Sunteți pe pagina 1din 4

ELEV :

Nr. Clasa I Clasa a Il-a Clasa a Ill-a Ev Clasa alV-a


Probe de evaluare din Sistemul Ev I An şc. 2018-2019 Ev I Ev I An şc. 2020-2021 iniţial An şc. 2021-2022
crt. Naţional An şc. 2019-2020
ă
Perf. Calificativ Perf. Calificativ Perf. Calificativ Perf. Calificativ

1 Alergare de viteză 25 m
2 Naveta 5x5 m
3 Întreceri pe 25 m
4 Alergare de durată
5 Extensii ale tr. din culcat facial
6 Extensii ale tr. din poz. aşezat
7 Ridi de tr. din culcat dorsal
8 Ridi ale P din culcat dorsal
9 Tracţiuni pe banca de gim.
10 Săritura în lungime de pe loc
11 Structura complexă de forţă
12 Complex cu exerciţii libere
13 Complex cu obiecte portative
14 Complex pe fond muzical
15 Sări. la coardă de pe 2 P,pe loc
16 Sări la coardă altern., pe loc
17 Sări. la coardă altern, cu dep.
18 Sări la coardă suc, cu dep.
19 Ar. la ţintă oriz. cu 2 M de jos
20 Aruncare la ţintă verticală
21 Elem de gim acrobatică izolate
22 Legări de elemente acrobatice
23 Elem tehn izolate din minijocul sp.
24 Structuri simple de joc
25 Probe de evaluare curentă
26
27

Date semnificative care pot influenţa notarea:


1 Starea de sănătate
Atitudinea faţă de procesul de
2
învăţământ

3 Aptitudini native

Alte observaţii:
ELEV :

a Il-a
a Il-a

alV-a
alV-a

a Ill-a
a Ill-a

Clasa
Clasa
Clasa
Clasa
Clasa
Clasa

obs

Ev I
Ev I
Ev I
Ev I
Ev I
Ev I
Nr. crt.

2021-
2020-
2019-
Clasa I 2018-
2021-
2020-
2019-
Clasa I 2018-

Ev iniţială
Ev iniţială
Naţional
Sistemul
Probe de
evaluare din

Stare de sănătate /

An şc. Perf.
An şc. Perf.
An şc. Perf.
An şc. Perf.
An şc. Perf.
An şc. Perf.
An şc. Perf.
An şc. Perf.

2022 Calif.
2021 Calif.
2020 Calif.
2019 Calif.
2022 Calif.
2021 Calif.
2020 Calif.
2019 Calif.
Alergare de viteză
1

25 m
Naveta 5x5 m
2

Întreceri pe 25 m
3
4

Alergare de durată
Extensii ale tr. din
5

culcat facial
Extensii ale tr. din
6

poz. aşezat
Ridi de tr. din
7

culcat dorsal
Ridi ale P din
8

culcat dorsal
Tracţiuni pe banca
9

de gim.
Săritura în lungime
10

de pe loc
Structura complexă
11

de forţă
Complex cu
12

exerciţii libere
Complex cu
13

obiecte portative
Complex pe fond
14

muzical
Sări. la coardă de
15

pe 2 P,pe loc
Sări la coardă
16

altern., pe loc
Sări. la coardă
17

altern, cu dep.
Sări la coardă suc,
18

cu dep.
Ar. la ţintă oriz. cu
19

2 M de jos
Aruncare la ţintă
20

verticală
Elem de gim
21

acrobatică izolate
Legări de elemente
22

acrobatice
Elem tehn izolate din
23

minijocul sp.
Structuri simple de
24

joc
Probe de evaluare
25

curentă
Sem I

Sem II
Absențe
ELEV :

a Il-a
a Il-a

alV-a
alV-a

a Ill-a
a Ill-a

Clasa
Clasa
Clasa
Clasa
Clasa
Clasa

obs
obs

Ev I
Ev I
Ev I
Ev I
Ev I
Ev I

2022
Nr. crt.

2021-
2020-
2019-
Clasa I 2018-
2021-
2020-
2019-
Clasa I 2018-

Ev iniţială
Ev iniţială
Naţional
Sistemul
Probe de
evaluare din

Stare de sănătate /
Stare de sănătate /

An şc. Perf.
An şc. Perf.
An şc. Perf.
An şc. Perf.
An şc. Perf.
An şc. Perf.
An şc. Perf.
An şc. Perf.

2021 Calif.
2020 Calif.
2019 Calif.
2022 Calif.
2021 Calif.
2020 Calif.
2019 Calif.
Alergare de viteză
1

25 m
Naveta 5x5 m
2

Întreceri pe 25 m
3
4

Alergare de durată
Extensii ale tr. din
5

culcat facial
Extensii ale tr. din
6

poz. aşezat
Ridi de tr. din
7

culcat dorsal
Ridi ale P din
8

culcat dorsal
Tracţiuni pe banca
9

de gim.
Săritura în lungime
10

de pe loc
Structura complexă
11

de forţă
Complex cu
12

exerciţii libere
Complex cu
13

obiecte portative
Complex pe fond
14

muzical
Sări. la coardă de
15

pe 2 P,pe loc
Sări la coardă
16

altern., pe loc
Sări. la coardă
17

altern, cu dep.
Sări la coardă suc,
18

cu dep.
Ar. la ţintă oriz. cu
19

2 M de jos
Aruncare la ţintă
20

verticală
Elem de gim
21

acrobatică izolate
Legări de elemente
22

acrobatice
Elem tehn izolate din
23

minijocul sp.
Structuri simple de
24

joc
Probe de evaluare
25

curentă
Sem I

Sem II
Absențe
An şc.
Clasa
2021-
alV-a
2022 Calif.

Stare de sănătate /
obs