Sunteți pe pagina 1din 3

2.7.

Vă rugăm să descrieți modul în care implementarea planului de afaceri va conduce la:


- promovarea dezvoltării durabile: ...
- promovarea sprijinirii tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și
eficiență din punctul de vedere al utilizării resurselor: ...
- promovarea inovării sociale: ...

-Inovarea sociala va fi promovata prin atragerea in echipa a persoanelor vulnerabile,prin


flexibilitatea locului de munca si prin caracterizarea politici de motivare a personalului.

- promovarea cercetării, dezvoltării tehnologice și/sau inovarea: ...

1 SCHEMA ORGANIZATORICĂ ȘI POLITICA DE RESURSE UMANE

4.1. Sistemul organizatoric

Vă rugăm să prezentați succint structura organizatorică a firmei, făcând referire la:


- posturile ce urmează a fi create: denumire, obiective generale ale posturilor, sarcini
principale;
- relațiile organizatorice dintre posturi: de subordonare, funcționale, etc.;
- alte informații relevante din perspectiva organizării forței de muncă.
Vă rugăm să evidenţiaţi felul în care cunoştinţele/specializările/experienţa fiecăruia dintre
persoanele cheie (asociați, manageri și/sau salariați) din cadrul firmei vor influenţa în mod
pozitiv evoluţia firmei.

-Pentru inceput firma va avea 2 angajati,ei vor avea capacitatea de aoferi indicatii si
ajutor clientilor avand totodata si atributia de a supraveghea ,curata si desinfecta
masinile de spalat pe durata functionari lor.

De contabilitatea firmei si promovarea ei se va ocupa intreprinzatorul, avand experienta


in domeniu.

Nume,prenume si Functia in societate Experienta in Studii/specializari


varsta si principalele domeniu cu impact asupra
responsabilitati pe afaceri propuse
scurt
Dorina Bercar Administrator Administrator intr-o Studii economice
spalatorie haine CIG
47 ani Elaboreaza strategia autoserviciu in
afacerii Madrid pe o Curs competente
perioada de 2 ani antreprenoriale
Selectioneaza si
recruteaza Curs contabilitate
personalul relevant
al afacerii

Reprezinta
societatea in relatii
cu terti

Stabileste directii de
marketin,promovare
si vanzari si le pune
in a

plicare

Incheie contracte cu
furnizorii si clientii

Participa la
organizarea si
coordonarea muncii

Realizeaza contracte
si
achizitii,parteneriate
in vederea businss-
ului
2 Posturi vacante Lucratori comerciali Bacalaureat

Da informatii de
functionare a
masinilior de spalat

Curata si
desinfecteaza
masinile de spalat

Se ocupa de
curatarea localului

4.2. Politica de resurse umane


- Cum se vor realiza procesele de recrutare, selecție și integrare a personalului?

-Procesul de recrutare si selectie se va realiza utilizand mijloace online (site-uri de


specialitate) si ofline( la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca),prin
publicarea unui anunt de angajare.Dupa un interviu cu posibili angajati se va realiza o
proba de lucru si in functie de rezultate se va stabili ce persoane sunt competente pentru
aceste posturi.Orice persoana ce se va angaja vea trece printr-o perioada de proba de
maxim 90 zilesi aceasta perioada va fi drept vechime in munca.
-Integrarea se va face printr-un Program SSM si PSI,si in ceea ce priveste regulamentul
intern si procedura de lucru (fluxul de lucru) utilizate in firma .

- Cum se va realiza monitorizarea/controlul personalului în activitatea derulată?

- Monitorizarea si controlul personalului se vor realiza periodic,prin observare ,prin


analiza performantei in functie de indicatori obiectivi de verificare (nr de erori
inregistrate,timp alocat curatarii si desinfectarii masinilor de spalat si uscat ale
spalatoriei)

- Care vor fi caracteristicile principale ale sistemului de motivare din cadrul firmei?

-Motivarea se va realiza prin urmatoarele mijloace :


Nefinanciar prin bonusuri de timp liber in functie de performanta si de posibilitatile
existente la nivelul companiei.

- Care va fi modul de salarizare al personalului (descrieţi modul de salarizare/plată, respectiv


alte detalii relevante cu privire la salarizare)?

-Lsocietatea isi va plati angajatii in conformitate cu codul muncii si cu codul fiscal in


vigoare. Data platii salariilor va fi stabilita in contractul individual de munca
- Care va fi modul în care personalul va fi ajutat în dezvoltarea sa profesională (acțiuni de
formare, coaching, etc.)?

-Fiecare angajat va beneficia de zile libere pentru formare profesionala platite de firma
in masura in care cursurile sunt pe domeniul afaceri si de plata cursurilor.

- Care sunt acțiunile realizate în planul managementului resurselor umane care contribuie la
respectarea principiilor egalității de șanse și nediscriminării?

-Egalitatea de sanse va fi unul dintre principiile mentionate in regulamentul intern.