Sunteți pe pagina 1din 20

Colegiul Tehnic ION MINCU TG-JIU

DOMENIUL / CALIFICAREA PROFESIONALA


SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ PEDAGOGICĂ
ASISTENT MEDICAL GENERALIST
FORMA DE INVATAMANT ZI

PROIECT
ÎNGRIJIREA PACIENTULUI CU MIXEDEM

COORDONATOR
BÎCOI RODICA

ABSOLVENT
COCOLEA ANA-MARIA IONELA

Tg Jiu
2019

1
CUPRINS
Pag.
ARGUMENT……………………………………………………………………………………......……..3
CAPITOLUL I. DATE GENERALE DESPRE BOALĂ.........................................................4
1.1. Prezentarea bolii....................................................................................................................4
1.2 Forme clinice..........................................................................................................................4
1.3. Etiologie................................................................................................................................7
1.4 Simptomatologie....................................................................................................................8
1.5 Diagnosticul în mixedem......................................................................................................10
1.6 Complicațiile și tratamentul................................................................................................10
CAPITOLUL II. ÎNGRIJIRI GENERALE. Supravegherea bolnavului cu rahitism din
momentul internării, până la externare și efectuarea tehnicilor impuse...............................21
2.1 Internarea pacientului în spital...........................................................................................21
2.2 Asigurarea condiţiilor igienice şi de securitate pacientului internat..................................22
2.3 Supravegherea funcţiilor vitale şi vegetative.......................................................................23
2.4 Alimentaţia bolnavului.........................................................................................................23
2.5 Administrarea medicamentelor............................................................................................23
2.6 Recoltarea de produse biologice şi patologice....................................................................25
2.7 Educaţia pentru sănătate. Profilaxia...................................................................................28
2.8 Externarea pacientului.........................................................................................................28
CAPITOLUL III. PREZENTAREA STUDIILOR DE CAZ..................................................29
Cazul clinic nr. 1........................................................................................................................29
Cazul clinic nr. 2........................................................................................................................34
Cazul clinic nr. 3........................................................................................................................39
CONCLUZII……………………………………………………………………………….….45
ANEXE………………………………………………………………………………………..46
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………......49

2
ARGUMENT
Am ales această temă „Nursingul în Mixedem”, întrucât locuiesc într-o zonă endemică, cu
multe afecțiuni ale glandei tiroidei, atât hipotiroidei și mixedem, cât și hipertiroidei.
Mixedemul adultului apare la indivizii de ambele sexe, iar boala se instalează lent, în decurs de
ani, astfel încât afecțiunea este sesizată târziu.
Această temă îmi dă posibilitatea să îmi dezvolt cunoștințele teoretice si practice, acumulate
de-a lungul celor 3 ani de școală.
Asistentei medicale îi revine rolul important în păstrarea sau restabilirea independenței
pacientului pentru satisfacerea nevoilor proprii. Astfel pot contribui la suplinirea dependenței
pacientului, adică ce nu poate face el datorită bolii, astfel încât să își poată satisface cerințele mai
ușor și fără handicap.

