A DOUA ŞANSA CU STELIAN FULGA

Cuvânt înainte

Prezenta lucrare este o mostră a genului sărac din literatura noastră, cuprins în termenul generic de "cărţi de frontieră". Epica biografică iniţială, cu fraza savuroasă şi filozofie juvenilă, este evolutivă, marcată de puseuri existenţiale, născute din întrebări cruciale, de genul "cine sunt şi încotro merg"? Nu există mister sau aşteptare; pur şi simplu autorul dezvăluirilor nu ajunsese la etapa de ardere propice descoperirii Adevărului, iar evoluţia marcată de oprelişti şi evenimente, riscă să-1 deturneze din drum. Situaţiile de criză le parcurge cu resemnare; fapta consumată nu se poate schimba, iar revolta nu este atât de mare încât să-1 pună în conflict deschis cu societatea. Merge deci înainte, ghidat de un miros ascuns al succesului şi de soartă. înainte de a-şi descoperi vocaţia, trebuie să mai treacă şi prin alte încercări; săşi pună viaţa în pericol, să dea piept cu legea fatalităţii; apoi intervine iluminarea, care se desfăşoară lent, sub patronajul carismaticului Valeriu Popa. După noi etape şi sedimentare în periplul tibetan, autorul este în sfârşit gata să dea răspunsuri să-şi asigure un rol major în viaţa altora. Aşa s-a născut terapeutul naturist, Fulga Stelian, iar cartea îi prezintă evoluţia. în partea a doua a lucrării, cu delicateţe suntem introduşi în tehnicul medicinii naturiste, redat accesibil, fără preţiozităţi intelectuale, astfel că lectura devine agreabilă. O experienţă câştigată în cincisprezece ani de muncă se găseşte la îndemâna tuturor celor interesaţi să-şi schimbe modul de viaţă sau să se vindece de toate bolile, uzând doar de binefacerile Naturii. Oricine citeşte este liber să încerce pe propria piele remediile enumerate, având un ghid ştiinţific, cu o bogată documentare în domeniu. Şi toate acestea dau valoarea cărţii. loan T. Lazăr

1

Motto: "Cine descoperă CALEA de la primii paşi, va şti încotro să meargă."

— CAPITOLUL1— DESTIN SAU VOIA DOMNULUI?
Un vechi prieten din Obcinile Nordului spunea că "omul este un răzvrătit, care timp de o viaţă se luptă cu propriul destin, fiind în acelaşi timp şi sclav şi stăpân". Avea dreptate atunci, dar la scurt timp a eşuat într-o căsătorie fericită, iar partea cu stăpânul a intrat în atribuţiile soţiei. Cât priveşte destinul, el a devenit un "bun comun", rostuit după jurământul — "până când moartea ne va despărţi". N-a mai rămas decât răzvrătirea, ca ultimă speranţă a unei existenţe libere, dar ea nu 1-a încercat, nu i-a dat târcoale şi poate n-o va întâlni niciodată. Asta s-a întâmplat în Nord, unde bărbaţii au semeţia munţilor, dar şi blajinitatea codrilor de fagi. Pe plaiurile Doljului lucrurile stau puţin altfel: oamenii se nasc cu vână de luptător, ştiu să ţină piept vieţii, învinşi sau învingători, rămân neschimbaţi. Există însă şi excepţii, când toate principiile şi regulile se alterează, iar curgerea urmează sub semnul carismei, pe care musai trebuie să o ai din naştere. Prezenta lucrare tocmai asemenea cazuri tratează, mai precis, unul singur, cel al terapeutului naturist — Stelian Fulga. Un om care a trecut peste toate frontierele care i-au stat în cale şi ajuns pe muchia celor cincizeci de ani, simte nevoia să le destăinuie. Nu doar pentru miile de suferinzi care îi trec pragul, ci şi pentru doritorii să afle cum poţi trăi sub zodia unei stele norocoase. "Când pe mama au apucat-o durerile facerii, era într-un sfârşit de ianuarie '53, chiar pe 30, cornii casei pocneau de ger, iar cei trei fraţi ai mei, mai mari, suflau în florile de gheaţă de la geam, să vadă unde se duce sania în care se urcaseră părinţii. Aveam să fiu al patrulea fecior, din cinci, fiindcă a mai urmat unul, mezinul, apoi lista s-a închis. În comuna mea natală, Bistreţ, nu multe familii se puteau mândri cu atâţia flăcăi adunaţi sub acelaşi acoperiş, deşi în acei ani, se trăia într-o sărăcie cumplită, care parcă-şi făcuse cuib în bătătura noastră. Nu exagerez cu nimic: am cunoscut lipsurile încă din prima zi de viaţă şi le-am avut în preajmă toată copilăria. Părinţii noştri nu avuseseră nici o avere înainte de colectivizare, iar mai apoi, de înavuţire cu atâtea guri de hrănit, nu putea fi vorba. Tata, ca tot bărbatul din sat, se ocupa de pământ şi treburi mărunte, că navea tragere de inimă spre cine ştie ce proiecte măreţe. Râdea rar, lăsând să-1 cuprindă o severitate ursuză, din care nimeni nu-1 scotea. Cu blândeţe, aş putea să-1 numesc "aspirant" la funcţia de lider, deşi greul casei, implicit creşterea copiilor, căzuse în sarcina executivă a mamei.
2

Privind acum în urmă, îmi dau seama că ea era adevăratul general şi fără ea, nimic nu s-ar fi mişcat. Cum a reuşit să se descurce, numai bunul Dumnezeu ştie, că în ogradă aveam câteva găini, o vacă şi un porc... La C.A.P. se câştiga cât să-ţi amăgeşti foamea, în altă parte nu te puteai duce, iar speranţe pentru un trai mai bun, nu se întrezăreau. Şi, totuşi, am învăţat să zâmbim la micile bucurii ale copilăriei, pe care tot mama, ştia să le transforme în intime sărbători. Era o altă fire, mai deschisă şi vioaie; emana optimism, avea toleranţa muiată în înţelepciune. Din exterior, părea o paralelă dusă la destinul tatei, dar noi, copiii, ştiam că părinţii noştri sunt diametral opuşi, iar liantul casei provine numai din truda celei care ne dăduse viaţă, vorba românului: "la plug, totdeauna, un bou trage «hăis» şi unul «cea». Ca la noi..." Stelian se încruntă. Nu toate amintirile copilăriei îi fac plăcere. Chiar dacă anii scurşi au îngropat mare parte din durere, a rămas încă destul amar, care îl bântuie: "Până să merg la şcoală, am învăţat să dau o mână de ajutor în casă. Om fi fost noi băieţi, dar o biată femeie nu putea cuprinde totul, iar despre aportul celuilalt părinte, n-are rost să vorbim. Am format o echipă şi aşa am luat viata în piept. Cred că în acea perioadă s-a cristalizat în mine conceptul de «zburdă activă», adică să te joci producând ceva, sau invers. Cert este că am păşit în clasa întâi destul de maturizat, deşi toate lucrurile noi pe care le învăţam, încă creau o uşoară senzaţie de panică. Exista şi fascinaţia necunoscutului, curiozitatea, îndoiala privind capacitatea mea de absorbţie, dar încet, încet, m-am liniştit, în jurul meu, ceilalţi copii păreau lipsiţi de griji; mulţi erau la fel de săraci ca mine: ce rost avea să mă frământ, când mai degrabă sau mai târziu rezolvarea venea de la sine? La o vârstă fragedă apare tentaţia alunecării spre blazare. Nu este periculos la început, dar odată cu maturizarea, te poţi trezi îngheţat într-un ungher al existentei, din care nu ai cale de evadare. Atunci, lucrurile se complică... Eu am evitat acest curs, fiind o fire activă, cu afinităţi spre cunoaştere. Spre exemplu, iubeam istoria, că avea multe informaţii despre o lume care nu mai exista. Domnitorii apăreau ca nişte simboluri pe o grilă întinsă între bine şi rău; fiecare veac părea o pagină ruptă dintr-o carte cu poveşti, al cărei autor nul cunoşti şi nici nu poţi anticipa sfârşitul. Când am mai crescut şi am sărit pârleazul în clasa a cincea, noi tentaţii miau capacitat interesul. Atunci am descoperit matematica. Doamne, ce vis! În lumea exactităţii, jonglai cu sute de calcule, puteai să desfaci orice figură geometrică până la nivel de dreaptă, iar la reclădire să obţii acelaşi volum sau perimetru, dar într-o altă formă. Te simţi un fel de Demiurg, iar lumea din jurul tău prinde contururi geometrice. Totul poate fi estimat, mai puţin sentimentele, deşi există şi pentru ele un «cosinus ocult». Da, chiar aşa. în matematică se plămădesc enigmele şi tot acolo se dezleagă..." În ciuda masivităţii, Stelian Fulga s-a reîntors în copilărie. Este degajat şi vorbeşte cu înflăcărare. Şi — culmea, nu la ştiinţele exacte avea să se oprească, deşi i-au plăcut mult.
3

Un băiat de la ţară, îmbrăcat cu hainele fraţilor mai mari, spărgea tiparele epocii, fără ca profesorii de la şcoală să bage de seamă. Un prim pas spre ruperea de obişnuit, am spune, dar de fapt, era mult mai mult... "Dirigintele meu avea toate caracteristicile omului dur. Nimeni nu-şi permitea ghiduşii cu el, în plus, ne preda şi matematica. Fiind vremuri grele, tata mă oprea acasă să-l ajut la treabă, iar şcoala o vedeam pe sărite. Ce puteam să fac? Să încalc porunca părintească? Doamne fereşte... Veneau profesorii pe la noi şi-i spuneau: «Nea Fulga, mai lasă copilul să vină la ore, că învaţă bine şi o să vezi mata...». Chestii din astea. De voie, de nevoie, primeam aprobarea, aşa cu jumătate de gură, iar în clasa a opta, am luat locul întâi la olimpiada de matematică. Atunci, s-a întâmplat ceva care mi-a rămas întipărit în memorie pentru toată viaţa: Dirigintele a făcut careul cu toată şcoala şi m-a scos în fată. Zice: «la uitaţi-vă la Stelian Fulga, băiat necăjit şi sărac. A luat zece la olimpiadă. Cinste lui!». Colegii mei au început să râdă în hohote, că eram încălţat cu gumari şi nu aveam pantofi ca ei. Deh, existau înstăriţi destui printre noi, cu părinţi care aveau posibilităţi. Ştiţi ce le-am spus? «Degeaba râdeţi, ăştia sunt gumarii lui frate-miu. Eu nici atâta n-am.» Să fiu sincer, adevărul nu m-a durut niciodată, chiar dacă încercam un sentiment de jenă, faţă de ceilalţi. M-am limitat tot timpul la existent şi. la fel ca mama, căutam latura optimistă, nu pentru ziua de azi, ci în viitor. Dar să cobor puţin din clasa a opta spre treisprezece ani, când am sărutat prima dată o fată. O chema Elena şi mă plăcea mult. Prietenia noastră avea acel amestec de copilărie, adolescenţă şi maturitate infantilă, caracteristică vârstei. Dar îmi dădea frisoane şi oricum mă departaja de ceilalţi băieţi din clasă. Ea avea o familie cu stare şi îmi aducea de mâncare la şcoală sau când ne întâlneam. Fiind totuşi copii, ştiam de buna cuviinţă şi unde trebuie să ne oprim. Deci, n-au existat intimităţi peste acele săruturi nevinovate, de care acum îmi este dor. Puritatea are poezia ei, care revine ca un laitmotiv în memoria afectivă. Cu atât rămâi din tinereţe şi poate cu o parte din visele neîmplinite, după ce tăvălugul vieţii îţi şterge trecutul. M-am «descuamat» fără să simt, pentru că fiecare zi mă împingea spre o nouă treaptă. Nu aveam nici o mostră din ce va fi mâine, însă teama copilăriei dispăruse, făcând loc bărbatului din mine. Acasă lucrurile se precipitau. Fraţii mai mari intraseră pe la licee şi şcoli, lăsând corvoada în cârca mea. Păscutul vacii trecuse în sarcina lui Prâslea, mezinul, unica activitate în care puteai să zburzi. Eu îmi clădeam muşchii la sapă şi coasă, iar dacă mama îmi cerea, o ajutam şi la CAP. Acolo lucra tot satul, aflai noutăţi picante şi puteai studia comportamentul individului în cele mai variate situaţii. Îmi aduc aminte că într-o zi ploioasă, cu noroi şi burniţă care îţi perfora cămaşa, a ieşit tovarăşul brigadier dintr-un grajd. Era fericit din cale afară şi răcnea cât îl ţineau plămânii: «Doi viţei, fraţilor! Doi mari şi roşii ca steagul Partidului.» Nimeni nu-1 auzea în afară de mine, care stăteam sub streaşină, dar
4

pentru el acest mic amănunt nu conta. Universul lui se rezuma la o vacă — Florica — şi ea fericise CAP-ul cu doi viţei. Cum să nu se bucure? Sau, ce să-şi dorească mai mult un om care, în sfârşit, se poate duce personal la tovarăşul preşedinte şi să-i raporteze: «Am depăşit sarcinile de plan cu sută la sută în cazul Floricăi»? Peste două ore acelaşi brigadier era beat criţă, semn că «materializase» succesul la bodegă. Nu înţelegeam atunci acest comportament, dar acum îi dau dreptate. Omul arsese o etapă existenţială în stilul său, după percepţia dobândită în câteva clase primare, apoi se descătuşase. Ziua de mâine era un alt început şi, cine ştie, poate prilej de bucurie lăsat cu aghezmuială. Altă dată, un mânz intrase într-un şanţ şi se afundase în noroi până la burtă. Sărăcuţul de el, nu reuşea să iasă, iar maică-sa necheza neputincioasă. Mam dus şi 1-am tras afară cum am putut, că ajunsesem mai murdar ca porcul. Tehnicianul veterinar tocmai venea de pe teren sau de pe unde băntuise şi, dând din cap a descumpănire, îmi spune: «Frumos din partea ta, flăcăule, dar viitorul nu mai aparţine cailor. Acum avem maşini». Şi plecă mai departe. Rămăsesem puţin descumpănit şi nu mai ştiam ce trebuie să înţeleg. Progresul se vedea prin cele câteva tractoare, două combine şi un camion Ştiam c-or să fie mai multe utilaje, dar nu pricepeam de ce trebuie să dispară caii. Am aflat târziu, când eram în Tibet şi altfel mi-a părut viaţa. Progresul distruge tot ce este natural sau zidit de Divinitate. De ce să facă excepţie caii? Da, chiar aşa. O lume cu excepţii poate degenera oricând în haos. Ori, noi căutăm ARMONIA fără să analizăm ce anume şi când o produce. Experienţe de acest gen am avut multiple şi din fiecare am tras învăţăminte legate de esenţa umană. Terminând clasa a opta cu regrete şi încă dominat de Elena, am ajuns graţie fratelui meu mai mare, Marian, la Clubul Sportiv C.F.R. — Craiova, unde am început să fac antrenamente ca boxer. Scopul era să-mi fortific sănătatea şubredă, care îmi dăduse de furcă toţi anii copilăriei. Răceam uşor, iar bunica îmi dădea să beau lapte fiert. Acest lucru s-a dovedit a fi nefast, pentru că focul distruge toată substanţa activă din alimente şi boala poate pune stăpânire nestingherită pe organism. Concomitent cu pregătirea sportivă mi-am găsit de lucru, ca salahor într-o echipă de zidari, în simplitatea lor, aceşti oameni mi-au dezvelit o filozofie, să-i spunem «muncitorească», dar solid ancorată în pragmatism. M-au ajutat mult, atât din prietenie, cât şi din milă, iar lor le datorez faptul că am urmat cursurile Liceului Industrial. Vorba şefului de echipă: «De sărăcie scapi numai învăţând. Altă cale nu este.» A fost obositor, dar la tinereţe te resimţi mai greu. Pot însă să afirm că, dacă ai voinţă şi îţi parcelezi riguros timpul, poţi să faci o sumedenie de lucruri, şi toate în cele 24 de ore cât are o zi. In serile în care eram liber şi nu cădeam frânt de oboseală, mă afundam în lectură, alt refugiu descoperit pe nesimţite. Trăiam doar vârsta întrebărilor esenţiale, de genul: «de unde venim şi încotro mergem? »; «ce suntem noi şi ce reprezentăm în Univers?»; «până unde se
5

întinde răbdarea Divinităţii?»; că şi atunci, lumea era contaminată de răutate. Toate răspunsurile le-am găsit în cărţi, de fapt doar trunchiate, iar ce lipsea, ca piesele într-un joc de puzzle, completam pe parcurs. Viaţa la oraş are alte repere, prinse într-o problematică necunoscută satului şi trebuie să le pătrunzi pentru a te acomoda. Pe mine m-a ajutat firea elastică şi cred, modul de abordare al noului. Foamea de cunoaştere naşte dorinţă, perseverenţa te ajută să finalizezi. Am parcurs toate aceste etape relativ repede, iar la douăzeci şi unu de ani m-am îndrăgostit cu adevărat. Poate mă exprim uşuratic şi superficial când spun, aşa simplu, «m-am îndrăgostit», dar nu este vina mea că propoziţiile sacre au fost banalizate de omenire. Eu trăiam intens acest sentiment şi întreaga mea fiinţă fusese invadată de el. Iubita mea se numea Ecaterina, era frumoasă şi blândă, «ca pâinea lui Dumnezeu», ştia să mă înţeleagă, iar când traversam câte un deşert al tristeţii, îmi scotea oaze în cale. Sună romantic, dar tocmai acele momente de poezie nerostită, le trăiam împreună, de credeam că bunul Dumnezeu mă luase în braţe. Venise din Piteşti, ca inginer chimist, iar în «formula» ei apărusem, aşa brusc, eu. Nu este totul să dai sau să primeşti. Trebuie să treci prin amândouă, concomitent şi reciproc. Aşa trăiam noi, până într-o zi neagră, când soarta a hotărât să ne despartă. Câţi a mea urma să fie mamă, mai avea doar două luni de sarcină, dar sa întâmplat să fie călcată de o maşină. A murit în acel accident stupid şi odată cu ea, s-a stins şi o bucată din mine. Am suferit enorm, cu mult mai mult ca în copilărie, mă simţeam abandonat fără preaviz; aruncat la mantinela societăţii. Ce rost avea să mai orbecăi prin hăţişurile lumii, fără vreun ţel sau speranţă? Unde era Bunul Dumnezeu când s-a întâmplat nenorocirea? Mă părăsise definitiv după ce-mi dăduse să gust din fericire? Aşa mă întrebam în cumplitele zile care au urmat pierderii soţiei. Aşa mă întreb şi acum la 50 ani. Dar a trecut, atât cât să pălească durerea, că de uitat, nu se poate." Stelian Fulga plânge. Nu este un învins, dar unele lucruri dor, indiferent când sau întâmplat, iar răscolirea lor aduce suferinţă. Clipa fatalităţii i-a schimbat viata definitiv şi 1-a trimis departe, spre o lume pe care n-o visase încă. Ce este DESTINUL? Nimic. Dacă astfel poate fi numit amestecul de hazard, cu speranţă, noroc şi ghinion. Oricum a trebuit să o ia de la capăt. Altul, de până atunci. Aşa că s-a hotărât să plece. Departe, cât mai departe... "Gândul de ducă mi-a venit ca singura alternativă pentru ziua de mâine. Nu aveam conturat prea clar ce voi face, dar ştiam că orice început o să-mi arate în cele din urmă şi CALEA. Am făcut tot felul de planuri în secret şi prin 1984 am încercat să trec Dunărea pe la Orşova. M-au prins grănicerii, am fost judecat şi justiţia mi-a dat 2 ani de temniţă. La atât fusese apreciat gestul meu de a mă elibera. Firesc, a urmat puşcăria, o experienţă nouă, inedită, dar plină de învăţăminte, în penitenciar există o altă lume separată de cea cunoscută, prin ziduri imense şi garduri de sârmă ghimpată. Cei care trăiesc acolo judecă după raţionamente total diferite vieţii de afară. Suferinţa se dezlănţuie în game noi, pacienţii au alte
6

cerinţe, iar bolile care îi macină, mă refer la cele trupeşti, se vindecă printr-un balsam universal: terciul... Ăsta era singurul aliment pe care 1-am cunoscut în cele 4 luni de încarcerare, că am ieşit la muncă şi mi-am scurtat astfel pedeapsa, el funcţiona ca panaceu şi ţinea legătura cu existenţa. Mi-am făcut sute de notiţe despre oameni, diverse afecţiuni şi temperamente mutilate în semiobscuritatea celulei. Scriam şi iar scriam, atent la tot, fără să realizez că în acest timp creştea în mine o nouă dorinţă, poate cea mai arzătoare: să ajut oamenii. Când m-am eliberat şi m-am întors la zumzetul străzii, ştiam că o să plec definitiv undeva unde nu se aude zornăit de lacăte şi chei, ordine răstite, mers cadenţat. Am reuşit după o nouă tentativă, nu lipsită de aventură şi emoţii. Mărşăluiam pe jos, numai noaptea, peste o Iugoslavie din care n-am văzut mai nimic. 10 zile a durat acest maraton al fricii, apoi am ajuns la Trieste, în Italia. De aici spre America, drumul îmi era deschis. Lăsam în urmă o ţară a foametei şi a sărăciei, unde teama făcuse caverne adânci în sufletele oamenilor, iar voinţa se diluase până spre inexistentă. După ce am traversat Oceanul, asta la sfârşitul lui '86, am păşit în lumea liberă din San Francisco. Singur, fără sprijin sau prieteni. M-am întrebat, încotro s-o apuc? «Spre box», mi-am spus şi am urcat în ring. La 30 ani, clădit ca un taur, aveam existenţa asigurată doar de forţa pumnului şi mă descurcam de minune, până când o lovitură năprasnică primită în ficat mi-a deturnat din nou viaţa. După câteva zile am cunoscut şi sechelele acestui incident: înţepături la ficat, dureri abdominale. Am ajuns la medic, unde am făcut tot felul de analize. M-au întrebat dacă sunt consumator de alcool, iar când au aflat că duc viaţă de sportiv, m-au programat pentru operaţie. Şi — ce-au aflat după ce m-au deschis? Să redau textual: «Băiete, eşti puternic, ai un psihic sănătos, dar din păcate boala este într-un stadiu mult prea avansat pentru a fi rezolvată pe cale chirurgicală. Ficatul nu îţi permite să trăieşti mai mult de 1-2 luni...». Asemenea veste nu are cum să te bucure. Suferisem toată viata, pierdusem femeia iubită şsi mama unui copil nenăscut, trecusem prin tot felul de încercări, care mai de care mai demoralizante, iar acum urma să pierd. Să devin o mână de lut după ce viermii ar fi şters orice urmă din mine. Pentru prima dată mă simţeam doborât şi nu e de mirare că ajunsesem o stafie de om rătăcind pe străzile americane. Fără şansă, fără speranţe aveam nevoie urgentă de un miracol, care s-a şi întâmplat. Dumnezeu se hotărâse să nu mă abandoneze. Întâmplarea a făcut că tocmai atunci, Adrian Păunescu publica în revista Flacăra, cazuri spectaculoase de vindecări ale lui Valeriu Popa. Acesta se afla în America, în vizită la fiul său. M-am dus la el şi - Dumnezeu să-i ţină trează memoria — m-a primit, m-a ascultat, apoi mi-a spus: «Din punct de vedere energetic, mai ai de trăit, dar corpul fizic ţi-e mort. Ai totuşi o şansă: apa distilată». Ştiam că nenea Omu' — cum îi spunea lumea, nu dă greş niciodată. I-am urmat poveţele, deşi teoria lui constituia o noutate pentru mine. Bolile încep şi se sfârşesc cu regimul alimentar, iar vindecarea vine doar printr-o
7

viaţă ordonată, curăţirea organismului de toxine, hrană raţională, axată în principal pe legume şi fructe, netrecute prin foc. După parcurgerea etapei de igienizare generală internă, o nouă formă de echilibru permite revenirea la starea de sănătate. întâlnirea cu nenea Omu' mi-a dat curaj şi a însemnat întoarcerea din morţi. Ea m-a salvat. După 27 zile, timp în care am ţinut post negru, m-am dus din nou la medic să-mi fac analizele. 1-am spus despre tratamentul naturist pe care îl urmez şi s-a mirat mult văzând că starea mea cunoştea o ameliorare vizibilă. Am continuat prescripţiile lui Valeriu Popa încă 20 zile, iar după cura de 47 de zile doar cu apă distilată, clisme cu rostopască, ceai de muşeţel şi lecturi din Biblie, eram alt om. Medicului nu-i venea să creadă. Zicea: «Ce-ai făcut? Cum ai rezistat fără să mănânci, în starea ta? N-am mai auzit de aşa ceva.» S-a convins imediat de situaţie: boala dispăruse, iar ficatul arăta perfect normal. Fireşte, n-a fost uşor, mi-a trebuit multă voinţă şi credinţă, dar numai aşa poţi deschide poarta spre miracole. M-am întors la Valeriu Popa să-i mulţumesc. Era un OM deosebit, capabil doar printr-o singură atingere să afle totul despre tine, ca şi când, printr-o comunicare secretă cu Universul, primea informaţii. Timp de 6 luni i-am stat în preajmă, ajutându-1 în munca sa; i-am fost învăţăcel, iar la sfatul dumnealui, am urmat cursurile Facultăţii de Parapsihologic din California. Astfel am dobândit primele cunoştinţe despre o meserie care avea să îmi capaciteze viaţa. Am aflat şi răspunsurile la multe întrebări puse până atunci, începând cu pruncia, trecând prin adolescenţă şi terminând cu maturitatea. Practic, nu există boală. Doar alimentaţie greşită, lipsă de disciplină şi vicii care te macină: alcoolismul, fumatul, drogurile, stresul şi stările con-flictuale. Aici trebuie umblat pentru declanşarea butonului miraculos şi tot aici se reglează funcţionarea organismului. Fără optimism şi încredere în viaţă, îţi diminuezi capacitatea de autoapărare; mesele au de asemenea o mare importanţă. Ele trebuie să fie regulate, iar durata lor să depăşească minimum 45 minute. La fel, trebuie acordată atenţie curei cu tarate, cel puţin 31apă pe zi; obligatorie este şi plimbarea de câţiva km, seara, iar cina să nu depăşească ora 19. Viaţa în moralitate şi credinţă are un rol benefic, tonifiant, uşurează circuitul binelui, pe când răul generează suferinţă şi o întreţine, lată câteva din secretele sănătăţii care nu se opresc aici. Eu am studiat zeci de metode de tratament cuprinse în medicina naturistă de la fitoterapie, care utilizează plante întregi, părţi din plante sau extracte complexe, la homeopatie (foloseşte produse vegetale, minerale şi biologice în diluţii infinitezimale, după principiul similia, adică o substanţă diluată tratează simptomele unui bolnav, similare cu cele provocate de aceeaşi substanţă concentrată la oamenii sănătoşi, administrată timp îndelungat n.a.), balneofizioterapie (metoda care foloseşte apele minerale, factorii climaterici, nămoluri, aerosoli naturali, radiaţii solare), kinetoterapie (foloseşte gimnastica medicală activă şi pasivă, masajul combinat cu aplicarea unor principii active din plante), dietoterapie (indică valoarea terapeutică şi nutritivă a alimentelor naturale, neprelucrate agresiv şi nepoluate chimic), apiterapie (utilizează remedii
8

din miere de albine, polen, propolis şi alte produse ale stupului), aromoterapie (ramură a fitoterapiei care se bazează pe efectele terapeutice ale uleiurilor esenţiale produse de plantele aromatice), silvaterapie (utilizează efectele terapeutice ale componentelor pădurii: apă, aer, plante alimentare, ciuperci, muguri, licheni, frunze etc.) şi multe altele. Există de altfel lucrări consacrate, în domeniul medicinei naturiste, studii făcute de centre universitare şi de cercetare medicală. Enumăr doar câteva: «Naunyn-Schmiedeberg's, Arch. Pharmacol» de Kiircok A., «Homeopatie şi Cercetare» - studiu realizat de Facultatea de Farmacie din Bordeaux, «Huiles de Poissons et Soute» - Patrick Baison, «Kiwi et Cancer» - Henri Joveux, «L'Aromatherapie» - de D. Penoel şi P. Franchomme; cercetările publicate ale Institutului de Medicină Internă N. Ghe. Lupu şi multe, multe altele. Am adunat o bibliotecă de cărţi, pe care le-am citit, am comparat rezultatele, iar optica mea medicală s-a cristalizat din învăţăturile lui Valeriu Popa şi tot ce s-a publicat în străinătate. Nevoia de documentare pentru a fi mereu în legătură cu noul, te împinge la studiu. Nu poţi fii ignorant când este vorba de oameni şi suferinţa. N-ai cum..." Practica alături de Valeriu Popa, dar şi experienţa dobândită din contactele cu numeroşi terapeuţi naturişti din America, ("aici, nimeni nu-ţi bate în poartă să te ia la rost pentru cutare încălcare a paragrafului «X» din legea «Y», privind practica medicală" n.a.) au constituit o altă etapă în carieră -destin a lui Stelian Fulga, apoi a urmat "experienţa Tibetană". "Cunoaşterea este ca o capcană. Te atrage, îţi destăinuie câteva taine, apoi te prinde definitiv. Practic, viaţa ţi-o dedici aprofundării unor principii pe care le auzi din prima zi. După ani de muncă simţi nevoia să ajungi în «Olimpul» naturismului: TIBET. Acest drum 1-am făcut şi eu, când am fost selectat din peste 4000 de pelerini, veniţi pentru iniţiere la călugării shaolini. Era în 1991. După stabilire în regiunea Hunza, undeva între Tibet şi Nepal, am intrat în legătură cu învăţaţii. Oameni deosebiţi, posesori ai unor cunoştinţe de-a dreptul fantastice. Tratamentele medicale, toate pe căi naturiste, reprezintă doar un segment din poten ţialul lor. Stăpânesc deopotrivă levitaţia, mersul pe apă, şi câte şi mai câte... Experienţa agonisită în cei 4 ani cât am stat acolo, este sub jurământ, dar am întâlnit oameni care aveau 150 ani, sihastri rupţi de lume, retraşi în peşteri. Hrana de bază o constituie legumele, fructele şi rădăcinile de plante care explică şi longevitatea pe care ei o ating. Fireşte, am trăit şi eu după perceptele lor. Umblam desculţ, consumam aceeaşi mâncare, mă rugam odată cu ei. în aceste locuri stranii, de la marginea pământului, am învăţat că boala este un dezechilibru energetic, care împiedica pe căi naturale eliminarea toxinelor din corp. Medicina alopată atribuie rolul de conducător creierului, dar această teorie n-are nici un fundament. In realitate, digestia şi puritatea sângelui sunt esenţiale, ţinând cont că viaţa în sine, metabolismul şi producerea de energie în urma arderilor interne, se bazează tocmai pe aceşti 2 piloni. Creierul are nevoie de irigare cu sânge, iar dacă acest lucru nu se întâmplă sau nu se desfăşoară în parametrii optimi, în doar 20 minute apar leziuni ireversibile pe
9

