
INSOLAŢIE
1. Gălbenele - ulei; se ung părţile expuse.
2. Cânepă - ulei - ungere pe părţile expuse.:
INSOMNII
1. Mac - ceai; la o cană de apă se pun 2-3 măciulii de mac. Se bea seara câte o
cănită de 100 ml.
2. Ceai calmant cu rol somnifer din amestec de plante: tei - 10 gr; hamei (conuri)
- 10 gr; talpa gâştei - 5 gr; valeriană - 10 gr.
La un litru apă se pun cantităţile menţionate. Se bea seara câte o cană.
3. Ceai sedativ din amestec de plante: tei - 10 gr; sovârv - 5 gr; mentă -1O gr. La
o cană de apă se pun cantităţile menţionate. Se bea seara înainte de culcare.
4. Rozmarin - infuzie - 2 linguriţe la o cană de apă. Se bea înainte de culcare.
LARINGITĂ
1. Potbal- infuzie de frunze şi flori, 2-3 linguri la o cană cu apă. Se bea
îndulcită cu miere, 3-4 căni pe zi. (Se pune şi zeamă de lămâie).
2. Sfeclă roşie - zeamă. Se scobeşte fructul, apoi se pune la cuptor. Lichidul
adunat se bea, 2-3 linguriţe, de 3 ori pe zi.
3. Ceai de plante medicinale combinate: pătlagină - 2 linguri de frunze; sulfină
-1linguriţă de plantă; mentă - 10 gr frunze; nalbă - 10 gr flori. Se pun cantităţile
enumerate în 500 ml apă. Se fierbe 2-3 minute. Se bea câte o cană înainte de
masă.
LEUCOREE
1. Flori de gălbenele - infuzie; 2 linguri la o cană de apă. Se bea 3 căni pe zi.
2. Spălaturi locale cu infuzie de plante medicinale: traista ciobanului - 20 gr;
urzică - frunze uscate - 20 gr; muşeţel - 30 gr.
Se pun cantităţile specificate în 500 ml apă. Se fierb 2-3 minute. Se fac spălaturi
de mai multe ori pe zi.
METROORAGII
1. Infuzie din amestec de plante medicinale: urzică - frunze - 10 gr; coada
şoricelului - 20 gr; traista ciobanului - 30 gr.
La un litru de apă se pune o pătrime din cantitate şi se bea pe parcursul unei zile.
MIGRENĂ
1. Tei - flori - infuzie; 2 linguri !a1cană apă. Se bea la prânz.
2. Mentă - infuzie - 2 linguriţe de frunze la o cană de apă. Se bea 2-3 căni pe zi.
3. Ceai de plante medicinale combinate: tei - 40 gr; levăntică - 10 gr; mentă - 20
gr; rădăcină de valeriană - 30 gr; coada şoricelului - 20 gr.
Se prepară infuzia cu1l de apă la cantităţile specificate. Se bea 2 căni pe zi. 4.
Păducel - infuzie - 2 linguriţe la1cana. Se bea de 1-2 ori pe zi.
NEVRALGII
1. Ceai din plante medicinale: tei - 10 gr; busuioc - 10 gr; brad-muguri - 30 gr;
talpa gâştii - 10 gr; conuri de hamei -. Infuzia din plantele enumerate se prepară
cu1l apă. Se bea 2-3 căni pe zi.
2. Enupăr - frecţii cu ulei. (Soluţia 2% în alcool).
52
3. Mentă - frecţii cu ulei volatil. (2% alcool, soluţie).
OBEZITATE
Această afecţiune este caracterizată prin creşterea greutăţii peste limita admisă,
funcţie de înălţime.
Tratamentele prescrise, indiferent de reţetă. Se combină obligatoriu cu un regim
alimentar sever, sărac în glucide, lipide.
l . Ceai din plante medicinale: cruşin - 20 gr; soc- flori - 20 gr; mătase de
porumb - 20 gr; mesteacăn-frunze - 10 gr.
Decoctul din o lingură de amestec se pune la l cană apă. Se bea neîndulcit de 2-3
ori pe zi.
Ceaiul se consumă înainte de masă .(Fără pâine, zaharuri şi grăsimi animale).
PNEUMONIE
Tratamentul fitoterapeutic naturist, este considerat un adjuvant, care se ia în
paralel cu tratamentul alopat.
1. Ceai de plante medicinale combinate: muşeţel - 20 gr; potbal-frunze - 30
gr; ciuboţica cucului (rădăcină) -10 gr; tei - 30 gr; cimbru - 10 gr. Decoctul
se fierbe 3-4 minute în 2 litri de apă. Se beau 2 căni pe zi (500 ml)
îndulcite cu miere şi zeamă de lămâie.
2. Măceş – ceai. Decoct din 1 lingură fructe la 1 cană apă. Se bea de 2-3 ori
pe zi.
3. Cătină - infuzie; 1-2 linguriţe la1cană apă. Se bea de 2 ori pe zi.
PROSTATITĂ
1. Ghimpe - decoct fiert 5-10 min. într-o cană de apă. Se beau 2 căni de apă pe
zi. 12-16 luni.
2. Ulei de pin volatil - 5-10 picături pe zi, la o cană de apă (eventual ceai de
muşeţel). Se beau 3-4 căni pe zi.
3. Amestec de tătăneasă, gălbenele şi urzică uscată -infuzie;1lingură la1cană apă.
Se beau 2 căni pe zi.
PSORIAZIS
1. Mesteacăn - infuzie din frunze, 5% la 500 ml; macerat glicerinat. Se beau 3
linguriţe pe zi înainte de mese.
2. Stejar - decoct din coajă, 5%. Se fac frecţionări zilnice ale zonei
afectate.
3. Rostopască - pulbere din partea aeriană a plantei. Se face unguent
pentru frecţionarea zonei inflamate. (Unguent glicerinat 5% pulbere, la 100 gr
glicerina. Se păstrează la întuneric, înainte de frecţionare, zona afectată se
spală cu infuzie de muşeţel).
RAHITISM
Tratamentele compensează lipsa vitaminei D în zonele osoase de creştere ale
organismului. Poate fi folosit complementar la tratamentul medical, l. Ceai din
plante medicinale amestecate: măceş- fructe - 30 gr; roiniţă - 30 gr; frunze de nuc
– 30 gr.
Infuzia de plante se face la1litru apă. Se beau 2 căni pe zi
SCORBUT
Boală cauzată de lipsa vitaminei C. Se manifestă prin sângerarea gingiilor.
Bogate în vitamina C sunt: măceşele, cătina, fructele de pădure, lămâia.
53
potbal - infuzie; 2 linguri de frunze uscate la1cană apă. Se beau 2-3 căni pe zi,
complementar la tratamentul medicamentelor.
STOMATITĂ
Inflamarea mucoasei cavităţii bucale.
1. Muşeţel - decoct, 30 gr la1cană apă. Se face gargară de 4-5 ori pe zi.
2. Ceai din plante medicinale în amestec: muşeţel - 20 gr; tei - 10 gr;
salvie-frunze -1O gr; mentă -1O gr.
Decoctul se face la 1 litru apă. Se fierbe 4-5 minute. Se face gargară înainte de
masă şi după.
ULCER GASTRO-DUODENAL
1. Gălbenele - ulei volatil, sau infuzie de plante.
2. Aloe cu propolis - câte1linguriţă înainte de masă.
3. Macerat din alcool 72%, unt de masă - 100 gr la 1/2 1 alcool şi 300 gr
miere de albină. Amestecul se face cald, cam 50-60%, apoi se lasă la întuneric
48 ore. Se bea câte o linguriţă înainte de masă.
4. Ulei de măsline - 25 gr înainte de masă sau câte o linguriţă. (Se evită
mâncărurile condimentate sau cu aciditate mare).
TRANSPIRAŢIE
1. Ceai din plante „antisudoripare" : nuc-frunze -30 gr; coada calului - 20 gr; pir-
rizomi - 30 gr. Decoctul se fierbe în1litru apă, timp de 15-20 minute. Se beau 2-3
căni pe zi.
2. Stejar - coajă. Decoct 30-40 gr la1litru apă. Se beau 2 căni pe zi.
VĂRSĂTURI
1. Mentă - frunze. Decoct din 2-3 linguriţe la 1 litru apă. Se bea neîndulcit,
rece, în înghiţituri mici.
2. Ceai din plante combinate: ciuboţica cucului -10 gr; talpa gâştii - 30 gr; tei-
flori - 10 gr; mentă-frunze - 10 gr. Decoctul se fierbe 3-4 minute. La l cană se pun
2 linguriţe de amestec. Se beau 3-4 căni pe zi.
3. Săpunăriţă - rădăcini, decoct de 2-3 linguriţe rădăcini la1cană apă.
Se beau 2 căni pe zi înainte de masă.
(Sunt indicate şi alte infuzii de plante medicinale cu acţiune de calmare).