3
CAPITOLUL I

DATE GENERALE DESPRE BOALĂ

1.1 Prezentarea bolii


Hipotiroidismul şi mixedemul sunt sindroame clinice determinate de producţia insuficientă
sau de absenţa hormonilor tiroidieni. Cele două entităţi clinice diferă între ele doar ca intensitate,
mixedemul reprezentând forma cea mai severă de insuficienţă tiroidiană.
Deficitul de hormoni tiroidieni poartă numele de hipotiroidie sau în cazuri severe mixedem.
Poate apare după leziuni ale tiroidei (excludere chirurgicală; tratamen cu radioiod sau
autoimunitate tiroidiană) în zonele cu deficit de iod sau după tratamentul cu anume medicamente
(amiodarona; interferon; lithiu). Mixedemul adultului apare la indivizi de ambele sexe, între 40 şi
60 de ani.
Hipotiroidismul este o boală des întâlnită la noi în ţară, aproximativ 10% din femeile cu
vârsta peste 65 de ani prezentând simptomele acestei afecţiuni. Mai rar apare şi la persoanele
tinere. La copii această afecţiune se caracterizează printr-un retard de creştere şi prin tulburări ale
dezvoltării psihologice. Tiroida este o glandă cu secreţie endocrină situată în partea anterioară a
gâtului, imediat sub „mărul lui Adam” cum este supranumit laringele. Glanda tiroidă secretă
hormoni (T3 şi T4) folosind ca „materie primă” iodul din alimentaţie.
Aceşti hormoni tiroidieni (triiodotiroxina şi tiroxina) intervin atât în dezvoltarea sistemului
nervos în copilărie cât şi echilibrul metabolismelor organismului: glucidic, lipidic şi proteic.
Afectarea tiroidei va duce la manifestări multiple, la afectarea intelectului în grade diferite
în funcţie de momentul apariţiei precum şi la diverse alterări metabolice.
1.2 FORME CLINICE
Formele clinice ale insuficienţei tiroidiene sunt reprezentate ca un fenomen gradual pornind
de la stadiile foarte uşoare în care anomaliile clinice sunt abia sesizabile, semnele deficitului
hormonal tiroidian sunt greu descifrabile, se confundă cu starea eutiroidiană în timp îndelungat.
În dezvoltarea hipotiroidismului primar, prima tranziţie de la starea eutiroidiană la starea
hipotiroidiană este detectată prima oară de un TSH seric uşor crescut, cauzat de scăderea
secreţiei tiroidiene de T4.

4
Boala cardiovasculară şi complicaţiile sale asociate sunt cele mai importante efecte
patologice ale insuficienţei tiroidiene. Sistemul cardiovascular este unul din ţintele majore ale
acţiunii hormonilor tiroidieni şi este un indicator însemnat al deficienţei hormonale tiroidiene,
suficient de sensibil ca săi detecteze efectele hipotiroidismului până la nivelul ţesuturilor.
Hipotiroidismul este caracterizat de un spectru larg al manifestării sale clinice de la
hipotiroidismul subclinic, cel clinic până la mixedem. Modelul manifestărilor cardiovascular este
similar la hipotiroidismul subclinic şi cel clinic, ceea ce sugerează că şi un grad mai mic al
deficienţei hormonale tiroidiene ar putea afecta de asemenea sistemul cardiovascular.
Mixedemul infantil
Mixedemul infantil: la copii, mixedemul îmbracă forme diferite de ale adultului, fapt
pentru care merită o descriere separată. Evoluţia şi manifestările bolii sunt mai severe. Există
două forme clinice distincte, după momentul instalării hipotiroidismului: mixedemul infantil şi
mixedemul juvenil.
Mixedemul infantil este una dintre cele mai frecvente boli endocrine ale copilăriei. În
forma cea mai severă, cu absenţa congenitală a tiroidei (mixedem congenital), debutul se
situează în viaţa intrauterină. Simptomele apar în primele luni de viaţă. Tulburările sunt grave,
afectând atât creşterea, cât şi dezvoltarea somatică şi îndeosebi dezvoltarea sistemului nervos.
Capul este mare, faţa inexpresivă, cu aspect de imbecilitate. Pielea este îngroşată, palidă,
abdomenul balonat, cu hernie ombilicală. Dinţii cariaţi, prezintă numeroase malformaţi.
Dacă tratamentul tiroidian nu este instituit din timp, leziunile sistemului nervos devin
ireversibile. Copilul este cretin şi nu creşte în înălţime (nanism tiroidian). Dezvoltarea sa este
disarmonică, membrele fiind disproporţionat de scurte în raport cu trunchiul şi apariţia târzie a
nucleelor de osificare. Se mai adaugă şi alte anomalii, ca disgenezia, epifizara, caracterizată prin
calcifieri multiple şi neregulate ale cartilajelor epifizare. Mixedemul infantil are drept cauze lipsa
de iod în alimentaţie, excesul de antitiroidiene luate de mamă în timpul sarcinii sau absenţa
congenitală a unor enzime care intervin în formarea hormonilor tiroidieni.
Mixedemul juvenil, spre deosebire de cel infantil, apare ceva mai târziu, în copilărie,
întârzierea în creştere şi în dezvoltarea mintală este mai puţin accentuată. Mai există o formă
clinică de mixedem, în care punctul de plecare nu este în tiroidă, ci în hipoliză, care secretă
cantităţi insuficienţe de hormon tireotrop. Simptomele sunt mai puţin manifestate decât în
hipertiroidismul primar.