ţesuturile cerebrale. Altă problemă este intoxicarea şi blocarea unor centri nervoşi, ca urmare a ingurgitării de alimente care conţin compuşi chimici dăunători sănătăţii. Simpla şi banala beţie, urmată de pierderea echilibrului, deficiente de vorbire, starea generală de rău cui se datorează? Alcoolului din sânge ajuns la creier. Dar ce faci, când fie prin piele, fie prin consum direct intri în contact cu otrăvuri mai dure? Cine preia rolul de transportor general? Iată de ce sângele este adevăratul «guvernator», iar de puritatea lui răspunde în mare parte aparatul digestiv. Extrapolând această idee într-un domeniu imaginar, avem de-a face cu un ogor irigat dintr-un râu. Dacă apa este poluată, toată recolta va fi compromisă. Exact cum se întâmplă în corpul uman. Boala este efectul, iar de el se scapă doar prin eliminarea cauzei. Tocmai în această direcţie mi-am îndreptat toate studiile efectuate în 15 ani de activitate. Problema digestivă, constituie un «casus belii», pentru cele mai multe afecţiuni, iar supravegherea tractului digestiv, de la limba şi până la rect, arăta că aici se duce marea bătălie. Fără ajutor, organismul îşi epuizează relativ repede arsenalul de anticorpi, apoi se predă necondiţionat infecţiei. în medicina clasică cât şi în cea naturistă, dezintoxicarea este prima operaţiune care precede tratamentul. Nimeni nu poate contesta acest lucru, ori eu, tocmai asta fac: dezintoxicări ale organismului. Ca peste tot şi lumea medicală cunoaşte invidia; fiecare pretinde că doar el deţine reţeta miraculoasă. Dar nu este aşa. Adevărul există, însă poate fi împărţit în bucăţele mici, fără ca întregul să ajungă în mâna cuiva. Toţi au loc sub soare, sunt bineveniţi atât timp cât se pun în slujba suferinzilor; deci ar trebui să existe pace şi colaborare. Din păcate, tarele firii umane îşi spun cuvântul, iar consecinţele se văd cu ochiul liber. Personal trăiesc o revoltă de care se face vinovată lipsa de înţelegere a fenomenului medical, cu implicaţia lui socială. Ce umanism este acela când bolnavul este spoliat de ultimul leu, iar la poarta spitalului moare? De ce? Fiindcă a devenit sărac, mult prea sărac să mai ocupe un pat în salon sau să deschidă uşa unei farmacii. Acesta este adevărul. Dacă pentru o aspirină pe care o fabricăm acum 50 ani ni se dădea rest la 10 bani, a ajuns acum să coste 15 mii lei, pentru că este din import; ce să mai spunem? Avem de toate, dar nu ne putem atinge de nimic. Paradoxal, până în anii '90, industria românească de medicamente avea o diversitate de produse impresionantă. După restructurări şi privatizare nu facem nimic, decât sub licenţă. Ne-au murit specialiştii? Am devenit peste noapte fabricanţi de otrăvuri, fără să ne dăm seama? Să fim serioşi. Medicina naturistă prezintă interes din două puncte de vedere, solid argumentate: mai întâi, este accesibilă paturilor sărace, adică marii majorităţi a populaţiei, în al doilea rând reînvie tradiţii vechi practicate de vindecătorii locali timp de secole, fără efecte secundare, complicaţii, alergii. Tot ce se găseşte în plante ca substanţă activă, este şi în tradiţionala pastilă sau injecţie numai că în ultimele, provine dintr-un proces de sinteză chimică." De felul lui, Stelian Fulga este un om tenace. Apoi, are ca bază de susţinere a afirmaţiilor, practica sutelor de terapeuţi naturişti din zeci de tari. Dar nouă,
10

românilor, ne lipseşte educaţia necesară de a ne rupe de nociv, deşi mult mai uşor este să preîntâmpini, decât să tratezi.

Motto: "Caută duşmanul în tine şi ignoră-i pe ceilalţi"

— CAPITOLUL 2 —
PRO SI CONTRA "Mulţi spun că a fi bioterapeut este un dar lăsat de la Bunul Dumnezeu şi pentru a vindeca oamenii, desluşind tainele bolilor, ai nevoie de carismă. Nu m-am gândit iniţial că eu sunt omul ales şi nici la ce se va întâmpla atunci când faima te scoate în calea lupilor. Pur şi simplu, am simţit nevoia să mă fac util suferinzilor, să-mi respect jurământul dat Divinităţii când boala nu-mi acordă nici o speranţă, iar medicii mă abandonaseră. A fost un drum lung, epuizant şi lipsit de latura spectaculoasă a realizărilor răsunătoare; cu muncă care nu se termina, rugăciuni pentru liniştea sufletului şi smerenie. Poate de aceea m-am neglijat, fapt ce mi-a atras şi însingurarea. Cu cine să vorbeşti despre bineAfacerile medicinei naturiste, când moda şi nebunia progresului a contaminat întreaga planetă? Toţi vor miracolele promise de tehnologie, cercetătorii s-au încuiat în laboratoare şi ca demiurgi apăruţi în rouă dimineţii, anunţă descoperiri menite să dea omenirea peste cap, să refacă Geneza până la prima cărămidă. Câtă deşertăciune... M-am născut cu frică de povara cuvântului şi nu-mi clătesc sufletul în păcatul trufiei. Adun grăuntele de pe «tarlaua cunoaşterii» bob cu bob, fără dorinţa meschină de a primi vreo mulţumire." Aşa spunea Stelian Fulga într-o seară de octombrie 2002, după ce o zi întreagă 1-au şicanat tot felul de "organe" venite în control. Birocraţia şi cabotismul lacheilor pot aduce multă mâhnire omului hotărât să trăiască în linişte, să aibă pacea exterioară care uşurează mersul prin lume. Dar toţi sunt orbi sau orbiţi, atunci când seamănul tău este lovit de încercări nedrepte. "Am întrebat reporterii de la ziare şi televiziune, bolnavii, oamenii de pe stradă: «Vedeţi în mine un farsor, un om care vă minte cu zâmbetul pe buze?». Retorica mea a născut nedumerire, poate şi ilaritate, pentru că alte principii guvernează comportamentul individului. Omul crede mai întâi în simţurile lui, ştie ce vrea, adulmecă apropierea de pericol; evită necunoscutul tulbure, aşa că nu are rost să conving, când evidenţa se află la îndemâna oricui doreşte să afle ADEVĂRUL într-un ungher al minţii, o idee încolţită din numeroasele dezamăgiri, nu-mi dădea pace: «Retrage-te, fugi!», aşa îmi spunea. Cum adică să fug şi pentru ce? Cui să las 15 ani din viaţa mea pe care i-am dedicat bolnavilor, ajutându-i să se vindece prin tratamentele mele naturiste? Unde să îngrop experienţa dobândită
11

alături de Valeriu Popa, călugării shaolini, iniţiaţii tibetani, terapeuţi din toate colţurile lumii? îmi voi urma menirea, deşi jurămintele sălăşluiesc prin preajma deşertăciunii. Când un general austriac şi-a tratat soldaţii care aveau febră, cu lapte acru amestecat cu făină toţi au râs, dar s-a văzut că are dreptate. Acest remediu simplu a devenit «prişniţă», după numele lui von Prişnitz şi celebritatea care a urmat a estompat sentimentul de jenă iniţială. Eu cultiv principiul dezintoxicării organismului pe cale naturistă şi dieta vegetală; mai mult chiar le susţin din toată fiinţa mea, acordându-le încredere nelimitată. Unii mă întreabă: «Credeţi că o să mă vindec?» atunci le răspund «Nu eu trebuie să cred, ci d-ta, fiindcă amândoi avem câte o jumătate din cheia care deschide Calea.»; ei sunt pesimiştii, oricând gata să abdice; oameni bântuiţi de spaime şi neîncredere. Alţii vin deschişi, zâmbitori, deşi se vede că suferinţa le-a măcinat trupurile. Iau tratamentul cu încredere şi respectă rigorile regimului, de parcă toată viaţa au trăit fără alcool, prăjeli şi grăsimi. Aceştia se vindecă primii, fără să ducă lupta cu sine. Şicanele sunt deja parte integrantă a cotidianului. Aparţin sistemului şi ţin de legislativ. Trebuie să le fac fată, deşi mă irosesc în confruntări sterile, a căror banalitate uzurpă dorinţa de a face bine. La urma urmei, de ce să mă plâng, când singur am pornit pe acest drum, dedicându-i viaţa?

12

Motto: "In tot ce este nou vei găsi vechiul."

— CAPITOLUL 3 —
O ABORDARE A NOULUI SAU REÎNVIEREA VECHIULUI
-

"Aşa cum spuneam, poluarea exagerată, denaturarea alimentaţiei, stresul, ignoranţa faţă de boli au generat în ultimele decenii o creştere alarmantă a afecţiunilor considerate vindecabile. Adevărat, viruşii suferă modificări genetice, pacienţii nu mai sunt cei din anii 1960, aşa că fiecare caz tinde să devină unic. Spre exemplu, hepatita, boală naţională a românului, prezintă zeci şi sute de varietăţi. Coroborând particularităţile individului legate de grupa sanguină, metabolism, vârstă, condiţii de mediu, muncă şi viaţă, cu varietatea virusului, obţinem o multitudine de cazuri atipice generate de o boală tipică, în această situaţie, abordarea trebuie să ţină seama de absolut toţi factorii ecuaţiei, o singură omisiune putând avea consecinţe în rezultatul final al tratamentului. Alimentaţia, fie ea naturistă, se studiază funcţie de substanţele conţinute în hrană, toleranţa organismului la compuşi chimici greu de asimilat şi vecinătatea cu alte suferinţe rămase necunoscute datorită unei evoluţii lente. Uneori pe lângă dezintoxicare şi cură cu ceaiuri, decocturi, clisme, este necesară stimularea unor centri nervoşi cu ramificaţii în extremităţile corpului. Ca de exemplu, tălpi, palme, ceafa, zone active ale plexurilor iliac, solar, mezenteric. O mare bătaie de cap apare şi din ajustarea alimentaţiei, funcţie de grupa sanguină. Aici aş exemplifica folosind puiul. Deşi tolerat în diferite afecţiuni, fiind considerat «uşor» pentru bolnavii care au grupa sanguină B, el trebuie eliminat din meniu, datorită unei lectine conţinută în ţesutul muscular. Poate fi însă înlocuit cu succes de curcan sau fazan, alimente similare, dar lipsite de periculoasa lectină aglutinantă, cauzatoare de accidente vasculare cerebrale şi tulburări imune. /\ In multe cazuri, avem de-a face cu intoleranţă la unele alimente, cum ar fi laptele. Lipsa unei enzime care să descompună lactoza, îl face incompatibil cu dieta, dar există produse lactate care pot fi consumate, însă acest lucru se stabileşte de către terapeut. Fasolea nu este bine digerată de cei din grupa sanguină O datorită faptului că ea inhibă metabolizarea unor substanţe nutritive din carne, tinde să scadă activitatea ţesutului muscular, dar în schimb sprijină fortificarea tractului digestiv şi susţine vindecarea ulceraţiilor.
13

Produsele din grâu dau intoleranţă la cei cu grupa O pentru că glutenul interferează cu procesele metabolice şi aşa mai departe. Fiecare aliment prezintă inconveniente în cazuri atipice ale unor boli comune şi de aceea curăţirea organismului prin dezintoxicare trebuie repetată cât mai des. /Intr-o lucrare a unui medic austriac tipărită la cererea guvernului imperial de la Viena, la sfârşitul sec. XVIII, se făceau frecvente referiri la bolile românilor, cauzate de o alimentaţie unilaterală din perioada posturilor marilor sărbători. Intradevăr, ţăranii trăiau într-o sărăcie cruntă şi hrana lor era lipsită de vitamine, în special, C, E şi K, iar eliminarea cărnii îi priva de proteinele necesare arderilor interne. Nu-i de mirare că scorbutul, rahitismul şi pelagra, cauzate de mălaiul încins (alterat) făceau ravagii. Vecinii noştri de la sud, bulgarii, «se scoteau» cu varză murată, iar ruşii, cu ghiveciul semi-fiert. O problemă destul de spinoasă a constituit-o alimentaţia marinarilor, plecaţi pe oceane în călătorii care puteau dura şi o jumătate de an. După o lună de la îmbarcare, apăreau primele cazuri de scorbut şi indigestii provocate de carnea sărată, uscată sau afumată, principalul aliment de la bord. îmbolnăvirile au decimat sute de echipaje, până la jumătatea secolului al XlX-lea, când fiecare căpitan de navă s-a îngrijit ca în cambuză să existe stocuri de ceapă şi citrice (mai cu seamă, lămâie) adevărate depozite de vitamina C. în timp, hrana naturistă a devenit baza, iar carnea, panaceu proteic. Astfel, omul n-a mai fost legat de uscat, şi conservele de legume au devenit ceva obişnuit. Studiul mai multor lucrări referitoare la campaniile militare din sec. XIV-XIX demonstrează fără echivoc un aspect legat de grija comandanţilor pentru hrana soldaţilor. Spre exemplu, armata otomană avea celebrul ciorbagiu, care se ocupa de alimentaţia trupei, iar varietatea mâncărurilor o descoperim în dicţionarul explicativ al limbii române care abundă în termeni turceşti: sarma, musaca, chiftea, halva, rahat, ciorbă, ghiudem, mezelic etc... Păstrând echilibrul între proteine, glucide, lipide şi vitamine, soldaţii erau apţi de luptă. Românii au împrumutat mare parte din bucătărie,ceea ce a dus la o diversificare în alimentaţie. Fireşte, până la o hrană adecvată cerinţelor medicale, calea a fost mai lungă, dar trebuie ţinut cont şi de faptul că în acele vremuri poluarea era inexistentă, oamenii aveau o robusteţe genetică, iar medicaţia de sinteză chimică nu fusese încă descoperită. Ştim din clasele primare că proteinele vitale în hrănirea organismului şi producerea energiei se găsesc în carne, lapte (nefiert sau acru), unt, brânză de vaci, gălbenuş de ou, dar şi în produse vegetale crude: grâu, seminţe uleioase, nuci, arahide. Prin tratare termică (fiert, prăjit) mare parte din proteine se pierd, iar ce rămâne se consumă în procesul de digestie. La prepararea mâncării multe substanţe se recombină, îşi schimbă titlul şi formează noi compuşi dăunători sănătăţii. Digestia acestor alimente se face incomplet, creşte aciditatea pe tractul digestiv şi apar focare de infecţie în microleziuni. Menţinerea echilibrului pH (raportul acid-bază) se realizează prin consumarea vegetalelor crude, bogate în alcaloizi. Consumul excesiv de sare ca şi mâncărurile trecute prin procedee termice
14

determină creşterea acidităţii şi otrăvirea sângelui. După procesarea în ficat, toxinele ajung la toate organele şi influenţează negativ buna funcţionare a organismului ca tot unitar. Glucidele sau zaharurile, elemente esenţiale în nutriţie, se găsesc în fructe, legume, cereale, putând asigura necesarul pe kg corp. dar din inconştienţă, oamenii (copii şi femeile) consumă suplimentar mari cantităţi de dulciuri. Tot ce este în plus şi nu este supus arderii interne rămâne în ţesuturi, îngroaşă sângele şi cauzează diferite boli. Lipidele provin din carne, ocupând locul II după proteine (12-14% la vacă şi oaie), cafea verde (12-14%), cacao (20%), alune (62%), ciuperci (0,3% după Valnet) coriandru. Au rol energetic şi de echilibru, lipsa lor ducând la afecţiuni metabolice. Săruri minerale, vitamine şi enzime. deficitare în alimentele animale de bază, se găsesc în legume, fructe crude, rădăcini. Calciul, element chimic de bază în procesul osificării, prezintă două varietăţi: cea solubilă (varză, urzici, seminţe de floarea soarelui, tarate de grâu) şi cea insolubilă, care nu poate fi asimilată (pastele făinoase fierte). Fierul se găseşte în urzică, mere, morcov, mure; fosforul — nuci, orez, peşte; sodiu şi potasiu — napi, pătlăgele, vinete, sfeclă roşie. Practic tot necesarul de săruri minerale poate fi asigurat consumând 2-3 salate pe zi. Vitaminele au rol direct în creştere şi buna dezvoltare a organismului, fortifică, dau imunitate la boli, ajută la regenerarea unor organe. Lipsa lor duce la avitaminoze, tulburări ale metabolismului, boli de piele (dermatoze, herpesuri — vitamina C, 82, scăderea acuităţii vizuale (vitamina A, E — morcov), impotenţă (indicate ţelină, afine). Mezelurile, carnea conservată, legumele fierte îşi diminuează conţinutul în substanţe active, devenind lest în procesul de digestie. Enzimele contribuie din plin la mecanismul complicat al metabolismului, desfacerea unor compuşi greu asimilabili, secreţia glandelor interne. în cazul oamenilor aşa zişi sănătoşi, alimentaţia pe bază de crudităţi, cu eliminarea exceselor de condimente (sare, piper, muştar, boia) şi înlocuirea lor cu altele naturale (ceapă, usturoi, pătrunjel etc.) duce la o tonifiere generală şi menţine capacitatea organismului de a răspunde infecţiilor interne. Afecţiuni severe ca hepatita evolutivă, ciroza, pancreatita, se tratează exclusiv printr-un regim alimentar vegetal, cu fructe şi crudităţi. Abuzurile în grăsimi, zaharuri, calciu şi carbon (conţinute de carnea grasă, prăjită, pâine, paste făinoase) au o primă consecinţă, depunerea unor compuşi chimici pe pereţii vaselor de sânge, obturarea lor şi încetinirea circulaţiei sanguine. Menţinerea colesterolului în limitele tolerate este posibilă numai printr-o alimentaţie raţională, bogată în vitamine, lipsită de compuşi greu asimilabili. Am întâlnit cazuri în care, pacientul îşi motiva dezechilibrul proteic sau glucidic prin obişnuinţă. Este cât se poate de dăunător să ne hrănim în exces, ţinând cont de pofte şi nu de necesar. Chiar şi stomacul, supus să digere cantităţi mari de alimente, îşi modifică secreţia de acid gastric, apare fenomenul de balonare (de la gazele de fermentaţie) şi creşte presiunea asupra ficatului, care astfel este împiedicat să-şi desfăşoare activitatea.
15

Raţional, înseamnă şi complet, dar în cantităţi moderate. Orice exces declanşează grave dezechilibre organice, pentru a căror tratare este nevoie de o lungă perioadă de timp. în plus, o alimentaţie sănătoasă, bazată pe hrană naturală, nu crează tulburări gastrice, alergii, stări de indispoziţie. Ea nu are contraindicaţii şi nu afectează nici un organ. în ţările asiatice, respectul pentru plante şi legume este cu totul altul decât în Europa, dar acest lucru se bazează în primul rând pe cultura milenară a popoarelor din acest areal geografic, tradiţii şi experienţă. "Bătrânul continent" a cunoscut o aşezare abia în ultimii 700 — 800 ani; alimentaţia se făcea din necesitate, fără a urmări armonizarea funcţiilor organice. Aşa se explică prezenţa "mâncărurilor tradiţionale", multe din ele, total contraindicate (cremvurşti — la germani, micii şi preparatele din came tocată — la turci, bulgari, români; gulaşul şi borşurile condimentate — la unguri). America este vinovată pentru obezitate, boală care afectează două treimi din populaţie. Departe de mine gândul de a interzice preparatele care fac deliciul sărbătorilor. Ele sunt adânc înrădăcinate în memoria colectivă, au devenit parte integrantă în "metabolismul obişnuinţei", dar revenirea la normalitate, unic factor de menţinere a sănătăţii, este posibilă numai printr-o alimentaţie în care fructele şi legumele să deţină primul loc.

16

Motto: "Fie că faci bine sau rău, consecinţe vor exista "

— CAPITOLUL 4 — MIRACOLE SE FAC CU SI PRIN OAMENI
"Fiecare bolnav şi boala lui înseamnă o poveste pe care mulţi o fac cunoscută, mai ales atunci când revin la sănătate, optimism, normal. Prin cabinetul meu au trecut mii de pacienţi, unii sceptici şi roşi de îndoială, ca preotul care a întrebat dacă eu cred în lisus. A fost dezamăgit când i-am răspuns răspicat: NU! Apoi s-a luminat auzind şi explicaţia: "lisus erau vreo 10 pe strada mea din Sân Francisco. Aşa că, nu cred în ei. ci în Domnul Iisus Christos". Alţii vin cu teamă după ce doctorii le-au ucis orice speranţă, trimiţându-i direct în braţele morţii; dar cei mai mulţi sunt optimişti. Cred în metodele naturiste, ca să-şi revină şi sunt gata să respecte cu sfinţenie rigorile dietei pe care le-o prescriu. /v In foarte multe cazuri, cei vindecaţi se întorc să-mi mulţumească şi să afle "ce minune am făcut?". Lor le răspund: "Eu, nici una. Poate Bunul Dumnezeu şi voi care aţi urmat tratamentul". Zilnic, primesc zeci de scrisori şi citesc cu bucurie, că "X" sau "Y" din cine ştie ce colţ de ţară este din nou sănătos. Adevărul: oamenii se vindecă total şi tară consecinţe urmând tratamentul de dezintoxicare şi cura prescrisă de mine. Spre cunoaştere a realităţii privind munca mea, fără trufie şi dorinţă de popularitate, am selectat pentru tine, iubite cititor, mai multe mesaje de la cei care au avut curajul să încerce medicina naturistă, să-i simtă binefacerile şi care astăzi trăiesc: POPESCU ISIDOR — Târgovişte: "D-le Fulga, am crezut că am să mor, iar atunci când v-am călcat pragul eram sigur că este prima şi ultima oară. Dacă mai ţineţi minte, eu sunt cel care nu se putea da jos din maşină şi mirosea de la rinichi a urină. Aflaţi că v-am urmat tratamentul, Dumnezeu să vă dea sănătate — şi acum pot din nou să lucrez. Mă simt foarte bine, am scăpat de blocajul renal şi vreau să vin cu familia la dvs. să vă cunosc, pentru că mi-aţi dat din nou viaţă. Calde mulţumiri, Domnul să vă binecuvânteze." TĂNASE MARIA — Agigea: "Am făcut aşa cum mi-aţi spus şi chiar în ziua de Sf. Măria, am născut un băiat de toată frumuseţea. Când mă gândesc cât m-am străduit înaTnte să păstrez sarcinile, ce mulţime de medicamente am luat şi câţi
17

bani am dat doctorilor, mă cuprinde groaza. Vă mulţumesc din inimă şi soţul meu la fel". COROGODA TARAş — Rădăuţi: "D-le Fulga, lucrez şi eu în domeniul medical, dar se pare că dreptatea este de partea medicinei naturiste. Cu tratamentul pe care mi 1-aţi dat, am revenit la bărbăţia tinereţii. Colegii mei, iniţial se amuzau, dar acum doresc şi ei să urmeze aceeaşi cură. Puteţi să-mi trimiteţi încă 4 pachete complete. Veţi ferici tot atâtea soţii, iar de la noi primiţi multe mulţumiri". FĂSĂREA FELIX — Cărei: "Vă scriu abia acum, fiindcă aproape două luni am ţinut tratamentul dvs. în dulap. Doctorul mi-a spus că nu ajută nici o plantă, ce nu poate ajuta medicamentele. Să ştiţi că nu are dreptate. Mi-a fost din ce în ce mai rău, aşa că am început tratamentul şi prescripţiile dvs. în mai puţin de 10 zile s-a simţit o ameliorare, apoi m-am vindecat. Ulcerul a dispărut, la analize am ieşit bine, dar ceea ce este mai important, mănânc orice fără teamă. Povestesc peste tot cum m-aţi vindecat şi cât de repede. Mulţumesc din inimă pentru sănătatea redată şi Dumnezeu să vă călăuzească spre bine". DOBRE ION — Galaţi: "Domnule Fulga, vă scriu personal, fără ajutorul nepoţilor. Am urmat tot ce mi-aţi spus şi acum merg normal, nu mai am mâinile înţepenite, iar durerile au dispărut. Credeam că voi ajunge într-un scaun cu rotile, dar se vede că Bunul Dumnezeu a vrut să fie altfel, şi asta graţie dvs. Chiar dacă puţină lume crede că mai există oameni care ştiu şi pot face bine, iar dumneavoastră sunteţi unul dintre ei". SAVU MARIA — Comarnic: "Dacă cineva mi-ar fi spus că voi scăpa de cancerul de piele care mă chinuia, aş fi jurat că îşi bate joc de mine. Am urmat tratamentul dvs. şi acum mă simt cu totul alt om. Şi la analize am ieşit bine, iar umflăturile de la ganglioni au dispărut. Vă mulţumesc din inimă şi vă rog să mă credeţi, eram sigură că voi muri până la Paşte. Acum suntem deja în septembrie, iar boala a rămas doar o amintire." COCOR IULIA — Roşiorii de Vede: "Domnule Fulga, vă scrie fata cea blondă care a venit la dvs. şi avea 90 kg. Vreau să ştiţi că v-am urmat tratamentul, deşi cu regimul a fost puţin mai greu, dar acum am 63 kg. Pentru 1,75 m, eu zic că este foarte bine. Altfel mă privesc bărbaţii şi colegii, mă simt altfel. Atunci nu credeam că asemenea miracol. se poate întâmpla, dar acum când mă privesc în oglindă spun «Să-i dea Dumnezeu sănătate domnului Fulga»" PAULIUC GH. STELIAN — 44100 Nantes, France: "Domnule Fulga. terapia dvs. naturistă a cucerit inimile multor francezi care au luat cura de dezintoxicare prescrisă. Ţin să vă asigur că sănătatea lor este excelentă şi am renunţat la băile din staţiune pentru a urma dieta dvs. Sper să revin în România la începutul lunii decembrie cu alt grup de suferinzi, adepţi ai naturismului. Cu multă stimă şi mulţumire OANĂ DOREL — Cernavodă: "Am urmat instrucţiunile dvs. şi pot să spun că nu mai am nici o problemă cu pancreasul. Cred că sunt un mare norocos că v-am cunoscut. Altfel, ajungeam la operaţie, şi numai Dumnezeu ştie ce-ar fi urmat. Vă mulţumesc şi vă doresc numai realizări şi bucurii." TOTEA ELENA — Turnu Măgurele: "Am reuşit să mă vindec de splină aşa
18