54
Motto: "Odată cu merele clin pom se culeg .y/ viermii. "

— CAPITOLUL 7 —
HRANA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE

Reţetele pe care le inserăm în această lucrare, vă vor da o idee despre dieta


tipică grupelor sangvine, studiată de nutritionista Diana Khader.,
In varianta ei, conţinutul de calorii este moderat, oferindu-se şi alternative cu
limitări proteice, pentru uşurarea controlului asupra greutăţii.
Unele ingrediente sunt contraindicate (sare, piper, boia de ardei iute), dar în
cantităţi mici, pot fi tolerate de organism. Prezenta lor vizează doar păstrarea
gustului tipic mâncării, astfel ca persoana care o consumă să nu aibă senzaţia
regimului.
*.
In cazul dietelor severe, se renunţă la aceste adjuvante, prin compensarea lor cu
înlocuitori toleraţi.

MODEL DE DIETĂ PENTRU GRUPA SANGVINĂ O


EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR 1
MENIU STANDARD

Mic dejun
- 2 felii de pâine prăjită cu unt sau unt de soia
- 20 dl suc de legume (morcov, ţelină, sfeclă)
- banană
- ceai verde sau ceai de plante
Prânz
- friptură de vită, 180 g
55
- salată de spanac
- felii de măr sau de ananas
- apă sau sifon
Gustarea de după-amiază
- 1felie de prăjitură simplă cu sos de mere
- ceai verde sau de plante
Cina
- tocană de miel cu sparanghel
- mere coapte
- cartof dulce
- fructe proaspete amestecate - mure, kiwi, struguri, piersici
- sifon sau ceai de plante (bere sau vin - permise)

ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE


Mic dejun
- 1felie de pâine Graham prăjită cu gem integral-natural, cu conţinut scăzut de
zahăr
Prânz
- friptură de vită, 80 g până la 120 g
Gustarea de după-amiază
- felii de morcov şi baghete de ţelină
- felii de fructe
- prăjituri de orez cu un strop de miere
Cina
- anghinare opărită, cu suc de lămâie (evitaţi berea şi vinul)

EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR 2


MENIU STANDARD
Mic dejun
- 2 felii de pâine neagră sau Graham cu unt dulce, gem, sau unt de mere
- 2 ouă fierte (ochi românesc)
- 2 dl suc de ananas
- ceai verde sau ceai de plante
Prânz
- salată de pui - felii de piept de pui, maioneză, struguri verzi, nucă
- 1 felie de pâine de secară sau salată de legume verzi
- 2 prune
- apă sau sifon
Gustare de după-amiază
- seminţe de dovleac şi nuci, sau prăjituri de orez cu unt de migdale, sau
smochine, curmale, prune uscate
Cină
- friptură de peşte arăbească
- salată de fasole verde (fasole căţărătoare)
- verdeţuri opărite şi perpelite cu suc de lămâie
56
- ceai verde sau ceai de plante (berea şi vinul — permise, dar nu în fiecare zi)

ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE


Mic dejun
- l felie de pâine neagră sau Graham cu unt de mere
- 1ou fiert (ochi românesc)
Prânz
- piept de pui fiert
- andive şi roşii
- foi de salată
Gustarea de după-amiază
- 2 dl suc de legume
- 2 fin crisp sau prăjituri de orez cu jeleu natural, cu conţinut scăzut de zahăr
Cină
- friptură de peşte (evitaţi berea şi vinul)

EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR 3


MENIU STANDARD

Mic dejun
- granola de arţar şi nucă cu lapte de soia
- 1ou fiert (ochi românesc)
- 2,5 dl suc de ananas sau prune uscate
- ceai verde sau ceai de plante
Prânz
- 120—180 g pateu de carne de vită măcinată
- 2 felii de pâine intermediară sau Graham
- salată de verdeţuri asortată — lăptuci, pătrunjel, ceapă roşie, morcovi,
castravete
- asezonare cu ulei de măsline sau suc de lămâie
- apă sau ceai de plante
Gustarea de după-amiază
- 2 prăjituri din fulgi
- roşcove
- ceai verde sau de plante
Cină
- kiftă cu legume prăjite
- orez brun cu un strat de unt
- ceai de plante

ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE


Mic dejun
- orez expandat cu lapte degresat
Prânz
- 120 g de pateu de carne de vită măcinată (fără pâine)
57
Gustarea de după-amiază
- fructe amestecate
Cină
- salată de andive (evitaţi berea sau vinul)

REŢETE

1. Friptură de vită: 1500 g carne de vită, sare, piper şi cuişoare englezeşti după
gust. 6 căţei de usturoi, ulei de măsline, frunze de dafin.
Se îndepărtează grăsimea şi se pune carnea în tigaie. Se asezonează şi se fac
despicături, introducând căţei de usturoi tăiaţi şi frunze de dafin. Se unge carnea
cu ulei de măsline.
Se pune friptura neacoperită în cuptor la 175° C timp de 90 minute, sau până
când se înmoaie carnea. Suficient pentru 6 persoane.
2. Tocană de miel cu sparanghel: 500 g de frunze proaspete de sparanghel, 150
g carne de miel, tăiată sub formă de cuburi,1ceapă de dimensiuni medii tăiată, 3
linguriţe de unt dulce nesărat,1ceaşcă de apă, sare, piper şi cuişoare englezeşti
după gust, sucul de la1lămâie.
Tăiaţi frunzele de sparanghel în bucăţi de 5 cm lungime, aruncând porţiunea tare
de la bază. Spălaţi-le şi uscaţi-le.
Perpeliţi carnea şi ceapa în unt până devin de culoare brun deschis. Adăugaţi apă,
sare, şi mirodenii. Coaceţi până se înmoaie. Adăugaţi
sparanghelul. Fierbeţi la foc mic 15 minute sau până când se înmoaie. Adăugaţi
sucul de lămâie. Rezultă 2 porţii.
3. Salată de spanac: 2 grămezi de spanac proaspăt, 1 grămadă praz, tăiat,
sucul de la 1lămâie, 1/4 linguriţă de ulei de măsline, sare şi piper după gust.
Spălaţi spanacul bine. Scurgeţi-1 şi tocaţi-1. Presăraţi cu sare. După câteva
minute, stoarceţi excesul de apă. Adăugaţi prazul, sucul de lămâie, uleiul, sarea şi
piperul. Se serveşte imediat. Rezultă 6 porţii.
4. Friptură de peşte:1peşte mare cu carne albă (1000—1500 g) sau alt peşte, suc
de lămâie şi sare după gust,1ceaşcă de ulei,1linguriţă boia,1linguriţă chimion
(opţional).
Preîncălziti cuptorul la 175° C,
Spălaţi peştele. Presăraţi-1 cu sare şi suc de lămâie. Lăsaţi-1 astfel 30 minute.
Scurgeţi-1.
Ungeţi peştele cu ulei şi mirodenii şi pimeţi-1 într-o tavă de cuptor. Pentru a
preveni uscarea peştelui, înveliţi-1 cu o folie uşor unsă cu ulei. Coaceţi 30-40
minute, sau până când peştele este moale şi prinde o uşoară crustă. Rezultă 4-5
porţii.
5. Salată de fasole verde: 500 g de fasole verde, sucul dintr-o lămâie, 3 linguriţe
ulei de măsline, 2 căţei de usturoi zdrobiţi, 1-3 lingurile sare.
Spălaţi fasolea verde proaspătă, îndepărtaţi aţele. Tăiaţi păstăile în bucăţi de 5
cm.
Fierbeti până la înmuiere în apă multă. Scurgeţi. După răcire, puneţi fasolea
într-un castron de salată. Asezonaţi după gust cu suc de lămâie, ulei de măsline,
usturoi şi sare. Rezultă 4 porţii.
58
MODEL DE DIETA PENTRU GRUPA SANGVINĂ A

EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR1


MENIU STANDARD

Mic dejun
- apă cu lămâie (la sculare)
- făină de ovăz cu lapte de soia şi sirop de arţar sau melasă
- suc de grape-fruit
- cafea sau ceai de plante
Prânz
- salată grecească (lăptuci tocate, ţelina, ceapa verde, castravete, stropite cu
brânză fermentată. lămâie şi mentă proaspătă)
- măr
- 1felie de pâine de grâu germinat
- ceai de plante
Gustarea de după-amiază
- 2 prăjituri de orez cu unt de arahide
- 2 prune
- ceai verde sau apă
Cină
- pâine prăjită cu gem de fructe
- iaurt congelat
- cafea sau ceai de plante (vin roşu dacă doriţi)

ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE


Mic dejun
- fulgi de porumb cu soia
- lapte şi afine
Gustarea de după-amiază
- 2 prăjituri de orez cu miere
Cină
- peşte prăjit cu fasole verde, praz, mazăre de iarnă

EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR 2


MENIU STANDARD
Mic dejun
- apă cu lămâie (la sculare)
- omletă cu soia
- suc de grape fruit
- cafea sau ceai de plante
Prânz
- supă de legume
- salată verde asortată
59
- l felie pâine de secară
- apă sau ceai de plante
Gustarea de după-amiază
- prăjituri cu felii de roşcove sau iaurt cu fructe
- ceai de plante
Cină
- chifteluţe de curcan cu roşii
- salată de fasole căţărătoare
- iaurt congelat cu conţinut scăzut de grăsimi
- cafea sau ceai de plante
- (vin roşu dacă doriţi)

ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE


Mic dejun
- 1ou fiert (ochi românesc)
- 1/2 ceaşcă de iaurt cu conţinut scăzut de grăsimi, cu bucăţi de fructe
Gustarea de după-amiază
- peşte alb cu legume crude

EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR 3


MENIU STANDARD
Mic dejun
- apă cu lămâie (la sculare)
- granola de arţar şi nucă cu lapte de soia
- prune uscate, morcovi, sau suc de legume
- cafea sau ceai de plante
Prânz
- supă de fasole neagră
- salată verde asortată
Gustarea de după-amiază
- pâine de caise
- cafea sau ceai de plante
Cină
- friptură arăbească de peşte sau peşte la grătar
- salată de spanac
- fructe proaspete amestecate cu iaurt
- ceai de plante
- vin roşu dacă doriţi

ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE


Mic dejun
- orez expandat cu lapte degresat
Prânz
- somon rece pe frunze de salată cu suc de lămâie şi ulei de măsline (în lipsă
ştiucă, şalău, plătică)
Gustarea de după-amiază
60
- 1/2 ceaşcă de iaurt simplu cu un strop de miere
Cină
- friptură de peşte

REŢETE
1. Salată de fasole căţărătoare: 500 g de fasole verde căţărătoare, sucul de la o
lămâie, 3 linguri de ulei de măsline, 2 căţei de usturoi, zdrobiţi, 2-3 linguri de
sare.
Spălaţi cu grijă fasolea verde proaspătă, îndepărtaţi aţele. Tăiaţi-o în
bucăţele de 5 cm. .Fierbeţi-o în apă multă, până la înmuiere Scurgeţi-o.
După ce s-a răcit, puneţi-o într-un castron pentru salată. Asezonaţi după gust cu
suc de lămâie, ulei de măsline, usturoi şi sare. Rezultă 4 porţii.
2. Pâine de caise:1şi 1/4 ceaşcă de iaurt simplu degresat,1ou de casă,1ceaşcă
caise conservate (îndulcite cu suc de fructe), 2 ceşti de faină de orez brun, 1
linguriţă de cuişoare englezeşti pisate,1linguriţă de scorţişoară pisată,1linguriţă
nucşoară pisată,1şi 1/4 linguriţă bicarbonat de sodiu, 1 ceaşcă caise tocate,
uscate, 1 ceaşcă stafide negre.
Ungeţi o tigaie de dimensiuni obişnuite şi încălziţi cuptorul la 175° C. într-un
castron de dimensiuni medii, amestecaţi iaurtul, oul, şi gemul. Adăugaţi1ceaşcă de
făină şi jumătate din mirodenii, plus bicarbonatul de sodiu. Amestecaţi
până când aluatul este umezit uniform.
Adăugaţi restul de făină şi de mirodenii. Dacă amestecul este prea consistent,
puteţi adăuga câteva picături de apă rece sau lapte de soia vani-lat. înglobaţi în
aluat caise şi stafide negre.
Turnaţi aluatul în tigaia gresată şi ţineţi la cuptor timp de 30-40 minute până
când este copt. îndepărtaţi pâinea din tigaie şi răciţi-o pe un grătar de sârmă.
3. Umplutură pentru peşte: 1/3 ceaşcă de nuci de pin sau migdale pisate, 2
linguri de ulei de măsline,1ceaşcă de pătrunjel tocat, 3 căţei de usturoi zdrobiţi,
sare, piper, şi cuişoare englezeşti după gust.
Prăjiţi nucile în ulei de măsline până devin uşor rumenite. Adăugaţi pătrunjel şi
mirodenii şi prăjiţi timp de1minut. Umpleţi peştele crud cu amestecul. Rezultă 4
sau 5 porţii.
4. Salată de spanac: 2 legături de spanac proaspăt,1legătură arpagic tocat,
sucul de la1lămâie, 1/4 lingură de ulei de măsline, sare şi piper după gust.
Spălaţi bine spanacul. Scurgeţi-1 şi tocaţi-l. Presăraţi-1 cu sare. După câteva
minute, stoarceţi excesul de apă. Adăugaţi arpagicul, sucul de lămâie, uleiul, sarea
şi piperul. Serviţi imediat. Rezultă 6 porţii.

MODEL DE DIETA PENTRU GRUPA SANGVINA B

EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR l


MENIU STANDARD

Mic dejun
61
- Cocktail din sucuri de citrice
- 2 felii de pâine Graham cu iaurt cu mirodenii
- ochiuri de ouă
- ceai verde
Prânz
- salată grecească: lăptuci, castravete, arpagic, ţelină, brânză feta, ulei şi lămâie
:
- banană
- ceai de plante cu gheaţă
Gustarea de după-amiază
- prăjitură quinoa cu sos de mere
- ceai de plante
Cină
- tocană de miel cu sparanghel
- orez brun cu şofran
- legume opărite (varză roşie, varză de Bruxelles)
- iaurt congelat

ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE


Mic dejun
- 1felie de pâine de secară
Gustarea de după-amiază
- brânză cu conţinut scăzut de grăsimi cu felii de pere
Cină
- friptură de pulpă de miel cu sparanghel

EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR 2


MENIU STANDARD
Mic dejun
- nectar de caise sau morcov
- cereale cu tarate de orez cu banană şi lapte degresat
- suc de struguri sau cafea
Prânz
- 1felie subţire de brânză
- 1felie subţire de piept de curcan
- 2 felii de pâine de secară albă
- muştar sau maioneză
- salată verde
- ceai de plante
Gustarea de după-amiază
- iaurt îndulcit cu suc de fructe
- ceai de plante
Cină
- peşte prăjit
- legume opărite
- ingame prăjite cu rozmarin
- fructe proaspete amestecate
62
- ceai de plante sau cafea
- vin, dacă doriţi

ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE


Gustarea de după-amiază
- 2 felii de piept de curcan
- 1felie de pâine de secară albă
- numai muştar

EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR 3


MENIU STANDARD
Mic dejun
- suc de morcov
- granola de arţar şi nucă cu lapte de capră
- 1ou moale
- ceai verde şi suc de grape-fruit
Prânz
- salată de spanac
- 1/2 ceaşcă de ton cu apă şi maioneză
- 2 prăjituri de orez
- ceai de plante
Gustarea de dupa-amiaza
- pâine de caise
- măr
- ceai de plante sau cafea
Cină
- nectar de fructe
- salată verde
- iaurt congelat
- ceai de plante
- vin, dacă doriţi

ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE


Mic dejun
- orez expandat cu lapte de capră
Prânz
- 1/2 ceaşcă de ton simplu
- 1felie de pâine Graham
Gustarea de după-amiază
- iaurt cu conţinut scăzut în grăsimi cu stafide

REŢETE
1. Iaurt cu mirodenii: 2 litri de iaurt simplu, degresat, 2 căţei de usturoi tocat
mărunt,1linguriţă de timian,1linguriţă de busuioc,1linguriţă de oregano, sare şi
piper după gust,1linguţă de ulei de măsline.
Puneţi iaurtul cu lingura într-un tifon. Legaţi tifonul cu sfoară şi lăsaţi iaurtul să
63
se scurgă deasupra chiuvetei timp de 4 şi 1/2 până la 5 ore.
Scoateţi iaurtul din tifon şi amestecati-1 cu toate mirodeniile şi cu uleiul într-un
castron. Acoperiţi amestecul şi răciţi-1 timp de 1-2 ore înainte de a-1 servi. Este
foarte bun servit cu legume crude.
2. Orez brun cu sofran: 3 linguri de ulei de măsline,1ceapă spaniolă sau roşie
mare,1linguriţă de coriandru tocat,1linguriţă de nucşoară, 2 păstăi de nucşoară
(folosiţi doar seminţele din interior),1linguriţă de sofran, 2 linguri de apă de
trandafiri (găsită în magazinele cu specific oriental), 2 ceşti de orez brun, 4 ceşti
de apă filtrată (la fierbere), încingeţi uleiul şi perpeliţi ceapa cu mirodeniile cu
excepţia şofranului timp de 10 minute la foc mic. într-un vas separat zdrobiţi
firele de sofran şi adăugaţi-le la amestecul care fierbe la foc mic. Adăugaţi
jumătate din apă de trandafiri la amestecul cu ceapă. Fierbeţi la foc mic alte 15
minute şi apoi adăugaţi orezul cu apă la fierbere. Coaceţi timp de 35-40 minute.
Chiar înainte de servire, adăugaţi restul apei de trandafiri. Rezultă 4 porţii.
3. Ingame prăjite cu rozmarin: 5-6 ingame de dimensiuni medii, tăiate în
patru, 1/4 ceaşcă de ulei de măsline,1lingură de rozmarin proaspăt sau 2 linguriţe
de rozmarin uscat, praf de ardei roşu sau mirodenii Cajun.
Amestecaţi toate ingredientele şi puneţi-le într-un vas termorezistent. Coaceţi în
cuptor la 175-190° C timp de1oră. Este o mâncare minunată. Servite cu salată
verde sau legume perpelite. Rezultă 4 porţii.
4. Granola de arţar şi nucă: 4 ceşti de ovăz,1ceaşcă de tarate de orez, 1/2
ceaşcă de fructe de merişor uscate, 1/2 ceaşcă de stafide uscate, 1ceaşcă de nuci
zdrobite,1linguriţă de esenţă de vanilie 1/4 ceaşcă de ulei de canola, 3/4 ceaşcă de
sirop de arţar.
Preîncălziţi cuptorul la 120° C. Amestecaţi într-un castron mare ovăzul, taratele
de orez, fructele uscate, nucile şi vanilia.Adăugaţi uleiul şi amestecaţi
uniform.Turnaţi siropul de arţar şi amestecaţi bine până când se umectează
uniform.
Amestecul trebuie să fie crocant şi lipicios, întindeţi într-o tavă de cuptor şi
coaceţi timp de 90 minute, amestecând la fiecare 15 minute pentru a asigura o
prăjire uniformă, până când devine brun-auriu şi uscat. Răciţi-1 bine şi păstraţi-1
într-un recipient etanş.