5
Coma mixedematoasă
Este o complicaţie a hipotiroidismului. Este o condiţie rară şi ameninţătoare de viaţă care
poată să apară dacă persoana a avut hipotiroidism pentru mulţi ani şi condiţia s-a agravat serios.
Întrucât cantitatea de triiodotironină (T3) şi de tiroxină (T4) este insuficientă, metabolismul este
încetinit.
Hipotiroidia primară a adultului
Consecinţele deficitului de hormoni tiroidieni asupra diverselor aparate şi sisteme,
metabolisme:
- tegumente şi fanere: infiltraţie mucoidă a tegumentelor, a mucoaselor,
carotenodermie (tentă galben - ceroasă), păr uscat şi rar, unghii striate, casante;
- aparat cardiovascular: debit cardiac redus, viteză circulatorie redusă, cord mare,
bradicardie, insuficienţă cardiacă;
- aparat respirator: epanşament pleural, infiltrare mucoidă a muşchilor respiratori,
deprimare a centrilor respiratori;
- aparat digestiv: macroglosie, constipaţie, distensie colică;
- sistem nervos: încetinirea funcţiilor intelectuale, „găuri de memorie”, sindroame
depresive;
- sistem muscular: atrofie musculară sau infihner mucoidă a muşchilor, lentoare a
contracţiei şi relaxării musculare.
Tiroidita autoimună se poate asocia cu alte boli atoimune, realizând atingeri primare
multiple ale glandelor endocrine: suprarenalită, ooforită, pancreatită.
Hipotiroidia secundară şi terţiară a adultului
Reprezintă o stare în care tiroida este normală, dar funcţionează cu încetinitorul din cauza
lipsei de stimulare tireotropă.
Infiltraţia cutaneomucoasă este mai puţin marcată, tegumentele sunt decolorate prin lipsa
acţiunii melanotrope a ACTH. Concomitent se manifestă semne ale deficitului altor axe:
suprarenaliană, gonadică, scematotropă. Semnelor de tip hipotiroidian li se pot adăuga
manifestări centrale de tip sindrom tumoral hipofizar.
Hipotiroidia copilului