cum mi-aţi spus, lucru pentru care vă mulţumesc. Tratamentul dvs. face minuni şi vă rog din inimă să trimiteţi şi pentru soţul meu medicamente. El suferă de un ulcer duodenal, iar medicii n-au reuşit să-1 scape de dureri. Cu siguranţa că nu o să mă uitaţi, cu multă mulţumire...". TUDOR ANGHEL — Braşov: "Este greu de imaginat că în doar 2 săptămâni, un om care timp de 10 ani a făcut naveta prin toate spitalele, se va pune pe picioare. Eu am reuşit această performanţă datorită dvs. şi tratamentului naturist pe care mi 1-aţi dat. Acum nu mai am nici o problemă cu circulaţia, merg bine, iar durerile au dispărut. Ce să vă mai spun? Toată ziua mă plimb să compensez perioada cât am stat la pat. în rest, sănătate, care v-o doresc şi dvs. şi multă mulţumire." MĂTASE IULIA — Craiova: "D-le Fulga, să vă ţină Dumnezeu în putere, pentru binele pe care mi l-aţi făcut! Umflăturile care le aveam pe corp au dispărut şi nu mai am senzaţiile de greaţă. Când o să vin la control o să vedeţi singur cum m-am vindecat şi asta datorită tratamentului dvs. Aveţi grijă că mai sunt mulţi suferinzi care au nevoie de ajutorul dvs. Cu mulţumiri din inimă..." FILIMON PAVEL — Răşinari: "Ştiţi că am venit la dvs. cu un astm bronşic foarte avansat şi nu puteam să respir. Am făcut aşa cum ini-aţi spus şi mă simt mult mai bine. Nu mai am nevoie de spray, dar îl port la mine din obişnuinţă. Vreau să spun tuturor celor care nu cred în tratamente naturiste, că fac o mare greşeală. Dvs. m-aţi salvat de la nişte chinuri insuportabile pentru care vă mulţumesc şi vă doresc numai bine. Le-am spus prietenilor că n-ar strica să treacă pe la dvs. când vin pe la Bucureşti, că faceţi adevărate minuni. N-am minţit cu nimic, ci am vorbit din propria experienţă. Personal vă rămân profund îndatorată." SANDU ILIE — Plopeni: "Domnule Fulga, ce medicamente misterioase mi-aţi dat? Nu mai am nici o problemă cu ficatul. La ciroza mea trebuie să ţin regim toată viaţa, şi chiar aşa, sabia lui Damocles stătea asupra mea. Vă mulţumesc din suflet şi să ştiţi că am o poftă de mâncare, ceva de speriat. O să revin pentru a vă strânge mâna." MATEI ŞTEFAN — Vatra Dornei: "Nici nu ştiu cum să încep scrisoarea. Venisem cu speranţa să scap de spondiloză, că nu mă puteam îndoi, iar acum, la nici o lună de la tratament, am uitat că am fost bolnav. D-le Fulga, nu vă mint. Sunt perfect din punct de vedere al sănătăţii şi asta datorită dvs. Cred că ar trebui să veniţi şi pe la noi. Aici avem mulţi bolnavi, iar medici naturişti nu se găsesc. Spuneţi-mi de ce nu faceţi un spital pentru câteva sute de suferinzi? Scrieţi Ministerului Sănătăţii, faceţi ca metodele dvs. să devină publice. Cu un singur cabinet nu o să trataţi toată ţara..." DINCĂ MIHAI — Constanţa: "V-am scris pentru a vă spune un singur cuvânt: «Mulţumesc!». Să ştiţi că nu mai am dureri reumatice, iar degetele mi s-au dezumflat. Tratamentul dvs. este foarte eficient şi am vorbit despre el cu medici de la spital, care mi-au cerut amănunte. Neştiind ce să le spun, le-am dat adresa de la cabinetul dvs. Sper că nu am făcut rău. Poate şi alţi bolnavi, vor avea norocul meu, sau la Techirghiol se va înfiinţa o secţie naturistă." MARIA LAZA — Predeal: "După cură m-am simţit mult mai bine şi am eliminat pietrele de la colicist. Am scăpat de operaţia, care mă teroriza şi nu mai
19

am crize sau dureri. Sunt sănătoasă, lucru pentru care vă rămân recunoscătoare toată viaţa." DIONIE MARIN — Făgăraş: "Starea mea generală s-a îmbunătăţit peste aşteptări. Cu ficatul nu mai am nici o problemă, iar stomacul suportă dieta naturistă bine. Vă mulţumesc pentru tot binele pe care mi 1-aţi făcut şi vă doresc fericire şi împlinirea tuturor dorinţelor" . IURESCU MIHAELA — Cluj: "De ce nu deschideţi cabinete medicale în mai multe puncte din ţară şi de ce nu pregătiţi tineri în domeniul naturist? Ar fi de un real folos, date fiind rezultatele. Eu am scăpat de artrită şi mă simt bine. Tratamentul dvs. m-a pus pe picioare, la propriu. Cu mult respect şi mulţumiri" COCEAN GHE. — Slobozia: "Vă mulţumesc că m-aţi salvat la timp. Am scăpat de alcoolism, deşi pentru mine mai urma ciroza, apoi preotul. După tratamentul dvs. am devenit mai calm, nu am nici o dorinţă de a bea tărie şi am scăpat "de tremurul matinal, în schimb, am o poftă de mâncare, că aş ronţăi şi pietre. Sper să mă ţină toată viaţa. O să îmi caut de serviciu pentru că acum sunt alt om. Vă mulţumesc..." Am avut şi numeroase cazuri când pacienţii veneau la mine cu diagnostice eronate, sau cu boli reale, dar interpretate greşit din punct de vedere al cauzei care le-a provocat. Urmând cura de dezintoxicare, absolut toţi s-au vindecat. Mai mult chiar, au descoperit în ei noi afecţiuni despre care nu ştia nimeni. Cu răbdare, am înlăturat şi aceste neajunsuri, astfel încât astă/J oamenii sunt sănătoşi. DUMITRU TISMĂNARU (73 ani) -Craiova - prin telefon în direct (emisiunea din 1aug. 2002): "Tratamentul domnului Fulga, este unul care dă rezultate. Eu unul, am constatat acest lucru pe propria mea piele, ca să zic aşa. Am fost foarte încercat; în anul 1974, m-am pomenit, ca din senin, că urinez sânge. De frică, m-am prezentat la clinica de urologie şi am constatat că am un polip vezical. Am fost operat (polipul era de mărimea unei căpşuni, cu franjuri). Sfatul medicului, după operaţie, a fost ca să mă prezint permanent la control, adică din 3 în 3 luni. Eu, fiind colonel, deci un militar disciplinat, am ascultat întru-totul. La primul control nu am avut nimic, dar la 6 luni a apărut alt «muguraş» care a fost cauterizat endoscopic. Aşa am continuat până în anul 1983. Din 1974 până în 1983, am fost cauterizat de nouă ori. Apoi, până în 1996, nu am mai avut nici o intervenţie, în 1996 afecţiunea a reapărut şi până în 2000, am fost operat de 4 ori. în anul 2000, diagnosticul pus în urma analizelor a fost "tumoarea vezicală multiplu operată, recidivată". Medicul mi-a spus: "Eu am cauterizat-o de atâtea ori; eu ţi-aş propune să înlocuim vezica". Eu i-am spus medicului: "Vă mulţumesc d-le doctor, că aţi făcut tot ce aţi putut, pentru mine, dar eu nu accept. Vreau să mor aşa cum m-a creat Dumnezeu." "Am ajuns acasă şi, la scurt timp, am citit în ziarul «Formula AS» despre domnul Fulga. Dânsul atunci era în Cluj. Am făcut o comandă, prin telefon, şi în 3 zile am avut tratamentul acasă, dar 1-am amânat încă o lună. Pentru că mă simţeam mai rău, am început să-1 urmez. Timp de 3 luni, cât a durat tratamentul, tonusul meu creştea pe zi ce trece, luam în greutate şi mă simţeam din ce în ce mai bine. în luna august, analizele mi-au ieşit toate bune, iar eu am plecat la domnul Fulga, să-i mulţumesc personal. Dânsul a rămas surprins (dânsul este puţin mai scump la vorbă, pentru faptul că este foarte ocupat). Mi-a spus: «Domnule, mă bucur şi îţi mai dau să faci o cură
20

de dezintoxicare». Am urmat şi al doilea tratament până în ianuarie anul acesta. Acum mă simt perfect. Eu, fiind militar, m-am conformat prescripţiilor notate de dânsul, privind alimentaţia, bazată în cazul meu, în special pe legume şi fructe. Iarna a fost mai greu, dar am găsit sucuri naturale, în urma articolului publicat în ziarul «Magazin» (nr. 48 din 29 noiembrie, 2001 - a fost publicat un fragment din scrisoarea pe care mi-a adresat-o domnul Tismănaru - n.a.) am fost căutat de foarte mulţi bolnavi din tară care mă întrebau amănunte despre vindecarea mea. Boala nu alege pe nimeni, toţi ne putem îmbolnăvi indiferent din ce mediu provenim. Pentru mine vindecarea a fost un adevărat miracol." DOAMNA DOCTOR BAROCA - director adjunct al Institutului de Medicină Sportivă (prin telefon în direct la emisiunea "Condurăţeanu întreabă" din data de 12 august 2002): "... vreau să menţionez faptul că domnul Fulga se adresează unui larg număr de pacienţi, tratamentele dânsului sunt bine venite întrucât tratează un organ cheie - ficatul, care este laboratorul organismului. Omul modern este foarte stresat şi după cum ştim din bătrâni toate supărările trec prin ficat. Alimentaţia, din păcate, este invadată de chimicale la fel ca şi medicamentele cu care încercăm să tratăm bolile. Deci acest tratament de curăţare este foarte benefic pentru că se adresează întregului tub digestiv, nu numai ficatului ci şi cole-cistului, colonului şi pancreasului. Având probleme cu colecistul şi ficatul, am urmat acest tratament pe propria mea piele (în 2 doze) şi am fost foarte plăcut surprinsă când colecistul meu a eliminat nişte grăunţe de colesterol, în afară de asta circulaţia limfatică era foarte încărcată şi colonul meu era plin de apă şi de toxine. După tratamentul de dezintoxifiere am reacţionat foarte drastic eliminând 2 litri de apă prin scaun. De asemenea am ţinut sub observaţie, personal, pacienţi cărora le-am recomandat tratamentul domnului Fulga şi am constatat că în urma acestuia au avut eliminări din vezica biliară, depozite sub diverse forme: boabe de strugure, grăunţe. nisip.... Explicaţia rezidă în faptul că uleiurile care stau la baza acestui tratament sunt colagoge şi coleretice, adică golesc vezica biliară. Domnul Fulga ne pune la dispoziţie nişte combinaţii de uleiuri rafinate (ulei de măsline, ulei din sâmburi de struguri) care drenează vezica biliară; lichidul acela amar (care se bea înainte de uleiuri) are rolul de a curăţa toate pilozităţile intestinale, apa care se depune în colon şi toxinele. Am simţit pe propria mea fiinţă o categorică îmbunătăţire a stării mele generale şi cred cu toată puterea în efectele benefice ale acestor tratamente." VERONICA CRISTACHE - Bucureşti (invitată în emisiunea "Condurăţeanu întreabă" din data de 12 august 2002): "Am fost diagnosticată cu hepatită cronică, diabet şi hipertensiune arterială. După diagnosticare, am început IratameiUul medicamentos, apoi am aflat adresa domnului Fulga. Când am ajuns la dânsul, eram dărâmată psihic, eram adusă de soţ întrucât nu mă puteam ţine pe picioare. Când venea soţul meu de la serviciu, îi repetam mereu că am să mor. Ajungând la domnul Fulga, am luat prima dată cura de dezintoxicare, oarecum nu cu încredere. După o săptămână m-am simţit mai bine, am revenit în cabinetul dânsului şi i-am spus că doresc să încep tratamentul propriu-zis. M-a întrebat de ce nu 1-am luat odată cu cel de dezintoxicare. I-am răspuns că nu am avut bani, iar dânsul m-a certat şi mi-a spus că mă putea aştepta cu banii. Am urmat tratamentul dânsului, iar acum, la vârsta de 60 de ani am o grădină lângă
21

Bucureşti pe care o lucrez singură şi plină de energie şi putere. Am trecut de la «sprijinit pe pereţi» la munca de îngrijire a unei suprafeţe de 1400 mp cultivată cu flori, pomi fructiferi şi legume. Tratamentul a durat cu totul 6 săptămâni asociat cu regimul alimentar prescris de domnul Fulga. După tratament, mi-a scăzut glicemia de la 300 la valori normale, mi-au dispărut eczemele de pe piele pe care toată lumea care mă cunoaşte poate fi martoră că le aveam. Toate le-am realizat prin cura de dezintoxicare, tratamentul propriu-zis şi regimul dumnezeiesc pe care dacă îl ţii ai şanse dacă nu, T5 MUNTEANU VIOREL — Miercurea Ciuc (telefon în direct la emisiunea "Condurăţeanu întreabă" din 12 august 2002): "... pe 12 aprilie 2002, am ajuns la cabinetul domnului Fulga cu diagnosticul de ciroză hepatică. Am fost internat de 4 ori în Spitalul Judeţean Miercurea Ciuc, de 3 ori la Spitalul Militar Braşov, de 2 ori la Târgu Mureş şi pe dânsul I-am văzut Ia televizor dar nu am reuşit să-mi notez numărul de telefon, pe care 1-am găsit ulterior pe Internet. Am ajuns la Bucureşti iar în urma tratamentului pe care 1-am urmat cu stricteţe, starea mea s-a îmbunătăţit vizibil (de exemplu, bilirubina a scăzut de la 18 la 1,2). Săptămâna aceasta voi trece pe la cabinetul dânsului în Bucureşti şi vreau să-i spun că eu nu sunt pe linia de plutire, eu sunt VINDECAT, îi doresc domnului Fulga multă sănătate...". DINIŢĂ GHEORGHE (telefon în direct la emisiunea "Condurăţeanu întreabă" din 12 august 2002): "L-am cunoscut pe domnul Stelian Fulga mergând la dânsul împreună cu cumnatul meu care sufe rea de o boală cronică. Domnul Fulga. văzându-mă, mi-a spus că şi eu am probleme cu sănătatea. Intradevăr în aceea perioadă aflasem în urma unor analize că am pietre la bilă, urmând să mă operez. La sfatul dânsului, am urmat tratamentul de dezintoxicare în urma căruia am fost uimit de ceea ce am eliminat şi de ceea ce acumulează organismul, în timp, datorită alimentaţiei neadecvate. La recomandarea domnului Fulga am citit despre alimentaţia în funcţie de grupa sanguină şi mi-am dat seama că noi suntem sclavi ai mâncării. In urma tratamentului mi s-a reglat şi pofta de mâncare. Cumnatul meu fusese diagnosticat cu cancer la stomac în decembrie anul trecut, la Spitalul Fundeni, unde chirurgii i-au extirpat stomacul; în ziua de azi este un om fără stomac, urmează în continuare şedinţe de infiltraţii citostatice dar şi tratamentul domnului Stelian Fulga. în urma tratamentului, a constatat surprins că i-au dispărut varicele de la picioare. Tratamentul pe care-1 recomandă domnul Stelian Fulga (la care am trimis multe cunoştinţe şi colegi de serviciu) reglează, spre surprinderea multora, orice dezechilibru din organism. Eu, de exemplu, înainte să urmez acest tratament, aveam o stare continuă de oboseală. Orice mâncăm mă balonam «făceam burtă», lucru pe care-1 puneam pe seama vârstei. Acum m-am convins că nu este aşa. Nu mai am nici un fel de neplăceri cu vezica biliară. De asemenea, fratele meu care sa tratat pentru afecţiuni la plămâni şi ficat, urmând tratamentul s-a vindecat şi de hemoroizi, despre care nu-i spusese domnului Fulga. Fiecare pacient care se prezintă la cabinet pentru o anumită afecţiune şi urmează tratamentul complet constată că îşi rezolvă şi alte afecţiuni." FILIP MIHAELA - Oneşti (prin telefon, în direct la emisiunea
22

"Condurăţeanu întreabă" din 12 aug. 2002): "L-am întâlnit pe domnul Fulga, din întâmplare acum patru ani, când mă simţeam foarte rău, având probleme cu ficatul, bila şi afecţiuni la sân... Am urmat tratamentul timp de trei luni, cu rezultate foarte bune. De atunci, îl repet în flecare an. timp de trei luni. Mă simt excepţional, am scăzut în greutate şi m i-am dezintoxicat organismul prin tăierea sub limbă. La prima tăiere aveam probleme cu pancreasul, probleme pe care nu le mai am acum. De asemenea, şi problemele de la sân s-au rezolvat..." Jng. ALINA OPREA - Bucureşti (invitată în emisiunea "Condurăţeanu întreabă" din 12 aug.2002): "Problema mea ar putea părea minoră, respectiv eram prea grasă, fapt care mă nemulţumea foarte tare. Văzând că unul dintre colegii mei a început să slăbească, 1-am întrebat cum a reuşit. Astfel, am aflat că urma tratamentul d-lui Fulga asociat cu regimul alimentar adecvat grupei sanguine. Era atât de încântat, încât m-am hotărât să încerc şi eu! Am urmat tratamentul, am început să slăbesc, respectând, în paralel, regimul adecvat grupei mele sanguine. Când am reluat tratamentul, am fost la dl. Fulga şi cu o colegă, foarte bolnavă, care făcea dializă din două în două zile. Cum a văzut-o, dl. Fulga i-a spus că face dializă şi i-a recomandat tăierea sub limbă. Colega mea a fost uimită că metoda este total nedureroasă, iar a doua zi când ne-am reîntâlnit la serviciu am constatat că era foarte vioaie, iar culoarea feţei, din pământie, devenise aproape normală, în ziua respectivă, mergând la dializă, colega mea a constatat că slăbise cu1kg, deşi, cu doar două zile înainte, medicii îi atrăseseră atenţia că are cu 2 kg în plus fată de greutatea recomandată. După această întâmplare, am cerut şi eu să fiu tăiată sub limbă. Rezultatul a fost spectaculos, în urma respectării indicaţiilor dl. Fulga am slăbit 14 kg, sunt mai vioaie, fără să am stări de oboseală, iar soţul meu a devenit fan Stelian Fulga." MARIA POPA - Râmnicu-Vâlcea (prin telefon, în direct la emisiunea "Condurăţeanu întreabă" din 12 aug. 2002): "... M-am simţit foarte rău, am avut cardiopatie ischemică şi am fost internată o săptămână. La ieşirea din spital am constatat că în starea mea nu se simţea nici o îmbunătăţire. M-am hotărât să urmez tratamentul şi regimul prescris de dl. Fulga. Imediat după cura de dezintoxicare de o zi, am fost surprinsă să constat reglarea tensiunii, dispariţia stărilor de oboseală, iar după terminarea tratamentului complet, fibrilemia a scăzut de la 800 la 300. Am 59 de ani şi pot să spun că acum mă simt excelent, mai ales că un alt rezultat benefic al tratamentului a fost dispariţia varicelor şi a durerilor : provocate de acestea. De atunci, am trimis multe persoane cu probleme de sănătate la dl. Fulga şi primesc mulţumiri în permanentă." <• !! < IRINA NICOLAE - Bucureşti (invitată în emisiunea "Condurăţeauu întreabă" din 12 aug. 2002): "Am ajuns la dl. Stelian Fulga având probleme cu glanda tiroidă, dureri mari de picioare, colesterolul mărit la valoarea de 300. în prezent, nu mai obosesc, nu mă mai dor picioarele, nu mai am probleme cu glanda tiroidă şi am slăbit 22 de kg! Am făcut două cure de dezintoxicare şi am urmat tratamentul complet de trei luni de zile. Medicii au fost uimiţi, crezând că am fost la alt medic şi nu vreau să recunosc..."
23

SILVIA FRIMU - Bucureşti (realizator emisiunea "Realităţi şi Perspective Româneşti", invitată în emisiunea "Condurăţeanu întreabă" din 12 aug. 2002): Silvia Frimu: "Eu am ajuns la dl. Stelian Fulga din interes profesional. Deci, eu nu am ajuns acolo, cu o problemă anume de sănătate sau pentru că mă durea ceva. După ce i-am luat interviul, dl. Fulga mi-a zis: "Ia şi dumneata un tratament de dezintoxicare, că eşti cam galbenă la faţă." Eu nu prea am avut încredere, ştiţi cum suntem noi ziariştii. Ţin să precizez că am venit la această emisiune din proprie iniţiativă şi nu din dorinţa de a îndemna oamenii să creadă în acest «miracol». Eu personal am făcut cura de dezintoxicare şi prin urmare pot spune că acest tratament ar trebui urinat de oricine şi să afle despre el cât mai multă lume, aşa că emisiunile dvs., d-le Condurăţeanu, sunt foarte binevenite pentru cetăţeni. Ceea ce stă sub un mare semn de întrebare, este faptul că medicina alopată nu colaborează cu cei care recomandă şi aplică terapii naturiste sau alte terapii complementare; acest lucru ar fi un pas înainte spre binele nostru." Condurăţeanu: "Eu cred că nu trebuie să spunem nu. Trebuie să încercăm! Ar trebui să se conjuge eforturile medicinii clasice cu eforturile celei naturiste, să se pună cap la cap aceste lucruri, pentru că nimeni nu deţine adevărul universal. Şi atunci, completându-se, neexcluzându-se, poate că există un bine la pătrat pentru omenire." Silvia Frimu: "Ceea ce trebuie să ştie oamenii este că avem în domnul Fulga un exemplu divin: dintr-un om bolnav, dânsul a devenit un terapeut, el însuşi acum, vindecă. Eu recomand oamenilor să vină cu încredere la dl. Stelian Fulga, pentru că nu este o minciună, este un adevăr şi oricine îi calcă pragul, să ştiţi că găseşte înţelegere pentru orice problemă. Eu sunt «fân», suporter al domnului Fulga..." SIMONA PLESTREANU (invitată în emisiunea "Condurăţeauu întreabă" din 12 sept.2002): "Am 55 de ani. Cam de 5 ani au început diverse probleme legate de ficat, bilă. Conform analizelor Institutului de Geriatrie şi Gerontologie Ana Aslan, diagnosticul suna cam aşa: bronşită astmati-formă, displimedie gradul II, colecistopatic cronică prin colecist hipoton, hemangioane multiple (de 1-2 cm), hepatită cronică, bilă cu mâl, anemie microci-tară, hipocromă, hipogenerativă (în afara altor probleme ale sistemului endocrin). Ca urmare a acestor rezultate, mi s-a prescris un regim hipolipidic, fără alimente colecistokinetice, tratament hipolipeniant entrofic, hepatrofe, meditaţie: izocor, lipandir şi magnerod şi control medical periodic. Izoarul mi-a creat o stare de dependenţă, având colesterolul şi tri-gliceridele foarte mărite. Aceste medicamente erau foarte scumpe şi ajunsesem să cheltuiesc pensia (pe caz de boală) numai pentru acestea, în urma tratamentului medicamentos pe care 1-am urmat cu stricteţe, timp de 2-3 luni, am repetat analizele şi am constatat că rezultatele, sunt aceleaşi. Ultima analiză făcută la Rombell-Medicover are data de 17.11.2001. Am la mine, şi puteţi vedea, toate rezultatele analizelor. M-am hotărât să urinez tratamentul d-lui Stelian Fulga. Dânsul m-a asigurat că voi scăpa de anemie în 4 luni. După numai 2 luni de tratament anemia dispăruse, în data de 18 iunie, în urma rezultatele analizelor efectuate, se constată clar că anemia microcitară nu mai există, că hemangioanele pe ficat s-au absorbit complet şi bila s-a eliberat, în prezent mă simt revigorată şi aceste probleme de sănătate care
24

păreau de nerezolvat au dispărut din viaţa mea. în sprijinul afirmaţiilor mele stau toate rezultatele la analizele efectuate în toată această perioadă." GHEORGHE STĂNCULESCU - 52 ani (invitat în emisiunea "Condurăţeanu întreabă" din 12 aug. 2002): "în 1995, am suferit o operaţie pe coloană pentru ciocuri la vertebrele R2, R3, R5 şi în 1997, 2 operaţii într-o perioadă de 5 zile. Un an mai târziu, am fost operat de arterită cu 4 by-pass-uri: primul în aortă (operaţie pe cord deschis), două inghinale şi unul la genunchi, în acelaşi an pe 12 martie am suferit un accident vascular cu edem. Am fost internat la Spitalul 9, unde am fost diagnosticat cu insuficienţă renală şi diabet de gradul II. Toate acestea pot fi confirmate prin documente medicale; eram un adevărat colecţionar de boli. Acum trei luni am ajuns la domnul Fulga, ajutat de nişte prieteni pentru că nu mă puteam tine pe propriile mele picioare. Sunt pensionat pe caz de boală din anul 1995. Zilnic trebuia să iau 10 pastile dimineaţa şi 10 seara, iar pensia mea de1.400.000 lei nu-mi ajungea nici pentru acestea; de mâncat nu trebuia să mai mănânc. De două luni de zile am renunţat definitiv la pastile iar rezultatele tratamentului domnului Fulga sunt foarte bune. La un control făcut recent doctorul m-a felicitat: «Bravo! Bine că iei pastilele!». Nici medicul de familie nici ceilalţi medici nu ştiu că de fapt eu urmez un tratament naturist, în această perioadă am slăbit de la 82 kg la 69 kg, mă simt foarte bine, pot merge pe picioarele mele şi mai am 2 luni de tratament. Dumnezeu m-a îndreptat spre domnul Fulga." . VASILESCU LIDIA - Târgovişte (invitată în emisiunea "Condurăţeanu întreabă" din 12 aug. 2002): "Sunt profesoară în Târgovişte şi de la 10 ani sufăr de ficat datorită unei hepatite de tip B, care a evoluat în ciroză decompensată. Am fost internată atât în Spitalul din Târgovişte cât şi la Spitalul Militar Central. Am ieşit din spital la sfârşitul lunii ianuarie într-o stare pe care nu v-o puteţi imagina: ca să mă deplasez trebuia să mă ţin de pereţi, leşinam şi practic eram un semi-invalid. Un profesor din Târgovişte, care se trata, cu rezultate foarte bune la domnul Fulga mi-a dat să citesc articolele apărute în «Formula AS» şi în alte ziare despre dânsul. O colegă de serviciu mi-a comandat prin telefon preparatele necesare urmării tratamentului. In trei zile le-am primit şi primul lucru am luat cura de dezintoxicare de o zi. Datorită acestei cure am eliminat o substanţă neagră care m-a înspăimântat. A doua zi eram deja alt om. După două zile am început tratamentul propriu-zis asociat cu regimul alimentar adecvat grupei mele sanguine. Pe măsură ce timpul trecea mă simţeam din ce în ce mai bine şi mi se rezolvau şi alte probleme de sănătate. Medicul curant la care mă tratam înainte a constatat surprins că ciroza s-a vindecat şi de atunci nu am mai luat nici o zi de concediu medical. Rezultatele analizei de elec-troforeză au evoluat astfel: 43,4% în spital, 18,7% în prezent - valorile normale sunt între 11 şi 20%. Le mulţumesc colegilor mei profesori care m-au ajutat şi m-au susţinut în timpul tratamentului. Ei pot confirma adevărul spuselor mele. După vindecare am dorit să-1 cunosc pe cel care m-a înviat şi iată-mă aici pentru a spune tuturor că tratamentul d-lui Fulga este un miracol." FLORICA MANOLE - Olăneşti Băi - asistentă medicală pensionată - 65 ani (prin telefon în direct la emisiunea "Condurăţeanu întreabă" din 12 sept 2002): "... am fost diagnosticată cu o tumoare chistică bilaterală accentuată la sânul stâng.
25

Am început cura de dezintoxicare în 5 ianuarie anul acesta şi tratamentul propriu-zis în 9 ianuarie, combinat cu regimul alimentar prescris de dl. Fulga. într-adevăr nu a fost uşor, dar cu perseverenţă şi credinţă se poate, în plus, sufeream de un sindrom digestiv şi o infecţie urinară cu recidive, care acum s-au vindecat. Am recomandat multor persoane, cu diverse afecţiuni, tratamentul d-lui Fulga şi au avut rezultate foarte bune. Chiar nepoata mea care locuieşte în Italia, a urmat tratamentul cu succes şi doreşte să-1 invite pe domnul Fulga în vizită. Tratamentul nu are nici un fel de contraindicaţii. Aş dori ca la o emisiune viitoare să vin personal, pentru a face cunoscute aceste lucruri." ION LUCIAN COLITĂ - profesor de filozofie şi economie la Colegiul Tehnic Energetic Bucureşti, autor al mai multor volume de versuri (invitat în emisiunea "Condurăţeanu întreabă" din 12 septembrie 2002): "în semn de recunoştinţă, iam dedicat d-lui Fulga un acrostih: Furat de al cunoaşterii miracol Senin şi înţelept cu har spre oameni, Traducător al tainelor vieţii, El a găsit adâncuri neştiute La cumpenele negre ale ceţii. Izvoarele naturii i-au dat cifrul, Au devenit în mintea lui oracol, Neostenit recăutând Tibetul Furat de al cunoşterii miracol. Un cer aduce-n vindecări de seamă, Luând să moară moartea pentru viaţă, Genunile prin el nu mai cer vamă, Aici cuvântul lui ne-nvaţă. De foarte mulţi ani sufăr de o hepatită cronică şi diskinezie biliară pentru care am urmat tratamente alopate, dar fără nici un rezultat. Acest lucru mi-a accentuat starea depresivă de care sufeream din anii facultăţii, în 1987 am fost salvat de la moarte de Valeriu Popa, «nenea OMU'», cum i se spunea Dumnezeu să- 1 odihnească! Am ajuns la Stelian Fulga prin Nicu Moţa (fost pacient al lui Valeriu Popa) şi prin dl. prof. dr. Crăciun, medic la "Sanatoriul de Boli Nervoase" din Predeal, care urmase tratamentul de dezintoxicare de o zi, pentru diskinezie biliară cu rezultate spectaculoase de curăţire a organismului. Am prins curaj şi am urmat şi eu acest tratament, cu rezultate deosebite pentru starea mea de sănătate. In prezent urmez tratamentul pe bază de extracte de plante, am fost tăiat sub limbă (este incredibil ce toxine sunt acumulate de organism!), iar ultimele analize indică o îmbunătăţire a stării mele generale..." LUICĂ PUŞCAŞU - Vaslui, 47 de ani, tehnolog alimentaţie publică (prin telefon în direct la emisiunea "Condurăţeanu întreabă" din 12 sept. 2002): "Eu am urmărit şi emisiunea precedentă. Sunt foarte încântat că am reuşit să-I prind pe dl. Stelian Fulga în emisiune şi să-i spun din tot sufletul meu că, întradevăr, cred că Dumnezeu 1-a trimis pe Pământ! Categoric, este extraordinar ce face el. Metoda tăiatului sub limbă este clasică şi vine din bătrâni, dar vedeţi că
26

