Sunteți pe pagina 1din 3

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII DE MAŞINI ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL

PROGRAMAREA COLOCVIILOR ŞI VERIFICĂRILOR PE PARCURS

Anul I

Grupa Infografică și GDDT2 Educaţie Matematici elementare 2


informatică aplicată fizică 2
4101 30.05.2019 20.05.2019 24.05.2019 21.05.2019
4102 31.05.2019 20.05.2019 30.05.2019 28.05.2019
4103 27.05.2019 23.05.2019 30.05.2019 21.05.2019
4104 29.05.2019 23.05.2019 20.05.2019 21.05.2019
4105 24.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 28.05.2019
4106 24.05.2019 22.05.2019 28.05.2019 21.05.2019
4107 20.05.2019 24.05.2019 21.05.2019 28.05.2019
4108 20.05.2019 24.05.2019 21.05.2019 28.05.2019

Anul II

Grupa Vibraţii Termodina Educaţie Limba Limba


mecanice/Cercetări mica fizică 4 engleză 2 germană 2
operaționale
4201 22.05.2019 24.05.2019 23.05.2019 31.05.2019 31.05.2019

4202 29.05.2019 24.05.2019 23.05.2019 31.05.219,ora 18 31.05.219,ora 16

4203 22.05.2019 24.05.2019 20.05.2019 27.05.2019 23.05.2019


4204 23.05.2019 31.05.2019 29.05.2019 24.05.2019,ora 18 24.05.2019,ora 16
4205 30.05.2019 31.05.2019 29.05.2019 24.05.2019,ora 18 24.05.2019,ora 16
4206 21.05.2019, ora 31.05.2019 27.05.2019 24.05.2019 24.05.2019
8,TCM6
4207 21.05.2019, ora 31.05.2019 25.05.2019 24.05.2019 17.05.2019
8,TCM6

Anul III

Grupa P.S.A. Manag.prod. Tratamente Limba germană Limba engleză


mecanice termice
4301- 1.06.2019 23.05.2019 28.05.2019 29.05.2019 29.05.2019
TCM ora 14, TCM6
4302 31.05.2019 23.05.2019 28.05.2019,ora 30.05.2019 29.05.2019
TCM 12

Grupa Dispozitive Manag.prod. Limba Limba engleză


specializate mecanice germană
4303- 20.05.2019 23.05.2019 28.05.2019 29.05.2019
MUSP

Grupa Tehn.reparării şi Teoria Manag.prod. Limba Limba engleză


asamblării proceselor de mecanice germană
maşinilor sudare 1
4304 22.05.2019,ora 20.05.2019, 23.05.2019 28.05.2019 29.05.2019
IS 16,00 ora 14
Grupa Automatizarea Manag.prod. Cam în Limba Limba engleză
sistemelor de mecanice mecanica germană
mecanică fină fina
4305 20.05.2019 23.05.2019 29.05.2019 28.05.2019 -
MFN

Grupa Turbine Manag.prod. Maşini Limba Limba engleză


eoliene mecanice hidraulice germană
volumice
4306 29.05.2019 23.05.2019 21.05.2019 30.05.2019
MSHP

Grupa Manag. Marketing Manag. întrep. Limba Limba engleză


prod. simulate germană
mecanice
4307 23.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 30.05.2019 29.05.2019
IEDM

Anul IV

Grupa Asigurarea calit.în Elaborarea Practica pentru elaborarea proiectului


sist.de fabr. proiectului dipl. de diplomă
4401 - TCM 22.05.2019 30.05.2019 2.07.2019
4402- TCM 22.05.2019 30.05.2019 2.07.2019
4403-TCM 22.05.2019 30.05.2019 2.07.2019

Grupa Fiabilitate şi Tehnologii de Elaborarea Practica pentru


mentenabilitate fabric.pe maşini cu proiectului dipl. elaborarea
comandă numerică proiectului de
diplomă
4404- MUSP 24.05.2019,ora 8,6S7 21.05.2019,ora 10, 22.05.2019,ora 8, 4.07.2019, ora 8,
TCM 4 4S3 sala 4S3

Grupa Asigurarea calit.în Elaborarea Practica pentru elaborarea


sist.de fabr. proiectului dipl. proiectului de diplomă
4405 - IS 22.05.2019 30.05.2019 04.07.2019

Grupa T.M.F şi Modelare şi Elaborarea Practica pentru elaborarea


nanotehnologii simularea proiectului dipl. proiectului de diplomă
sist.mec
4406 - MFN 28.05.2019 27.05.2019 29.05.2019 04.07.2019

Grupa Centrale Elaborarea proiectului Practica pentru elaborarea proiectului de


hidroelectrice dipl. diplomă
4407 – MSHP 30.05.2019 27.05.2019 4.07.2019

Grupa Modelare şi Managementul Elaborarea Practica pentru


simularea performanţei proiectului dipl. elaborarea proiectului
sist.mec de diplomă
4408 – IEDM 29.05.2019 ora 10 30.05.2019,ora 16 31.05.2019 5.07.2019
4409- IEDM 29.05.2019 ora 10 31.05.2019,ora 12 30.05.2019 5.07.2019
MASTER

Anul I

Grupa Laborator proiectare cercetare 1 Etică și integritate Bazele


cercetării
științifice
4501(TAF) 28.05.2019, ora 15,Depart.TCM 27.05.2019, Depart. MUS -
4502(MTP) 28.05.2019, ora 16,Depart.TCM 27.05.2019, Depart. MUS -
4503(CFAC) 23.05.2019, ora 18, 4-S4 30.05.2019,ora 18, Depart. MUS -
4504(SMM) 23.05.2019, ora 18,Depart.MUS 29.05.2019, ora 18, Depart. MUS -
4505(MFA) 25.05.2019, ora9, Depart. MF 29.05.2019, ora 18,Depart. MUS -
4506 (AI) 29.05.2019, ora16, Depart. TCM 20.05.2019, Depart. MUS 27.05.,ora
18,Depart

Anul II

Grupa Laborator proiectare cercetare 3 Laborator proiectare cercetare 4


4601(TAF) 28.05.2019,ora 17, Depart. TCM -
4602(MTP) 28.05.2019, ORA 16,00, Depart. TCM -
4603(CFAC) 23.05.2019, ora 18, Depart. MUS -
4604(SMM) 23.05.2019,ora 18, Depart. MUS -
4605(MFA) 01.06.2019, ora 9,00, Depart. MF -
4606(AI) 28.05.2019, ora 14, Depart. TCM 29.05.2019, ora 14, Depart.TCM

D E C A N, Secretar şef,
Prof.univ.dr.ing.Cătălin Gabriel Dumitraş ing. Nela Franc