Sunteți pe pagina 1din 46

Structuri de conducere ierarhizată a

proceselor electroenergetice

Automatul programabil – Logo

1
Cuprins

1.   Echipamentul  pentru  analiza  circuitelor  secventiale  si  realizarea  de  structuri  logice  
–  Prezentare  Generală  ................................................................................................................................  4  
2.   LOGO!  –  Prezentare  Generală  ..........................................................................................................  5  
3.   LOGO!  –  Prezentare  Structurală  .....................................................................................................  6  
4.   LOGO!  –  Modalitatea  de  conectare  ................................................................................................  7  
5.   LOGO!  –  Funcții  .....................................................................................................................................  8  
5.1.   Constante și conectori (Co)  ........................................................................................................................  8  
5.2.   Funcții de bază (GF)  ...................................................................................................................................  8  
5.2.1.   AND (ȘI)  ....................................................................................................................................................................  10  
5.2.2.   AND with edge evaluation (ȘI cu evaluarea frontului crescător)  ..........................................................  10  
5.2.3.   NAND (ȘI Negat)  ....................................................................................................................................................  10  
5.2.4.   NAND with edge evaluation (ȘI Negat cu evaluarea frontului negativ)  ..............................................  11  
5.2.5.   OR (SAU)  ..................................................................................................................................................................  11  
5.2.6.   NOR (SAU Negat)  ..................................................................................................................................................  12  
5.2.7.   XOR (SAU Exclusiv)  ............................................................................................................................................  12  
5.2.8.   NOT (Negație)  ..........................................................................................................................................................  12  
5.3.   Funcții Speciale  .........................................................................................................................................  13  
5.3.1.   On delay  ......................................................................................................................................................................  14  
5.3.2.   Off delay  .....................................................................................................................................................................  15  
5.3.3.   On/Off delay  .............................................................................................................................................................  15  
5.3.4.   Retentive on-delay  ..................................................................................................................................................  16  
5.3.5.   Wipind relay (pulse output)  .................................................................................................................................  16  
5.3.6.   Edge triggere wiping relay  ...................................................................................................................................  17  
5.3.7.   Asynchronous pulse generator  ............................................................................................................................  18  
5.3.8.   Random generator  ...................................................................................................................................................  18  
5.3.9.   Stairway lighting switch  ........................................................................................................................................  19  
5.3.10.   Multiple function switch  ..................................................................................................................................  20  
5.3.11.   Weekly timer  .......................................................................................................................................................  21  
5.3.12.   Yearly timer  .........................................................................................................................................................  21  
5.3.13.   Up/down counter  ................................................................................................................................................  22  
5.3.14.   Hours counter  ......................................................................................................................................................  23  
5.3.15.   Threshold trigger (Prag declanșator)  ...........................................................................................................  25  
5.3.16.   Analog threshold trigger (Prag analogic declanșator)  ...........................................................................  26  
5.3.17.   Analog differental trigger (Declanșator analog diferențial)  .................................................................  26  
5.3.18.   Analog comparator (Comparator Analogic)  .............................................................................................  27  
5.3.19.   Analog watchdog  ...............................................................................................................................................  28  
5.3.20.   Analog amplifier  ................................................................................................................................................  29  
5.3.21.   Latching relay  ......................................................................................................................................................  30  
5.3.22.   Pulse relay  ............................................................................................................................................................  30  
6.   Programarea  LOGO!  .........................................................................................................................  31  
7.   Aplicații  ................................................................................................................................................  35  
7.1   Sistem de avertizare sonoră  ....................................................................................................................  35  
7.2   Sistem inteligent de control al pedalelor  ..............................................................................................  36  

2
7.3   Control secvențial pentru un sistem de 4 Cazane  ..............................................................................  37  
7.4   Iluminatul într-o sală de sport  ...............................................................................................................  38  
7.5   Dispozitiv de tăiere  ...................................................................................................................................  40  
7.6   Iluminatul interior și exterior al unei case  ..........................................................................................  41  
7.7   Iluminatul exterior  ...................................................................................................................................  43  
7.8   Iluminatul vitrinei unui magazin  ..........................................................................................................  44  
7.9   Sistem de irigatie pentru o sera  .............................................................................................................  45  
8.   Bibliografie  ..........................................................................................................................................  46  

3
1. Echipamentul pentru analiza circuitelor secventiale si realizarea de structuri logice –
Prezentare Generală
Sistemul didactic pentru analiza circuitelor secventiale si realizarea de structuri logice este un ansamblu
creat special pentru învățarea și predarea abilităților asociate circuitelor logice secventiale si combinationale
aferente echipamentelor industriale, instalații electrice, proiectări industriale și sistemelor de control electrice.
Sistemul didactic pentru analiza circuitelor secventiale si realizarea de structuri logice este alcatuit dintr-
un micro-automat programabil numit LOGO.
Avantajele utilizării echipamentului pentru analiza circuitelor secventiale si realizarea de structuri logice
sunt:
• Permite dezvoltarea de aplicații multiple în câmpul studiului educațional al ingineriei digitale,
instalațiilor inginerești, automatizării, aparatelor de mecanică și energetică.
• Prezintă flexibilitate în utilizare. Poate fi folosit pentru exemplificarea exercițiilor atât în ateliere,
laboratoare computerizate cât și în cadrul unor demonstrații în fața unui grup mai mare de participanți
deoarece poate fi suspendat pe un panou.
• Programarea nu constituie un impediment nici pentru utilizatorii primari deoarece LOGO! dispune de
un mediu prietenos de programare cu utilizatorul, punând la dispoziție mai multe limbaje de
programare:
1. FBD (function block diagram) – prin intermediul butoanelor și a meniului de afișare.
2. LAD (lader diagram) și FBD – prin intermediul softului LOGO! Soft Comfort atunci când
această este conectat la calculator.
• Posibilitate de extindere datorită modulelor de extensie.
• Protecție atât pentru personal cât și al echipamentului prin realizarea sistemului cu socket-urile de 4-
mm.
Mai jos este prezentat echipamentul pentru analiza circuitelor secventiale si realizarea de structuri logice
urmând ca în capitole următoare să fie prezentat automatul programabil LOGO! precum și unele aplicații
însoțite de rezolvări, ale acestuia.

Figura 1: Privire de ansamblu Sistemul Didactic LOGO!

4
2. LOGO! – Prezentare Generală
Sistemul didactic LOGO! reprezintă un sistem programabil de control de dimensiuni mici reprezentând
bazele sistemelor didactice utilizate pentru analiza si proiectarea circuitelor logice secventiale si
combinationale. Acest echipament, ce dispune de 8 funcții de bază și 22 de funcții speciale, înlocuiește
numeroase echipamente convenționale precum: relee, contacte auxiliare, ceasuri, numărătoare și comparatoare
analogice. Automatul programabil LOGO! face legătura între cablurile convenționale și micro-PLC, fiind
folosit în rezolvarea problemelor minore de control.

Figura 2: Privire de ansamblu modul LOGO! 12/24 RC


LOGO! oferă soluții pentru următoarele câmpuri de aplicații:
• construirea și instalarea automatizărilor echipamentelor de dimensiuni reduse.
• încălzirea, ventilarea și răcirea sistemelor.
• controlul automat al sistemelor și transportul echipamentelor de dimensiuni reduse.
• construcții mici de echipamente și instalații electrice.
• pre-procesarea semnalelor pentru sistemele de control.
Exemple de aplicații:
• Sistem de avertizare sonoră - școală
• Controlul secvențial pentru un sistem de 4 cazane.
• Dispozitiv de tăiere.
• Iluminatul interior și exterior al unei case.
• Sistem inteligent de control al pedalelor
• Ilumintul într-o sala de sport:
• Iluminatul exterior.
• Controlul unor pompe/perechi de pompe – control centralizat și vizualizare.
• Iluminatul vitrinei unui magazin.
• Sistem de irigației pentru o seră
Avantajele utilizării:
• LOGO! reprezintă un automat programabil universal datorită integrării diverselor componente: relee,
contacte, comparatoare, numărătoare, ceasuri.
• LOGO! se prezintă sub forma unei casete de mici dimensiuni ce poate fi utilizată în controlul
diverselor aplicații.

5
• LOGO! prezintă flexibilitate la modificare; astfel, în cazul în care se dorește folosirea automatului
pentru realizarea unei alte aplicații nu este necesară modificarea circuitului, ci doar reprogramarea
automatului.
• Circuitul realizat precum și programul executat sunt simple.
• Programul poate fi editat atât pe automatul programabil cât și pe calculator.
LOGO! este un modul logic universal ce conține următoarele componente:
• Controale
• Operatori și panou de display cu lumină de fundal
• Surse de tensiune
• Interfață pentru module de extensie
• Interfață pentru card de memoie, baterie și cablu de comunicație cu calculatorul
• Interfață pentru un modul optional de display (TD)
• Funcții standard pre-configurate
• Ceasuri
• Indicatoare analogice și digitale
• Intrări și ieșiri corespunzatoare tipului de modul.