MODEL DE DIETĂ PENTRU GRUPA SANGVINĂ AB

EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR l


MENIU STANDARD
Mic dejun
- apă cu lămâie la sculare
- 2,5 dl de suc de grape-fruit diluat
- 2 felii de pâine Graham sau intermediara
- brânză cu iaurt şi plante
- cafea
Prânz
- 120 g de felii de piept de curcan
64
- 2 felii de pâine de secară
- salată "Caesar"
- 2 prune
- ceai de plante
Gustarea de dupa-amiaza
- prăjitură cu brânză şi tofu
- ceai de plante cu gheaţă
Cina
- omletă simplă
- legume perpelite
- salată combinată de fructe
- cafea decofeinizată
- vin roşu dacă doriţi

ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE


Mic dejun
- 1 felie de pâine Graham sau secară
- 1ou (ochi românesc)
Prânz
- 1 felie de pâine de secară sau 2 biscuiţi de secară
Gustarea de după-amiază
- 1/2 ceaşcă de iaurt degresat cu fructe

EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR 2


MENIU STANDARD
Mic dejun
- apă cu lămâie la sculare
- suc de grape-fruit diluat
- granola de arţar şi nuci cu lapte de soia
- cafea
Prânz
- tabbouleh
- ciorchine de strugure sau măr
- ceai de plante cu gheaţă
Gustare de după-amiază
- prăjituri cu felii de roşcove
- cafea sau ceai de plante
Cina
- friptură de iepure
- salată de fasole căţărătoare
- budincă de orez
- iaurt congelat
- cafea decofeinizată
- vin roşu, dacă doriţi

65
ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE
Gustarea de după-amiază
- pepene dulce cu brânză degresată
Cina
- broccoli şi conopidă opărită

EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR 3


MENIU STANDARD
Mic dejun
- apă cu lămâie la sculare
- suc de grape-fruit diluat
- 1ou fiert
- 2 felii de pâine Graham cu unt organic de migdale
- cafea
Prânz
- clătite cu tofu şi sardine
- salată verde asortată
- 2 prune
- ceai de plante
Gustarea de după-amiază
- iaurt îndulcit cu suc de fructe
Cina
- somon prăjit cu măr proaspăt şi lămâie
- orez brun cu şofran
- salată de spanac
- cafea decofeinizată
- vin roşu, dacă doriţi

ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE


Mic dejun
- 1 felie de pâine Graham sau intermediară cu gem cu conţinut scăzut de zahăr
Prânz
- tofu şi legume perpelite
Cina
-sparanghel

REŢETE
1. Salată de mei:1ceaşcă de mei copt,1legătură de ceapă verde tocată, 4 legături
de pătrunjel tocat,1legătură de mentă tocată, sau 2 linguri de mentă uscată, 1
castravete mare, cojit şi tocat (opţional), 1/3 ceaşcă de ulei de măsline, sucul de la
3 lămâi,1linguriţă de sare.
Puneţi meiul într-un castron mare. Adăugaţi toate legumele tocate şi amestecaţi
bine. Adăugaţi uleiul, sucul de lămâie şi sarea. Se serveşte pe lăptuci verzi,
proaspete. Consumaţi cu frunze de lăptuci, frunze moi de viţă-de-vie sau cu
furculiţa. Este un aperitiv răcoritor sau o salată de picnic. Rezultă 4 porţii.
2. Friptura de iepure: 2 iepuri,1ceaşcă de oţet din cidru de mere,1ceapă mică
66
tocată, 2 linguriţe de sare, 1/4 ceaşcă de apă,1ceaşcă de făină de orez sau pesmet
din pâine fără grâu, 1/4 linguriţă de piper, un praf de scorţişoară, 1/3 ceaşcă de
margarină. Curăţaţi şi tranşaţi iepurii. Marinaţi carnea în oţet, ceapa şi apa
sărată timp de câteva ore înainte de a o găti. Stoarceţi carnea. Amestecaţi făina,
sarea şi mirodeniile într-o farfurie. Tăvăliţi bucăţile de carne în margarina
topită, apoi în făină sau în amestecul de pesmet până când este bine acoperită.
Coaceţi în cuptor la 190° C timp de 30-40 minute. Rezultă 4-6 porţii.
3. Clătite cu tofu şi sardine:1 cutie de sardine dezosate, 2 felii de 5 cm de tofu
de consistenţă medie sau fermă, 1/4 linguriţă de praf de hrean, un strop de oţet de
cidru, ulei de măsline. Zdrobiţi sardinele cu furculiţa până devin păstoase.
Zdrobiţi tofu în pasta de sardine. Presăraţi praful de hrean. Adăugaţi un
strop de oţet. Continuaţi să amestecaţi ingredientele până la omogenizare.
Porţionaţi amestecul în părţi mici. încălziţi o cantitate mică de ulei de măsline
într-o cratiţă groasă. Rumeniţi turtiţele pe ambele părţi sau rumeniţi-le la gril.
Această reţetă se asortează bine cu o salată. Rezultă 2 porţii.
4. Orez brun cu sofran: 3 linguri de ulei de măsline,1ceapă mare spaniolă sau
roşie,1linguriţă de coriandru pisat,1linguriţă nucşoară, 2 păstăi de nucşoară
(folosiţi doar seminţele din interior),1linguriţă de sofran, 2 linguri de apă de
trandafiri (se găseşte în magazinele cu specific oriental), 2 ceşti de orez brun, 4
ceşti de apă filtrată (la fierbere).încingeţi uleiul şi perpeliţi ceapa cu
mirodeniile cu excepţia şofranului timp de 10 minute la foc mic. într-un vas
separat zdrobiţi şofranul şi adăugaţi-le la amestecul care fierbe la foc mic.
Adăugaţi jumătate din apa de trandafiri la amestecul cu ceapă. Fierbeţi la foc mic
alte 15 minute şi apoi adăugaţi orezul cu apă la fierbere. Coaceţi timp de 35-40
minute. Chiar înainte de servire, adăugaţi restul apei de trandafiri.
Rezultă 4 porţii

67
Motto: "Omul se otrăveşte o
viaţă întreagă şi sfârşeşte
din cauze naturale "

— CAPITOLUL 8 —
DEZINTOXICAREA DE LA A LA Z

Tratament de dezintoxicare
In ziua dezintoxicării nu se mănâncă după ora 14:00 cu excepţia celor cu diabet
care pot mânca normal.
Mod de administrare
Ora 18:00 - se bea o cană de 250 ml din sticla mare, după care se poate bea apă.
Ora 20:00 - se bea o cană de 250 ml din sticla mare, după care se poate bea apă.
Ora 22:00 - se agită sticla mică uleioasă şi se bea toată împreună cu sucul
de la două lămâi, după care se stă pe partea dreaptă 20-30 minute. A doua zi la ora
5:00 (dimineaţa) - se bea restul din sticla mare, se stă în pat o oră, după care se
mănâncă 3 mere.
ATENŢIE!!!
Veţi avea multe scaune (aşa este normal) Vă rog să vă controlaţi scaunul.
După tratament se vor bea zilnic 1-2 căni de apă pe stomacul gol.

Tratament naturist
DIMINEAŢA
68
- Cură cu ulei: 10 minute
- Extract nr. 1: 3 picături în 100 ml apă
- Baie de trunchi: 10 minute
- Masă (regim alimentar)
- Extract nr. 3: o picătură în 100 ml apă
- Clismă cu cafea: 5 minute
PRÂNZ
Masă (regim alimentar)
SEARA
- Cură cu ulei: 10 minute
- Extract nr. l: 3 picături în 100 ml apă
- Baie de trunchi: 10 minute
- Masă (regim alimentar)
- Extract nr. 3: o picătură în 100 ml apă
- Clismă cu cafea: 5 minute
ATENŢIE!!!
Persoanele care au tensiune vor face clisme cu ceai de muşeţel!