în ultimul timp nu a mai pus-o nimeni în aplicare. In emisiunea trecută, dânsul spunea că organul principal este creierul, dar sângele este cel care-1 hrăneşte. Prin metoda tăiatului sub limbă sângele se oxigenează. Eu nu am crezut până când nu am văzut cu ochii mei efectele metodei. la soţia mea (era supraponderală şi a pierdut rapid în greutate 4 kg). Eu am comandat 10 tratamente complete pe care le-am dat, însoţite de indicaţiile d-lui Fulga, mai multor persoane bolnave. Eu lucrez în alimentaţia publică şi ştiu ce înseamnă o hrănire neadecvată şi alimente nocive, în ţara asta există oameni bogaţi şi oameni săraci, dar toţi consumă în special carne, pentru că legumele şi fructele sunt scumpe. Chiar dacă pot fi acuzat că vorbesc prea mult, eu spun exact ceea ce simt..." ŞTEFAN HERESCU - Bucureşti, inginer (prin telefon în direct la emisiunea "Condurăţeanu întreabă" din 12 sept. 2002): "Sunt unul din pacienţii d-lui Fulga. M-am prezentat la dânsul având un diabet zaharat de gradul II. Făceam tratament cu Diabret pastile şi, normal, nu mă simţeam bine în anumite perioade... Respectam prescripţiile date de medic şi am fost internat o perioadă la Spitalul Militar. Am citit despre dl. Fulga şi m-am decis să merg la dânsul, în luna iulie am început tratamentul, iar în momentul de faţă nu mai iau nici o pastilă. Valoarea glicemiei s-a stabilizat în limite normale. Anul trecut am avut un mare necaz cu copilul meu, în vârstă de 9 luni, care a trebuit internat de urgenţă şi a fost diagnosticat cu encefalopatie metabolică. Medicii au făcut tot ce era medical şi omeneşte posibil pentru a-1 salva. Cu toate acestea, profesorul care îl trata mi-a spus că nu se mai poate face nimic... Disperat, am mers la dl. Fulga cu copilul, iar dânsul mi-a spus că îl poate vindeca, iar dacă acest copil moare, el renunţă să mai trateze alţi oameni. Deşi, chiar medicul cu care colaborează dl. Fulga era sceptic în privinţa şanselor de supravieţuire a copilului meu, am urmat tratamentul prescris, iar copilul are acum aproape doi ani, este sănătos şi perfect normal." Din miile de scrisori de mulţumire primite, am selectat pentru voi câtva fragmente, pe care vă las să le citiţi în linişte. Adevărurile conţinute în aceste rânduri, sunt sigur, vă pot schimba viata... DIDINA DRAGNE (68 ani) - Bucureşti: (relatarea aparţine Doinei Dragne, fiica pacientei, tel. 01/323.19.46). "De vreo 40 de ani, o ştiu pe mama luând medicamente, pentru inimă, pentru rinichi, stomac, ficat... în luna iunie, a făcut analize şi a fost diagnosticată cu pancreatită cronică şi cu pietre la rinichi, în plus, se plângea de dureri de cap şi inimă. Nu credea deloc în tratamente naturale, fiindcă era dependentă de medicamentele ei. Am convins-o totuşi să vină la dl Fulga şi să-i urmeze sfaturile. A început prima cură de dezintoxicare pe 31 iulie şi, după patru luni, la analize, i s-a spus că stă bine cu inima, analizele sângelui au fost bune, iar ecografia arăta ca un miracol: pancreas cu un aspect normal, rinichi fără nisip, ficat normal şi numai fierea avea pereţii îngroşaţi. A făcut a treia cură de dezintoxicare cu preparatul d-lui Fulga şi, întro singură zi, a eliminat doi pumni de pietre, între care două cât o monedă de 500 de lei. Vreau să spun că mama nu a mai luat, de astă-vară, decât un medicament pentru fiere, a renunţat la carne, la grăsimi şi se alimentează normal. Acum se simte foarte bine datorită tratamentului prescris de dl Stelian Fulga." '
27

ADELA S. - Cluj-Napoca, tel. 0723/269.454: "Am suferit din cauza unei tumori pe pancreas şi metastază osoasă. Am făcut citostatice şi, în paralel cu tratamentul medicamentos, am folosit şi preparatele dlui Fulga. După o lună, am simţit o ameliorare şi nu am mai avut probleme, dar ţin în continuare regim." ELENA DĂNILĂ - Iaşi: "Am fost cu soţul meu la dl Fulga, ocazie cu care dumnealui mi-a spus ce probleme de sănătate am, fără să mă fi văzut înainte. Mam mirat şi m-am hotărât să mă taie sub limbă. Nu pot să vă spun cât de surprinsă am fost, când durerea de cap mi-a dispărut ca luată cu mâna, ba chiar am putut citi fără să-mi pun ochelarii. Au trecut două săptămâni de atunci şi azi (20 noiembrie 2001) parcă nu-mi vine să cred că mă simt atât de bine şi că am renunţat la pastilele pentru somn, cap, inimă, bilă, care îmi erau indispensabile." VIORICA BUDA - sat Maderat, nr. 270, corn. Pancota, judeţ Arad: "(...) Glicemia mi-a scăzut în limitele normale, la fel şi tensiunea arterială. Mă simt foarte bine, am renunţat definitiv la tratamentul medicamentos (...)•" LUCIAN SAVITCHI - str. Savenilor nr. 38, bl. F7, ap. 19, Botoşani, cod 6100: "în urma tratamentului pe care mi 1-aţi prescris, m-am vindecat de ulcer în 21 de zile. Acum mă simt mult mai bine, am o stare fizică şi psihică excelentă. Sfatul dvs. în ceea ce priveşte cura de fructe şi legume crude îmi este de un real folos (...)." ECATERINA CIOLATA - str. Gen. Vasile Milea nr. 33/35, ap. 33, Arad, cod 2900: "Vă scriu aceste rânduri pentru a-mi exprima aprecierea faţă de dvs. şi profesionalismul de care aţi dat dovadă în cazul meu şi al familiei mele. Am început tratamentul dvs. acum două luni şi azi vă pot spune că şi-a făcut efectul. Am scăpat de durerile de cap şi de hepatita cronică de care sufeream. Bunul Dumnezeu să vă ajute să vindecaţi cât mai mulţi bolnavi! (...)." Preot EMIL HOSU - str. Ion Buteanu nr. 12, com. Somcuta Mare, jud. Maramureş, cod 4874: "D-le Fulga, dacă ar trebui să dau un titlu acestor rânduri, i-aş spune «scrisoare de suflet». Şi aceasta pentru faptul că nu dispreţuiesc ştiinţa medicală, ci, din contră, o respect şi apreciez toate cuceririle ştiinţifice, însă ceea ce mi-aţi făcut dvs. cu acest tratament naturist este un miracol! (...) Eu am fost internat cu epistaxis pe fondul unei tensiuni oscilante. Pe timpul spitalizării s-a constatat că am probleme cu cordul, drept pentru care am luat zilnic medicamentul Betaloc Zoc. Dar problema mea nu s-a rezolvat, din contră, mi-a afectat şi vederea şi am început să port ochelari, deşi am numai 45 de ani. După tratamentul propus de dvs., în urma eliminărilor pe care le-am avut (şi de care mam îngrozit când le-am văzut!), mi-au dispărut durerile din zona toracelui şi miam redobândit un ritm respirator normal. Nu ştiu până când va dura starea aceasta de confort, dar stau mărturie cu propria-mi persoană în fata neîncrezătorilor şi voi spune tuturor credincioşilor mei că prin tratamentele d-lui Fulga, Dumnezeu ne oferă şanse de vindecare (...)." FLORICA SABO - com. Macea, jud. Arad, cod 2928: "(...) Tratamentul dvs. naturist a fost foarte eficient în problemele de sănătate pe care le-am avut. Soţul meu, care avea un ficat foarte gras şi colecistul strangulat, în urma tratamentului a eliminat atât grăsimile, cât şi pietrele din colecist. După extractele naturiste pe care i le-aţi recomandat pentru diabetul de
28

tip II, valoarea glicemiei s-a stabilizat la 9,0 - 10,1. Dumnezeu să vă dea înţelepciune şi multă sănătate, sa-i puteţi ajuta în continuare pe cei bolnavi! .

Motto: "Rigoarea înseamnă jumătate din izbândă "

— CAPITOLUL 5 —
REGIMUL ALIMENTAR PE GRUPE SANGUINE Sângele este "fluidul vieţii", sau dacă vreţi, transportul universal pentru oxigen, elemente nutritive, săruri şi vitamine. Toată activitatea corpului uman se bazează pe circulaţia sanguină. lată de ce el este atât de important şi a preocupat majoritatea medicilor din timpurile moderne, în cartea sa, "Alimentaţia bazată pe cele 4 grupe sanguine — Dieta individualizată", cercetătorul naturist Peter J. D'Aolama, spunea: "Sângele este însăşi viaţa, forţa primordială care alimentează puterea şi misterul naşterii ororilor bolii, ale războiului şi ale morţii violente". Sângele conţine trei componente de bază: globulele roşii — bogate în conţinut de fier, responsabil de transportul oxigenului; celulele albe — protectoare împotriva infecţiilor, în fapt —proteine care asigură necesarul de substanţe nutritive pentru toate ţesuturile (prin rolul transportor) şi reglează fenomenul de coagulare; plasma — purtătoarea elementelor de bază ale sistemului imunitar. Descoperirea grupelor sanguine s-a făcut relativ recent, deşi consemnarea transfuziilor începe de la anii 1600, când donator "benevol" pentru oameni, era ... viţelul. Fără a minimaliza rolul sângelui, vom omite multe aspecte care ţin de compoziţia chimică, mecanismele dezvoltate de cei opt factori ai coagulării, imunologie şi rolul sângelui în toate etapele legate de viaţă, comportament, profil psihologic, caracteristici ale raselor umane. Cele patru grupe sanguine principale (există şi subgrupe, considerate de unii specialişti — grupe de sine stătătoare) sunt: grupa 0, grupa A, grupa B şi grupa AB. Prima grupă O este considerată cea mai veche, fiind baza supravieţuitorului din vârful lanţului trofic — vânătorul, apărut acum aproximativ 40.000 ani. Strămoşii noştri din Cro-Magnon deţineau un puternic sistem imunitar, erau energici şi capabili să doboare pe oricine, prieten sau duşman.
29

Grupa sanguină A a apărut undeva în Asia sau Orientul Mijlociu, după 1015.000 ani, ca răspuns la noile condiţii de viaţă (secătuirea vânatului) şi mediu (glaciaţiuni — Wiirhm 2), cunoscând apogeul în Neolitic şi Epoca de Piatră. Este caracteristică agricultorilor şi crescătorilor de animale, oameni care au întemeiat aşezări stabile şi structuri sociale permanente. Noul stil de viată şi schimbarea hranei, a determinat apariţia unei mutaţii importante la nivelul tubului digestiv şi al sistemului imunitar, ceea ce le-a permis oamenilor neolitici să asimileze mai bine cerealele cultivate şi plantele comestibile. Trecerea de la grupa sanguină O la A s-a făcut incredibil de repede, fără să necesite o etapă intermediară şi este strâns legată de creşterea numerică a populaţiei, sporirea numărului de infecţii apărute în micile comunităţi, modificări climatice. Grupa sanguină B îşi are rădăcinile în perimetrul munţilor Himalaia şi, se pare, constituie un răspuns la schimbările climatice de acum 10-15.000 ani. în scurt timp, a devenit caracteristică marilor triburi de locuitori ai stepelor, care dominau câmpiile euro-asiatice. Extinderea mongolilor, dar şi migraţiile altor seminţii, a mărit arealul de răspândire a grupei sanguine B, caracterizând oamenii cu o alimentaţie bazată pe carne şi lapte (paradoxal, laptele nu este benefic grupei B, n.a.). în prezent, este majoritară în Japonia, Mongolia, China şi India, cu uşoară scădere după munţii Urali. Grupa sanguină AB provine din metisarea populaţiilor de rasă albă, cu grupa sanguină A, cu mongolii, posesori ai grupei sanguine B, fiind întâlnită doar la 5% din populaţie. Până acum 1000-1500 ani era inexistentă, apărând ca urmare a invaziei triburilor estice spre actuala Europă. Ca identitate, este multilaterală, un amalgam de caractere imunitare, care îi dau şi definiţia: completă şi nesigură.

ALIMENTAŢIA PERSOANELOR DIN GRUPA SANGUINĂ O
Persoanele din grupa sanguină O digeră şi metabolizează carnea şi produsele din carne, datorită conţinutului ridicat de acid gastric din stomac. Totuşi, trebuie acordată atenţie aportului de proteină animală cu cea vegetală, pentru evitarea hiperacidităţii care provoacă ulcer şi gastrită. Se evită carnea de la animalele crescute cu hormoni, manipulate genetic sau crescute cu furaje concentrate. Produsele din carne să nu conţină substanţe chimice (coloranţi sintetici, esenţe de arome, E-uri, pesticide din plante), agenţi poluanţi (preluaţi din apă), toxine. Preferaţi carnea proaspătă, neconservată, sau în lipsă, cea vidată şi pusă la congelator. Bolnavilor de cancer li se interzice cu desăvârşire consumul cărnii şi a grăsimilor animale. I. PRODUSE DIN CARNE ŞI DIN CARNE DE PASĂRE
30

a) Recomandate: produse din carne roşie, slabă — vită, viţel, oaie, miel, organe (ficat, inimă), căprioară, fazan. b) Neutre: găină, pui, raţă, curcan, iepure, prepeliţă, potârniche. c) Interzise: gâscă, şuncă, porc, mistreţ. II. ALIMENTE MARINE a) Recomandate: hering, macrou, ştiucă, somon, păstrăv, calcan, sturion, biban, sardină, scrumbie, peşte cu carnea albă (mreană, clean, şalău, lostriţă, lipan, anghilă), broască (pui de baltă). b) Neutre: anşoa, macrou alb, crap, moluşte, crab, rac, tipar, broască, homar, midie, biban oceanic, scoici, rechin, crevete. c) Interzise: baracuda, somn, caviar, scoici de mare, caracatiţă, calamar. Conţinutul bogat în iod al produselor marine se indică persoanelor cu grupa sanguină O, atât pentru reglarea funcţiilor tiroidei, cât şi în probleme de metabolism, creştere în greutate, anemie. , ;, III. PRODUSE LACTATE ŞI OUĂ a) Recomandate: organismul persoanelor din grupa sanguină O nu poate metaboliza aceste produse. De aceea este indicată înlocuirea lor cu produse similare ca valoare nutritivă şi vitamine. Oul trebuie consumat cu preponderenţă, maxim un ou, de 3 ori pe săptămână. b) Neutre: unt, brânză de capră, urdă. c) Interzise: lapte bătut, brânză topită, caşcaval, lapte de capră şi oaie, parmezan, chefir, iaurt, lapte dulce. IV. ULEIURI ŞI GRĂSIMI a) Recomandate: ulei de in, ulei de măsline (au efecte benefice asupra inimii şi în reducerea colesterolului), ulei de floarea soarelui (ulei presat la rece soia). b) Neutre: ulei de ficat, ulei de cod. ulei de susan. c) Interzise: ulei de arahide, ulei de porumb, ulei din seminţe de bumbac, ulei de castan, ulei de dovleac. *••• V. NUCI ŞI SEMINŢE a) Recomandate: seminţe de dovleac, nuci, dar nu consumate de persoane supraponderale sau cu afecţiuni hepato-biliare, pancreatite. b) Neutre: migdale, alune, seminţe de susan, seminţe de floarea soarelui, seminţe de pin, castane. c) Interzise: arahide, fistic, seminţe de mac. VI. LEGUME a) Recomandate: anghinare, legume cu frunze verzi (nap, lăptucă, spanac), cicoare, usturoi, hrean, gulie, ceapă roşie, ceapă spaniolă, ceapă galbenă, alge, pătrunjel, păstârnac, ardei roşii, cartofi dulci, dovleac, ridichi. Atenţie: bolnavii de ficat (ciroze, cancer hepatic, hepatite infecţioase, icter mecanic) şi cei suferinzi de pancreatite trebuie să evite consumarea usturoiului, a cepei, a hreanului. b) Neutre: sparanghel, muguri de bambus, sfeclă, morcovi, ţelină, hasmaţuchi, castravete, corian-dru, mărar, chimen, ghimber, măsline verzi, ceapă verde, ardei galbeni, ardei verzi, praz, dovlecei, roşii. .,.,.. c) Interzise: varză roşie, varză albă, varză de Bruxelles, conopidă, porumb alb,
31

porumb galben, vinete, ciuperci de crescătorie, muştar, măsline negre, cartofi roşii, cartofi albi. VII. FASOLE ŞI ALTE LEGUME Fiind un aliment greu, cu digestie lentă, duce la creşterea colesterolului. De preferat, se consumă ocazional, în cantităţi moderate, sub formă de garnitură la mâncăruri uşoare. a) Recomandate: fasolea Pinto, fasolea Aduke, fasolea Akuzi, mazărea neagră. b) Neutre: fasolea neagră, fasolea cu boabe late, fasolea verde, fasolea Lima, fasolea Nordică, fasolea roşie, fasolea săltăreaţă, fasolea căţărătoare (de arac), fasolea albă, mazărea verde. c) Interzise: fasolea arămie, fasolea mare, linte de casă, linte roşie. VIII. FRUCTE a) Recomandate: smochine uscate, smochine proaspete, prune negre, prune verzi, prune roşii, prune uscate. b) Neutre: mere, caise, afine, cireşe, stafide, curmale roşii, grefe, struguri, kiwi, lămâi, mango, nectarine, papaya, piersici, pere, ananas, rodii, zmeură. Atenţie: în afecţiunile hepato-biliare şi pancreatice, fructele (mere, pere) se vor curăţa de coajă. c) Interzise: mure, nuci de cocos, portocale, banane, rubarbă, căpşuni. '; IX. CEREALE ŞI PASTE FĂINOASE Produsele din grâu integral sunt nocive pentru persoanele din grupa sanguină O, fiind principalele responsabile pentru creşterea în greutate, datorită încetinirii metabolismului. a) Neutre: orz, faină de orz, orez, mei expandat, tarate de orez, secară, orez brun, orez sălbatic, paste făinoase din anghinare. b) Interzise: faină şi fulgi de porumb, tarate, făină şi germeni de grâu, faină de cartofi, faină de ovăz, cereale combinate, grâu măcinat, paste făinoase din gris, faină de graham. X. PRODUSE DE PANIFICAŢIE Aceste produse sunt contraindicate, datorită conţinutului de grâu. a) Recomandate: pâinea obţinută din seminţe germinate, azimă, pogace, pâine de graham. b) Neutre: pâine neagră din orez, pâine fără gluten, lipie, mei, prăjituri, făină de orez, pâine de secară, fulgi de secară, pâine din făină de soia. c) Interzise: covrigi, grâu arnăut, brioşe, pâine policerealieră, pâine hiperproteică, pâine din grâu germinat, pâine din grâu integral. XI. SUCURI ŞI BĂUTURI Recomandabil este consumul de apă de izvor, deşi sucurile îmbuteliate şi acidulate au devenit pasiunea tinerilor, în lipsă, apa plată poate deveni un bun înlocuitor. a) Recomandate: sucurile din cireşe negre, din ananas, din prune uscate, suc din legume, sifon, apă minerală. Atenţie: suferinzii de afecţiuni renale vor evita apa minerală. b) Neutre: sucurile din caise, morcovi, struguri, ţelină, grefe, papaya, roşii, bere, ceai verde, vin roşu, vin alb. c) Interzise: sucurile de mere, varză, portocale, cidru, cafea (inclusiv
32

decofeinizată), ceai negru chinezesc, ceai negru decofeinizat. XII. CONDIMENTE ŞI MIRODENII a) Recomandate: roşcove, curry, varec (conţine iod, care reglează funcţiile tiroidei şi reduce hiperaciditatea tractului digestiv, reducând riscul îmbolnăvirii de ulcer), pătrunjel, ardei roşu, şofran de India. b) Neutre: cuişoare, anason, extract de migdale, busuioc, frunze de dafin, sirop de orez, nucşoară, hasmaţuchi, mărar, usturoi, arpagic, chimen, majoran, melasă, piper boabe, boia de ardei, rozmarin, salvie, sare marină (moderat), cimbru, sos de soia, tarhon, ardei iute, zahăr (în cantităţi reduse). c) Interzise: scorţişoară, vanilie, amidon de porumb, sirop de porumb, oţet, ketchup, murături, maioneză. XIII. CEAIURI MEDICINALE Ceaiul, ca simplă băutură sau cu scop curativ, este cunoscut de mii de ani. Muşeţelul este un bun dezinfectant, teiul calmează, cruşinul are efect laxa-tiv, pedicuţa şi rostopasca fac adevărate minuni în tratarea hepatitelor şi chiar a cirozelor, macul are efecte somnifere, socul se bea pentru răceală, la fel şi pătlagina. Importantă este prepararea, pentru că, aşa cum am mai spus, fierberea duce la degradarea substanţei active din plante. De aceea, apa pentru ceai se încălzeşte până la 70-80° C, apoi se adaugă plantele, se acoperă cu un capac şi se lasă 15-20 minute. a) Recomandate: pentru grupa sanguină O, sunt indicate ceaiurile de mesteacăn, hamei, ardei roşu, dude, pătrunjel, mentă, păpădie. b) Neutre: muşeţel, coada şoricelului, soc, salvie, gura lupului, lumânărică, gingseng, ceai verde, valeriană. c) Interzise: ceai de lucerna, aloe, brusture, genţiană, traista ciobanului, mătasea porumbului, ştevic galbenă. Urmărind indicaţiile mele, fiecare persoană îşi poate alcătui un meniu, astfel încât să-şi asigure alimentele Recomandate şi Neutre, sa-şi asigure substanţele nutritive, benefice unui metabolism echilibrat. Vitaminele se găsesc din belşug m plante, fructe şi alimente de origine animală. Iată doar câteva exemple: ~..-,;-.-- Vitamina B: carnea roşie, organe (ficat, rinichi, inimă), peşte, nuci, leguminoase Recomandate, plante verzi şi fructe Recomandate. Vitamina K: ficat, gălbenuş de ou, legume cu frunze verzi (spanac, nap. sfeclă V Calciu: sardele, broccoli, somon, conopidă. Iod: alimente marine, alge, nap, sare iodată. Vitamina A: legume galbene, portocalii şi cele cu frunze de un verde închis (Recomandate). Vitamina E: uleiuri de legume, ficat, nuci, legume cu frunze verzi Recomandate, banace. Vitamina PP: caise, alune, cartofi, castraveţi, andive, orez. Vitamina C: cartofi, caise, anghinare, afine, agrişe, lămâie. Caroten: ardei, morcovi, arahide. Sfaturi dietetice având ca bază principiile medicinei naturiste — Succesul dietei grupei sanguine O depinde de utilizarea cărnurilor slabe, fără
33

adaos de chimicale, a cărnii de pasăre şi de peşte. — Datorită nivelului scăzut al hormonilor tiroidi-eni, se impune consumarea alimentelor bogate în iod. — Păstraţi igiena personală, spălaţi bine fructele şi legumele; obişnuiţi-vă cu mese la ore regulate. — în prepararea ceaiurilor se va ţine cont de doza (cantitatea) prescrisă, pentru a nu degenera în situaţii extreme, cu alergii, intoxicaţii sau erupţii cutanate. — Deşi, prin definiţie, aveţi înclinaţii de carnivor, încercaţi să completaţi necesarul proteic din plante leguminoase permise şi fructe. — Mesele trebuie să aibă în conţinut întreaga gamă de vitamine şi săruri minerale. — în timpul dietei naturiste, reduceţi pe cât posibil consumul medicamentelor chimice de sinteză, substituindu-1 cu plante medicinale. — Consumul de alcool este interzis (se poate bea câte un pahar de vin roşu, seara, după masă). — Evitaţi stresul, oboseala şi eforturile prelungite. — După masă, nu uitaţi de siestă (minim 30 minute).

ALIMENTAŢIA PERSOANELOR DIN GRUPA SANGUINĂ A
Fiind descendenţi direcţi ai primilor agricultori, cei din grupa sanguină A. nu canirtcnstirn esenţială în alimentaţie, latura vegetanană. Ei pot asimila mult mai bine legumele şi fructele, dar sunt predispuşi bolilor cardiace şi diabetului. Din această categorie fac şi eu parte, iar carnea am eliminat-o din hrana zilnică acum 18 ani. Lucru pe care nu-1 regret. I. PRODUSE DIN CARNE şl DIN CARNE DE PASĂRE Carnea şi produsele din carne sunt mai greu de asimilat de cei din grupa sanguină A. Pentru început, folosiţi ca înlocuitor, peştele. a) Neutre: pui de găină, curcan. b) Interzise: costiţă, carne de vită, gâscă, inimă, miel, ficat, oaie, potârniche, fazan, căprior, carne de porc, iepure, carne de viţel, alte specii de vânat cu păr şi pene. II. ALIMENTE MARINE a) Recomandate: crap, cod, ştiucă, macrou, păstrăv marin, păstrăv curcubeu, somon, sardină, melc, biban galben, biban argintiu, peşte cu carne albă. b) Neutre: abalone, ton, biban oceanic, ştiucă, biban de mare, rechin, peşte spadă, biban alb. c) Interzise: anşoa, biban cu branhii albastre, drac de mare, caviar, moluscă, scoică, baraccudă, crab, rac, tipar, plătică, broască, hering, homar, midii, caracatiţă, broască ţestoasă. III. PRODUSE LACTATE ŞI OUĂ a) Recomandate: brânză de soia, lapte de soia, acestea reprezentând alternative. b) Neutre: brânză de capră, lapte de capră crud, chefir, iaurt, smântână acră fără grăsime, brânză Mozzarella. c) Interzise: unt, lapte bătut, brânză Camembert, cazeină, brânză Emmenthal, îngheţată permezan, lapte integral.
34

Consumul de ouă nu este recomandat decât cu moderaţie (ouă de casă, proaspete). IV. ULEIURI ŞI GRĂSIMI a) Recomandate: ulei de seminţe de in, ulei de măsline. b) Neutre: ulei de canola, ulei de ficat, ulei de cod. c) Interzise: ulei de arahide. ulei de porumb, ulei din seminţe de bumbac, ulei de susan, ulei de şofran. V. NUCI ŞI SEMINŢE a) Recomandate: arahide, unt de arahide, seminţe de dovleac. b) Neutre: migdale, unt de migdale, alune, castane, nuci, seminţe de susan, unt de susan, seminţe de floarea soarelui, unt de floarea soarelui. c) Interzise: fistic. VI. LEGUME a) Recomandate: datorită structurii sale metabolice, tipul de grupă sanguină A se pretează perfect la consumul de legume, care constituie principala sursă de minerale, antioxidanţi şi enzime. Este de preferat ca acestea să fie mâncate crude sau opărite. De asemenea se recomandă consumarea usturoiului, acesta având efect de întărire a sistemului imunitar al organismului, a) Recomandate: anghinare, broccoli, morcovi. frunze de sfeclă, hrean, nap, lăptuci, gulie, praz, ceapă roşie, ceapă galbenă, usturoi, spanac, pătrunjel, dovleac, ridichi, sfeclă, tofu (nu are gust şi se prepară aromatizat cu usturoi, ghimber etc.)b) Neutre: sparanghel, avocado, muguri de bambus, conopidă, ţelină, hasmaţuchi, porumb, castraveţi, andive, alge, măsline verzi, ceapă verde, arpagic, varză de Bruxelles, dovlecei. c) Interzise: varză roşie, varză albă, vinete, fasole lima, ciuperci de crescătorie, măsline negre, ardei verzi, ardei roşi, ardei galbeni, cartofi (dulci, roşi sau albi), roşii. VII. Fasole si alte legume Proteinele vegetale din fasole, boabe de soia şi produsele înrudite cu acestea, sunt Recomandate în mod deosebit persoanelor cu grupa sanguină A. a) Recomandate: fasole aduke, fasole azuki, fasole neagră, fasole verde, fasole pinto, soia roşie, linte verde, linte roşie, mazăre neagră. b) Neutre: fasole cu boabe late, fasole săltăreaţă, fasole căţărătoare, fasole albă, mazăre verde, mazăre păstăi. c) Interzise: fasole mare, fasole lima, fasole roşie. VIII. Fructe a) Recomandate: caise, mure, afine, cireşe, grapefruit, smochine uscate, smochine proaspete, lămâi, ananas, prune negre, prune verzi, prune roşii, prune uscate. b) Neutre: mere, stafide, curmale, struguri, kiwi, căpşuni, pepene (ocazional), piersici, pere, rodii, zmeură. c) Interzise: banane, nuci de cocos, mango, portocale, papaya, rubarbă, mandarine. Persoanelor cu grupa sanguină A li se recomandă consumul fructelor de trei ori pe zi. IX. Cereale şi paste făinoase Consumul de cereale şi grâne este recomandat o dată sau de mai multe ori pe zi.
35