3. LOGO! – Prezentare Structurală


Automatul programabil LOGO! prezintă:
• Slot pentru conectarea la sursa de tensiune la 12V DC, 24 V AC.
• 8 intrări digitale pentru conectare acestora la senzori, butoane, comutatoare.
• 4 ieșiri digitale ce se conectează ușor la consumatori.
• Interfață pentru modulele program și slot pentru cablu de conectare cu PC.
Dacă există un program în unitatea de control această este stocat în memoria EEPROM a automatului
programabil, fiind astfel protejat de o cădere de tensiune.
• Panou de comandă: 6 butoane pentru introducerea intrărilor și parametrizarea lor.
• Ecran de afișare: fiecare funcție este prezentată precum o diagramă funcțională atunci când este
efectuată programarea. Starea intrărilor și ieșirilor este înfățișată în timpul operației.

Figura 3: LOGO! Viziune modulară

6
Figura 4: Exemplu sistem LOGO! ce conține 4 module digitale și 3 module analogice

4. LOGO! – Modalitatea de conectare


Sursa de tensiune – este conectată la PLC la bornele L+ și M.

Figura 5: Modalitatea de conectare a sursei de tensiune la PLC


Intrările ce pot fi conectate la senzori se leagă direct la intrările I1…I8. Intrările acestui dispozitiv nu
izolat şi necesită prin urmare, un potenţialul de referinţă comun (polul împământat). La LOGO! 12/24RC
puteţi conecta semnalele analogice între tensiunea de alimentare şi impamantare.

Figura 6: Modalitatea de conectare a intrărilor de tensiune la PLC


Ieșirile (lămpi, motoare, contacte) pot fi conectate direct la ieșirile PLC-ului:

Figura 7: Modalitatea de conectare a ieșirilor de tensiune la PLC

7
5. LOGO! – Funcții
LOGO! dispune de numeroase funcții pentru modul de programare. Pentru a menține o privire de
ansamblu, acestea au fost organizate în categorii separate. Aceste categorii sunt:
•  Co: categoria conectorilor
•  GF: categoria funcțiilor de bază
•  SF: categoria funcțiilor speciale
•  BN: categoria blocurilor refolosibile configurate în program - include blocurile care au fost create în
LOGO!

5.1. Constante și conectori (Co)


Constantele și conectorii sunt reprezentate de intrări, ieșiri, indicatori sau niveluri de voltaje constante.
Intrări:
4. Intrări digitale
Intrările digitale se identifica prin simbolul I. Numarul intrării (I1, I1, …) corespunde cu
ordinea intrării conectorului modulului digital din momentul instalării. Intrările rapide I3, I4, I5 și I6
ale versiunii LOGO! 12/24RC pot fi folosite pentru numărătoare puternice.
5. Intrări analogice
Versiunea LOGO! 12/24RC este echipată cu intrările I1, I2, I7 și I8 care pot fi programate și
pentru a fi folosite ca intrări analogice: AI3, AI4, AI1 și AI2. Modulele de intrări/ieșiri ale lui LOGO!
pot fi configurate pentru a folosi toate cele patru intrări analogice sau doar două dintre ele. Semnalele
către intrările I1, I2, I7 și I8 sunt interpretate ca valori digitale pe când cele către intrările AI3, AI4,
AI1 și AI2 sunt interpretate ca valori analogice. Se va ține cont de faptul că intrarea AI3 corespunde
intrării I1 și AI4 corespunde intrării I2. Această numerotare păstrează corespondența cu seria
anterioară LOGO!, ce presupune identificarea intrării AI1 cu I7 și a intrării AI1 cu I8. Intrările unui
modul analogic conectat sunt numerotate ținand cont de intările analogice deja existente. În module de
programare atunci când sunt selectate intrările unei funcții speciale ce necesită intrări analogice,
LOGO! oferă posibilitatea utilizării intrărilor analogice AI1…AI8, a indicatorilor analogici AM1 …
AM6, a ieșirilor analogice AQ1 și AQ2, precum și a numerelor funcțiilor bloc care dispun de ieșiri
analogice.

5.2. Funcții de bază (GF)


Funcțiile de bază sunt reprezentate prin elemente logice simple ale algebrei booleene.

AND NOT NOR AND


with edge
evaluation

OR NAND XOR NAND


with edge
evaluation

8
Lista GF conține blocurile de bază ce se pot utiliza într-un program. Tabelul următor prezintă funcțiile
disponibile:
Vedere diagramă circuit Vedere LOGO! Nume funcție

AND
Circuit serie cu contacte (ȘI)
normal-deschis

AND with edge evaluation


(ȘI cu evaluarea frontului
crescător)

NAND - NOT AND


(ȘI Negat)
Circuit paralel cu contacte
normal închis
NAND with
edge evaluation
(ȘI Negat cu evaluarea
frontului descrescător)

OR
(SAU)
Circuit paralel cu contacte
normal-deschis

Circuit serie cu contacte NOR - Not OR


normal - închis (SAU Negat)

XOR
(SAU exclusiv)
Contact dublu

NOT
Contact normal - închis (Negație)

9
5.2.1. AND (ȘI)
Diagrama circuitului este reprezentată printr-un Simbolul
circuit serie cu multiple contacte normal-deschis LOGO!

Ieșirea funcției AND este 1 dacă toate intrările sunt 1, i.e toate contactele sunt închise.
Tabelul de adevăr al funcției AND:

5.2.2. AND with edge evaluation (ȘI cu evaluarea frontului crescător)


Simbolul LOGO!

Ieșirea blocului AND cu evaluare frontului crescător este 1 dacă toate intrărilor sunt 1 și dacă cel puțin o
intrare a fost zero în ciclul precedent.
Diagrama de timp pentru blocul AND cu evaluarea frontului crescător.

5.2.3. NAND (ȘI Negat)


Diagrama circuitului este reprezentată printr-un Simbolul
circuit paralel cu multiple contacte normal-închise LOGO!

10
Ieșirea blocului NAND este 0 dacă toate intrările sunt 1, i.e dacă toate contactele sunt închise.
Tabelul de adevăr al funcției NAND:

5.2.4. NAND with edge evaluation (ȘI Negat cu evaluarea frontului negativ)
Simbolul LOGO!

Ieșirea blocului NAND cu evaluarea frontului negativ este 1 dacă cel puțin o intrare este 0 și dacă toate
intrările au fost 1 în ciclul precedent.
Diagrama de timp pentru blocul NAND cu evaluarea frontului negativ.

5.2.5. OR (SAU)
Diagrama circuitului este reprezentată printr-un Simbolul
circuit paralel cu multiple contacte normal-deschis LOGO!


Ieșirea blocului OR este 1 dacă cel puțin o intrare este 1, i.e cel puțin un contact este închis.
Tabelul de adevăr al funcției NAND:

11
5.2.6. NOR (SAU Negat)
Diagrama circuitului este reprezentată printr-un Simbolul
circuit serie cu multiple contacte normal-închis LOGO!


Ieșirea blocului NOR este 1 dacă toate intrările sunt 0, i.e întrerupătorul este închis. Ieșirea blocului
NOR este 0 atunci când o intrare este 1.
Tabelul de adevăr al funcției NAND:

5.2.7. XOR (SAU Exclusiv)


Diagrama circuitului este reprezentată printr-un Simbolul
circuit cu un contact dublu LOGO!


Ieșirea blocului XOR este 1 dacă o singură intrare este 1.
Tabelul de adevăr al funcției NAND:
1 0 0 1 1
2 0 1 0 1
Q 0 1 1 0

5.2.8. NOT (Negație)


Diagrama circuitului este reprezentată printr-un Simbolul
circuit cu un contact normal-închis LOGO!

Ieșirea blocului NOT este 1 dacă intrarea acestuia este 0. Blocul NOT inversează starea intrării.
Avantajele folosirii blocului NOT: LOGO! este acela de a nu necesita contacte normal-închis. Acestea
se pot obține folosind blocul NOT și un contact normal-deschis pentru a-l transforma pe ultimul într-un
contact normal-închis.

12
Tabelul de adevăr al funcției NAND:
1 0 1
Q 1 0

5.3. Funcții Speciale


Datorită diferitelor atribuiri ale intrărilor, se poate observa imediat diferența dintre funcțiile de bază și
funcțiile speciale. SF – urile conțin funcții de timp, funcții cu reținere precum și parametrii cu multiple obțiuni
de atribuire, care permit adaptarea programului conform cerințelor utilizatorului.
Atribuirea intrărilor
1. Intrări digitale
Aici pot fi găsite informațiile referitoare la conectorii ce pot fi utilizați pentru crearea unor legături cu
alte blocuri sau cu alte intrări ale unității LOGO!
• S (Setare)
Setarea ieșirii pe nivelul 1 logic de către intrarea unui semnal S.
• R (Resetare)
Semnalul de intrare de reset R, are o prioritate mai mare asupra celorlalte intrări, resetand toate
ieșirile.
• Trg (Declanșare)
Această intrare este folosită pentru a declanșa activarea unei funcții.
• Cnt (Numărător)
Această intrare este folosită pentru numărarea pulsurilor.
• Fre (Frecvența)
Semnalele de o anumită frecvența care trebuiesc analizate sunt aplicate acestei intrări.
• Dir (Direcție)
Această intrare determina direcția; un exemplu în acest sens este parametrul Dir al unui
numărător ce determină dacă numărătorul este crescător sau descrescător.
• En (Activare)
Această intrarea activează o funcție bloc. Când această intrare este 0, alte semnale către funcția
bloc vor fi ignorate.
• Inv (Inversie)
Un semnal către această intrare inverseaza semnalul de ieșire al funcției bloc.
• Ral (Resetare totală)
Toate valorile interne sunt resetate.
2. Parametrii intrărilor
Există intrări cărora nu li se pot aplica nici un semnal, dar li se configurează valorile blocurilor relevante
în schimb.
• Par (Paramentru). Aceastei intrări nu i se va aplică nici un semnal; ei i se setează parametrii
blocurilor.
• NO (Cam). Aceastei intrări i nu se aplică nici un semnal; ei i se va atribui parametrii de timp
• P (Prioritate) Aceasta este o intrare deschisă. Aici, se definesc prioritățile și se poate specifica dacă
mesajul va fi recunoscut când automatul va fi în RUN.