Reacţii ce pot apare în timpul tratamentului

1. Febră, frisoane, transpiraţii abundente.


2. Migrene, dureri musculare, inflamaţii ale articulaţiilor.
3. Stări de agitaţie datorate mişcăm toxinelor la nivel cerebral.
Acestea apar doar în prima perioadă de tratament. Pacienţii vor fi irascibili, nu le
va conveni nimic, vor căuta să se certe din orice. Se vor administra calmante,
familia va încerca să treacă peste aceste stări cu mult tact şi înţelegere.
4. Stări de vomă, greaţă. Acestea apar în momentul în care are loc curăţarea
ficatului. Duodenul nu poate prelua toate sucurile biliare din ficat, astfel că o parte
din ele vor refula în stomac dând stările arătate mai sus. Se va consuma mult
ceai de mentă şi fulgi de ovăz. Este foarte bine dacă bolnavul reuşeşte să vomite.
5. în timpul tratamentului toate bolile cronice ascunse ale bolnavului se vor
acutiza. astfel că vor putea apărea stări de inflamaţie conjugate de 2-3 afecţiuni
deodată, în momentul când aceste stări apar, este foarte bine ca bolnavul să-şi
aducă aminte de afecţiunile mai vechi tratate cu medicamente, pe care le
considera "vindecate" şi îi va fi mult mai uşor să treacă peste aceste crize de
vindecare.
6. în cazul unor ciroze sau cancere hepatice, este posibil să apară trecătoare
stări icterice, din cauza cantităţii mari de bilirubină acumulate în ficat.
7. Dacă bolnavul prezintă o piele sănătoasă, este posibil ca aceasta să se umple
de coşuri sau alte bubiţe (erupţii), datorate puterii organismului de a scoate în
exterior o anumită cantitate de toxine.
8. Urina multor bolnavi va căpăta o culoare şi un miros deosebit, mai ales dacă
sfera renală este afectată.
Explicaţii
1. CURA CU ULEI: se ia o lingură cu ulei de floarea soarelui rafinat, se
mestecă în gură timp de 10 min., după care se scuipă şi se curăţă limba cu o
69
periuţă de dinţi.
2. EXTRACTUL NR. 1: 3 picături de pipetă din acest extract, se vor amesteca
cu 100 ml apă. Extractul se va ţine la întuneric, iar pipeta nu se va spăla şi nici
nu se va folosi la alt extract.
3. BAIE DE TRUNCHI: cu o bucată de pânză aspră înmuiată în apă rece
(20° C), se freacă abdomenul numai de sus în jos timp de 10 min., bolnavul
stând cu picioarele într-un lighean cu apă caldă. După 2-3 zile e posibil să apară
în zona masată mici pustiile (semn de drenaj); se continuă masajul.
4. REGIM ALIMENTAR: alimente permise:
- fructe şi sucuri de fructe obţinute cu ajutorul storcătorului de fructe: mere,
portocale, grape fruit, kiwi, mandarine, lămâi, stafide (dimineaţa);
- legume sub formă de salate, sucuri: varză, morcovi, ţelină, sfeclă roşie, ridiche
neagră, usturoi, ceapă, praz, salată verde, urzică, spanac, lobodă, pătrunjel,
păstârnac, mazăre, cartofi (copţi, fierţi);
- carne albă (peşte, curcan sau pui); cereale: fulgi de ovăz, orz, secară, grâu, orez
decorticat, porumb fiert; pentru îndulcirea alimentelor se va utiliza mierea de
albine de provenienţă sigură;
- ceaiurile de plante neîndulcite;
- pâine neagră, graham (nu se va folosi proaspătă), mămăligă;
- sarea este interzisă.
5. EXTRACT NR. 3: o picătură se amestecă cu 100 ml apă.
6. CLISMA CU CAFEA (SAU CEAI DE MUŞEŢEL pentru
persoanele cu tensiune): două linguri de cafea proaspăt măcinată se fierb zece
minute în 700 ml apă. Cafeaua călduţă se strecoară şi se introduce în intestin cu
ajutorul irigatorului, unde se va ţine aproximativ 5 minute, bolnavul fiind culcat
pe partea dreaptă, cu picioarele uşor îndoite la piept (două linguri de muşeţel
la 700 ml apă).
Rolul clismelor

Clisma, această modalitate importantă de eliminare a toxinelor din


organism, este un adjuvant terapeutic, o formă de îndepărtare a gunoiului, de
recâştigare a vitalităţii, încorsetat în mantia unei false pudori, omul de azi,
grăbit şi greşit informat, se consideră apărat de medicamente (fată de constipaţii).
Prin clismă nu urmărim doar prevenirea constipaţiei, ci şi asigurarea
funcţionării - din aproape în aproape - a tuturor organelor interne, de jos în sus,
terminând cu plămânii, inima, cu tonusul vital, întârzierea digestiei şi a eliminării
deşeurilor este cauză şi efect pentru lenevirea intestinelor.
De ce se spune "arăţi ca un constipat". pentru că ai înfăţişarea unui om
obosit, apatic, irascibil, lipsit de vlagă, ros de suferinţă. Nici un medicament nu
rezolvă cauza, ci este doar simtomatic. Organismul are suficiente resurse pentru a-
şi echilibra funcţiile, dacă ştim să ne comportăm cu măsura cuviinţei,
neîntrecând limitele rezonabile în alimentaţie, efort, surescitare.
În al doilea rând, să reţinem un lucru foarte important, şi anume că deşi
avem scaun zilnic, nu eliminăm decât preaplinul!
Toxinele se resorb, repuse în circulaţia sanguină, cauzând otrăvirea
generală, de obicei ascunsă (obosirea progresivă a persoanei).
70
Curăţirea intestinului gros este o terapie blândă. Spală-ţi intestinul aşa cum
îţi speli şi faţa.
Durerile de cap, spre exemplu, sunt semnul care arată că eliminările nu se
fac în măsura necesarului, în acest caz tubul digestiv suferă de o stare
patologică la nivelul colonului, unde se produce o supraîncărcare. De aici
necesitatea de a proceda, din când în când, la irigaţii ale colonului, în caz de
febră, astenie, oboseală accentuată, dureri ale stomacului şi ale altor organe
interne, apelaţi la acest remediu clasic, a cărei eficienţă a fost verificată, nu de
câţiva ani, ci de mii de ani, din totdeauna am putea spune. Toxinele neeliminate
irită sistemul nervos, cauzează insomnii, absenţa randamentului la muncă,
oboseală cronică, durere, boală.
Este demn de remarcat modul în care se înnoieşte faţa celui care face
periodic clismă. Faţa cu pete roşii începe să se descongestioneze şi să-şi recapete
aspectul normal. Ochii tulburi devin limpezi, privirea nesigură devine fermă, tenul
spre maro-gri al fumătorului se luminează, obrazul gri-palid al celor obosiţi
devine mai liniştit, primeşte consistenţă, fineţe şi prospeţime. Ochii încep să se
lumineze, pielea devine elastică şi fină, se netezesc ridurile.
Saint-Simone în "Memoriile" sale, vorbeşte despre purgaţiile ce le făceau
cei de la curtea "Regelui Soare" Ludovic al XlV-lea al Franţei, conştient de rolul
acestora în menţinerea tinereţii, virilităţii şi a stării de sănătate.
Cine nu crede în şansa vindecării prin sine însuşi, refuzând să se ajute
singur, apelând la darurile naturii, consimte la boală, ignorantă, suferind, dar cu ce
preţ?
Clismă se face astfel: vă aşezaţi pe coate şi pe genunchi şi introduceţi
canula unsă cu grăsime adânc în anus. în timp ce lăsaţi lichidul să intre, staţi cât
mai relaxat. Apoi faceţi câteva mişcări, astfel încât să asiguraţi spălarea completă
a intestinului gros. Ajută rapid la îndepărtarea senzaţiei de foame, a durerilor de
cap şi de încheieturi.
Prin clismă creşte rezistenţa organismului la agresorii externi întrucât 70%
din imunitate o dau intestinele.
Profilactic, omul sănătos, chiar dacă are un tranzit bun, să facă una-două
clisme pe săptămână, în caz de constipaţie, febră, răceli, migrene, impotenţă, alte
afecţiuni cronice, dureri insuportabile, faceţi una-două clisme pe zi. în fond,
aceasta ţine de nivelul de informare şi de educaţia fiecăruia dintre noi.
Multe persoane sunt constipate deoarece ele nu beau destulă apă. Dacă vrei
să fii sănătos este indispensabil să bei minim 2 litri de apă pe zi, deoarece
alimentele formează o pastă în stomac şi în intestin, din care sunt extrase
substanţele nutritive. Astfel, când reziduurile ajung în colon, ele formează o
masă dură şi uscată care adesea nu poate fi eliminată fără să provoace dureri.
Singurul mijloc de a elimina această masă este acela de a asigura umidificarea
corectă. Laxativele care se vând în comerţ sunt iritante astfel încât intestinele
ajung să aspire prin pereţii lor umiditatea sângelui provocând astfel
deshidratarea, în prezent mâncăm alimente artificiale, conserve, care adesea au
un volum mic. Reziduurile nu sunt suficiente pentru umplerea intestinului şi
mişcările intestinale nu pot duce la eliminarea lor. Este indispensabil să se
supravegheze regimul alimentar. Voi repeta mereu faptul că modul de hrănire,
71
consistenţa alimentaţiei şi consumul de apă sunt factori indispensabili în
păstrarea sănătăţii. Persoanele care mănâncă prea repede vor avea în mod cert
probleme de digestie întrucât stomacul este forţat să lucreze de două ori mai
mult. In lumea de astăzi, majoritatea oamenilor au supărătorul obicei ca după ce
mănâncă să se repeadă în stradă, să alerge după autobuz sau după cumpărături.
Intestinul nu are timpul necesar să-şi ducă la îndeplinire sarcina, se lasă păgubaş
şi devine din ce în ce mai leneş. Natura nu ţine cont de programul nostru zilnic şi
trebuie să i se lase timp să lucreze.