Persoanele cu predispoziţie spre astm sau alte infecţii respiratorii, ar trebui să limiteze consumul de grâu şi să îl echilibreze prin consumul de alimente alcaline precum fructele Recomandate pentru persoanele cu grupa sanguină A. a) Recomandate: amarat, hrişcă, făină de ovăz, făină de orez, făină de secară, paste făinoase de anghinare. b) Neutre: orz, fulgi de porumb, cremă de orez, mei expandat, tarate de ovăz, faină de ovăz, orez expandat, târâte de orez, secară albă, făină de orz, faină de grâu (germinat sau arnăut), faină cu gluten, tăiţei de secară albă, orez alb, orez brun, orez sălbatic. c) Interzise: faină de cartofi, germeni de grâu, cereale combinate, grâu decorticat, tarate de grâu, faină albă, făină de grâu integral, paste făinoase semolina, paste făinoase cu spanac. X, PRODUSE DE PANIFICAŢIE a) Recomandate: pâine din seminţe germinate, prăjituri din orez, pâine din faină de soia, pâine din grâu germinat. b) Neutre: pâine din orez brun, brioşe de porumb,pâine fără gluten, mei, pâine de secară albă, fulgi crocanţi de secară. c) Interzise: grâu arnăut, pâine hiperproteică, pâine poli-cerealieră, pâine din grâu integral. XL SUCURI ŞI BĂUTURI a) Recomandate: sucuri din cireşe, morcov, ţelină, cireşe negre, grapefruit, ananas, prune uscate, apă cu lămâie (în special dimineaţa pe stomacul gol), cafea decofeinizată, cafea obişnuită, ceai verde, vin roşu. b) Neutre: sucuri de mere, varză, castravete, struguri, cidru, suc din legume Recomandate). XII. CONDIMENTE ŞI MIRODENII a) Recomandate: malţ de orz, melasă, usturoi, ghimbir, sos de soia, muştar (stimulează sistemul imunitar), varec. b) Neutre: cuişoare, esenţă de migdale, anason, busuioc, frunze de dafin, nucşoară, roşcove, has-maţuchi, arpagic, ciocolată (în cantităţi foarte scăzute), scorţişoară, coriandru. amidon de porumb, sirop de porumb, chimen, curry, mărar, hrean, miere, oregano, boia, pătrunjel, rozmarin, şofran, salvie, sare marină, cimbru, zahăr (în cantităţi foarte reduse), tarhon, vanilie. c) Interzise: gelatină, piper negru măcinat, piper boabe, piper cayenne, boia de ardei, piper alb, oţet din vin, maioneză, ketchup, murături. XIII. CEAIURI MEDICINALE Aşa cum am precizat în capitolul destinat persoanelor cu grupa sanguină O, ceaiurile din plante au efecte benefice clare dacă sunt preparate corespunzător (vezi «Ceaiuri medicinale» de la alimentaţia persoanelor cu grupa sanguină O) şi dacă sunt adecvate factorilor de risc la care sunt expuse persoanele cu grupa sanguină A, cum ar fi: sistemul imunitar lent. nivelul scăzut al acidităţii secreţiei gastrice etc. Astfel, Recomandate în mod special sunt ceaiurile din următoarele plante: ghimbir, aloe. ceai verde, muşeţel, gingseng, brusture, valeriană, păducel, măceşe. Cele Neutre sunt ceaiurile preparate din: podbal, păpădie, pătrunjel, mentă, hamei, lumânărică, verbină, soc, genţiană, traista ciobanului, mesteacăn alb, cimbru, coada şoricelului. Nu trebuie consumate ceaiuri din: ardei roşu,
36

mătasea porumbului, rubarbă, ştevie galbenă. Urmărind indicaţiile prezentate mai sus, fiecare persoană îşi poate alcătui un meniu echilibrat, compus din alimente Recomandate sau Neutre şi chiar îşi poate adapta reţetele preferate astfel încât să asigure propriului organism un metabolism adecvat păstrării sănătăţii sau vindecării (în cazul persoanelor bolnave). Persoanele cu grupa sanguină A ar trebui să-şi asigure nevoia de vitamine pe cale naturala şi nu prin înghiţirea a tot felul de pilule miraculoase. Iată un mic ghid menit să vă îndrume: — Alimente bogate în vitamina B: cereale integrale, sos de soia, peşte, ouă. — Alimente bogate în vitamina C: fructe cu boabe, grapefruit, ananas, cireşe, lămâi, broccoli. — Alimente bogate în vitamina E: ulei de legume, arahide, cereale integrale, legume verzi. — Alimente bogate în calciu: iaurt, lapte de soia, ouă, lapte de capră, somon conservat, sardele, broccoli, spanac. — Alimente bogate în iod: cereale integrale, smochine, fasole, melasă neagră. — Alimente bogate în vitamina A: ouă, dovlecel galben, morcovi, spanac, broccoli. In ceea ce priveşte activitatea fizică, se recomandă ca persoanele cu grupa sanguină A să practice exerciţii fizice cu efect de calmare şi relaxare prin concentrare (Hatha Yoga, Tai chi chuan, înot

ALIMENTAŢIA PERSOANELOR GRUPA SANGUINĂ B
Persoanele cu grupa sanguină B deţin un sistem imunitar puternic, sunt echilibrate nervos şi prezintă o adaptare versatilă la schimbări de dietă şi mediu. Nu au slăbiciuni naturale, dar dezechilibrele cauzează tendinţe spre tulburări autoimune şi infecţii virale. Le sugerez o dietă omnivoră, fără carne de pui, cu lactate şi vegetale (fasole, legume, fructe). De evitat: porumbul, lintea, arahidele, grâul, hrişcă. L PRODUSE DIN CARNE ŞI CARNE DE PUI a) Recomandate: miel, iepure, oaie, vânat. b) Neutre: carne de vită, ficat, fazan, curcan, carne de viţel. c) Interzise: costiţă, carne de pui, găină, raţă, gâscă, şuncă, carne de porc, prepeliţă, inimă, potârniche. II. ALIMENTE MARINE < a) Recomandate: cod, plătică, ştiucă, macrou, calcan, icre de sturion, sardele, păstrăv marin, scrumbie, biban oceanic, sturion, peşti cu carnea albă. b) Neutre: biban alb, peşte spadă, crap, rechin, biban argintiu, ton, drac-de-mare, somon, biban galben, hering, calamar. c) Interzise: anşoa, baracuda, beluga, homar, clean, scoici, crab, rac, tipar, broaşte, melci, midii, caracatiţă, stridii, creveţi, biban cu branhii albastre, somon
37

afumat, broască ţestoasă. III. PRODUSE LACTATE ŞI OUĂ Persoanele cu grupa sanguină B sunt singurele care nu întâmpină restricţii deosebite la aceste produse. a) Recomandate: brânză Mozzarella, iaurt cu fructe, lapte degresat sau 2% grăsime, brânză de capră, lapte de capră, brânză Farmer, brânză Feta, kefir. b) Neutre: unt, lapte bătut, Camembert, Cazeină, parmesan, brânză Cheddar, Emmenthal, brânză de soia, lapte de soia, Schweitzer, zer, lapte integral. c) Interzise: îngheţata. IV. ULEI ŞI GRĂSIMI a) Recomandate: ulei de măsline (minim o lingură pe zi). b) Neutre: ulei din ficat de cod, ulei din sentinţe de in. c) Interzise: ulei de porumb, ulei de floarea soarelui, ulei de seminţe de bumbac, ulei de şofran, ulei de susan, ulei de arahide. V. NUCI ŞI SEMINŢE In general nu se recomandă consumul de nuci şi seminţe persoanelor cu grupa sanguină B, întrucât acestea influenţează producerea de insulina. a) Neutre: unt de migdale, migdale, castane, nuci. b) Interzise: alune, unt de floarea soarelui, seminţe de floarea-soarelui, seminţe de dovleac, seminţe de mac, unt de susan, seminţe de susan, boabe de fistic, arahide, unt de arahide. . VI. FASOLE ŞI ALTE LEGUME a) Recomandate: fasole mare, fasole lima. b) Neutre: fasole cu boabe late, fasole albă, fasole roşie, fasole săltăreaţă, fasole verde, fasole căţărătoare, mazăre verde, mazăre păstăi. c) Interzise: fasole neagră, linte domestică, linte verde, linte roşie, mazăre neagră. VIL CEREALE ŞI PASTE FĂINOASE a) Recomandate: mei, tarate de ovăz, secară albă, făină de ovăz, orez expandat, tarate de orez, făină de orez. b) Neutre: cremă de orez, făină de cartofi, făină graham, făină albă, orez brun şi alb, paste făinoase semolină, taină de secară albă. c) Interzise: orz, brişcă, fulgi de porumb, făină de porumb, grâu decorticat, tarate de grâu, germeni de grâu, secară, cereale combinate, făină de orz, făină de grâu, făină de secară, tăiţei soba. > VIII. PRODUSE DE PANIFICAŢIE a) Recomandate: pâine de orez brun, pâine din grâu germinat, prăjituri de orez. b) Neutre: pâine fără gluten, pâine hiperproteică fără grâu, pâine de secară albă, pâine din făină de soia. c) Interzise: pâine-policerealieră, pâine de secară, fulgi de secară. IX. LEGUME Atenţie: este interzis complet consumul de roşii întrucât are efect puternic de iritare a mucoasei gastrice. De asemenea, porumbul afectează negativ procesul de producere a insulinei şi metabolismul persoanelor cu grupa sanguină B. a) Recomandate: sfeclă, cartofi dulci, varză de Bruxelles, fasole lima, varză roşie,
38

varză albă, morcovi, ardei verzi, ardei roşi, ardei galbeni, vinete, ciuperci, muştar, păstârnac, pătrunjel, conopidă, broccoli, verdeţuri. b) Neutre: gulie, muguri de bambus, lăptuci, cartofi roşi, cartofi albi, praz, sparanghel, arpagic, alge. mazăre de iarnă, dovlecei, ceapă verde, usturoi, ghimbir, ţelină, hasmaţuchi, cicoare, castravete, spanac, andive, nap, ceapă roşie, mărar, chimen, hrean, ceapă galbenă. c) Interzise: anghinare, avocado, porumb galben, porumb alb, dovleac, roşii, măsline negre, măsline verzi, ridichi. X. FRUCTE a) Recomandate: banane, prune negre; prune verzi, struguri, papaya, ananas, prune roşii (se recomandă consumul zilnic al uneia dintre aceste sortimente). b) Neutre: mere, caise, mure, afine, stafide, cireşe, piersici, mango, curmale, zmeură, căpşuni, pepene, mandarine, kiwi, lămâi, pere, piersici de toamnă cu coajă netedă, portocale, coacăze, smochine uscate, smochine proaspete. c) Interzise: nuci de cocos, rubarbă, rodii. : XI. SUCURI ŞI BĂUTURI a) Recomandate: sucuri din varză, papaya, struguri, ananas şi din toate fructele Recomandate: ceai verde, apă. b) Neutre: sucuri din mere, prune uscate, cireşe negre, caise, portocale, ţelină, morcov, suc de legume Neutre, grapefruit, bere, cafea, ceai negru, vin roşu, vin alb. c) Interzise: suc de roşii, băuturi distilate, apă carbogazoasă şi orice tip de sifon, cola. ; XII. CONDIMENTE ŞI MIRODENII a) Recomandate: ardei roşu, pătrunjel, hrean, ghimbir, curry. b) Neutre: anason, busuioc, frunze de dafin, mărar, usturoi, miere, varec, cidru din oţet de mere, oţet, oregano, chimen, nucşoară, hasmaţuchi, boia de ardei, piper boabe, cuişoare. sirop de orez, rozmarin, arpagic, ciocolată, coriandru, zahăr alb, zahăr brun, tarhon, vanilie, şofran, sare, sos de soia, unt de mere, gem (din fructe permise), maioneză, muştar, murături, c) Interzise: esenţă de migdale, mall de oiv. scorţişoară, amidon de porumb, sirop de porumb, gelatină simplă, piper negru măcinat, piper alb, ketchup. XIII. CEAIURI MEDICINALE Beneficiile consumului de ceaiuri din plante şi modul de preparare le-am descris in cadrul capitolului "Alimentaţia persoanelor cu grupa sanguină 0"\ a) Recomandate: mentă, frunze de zmeură, măceşe, pătrunjel, salvie, ghimbir (pentru încălzire), gingseng (efect pozitiv asupra sistemului nervos; se consumă in prima parte a zilei), rădăcină de lemn dulce (proprietăţi antivirale, reglarea nivelurilor glicemiei, sindrom de oboseală cronică). b) Neutre: brusture, ardei roşu, muşeţel, păpădie. soc, ceai verde, păducel, dud, valerianâ, mesteacăn alb, scoarţă de stejar alb, coada şoricelului, ştevie galbenă. c) Interzise: aloe, podbal, lumânărică, genţiană, hamei, tei, mătasea porumbului, traista ciobanului. Urmărind indicaţiile prezentate mai sus, fiecare persoană îşi poate alcătui un
39

meniu echilibrat, compus din alimente Recomandate sau Neutre şi chiar îşi poate adapta reţetele preferate astfel încât să asigure propriului organism un metabolism adecvat păstrării sănătăţii sau vindecării (în cazul persoanelor bolnave). Regimul alimentar recomandat persoanelor cu grupa sanguină B este foarte bogat în vitamina A, vitamina B, vitamina E, vitamina C, calciu, fier. Din acest motiv nu se recomandă acestor persoane să consume suplimente alimentare. Există totuşi pericolul asimilării insuficiente a magneziului. Alimentele bogate în magneziu (Recomandate persoanelor din această grupă) sunt toate verdeţurile, cerealele şi legumele Recomandate. Activitatea fizică recomandată persoanelor cu grupa sanguină B este o combinaţie între exerciţii fizice moderate (plimbare, ciclism, tenis, aerobic) şi exerciţii destinate relaxării mentale (arte marţiale, Tai chi, Hatha yoga). Sfaturi dietetice având ca bază principiile medicinii naturiste Persoanele din grupa sanguină B prezintă elementele metabolice tranzitorii între tipul carnivor şi cel vegetarian. De aceea alimentaţia conţine multe caracteristici tipului sanguin O, cu menţiunea ca, aportul proteic obţinut din carne şi preparate din carne se substituie cu legume şi cereale.

ALIMENTAŢIA PERSOANELOR DIN GRUPA SANGUINĂ AB
Persoanele din grupa sanguină AB sunt constituite pentru condiţii moderate, având în acelaşi timp şi un sistem imunitar hiper-tolerant, combinând beneficiile grupelor sanguine A şi B. Ca punct slab al constituţiei este tubul digestiv supersensibil; au tendinţe hipertolerante la sistemul imunitar, permiţând invazia microbiană; reacţionează negativ la afecţiuni A-like şi B-like. I. PRODUSE DIN CARNE ŞI CARNE DEPUI a) Recomandate: miel, oaie, iepure, curcan, b) Neutre: ficat, fazan. b) Interzise: costiţă, carne de vită, carne de pui, găină, rată, gâscă, şuncă, inimă, potârniche, carne de porc, carne de viţel, carne de vânat. II. ALIMENTE MARINE a) Recomandate: ton, ştiucă, biban oceanic, păstrăv marin, sturion, păstrăv, cod, scrumbie, sardele, macrou, melci. Melcii sunt recomandaţi în cazul cancerului mamar, consumul acestora eliminând celulele bolnave. b) Neutre: crap, drac de mare, caviar, hering, scoici, midii, rechin, biban de apă dulce, calamar, somn, somon. c) Interzise: anşoa, baracudă, belgă, plătică, broască, calcan cenuşiu, caracatiţă, stridii creveţi, crab, moluşte, scoici de mare, rac, somon afumat, homar, tipar. III. PRODUSE LACTATE ŞI OUĂ a) Recomandate: brânză de capră, lapte de capră, kefir, smântână acră
40

degresată, brânză Feta, Mozzarella. b) Neutre: cazeină, lapte degresat sau 2% grăsime, brânză de soia, lapte de soia, Schweitzer. Cheddar, Emmenmal, zer. c) Interzise: brânză Camembert, unt, lapte bătut, îngheţată, parmezan, lapte integral. IV. ULEIURI ŞI GRĂSIMI a) Recomandate: ulei de măsline (scade colesterolul sanguin). b) Neutre: ulei din ficat de cod, ulei din seminţe de in, ulei de arahide. c) Interzise: ulei de porumb, ulei de susan, ulei de floarea-soarelui, ulei de şofran, ulei din seminţe de bumbac. V. NUCI ŞI SEMINŢE a) Recomandate: castane, arahide, unt de arahide, nuci (se consumă lotuşi in cantităţi mici şi cu precauţie). b) Neutre: unt de migoale, boabe de fistic, migdale. c) Interzise: alune, unt de floarea-soarelui, seminţe de susan, seminţe de mac, seminţe de dovleac, seminţe de floarea-soarehii. VI. FASOLE ŞI ALTE LEGUME a) Recomandate: soia, fasole roşie, linie verde (un aliment important anticanceros). b) Neutre: fasole cu boabe late, fasole verde, fasole albă, fasole căţărătoare, mazăre păstăi, linte roşie, fasole săltăreaţă, mazăre verde. : c) Interzise: fasole lima, fasole neagră, mazăre neagră, fasole mare, VII. LEGUME Se recomandă consumul de legume proaspete cu rol in prevenirea cancerului şi afecţiunilor cardiace. a) Recomandate: frunze de sfeclă, cartofi dulci, vinete, castraveţi, broccoli, nap, ţelină, păstâmac, ciuperci, păpădie, sfeclă, pătrunjel, usturoi, conopidă, tom. b) Neutre: muguri de bambus, chimen dulce, ghimbir, hrean, varză roşie, varză albă, morcovi, hasmatuchi, cicoare, coriandru, andive, alge, gulie, praz, lăptuci, varză de Bruxelles, ceapa roşie, ceapă galbenă, ridichi, măsline verzi, mazăre de iama, spanac, ceapă verde, dovlecel. roşii, cartofi roşi, cartofi albi, dovleac. c) Interzise: ardei galben, măsline negre, avoca-do, porumb galben, fasole lima, anghinare, ardei verzi, porumb alb, ardei roşu. VIII. FRUCTE ! Cei cu grupa sanguină AB ar trebui să consume cu precădere fructe mai alcaline cum sunt strugurii, prunele şi fructele cu boabe. a) Recomandate: cireşe, lămâi (ajută digestia şi elimină mucusul din organism, previne cancerul gastric), struguri, smochine uscate, prune negre, prune verzi, grapefruit, kiwi, ananas (ajutor digestive), smochine proaspete, prune roşi. b) Neutre: mere, pepene, papaya, piersici, prune uscate, mandarine, nectarine, caise, mure, afine, pere, coacăze, stafide, curmale, zmeură, căpşuni. c) Interzise: banane, nuci de cocos, portocale, rodii, guava, mango. IX. CEREALE ŞI PASTE FĂINOASE a) Recomandate: mei, orez, tarate de ovăz, faină de ovăz expandat, secară albă, boabe de secară, taină de orez, faină de grâu germinat, orez brun, orez alb.
41

b) Neutre: făină de cartofi, cereale combinate, grâu tocat, tarate de grâu, germeni de grâu, granule de soia, fulgi de soia, faină de secară albă, făină din grâu integral, faină graham, paste făinoase cu spanac, făină albă, taină cu gluteni. c) Interzise: hrişcă, fulgi de porumb, făină de porumb, paste făinoase cu anghinare, tăiţei, făină de orz. X. PRODUSE DE PANIFICAŢIE a) Recomandate: prăjituri de orez, pâine de secară 100%, pâine din grâu germinat, pâine din faină de soia. b) Neutre: covrigi, pâine fără gluten, pâine din grâu integral, pâine policerealieră, pâine hiperproteică, brioşe din tarate de ovăz sau de grâu. c) Interzise: brioşe de porumb. XI. SUCURI ŞI BĂUTURI Persoanele cu grupa sanguină AB ar trebui să înceapă fiecare zi cu un pahar de apă caldă, amestecată cu sucul proaspăt stors al unei jumătăţi de lămâie. a) Recomandate: sucuri din varză, struguri, cireşe negre, ţelină, morcov, papaya, cafea obişnuită, cafea decofeinizată, ceai verde, vin roşu. b) Neutre: sucuri din mere, prune uscate, grape-fruit, ananas, caise, suc de legume Recomandate, cidru, bere, apă carbogazoasă, vin alb. c) Interzise: suc de portocale, băuturi distilate ceai negru decofeinizat, ceai negru obişnuit, cola. XII. CONDIMENTE ŞI MIRODENII a) Recomandate: curry, usturoi, pătrunjel, hrean, sare marină, varec, gem din fructe permise. b) Neutre: busuioc, frunze de dafin, nucşoară. roşcove, hasmatuchi, arpagic, miere, salvic, melasă, muştar, ardei, vanilie, cimbru, sos de soia, zahăr alb şi brun, tarhon, maioneză, scorţişoară, cuişoare, coriandru, oţet din cimbru de mere, oţet din vin, chimen, mărar, şofran. c) Interzise: esenţă de migdale, amidon de porumb, oţet alb, piper alb, anason, piper negru, piper boabe, sirop de porumb, boia de ardei, ketchup, murături, condimente picante. XIII. CEAIURI MEDICINALE Nu este un secret pentru nimeni faptul că din anumite plante se pot obţine ceaiuri cu efecte curative deosebite. Ştim de la bunica, că ceaiul de tei este un bun calmant, că ceaiul de soc se bea pentru răceală, ş.a.m.d. Toate acestea sunt adevărate dar trebuie să ţinem cont de grupa sanguină din care facem parte. De asemenea trebuie să precizez că practica fierberii plantelor in apă clocotită, duce la distrugerea celei mai importante părţi din substanţa utilă a acestora; ceaiul din plante se prepară sub formă de infuzie (plantele se adaugă în apa aproape fierbinte şi se lasă acoperite timp de 15-20 de minute). a) Recomandate: rădăcină de lemn dulce (benefic pentru sistemul cardiovascular), muşeţel şi brusture (întăritoare ale sistemului imunitar), păducel, gingseng, păpădie şi frunze de căpşuni (ajută la absorbţia fierului), ceai verde, ghimbir, măceşe. b) Neutre: ardei roşu, mentă, coada şoricelului, pătrunjel, salvic, soc, mesteacăn alb, ştevie galbenă. c) Interzise: aloe, potbal, lumânărică, hamei, tei, genjiană, traista ciobanului,
42

mătasea porumbului. Urmărind indicaţiile prezentate mai sus, fiecare persoană îşi poate alcătui un meniu echilibrat, compus din alimente Recomandate sau Neutre şi chiar îşi poate adapta reţetele preferate astfel încât să asigure propriului organism un metabolism adecvat păstrării sănătăţii sau vindecării (în cazul persoanelor bolnave). Persoanele cu grupa sanguină AB, care respectă alimentaţia recomandată, îşi preiau din alimentele Recomandate necesarul de vitamina A, vitamina B-12, vitamina E şi fier, având asigurată o protecţie prin dietă împotriva cancerului şi afecţiunilor cardiace. Datorită faptului că persoanele cu grupa sanguină AB au o predispoziţie spre cancerul gastric (aciditate scăzută), este recomandat să consume zilnic alimente bogate in vitamina C şi anume: fructe cu boabe, grapefruit, ananas, cireşe, lămâi, broccoli. De asemenea pentru cei cu carenţe de zinc este indicat să consume următoarele alimente: tipurile de carne Recomandate (în special came de curcan de culoare închisă), ouă, legume Recomandate. Activitatea fizică ideală pentru cei cu grupa sanguină AB este practicarea meditaţiei yoga, a tehnicii Tai chi combinate cu exerciţii fizice moderate (plimbare, înot, ciclism). Sfaturi dietetice având ca bază principiile medicinci naturiste Fiind o grupă sanguină de metisare a grupelor A şi B, dieta trebuie să fie echilibrată, de genul lacto-vegetarian; carnea permisă se consumă moderat, evitându-se grăsimile. Nu prezintă restricţii deosebite şi este tolerată în afecţiuni severe ale ficatului, pancreasului, colicistitei. Din experienţa proprie am constatat că, dieta pentru grupa sanguină AB, este mai greu de suportat, dacă trecerea la o alimentaţie exclusiv vegetală se face brusc (mulţi pacienţi se plâng de o senzaţie de leşin şi foame veşnică), de aceea este indicat ca salatele, supele, mesele principale să aibă în conţinut şi produse mai consistente. — Dat fiind faptul că legumele oferă o senzaţie de saţietate doar pe termen scurt, mesele pot fi mai dese, dar în cantităţi moderate. — Sucurile, ceaiurile şi compotul să nu lipsească din alimentaţia zilnică. — La salate, zeama de lămâie poate fi înlocuită cu oţet din miere. — în timpul dietei reduceţi fumatul (dacă nu puteţi renunţa) şi evitaţi consumul de alcool (mai cu seamă tăriile). — Dieta naturistă trebuie să evolueze de la temporar la permanent, astfel ca metabolismul să nu suporte un nou şoc la schimbarea de alimentaţie. — Legumele şi fructele se consumă pe cât posibil proaspete, fără prelucrări mecanice şi termice (care le secătuiesc de vitamine). — La mere şi pere, vitamina C se află în coajă. aşa că nu curăţaţi fructele (excepţie fac bolnavii de ficat, colicist, pancreatită). — Echilibraţi-vă meniul zilnic astfel încât să cuprindă o gamă cât mai bogată de vitamine, săruri minerale şi enzime.
43

Motto: "Apa s-o mănânci i mâncarea s-o bei. "

— CAPITOLUL 6 — TRATAMENTE ŞI REMEDII. PLANTE MEDICINALE
Pentru început trebuie spus că germenii bolii se află în organismul nostru înainte de a ne naşte, prin toxinele pe care mama le-a acumulat în timpul sarcinii. Apoi, există psihologia suferindului, destul de complicată şi labilă, ea fiind consecinţa directă a spaimei şi angoasei provocată de simptomele bolii. Mai toţi se plâng: "Mă doare capul; am probleme cu ficatul; inima mă înţeapă...". Din punct de vedere strict al exprimării, au dreptate, deşi rădăcina răului este îngropată mai adânc şi ţine de un dezechilibru în sistemul armonic al organismului. Aşa că, se neglijează toate aspectele legate de cauză, în favoarea efectului, care este şi palpabil. în altă ordine, inducerea în minte a ideii de durere nu face decât să o accentueze, ceea ce ne demonstrează că unele simptome îşi au rădăcinile în psihic. Acest lucru a fost demonstrat de mult prin teste placebo. (Unui bolnav care acuză nevralgii dentare sau post-traumatice i se administra o banală pastilă, fără nici un efect, în respectiva cauză, dar cu specificaţia că nu trebuie să se facă abuz de acest remediu, el fiind foarte concentrat. S-a observat că bolnavul s-a calmat imediat, iar durerea i-a dispărut ca prin farmec). De fapt, sămânţa tuturor relelor, adică "părintele bolilor", sălăşluieşte în sânge, care prin rolul său crucial este coordonatorul organismului şi al vieţii. Toxinele, compuşii greu asimilabili, grăsimile cu moleculă mare, metalele grele (plumb, wolfram, uraniu, zinc), vaporii volatili de substanţe chimice, aro-mantele, pătrund uşor în circuitul sangvin, sunt la fel de uşor vehiculate la nivelul tuturor organelor, dar se elimină printr-un proces lent, care se numeşte şi dezintoxicare. Unele substanţe ajunse în sânge, dau naştere la compuşi ireversibili. Exemplu,
44

monoxidul de carbon (CO), care inhalat devine carboxihemoglobină, cu efect letal (intoxicarea cu gaze de la sobă). La fel, pesticidele, compuşii organo-fosforici folosiţi în agricultură (părintele acestor otrăvuri este chimistul german, Kerhard Schrader, cel care a sintetizat şi gazele de luptă: sarin, soman/tabun). Gazele din aerul de respirat, ajunse în sânge, produc intoxicaţii (fenomene frecvente la scafandri, gazele de la eşapament, butanul de la aragaz, metanui, fracţiuni volatile rezultate în procesul de cracare a petrolului) cu severe consecinţe, r De mulţi ani, durerea, slăbiciunea, tuşea, febra, congestia şi diareea pot fi semne ale unor suferinţe mai profunde, pe care le puteţi camufla cu medicamente, dar nu veţi afla originea cauzei. Pentru dureri ocazionale şi neregularităţi, următoarele remedii naturale sunt excelenţi înlocuitori ai medicamentelor clasice (se găsesc la plafar, farmacii, magazine alimentare, n.a.). DURERE DE CAP — Remedii naturiste: muşeţel, iarbă moale, valeriană, scoarţă de salcie albă. SINUZITĂ — Remedii naturiste: timian ARTRITĂ — Remedii naturiste: baie de sare amară, comprese cu ceai de rozmarin, DURERI DE URECHI — Remedii naturiste: picături otice cu usturoi, lumânărică, ulei de măsline. DURERI DENTARE — Remedii naturiste: masaj gingival cu usturoi zdrobit sau ulei de cuişoare. INDIGESTIE, ARSURI — Remedii naturiste: alge brune, bromelaină (din ananas), ghimber, mentă. CRAMPE, BALONĂRI — Remedii naturiste: ceai de muşeţel, ceai de ferigă, ceai de mentă. GREŢURI — Remedii naturiste: ghimber, ceai din rădăcină de lemn dulce. GRIPA — Remedii naturiste: arabino galac-tum, echinacea, usturoi, goldenseal, ceai de măceşe. FEBRĂ — Remedii naturiste: iarbă moale, verbină, scoarţă de salcie albă. TUSE — Remedii naturiste: vornic. ( ANGHINA — Remedii naturiste: gargară cu ceai de rădăcină de goldenseal şi salvie; rădăcină de d rupă. CONGESTIE — Remedii naturiste: ceai de lemn dulce, urzici, vebrină CONSTIPAŢIE — Remedii naturiste: psylli-um, ulm alunecos. DIAREE — Remedii naturiste: afine, boabe de soc, L. acidophillus (cultură de iaurt), frunze de zmeură. DURERI MENSTRUALE — Remedii naturiste: pulbere de scoarţă de larice (conţine butirat, excelent întăritor al sistemului imunitar), corn jamaican." TRATAMENTE NATURISTE — FITOTERAPIE — ACNEE
45

