Sunteți pe pagina 1din 2

ASEZARILE URBANE SI TIPURILE DE ORASE

1. Aşezarea urbană sau orasul ( definitie )


- este o concentrare umană (de locuitori), de mărime mai mare decât aşezarea rurală(atât ca
numar de locuitori cât şi ca suprafaţă), ce desfăşoară predominant activităţi din sectorul
secundar şi terţiar.
2. Componentele oraşului:
-poziţia şi localizarea geografică
-Populaţia sau nr. de locuitori
-Teritoriul construit=intravilan
-Spaţiul înconjurător=periurban sau extravilan
-Activităţile economice şi urbane (predominant din sectorul secundar şi terţiar)
3. Caracteristicile oraselor din Romania
 formează un sistem urban şi chiar o reţea urbană, ce cuprinde 268 de oraşe
 exercită o influenţă asupra zonelor din jur, in pricipal oraşele mari
 Un fenomen negativ este scăderea numerică a populaţiei in mai multe oraşe
4. Clasificarea oraselor
Oraşele din România se clasifică după mai multe criterii:
A. Clasificarea după mărimea demografică (nr. de locuitori):
 Oraşe foarte mari (peste 1 mil. loc): Bucureşti
 Oraşe mari (100.000-350.000 loc):Iaşi, Constanţa, Timişoara, Cluj-Napoca , Galaţi,
Craiova, Suceava, Botoşani
 Oraşe mijlocii (50.000-100.000 loc):Roman, Vaslui, Focşani, Petroşani
 Oraşe mici (20.000-50.000 loc): Rădăuţi, Paşcani, Dorohoi
 Oraşe forte mici (sub 20.000loc): Siret, Bucecea, Flămănzi, Darabani
B Clasificarea oraselor dupa pozitia si localizarea geografica
 Pe unitaţi de relief: oraşe din Cp. Română, din Pod. Moldovei, din Carpaţi
 Dupa poziţia în raport cu centrul ţării
 După diferite parţi ale ţării: V, N, S, E
 Dupa formele de relief: - oraşe montane,
- de câmpie,
- de podiş, de depresiune
C. Clasificarea dupa vechime ( geneza )
Oraşe antice: Histria, Tomis (Constanţa), Callatis (Mangalia)
-Oraşe daco-romane: Cluj-Napoca (Napoca), Drobeta Turnu Severin (Dorobeta), Alba-Iulia
(Apullum), Orşova (Dierna)
-Oraşe din evul mediu (feudale):cele mai multe: Bucureşti, Iaşi, Arad....etc.
-Oraşe moderne şi contemporane: Paşcani, Reşiţa, Alexandria, Calafat, Zimnicea, Otopeni
-Oraşe înfiinţate după 2000: Otopeni, Bucecea, Stefănesti
D Clasificare dupa forma si structura
-Oraşe cu structură complexă, unde reţeaua de strazi poate avea aspect semicircular (Brăila),
radiară şi circulară (Bucureşti), dreptungiulară (Drobeta Turnu Severin).
- Oraşe cu structură simplă: liniară sau digitată
E. Clasificarea dupa activitati economice
Oraşe cu caracter complex: toate oraşele cu peste 100.000 locuitori
-Oraşe industriale: - cu industrie extractivă: Petroşani, Rovinari, Tg. Ocna
- cu industrie prelucratoare: Reşiţa, Hunedoara, Călăraşi, Slatina
-Oraşe cu activităţi de servicii:
 noduri feroviare: Paşcani, Feteşti, Adjud
 Porturi maritime: Constanţa , Sulina, Mangalia
 Porturi fluviatile: Galaţi, Brăila, Călăraşi, Orşova, Drobeta Turnu Severin
 Aeroporturi: Otopeni, Salcea
 Staţiuni balneoclimaterice: Geoagiu, Sangeorgi Bai, Baile Felix, Calimăneşti
 Oraşe culturale: - muzeu-Sibiu,
- universitare: Bucureşti, Iaşi, Timişoara....etc
- ale festivalurilor: Mangalia, Braşov
 Oraşe turistice: Braşov, Sinaia, Predeal, Buşteni, Azuga, Vatra Dornei,
Sulina
-Oraşe cu activităţi agricole:din zonele de câmpie: Bucecea, Urziceni
F Clasificare dupa rangul ocupat in sistemul de asezari
 Oraşe de importanţă naţională: Bucureşti
 Oraşe de importanţă regională: 8 oraşe:Iaşi, Galaţi, Constanţa, Braşov, Craiova,
Timişoara, Cluj-Napoca, Ploieşti
 Oraşe cu importanţă seminificativă la nivel regional: Bacău, Sibiu, Arad, Oradea
 Oraşe cu importanţă locală: municipiile, reşedinţele de judeţ