13
Prezentarea funcțiilor speciale

On-delay Off-delay On/Off Latching Pulse Retentive Hours


delay relay on-delay counter

Asynchro-
Wiping Up/down Threshold nous Yearly Weekly Random
relay counter trigger pulse timer timer generator
generator

Edge
triggered Analog Stairway Multiple Softkey
Random Threshold Message
wiping threshold lighting function
generator trigger text
relay trigger switch switch

5.3.1. On delay
Descriere: Ieșirea este setată după ce timpul de on-delay a expirat.

Simbol LOGO! Conexiuni Descriere


Intrarea Trg Un semnal aplicat intrării Trg declansează ceasul cu
întârziere.
Parametrii T reprezintă timpul după care ieșirea este activată (trecere
din 0 în 1 a semnalului ieșirii).
Ieșirea Q Ieșirea Q este activată dupa ce timpul T a expirat, cu
condiția ca intrarea Trg să fie încă setată.

14
Diagrama de timp:

5.3.2. Off delay


Descriere: Ieșirea unui ceas off-delay este setată o perioadă de timp, ea fiind resetată atunci când
intervalul de timp a expirat.
Simbol Conex Descriere
LOGO! iuni
Intrarea Trg Ceasul off delay pornește cu un impuls pe front negativ
(tranziție din 1 în 0) pe intrarea Trg.

Intrarea R Un semnal activ pe intrarea R, resetează ceasul off delay,


precum și ieșirea Q a acestuia.
Parametrii Ieșirea se dezactivează (tranziție din 1 în 0) atunci când
timpul T al ceasului a expirat.
Ieșirea Q Ieșirea Q este setată odată cu intrarea Trg. Aceasta rămâne
activată până când timpul T expiră.
Diagrama de timp:

5.3.3. On/Off delay


Descriere: Funcția On/Off delay setează ieșirea dupa ce timpul setat parametrului on-delay a expirat și
resetează semanlul la expirarea timpului setat parametrului ceasului off-delay.
Simbol Conexiuni Descriere
LOGO!
Intrarea Trg Un semnal de intrare pe Trg declansează ceasul cu
întârziere.
Parametrii TH reprezintă timpul după expirarea căruia ieșirea se va
activa (tranziție din 0 în 1).
TL reprezintă timpul dupa care ieșirea se va reseta
(tranziție din 0 în 1).
Ieșirea Q Q este activată atunci când timpul TH a expirat iar Trg este
încă activ. Ieșirea se va reseta atunci când timpul TL va trece iar

15
intrarea Trg este încă activă.

Diagrama de timp:

5.3.4. Retentive on-delay


Descriere: O tranziție a semnalului din 0 în 1 aplicată intrării Trg activează ceasul curent Ta. Ieșirea Q
se va activa atunci când Ta = T. Un viitor semnal aplicat intrării Trg nu va influența ceasul Ta. Ieșirea Q,
precum și Ta se vor reseta la urmatoarea activare a intrării R. Dacă reținerea nu este setată, ieșirea Q precum și
timpul scurs se vor reseta după o cădere de tensiune.
Simbol Conexiuni Descriere
LOGO!
Intrarea Trg Un semnal aplicat intrării Trg activează ceasul on-delay.
Intrarea R Un semnal activ pe intrarea R, resetează ceasul on-delay,
precum și ieșirea Q.
Parametrii T reprezintă ceasul on-delay pentru ieșirea Q (tranziție din
0 în 1).
Ieșirea Q Ieșirea Q este setată odată cu expirarea timpului T.

Diagrama de timp:

5.3.5. Wipind relay (pulse output)


Descriere: O intrare generează un semnal cu o periada convenabilă pentru ieșire. O tranziție din 0 în 1 a
intrării Trg setează ieșirea și activează timpul Ta în timpul căruia ieșirea rămâne setată. Ieșirea este resetată
atunci când Ta atinge valoarea prestabilită (Ta = T). Ieșirea este resetată instant atunci când se aplică o tranziție
din 1 în 0 a semnalului pe intrarea Trg înnainte ca timpul specificat să fi expirat.
Simbol LOGO! Conexiuni Descriere
Intrarea Trg Un semnal aplicat intrării Trg activează timpul pentru
ștergerea funcției releu.

16
Parametrii Ieșirea este dezactivată (tranziție din 1 în 0) după trecerea
timpului T.
Ieșirea Q Un semnal aplicat intrării Trg setează ieșirea. Dacă
semnalul de intrare este 1, ieșirea rămâne setată pentru timpul Ta.
Diagrama de timp:

5.3.6. Edge triggere wiping relay


Descriere: Un impuls generează către ieșire un numar predefinit de impulsuri cu un puls/rată
prestabilită, după trecerea unei anumite perioade de timp. O tranziție din 0 în 1 a semnalului intrări Trg, va
activa timpul TL. După trecerea timpului TL, ieșirea este activată pe toată durata lui TH. Dacă există o viitoare
tranziție din 0 în 1 a semnalului intrării Trg înnainte ca timpul predefinit să expire (TL + TH), Ta va fi resetat iar
ciclul generării pulsului va fi restartat.

Simbol LOGO! Conexiuni Descriere


Intrarea Trg Un semnal aplicat intrării Trg activează ceasul pentru
declanșarea frontului crescător al releului.

Intrarea R Un semal aplicat intrării R resetează valoarea timpului


curent Ta precum și a ieșirii Q.
Parametrii Amplificarea interpulsului TL și a pulsului TH sunt
configurabile. N determină numarul de pulsuri/pauze ciclice
TL/TH. Această aparține intervalului (1…9).
Ieșirea Q Ieșirea Q este setată dupa ce TL a expirat și va fi resetată
după ce TH a expirat.

17
5.3.7. Asynchronous pulse generator
Descriere: Forma pulsului de ieșire poate fi modificată prin reconfigurarea pulsului ratei. Amplitudinea
pulsului/interpulsului pot fi modificate cu ajutorul parametrilor de timp TH și TL. Intrarea Inv poate fi folosită
pentru inversarea ieșirii semnalului, această este activată atunci când intrarea EN este activată.
Simbol Conexiuni Descriere
LOGO!
Intrarea EN Această intrare se poate folosi pentru activarea și dezactivarea
funcției.

Intrarea Inv Intrarea INV poate fi folosită pentru a inversa semnalul de ieșire
a funcției.
Parametrii Se poate seta amplitudinea pulsului TH și a interpulsului TL.
Ieșirea Q Ieșirea Q este setată după ce TL a expirat și va fi resetată dupa ce
TH a expirat.
Diagrama de timp:

5.3.8. Random generator


Descriere: Funcția generează impulsuri aleatoare, fiind setată sau resetată într-un interval de timp
predefinit. Tranziția din 0 în 1 a semnalului aplicat intrării En activează ceas on-delay aleator, al cărui timp
variază între 0 și TH. Ieșirea este activată atunci când timpul ceasulului on-delay a expirat și dacă semnalul
aplicat intrării En rămâne pe 1 logic cel puțin pe durata ceasului on-delay. Timpul este resetat dacă semnalul
aplicat intrării En este dezactivat înnainte ca durata ceasului on-delay să expire. O tranziție din 0 în 1 a
semnalului aplicat intrării En activează un ceas off-delay aleator al cărui parametru timp variază între 0 și TL.
Ieșirea este resetată după ce timpul ceasului off-delay a expirat, cu condiția ca semnalul aplicat intrării En să

18
rămână 0 pentru această durată de timp. Parametrul timp este resetat dacă semnalul aplicat intrării En
tranzitează în 1 înnainte ca parametrul timp al ceasului off-delay să expire.
Simbol Conexiuni Descriere
LOGO!
Intrarea En Un front crescător (tranziție din 0 în 1) aplicat intrării En
declansează ceasul on-delay al generatorului de semnal aleator.
Un front descrescător (tranziție din 1 în 0) aplicat intrării En
declansează ceasul off-delay al generatorului de semnal aleator.
Parametrii Parametrul timp al ceasului on-delay este o valoare
aleatoare între 0 și TH, pe când parametrul timp al ceasului off-
delay reprezintă o valoare aleatoare între 0 și TL.
Ieșirea Q Ieșirea Q este activată atunci când parametrul timp al
ceasului on-delay a expirat și dacă semnalul aplicat intrării En
este activ în continuare. Ieșirea este resetată atunci când
parametrul timp al ceasului off-delay a expirat doar dacă
semnalul de intrare En nu a fost activat între timp.
Diagrama de timp:

5.3.9. Stairway lighting switch


Descriere: Un front crescător activează un ceas configurabil și dezactivabil. Ieșirea este resetată după ce
parametrul timp al ceasului expiră. Un semnal de avertizare poate fi emis înnainte ca parametrul timp al
ceasului să expire pentru a anunța închiderea.
Simbol Conexiuni Descriere
LOGO!
Intrarea Trg Un semnal aplicat intrării Trg activează ceasul off-delay
pentru această funcție.