1. Ulei de gălbenele Tamponări de 4-5 ori pe zi, în zona leziunilor. 2. - se spală leziunile cu ceai de muşeţel, apoi se tamponează cu macerat din cenuşă (arbori fructiferi). 3. Rădăcină de brusture - infuzie din 3 linguri de rădăcini la 500 ml apă, cantitate care se bea zilnic înainte de mesele principale. AFTE 1. Ulei de salvie - badijonări zilnice de 3-4 ori pe zi, sau clătirea gurii cu ceai de românită în care s-au pus câteva picături din aceeaşi substanţă. 2. Sulfină - infuzie - două linguriţe din plante la 100 ml apă, se face gargară. 3. Muşeţel - Gargară cu infuzie (2 linguriţe flori la 100 ml apă ) de 3 ori pe zi. 4. Petale de trandafir - macerat cu miere de albine ( 2 linguri de petale la 100 ml apă, fierte aprox. 10 min. după care se strecoară şi peste lichid se adaugă mierea - 200 gr). Gargară zilnic de 3-4 ori. 5. Conuri de hamei - comprese cu infuzie din 5 linguri de hamei la 250 ml apă. Nu se consumă alimente bogate în grăsimi animale sau condimentate. ALCOOLISM 1. Ardei iute — tinctură - 10-12 picături turnate într-o băutură slab alcoolizată. Se bea zilnic, în cantităţi mici. (De dorit, să fie băutură preferată). 2. Salcie — infuzie de frunze 15 gr la 250 ml lapte. Are rol calmant în tulburările de comportament şi sevraj. 3. Lămâie - zeama de la 3-4 fructe, amestecate cu miere de albină (50 gr). Se lasă circa 30 min, după care se completează cu aproximativ 1 1infuzie de tei. ; 4. Aloe - extract - 5 picături la 100 ml apă. 5. Sunătoare - se beau 3-4 căni pe zi. AMIGDALITĂ 1. Flori de muşeţel — gargară cu infuzie din două linguri de flori la 200 ml apă de 4-5 ori pe zi. 2. Gălbenele — tinctură - 20 picături amestecate cu 100 ml apă. Se fac 2-3 gargare pe zi. 3. Ceai pentru gargară - flori de muşeţel, frunze de salvie, frunze de nalbă, levănţică. Gargară cu infuzie din aceste plante, de 3 ori pe zi. 4. Cimbrişor şi capsule de mac - infuzie - de 3 ori pe zi. (Macul are efecte uşor anestezice). ANEMIE 1. Afine - extract amestecat cu alcool (20%) şi •.;. miere de albine (la 100 ml extract de afine, se adaugă 20 ml, alcool de 40° şi 30 gr miere de .. albine . Se lasă o noapte pentru omogenizare). 2. Morcov - suc concentrat - 200 ml (se adaugă şi zeama de la două lămâi) de 3 ori pe zi. 3. Macerat din fructe - mere, morcov, sfeclă roşie, lămâie (fructele se rad în prealabil pe răzătoare. Lămâia împiedică oxidarea lor). Se consumă înaintea meselor principale.
46

ARTERITĂ l. Arnică: tinctură, îndoită cu apă (4-5 picături la 100 ml apă). Masaje în zonele afectate, de 3-4 ori pe zi. ARSURI 1. Coada şoricelului - comprese cu infuzie din 2 , linguri de flori la o cană cu apă. 2. Rădăcină de tătăneasă - băi locale sau comprese cu decoct (3-4 linguri de rădăcini, la o cană de apă). 3. Flori de muşeţel - 20 gr flori pisate, amestecate cu 30 ml alcool. Se lasă la macerat 2-3 ore, apoi se adaugă ulei (200 ml). Amestecul se fierbe pe baie de apă (3 ore) timp în care se agită. Se filtrează şi se păstrează la întuneric. 4. Sunătoare - băi sau comprese cu infuzie de plante (30 gr plantă la un litru apă). ASTM BRONŞIC 1. Unguraş - infuzie dintr-o linguriţă de plantă la o cană de apă - 3-4 căni pe zi (calmează şi spasmele). 2. Vâsc - frunze - pulbere - 3 vârfuri de cuţit pe zi sau macerat de frunze, (4 linguri la o cană de apă) 3 căni. 3. Valeriană - rădăcină, infuzie - o linguriţă de rădăcini, la o cană de apă. - pulbere - de 4 ori pe zi, câte o jumătate de linguriţă. 4. Ceai antiasmatic - Flori de coada şoricelului, fructe de Mentă, frunze de Salvie, Unguraş, Isop, Cimbrişor, Talpa Gâştii, Păducel cu flori. Se face o infuzie din aceste plante (câte o lingură din fiecare) şi se beau câte 2-3 căni pe zi, în cure lungi. - Flori de soc, frunze de pătlagină, trei fraţi pătaţi - infuzie dintr-o lingură de amestec, la o cană de apă (se beau 4-5 căni pe zi) - Frunze de vâsc, cimbru de cultură. Macerat la rece: 12 ore. Se bea în amestec cu apa o lingură la 400 ml apă. BRONŞITĂ 1. Flori de lumânărică - infuzie din o lingură de flori la o cană de apă, se bea de 4-5 ori pe zi. 2. Flori şi frunze de Fotbal - infuzie de 3-5 linguri la 200 ml apă. După răcire, se bea 5-6 căni pe zi. 3. Muguri de plop - extract hidroalcoolic (se pun plantele la macerat minim 24 ore). Se iau cu apă , 2 linguriţe pe zi. 4. Rădăcină de săpunariţă - decoct din o linguriţă la o cană de apă, se iau 3-5 căni pe zi. 5. Chimion - infuzie de 2 linguriţe de fructe la o cană de apă. Se beau două căni pe zi. 6. Frunze de Pătlagină - infuzie din 30 gr plantă la1l apă. Se beau 3-4 căni pe zi. 7. Tătăneasă – infuzie 10 gr plantă la 200 ml apă. CANDIDOZĂ 1. Levănţică.: infuzie, 4 linguri plantă la 200 ml apă. Se face gargară sau
47

administrare internă, funcţie de localizare. 2. Salvie - extract uleios pentru badijonări externe (4-5 ori pe zi). Clătire repetată a gurii aprox. 15 min (2-3 ori pe zi) 3. Mierea ursului, Toporaş - tinctură din cele 2 plante (15 gr substanţă la 100 ml apă). 4. Muşeţel - tinctură - badijonaj sau gargară (15 picături la 100 ml apă) de 4-5 ori pe zi, câte 10 min. CALCULI BILIARI ; 1. Frunze de Mentă - infuzie două linguriţe la 200 ml apă; se beau 2-3 căni pe zi. 2. Măceşe - infuzie din 2 linguriţe plantă, la 200 ml apă. Se beau 3-4 căni pe zi, înainte de masă. 3. Flori de albăstrele - infuzie din 4 linguriţe de flori la un litru apă. Se bea pe parcursul unei zile. 4. Amestec de flori: Muşeţel, Albăstrele. Mentă, Mătase de porumb, Măceşe - infuzie de plante (amestecate), 2 linguriţe la 250 ml apă. Se beau 3-4 căni pe zi. 5. Ceai în amestec de plante: Sunătoare, rădăcină de Cicoare, rădăcină de Brusture, Rostopască, Turiţă mare, Volbură, frunze de Salvie, frunze de Anghinare - infuzie din 3 linguri de plante la 250 ml apă; se vor bea căni pe zi. La ceai, poate fi adăugată zeama de la 2 lămâi. CARDIOPATIE ISCHEMICĂ 1. Păducel - pulbere (se pisează frunzele şi florile uscate);1vârf de cuţit de 3 ori pe zi; infuzie de frunze şi flori - 3 linguri la 500 ml. apă. Se bea înaintea meselor principale. 2. Odolean - macerat, câte o lingură înainte de masă. 3. Măceş - infuzie de fructe; 4 căni pe zi.
CISTITĂ

l Flori de muşeţel - infuzie din o lingură de flori la o cană de apă. Se beau 2-3 căni pe zi • 2. Flori de soc - infuzie, 4 linguri la 500 ml apă. Se bea zilnic aprox.1litru. 3. Coada şoricelului - infuzie din1 lingură de '.• plantă la o cană apă. Se bea de 3-4 ori pe zi. 4. Teci de fasole - decoct;1lingură de teci la o cană apă. Se beau 4 căni pe zi. 5. Muguri de pin - infuzie; 2 linguriţe de muguri la 500 ml, apă. Se bea1litru pe zi, înainte de masă. 6. Ulei de brad - câte 10 picături într-o cană cu apă. Se beau 4 căni pe zi. 7. Ghimpe - decoct dintr-un gram de plantă la 200 ml apă. Se consumă înainte de mesele principale. 8. Pir - vizomi, infuzie sau decoct,1linguriţă la o cană de apă; se beau 2-3 căni pe zi. COLITĂ 1. Muşeţel - fiind un puternic antiseptic, are acţiune benefică în infuzii de 12 linguriţe de flori la 200 ml apă. Se bea după flecare masă.
48

2. Sunătoare - infuzie -1linguriţă la o cană de apă. Se beau 2-3 căni pe zi. 3. Mentă şi salvie - ceai, 10 gr plante în amestec la 200 ml apă. 4. Roinită - infuzie - 2 linguriţe la o cană de apă. Se beau 3-4 căni pe zi. 5. Talpa gâştii - infuzie - 2 linguriţe la o cană de apă. (Se amestecă şi cu flori de muşeţel). Se beau 3 căni pe zi. COLECISTITĂ 1. Mesteacăn - infuzie din frunze; 2 căni pe zi (10 gr plantă) 2. Rotopască - infuzie dintr-o linguriţă de plantă la o cană de apă. (Se bea în reprize de câte 20 gr. infuzie, de mai multe ori pe zi). 3. Afin - tinctură - 40 picături de 3 ori pe zi. 4. Mătase de porumb - infuzie;1linguriţă la o cană de apă. Se beau 2-3 căni pe zi, ; înaintea meselor. :' 5. Infuzie de plante combinate: Levănţică, Mentă, Sunătoare, Talpa Gâştii, Conuri de hamei. Se face un amestec de aprox 20 gr din fiecare plantă. La o cană de apă se pune o linguriţă de amestec. Se beau 3 căni pe zi înaintea meselor principale. COLICĂ RENALĂ 1. Mătase de porumb - infuzie ;1linguriţă la o cană de apă. (Se bea înainte de masă). 2. Frunze de afin - infuzie din o lingură de frunze la o cană de apă. Se beau 3-4 căni pe zi. 3. Ceai din plante medicinale. Mesteacăn (frunze) - 30 gr Coada calului - 20 gr Frunze de afin - 20 gr Rădăcină de valeriană - 15 gr Tei (flori)-10 gr Dintr-o lingură de amestec, se prepară 200 ml infuzie. Se beau 3-4 ceaiuri pe zi. CONSTIPAŢIE 1. Cruşin - ceai din coajă uscată 1% !®0 gr; 'kiin-guriţă la o cană de ceai. 2. în-seminţe - infuzie din frunze;! linguriţă,la o cană de apă. Se beau 2-3 căni pe zi. 3. Anghinare - infuzie din frunze:1 linguriţă la o cană de apă. Se beau 2-3 căni pe zi. 4. Soc-frunze - infuzie dintr-o linguriţă la o cană de apă. (Se bea înainte de culcare). 5. Păpădie - infuzie,1linguriţă la 100 ml apă. Se bea de 2-3 ori pe zi. 6. Ceai laxativ din amestec de plante: Creşin - 30 gr, Flori de porumb - 20 gr. Tei - 20 gr, Păpădie -20 gr. Decoctul se fierbe 2-3 minute. 2 linguriţe amestec la o cană de apă. Se bea înainte de culcare. DEGERATURI Pentru degeraturi uşoare, se pot folosi comprese, prişnite sau băi locale din mai multe plante medicinale. 1. Flori de gălbenele - băi sau cataplasmă, 15-20 gr flori la1litru de apă. 2. Infuzie prin fierbere de următoarele plante medicinale: muşeţel - 10 gr,
49

mentă - 20 gr, gălbenele - 20 gr, camfor - 10 gr. Se fierbe amestecul de plante (la1litru apă) circa 10-15 min., apoi se aplică mai multe comprese locale.(Vor fi înlocuite după 5 min). DIABET l. Frunze de afin - infuzie - l lingură de frunze la o cană de apă, se beau 2-3 căni pe zi. 2. infuzie din amestec de plante medicinale: dud (frunze) - 5 gr, nuc (frunze) - 5 gr, urzică (frunze) -10 gr. La o cană de apă se pune1lingură din amestec . Se beau două căni pe zi (dimineaţa şi seara). 3. Frunze de anghinare - infuzie; 1 linguriţă plante la o cană de apă. Se beau 3 căni pe zi înainte de mese. 4. Ceai din plante medicinale: afin, merişor, trei fraţi pătaţi, mesteacăn - câte 20 gr din fiecare plantă; 2 linguriţe la o cană de apă.(Se fierbe 2-3 min). Se beau 2 căni pe zi, înainte de mese. DIAREE 1. Afine - fructe; 2-3 linguri înainte de masă. 2. Coajă de stejar - infuzii; 10 gr la o cană de apă. Se beau 2-3 căni pe zi. 3. Traista ciobanului - infuzie sau decoct;1linguriţă la o cană de apă. Se beau 2 căni pe zi (dimineaţa şi seara). 4. Amestec de plante medicinale: frunze de afin -20 gr, coada şoricelului - 20 gr, nuc-frunze - 20 gr. Decoctul se fierbe 10 min, (la o cană de apă, se pune o lingură din amestecul de plante). Se bea 2-3 căni pe zi. 5. Fructe de chimion - infuzie; o jumătate de linguriţă la o cană de apă. Se beau 2-3 căni pe zi. ECZEME 1. Muşeţel.- infuzii; 10 gr de plantă la o cană de apă. Se beau 2-3 căni pe zi. (Se fac şi spălături locale). 2. Viorele - pulbere; 1 linguriţă de 3 ori pe zi. 3. Săpunăriţă şi tătăneasă (rădăcini) - spălaturi locale cu decoct din 2 linguriţe de plante la1cană apă. 4. Flori de gălbenele - tinctură sau decoct. Se fac spălaturi locale de 2-3 ori pe zi. 5. Frunze de nuc - băi locale cu decoct din 40 gr frunze la1litru apă (2-3 ori pe zi). 6. Rădăcină de Tătăneasă - decoct. Spălaturi de 2-3 ori pe zi. La 50 gr rădăcini se pune1litru apă. EXCITAŢIE SEXUALĂ (Anafrodisiac) a) Pentru diminuarea apetitului sexual se pot folosi o mulţumi de plante medicinale, fie în infuzie, fie tinctură. Iată câteva exemple: 1. Conuri de hamei - infuzie 2 linguriţe la o cană apă. Se beau 2 căni pe zi. 2. Tei - ceai- 10 gr flori la 250 ml apă. Se beau 2-3 căni pe zi. 3. Valeriană (rădăcină) - tinctură 20-40 picături de 2 ori pe zi. b) Sporirea excitaţiei sexuale se obţine prin consumarea de infuzii şi tincturi din următoarele plante medicinale: Afin - frunze şi fructe - infuzie; Ţelină -macerat; 20 gr de 3 ori pe zi; Morcov - tinctură - 30 picături de 2 ori pe zi. . „ .
50

FEBRĂ l. Plantele medicinale cu acţiune antifebrică şi sudoripară sunt în principiu amare (chinină, salcie, ţintaură). Soc - infuzie1-2 linguriţe la 200 ml apă; 4 căni pe zi; Hamei (conuri) - 10 gr la 200 ml apă; 2-3 căni pe zi; Chinină - pulbere -1vârf de cuţit de 3 ori pe zi. GUTĂ 1. Mesteacăn - infuzie din frunze. O mână la 200 ml apă (se bea de 3 ori pe zi). 2. Frasin - infuzie - 20 gr frunze la 200 ml apă. Se bea înainte de mese. GUTURAI, GRIPĂ 1. Flori de tei - infuzie; 2 linguriţe la o cană de apă. Se bea fierbinte, 2-3 căni pe zi . (Se pune şi suc de la 1/2 lămâie). 2. Muşeţel - infuzie; 10 gr flori la 200 ml apă. 2-3 căni pe zi. 3. Amestec de plante medicinale: Flori de tei - 20 gr, Muşeţel - 20 gr, Scorţişoară -1O gr, Cimbrişor - 10 gr. Se amestecă plantele şi se pun 2 linguriţe la 200 ml apă. Se fierbe 5 min. (Se iau 2-3 căni pe zi). HEPATITĂ - cronică şi acută 1. Pedicuţă - infuzie; 10 gr la 200 ml apă. Se beau 3-4 căni pe zi.(Se pune şi zeamă de lămâie, iar pentru îndulcit folosiţi mierea de albine. Are şi efect regenerator). 2. Rostopască - infuzie; 10 gr la 200 ml apă. Se beau 3-4 căni pe zi. 3. Pelin - infuzie - 10 gr la 200 ml apă (de 3 ori pe zi) sau pulbere,1vârf de cuţit înaintea mesei. Cura cu plante medicinale trebuie să fie de 3-6 luni, timp în care se interzice consumarea grăsimilor animale, a prăjelilor şi a alcoolului. 4. Infuzie de plante medicinale: Sunătoare - 25 gr; Rostopască - 10 gr; Cimbrişor - 10 gr; Mentă - 10 gr. La1 litru de apă se pun 3 linguri din amestec. (Se bea 500-1000 ml pe zi). HERPES 1. Gălbenele - infuzie - 10% din flori. Se tamponează de mai multe ori pe zi. 2. Muşeţel - macerat cu alcool 40 % . Tamponări de mai multe ori pe zi. HEMOROIZI l. Ceai din amestec de plante medicinale: creţin (coajă) - 10 gr; coada şoricelului 10 gr; muşeţel - 10 gr; nalbă - flori - 10 gr. La1litru apă se pun cantităţile enumerate şi se fierbe 5 min. Se bea 2 căni pe zi. HIPERTENSIUNE ARTERIALĂ 1. Traista ciobanului - infuzie;1linguriţă la o cană de apă. Se bea de 3 ori pe zi. 2. Tei - infuzie;1linguriţă de flori la o cană de apă. Se bea 2-3 căni pe zi. 3. Amestec de plante medicinale: rozmarin -10 gr; vase - frunze - 20 gr; talpa gâştii - 10 gr; isop -1O gr; păducel - 20 gr. Infuzia se prepară din 3-4 linguri de amestec la 200 ml apă. Se bea în doze mici (3-4 linguri infuzie pe zi). INFECŢII URINARE în acest gen de afecţiuni dau rezultate foarte bune plantele folosite în tratarea cistitelor şi colicilor nefritice.
51

Rezultatele bune se obţin şi din următorul ceai: gălbenele - 10 gr; muşeţel - 10 gr; valeriană - 10 gr; coada calului - 20 gr. Infuzia se prepară cu 2 linguri de amestec la l cană apă. Se beau 2-3 căni pe zi. INSOLAŢIE 1. Gălbenele - ulei; se ung părţile expuse. 2. Cânepă - ulei - ungere pe părţile expuse.: INSOMNII 1. Mac - ceai; la o cană de apă se pun 2-3 măciulii de mac. Se bea seara câte o cănită de 100 ml. 2. Ceai calmant cu rol somnifer din amestec de plante: tei - 10 gr; hamei (conuri) - 10 gr; talpa gâştei - 5 gr; valeriană - 10 gr. La un litru apă se pun cantităţile menţionate. Se bea seara câte o cană. 3. Ceai sedativ din amestec de plante: tei - 10 gr; sovârv - 5 gr; mentă -1O gr. La o cană de apă se pun cantităţile menţionate. Se bea seara înainte de culcare. 4. Rozmarin - infuzie - 2 linguriţe la o cană de apă. Se bea înainte de culcare. LARINGITĂ 1. Potbal- infuzie de frunze şi flori, 2-3 linguri la o cană cu apă. Se bea îndulcită cu miere, 3-4 căni pe zi. (Se pune şi zeamă de lămâie). 2. Sfeclă roşie - zeamă. Se scobeşte fructul, apoi se pune la cuptor. Lichidul adunat se bea, 2-3 linguriţe, de 3 ori pe zi. 3. Ceai de plante medicinale combinate: pătlagină - 2 linguri de frunze; sulfină -1linguriţă de plantă; mentă - 10 gr frunze; nalbă - 10 gr flori. Se pun cantităţile enumerate în 500 ml apă. Se fierbe 2-3 minute. Se bea câte o cană înainte de masă. LEUCOREE 1. Flori de gălbenele - infuzie; 2 linguri la o cană de apă. Se bea 3 căni pe zi. 2. Spălaturi locale cu infuzie de plante medicinale: traista ciobanului - 20 gr; urzică - frunze uscate - 20 gr; muşeţel - 30 gr. Se pun cantităţile specificate în 500 ml apă. Se fierb 2-3 minute. Se fac spălaturi de mai multe ori pe zi. METROORAGII 1. Infuzie din amestec de plante medicinale: urzică - frunze - 10 gr; coada şoricelului - 20 gr; traista ciobanului - 30 gr. La un litru de apă se pune o pătrime din cantitate şi se bea pe parcursul unei zile. MIGRENĂ 1. Tei - flori - infuzie; 2 linguri !a1cană apă. Se bea la prânz. 2. Mentă - infuzie - 2 linguriţe de frunze la o cană de apă. Se bea 2-3 căni pe zi. 3. Ceai de plante medicinale combinate: tei - 40 gr; levăntică - 10 gr; mentă - 20 gr; rădăcină de valeriană - 30 gr; coada şoricelului - 20 gr. Se prepară infuzia cu1l de apă la cantităţile specificate. Se bea 2 căni pe zi. 4. Păducel - infuzie - 2 linguriţe la1cana. Se bea de 1-2 ori pe zi. NEVRALGII 1. Ceai din plante medicinale: tei - 10 gr; busuioc - 10 gr; brad-muguri - 30 gr; talpa gâştii - 10 gr; conuri de hamei -. Infuzia din plantele enumerate se prepară cu1l apă. Se bea 2-3 căni pe zi. 2. Enupăr - frecţii cu ulei. (Soluţia 2% în alcool).
52

3. Mentă - frecţii cu ulei volatil. (2% alcool, soluţie). OBEZITATE Această afecţiune este caracterizată prin creşterea greutăţii peste limita admisă, funcţie de înălţime. Tratamentele prescrise, indiferent de reţetă. Se combină obligatoriu cu un regim alimentar sever, sărac în glucide, lipide. l . Ceai din plante medicinale: cruşin - 20 gr; soc- flori - 20 gr; mătase de porumb - 20 gr; mesteacăn-frunze - 10 gr. Decoctul din o lingură de amestec se pune la l cană apă. Se bea neîndulcit de 2-3 ori pe zi. Ceaiul se consumă înainte de masă .(Fără pâine, zaharuri şi grăsimi animale). PNEUMONIE Tratamentul fitoterapeutic naturist, este considerat un adjuvant, care se ia în paralel cu tratamentul alopat. 1. Ceai de plante medicinale combinate: muşeţel - 20 gr; potbal-frunze - 30 gr; ciuboţica cucului (rădăcină) -10 gr; tei - 30 gr; cimbru - 10 gr. Decoctul se fierbe 3-4 minute în 2 litri de apă. Se beau 2 căni pe zi (500 ml) îndulcite cu miere şi zeamă de lămâie. 2. Măceş – ceai. Decoct din 1 lingură fructe la 1 cană apă. Se bea de 2-3 ori pe zi. 3. Cătină - infuzie; 1-2 linguriţe la1cană apă. Se bea de 2 ori pe zi. PROSTATITĂ 1. Ghimpe - decoct fiert 5-10 min. într-o cană de apă. Se beau 2 căni de apă pe zi. 12-16 luni. 2. Ulei de pin volatil - 5-10 picături pe zi, la o cană de apă (eventual ceai de muşeţel). Se beau 3-4 căni pe zi. 3. Amestec de tătăneasă, gălbenele şi urzică uscată -infuzie;1lingură la1cană apă. Se beau 2 căni pe zi. PSORIAZIS 1. Mesteacăn - infuzie din frunze, 5% la 500 ml; macerat glicerinat. Se beau 3 linguriţe pe zi înainte de mese. 2. Stejar - decoct din coajă, 5%. Se fac frecţionări zilnice ale zonei afectate. 3. Rostopască - pulbere din partea aeriană a plantei. Se face unguent pentru frecţionarea zonei inflamate. (Unguent glicerinat 5% pulbere, la 100 gr glicerina. Se păstrează la întuneric, înainte de frecţionare, zona afectată se spală cu infuzie de muşeţel). RAHITISM Tratamentele compensează lipsa vitaminei D în zonele osoase de creştere ale organismului. Poate fi folosit complementar la tratamentul medical, l. Ceai din plante medicinale amestecate: măceş- fructe - 30 gr; roiniţă - 30 gr; frunze de nuc – 30 gr. Infuzia de plante se face la1litru apă. Se beau 2 căni pe zi SCORBUT Boală cauzată de lipsa vitaminei C. Se manifestă prin sângerarea gingiilor. Bogate în vitamina C sunt: măceşele, cătina, fructele de pădure, lămâia.
53

potbal - infuzie; 2 linguri de frunze uscate la1cană apă. Se beau 2-3 căni pe zi, complementar la tratamentul medicamentelor. STOMATITĂ Inflamarea mucoasei cavităţii bucale. 1. Muşeţel - decoct, 30 gr la1cană apă. Se face gargară de 4-5 ori pe zi. 2. Ceai din plante medicinale în amestec: muşeţel - 20 gr; tei - 10 gr; salvie-frunze -1O gr; mentă -1O gr. Decoctul se face la 1 litru apă. Se fierbe 4-5 minute. Se face gargară înainte de masă şi după. ULCER GASTRO-DUODENAL 1. Gălbenele - ulei volatil, sau infuzie de plante. 2. Aloe cu propolis - câte1linguriţă înainte de masă. 3. Macerat din alcool 72%, unt de masă - 100 gr la 1/2 1 alcool şi 300 gr miere de albină. Amestecul se face cald, cam 50-60%, apoi se lasă la întuneric 48 ore. Se bea câte o linguriţă înainte de masă. 4. Ulei de măsline - 25 gr înainte de masă sau câte o linguriţă. (Se evită mâncărurile condimentate sau cu aciditate mare). TRANSPIRAŢIE 1. Ceai din plante „antisudoripare" : nuc-frunze -30 gr; coada calului - 20 gr; pirrizomi - 30 gr. Decoctul se fierbe în1litru apă, timp de 15-20 minute. Se beau 2-3 căni pe zi. 2. Stejar - coajă. Decoct 30-40 gr la1litru apă. Se beau 2 căni pe zi. VĂRSĂTURI 1. Mentă - frunze. Decoct din 2-3 linguriţe la 1 litru apă. Se bea neîndulcit, rece, în înghiţituri mici. 2. Ceai din plante combinate: ciuboţica cucului -10 gr; talpa gâştii - 30 gr; teiflori - 10 gr; mentă-frunze - 10 gr. Decoctul se fierbe 3-4 minute. La l cană se pun 2 linguriţe de amestec. Se beau 3-4 căni pe zi. 3. Săpunăriţă - rădăcini, decoct de 2-3 linguriţe rădăcini la1cană apă. Se beau 2 căni pe zi înainte de masă. (Sunt indicate şi alte infuzii de plante medicinale cu acţiune de calmare).

54

Motto: "Odată cu merele clin pom se culeg .y/ viermii. "

— CAPITOLUL 7 — HRANA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE
Reţetele pe care le inserăm în această lucrare, vă vor da o idee despre dieta tipică grupelor sangvine, studiată de nutritionista Diana Khader., In varianta ei, conţinutul de calorii este moderat, oferindu-se şi alternative cu limitări proteice, pentru uşurarea controlului asupra greutăţii. Unele ingrediente sunt contraindicate (sare, piper, boia de ardei iute), dar în cantităţi mici, pot fi tolerate de organism. Prezenta lor vizează doar păstrarea gustului tipic mâncării, astfel ca persoana care o consumă să nu aibă senzaţia regimului. *. In cazul dietelor severe, se renunţă la aceste adjuvante, prin compensarea lor cu înlocuitori toleraţi.

