Sunteți pe pagina 1din 1

14.4.

Analiza ratelor de rotație a activelor


Ratele de gestiune furnizează informații dinamice și evidențiaza ritmul de modificare și
reînoire a unor posturi din bilanț. Acestea sunt utilizate pentru a aprecia nivelul de utilizare a
resurselor întreprinderii, viteza cu care acestea parcurg circuitul economic si se transformă în
lichidități ori viteaza de reînoire, în cazul pasivelor.

Numărul de rotații al unui post bilanțier evidentiază intensitatea cu care este valorificat
patrimoniul întreprinderii.

Durata în zile/luni/ani a unei rotații evidențiază rapiditatea unei încasări, plăți.

Ratele de gestiune utilizate în practica economica sunt:

Ca durată a unei rotații:

active totale
 Durata unei rotații a activelor totale = * 365
cifra de afaceri
stocuri medii
 Durata unei rotații a stocurilor = * 365
cifra de afaceri
Sold mediu creanțe clienți
 Durata unei rotații a creanțelor clienți = * 365
cifra de afaceri
Sold mediu datorii furnizori
 Durata unei rotații a datoriilor furnizorilor = * 365
cifra de afaceri
Ca număr de rotații:
Cifra de afaceri
Număr de rotații ale activelor totale =
Active totale
Cifra de afaceri
Număr de rorații ale stocurilor =
Stocuri medii
Cifra de afaceri
Număr de rotații a creanțelor clienți =
Sold meidu creanțe clienți
Cifra de afaceri
Număr de rotații a datoriilor furnizorilor =
Sold meidu datorii furnizori