ARGILA este un adevărat miracol!

În experienţa personală de 15 ani am asistat la vindecări spectaculoase în


multe afecţiuni pentru care medicina practicată la cel mai înalt nivel nu mai avea
soluţii.
ARGILA are un bogat conţinut de minerale. Este bogată în calciu,
magneziu, fier şi purifică apele de izvor sau de fântână. Este dotată cu "inteligenţa
naturii".
Tratamentul cu argilă echilibrează întregul organism, linişteşte nervii, redă
bucuria de a trăi. Este extrem de eficientă în tratarea ulcerului, gastritelor,
infecţiilor urinare. Nu am întâlnit nici o persoană care să-nu îşi vindece una din
aceste boli, dacă a făcut tratamentul! Cu cât bolile sunt mai grave, cu atât
vindecarea este mai spectaculoasă! Un principiu al medicinii spune că trebuie să
tratăm cauza unei boli şi nu efectul acesteia.
Hipertensiunea arterială este provocată în cele mai multe cazuri de o
boală a rinichilor, nefrite, etc. Medicina bazată pe medicamente obţinute prin
sinteza chimică (o afacere foarte profitabilă) se mulţumeşte să prescrie bolnavilor
medicamente hipotensive, fără a rezolva cauza bolii, în acest caz tratamentul
prescris de mine scade tensiunea, nemaifiind necesare medicamente. Am fost
vizitai de o persoană care avea retenţie de apă şi tensiunea 24/13, sub tratament cu
medicamente. După un tratament de trei săptămâni cu argilă, tensiunea s-a
stabilizat la 13/8, renunţând la folosirea medicamentelor, în aceste cazuri, când
bolnavul este dependent de medicamente, este necesar ca doza de medicamente să
scadă, urmând, când tensiunea ajunge la limite normale, să se renunţe complet la
acestea.
În acelaşi timp, argila ajută şi la ameliorarea hipertensiunii.
Diareea şi dizenteria se vindecă rapid şi fără efecte secundare, în cazul
dizenteriei am obişnuit să folosesc ceea ce eu numesc "doza de cal".
Rezultatele foarte bune se obţin şi în echilibrarea funcţiilor glandelor
endocrine. Aici rezultatele sunt diferite de la caz la caz. Am întâlnit cazuri de
vindecări de guşă, scăderea glicemiei şi a colesterolului.
ARGILA este un detergent interior, ea curăţă sângele şi rinichii de toxine.
În cazul hemoroizilor se pot folosi (pe cură internă) şi mici bucăţi ca
supozitor.

Modul de folosire al argilei


72
Cura de argilă durează trei săptămâni. La o jumătate de oră înaintea meselor
principale, de 2-3 ori pe zi, în funcţie de gravitatea bolii, se bea un pahar de apă
argiloasă foarte tulbure. Pregătirea se face din ajun: într-un pahar cu apă (se
foloseşte numai sticlă sau porţelan) se pune o linguriţă plină cu argilă. Se lasă
până dimineaţa, când se amestecă bine şi se bea apa tulbure pe stomacul gol.
Sedimentul ^c aruncă, este ca un zaţ de cafea şi se pregăteşte imediat apa cu argilă
pentru masa următoare.
Dacă în primele zile de tratament urina şi scaunul au un miros neplăcut, nu
vă impacientaţi: se elimină toxinele din organism\ De asemenea, dacă vă
constipaţi în primele zile fiţi liniştiţi, totul se va regla de la sine. Nu întrerupeţi
tratamentul!

In timpul tratamentului nu se consumă grăsimi şi alcool!


Efectele benefice ale argilei pot fi văzute imediat făcând o mască de
frumuseţe. Dintr-un castravete mic se stoarce sucul în care se dizolvă o linguriţă
de argilă şi se lasă 15 minute. Pasta astfel formată se întinde pe toată faţa şi se
lasă 15 minute până se usucă, după care se spală cu apă caldă. Faţa devine ca
porţelanul.
Pentru acnee se recomandă, pe lângă cura internă, masca de argilă, aplicată zilnic
până la rezolvarea problemei.
Stările de stres cauzează eliminarea mineralelor atât de necesare
organismului. In acest caz, pentru întreţinere, se recomandă folosirea apei
argiloase, numai dimineaţa, timp de 10 zile, în fiecare lună. Este indicat să se
folosească apa de izvor sau de fântână! Succes

Cura de ulei

Cura de ulei se foloseşte în vederea eliminării unei cantităţi mari de toxine


acumulate în organism. Dimineaţa, pe stomacul gol, se ia o lingură de ulei care
se mestecă timp de aproximativ zece minute până se formează un lichid gros,
puţin spumos, pe care îl ejectăm până la ultima picătură. Curăţarea cavităţii
bucale trebuie să se facă cu o periuţă de dinţi şi prin gargară cu apă şi alcool
medicinal. Uleiul se bea dintr-un păhărel, pentru a înlesni absorbirea de aer. In
timp ce sorbiţi uleiul, încercaţi să vă opriţi respiraţia. Uleiul indicat este cel de
floarea soarelui sau uleiul de măsline. Evitaţi înghiţirea uleiului: chiar şi o
picătură din acest amestec este pur şi simplu otravă pentru organism. Amestecul
care se formează, conţine o multitudine de toxine extrase prin salivă din glandele
cavităţii bucale.
Acesta este o cumplită otravă organică, otravă care în Evul Mediu era larg
folosită pentru că nu se puteau depista substanţele care provocau moartea (cloruri,
sulfocianuri, potasiu etc.). La sfârşitul unei zile de activitate, în care am fost
supuşi stresului cotidian şi am consumat alimente preparate termic, murături, sare,
oţet, piper, muştar, prăjeli, organismul nostru reuşeşte în timpul nopţii să
încheie toate procesele chimice. Dimineaţa, toxinele rezultate în urma
metabolismului proteic sunt depozitate în glandele bucale.
73
După ce aţi luat uleiul, prin jocul limbii, trimiteţi mereu lichidul în
vestibulul bucal (între buze şi dinţi) apoi trageţi-1 înapoi între dinţi, in timpul
mestecării uleiului se va căuta o ocupaţie relaxantă.
Jumătatea posterioară a limbii blochează orice acces spre esofag; dacă
simţiţi nevoia să înghiţiţi, opriţi-vă din mestecat, blocaţi limba şi înghiţiţi-1 în
sec. Senzaţia de ulei pe gât rămâne doar o senzaţie, dacă respectaţi această formă
de blocaj.
Odată cu trecerea timpului şi cu acumularea de salivă, lăsaţi capul în jos;
lichidul rămâne astfel, prin greutatea sa, în partea anterioară a limbii. Este bine
ca, înainte de a lua uleiul să vă suflaţi nasul şi să încercaţi să expectoraţi,
curăţând faringele şi laringele, evitând astfel necesitatea de a elimina eventualele
secreţii tocmai în timpul curei cu ulei.
După primele 5-7 minute gustul de ulei dispare. Dacă tehnica descrisă mai
sus este aplicată corect, lichidul ejectat va fi alb, cu uşoare tente gălbui.
Primele efecte ale curei cu ulei sunt: albirea dinţilor, elasticizarea
coronarienelor, dispariţia senzaţiei de oboseală fizică şi psihică.
Cei care vă consideraţi sănătoşi; testaţi minim 10 dimineţi la rând, această
tehnică, notând orice modificare fiziologică, în mod cert veţi avea surprize,
constatând că, de fapt, eraţi afectat de o anume dereglare sau stare de nesănătate
de care nu aveaţi cunoştinţă. Veţi observa o considerabilă uşurare în mişcări, veţi
scăpa de constipaţii (sau veţi avea scaune mai consistente), veţi avea un somn,
efectiv odihnitor şi o stare generală de bine.
Celor cu afecţiuni grave de sănătate li se recomandă ca această cură de ulei
să devină o obişnuinţă. Se poate repeta chiar de 4-5 ori pe zi, dar întotdeauna pe
stomacul gol. Stoarcerea zilnică a otrăvurilor din organism prin cura de ulei,
precum şi aprovizionarea corectă a organismului cu substanţe esenţiale contribuie
enorm la vindecări.
Vi se pare prea frumos ca să fie adevărat. Aşa au crezut şi mulţi bolnavi
care au avut diabet, noduli, tumori etc. şi care s-au vindecat. Naturismul alimentar
este o practică veche de zeci de ani în ţările dezvoltate, iar cura cu ulei este
folosită cu succes în Institutul Oncologic din Kiev.

Ciorbă fără foc


(reţetă)
Se curăţă zarzavatul (pătrunjel, ţelină, păstârnac, morcovi) şi se pune într-
un vas emailat. Pentru două porţii de supă se pun două farfurii de apă, se curăţă o
ceapă şi se toacă mărunt. Se freacă un gălbenuş cu 2-3 linguri de smântână. Se
amestecă toate, se adaugă puţină sare marină şi se acreşte cu zeamă de lămâie sau
borş. Deasupra se pune verdeaţă tocată mărunt. Se poate încălzi înainte de a fi
consumată.
Pentru diversificare puteţi să adăugaţi varză albă sau gulii.