Parametrii T reprezintă parametrul timp al ceasului off-delay al


semnalului de ieșire. T! activează ceasul pentru emiterea
semnalului de avertizare. T!L determină amplitudinea semnalului
de avertizare.
Ieșirea Q Ieșirea Q este resetată după ce perioada de timp T a
expirat. Un semnal de avertizare poate fi emis înnainte ca timpul
să expire.
Diagrama de timp:

19
Descriere funcțională: O tranziție a semnalului din 0 în 1 aplicată intrării Trg setează ieșirea Q.
Următoarea tranziție din 1 în 0 aplicată intrării Trg reactivează timpul curent Ta iar ieșirea Q rămâne activată.
Ieșirea Q va fi resetată atunci când T = Ta. Se poate emite un semnal de avertizare, înnainte ca paramentrul
timp al ceasului off-delay (T-T!) să expire, pentru resetarea ieșirii Q pentru perioada premergătoare perioadei
de timp T!L. Un viitor semnal aplicat intrării Trg în timpul activării parametrului timp Ta il reactivează.

5.3.10. Multiple function switch


Descriere: Funcția prezintă doua funcționalități:
• Puls întrerupator cu întârziere
• Întrerupator.
Simbol Conex Descriere
LOGO! iuni
Intrarea Trg Un semnal aplicat intrării Trg setează ieșirea Q (semnal
permanent) sau o resetează cu o întârziere. Atunci când este
activă ieșirea Q poate fi resetată prin aplicarea unui semnal pe
intrarea Trg.
Intrarea R Un semnal aplicat intrării R resetează valoarea curentă a
ceasului Ta și resetează ieșirea.
Parametrii T reprezintă valoarea ceasului off-delay. Ieșirea este
resetată (tranziție din 1 în 0) atunci când perioada T expiră. TL
reprezintă valoarea de timp pe durata căreia ieșirea trebuie să fie
setată pentru a activa funcția semnalului permanent. T! reprezintă
timpul de avertizare, iar T!L este amplitudinea semnalului de
avertizare.
Ieșirea Q Un semnal aplicat intrării Trg comută ieșirea Q. Conform
mărimii semnalului aplicat lui Trg, ieșirea poate fi activată
permanent, dezactivată sau resetată cu un semnal viitor, aplicabil
intrării Trg.
Diagrama de timp:

20
Descriere funcțională: O tranziție din 0 în 1 aplicată intrării Trg setează ieșirea Q. Dacă Q = 0 și
semnalul aplicat intrării Trg este 1 pe cel puțin durata parametrului TL, atunci funcția permanentă de timp este
activată iar ieșirea Q este setată corespunzator. Parametrul timp T al ceasului off-delay este activat atunci când
intrarea Trg revine la 0, înnainte ca TL să expire. Ieșirea Q este resetată atunci când Ta = T. Se poate transmite
un semnal de avertizare înnainte de expirarea timpului ceasului off-delay (T-T!) care resetează ieșirea Q pentru
perioada de pre-avertivare T!L. Un semnal ulterior aplicat intrării Trg resetează atât T cât și Q.

5.3.11. Weekly timer


Descriere: Ieșirea este controlată cu ajutorul unor date configurabile ce pot fi activate și dezactivate.
Funcția suportă orice combinație săptămânală. Se pot selecta zile active prin ascunderea celor inactive.
Simbol Conexiuni Descriere
LOGO!
Blocuri Cu ajutorul blocurilor parametri se activează sau
parametrii 1, dezactivează perioadele pentru fiecare ceas săptămânal al
2 și 3 (Cam) fiecărui comutator pentru fiecare bloc parametru. Aici se
configureaza, de asemeni, zilele precum și perioadele pentru
fiecare zi.

Par Se specifică dacă ceasul funcționează pentru un sigur ciclu


iar apoi este resetat. Perioada ceasului se aplică pentru toate cele
3 blocuri parametri.
Ieșirea Q Ieșirea Q este activă atunci când cele trei blocuri
parametrii configurate sunt utilizate.
Diagrama de timp:

Bloc parametrul 1: În fiecare zi: 06:30h – 08:00h


Bloc parametrul 2: Marti: 06:30h – 08:00h
Bloc parametrul 3: Sâmbătă, Duminică: 06:30h – 08:00h

5.3.12. Yearly timer


Descriere: Ieșirea este controlată cu ajutorul unei date configurabile ce poate fi activată și dezactivată.
Ceasul poate fi configurat pentru a funcționa un an, o luna sau o perioadă de timp definită de către utilizator.
În fiecare mod, se poate deasemeni configura ceasul pentru a activa ieșirea în timpul unei perioade de timp
definite. Perioada de timp este configurabilă între perioada 1 Ianuarie 2000 și 31 Decembrie 2099.
Simbol Conex Descriere
LOGO! iuni
Blocur Cu ajutorul blocurilor parametri se poate configura modul
ceasului, perioada de activare/dezactivare a ceasului și dacă

21
i parametrii semnalul de ieșire reprezintă un semnal puls.

Ieșirea Ieșirea Q este setată atunci când blocul parametru utilizat


Q este activ.
Diagrama de timp: Se consideră următoare aplicație: este activat modul an, dezactivat modul lună,
perioada de activare este: 01.06.2000-31.08.2099, semnalul puls este dezactivat. În fiecare an pe 1 Iunie ieșirea
ceasului se dezactivează și rămâne dezactivată până pe data de 31 August.

5.3.13. Up/down counter


Descriere: Un semnal incrementează sau decrementează o valoare internă, depinzând de parametrii
setați. Ieșirea este setată sau resetată atunci când o valoare predefinită (prag) este atinsă. Direcția
numărătorului poate fi modificată prin aplicarea unui semnal pe intrarea Dir.
Simbol Conex Descriere
LOGO! iuni
Intrarea R Un semnal aplicat intrării R resetează valoarea
numărătorului intern.
Intrarea Cnt Funcția numără tranzițiile din 0 în 1 aplicate intrării Cnt.
Tranzițiile pe front negativ nu sunt luate în calcul.
Se vor folosi: intrările I3, I4 și I5 pentru intrări rapide de
max 5kHz.
Intrarea Dir Direcția de numărare va fi următoarea:
Dir = 0, numărătorul va fi crescător
Dir = 1, numărătorul va fi descrescător.
Parametrii Activ: Parametru predefinit activat (prag) aparține
intervalului 0…999999
Dezactiv: Parametru predefinit dezactivat (prag) aparține
intervalului 0…999999
StartVal: Valoare inițială predefinită de la care se începe
numărătoarea crescătoare sau descrescătoare.
Ieșirea Q Ieșirea Q este setată sau resetată în funcție de valoarea
curentă Cnt și de valoarea predefinită.

22
Diagrama de timp:

Descriere funcțională: Numărătorul intern incrementează (Dir = 0) sau decrementează (Dir = 1) cu o


unitate valoarea curentă pe frontul pozitiv al semnalului aplicat intrării Cnt. Se poate folosi parametrul R
pentru resetarea valorii interne a numărătorului la valoarea de start. Atât timp cât R=1, ieșirea va fi 0 iar
pulsurile semnalului aplicat intrării Cnt nu vor fi numărate. Ieșirea Q este setată sau resetată în funcție de
valoarea curentă a Cnt și valoarea predefinită.
Modalitate de calcul:
• Dacă valoarea prestabilită activă ≥ valoarea prestabilită dezactivată atunci:
Q = 1 dacă Cnt ≥ Activ
Q = 0 dacă Cnt < Dezactiv
• Dacă valoarea prestabilita activă < valoare prestabilita dezactivată atunci Q = 1 dacă Activ ≤ Cnt <
Dezactiv

5.3.14. Hours counter


Descriere: Un numărător este activat cu ajutorul unui semnal de intrare aplicat pe intrarea monitorizată.
Ieșirea este setată atunci când timpul a expirat.
Simbol Conex Descriere
LOGO! iuni
Intrarea R Un front crescător (tranziție din 0 în 1) aplicat intrării R
resetează ieșirea Q și setează o valoare configurabila MI a
ceasului pentru timpul de pornire MN.
Intrarea En En reprezintă intrarea de monitorizare. LOGO! scanează
această intrare.
Intrarea Ral Un front crescător aplicat intrării Ral (Reset all) resetează
orele ceasului și ieșirea, setând timpul de pornire MN pentru
durata de timp egală cu a parametrului MI.
• Ieșirea Q = 0.
• Măsurarea timpului de operare OT = 0.
• Timpul de pornire a intervalului de întreținere.
Parametrii MI: Interval de întreținere. Valorile sale aparțin
intervalului 00000…99999 pentru ore și 0…50 pentru

23
minute.
OT: Timp total de operare. Valorile sale aparțin
intervalului 00000…99999 pentru ore și 0…50 pentru
minute.
Q → 0:
• Când “R” este activ:
Q = 1 dacă MN = 0;
Q = 0 dacă R = 1 sau Ral = 1;
• Când “R + En” este activ:
Q = 1 dacă MN = 0;
Q = 0 dacă R =1 sau Ral = 1 sau En = 0;
Ieșirea Q Ieșirea este activă atunci când parametrul MN = 0 și
dezactivată atunci când:
• “R+En” este activat și dacă R = 1 sau Ral = 1 sau En =
0;
• R sau Ral sunt activate.