6
Frecvenţa hipotiroidiei (mixedemului) congenitale este de 1/2700 – 1/5000 naşteri.
Hipotiroidia copilului poate fi câştigată oricând în cursul copilăriei. Hipotiroidia congenitală este
boala endocrină pediatrică cea mai frecventă.
La naştere, tabloul clinic este variat, mergând de la un aspect absolut caracteristic până la
aparenţa normală, fiind necesare săptămâni sau luni până ce diagnosticul clinic poate fi evocat.
Nou născutul hipotiroidian poate fi post – maturat (vârsta gestaţională peste 42 săptămâni),
supraponderal (peste 4000g), hipoterm, cu piele rece, edeme periferice, distensie abdominală,
fontanelă posterioară peste 5mm în diametru, fontanelă anterioară largă, nas trilobat, letargie,
cianoză. Copilul este foarte păros. Părul neonatal şi lanugo sunt abundenţi; perii sunt aspri, groşi.
Pe măsură ce copilul înaintează în vârstă, apar noi semne care traduc întârzierea în dezvoltarea
psihomoterie: nu ţine capul ridicat la 3 luni, apariţia dentiţiei este retardată, nu stă şezut la 6
luni, nu face primii paşi. Dentiţia permanentă este de asemenea întârziată. Dezvoltarea
intelectuală este afectată de la aspect de cretinism mixedematos.
Hipotiroidia la vârstnici
Manifestările de hipotiroidie la bătrâni sunt cel mai adesea atribuite unor boli medicale
cronice, folosirea diverselor medicamente sau altor factori. Din această cauză, diagnosticul
hipotiroidiei la bătrâni este de multe ori întârziat. Uneori, hipotiroidia este „subclinică”,
descoperită doar prin constatarea unor valori mari ale TSH. Această stare se întâlneşte la 1,4 –
7,8% dintre bătrâni, fiind mai frecventă la bărbaţi (7 – 17%).
Rata progresiei spre hipotiroidie patentă este de 2 – 5% anual, în special când subiecţii
prezintă anticorpi antitiroidieni. Există patru riscuri potenţiale ale hipotiroidismului subclinic:
progresia către un tablou clinic evident, efecte cardiovasculare, efecte asupra nivelului lipidelor,
efecte neurologice şi psihiatrice (stări depresive, tulburări amnezice, polineuropatie).
1.3 ETIOLOGIA MIXEDEMULUI
Mixedemul apare cu predilecţie în regiunile cu guşa endemică, carenţa în iod şi substanţele
guşogene fiind factori favorizanţi pentru apariţia sa.
Îndepărtarea chirurgicală totală a glandei duce la instalarea rapidă a mixedemului.
Insuficienţa tiroidiană mai poate fi produsă de leziuni inflamatorii ale tiroidei (tiroidite acute şi
cronice). În aceste cazuri se pare că procesul autoimun (prezenţa de anticorpi antitiroidieni care
distrug ţesutul glandular) are o deosebită importanţă în producerea sindromului.

7
În ultimii ani au apărut cazuri de insuficienţă tiroidiană după tratamente cu doze mari de
iod radioactiv, terapie aplicată în hipotiroidism şi, mai ales, în cancerul tiroidian. Existenţa unor
anticorpi produşi de propriu organism care atacă tiroida: anticorpi antitiroidperoxidaza (ATPO) –
aceştia ducând la tiroidita autoimună sau tiroidita Hashimoto.
Mixedemul sau scăderea funcţiei tiroidiene poate avea drept cauze:
- distrugerea tiroidei după tratamente cu iod radioactiv;
- hipotiroidia post hipertiroide;
- afecţiuni ale glandei hipofize sau ale hipotalamusului;
- carenţa de iod din alimentaţie;
- traumatisme;
- malformaţii (afecţiuni congenitale).
1.4 SIMPTOMATOLOGIA ÎN MIXEDEM
Simptomele se instalează lent, în decurs de ani, astfel încât afecţiunea este sesizată târziu.
Boala debutează brusc numai după intervenţia chirurgicală pe tiroidă, cu extirparea completă a
glandei. Bolnavul cu mixedem are o înfăţişare caracteristică.
Datorită infiltraţiei tegumentelor cu lichid muco – proteic, faţa este împăstată, cu pungi la
ochi. Părul este uscat şi cade. Tegumentele sunt aspre, uscate, de culoare palidă – gălbuie şi reci.
Un semn constant întâlnit este sărirea sprâncenelor la extremităţi.
La femei, vocea se îngroaşă. Temperatura corpului este de obicei scăzută (hipotermie) şi
bolnavă sunt foarte sensibili la frig. Cordul este mărit, iar bătăile inimii sunt rare (bradicardie).
O altă particularitate a hipotiroidismului o constituie lentoarea psihică, manifestată prin
somnolenţă, torpoare, încetinire a proceselor mintale şi greutate în vorbire (bradilalie).
Tabloul clinic este completat de dureri de cap, constipaţie, dureri musculare, acestea din
urmă fiind în mod greşit atribuite reumatismului. Tulburările în sfera genitală constau în
menoragii şi sterilitatea, la femei, şi pierderea potenţei şi scăderea fertilităţii, la bărbaţi.
Tablou clinic:
a) Forma tipică: înmănunchează toate sau majoritatea manifestărilor deschise
anterior. În forma sa cea mai severă, realizează tabloul definit impropriu prin
termenul de „mixedem” sau, mai corect, „hipotiroidie gravă cu visceralizări”.
Tiroida este de obicei nepalpabilă. Uneori, în carenţele iodate severe, tulburări ale

