Sunteți pe pagina 1din 1

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE ÎNSCRIERII ONLINE (scanate în format

.jpg sau .pdf)

1. Dovada pentru plata taxei de înscriere


2. Certificat de căsătorie (unde este cazul)
3. Adeverință din care să rezulte calitatea de student/absolvent (unde este cazul)
4. Diploma de atestare a performanțelor olimpice (unde este cazul)
5. Eseu motivațional
6. Adeverință de student / absolvent, cu precizarea numărului de semestre subvenționate
de la bugetul statului (unde este cazul)
7. Act de identitate
8. Certificat de naștere
9. Fotografie format .jpg
10.Diploma de bacalaureat
11.Adeverință din care să rezulte calitatea de absolvent pentru promoția 2018
12.Diploma de licență
13.Adeverință medicală (pentru înscrierea la facultate)

Pentru beneficiarii de reducere a unei taxe de inscriere la concurs, documentele


justificative sunt (dupa caz):

1. Adeverință de confirmare a statutului de cadru didactic în activitate sau pensionat


pentru unul dintre părinți
2. Dovada provenienței dintr-un centru de plasament
3. Certificat de deces al unui părinte