74
Cura de micro-presopunctură

Presopunctura este o terapie specială practicată de chinezi din cele mai


vechi timpuri, cu ajutorul căreia se vindecă o serie de afecţiuni Fireşte, pentru
fiecare boală în parte, presopunctura are practici precis individualizate de către
medicii specializaţi care urmăresc evoluţia în tratament şi intervin pe parcurs cu
indicaţiile corespunzătoare.
Dar, fiecare dintre noi poate beneficia de avantajele acestei tehnici,
practicând-o la modul general, în scopul ajutării organismului. Masajul tălpilor
dimineaţa după trezire şi seara înainte de culcare, ajută starea noastră de sănătate
şi contribuie, chiar şi indirect, la procesul de vindecare în orice boală am avea.
Pentru a înţelege pe ce se bazează afirmaţiile noastre optimiste dar şi
pentru cei ce nu au cunoştinţe despre presopunctura, dăm câteva informaţii: în
diverse puncte ale tălpilor există terminaţii periferice ale nervilor rahidieni care,
prin creier, au legătură cu organele noastre interne, fiecare organ fiind coordonat
de un centru nervos. Prin excitarea punctelor , unde există terminaţiile nervoase,
se declanşează în sistemul nervos central fenomene care duc la îmbunătăţirea
activităţii organului respectiv, la creşterea capacităţii lui de apărare, la tonifierea
lui, etc. Prin presopunctura se realizează tocmai asemenea intervenţii stimulative
cu efecte benefice. Astfel, fără medicamente (fără otrăvirea sau obosirea
organismului cu produse chimice) se tratează contracţiile dureroase, sciatica,
lumbago, spasme, cefalee rebelă, nevralgii, mialgii. dureri ale muşchilor, dureri
articulare în general, tulburări funcţionale ale diverselor organe (secreţie de bilă,
de insulina etc.). Masajul tălpilor, acţionând asupra tuturor punctelor, va influenţa
pozitiv şi nervul corespunzător organului bolnav. Pentru a şti anume unde să
insistaţi cu masajul, urmăriţi „harta" tălpilor, hartă pe care o prezentăm alăturat.
75
Talpa dreaptă

1. Encefal-creier mare
2. Hipofiza
3. Epifiza
4. Sinus
5. Cerebel-creier mic
6. Ceafa
7. Nerv trigemen tâmplă
8. Nas
9. Paratiroid
10. Tiroida
11. Timus
12. Ochi
13. Ureche
14. Muşchi trapez
15. Plămân şi bronhii
16. Umăr (articulaţii şi
ganglioni axilari)
17. Stomac
18. Duoden.
19. Pancreas
20. Ficat
21. Vezica biliară
22. Plex solar
23. Suprarenal
24. Rinichi
25. Ureteră
76
26. Vezica urinară
27. Intestinul subţire
28. Apendice
29. Valva ileocecală
30. Colon ascendent
31. Colon transversal
32. Colon descendent
33. Rect
34. Anus
35. Inima
36. Splina
37. Genunchi
38. Nerv sciatic
39. Ovar, testicol

Talpa stângă

77
Motto: "Bunul Dumnezeu ne-a
dat de toate, dar noi am vrut
să-i contrafacem darurile "

— CAPITOLUL 9 — CONSIDERENTE FINALE

Aşa cum spuneam, Natura este o sursă inepuizabilă de medicamente,


antidoturi, remedii. Tot ce conţine o farmacie se găseşte şi în plante, seminţe,
fructe, numai că pentru a face ca vitaminele, mineralele şi substanţele hrănitoare,
să ajungă în circuitul organismului, trebuie să ştim ce şi cum mâncăm.
— Legumele şi fructele se spală înainte de consum.
— Plantele uscate pentru ceaiuri nu se vor fierbe, ci se vor adăuga atunci când
temperatura apei a ajuns la 80 - 90°C, apoi vasul se ţine acoperit 10— 20 minute.
— Fierberea îndelungată a zarzavaturilor duce la distrugerea vitaminelor. De
aceea, la supe, tocăniţe, ghiveciuri, ele se vor adăuga la final. La fel şi plantele
aromate sau condimentele.
— Nu consumaţi fructe fermentate sau depreciate.
— Carnea pentru grătar nu se arde, fiind preferabilă consumarea ei în "sânge".
— Chiar dacă folosim alimente vegetale, trebuie să reţinem că trecerea lor prin
procedee de conservare, le scade potenţialul energetic şi reduce vitaminele
(congelarea, uscarea, vidarea, pasteurizarea).
— Alegerea salatelor va ţine cont de grupa sanguină şi boala de care suferim, în
cazurile atipice, evităm ceea ce ne face rău, pentru că am putea avea şi alte
afecţiuni ascunse sau, pur şi simplu, nu digerăm o anumită legumă.
— Alimentaţia naturistă nu obligă la eliminarea cărnii şi a produselor din carne
78
din dieta noastră, ci doar restricţionează unele sorturi bogate în grăsimi şi lectine,
iar pentru altele, stabileşte cantităţi-portii în funcţie de calorii, proteine, lipide.
— Sucurile, nectarurile şi apa plată uşurează digestia, împiedică formarea
nodulilor alimentari în stomac şi intestine, evită constipaţia.
— în timpul mesei, fiţi detaşaţi, calmi. Nu mâncaţi pe fugă, înghiţind
dumicaturi mari, greu de digerat şi neînmuiate în salivă.
— Rezervaţi-vă timp pentru siestă şi ordonati-vă programul astfel ca mesele să
vă fie regulate şi la ore exacte.
— Cantitatea de alimente consumată la o masă, nu trebuie să depăşească
necesarul. Deci. nu mâncăm cât putem, ci cât să ne simţim bine.