MODEL DE DIETĂ PENTRU GRUPA SANGVINĂ O
EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR 1 MENIU STANDARD

Mic dejun - 2 felii de pâine prăjită cu unt sau unt de soia - 20 dl suc de legume (morcov, ţelină, sfeclă) - banană - ceai verde sau ceai de plante Prânz - friptură de vită, 180 g
55

- salată de spanac - felii de măr sau de ananas - apă sau sifon Gustarea de după-amiază - 1felie de prăjitură simplă cu sos de mere - ceai verde sau de plante Cina - tocană de miel cu sparanghel - mere coapte - cartof dulce - fructe proaspete amestecate - mure, kiwi, struguri, piersici - sifon sau ceai de plante (bere sau vin - permise) ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE Mic dejun - 1felie de pâine Graham prăjită cu gem integral-natural, cu conţinut scăzut de zahăr Prânz - friptură de vită, 80 g până la 120 g Gustarea de după-amiază - felii de morcov şi baghete de ţelină - felii de fructe - prăjituri de orez cu un strop de miere Cina - anghinare opărită, cu suc de lămâie (evitaţi berea şi vinul) EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR 2

MENIU STANDARD
Mic dejun - 2 felii de pâine neagră sau Graham cu unt dulce, gem, sau unt de mere - 2 ouă fierte (ochi românesc) - 2 dl suc de ananas - ceai verde sau ceai de plante Prânz - salată de pui - felii de piept de pui, maioneză, struguri verzi, nucă - 1 felie de pâine de secară sau salată de legume verzi - 2 prune - apă sau sifon Gustare de după-amiază - seminţe de dovleac şi nuci, sau prăjituri de orez cu unt de migdale, sau smochine, curmale, prune uscate Cină - friptură de peşte arăbească - salată de fasole verde (fasole căţărătoare) - verdeţuri opărite şi perpelite cu suc de lămâie
56

-

ceai verde sau ceai de plante (berea şi vinul — permise, dar nu în fiecare zi)

ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE
Mic dejun - l felie de pâine neagră sau Graham cu unt de mere - 1ou fiert (ochi românesc) Prânz - piept de pui fiert - andive şi roşii - foi de salată Gustarea de după-amiază - 2 dl suc de legume - 2 fin crisp sau prăjituri de orez cu jeleu natural, cu conţinut scăzut de zahăr Cină - friptură de peşte (evitaţi berea şi vinul)
EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR 3 MENIU STANDARD

Mic dejun - granola de arţar şi nucă cu lapte de soia - 1ou fiert (ochi românesc) - 2,5 dl suc de ananas sau prune uscate - ceai verde sau ceai de plante Prânz - 120—180 g pateu de carne de vită măcinată - 2 felii de pâine intermediară sau Graham - salată de verdeţuri asortată — lăptuci, pătrunjel, ceapă roşie, morcovi, castravete - asezonare cu ulei de măsline sau suc de lămâie - apă sau ceai de plante Gustarea de după-amiază - 2 prăjituri din fulgi - roşcove ceai verde sau de plante Cină - kiftă cu legume prăjite - orez brun cu un strat de unt - ceai de plante

ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE
Mic dejun - orez expandat cu lapte degresat Prânz - 120 g de pateu de carne de vită măcinată (fără pâine)
57

Gustarea de după-amiază - fructe amestecate Cină - salată de andive (evitaţi berea sau vinul) REŢETE 1. Friptură de vită: 1500 g carne de vită, sare, piper şi cuişoare englezeşti după gust. 6 căţei de usturoi, ulei de măsline, frunze de dafin. Se îndepărtează grăsimea şi se pune carnea în tigaie. Se asezonează şi se fac despicături, introducând căţei de usturoi tăiaţi şi frunze de dafin. Se unge carnea cu ulei de măsline. Se pune friptura neacoperită în cuptor la 175° C timp de 90 minute, sau până când se înmoaie carnea. Suficient pentru 6 persoane. 2. Tocană de miel cu sparanghel: 500 g de frunze proaspete de sparanghel, 150 g carne de miel, tăiată sub formă de cuburi,1ceapă de dimensiuni medii tăiată, 3 linguriţe de unt dulce nesărat,1ceaşcă de apă, sare, piper şi cuişoare englezeşti după gust, sucul de la1lămâie. Tăiaţi frunzele de sparanghel în bucăţi de 5 cm lungime, aruncând porţiunea tare de la bază. Spălaţi-le şi uscaţi-le. Perpeliţi carnea şi ceapa în unt până devin de culoare brun deschis. Adăugaţi apă, sare, şi mirodenii. Coaceţi până se înmoaie. Adăugaţi sparanghelul. Fierbeţi la foc mic 15 minute sau până când se înmoaie. Adăugaţi sucul de lămâie. Rezultă 2 porţii. 3. Salată de spanac: 2 grămezi de spanac proaspăt, 1 grămadă praz, tăiat, sucul de la 1lămâie, 1/4 linguriţă de ulei de măsline, sare şi piper după gust. Spălaţi spanacul bine. Scurgeţi-1 şi tocaţi-1. Presăraţi cu sare. După câteva minute, stoarceţi excesul de apă. Adăugaţi prazul, sucul de lămâie, uleiul, sarea şi piperul. Se serveşte imediat. Rezultă 6 porţii. 4. Friptură de peşte:1peşte mare cu carne albă (1000—1500 g) sau alt peşte, suc de lămâie şi sare după gust,1ceaşcă de ulei,1linguriţă boia,1linguriţă chimion (opţional). Preîncălziti cuptorul la 175° C, Spălaţi peştele. Presăraţi-1 cu sare şi suc de lămâie. Lăsaţi-1 astfel 30 minute. Scurgeţi-1. Ungeţi peştele cu ulei şi mirodenii şi pimeţi-1 într-o tavă de cuptor. Pentru a preveni uscarea peştelui, înveliţi-1 cu o folie uşor unsă cu ulei. Coaceţi 30-40 minute, sau până când peştele este moale şi prinde o uşoară crustă. Rezultă 4-5 porţii. 5. Salată de fasole verde: 500 g de fasole verde, sucul dintr-o lămâie, 3 linguriţe ulei de măsline, 2 căţei de usturoi zdrobiţi, 1-3 lingurile sare. Spălaţi fasolea verde proaspătă, îndepărtaţi aţele. Tăiaţi păstăile în bucăţi de 5 cm. Fierbeti până la înmuiere în apă multă. Scurgeţi. După răcire, puneţi fasolea într-un castron de salată. Asezonaţi după gust cu suc de lămâie, ulei de măsline, usturoi şi sare. Rezultă 4 porţii.
58

MODEL DE DIETA PENTRU GRUPA SANGVINĂ A
EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR1 MENIU STANDARD Mic dejun - apă cu lămâie (la sculare) - făină de ovăz cu lapte de soia şi sirop de arţar sau melasă - suc de grape-fruit - cafea sau ceai de plante Prânz - salată grecească (lăptuci tocate, ţelina, ceapa verde, castravete, stropite cu brânză fermentată. lămâie şi mentă proaspătă) - măr - 1felie de pâine de grâu germinat - ceai de plante Gustarea de după-amiază - 2 prăjituri de orez cu unt de arahide 2 prune - ceai verde sau apă Cină - pâine prăjită cu gem de fructe - iaurt congelat - cafea sau ceai de plante (vin roşu dacă doriţi)

ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE
Mic dejun - fulgi de porumb cu soia - lapte şi afine Gustarea de după-amiază - 2 prăjituri de orez cu miere Cină - peşte prăjit cu fasole verde, praz, mazăre de iarnă EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR 2 MENIU STANDARD Mic dejun - apă cu lămâie (la sculare) - omletă cu soia - suc de grape fruit - cafea sau ceai de plante Prânz - supă de legume - salată verde asortată
59

- l felie pâine de secară - apă sau ceai de plante Gustarea de după-amiază - prăjituri cu felii de roşcove sau iaurt cu fructe - ceai de plante Cină - chifteluţe de curcan cu roşii - salată de fasole căţărătoare - iaurt congelat cu conţinut scăzut de grăsimi - cafea sau ceai de plante - (vin roşu dacă doriţi) ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE Mic dejun - 1ou fiert (ochi românesc) - 1/2 ceaşcă de iaurt cu conţinut scăzut de grăsimi, cu bucăţi de fructe Gustarea de după-amiază - peşte alb cu legume crude EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR 3 MENIU STANDARD Mic dejun - apă cu lămâie (la sculare) - granola de arţar şi nucă cu lapte de soia - prune uscate, morcovi, sau suc de legume - cafea sau ceai de plante Prânz - supă de fasole neagră - salată verde asortată Gustarea de după-amiază - pâine de caise - cafea sau ceai de plante Cină - friptură arăbească de peşte sau peşte la grătar - salată de spanac - fructe proaspete amestecate cu iaurt - ceai de plante - vin roşu dacă doriţi

ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE Mic dejun - orez expandat cu lapte degresat Prânz - somon rece pe frunze de salată cu suc de lămâie şi ulei de măsline (în lipsă ştiucă, şalău, plătică) Gustarea de după-amiază
60

- 1/2 ceaşcă de iaurt simplu cu un strop de miere Cină - friptură de peşte

REŢETE
1. Salată de fasole căţărătoare: 500 g de fasole verde căţărătoare, sucul de la o lămâie, 3 linguri de ulei de măsline, 2 căţei de usturoi, zdrobiţi, 2-3 linguri de sare. Spălaţi cu grijă fasolea verde proaspătă, îndepărtaţi aţele. Tăiaţi-o în bucăţele de 5 cm. .Fierbeţi-o în apă multă, până la înmuiere Scurgeţi-o. După ce s-a răcit, puneţi-o într-un castron pentru salată. Asezonaţi după gust cu suc de lămâie, ulei de măsline, usturoi şi sare. Rezultă 4 porţii. 2. Pâine de caise:1şi 1/4 ceaşcă de iaurt simplu degresat,1ou de casă,1ceaşcă caise conservate (îndulcite cu suc de fructe), 2 ceşti de faină de orez brun, 1 linguriţă de cuişoare englezeşti pisate,1linguriţă de scorţişoară pisată,1linguriţă nucşoară pisată,1şi 1/4 linguriţă bicarbonat de sodiu, 1 ceaşcă caise tocate, uscate, 1 ceaşcă stafide negre. Ungeţi o tigaie de dimensiuni obişnuite şi încălziţi cuptorul la 175° C. într-un castron de dimensiuni medii, amestecaţi iaurtul, oul, şi gemul. Adăugaţi1ceaşcă de făină şi jumătate din mirodenii, plus bicarbonatul de sodiu. Amestecaţi până când aluatul este umezit uniform. Adăugaţi restul de făină şi de mirodenii. Dacă amestecul este prea consistent, puteţi adăuga câteva picături de apă rece sau lapte de soia vani-lat. înglobaţi în aluat caise şi stafide negre. Turnaţi aluatul în tigaia gresată şi ţineţi la cuptor timp de 30-40 minute până când este copt. îndepărtaţi pâinea din tigaie şi răciţi-o pe un grătar de sârmă. 3. Umplutură pentru peşte: 1/3 ceaşcă de nuci de pin sau migdale pisate, 2 linguri de ulei de măsline,1ceaşcă de pătrunjel tocat, 3 căţei de usturoi zdrobiţi, sare, piper, şi cuişoare englezeşti după gust. Prăjiţi nucile în ulei de măsline până devin uşor rumenite. Adăugaţi pătrunjel şi mirodenii şi prăjiţi timp de1minut. Umpleţi peştele crud cu amestecul. Rezultă 4 sau 5 porţii. 4. Salată de spanac: 2 legături de spanac proaspăt,1legătură arpagic tocat, sucul de la1lămâie, 1/4 lingură de ulei de măsline, sare şi piper după gust. Spălaţi bine spanacul. Scurgeţi-1 şi tocaţi-l. Presăraţi-1 cu sare. După câteva minute, stoarceţi excesul de apă. Adăugaţi arpagicul, sucul de lămâie, uleiul, sarea şi piperul. Serviţi imediat. Rezultă 6 porţii.

MODEL DE DIETA PENTRU GRUPA SANGVINA B
EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR l MENIU STANDARD Mic dejun
61

- Cocktail din sucuri de citrice - 2 felii de pâine Graham cu iaurt cu mirodenii - ochiuri de ouă - ceai verde Prânz - salată grecească: lăptuci, castravete, arpagic, ţelină, brânză feta, ulei şi lămâie : - banană - ceai de plante cu gheaţă Gustarea de după-amiază - prăjitură quinoa cu sos de mere - ceai de plante Cină - tocană de miel cu sparanghel - orez brun cu şofran - legume opărite (varză roşie, varză de Bruxelles) - iaurt congelat ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE Mic dejun - 1felie de pâine de secară Gustarea de după-amiază - brânză cu conţinut scăzut de grăsimi cu felii de pere Cină - friptură de pulpă de miel cu sparanghel EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR 2 MENIU STANDARD Mic dejun - nectar de caise sau morcov - cereale cu tarate de orez cu banană şi lapte degresat - suc de struguri sau cafea Prânz - 1felie subţire de brânză - 1felie subţire de piept de curcan - 2 felii de pâine de secară albă - muştar sau maioneză - salată verde - ceai de plante Gustarea de după-amiază - iaurt îndulcit cu suc de fructe - ceai de plante Cină - peşte prăjit - legume opărite - ingame prăjite cu rozmarin - fructe proaspete amestecate
62

- ceai de plante sau cafea - vin, dacă doriţi ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE Gustarea de după-amiază - 2 felii de piept de curcan - 1felie de pâine de secară albă - numai muştar EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR 3 MENIU STANDARD Mic dejun - suc de morcov - granola de arţar şi nucă cu lapte de capră - 1ou moale - ceai verde şi suc de grape-fruit Prânz - salată de spanac - 1/2 ceaşcă de ton cu apă şi maioneză - 2 prăjituri de orez - ceai de plante Gustarea de dupa-amiaza - pâine de caise - măr - ceai de plante sau cafea Cină - nectar de fructe - salată verde - iaurt congelat - ceai de plante - vin, dacă doriţi ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE Mic dejun - orez expandat cu lapte de capră Prânz - 1/2 ceaşcă de ton simplu - 1felie de pâine Graham Gustarea de după-amiază - iaurt cu conţinut scăzut în grăsimi cu stafide REŢETE 1. Iaurt cu mirodenii: 2 litri de iaurt simplu, degresat, 2 căţei de usturoi tocat mărunt,1linguriţă de timian,1linguriţă de busuioc,1linguriţă de oregano, sare şi piper după gust,1linguţă de ulei de măsline. Puneţi iaurtul cu lingura într-un tifon. Legaţi tifonul cu sfoară şi lăsaţi iaurtul să
63

se scurgă deasupra chiuvetei timp de 4 şi 1/2 până la 5 ore. Scoateţi iaurtul din tifon şi amestecati-1 cu toate mirodeniile şi cu uleiul într-un castron. Acoperiţi amestecul şi răciţi-1 timp de 1-2 ore înainte de a-1 servi. Este foarte bun servit cu legume crude. 2. Orez brun cu sofran: 3 linguri de ulei de măsline,1ceapă spaniolă sau roşie mare,1linguriţă de coriandru tocat,1linguriţă de nucşoară, 2 păstăi de nucşoară (folosiţi doar seminţele din interior),1linguriţă de sofran, 2 linguri de apă de trandafiri (găsită în magazinele cu specific oriental), 2 ceşti de orez brun, 4 ceşti de apă filtrată (la fierbere), încingeţi uleiul şi perpeliţi ceapa cu mirodeniile cu excepţia şofranului timp de 10 minute la foc mic. într-un vas separat zdrobiţi firele de sofran şi adăugaţi-le la amestecul care fierbe la foc mic. Adăugaţi jumătate din apă de trandafiri la amestecul cu ceapă. Fierbeţi la foc mic alte 15 minute şi apoi adăugaţi orezul cu apă la fierbere. Coaceţi timp de 35-40 minute. Chiar înainte de servire, adăugaţi restul apei de trandafiri. Rezultă 4 porţii. 3. Ingame prăjite cu rozmarin: 5-6 ingame de dimensiuni medii, tăiate în patru, 1/4 ceaşcă de ulei de măsline,1lingură de rozmarin proaspăt sau 2 linguriţe de rozmarin uscat, praf de ardei roşu sau mirodenii Cajun. Amestecaţi toate ingredientele şi puneţi-le într-un vas termorezistent. Coaceţi în cuptor la 175-190° C timp de1oră. Este o mâncare minunată. Servite cu salată verde sau legume perpelite. Rezultă 4 porţii. 4. Granola de arţar şi nucă: 4 ceşti de ovăz,1ceaşcă de tarate de orez, 1/2 ceaşcă de fructe de merişor uscate, 1/2 ceaşcă de stafide uscate, 1ceaşcă de nuci zdrobite,1linguriţă de esenţă de vanilie 1/4 ceaşcă de ulei de canola, 3/4 ceaşcă de sirop de arţar. Preîncălziţi cuptorul la 120° C. Amestecaţi într-un castron mare ovăzul, taratele de orez, fructele uscate, nucile şi vanilia.Adăugaţi uleiul şi amestecaţi uniform.Turnaţi siropul de arţar şi amestecaţi bine până când se umectează uniform. Amestecul trebuie să fie crocant şi lipicios, întindeţi într-o tavă de cuptor şi coaceţi timp de 90 minute, amestecând la fiecare 15 minute pentru a asigura o prăjire uniformă, până când devine brun-auriu şi uscat. Răciţi-1 bine şi păstraţi-1 într-un recipient etanş.

MODEL DE DIETĂ PENTRU GRUPA SANGVINĂ AB
EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR l MENIU STANDARD Mic dejun - apă cu lămâie la sculare - 2,5 dl de suc de grape-fruit diluat - 2 felii de pâine Graham sau intermediara - brânză cu iaurt şi plante - cafea Prânz - 120 g de felii de piept de curcan
64

- 2 felii de pâine de secară - salată "Caesar" - 2 prune - ceai de plante Gustarea de dupa-amiaza - prăjitură cu brânză şi tofu - ceai de plante cu gheaţă Cina - omletă simplă - legume perpelite - salată combinată de fructe - cafea decofeinizată - vin roşu dacă doriţi ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE Mic dejun - 1 felie de pâine Graham sau secară - 1ou (ochi românesc) Prânz - 1 felie de pâine de secară sau 2 biscuiţi de secară Gustarea de după-amiază - 1/2 ceaşcă de iaurt degresat cu fructe EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR 2 MENIU STANDARD Mic dejun - apă cu lămâie la sculare - suc de grape-fruit diluat - granola de arţar şi nuci cu lapte de soia - cafea Prânz - tabbouleh - ciorchine de strugure sau măr - ceai de plante cu gheaţă Gustare de după-amiază - prăjituri cu felii de roşcove - cafea sau ceai de plante Cina - friptură de iepure - salată de fasole căţărătoare - budincă de orez - iaurt congelat - cafea decofeinizată - vin roşu, dacă doriţi

65

ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE Gustarea de după-amiază - pepene dulce cu brânză degresată Cina - broccoli şi conopidă opărită EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR 3 MENIU STANDARD Mic dejun - apă cu lămâie la sculare - suc de grape-fruit diluat - 1ou fiert - 2 felii de pâine Graham cu unt organic de migdale - cafea Prânz - clătite cu tofu şi sardine - salată verde asortată - 2 prune - ceai de plante Gustarea de după-amiază - iaurt îndulcit cu suc de fructe Cina - somon prăjit cu măr proaspăt şi lămâie - orez brun cu şofran - salată de spanac - cafea decofeinizată - vin roşu, dacă doriţi ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE Mic dejun - 1 felie de pâine Graham sau intermediară cu gem cu conţinut scăzut de zahăr Prânz - tofu şi legume perpelite Cina -sparanghel REŢETE 1. Salată de mei:1ceaşcă de mei copt,1legătură de ceapă verde tocată, 4 legături de pătrunjel tocat,1legătură de mentă tocată, sau 2 linguri de mentă uscată, 1 castravete mare, cojit şi tocat (opţional), 1/3 ceaşcă de ulei de măsline, sucul de la 3 lămâi,1linguriţă de sare. Puneţi meiul într-un castron mare. Adăugaţi toate legumele tocate şi amestecaţi bine. Adăugaţi uleiul, sucul de lămâie şi sarea. Se serveşte pe lăptuci verzi, proaspete. Consumaţi cu frunze de lăptuci, frunze moi de viţă-de-vie sau cu furculiţa. Este un aperitiv răcoritor sau o salată de picnic. Rezultă 4 porţii. 2. Friptura de iepure: 2 iepuri,1ceaşcă de oţet din cidru de mere,1ceapă mică
66

tocată, 2 linguriţe de sare, 1/4 ceaşcă de apă,1ceaşcă de făină de orez sau pesmet din pâine fără grâu, 1/4 linguriţă de piper, un praf de scorţişoară, 1/3 ceaşcă de margarină. Curăţaţi şi tranşaţi iepurii. Marinaţi carnea în oţet, ceapa şi apa sărată timp de câteva ore înainte de a o găti. Stoarceţi carnea. Amestecaţi făina, sarea şi mirodeniile într-o farfurie. Tăvăliţi bucăţile de carne în margarina topită, apoi în făină sau în amestecul de pesmet până când este bine acoperită. Coaceţi în cuptor la 190° C timp de 30-40 minute. Rezultă 4-6 porţii. 3. Clătite cu tofu şi sardine:1 cutie de sardine dezosate, 2 felii de 5 cm de tofu de consistenţă medie sau fermă, 1/4 linguriţă de praf de hrean, un strop de oţet de cidru, ulei de măsline. Zdrobiţi sardinele cu furculiţa până devin păstoase. Zdrobiţi tofu în pasta de sardine. Presăraţi praful de hrean. Adăugaţi un strop de oţet. Continuaţi să amestecaţi ingredientele până la omogenizare. Porţionaţi amestecul în părţi mici. încălziţi o cantitate mică de ulei de măsline într-o cratiţă groasă. Rumeniţi turtiţele pe ambele părţi sau rumeniţi-le la gril. Această reţetă se asortează bine cu o salată. Rezultă 2 porţii. 4. Orez brun cu sofran: 3 linguri de ulei de măsline,1ceapă mare spaniolă sau roşie,1linguriţă de coriandru pisat,1linguriţă nucşoară, 2 păstăi de nucşoară (folosiţi doar seminţele din interior),1linguriţă de sofran, 2 linguri de apă de trandafiri (se găseşte în magazinele cu specific oriental), 2 ceşti de orez brun, 4 ceşti de apă filtrată (la fierbere).încingeţi uleiul şi perpeliţi ceapa cu mirodeniile cu excepţia şofranului timp de 10 minute la foc mic. într-un vas separat zdrobiţi şofranul şi adăugaţi-le la amestecul care fierbe la foc mic. Adăugaţi jumătate din apa de trandafiri la amestecul cu ceapă. Fierbeţi la foc mic alte 15 minute şi apoi adăugaţi orezul cu apă la fierbere. Coaceţi timp de 35-40 minute. Chiar înainte de servire, adăugaţi restul apei de trandafiri. Rezultă 4 porţii

67

Motto: "Omul se otrăveşte o viaţă întreagă şi sfârşeşte din cauze naturale "

— CAPITOLUL 8 — DEZINTOXICAREA DE LA A LA Z
Tratament de dezintoxicare In ziua dezintoxicării nu se mănâncă după ora 14:00 cu excepţia celor cu diabet care pot mânca normal. Mod de administrare Ora 18:00 - se bea o cană de 250 ml din sticla mare, după care se poate bea apă. Ora 20:00 - se bea o cană de 250 ml din sticla mare, după care se poate bea apă. Ora 22:00 - se agită sticla mică uleioasă şi se bea toată împreună cu sucul de la două lămâi, după care se stă pe partea dreaptă 20-30 minute. A doua zi la ora 5:00 (dimineaţa) - se bea restul din sticla mare, se stă în pat o oră, după care se mănâncă 3 mere. ATENŢIE!!! Veţi avea multe scaune (aşa este normal) Vă rog să vă controlaţi scaunul. După tratament se vor bea zilnic 1-2 căni de apă pe stomacul gol. Tratament naturist DIMINEAŢA
68

- Cură cu ulei: 10 minute - Extract nr. 1: 3 picături în 100 ml apă - Baie de trunchi: 10 minute - Masă (regim alimentar) - Extract nr. 3: o picătură în 100 ml apă - Clismă cu cafea: 5 minute PRÂNZ Masă (regim alimentar) SEARA - Cură cu ulei: 10 minute - Extract nr. l: 3 picături în 100 ml apă - Baie de trunchi: 10 minute - Masă (regim alimentar) - Extract nr. 3: o picătură în 100 ml apă - Clismă cu cafea: 5 minute ATENŢIE!!! Persoanele care au tensiune vor face clisme cu ceai de muşeţel! Reacţii ce pot apare în timpul tratamentului 1. Febră, frisoane, transpiraţii abundente. 2. Migrene, dureri musculare, inflamaţii ale articulaţiilor. 3. Stări de agitaţie datorate mişcăm toxinelor la nivel cerebral. Acestea apar doar în prima perioadă de tratament. Pacienţii vor fi irascibili, nu le va conveni nimic, vor căuta să se certe din orice. Se vor administra calmante, familia va încerca să treacă peste aceste stări cu mult tact şi înţelegere. 4. Stări de vomă, greaţă. Acestea apar în momentul în care are loc curăţarea ficatului. Duodenul nu poate prelua toate sucurile biliare din ficat, astfel că o parte din ele vor refula în stomac dând stările arătate mai sus. Se va consuma mult ceai de mentă şi fulgi de ovăz. Este foarte bine dacă bolnavul reuşeşte să vomite. 5. în timpul tratamentului toate bolile cronice ascunse ale bolnavului se vor acutiza. astfel că vor putea apărea stări de inflamaţie conjugate de 2-3 afecţiuni deodată, în momentul când aceste stări apar, este foarte bine ca bolnavul să-şi aducă aminte de afecţiunile mai vechi tratate cu medicamente, pe care le considera "vindecate" şi îi va fi mult mai uşor să treacă peste aceste crize de vindecare. 6. în cazul unor ciroze sau cancere hepatice, este posibil să apară trecătoare stări icterice, din cauza cantităţii mari de bilirubină acumulate în ficat. 7. Dacă bolnavul prezintă o piele sănătoasă, este posibil ca aceasta să se umple de coşuri sau alte bubiţe (erupţii), datorate puterii organismului de a scoate în exterior o anumită cantitate de toxine. 8. Urina multor bolnavi va căpăta o culoare şi un miros deosebit, mai ales dacă sfera renală este afectată. Explicaţii 1. CURA CU ULEI: se ia o lingură cu ulei de floarea soarelui rafinat, se mestecă în gură timp de 10 min., după care se scuipă şi se curăţă limba cu o
69

periuţă de dinţi. 2. EXTRACTUL NR. 1: 3 picături de pipetă din acest extract, se vor amesteca cu 100 ml apă. Extractul se va ţine la întuneric, iar pipeta nu se va spăla şi nici nu se va folosi la alt extract. 3. BAIE DE TRUNCHI: cu o bucată de pânză aspră înmuiată în apă rece (20° C), se freacă abdomenul numai de sus în jos timp de 10 min., bolnavul stând cu picioarele într-un lighean cu apă caldă. După 2-3 zile e posibil să apară în zona masată mici pustiile (semn de drenaj); se continuă masajul. 4. REGIM ALIMENTAR: alimente permise: - fructe şi sucuri de fructe obţinute cu ajutorul storcătorului de fructe: mere, portocale, grape fruit, kiwi, mandarine, lămâi, stafide (dimineaţa); - legume sub formă de salate, sucuri: varză, morcovi, ţelină, sfeclă roşie, ridiche neagră, usturoi, ceapă, praz, salată verde, urzică, spanac, lobodă, pătrunjel, păstârnac, mazăre, cartofi (copţi, fierţi); - carne albă (peşte, curcan sau pui); cereale: fulgi de ovăz, orz, secară, grâu, orez decorticat, porumb fiert; pentru îndulcirea alimentelor se va utiliza mierea de albine de provenienţă sigură; - ceaiurile de plante neîndulcite; - pâine neagră, graham (nu se va folosi proaspătă), mămăligă; - sarea este interzisă. 5. EXTRACT NR. 3: o picătură se amestecă cu 100 ml apă. 6. CLISMA CU CAFEA (SAU CEAI DE MUŞEŢEL pentru persoanele cu tensiune): două linguri de cafea proaspăt măcinată se fierb zece minute în 700 ml apă. Cafeaua călduţă se strecoară şi se introduce în intestin cu ajutorul irigatorului, unde se va ţine aproximativ 5 minute, bolnavul fiind culcat pe partea dreaptă, cu picioarele uşor îndoite la piept (două linguri de muşeţel la 700 ml apă). Rolul clismelor Clisma, această modalitate importantă de eliminare a toxinelor din organism, este un adjuvant terapeutic, o formă de îndepărtare a gunoiului, de recâştigare a vitalităţii, încorsetat în mantia unei false pudori, omul de azi, grăbit şi greşit informat, se consideră apărat de medicamente (fată de constipaţii). Prin clismă nu urmărim doar prevenirea constipaţiei, ci şi asigurarea funcţionării - din aproape în aproape - a tuturor organelor interne, de jos în sus, terminând cu plămânii, inima, cu tonusul vital, întârzierea digestiei şi a eliminării deşeurilor este cauză şi efect pentru lenevirea intestinelor. De ce se spune "arăţi ca un constipat". pentru că ai înfăţişarea unui om obosit, apatic, irascibil, lipsit de vlagă, ros de suferinţă. Nici un medicament nu rezolvă cauza, ci este doar simtomatic. Organismul are suficiente resurse pentru aşi echilibra funcţiile, dacă ştim să ne comportăm cu măsura cuviinţei, neîntrecând limitele rezonabile în alimentaţie, efort, surescitare. În al doilea rând, să reţinem un lucru foarte important, şi anume că deşi avem scaun zilnic, nu eliminăm decât preaplinul! Toxinele se resorb, repuse în circulaţia sanguină, cauzând otrăvirea generală, de obicei ascunsă (obosirea progresivă a persoanei).
70