Diagrama de timp:

24
Descriere funcțională: Ceasul monitorizează intrarea En. Atunci când semnalul aplicat intrării En este
1, automatul calculează timpul expirat și timpul de pornire. LOGO! înfățisează acești parametrii în modul de
atribuire. Ieșirea Q va fi activată atunci când MN = 0. Un semnal aplicat intrării R resetează ieșirea și setează
valoarea prestabilită MI pentru durata de timp egală cu a parametrului MN. Orele numărătorului nu vor fi
afectate. Un semnal aplicat intrării Ral va reseta ieșirea Q și va seta valoarea prestabilită MI pentru durata de
timp egală cu a parametrului MN.

5.3.15. Threshold trigger (Prag declanșator)


Descriere: Ieșirea este setată și resetată cu ajutorul a două praguri configurabile declanșatoare.
Simbol Conex Descriere
LOGO! iuni
Intrarea Fre Funcția numără tranzițiile din 0 în 1 ale semnalului aplicat
intrării Fre. Tranzițiile din 1 în 0 nu sunt numărate. Se folosesc
intrările I3, I4, I5 și I6 pentru numărătoare rapide precum și alte
intrări și componente de circuit pentru numărarea frecventelor
joase ale semnalului.
On: Prag setat; valorile între 0000 … 9999
Parametrii Off: Prag resetat; valorile între 0000…9999
G_T: Intervalul de timp în care pulsurile semnalului de
intrare sunt măsurate; 00:05s … 99:99s
Ieșirea Q Q este setat și resetat când se atinge pragul.

Diagrama de timp:

Descriere funcțională: Atingerea pragului declanșează măsurarea semnalului aplicat intrării Fre.
Pulsurile sunt înregistrate pe durata unui timp configurabul G_T. Ieșirea Q este setată și resetată cu ajutorul
pragurilor declanșatoare.
Modalitate de calcul:
• Dacă valoarea prestabilită activă (prag on) ≥ valoarea prestabilită dezactivată (prag off) atunci:
Q = 1 dacă fa ≥ Prag On
Q = 0 dacă fa < Prag Off
• Dacă valoarea prestabilită activă < valoare prestabilită dezactivată atunci Q = 1 dacă Prag On ≤ fa <
Praf Off

25
5.3.16. Analog threshold trigger (Prag analogic declanșator)
Descriere: Ieșirea este setată și resetată cu ajutorul a două praguri declanșatoare configurabile.
Simbol Conex Descriere
LOGO! iuni
Intrarea Ax Semnalul analogic ce urmează a fi analizat se va aplica
intrării Ax. Se vor folosi intrările analogice AI1 … AI8,
indicatorii AM1… AM6, numerele funcțiilor blocuri cu intrările
analogice sau ieșirile analogice AQ1 și AQ2.
Parametrii A: Amplificarea; valorile între -10.00…+10.00
B: Compensare (offset) zero; valorile între -
10.00…+10.00
On: Prag setat; valorile între -20.00…+20.00
Off: Prag resetat; valorile între -20.00…+20.00
P: Numărul de zecimale: valori între 0, 1, 2, 3.
Ieșirea Q Q este setat și resetat când se atinge pragul declanșator.
Diagrama de timp:

Descriere funcțională: Funcția achiziționează semnalul analogic al funcției de intrare Ax. Valoarea
actuală a parametrului Ax se obține prin multiplificarea acestuia cu parametrul amplificare iar valoarea
parametrului B este adăugată produsului ((Ax * amplificare) + compensare = valoare actuală Ax). Ieșirea Q
este setată sau resetată în funcție de pragurile declanșatoare.
Modalitate de calcul:
• Dacă valoarea prestabilită activă (prag on) ≥ valoarea prestabilită dezactivată (prag off) atunci:
Q = 1 dacă valoarea actuală a lui Ax > Prag On
Q = 0 dacă valoarea actuală a lui Ax ≤ Prag Off
• Dacă valoarea prestabilită activă < valoare prestabilită dezactivată atunci Q = 1 dacă Prag On ≤
valoarea actuală a lui Ax < Prag Off

5.3.17. Analog differental trigger (Declanșator analog diferențial)


Descriere: Ieșirea este setată și resetată în funcție de pragul declanșator și valoarea diferențială.
Simbol Conex Descriere
LOGO! iuni
Intrare Semnalul analogic ce urmează a fi analizat se va aplica
a Ax intrării Ax. Se vor folosi intrările analogice AI1 … AI8,
indicatorii AM1… AM6, numerele funcțiilor bloc cu intrările
analogice sau ieșirile analogice AQ1 și AQ2.

26
Param A: Amplificarea; valorile între -10.00…+10.00
etrii B: Compensare (offset) zero; valorile între -
10.00…+10.00
On/Off: Prag setat/resetat; valorile între -20.00…+20.00
Δ: Valoare diferențială pentru calcularea pragului de
resetare; valorile între -20.00…+20.00
P: Numărul de zecimale: valori între 0, 1, 2, 3.
Ieșirea Q este setat și resetat când se atinge pragul declanșator.
Q

Descriere funcțională: Funcția achiziționează semnalul analogic al funcției de intrare Ax. Valoarea
actuală a parametrului Ax se obține prin multiplificarea acestuia cu parametrul de amplificare iar valoarea
parametrului B este adaugată produsului ((Ax * amplificare) + compensare = valoare actuală Ax). Ieșirea Q
este setată sau resetată în funcție de pragul setat și valoarea diferențială (Δ). Funcția calculează apoi
parametrul de prag de resetare: prag off = prag on + Δ, unde valoarea Δ poate fi pozitivă sau negativă.
Modalitate de calcul:
• Când valoarea diferenței este negativă iar dacă valoarea prestabilită activă (prag on) ≥ valoarea
prestabilită dezactivată (prag off) atunci:
Q = 1 dacă valoarea actuală a lui Ax > Prag On
Q = 0 dacă valoarea actuală a lui Ax ≤ Prag Off . A se vedea diagrama de timp A.
• Când valoarea diferenței este pozitivă iar dacă valoarea prestabilită activă < valoare prestabilită
dezactivată atunci Q = 1 dacă Prag On ≤ valoarea actuală a lui Ax < Prag Off. A se observa diagrama
de timp B.

5.3.18. Analog comparator (Comparator Analogic)


Descriere: Ieșirea este setată și resetată în funcție de diferența Ax-Ay și cele două praguri
declanșatoare.
Simbol Conex Descriere
LOGO! iuni

27
Intrarea Ax Semnalul analogic ce urmează a fi analizat se va aplica
și Ay intrării Ax. Se vor folosi intrările analogice AI1 … AI8,
indicatorii AM1… AM6, numerele funcțiilor bloc cu intrările
analogice sau ieșirile analogice AQ1 și AQ2.
Parametrii A: Amplificarea; valorile între -10.00…+10.00
B: Compensare (offset) zero; valorile între -
10.00…+10.00
On/Off: Prag setat/resetat; valorile între -20.00…+20.00
P: Numarul de zecimale: valori între 0, 1, 2, 3.
Ieșirea Q Q este setat și resetat în funcție de diferența dintre Ax-Ay.
Diagrama de timp:

Descriere funcțională: Funcția achizitioneaza semnalele analogice al funcțiilor de intrare Ax și Ay.


Parametrii Ax și Ay sunt fiecare multiplicați cu valoarea parametrului A, iar valoarea parametrului B este
adaugată produsului. Astfel, valoarea actuală a parametrului Ax = Ax* amplificare + compensare iar Ay =
Ay* amplificare + compensare. Funcția formează diferența Δ prin scăderea valorii actuale a parametrului Ay
din valoarea actuală a parametrului Ax (Ax-Ay). Ieșirea Q este resetată sau setată în funcție de diferența
valorilor actuale Ax-Ay precum și a pragului declanșator.
Modalitate de calcul:
• Dacă valoarea prestabilită activă (prag on) ≥ valoarea prestabilită dezactivată (prag off) atunci:
Q = 1 dacă (valoarea actuală a lui Ax - valoarea actuală a lui Ay) > Prag On
Q = 0 dacă (valoarea actuală a lui Ax - valoarea actuală a lui Ay) ≤ Prag Off
• Dacă valoarea prestabilită activă < valoare prestabilită dezactivată atunci Q = 1 dacă prag On ≤
valoarea actuală a lui Ax - valoarea actuală a lui Ay < Prag Off.