Doctor şi pacient în acelaşi timp


Pe lângă alte avantaje, medicina naturistă oferă posibilitatea bolnavilor de a
se trata singuri. Fireşte, ţinând cont de sfaturile terapeutului.
În acest capitol, mă voi ocupa de cancer, afecţiune considerată de medicina
clasică — incurabilă. Total neadevărat. Cancerul se poate vindeca prin
tratamentul meu, dacă este depistat la timp şi se respectă dieta prescrisă.
Pentru început, să vedem care sunt "semnele" prevestitoare ale acestei boli.
— Apariţia unor pete pe corp sau modificarea celor existente.
— Creşterea unor noduli la sâni, dezvoltarea umflăturilor inexplicabile.
— Modificări majore în activitatea intestinului.
— Hemoragii repetate printr-un orificiu al corpului, exceptând ciclul menstrual.
— Răguşeală, tuse în accese, dificultăţi la înghiţit (apare de obicei la persoane
în vârstă).
— Plăgi care nu se vindecă, indiferent de tratament.
— Scăderi substanţiale în greutate, fără un anume motiv.
— Edeme permanente (tumefieri).
— Lipsa senzaţiei de foame şi a poftei de mâncare.
Fireşte, aceste simptome-"semne" nu înseamnă obligatoriu că sunteţi atinşi
de cancer, dar prezenţa lor necesită contractarea urgentă a unui medic şi
efectuarea investigaţiilor necesare.
În cadrul terapiei naturiste pe care o practic, vă propun următoarea cură
totală foarte eficientă şi adoptată de mai mulţi specialişti occidentali (de exemplu,
Reţe Breuss n.a.).
Se iau 300 gr sfeclă roşie, 100 gr morcovi, 100 gr bulbi de ţelină ridiche
neagră (nedecojită) şi un cartof de dimensiunea oului de găină (cartoful este
eficient în cancerul hepatic şi poate fi înlocuit cu o cană de ceai din coji de
cartofi, băută zilnic n.a.).
Toate legumele enumerate se dau prin mixer, apoi se storc printr-o bucată
de tifon.
Sucul obţinut se va bea zilnic, timp de 42 zile, timp în care nu se consumă
alimente deloc. El va fi completat cu ceaiuri.
Fireşte, va avea loc şi o scădere în greutate de 5 — 15 kg, dar acest lucru nu
trebuie să vă sperie. Important este ca după această perioadă de regim draconic,
tumoarea dispare total şi ireversibil.
Mai detaliat, metoda curei se desfăşoară astfel: dimineaţa, se bea o jumătate
79
de ceaşcă de ceai pentru curăţarea rinichilor. După aproximativ o oră, se beau
două ceşti de ceai cald de salvie. amestecat cu roiniţă, sunătoare şi mentă. (Ceaiul
nu trebuie fiert, ci preparat în apă de 80-90° C), după o jumătate de oră luaţi o
înghiţitură de suc fără să vă grăbiţi (însalivaţi-1 bine n.a.) apoi continuaţi să-1
beţi pe îndelete, cu linguriţa, până la prânz (puteţi să-1 alternaţi cu ceai de salvie,
funcţie de senzaţia de foame).
La prânz şi seara se bea câte o ceşcuţă cu ceai pentru rinichi (atenţie, ceaiul
pentru rinichi se bea numai 3 săptămâni, iar "cantitatea de suc poate ajunge la
300-400 ml zilnic" n.a.). De asemenea este absolut necesar să consumaţi şi ceai de
năprasnic, cam o ceşcuţă pe zi.
În timpul curei, repaosul la pat nu este obligatoriu, iar după cele 42 zile se
reia mâncatul progresiv, începând cu alimentaţia uşoară şi fără sare.
Funcţie de localizarea bolii se mai beau următoarele ceaiuri:
- la constipaţie, ceai laxativ (sau clisme cu ceai de muşeţel);
- în tumoare cerebrală, 1-2 ceşti de ceai de roiniţă, în înghiţituri mici (se
lasă 10 minute în apă clocotită);
- în cancer mamar, ovarian şi uterin se bea o ceaşcă de ceai de
alchemilla alpina şi de creţişoară cu urzică moartă sau galbenă, în
înghiţituri mici (ceaiul se prepară prin macerarea plantelor în apa fierbinte, câte
o priză la o ceaşcă);
- în cancer al zonei gurii şi laringelui, ceai de anason (pimpinella) pe toată
durata curei cu prima lingură se face gargară, apoi se scuipă. La fel şi cea de-a
doua. Se înghite abia de la a treia linguriţă);
- în cancer cutanat, de mici dimensiuni 0,5-1 cm, tamponaţi de câteva ori pe
zi zona afectată cu suc proaspăt de rostopască. Dacă este mai mare suprafaţa
bolnavă, extinderi tamponarea până la partea sănătoasă. Iarna se poate aplica şi
ceaiul; o priză de grog macerat în apă fierbinte timp de1O minute;
- în cancer osos, pulmonar şi TBC pulmonar, se bea ceai de pătlagină şi
muşchi de piatră, plăminarică, dacă se poate Koun Metallina. Toate plantele se vor
introduce în ceai, după ce au stat la macerat 10 minute, în TBC, odată cu ceaiul,
se ia şi o linguriţă de seminţe de breizwegench;
- în cancer de ficat: 2 ceşti de ceai din cozi de cartofi zilnic, băut în
înghiţituri mici (ceaiul se prepară prin fierberea unui pumn de coji de
cartofi timp de 3-4 minute. Dacă la băut dă o senzaţie dezagreabilă, renunţaţi la el.
Ficatul îl respinge), în cancerul de ficat, sunt indicate şi împachetările în foi
de varză, iar ulterior, frecţionări cu ulei de măsline sau ulei de sunătoare (se iau 3
foi de varză, se curăţă de nervuri, apoi se zdrobesc cu o sticlă până se moaie. Se
aşează cu faţa interioară pe spate, cuprinzând zona ficatului, apoi
înfăşuraţi-vă strâns cu un bandaj făcut dintr-o bucată de pânză. Deasupra
înveliţi-vă cu un fular sau pătură călduroasă şi staţi până dimineaţa. Dacă nu v-
aţi înfăşurat bine apare senzaţia de răceală sau chiar frisoane. Apoi puteţi da jos
compresele, n.a.). Când se scoate împachetarea; se spală bine locul cu apă caldă
şi se şterge apăsat. După această operaţiune, frecaţi zona bolnavă cu ulei
încălzit, apoi acoperiţi-vă pentru câteva minute cu o cârpă caldă;
- în cancer de stomac se bea zilnic o ceaşcă de ceai de pelin sau de fierea
pământului (o priză de plantă se lasă 3 secunde la macerat într-o ceaşcă de apă
80
fierbinte). Dacă suferiţi şi de o afecţiune gastrică pe bază nervoasă, se bea şi o
ceaşcă de ceai de odolean cu pelin, zilnic (1/2 linguriţă de odolean se fierbe 3
minute, după care se toarnă peste pelin şi se tine 3 secunde).
- în cancer de splină şi pancreas se bea zilnic ceai de salvie, cam1l şi se fac
împachetări cu flori de fân, coada calului, paie de ovăz. Dacă nu ştiţi să faceţi
împachetările corect, renunţaţi la ele.
- în cancer de prostată şi testicule, se beau zilnic 2 ceşti de ceai rece cu
ghimpe, cu flori mici, macerat timp de 10 minute în apă fierbinte.

Iată cum, iubite cititorule, şi cancerul poate fi învins. Respectând cu


stricteţe aceste sfaturi, deveniţi propriul terapeut.
Trebuie să evitaţi în timpul curei orice medicament, injecţii şi iradieri.
Nu începeţi cura după operaţie, ci lăsaţi să se cicatrizeze locul 3-4 luni de zile.
în această perioadă puteţi consuma 50-70 ml suc de legume, eventual carne
uşoară, dar în cantităţi mici.
Cura totală de cancer pe care v-am prescris-o are efecte şi în tratarea altor
boli ca: arterite, artroze, coxartroze, astioporuze, spondiloză.
În aceste cazuri, tratamentul durează doar 3 săptămâni. Ocazional, se poate
consuma puţin suc de lămâie (niciodată suc de mere), ceaiuri de mentă, roiniţă şi
sunătoare.
Cura dă rezultate pozitive şi în profilaxia cancerului, tratamente
regeneratoare, slăbirea pentru persoane supraponderale; ameliorează sângele, şi
vindecă afecţiuni ale încheieturilor.
De reţinut: fumătorii trebuie să renunţe definitiv la fumat, altfel cura nu are
efect.
Preferabil ar fi ca persoanele diagnosticate cu boli de cancer, sau cele care
prezintă semnele enumerate la începutul acestui capitol, să mă contacteze
telefonic, dacă nu pot veni la cabinet. Nu trebuie să disperaţi şi să vă lăsaţi
cuprinşi de pesimism. Am trecut şi eu prin această crâncenă încercare şi am
învins. Ca mine au fost sute de persoane, pe care le-am avut în îngrijire şi
tratament. Toţi cei care au respectat terapia anti-cancer prescrisă de mine şi s-au
conformat rigorilor impuse de cura totală, trăiesc, sunt vindecaţi şi duc o viaţă
normală.
Nu neglijaţi nici unul din sfaturile inserate în această carte. Toate sunt de
folos şi au menirea de a vă ajuta în păstrarea sănătăţii, învingerea bolilor,
indiferent de gravitatea lor, începerea unei vieţi noi, sănătoase, bazate pe
principiile medicinei naturiste.
Împreună vom învinge, iar următorul pas vă revine dvs., cititorii mei. Eu
îmi pun experienţa şi cunoştinţele în slujba tuturor care îmi solicită sprijinul.
Apoi, spun DOAMNE, AJUTA că nimic nu se poate împlini fără voia Domnului.

81
BIBLIOGRAFIE

Ciocârlan, V. — "Flora ilustrată a României", vol.1şi II, editura "Ceres", 1990;


Chirilă, P. — "Contribuţii la studiul efectelor antimicrobiene ale unor
extracte vegetale", U M F, Bucureşti, 1998;
Crăciun, F., Bujor, O. — "Farmacia naturii", editura "Ceres", Bucureşti,
1976;
Indrea, D. — "Legumicultura , Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979;
Mincu, L, Mogoş, V.T. — "Bazele practice ale nutriţiei omului bolnav — în spital
şi
ambulatoriu", editura R. A. L, Bucureşti,1997;
Pârvu, C. — "Universul plantelor. Mica enciclopedie", Bucureşti, 1997;
Constantin, D. — "Vademecum ecologic —Oameni şi flori", editura "Ceres",
Bucureşti,1996;
Peter, J. D'Adamo — "Alimentaţia adecvată celor 4 grupe sanguine", editura
"Solness",Timişoara, 1999;
Aird. E. et al. — "Relationship between AOB Group and Cancer of the Stomach";
Hein, O.H. et al. — "Alcohol Consumption, Lewis Phenotypes and the Risk of
Ischemic Heart Disease", editura "Lancet", 1993;
Atkins, R., Herword, R.W. "Dr. Atkins's Diet Revolulion", New York. 1972;
Buchanan, J.A., Highley, E.T. — "The Relationship of Blood Groups to
Disease", editura Brit. J. Exper. Pathol;
Fulga, S. — "Natura, izvor de sănătate", editura "SpectrumMedia". 2002;
Fulga, S. — "O! My Aching Stomach!", Witby "Republican", decembrie, 12,
1993;
Springer, G.F. — "Relation of Blood Group Active Plant Substances to Human
82
Blood Groups", Acto Heam, 20, 1958;
Schmid, R. — "Tradiţional Founds Are Your Best Medicine", New York,
Ballantaine, 1987;
Zamfirescu, Gh., Popescu, M.A. — "Tratat de biochimie medicală", Editura
Medicală, Bucureşti, 1991.

83
CUPRINS

Cuvânt înainte ...........................................................................................................2

Capitolul 1 — Destin sau voia Domnului?


...............................................................2

Capitolul 2 — Pro şi contra ....................................................................................11

Capitolul 3 — O abordare a noului sau reînvierea vechiului..............................13

Capitolul 4 — "Miracolele se fac —cu şi pentru oameni". Vindecări ................17

Capitolul 5 — Regimul alimentar pe grupe sanguine...........................................29

Capitolul 6 — Tratamente şi remedii, plante medicinale ..................................44

Capitolul 7 — Hrana noastră cea de toate zilele ................................................55

Capitolul 8 — Dezintoxicarea de la A la Z ...........................................................68

Capitolul 9 — Considerente finale..........................................................................78

Bibliografie

84