Curăţirea intestinului gros este o terapie blândă. Spală-ţi intestinul aşa cum îţi speli şi faţa. Durerile de cap, spre exemplu, sunt semnul care arată că eliminările nu se fac în măsura necesarului, în acest caz tubul digestiv suferă de o stare patologică la nivelul colonului, unde se produce o supraîncărcare. De aici necesitatea de a proceda, din când în când, la irigaţii ale colonului, în caz de febră, astenie, oboseală accentuată, dureri ale stomacului şi ale altor organe interne, apelaţi la acest remediu clasic, a cărei eficienţă a fost verificată, nu de câţiva ani, ci de mii de ani, din totdeauna am putea spune. Toxinele neeliminate irită sistemul nervos, cauzează insomnii, absenţa randamentului la muncă, oboseală cronică, durere, boală. Este demn de remarcat modul în care se înnoieşte faţa celui care face periodic clismă. Faţa cu pete roşii începe să se descongestioneze şi să-şi recapete aspectul normal. Ochii tulburi devin limpezi, privirea nesigură devine fermă, tenul spre maro-gri al fumătorului se luminează, obrazul gri-palid al celor obosiţi devine mai liniştit, primeşte consistenţă, fineţe şi prospeţime. Ochii încep să se lumineze, pielea devine elastică şi fină, se netezesc ridurile. Saint-Simone în "Memoriile" sale, vorbeşte despre purgaţiile ce le făceau cei de la curtea "Regelui Soare" Ludovic al XlV-lea al Franţei, conştient de rolul acestora în menţinerea tinereţii, virilităţii şi a stării de sănătate. Cine nu crede în şansa vindecării prin sine însuşi, refuzând să se ajute singur, apelând la darurile naturii, consimte la boală, ignorantă, suferind, dar cu ce preţ? Clismă se face astfel: vă aşezaţi pe coate şi pe genunchi şi introduceţi canula unsă cu grăsime adânc în anus. în timp ce lăsaţi lichidul să intre, staţi cât mai relaxat. Apoi faceţi câteva mişcări, astfel încât să asiguraţi spălarea completă a intestinului gros. Ajută rapid la îndepărtarea senzaţiei de foame, a durerilor de cap şi de încheieturi. Prin clismă creşte rezistenţa organismului la agresorii externi întrucât 70% din imunitate o dau intestinele. Profilactic, omul sănătos, chiar dacă are un tranzit bun, să facă una-două clisme pe săptămână, în caz de constipaţie, febră, răceli, migrene, impotenţă, alte afecţiuni cronice, dureri insuportabile, faceţi una-două clisme pe zi. în fond, aceasta ţine de nivelul de informare şi de educaţia fiecăruia dintre noi. Multe persoane sunt constipate deoarece ele nu beau destulă apă. Dacă vrei să fii sănătos este indispensabil să bei minim 2 litri de apă pe zi, deoarece alimentele formează o pastă în stomac şi în intestin, din care sunt extrase substanţele nutritive. Astfel, când reziduurile ajung în colon, ele formează o masă dură şi uscată care adesea nu poate fi eliminată fără să provoace dureri. Singurul mijloc de a elimina această masă este acela de a asigura umidificarea corectă. Laxativele care se vând în comerţ sunt iritante astfel încât intestinele ajung să aspire prin pereţii lor umiditatea sângelui provocând astfel deshidratarea, în prezent mâncăm alimente artificiale, conserve, care adesea au un volum mic. Reziduurile nu sunt suficiente pentru umplerea intestinului şi mişcările intestinale nu pot duce la eliminarea lor. Este indispensabil să se supravegheze regimul alimentar. Voi repeta mereu faptul că modul de hrănire,
71

consistenţa alimentaţiei şi consumul de apă sunt factori indispensabili în păstrarea sănătăţii. Persoanele care mănâncă prea repede vor avea în mod cert probleme de digestie întrucât stomacul este forţat să lucreze de două ori mai mult. In lumea de astăzi, majoritatea oamenilor au supărătorul obicei ca după ce mănâncă să se repeadă în stradă, să alerge după autobuz sau după cumpărături. Intestinul nu are timpul necesar să-şi ducă la îndeplinire sarcina, se lasă păgubaş şi devine din ce în ce mai leneş. Natura nu ţine cont de programul nostru zilnic şi trebuie să i se lase timp să lucreze. ARGILA este un adevărat miracol! În experienţa personală de 15 ani am asistat la vindecări spectaculoase în multe afecţiuni pentru care medicina practicată la cel mai înalt nivel nu mai avea soluţii. ARGILA are un bogat conţinut de minerale. Este bogată în calciu, magneziu, fier şi purifică apele de izvor sau de fântână. Este dotată cu "inteligenţa naturii". Tratamentul cu argilă echilibrează întregul organism, linişteşte nervii, redă bucuria de a trăi. Este extrem de eficientă în tratarea ulcerului, gastritelor, infecţiilor urinare. Nu am întâlnit nici o persoană care să-nu îşi vindece una din aceste boli, dacă a făcut tratamentul! Cu cât bolile sunt mai grave, cu atât vindecarea este mai spectaculoasă! Un principiu al medicinii spune că trebuie să tratăm cauza unei boli şi nu efectul acesteia. Hipertensiunea arterială este provocată în cele mai multe cazuri de o boală a rinichilor, nefrite, etc. Medicina bazată pe medicamente obţinute prin sinteza chimică (o afacere foarte profitabilă) se mulţumeşte să prescrie bolnavilor medicamente hipotensive, fără a rezolva cauza bolii, în acest caz tratamentul prescris de mine scade tensiunea, nemaifiind necesare medicamente. Am fost vizitai de o persoană care avea retenţie de apă şi tensiunea 24/13, sub tratament cu medicamente. După un tratament de trei săptămâni cu argilă, tensiunea s-a stabilizat la 13/8, renunţând la folosirea medicamentelor, în aceste cazuri, când bolnavul este dependent de medicamente, este necesar ca doza de medicamente să scadă, urmând, când tensiunea ajunge la limite normale, să se renunţe complet la acestea. În acelaşi timp, argila ajută şi la ameliorarea hipertensiunii. Diareea şi dizenteria se vindecă rapid şi fără efecte secundare, în cazul dizenteriei am obişnuit să folosesc ceea ce eu numesc "doza de cal". Rezultatele foarte bune se obţin şi în echilibrarea funcţiilor glandelor endocrine. Aici rezultatele sunt diferite de la caz la caz. Am întâlnit cazuri de vindecări de guşă, scăderea glicemiei şi a colesterolului. ARGILA este un detergent interior, ea curăţă sângele şi rinichii de toxine. În cazul hemoroizilor se pot folosi (pe cură internă) şi mici bucăţi ca supozitor. Modul de folosire al argilei
72

Cura de argilă durează trei săptămâni. La o jumătate de oră înaintea meselor principale, de 2-3 ori pe zi, în funcţie de gravitatea bolii, se bea un pahar de apă argiloasă foarte tulbure. Pregătirea se face din ajun: într-un pahar cu apă (se foloseşte numai sticlă sau porţelan) se pune o linguriţă plină cu argilă. Se lasă până dimineaţa, când se amestecă bine şi se bea apa tulbure pe stomacul gol. Sedimentul ^c aruncă, este ca un zaţ de cafea şi se pregăteşte imediat apa cu argilă pentru masa următoare. Dacă în primele zile de tratament urina şi scaunul au un miros neplăcut, nu vă impacientaţi: se elimină toxinele din organism\ De asemenea, dacă vă constipaţi în primele zile fiţi liniştiţi, totul se va regla de la sine. Nu întrerupeţi tratamentul! In timpul tratamentului nu se consumă grăsimi şi alcool! Efectele benefice ale argilei pot fi văzute imediat făcând o mască de frumuseţe. Dintr-un castravete mic se stoarce sucul în care se dizolvă o linguriţă de argilă şi se lasă 15 minute. Pasta astfel formată se întinde pe toată faţa şi se lasă 15 minute până se usucă, după care se spală cu apă caldă. Faţa devine ca porţelanul. Pentru acnee se recomandă, pe lângă cura internă, masca de argilă, aplicată zilnic până la rezolvarea problemei. Stările de stres cauzează eliminarea mineralelor atât de necesare organismului. In acest caz, pentru întreţinere, se recomandă folosirea apei argiloase, numai dimineaţa, timp de 10 zile, în fiecare lună. Este indicat să se folosească apa de izvor sau de fântână! Succes Cura de ulei Cura de ulei se foloseşte în vederea eliminării unei cantităţi mari de toxine acumulate în organism. Dimineaţa, pe stomacul gol, se ia o lingură de ulei care se mestecă timp de aproximativ zece minute până se formează un lichid gros, puţin spumos, pe care îl ejectăm până la ultima picătură. Curăţarea cavităţii bucale trebuie să se facă cu o periuţă de dinţi şi prin gargară cu apă şi alcool medicinal. Uleiul se bea dintr-un păhărel, pentru a înlesni absorbirea de aer. In timp ce sorbiţi uleiul, încercaţi să vă opriţi respiraţia. Uleiul indicat este cel de floarea soarelui sau uleiul de măsline. Evitaţi înghiţirea uleiului: chiar şi o picătură din acest amestec este pur şi simplu otravă pentru organism. Amestecul care se formează, conţine o multitudine de toxine extrase prin salivă din glandele cavităţii bucale. Acesta este o cumplită otravă organică, otravă care în Evul Mediu era larg folosită pentru că nu se puteau depista substanţele care provocau moartea (cloruri, sulfocianuri, potasiu etc.). La sfârşitul unei zile de activitate, în care am fost supuşi stresului cotidian şi am consumat alimente preparate termic, murături, sare, oţet, piper, muştar, prăjeli, organismul nostru reuşeşte în timpul nopţii să încheie toate procesele chimice. Dimineaţa, toxinele rezultate în urma metabolismului proteic sunt depozitate în glandele bucale.
73

După ce aţi luat uleiul, prin jocul limbii, trimiteţi mereu lichidul în vestibulul bucal (între buze şi dinţi) apoi trageţi-1 înapoi între dinţi, in timpul mestecării uleiului se va căuta o ocupaţie relaxantă. Jumătatea posterioară a limbii blochează orice acces spre esofag; dacă simţiţi nevoia să înghiţiţi, opriţi-vă din mestecat, blocaţi limba şi înghiţiţi-1 în sec. Senzaţia de ulei pe gât rămâne doar o senzaţie, dacă respectaţi această formă de blocaj. Odată cu trecerea timpului şi cu acumularea de salivă, lăsaţi capul în jos; lichidul rămâne astfel, prin greutatea sa, în partea anterioară a limbii. Este bine ca, înainte de a lua uleiul să vă suflaţi nasul şi să încercaţi să expectoraţi, curăţând faringele şi laringele, evitând astfel necesitatea de a elimina eventualele secreţii tocmai în timpul curei cu ulei. După primele 5-7 minute gustul de ulei dispare. Dacă tehnica descrisă mai sus este aplicată corect, lichidul ejectat va fi alb, cu uşoare tente gălbui. Primele efecte ale curei cu ulei sunt: albirea dinţilor, elasticizarea coronarienelor, dispariţia senzaţiei de oboseală fizică şi psihică. Cei care vă consideraţi sănătoşi; testaţi minim 10 dimineţi la rând, această tehnică, notând orice modificare fiziologică, în mod cert veţi avea surprize, constatând că, de fapt, eraţi afectat de o anume dereglare sau stare de nesănătate de care nu aveaţi cunoştinţă. Veţi observa o considerabilă uşurare în mişcări, veţi scăpa de constipaţii (sau veţi avea scaune mai consistente), veţi avea un somn, efectiv odihnitor şi o stare generală de bine. Celor cu afecţiuni grave de sănătate li se recomandă ca această cură de ulei să devină o obişnuinţă. Se poate repeta chiar de 4-5 ori pe zi, dar întotdeauna pe stomacul gol. Stoarcerea zilnică a otrăvurilor din organism prin cura de ulei, precum şi aprovizionarea corectă a organismului cu substanţe esenţiale contribuie enorm la vindecări. Vi se pare prea frumos ca să fie adevărat. Aşa au crezut şi mulţi bolnavi care au avut diabet, noduli, tumori etc. şi care s-au vindecat. Naturismul alimentar este o practică veche de zeci de ani în ţările dezvoltate, iar cura cu ulei este folosită cu succes în Institutul Oncologic din Kiev. Ciorbă fără foc (reţetă) Se curăţă zarzavatul (pătrunjel, ţelină, păstârnac, morcovi) şi se pune întrun vas emailat. Pentru două porţii de supă se pun două farfurii de apă, se curăţă o ceapă şi se toacă mărunt. Se freacă un gălbenuş cu 2-3 linguri de smântână. Se amestecă toate, se adaugă puţină sare marină şi se acreşte cu zeamă de lămâie sau borş. Deasupra se pune verdeaţă tocată mărunt. Se poate încălzi înainte de a fi consumată. Pentru diversificare puteţi să adăugaţi varză albă sau gulii.

74

Cura de micro-presopunctură Presopunctura este o terapie specială practicată de chinezi din cele mai vechi timpuri, cu ajutorul căreia se vindecă o serie de afecţiuni Fireşte, pentru fiecare boală în parte, presopunctura are practici precis individualizate de către medicii specializaţi care urmăresc evoluţia în tratament şi intervin pe parcurs cu indicaţiile corespunzătoare. Dar, fiecare dintre noi poate beneficia de avantajele acestei tehnici, practicând-o la modul general, în scopul ajutării organismului. Masajul tălpilor dimineaţa după trezire şi seara înainte de culcare, ajută starea noastră de sănătate şi contribuie, chiar şi indirect, la procesul de vindecare în orice boală am avea. Pentru a înţelege pe ce se bazează afirmaţiile noastre optimiste dar şi pentru cei ce nu au cunoştinţe despre presopunctura, dăm câteva informaţii: în diverse puncte ale tălpilor există terminaţii periferice ale nervilor rahidieni care, prin creier, au legătură cu organele noastre interne, fiecare organ fiind coordonat de un centru nervos. Prin excitarea punctelor , unde există terminaţiile nervoase, se declanşează în sistemul nervos central fenomene care duc la îmbunătăţirea activităţii organului respectiv, la creşterea capacităţii lui de apărare, la tonifierea lui, etc. Prin presopunctura se realizează tocmai asemenea intervenţii stimulative cu efecte benefice. Astfel, fără medicamente (fără otrăvirea sau obosirea organismului cu produse chimice) se tratează contracţiile dureroase, sciatica, lumbago, spasme, cefalee rebelă, nevralgii, mialgii. dureri ale muşchilor, dureri articulare în general, tulburări funcţionale ale diverselor organe (secreţie de bilă, de insulina etc.). Masajul tălpilor, acţionând asupra tuturor punctelor, va influenţa pozitiv şi nervul corespunzător organului bolnav. Pentru a şti anume unde să insistaţi cu masajul, urmăriţi „harta" tălpilor, hartă pe care o prezentăm alăturat.
75

Talpa dreaptă
1. Encefal-creier mare 2. Hipofiza 3. Epifiza 4. Sinus 5. Cerebel-creier mic 6. Ceafa 7. Nerv trigemen tâmplă 8. Nas 9. Paratiroid 10. Tiroida 11. Timus 12. Ochi 13. Ureche 14. Muşchi trapez 15. Plămân şi bronhii 16. Umăr (articulaţii şi ganglioni axilari) 17. Stomac 18. Duoden. 19. Pancreas 20. Ficat 21. Vezica biliară 22. Plex solar 23. Suprarenal 24. Rinichi 25. Ureteră
76

26. Vezica urinară 27. Intestinul subţire 28. Apendice 29. Valva ileocecală 30. Colon ascendent 31. Colon transversal 32. Colon descendent 33. Rect 34. Anus 35. Inima 36. Splina 37. Genunchi 38. Nerv sciatic 39. Ovar, testicol

Talpa stângă

77

Motto: "Bunul Dumnezeu ne-a dat de toate, dar noi am vrut să-i contrafacem darurile "

— CAPITOLUL 9 — CONSIDERENTE FINALE
Aşa cum spuneam, Natura este o sursă inepuizabilă de medicamente, antidoturi, remedii. Tot ce conţine o farmacie se găseşte şi în plante, seminţe, fructe, numai că pentru a face ca vitaminele, mineralele şi substanţele hrănitoare, să ajungă în circuitul organismului, trebuie să ştim ce şi cum mâncăm. — Legumele şi fructele se spală înainte de consum. — Plantele uscate pentru ceaiuri nu se vor fierbe, ci se vor adăuga atunci când temperatura apei a ajuns la 80 - 90°C, apoi vasul se ţine acoperit 10— 20 minute. — Fierberea îndelungată a zarzavaturilor duce la distrugerea vitaminelor. De aceea, la supe, tocăniţe, ghiveciuri, ele se vor adăuga la final. La fel şi plantele aromate sau condimentele. — Nu consumaţi fructe fermentate sau depreciate. — Carnea pentru grătar nu se arde, fiind preferabilă consumarea ei în "sânge". — Chiar dacă folosim alimente vegetale, trebuie să reţinem că trecerea lor prin procedee de conservare, le scade potenţialul energetic şi reduce vitaminele (congelarea, uscarea, vidarea, pasteurizarea). — Alegerea salatelor va ţine cont de grupa sanguină şi boala de care suferim, în cazurile atipice, evităm ceea ce ne face rău, pentru că am putea avea şi alte afecţiuni ascunse sau, pur şi simplu, nu digerăm o anumită legumă. — Alimentaţia naturistă nu obligă la eliminarea cărnii şi a produselor din carne
78

din dieta noastră, ci doar restricţionează unele sorturi bogate în grăsimi şi lectine, iar pentru altele, stabileşte cantităţi-portii în funcţie de calorii, proteine, lipide. — Sucurile, nectarurile şi apa plată uşurează digestia, împiedică formarea nodulilor alimentari în stomac şi intestine, evită constipaţia. — în timpul mesei, fiţi detaşaţi, calmi. Nu mâncaţi pe fugă, înghiţind dumicaturi mari, greu de digerat şi neînmuiate în salivă. — Rezervaţi-vă timp pentru siestă şi ordonati-vă programul astfel ca mesele să vă fie regulate şi la ore exacte. — Cantitatea de alimente consumată la o masă, nu trebuie să depăşească necesarul. Deci. nu mâncăm cât putem, ci cât să ne simţim bine. Doctor şi pacient în acelaşi timp Pe lângă alte avantaje, medicina naturistă oferă posibilitatea bolnavilor de a se trata singuri. Fireşte, ţinând cont de sfaturile terapeutului. În acest capitol, mă voi ocupa de cancer, afecţiune considerată de medicina clasică — incurabilă. Total neadevărat. Cancerul se poate vindeca prin tratamentul meu, dacă este depistat la timp şi se respectă dieta prescrisă. Pentru început, să vedem care sunt "semnele" prevestitoare ale acestei boli. — Apariţia unor pete pe corp sau modificarea celor existente. — Creşterea unor noduli la sâni, dezvoltarea umflăturilor inexplicabile. — Modificări majore în activitatea intestinului. — Hemoragii repetate printr-un orificiu al corpului, exceptând ciclul menstrual. — Răguşeală, tuse în accese, dificultăţi la înghiţit (apare de obicei la persoane în vârstă). — Plăgi care nu se vindecă, indiferent de tratament. — Scăderi substanţiale în greutate, fără un anume motiv. — Edeme permanente (tumefieri). — Lipsa senzaţiei de foame şi a poftei de mâncare. Fireşte, aceste simptome-"semne" nu înseamnă obligatoriu că sunteţi atinşi de cancer, dar prezenţa lor necesită contractarea urgentă a unui medic şi efectuarea investigaţiilor necesare. În cadrul terapiei naturiste pe care o practic, vă propun următoarea cură totală foarte eficientă şi adoptată de mai mulţi specialişti occidentali (de exemplu, Reţe Breuss n.a.). Se iau 300 gr sfeclă roşie, 100 gr morcovi, 100 gr bulbi de ţelină ridiche neagră (nedecojită) şi un cartof de dimensiunea oului de găină (cartoful este eficient în cancerul hepatic şi poate fi înlocuit cu o cană de ceai din coji de cartofi, băută zilnic n.a.). Toate legumele enumerate se dau prin mixer, apoi se storc printr-o bucată de tifon. Sucul obţinut se va bea zilnic, timp de 42 zile, timp în care nu se consumă alimente deloc. El va fi completat cu ceaiuri. Fireşte, va avea loc şi o scădere în greutate de 5 — 15 kg, dar acest lucru nu trebuie să vă sperie. Important este ca după această perioadă de regim draconic, tumoarea dispare total şi ireversibil. Mai detaliat, metoda curei se desfăşoară astfel: dimineaţa, se bea o jumătate
79

de ceaşcă de ceai pentru curăţarea rinichilor. După aproximativ o oră, se beau două ceşti de ceai cald de salvie. amestecat cu roiniţă, sunătoare şi mentă. (Ceaiul nu trebuie fiert, ci preparat în apă de 80-90° C), după o jumătate de oră luaţi o înghiţitură de suc fără să vă grăbiţi (însalivaţi-1 bine n.a.) apoi continuaţi să-1 beţi pe îndelete, cu linguriţa, până la prânz (puteţi să-1 alternaţi cu ceai de salvie, funcţie de senzaţia de foame). La prânz şi seara se bea câte o ceşcuţă cu ceai pentru rinichi (atenţie, ceaiul pentru rinichi se bea numai 3 săptămâni, iar "cantitatea de suc poate ajunge la 300-400 ml zilnic" n.a.). De asemenea este absolut necesar să consumaţi şi ceai de năprasnic, cam o ceşcuţă pe zi. În timpul curei, repaosul la pat nu este obligatoriu, iar după cele 42 zile se reia mâncatul progresiv, începând cu alimentaţia uşoară şi fără sare. Funcţie de localizarea bolii se mai beau următoarele ceaiuri: - la constipaţie, ceai laxativ (sau clisme cu ceai de muşeţel); - în tumoare cerebrală, 1-2 ceşti de ceai de roiniţă, în înghiţituri mici (se lasă 10 minute în apă clocotită); în cancer mamar, ovarian şi uterin se bea o ceaşcă de ceai de alchemilla alpina şi de creţişoară cu urzică moartă sau galbenă, în înghiţituri mici (ceaiul se prepară prin macerarea plantelor în apa fierbinte, câte o priză la o ceaşcă); - în cancer al zonei gurii şi laringelui, ceai de anason (pimpinella) pe toată durata curei cu prima lingură se face gargară, apoi se scuipă. La fel şi cea de-a doua. Se înghite abia de la a treia linguriţă); - în cancer cutanat, de mici dimensiuni 0,5-1 cm, tamponaţi de câteva ori pe zi zona afectată cu suc proaspăt de rostopască. Dacă este mai mare suprafaţa bolnavă, extinderi tamponarea până la partea sănătoasă. Iarna se poate aplica şi ceaiul; o priză de grog macerat în apă fierbinte timp de1O minute; în cancer osos, pulmonar şi TBC pulmonar, se bea ceai de pătlagină şi muşchi de piatră, plăminarică, dacă se poate Koun Metallina. Toate plantele se vor introduce în ceai, după ce au stat la macerat 10 minute, în TBC, odată cu ceaiul, se ia şi o linguriţă de seminţe de breizwegench; în cancer de ficat: 2 ceşti de ceai din cozi de cartofi zilnic, băut în înghiţituri mici (ceaiul se prepară prin fierberea unui pumn de coji de cartofi timp de 3-4 minute. Dacă la băut dă o senzaţie dezagreabilă, renunţaţi la el. Ficatul îl respinge), în cancerul de ficat, sunt indicate şi împachetările în foi de varză, iar ulterior, frecţionări cu ulei de măsline sau ulei de sunătoare (se iau 3 foi de varză, se curăţă de nervuri, apoi se zdrobesc cu o sticlă până se moaie. Se aşează cu faţa interioară pe spate, cuprinzând zona ficatului, apoi înfăşuraţi-vă strâns cu un bandaj făcut dintr-o bucată de pânză. Deasupra înveliţi-vă cu un fular sau pătură călduroasă şi staţi până dimineaţa. Dacă nu vaţi înfăşurat bine apare senzaţia de răceală sau chiar frisoane. Apoi puteţi da jos compresele, n.a.). Când se scoate împachetarea; se spală bine locul cu apă caldă şi se şterge apăsat. După această operaţiune, frecaţi zona bolnavă cu ulei încălzit, apoi acoperiţi-vă pentru câteva minute cu o cârpă caldă; în cancer de stomac se bea zilnic o ceaşcă de ceai de pelin sau de fierea pământului (o priză de plantă se lasă 3 secunde la macerat într-o ceaşcă de apă
80

fierbinte). Dacă suferiţi şi de o afecţiune gastrică pe bază nervoasă, se bea şi o ceaşcă de ceai de odolean cu pelin, zilnic (1/2 linguriţă de odolean se fierbe 3 minute, după care se toarnă peste pelin şi se tine 3 secunde). - în cancer de splină şi pancreas se bea zilnic ceai de salvie, cam1l şi se fac împachetări cu flori de fân, coada calului, paie de ovăz. Dacă nu ştiţi să faceţi împachetările corect, renunţaţi la ele. în cancer de prostată şi testicule, se beau zilnic 2 ceşti de ceai rece cu ghimpe, cu flori mici, macerat timp de 10 minute în apă fierbinte. Iată cum, iubite cititorule, şi cancerul poate fi învins. Respectând cu stricteţe aceste sfaturi, deveniţi propriul terapeut. Trebuie să evitaţi în timpul curei orice medicament, injecţii şi iradieri. Nu începeţi cura după operaţie, ci lăsaţi să se cicatrizeze locul 3-4 luni de zile. în această perioadă puteţi consuma 50-70 ml suc de legume, eventual carne uşoară, dar în cantităţi mici. Cura totală de cancer pe care v-am prescris-o are efecte şi în tratarea altor boli ca: arterite, artroze, coxartroze, astioporuze, spondiloză. În aceste cazuri, tratamentul durează doar 3 săptămâni. Ocazional, se poate consuma puţin suc de lămâie (niciodată suc de mere), ceaiuri de mentă, roiniţă şi sunătoare. Cura dă rezultate pozitive şi în profilaxia cancerului, tratamente regeneratoare, slăbirea pentru persoane supraponderale; ameliorează sângele, şi vindecă afecţiuni ale încheieturilor. De reţinut: fumătorii trebuie să renunţe definitiv la fumat, altfel cura nu are efect. Preferabil ar fi ca persoanele diagnosticate cu boli de cancer, sau cele care prezintă semnele enumerate la începutul acestui capitol, să mă contacteze telefonic, dacă nu pot veni la cabinet. Nu trebuie să disperaţi şi să vă lăsaţi cuprinşi de pesimism. Am trecut şi eu prin această crâncenă încercare şi am învins. Ca mine au fost sute de persoane, pe care le-am avut în îngrijire şi tratament. Toţi cei care au respectat terapia anti-cancer prescrisă de mine şi s-au conformat rigorilor impuse de cura totală, trăiesc, sunt vindecaţi şi duc o viaţă normală. Nu neglijaţi nici unul din sfaturile inserate în această carte. Toate sunt de folos şi au menirea de a vă ajuta în păstrarea sănătăţii, învingerea bolilor, indiferent de gravitatea lor, începerea unei vieţi noi, sănătoase, bazate pe principiile medicinei naturiste. Împreună vom învinge, iar următorul pas vă revine dvs., cititorii mei. Eu îmi pun experienţa şi cunoştinţele în slujba tuturor care îmi solicită sprijinul. Apoi, spun DOAMNE, AJUTA că nimic nu se poate împlini fără voia Domnului.

81

BIBLIOGRAFIE
Ciocârlan, V. — "Flora ilustrată a României", vol.1şi II, editura "Ceres", 1990; Chirilă, P. — "Contribuţii la studiul efectelor antimicrobiene ale unor extracte vegetale", U M F, Bucureşti, 1998; Crăciun, F., Bujor, O. — "Farmacia naturii", editura "Ceres", Bucureşti, 1976; Indrea, D. — "Legumicultura , Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979; Mincu, L, Mogoş, V.T. — "Bazele practice ale nutriţiei omului bolnav — în spital şi ambulatoriu", editura R. A. L, Bucureşti,1997; Pârvu, C. — "Universul plantelor. Mica enciclopedie", Bucureşti, 1997; Constantin, D. — "Vademecum ecologic —Oameni şi flori", editura "Ceres", Bucureşti,1996; Peter, J. D'Adamo — "Alimentaţia adecvată celor 4 grupe sanguine", editura "Solness",Timişoara, 1999; Aird. E. et al. — "Relationship between AOB Group and Cancer of the Stomach"; Hein, O.H. et al. — "Alcohol Consumption, Lewis Phenotypes and the Risk of Ischemic Heart Disease", editura "Lancet", 1993; Atkins, R., Herword, R.W. "Dr. Atkins's Diet Revolulion", New York. 1972; Buchanan, J.A., Highley, E.T. — "The Relationship of Blood Groups to Disease", editura Brit. J. Exper. Pathol; Fulga, S. — "Natura, izvor de sănătate", editura "SpectrumMedia". 2002; Fulga, S. — "O! My Aching Stomach!", Witby "Republican", decembrie, 12, 1993; Springer, G.F. — "Relation of Blood Group Active Plant Substances to Human
82

Blood Groups", Acto Heam, 20, 1958; Schmid, R. — "Tradiţional Founds Are Your Best Medicine", New York, Ballantaine, 1987; Zamfirescu, Gh., Popescu, M.A. — "Tratat de biochimie medicală", Editura Medicală, Bucureşti, 1991.

83

CUPRINS
Cuvânt înainte ...........................................................................................................2 Capitolul 1 — Destin ...............................................................2 sau voia Domnului?

Capitolul 2 — Pro şi contra ....................................................................................11 Capitolul 3 — O abordare a noului sau reînvierea vechiului..............................13 Capitolul 4 — "Miracolele se fac —cu şi pentru oameni". Vindecări ................17 Capitolul 5 — Regimul alimentar pe grupe sanguine...........................................29 Capitolul 6 — Tratamente şi remedii, plante medicinale ..................................44 Capitolul 7 — Hrana noastră cea de toate zilele ................................................55 Capitolul 8 — Dezintoxicarea de la A la Z ...........................................................68 Capitolul 9 — Considerente finale..........................................................................78 Bibliografie

84