5.3.19. Analog watchdog


Descriere: Această funcție salvează variabilele de proces ale unei intrări analogice în memorie și
setează ieșirea atunci când valoarea acesteia depășește sau scade sub valoarea stocată plus un offset
configurabil.
Simbol Conexiuni Descriere
LOGO!
Intrarea En Un front crescător (tranziție din 0 în 1) aplicat intrării En

28
Intrarea Ax En reprezintă intrarea de monitorizare. LOGO! scanează
această intrare.
Parametrii Un front crescător aplicat intrării Ral (Reset all) resetează
orele ceasului și ieșirea, setand timpul de pornire MN pentru
durata de timp egală cu a parametrului MI.
• Ieșirea Q = 0.
• Măsurarea timpului de operare OT = 0.
• Timpul de pornire a intervalului de întretinere.
Ieșirea Q Ieșirea este activă atunci când parametrul MN = 0 și
dezactivată atunci când:
• “R+En” este activat și dacă R = 1 sau Ral = 1 sau En =
0;
• R sau Ral sunt activate.
Diagrama de timp:

Descriere funcțională: O tranziție din 0 în 1 a semnalului aplicat intrării En va salva valoarea


semnalului aplicat intrării Ax (valorile variabilelor de proces). Valorile analogice corespunzatoare intrărilor
Ax și Aen se vor multiplica cu valoarea amplitudinii A apoi, acestui produs i se va aduna offset-ul B. Astfel:
• valoarea actualizată Aen = Ax*A + B atunci când există o tranziție din 0 în 1 a semnalului aplicat
intrării En
• altfel, valoarea actualizată Ax = Ax*A + B
Ieșirea Q va fi activată atunci când En = 1 și dacă valoarea actualizată a intrării Ax este în afara
intervalului (Aen - Δ2; Aen - Δ1). Ieșirea este resetată atunci când valoarea actualizată a intrării Ax este
cuprinsă în întrevalul (Aen - Δ2; Aen - Δ1) sau când semnalul aplicat intrării En trece din 1 în 0.

5.3.20. Analog amplifier


Descriere: Această funcție amplifică valoarea unei intrări sau ieșiri analogice.
Simbol Conex Descriere
LOGO! iuni
Intrare Pe intrarea Ax se va amplifica semnalul analogic care se
a Ax dorește a fi amplificat.
Param A: Amplificarea; valorile între -10.00…+10.00
etrii B: Compensare (offset) zero; valorile între -
10.00…+10.00
P: Numărul de zecimale: valori între 0, 1, 2, 3.

29
Ieșirea Natura ieșirii funcției este analogica, iar ea poate fi
Q conectată doar la intrarea analogică a unei funcții, la un indicator
analogic sau un conector analogic (AQ1, AQ2).
Descriere funcțională: Funcția achizitioneaza valoarea semnalului analogic aplicat intrării Ax.
Valoarea actualizată a intrării se obține prin multiplicarea acesteia cu amplificarea A la care se adună offset-ul
B; valoarea astfel obținută va fi transmisă ieșirii AQ.

5.3.21. Latching relay


Descriere: Intrarea S activează ieșirea Q iar intrarea R o va reseta.
Simbol Conex Descriere
LOGO! iuni
Intrare Setează ieșirea Q.
aS
Intrare Ieșirea se resetează atunci când semnalul aplicat intrării R
aR este activat, R=1.
Ieșirea Q este activată cu ajutorul semnalului S și resetată cu
Q ajutorul semnalului R.
Diagrama de timp:

Descriere funcțională: Valoarea ieșirii depinde de statusul intrărilor R și S precum și de valoarea


anterioară a ieșirii. Următorul tabel va prezenta logica de calcul a stării ieșirii Q:
Sn Rn Q Comentariu
0 0 x Valoarea este reținută
0 1 0 Reset
1 0 1 Set
1 1 0 Reset (are prioritate în fața Set-ului)

5.3.22. Pulse relay


Descriere: Un impuls aplicat intrării va activa sau dezactiva ieșirea Q.
Simbol Conexiuni Descriere
LOGO!
Intrarea Trg Un semnal aplicat intrări Trg activează sau dezactivează
ieșirea Q.
Intrarea S Un semnal aplicat intrării S setează ieșirea.
Intrarea R Un semnal aplicat intrării R resetează ieșirea.
Ieșirea Q Q este activată atunci când este aplicat un semnal pe
intrarea Trg și va fi resetată la următorul semnal Trg dacă S și R
= 0.

30
Diagrama de timp:

Descriere funcțională: Starea ieșirii se modifică cu fiecare tranziție din 0 în 1 a semnalului aplicat
intrării Trg dacă semnalele aplicate intrărilor S și R sunt 0. Starea ieșirii nu se modifică dacă S sau R sunt 1.
Următorul tabel va prezenta logica de calcul a stării ieșirii Q:

6. Programarea LOGO!
Pentru a exemplifica maniera de programare a automatului programabil se va considera următoarea
problemă. Un consumator (bec) “E1” va fi aprins sau stins cu ajutorul contactelor “S1” sau “S2”. Rezistenta
de pull-up K1 va fi activă atunci când unul din cele două comutatoare va fi închis.
Diagramă de circuit:

Soluția LOGO!

31
Conectarea LOGO!

Modalitatea de programare:
A. Direct din automatul programabil
Panoul de comandă al PLC-ului.

Afișările LOGO! în modul run.

32
Reguli de programare:

33
Introducerea programului:

B. Din calculator atunci când LOGO! este conectat la această.


Modalitatea de conectare

34
Programul LOGO! Soft Comfort

Odată scris, programul, se va transfera în PLC urmând ca apoi automatul să fie trecut în run pentru
rularea programului efectuat. Transferul programului se realizeaza urmând pașii: Load: File → Open →
nume.log → OK

7. Aplicații
Sfaturi utile:
Următoarele exemple vor evidenția modul în care se efectuează atât aplicații simple (+, - , x , /) cât și
aplicații complexe folosind LOGO!. Prin urmare veți fi capabili să adaptați valori analogice în funcție de
necesitățile apărute și în același timp, de exemplu, să calculați suma valorilor a două unități de numărăre în
sens ascendent/descendent (up/down counters).
Aceste rezultate pot fi utilizate în alte părți ale aplicației create sau pot fi trimise către o unitate de
afișare de tipul EIB/KNX.
Incepând cu numărul de identificare hardware ... 0BA4 se poate folosi procesarea valorilor analogice.
Amplificări negative pentru valorile analogice (ex: amplificare -1,0) și funcția „Analog MUX” evidențiată aici
sunt disponibile începând cu versiunile ce au numărul de identificare hardware de forma : ...0BA5.
Condițiile de utilizare necorespunzătoare pot duce la defectarea unor dispozitive de control, având ca
rezultat, funcționarea necorespunzătoare a dispozitivelor controlate. Astfel de evenimente imprevizibile pot
cauza decesul și/sau rănirea gravă și/sau pagube materiale. Din aceste motive Sistemul Didactic LOGO!
dispune de o modalitate de oprire de urgență, electrică, independentă de soluția de automatizare.

7.1 Sistem de avertizare sonoră


Cerințe:
În cadrul unei școli, sistemul de avertizare sonoră este activat cu ajutorul LOGO!. Soneria trebuie să sune la
anumite momente, timp de 2 secunde (începerea orelor, pauze și sfârșitul orelor).
Soluție LOGO!:
Prin intermediul întrerupatorului de timp (time switch) integrat în LOGO!, sunt fixate momentele de timp
pentru începutul orelor, pauze respectiv sfârșitul orelor. Soneria trebuie să sune de Luni până Vineri la orele

35
8:00, 9:45, 10:00, 12:45, 13:30, și 16:30. Vineri însă orele se termină la ora 15:30. Cu jutorul unei întârzâieri
de tipul ON, se garantează faptul că soneria va suna doar timp de 2 secunde.
Componente utilizate: Avantaje și Facilități:
-­‐ LOGO! 12/24RC -­‐ Sunt necesare mai puține componente față de sistemele tradiționale;
-­‐ Sonerie Q1 -­‐ Sistemul de avertizare sonoră poate fi ușor îmbunătațit; de exemplu
oprirea soneriei în timpul vacanțelor.
Programul LOGO!

7.2 Sistem inteligent de control al pedalelor


Cerințe:
Un sistem de control al pedalelor poate fi folosit la un post de lucru pentru a selecta viteza unui motor sau
pentru a-l opri. Acest lucru poate fi realizat cu ajutorul LOGO!

Soluția LOGO! :
Sistemul de control al pedalelor are 2 contacte care sunt conectate la LOGO! dupa cum urmeaza: ”Pedală
apasată la jumătate” – conectată la I1 și „Pedală neapăsată” – conectată la I2. Pentru operațiuni curente, viteza
1 a motorului este suficientă și poate fi selectată acționând I1. Viteza 1 a motorului este controlată prin ieșirea
Q1, având un timp de așteptare de 2 secunde. Dacă este necesară o viteză mai mare, se poate utiliza viteza 2 a
motorului. Această poate fi activată apăsând în continuare I1 și este controlată prin Q2, având deasemenea o
întârzâiere de 2 secunde. Dacă I1 este apăsată din nou, viteza este redusă. Cu alte cuvinte, de fiecare dată când
I1 este apăsată, viteza obținută va fi viteza 1 ori viteza 2, în ambele cazuri, după un timp de 2 secunde. Un
indicator luminos conectat la Q3 se aprinde dacă motorul este angrenat în viteza mai mare. Pentru a opri
instalația, pedala trebuie să nu fie apăsată și astfel se activează I2, care oprește funcționarea.
Componente utilizate: Avantaje și Facilități:
-­‐ LOGO! 12/24RC -­‐ Timpii de întârzâiere pot fi ușor modificați;
-­‐ I1 ”Pedală semi-apsată” – schimbă viteza -­‐ Sunt necesare mai puține componente
motorului decât pentru sistemele convenționale;

36
-­‐ I2 ”Pedală neapăsată” – oprește instalația -­‐ Modificări sau îmbunătățiri pot fi făcute
-­‐ Q1 viteza 1 a motorlui fără a introduce alte elemente în sistem;
-­‐ Q2 viteza 2 a motorului
-­‐ Q3 indicator luminos pentru viteza a 2-a
motorului

Programul LOGO!

7.3 Control secvențial pentru un sistem de 4 Cazane


Cerințe:
LOGO! trebuie folosit pentru a se evita pornirea simultană a 4 cazane cu gaz. Controlul pornirii este asigurat
prin itermediul unui termostat principal.
Soluția LOGO!:
Fiecare cazan are doua trepte de putere. Fiecare treaptă este atribuită unei ieșiri (Q1 până la Q8). Termostatul
principal este conectat la intrarea I1. Termostatul este folosit pentru a seta temperatura la care fiecare cazan
trebuie pornit sau oprit. Dacă temperatura scade sub 700C, prima treaptă de putere a cazanului 1 (Q1) este
activată pentru încălzire, via I1. După 5 minute, treapta 2 (Q2) a primului cazan este activată . În cazul în care
temperatura dorită nu este atinsă, un alt cazan respectiv o altă treaptă de putere este activată pentru reîncălzire
la intervale de 5 minute. Când temperatura finală de 800C este atinsă, cazanele sunt oprite succesiv. Începând
cu treptele 1 și 2 ale primului cazan, apoi după 5 minute cazanul 2 etc. Atunci când temperatura scade iar,
cazanele sunt repornite începând cu Q1.
Componente utilizate: Avantaje și Facilități:
- LOGO! 12/24RC -­‐ Intervalele pot fi ajustate ținând cont de performanțe și
- I1 Termostat principal modul de funcționare;
- Q1 Treapta 1 de putere, cazan 1 -­‐ Instalațiile existente deja, pot fi ușor modifcate sau
- Q2 Treapta 2 de putere, cazan 1 adaptate;

37
- Q3 Treapta 1 de putere, cazan 2 -­‐ Sunt necesare mai puține componente decât în cazul
- Q4 Treapta 2 de putere, cazan 2 soluțiilor anterioare.
- Q5 Treapta 1 de putere, cazan 3
- Q6 Treapta 2 de putere, cazan 3
- Q7 Treapta 1 de putere, cazan 4
- Q8 Treapta 2 de putere, cazan 4

Programul LOGO!

7.4 Iluminatul într-o sală de sport


Cerințe:
Iluminatul în sala de sport și în vestiarele unei școli poate fi controlat cu ajutorul LOGO!. Având în vedere
faptul că sala de sport este închiriată diverselor cluburi sportive în timpul serii, LOGO! a fost programat să
întrerupă iluminatul la o anumită oră, astfel încât cluburile să nu poată utiliza sala mai mult decât este permis.
Cu ajutorul unui întrerupător principal, iluminatul poate fi întrerupt sau pornit în mod independent.
Soluția LOGO!:
Iluminatul în sala de sport (conectat la ieșirile Q1 și Q2) poate fi pornit sau oprit cu ajutorul butonului I1.
Iluminatul în vestiare poate fi oprit sau pornit cu ajutorul butonului I2. Iluminatul este întrerupt seara cu
ajutorul temporizatorului integrat. La 9:45 seara, o sirenă sună timp de 5 secunde pentru a anunța trecerea

38
timpului. În acest moment este timp suficient pentru a părasi sala și a întrerupe iluminatul. La ora 10, primul
grup de iluminat(Q1) este deconectat, iar la 10:15 al doilea grup de iluminat(Q2) este deconectat. Iluminatul
din vestiare este întreurpt la ora 10:25. După acest moment nu mai este posibilă repornirea. Cu ajutorul
întrerupătorului central, iluminatul poate fi pornit sau oprit independent (de exemplu de către responsabilul de
sală). Perioada vacanțelor poate fi exclusă manual, folosind contactul de la I4. Sunt necesare mult mai puține
componente decât în cazul unei soluții convenționale.
Componente utilizate: Avantaje și Facilități:
-­‐ LOGO! 12/24 RC -­‐ Sistemul poate fi ușor adaptat și pentru alte
-­‐ I1 buton iluminat sala de sport (contact perioade când sala este utilizată;
NO) -­‐ Sunt necesare mai puține componente
-­‐ I2 buton iluminat vestiare (contact NO) decât în cazul altor sisteme;
-­‐ I3 întrerupator principal (contact NO)
-­‐ I4 întreurpător pentru vacanțe (contact NO)
-­‐ Q1 grup 1 iluminat sala de sport
-­‐ Q2 grup 2 iluminat sala de sport
-­‐ Q3 iluminat vestiare
-­‐ Q4 șirenă
Programul LOGO!

39
7.5 Dispozitiv de tăiere

Cerințe:
Folosiți LOGO! pentru a implementa un dispozitiv de tăiere a fitilelor de siguranță ale artificiilor. Acestea
trebuie tăiate cât mai rapid, în bucăți scurte dintr-un fitil de siguranță ce are 5 metri. În acest scop, fitilul
trebuie transportat o anumită distanță până în poziția de tăiere. În momentul în care cantitatea prescrisă a fost
tăiată, procedura de tăiere este oprită automat.

Soluția LOGO!:
Cu ajutorul a 2 cilindri, fitilul este transportat și respectiv tăiat, calătorind pe suprafața exterioară a acestora. O
valvă cu solenoid este conectată la Q2 pentru a garanta revenirea cilindrilor în poziția inițială. Echipamentul
este pornit prin apăsarea unui buton conectat la I1. Această activează bobina conectată la Q2 și cilindrii se
așează în poziția inițială. Semnalul de verificare ce anunță că cilindrul transportor este în poziție inițială este
interfațat de un contact inductiv conectat la I3. Atunci când acest contact este închis, cilindrul transportor este
pornit prin intermediul Q3. Cilindrul se mișcă spre exterior și începe să transporte fitilul. Lungimea este
calculată ținând cont de distanța de extindere a cilindrului. Când poziția finală este atinsă, contactul inductiv
„Cilindru transportor extins” de la I4 se activează. În acest moment cilindrul pentru tăiere este activat prin Q4.
Această se mișcă spre exterior și taie fitilul. Atunci când ajunge în poziția finală, un semnal de validare este
trimis de contactul inductiv „Cilindru tăiere extins”, conectat la I5. În această situație Q3 și Q4 sunt resetate și
procedura începe din nou. Contorul integrat în LOGO! poate fi folosit pentru a număra secvențele individuale
de tăiere. La fiecare tăiere, contorul este incrementat. La atingerea cantității de 80 de bucăți, ciclul nu este
repornit. Acest lucru este indicat cu ajutorul led-ului conectat la Q1. Pentru a reporni ciclul de tăiere și a reseta
valoarea contorului, butonul OFF, conectat la I2, trebuie apăsat pentru mai mult de 2,5 secunde. Dacă butunul
OFF sau butonul de Oprire de Urgență, conectat la I6, este apăsat, procedura este întreruptă și cilindrii sunt
opriți în poziția inițială. Valoarea contorului este păstrată și valva cu solenoid conectată la Q2 este oprită.

Componente utilizate: Avantaje și Facilități :


-­‐ LOGO! 12/24 RC -­‐ Cantitatea prescrisă poate fi afișată și
-­‐ I1 Buton START (NO) modificată ușor;
-­‐ I2 Buton Oprire (NO) -­‐ Două funcționalități pot fi asociate
-­‐ I3 contact inductiv „Cilindru transportor în butonului STOP (întrerupere ciclu și
poziție inițială” (NO) resetare contor);
-­‐ I4 contact inductiv „Cilindru transportor -­‐ Sunt necesare mai puține componente decât
extins” (NO) în cazul unei soluții convenționale.
-­‐ I5 contact inductiv „Cilindru tăiere extins”
(NO)
-­‐ I6 buton Oprire de Urgență (NC)
-­‐ Q1 LED „Cantitate prescrisă atinsă”
-­‐ Q2 valvă cu solenoid (pentru poziția
inițială)
-­‐ Q3 cilindru transportor
-­‐ Q4 cilindru tăiere

Programul LOGO!

40
7.6 Iluminatul interior și exterior al unei case
Cerințe:
Controlul sistemului de iluminat exterior și interior al unei case. În absența locatarilor și atunci când este
întuneric, persoanele care se apropie trebuie detectate, iar iluminatul exterior și interior activat prin intermediul
senzorilor de mișcare, respectiv contactului de armare al unui sistem de alarmă.
Soluția LOGO!:

41
Iluminatul exterior este împărțit în 3 zone (conectate la Q1, Q2, Q3). Fiecare zonă este prevăzută cu un senzor
de mișcare (conectat la I2, I3, I4). La activarea unuia din senzori, într-o anumită perioadă a zilei, iluminatul
exterior este activat în zona corespunzătoare, timp de 90 de secunde. Perioada este setată prin intermediul unui
întrerupător de timp (time switch) integrat în LOGO! (5:00 seara până la 7:00 dimineața). Contactul
fotosensibil de la I1 asigură pornirea iluminatului doar atunci când este întuneric. Un al patrulea senzor de
mișcare este conectat la I5, prin intermediul căruia se activează iluminatul exterior, timp de 90 de secunde,
indiferent de oră sau grad de luminozitate. Iluminatul exterior este deasemenea pornit prin contactul de armare
al sistemului de alarmă, conectat la I6, tot timp de 90 de secunde. În plus, după oprirea iluminatului exterior,
iluminatul interior este pornit timp de 90 de secunde. Prin intermediul senzorului de mișcare I5 și a contactului
de armare, iluminatul interior este activat imediat, timp de 90 de secunde.
Componente utilizate: Avantaje și Facilități :
-­‐ LOGO! 12/24RC -­‐ Economișirea energie, datorită foloșirii
-­‐ I1 contact fotosenșibil (contact NO) unui întrerupător de timp, a unui contact
-­‐ I2 detector mișcare 1 (contact NO) fotosenșibil și a senzorilor de mișcare;
-­‐ I3 detector mișcare 2 (contact NO) -­‐ Timpul de pornire poate fi modificat ușor;
-­‐ I4 detector mișcare 3 (contact NO) de exemplu un alt interval pentru
-­‐ I5 detector mișcare 4 (contact NO) întrerupătorul de timp sau alte perioade
-­‐ I6 contact de armare al sistemului de pentru iluminat;
alarmă (contact NO) -­‐ Un număr redus de componente față de
-­‐ Q1 iluminat exterior 1 soluțiile convenționale.
-­‐ Q2 iluminat exterior 2
-­‐ Q3 iluminat exterior 3
-­‐ Q4 iluminat interior
Programul LOGO!

42
7.7 Iluminatul exterior
Cerințe:
Iluminatul exterior al unei clădiri poate fi controlat folosind LOGO!. Există două tipuri de iluminat: principal
și secundar, ambele putând fi operate în mod manual sau automat. Iluminatul principal este pornit pe toată
perioada intervalului prevăzut, iluminatul secundar este activat doar atunci când un senzor de mișcare este
activat. Iluminatul este pornit în general doar când este întuneric.
Soluția LOGO!:
Iluminatul principal (conectat la Q1) este pornit automat în intervalul 6:00 dimineața până la 12:00 noaptea
doar dacă contactul fotosensibil de la I1 este activat. Iluminatul secundar (conectat la Q2) este pornit timp de
90 de secunde, la activarea senzorului de mișcare conectat la I2 (numai în perioada 6:00 – 8:00 dimineața și
5:00 – 12:00 seara). Cu ajutorul întrerupătorului de la I4 (acționare manuală), întreg iluminatul este pornit în
mod independent, fară a ține cont de timp sau de contactul fotosensibil, de exemplu pentru verificări periodice.
Componente utilizate: Avantaje și Facilități:
-­‐ LOGO! 12/24 RC -­‐ Economisire de energie, datorită activării
-­‐ I1 contact fotosensibil (contact NO) în anumite intervale de timp și a
-­‐ I2 detector de mișcare (contact NO) contactului fotosensibil;
-­‐ I3 mod de funcționare ”automat”(contact -­‐ Intervalul de timp poate fi setat individual
NO) (timpi diferți în cursul săptămânii față de
-­‐ I4 mod de funcționare”manual”(contact sfârșitul acesteia);
NO) -­‐ Sistemul de iluminare poate fi ușor extins
-­‐ Q1 Iluminat principal (de exemplu adăugarea unor noi grupuri de
-­‐ Q2 Iluminat secundar iluminat, a unor senzori de mișcare pentru
a diferenția mai bine zone).
Programul LOGO!

43
7.8 Iluminatul vitrinei unui magazin
Cerințe:
O vitrină trebuie luminată automat folosind LOGO!. Există 4 grupuri diferite de lumini. Unul pentru
iluminatul în timpul zilei, unul pentru iluminare suplimentară seara, unul pentru iluminat minimal în timpul
nopții și unul pentru spot-urile luminoase, folosite pentru iluminarea diferitelor articole din vitrină.
Soluția LOGO!:
Vitrina trebuie luminată de Luni până Vineri de la 8:00 până la 22:00, Sâmbăta de la 8:00 până la 00:00 și
Duminca de la 12:00 până la 20:00. În această perioadă grupul 1 conectat la Q1 este pornit, printr-un contact
temporizat. Seara este aprins în plus și grupul 2 atunci când contactul fotosensibil de la I1 este activ. În afara
acestor intervale de timp, grupul 3 conectat la Q3 este activ, doar dacă primește semnalul corespunzător de la
contactul fotosensibil. Atunci când senzorul de mișcare conectat la I3 este activat, grupul 4 este aprins
indiferent de momentul de timp (grupul 4 este conectat la Q4). Prin intermediul întrerupătorului de test,
conectat la I3, toate cele 4 grupuri de iluminat sunt aprinse timp de 1 minut, de exemplu pentru a verifica buna
lor funcționare.
Componente utilizate: Avantaje și Facilități:
-­‐ LOGO! 12/24 RC -­‐ Timpii de funcționare pot fi ușor
-­‐ I1 contact fotosensibil (contact NO) modificați;
-­‐ I2 buton START (contact NO) -­‐ Poate fi aleasă orice combinație de
-­‐ I3 buton TEST (contact NO) aprindere a celor 4 grupuri;
-­‐ I4 senzor mișcare (contact NO) -­‐ Sunt necesare mai puține componente
-­‐ Q1 grup 1 decât în cazul soluțiilor convenționale.
-­‐ Q2 grup 2
-­‐ Q3 grup 3 (iluminat minim)
-­‐ Q4 grup 4 (spot-uri luminoase)
Programul LOGO!

44
7.9 Sistem de irigatie pentru o sera
Cerințe:
LOGO! trebuie folosit pentru a controla irigarea plantelor dintr-o seră. Exsită 3 tipuri de plante. Tipul 1 sunt
plante acvatice, ce trăiesc într-un bazin al cărui nivel trebuie menținut între anumite limite. Tipul 2 trebuie udat
în fiecare dimineață și seară timp de 3 minute. Tipul 3 trebuie udat odată la 2 seri timp de 2 minute. Sistemul
automat poate fi deasemenea oprit.

Soluția LOGO!:
Irigare tip 1:
Nivelul apei din bazin este menținut în permanență între anumite limite, prin intermediul unor senzori de nivel
pentru valoarea maximă și minimă admisă (conectați la I1 și I2).
Irigare tip 2:
Prin intermediul unui contact temporizat, irigarea este pornită timp de 3 minute (zilnic) de la 6:00 până la 6:03
și de la 20:00 până la 20:03.
Irigare de tip 3:
Folosind funcția de impulsuri de curent, plantele sunt udate din două în două zile, mereu seara timp de 2
minute, atunci când contactul fotosensibil de la I3 este activ.
Componente utilizate: Avantaje și Facilități:
-­‐ LOGO! 12/24 RC -­‐ Perioda de irigare dimineața și seara poate
-­‐ I1 senzor nivel maxim (contact NC) fi modificată ușor
-­‐ I2 senzor nivel minim (contact NO) -­‐ Pe lângă irigare, iluminatul și ventilația din
-­‐ I3 senzor fotosenșibil (contact NO) seră pot fi controlate folosind LOGO!
-­‐ I4 contact pentru irigat automat (contact
NO)
-­‐ Q1 valvă pentru irigare plante tip1
-­‐ Q2 valvă pentru irigare plante tip2
-­‐ Q3 valvă pentru irigare plante tip3

Programul LOGO!

45
8. Bibliografie

[1] Logo – User Manual A5E01248535-01, Siemens, 07/2008

[2] Logo – Applications Manual, Siemens, 2000

[4] Siemens Software LOGO! Soft-Comfort V6.1

[3] Transparencies and Trainer Section, Elabo Trainings Systeme, Version 4.1 – Order No. E40 801

46