8
hormonosintezei, unele forme iatrogene, tiroidită autoimună, de tip Hashimoto, se
notează guşă.
b) Forme fruste, debutante:
- Anomalii biologice fără semne clinice: forma infraclinică cu TSH crescut şi
FT3, FT4 normale sau uşor scăzute;
- Astenie cronică matinală;
- Scăderea memoriei („găuri de memorie”), scăderea randamentului
intelectual;
- Parastezii în extremităţi, crampe musculare;
- Digestie lentă, flatulenţă, constipaţie;
- Lipsă de îndemânare recentă a mişcărilor fine ale mâinilor;
- Căderea părului;
- Edeme palpebrale matinale, tegumente uscate;
- Hipoacuzie, scăderea timbrului vocii;
- Creştere în greutate neexplicată.
c) Forme paucisimptomatice şi atipice:
- Forme cardiace: tulburări de ritm (bradicardie sinusală), manifestări cardiace:
angor de efort, insuficienţă cardiacă globală cu cord mare, debit cardiac foarte
mic, epanşament pericardic;
- Forme neuropsihice: cu „încetinire intelectuală”, „găuri de memorie”, stări
depresive. În forma foarte gravă se ajunge la coma mixedematoasă;
- Forme hematologice: anemie normo – sau hipocromă, sideropenică, normo –
sau macrocitară, pseudo – biermeriană;
- Forme digestive: cu constipaţie, megacolon, sindrom edematoascitic,
hepatomegalie, depilare, tulburări de comportament, paloare;
- Forme zise „endocrine”: cu afectare suprarenaliană (deficit), hipofizară
(mărire de volum a hipofizei, balonizare selară, hiperprolactinemie),
gonadică/amenoree galactoree, spaniomenoree, sterilitate, oligospermie,
impotenţă, pancreatică (diabet zaharat sau manifestări hipoglicemice).
Manifestările mixedemului:
- Stare de oboseală continuă;

9
- Stare de moleşeală, astenie;
- Îngroşarea pielii feţei, mâinilor şi gâtului;
- Pielea devine aspră, uscată şi rece;
- Persoana hipotiroidiană este sensibilă la frig;
- Constipaţie şi digestie grea;
- Unghii friabile, casante;
- Iritabilitate.
1.5 DIAGNOSTICUL ÎN MIXEDEM
Pentru diagnosticul hipotiroidismului se utilizează testele specifice explorării funcţiei
tiroidiene. Metabolismul bazal (normal 10%) este mult scăzut în mixedem, ajungând la valori de
-20% sau chiar -45%. Valorile colesterolului sanguin sunt semnificativ crescute, mergând până la
300mg şi chiar la 600mg% (normal =180 – 220 mg%).
Un alt semn distinctiv îl constituie apariţia în sânge de hematii contractate, cu margini
dinţate şi ondulate. Acestea dispar sub tratamentul tiroidian. Valorile iodemiei scad până la
1g/100mll, iar cele iodocaptării sunt cu atât mai scăzute, cu cât deficitul tiroidian este mai sever.
Adesea este dificil de detectat hipotiroidismul deoarece simptomele sale pot fi aceleiaşi cu cele
ale îmbătrânirii, menopauzei sau stress-ului.
Din fericire, chiar formele uşoare de hipotiroidism pot fi detectate prin ţesutul TSH. Prin
detectarea hipotiroidismului, în faze incipiente, medicul endocrinolog poate să trateze pacientul
astfel încât să nu ajungă la apariţia simptomelor caracteristice.
1.6 COMPLICAȚIILE ȘI TRATAMENTUL ÎN MIXEDEM
Tratamentul mixedemului este simplu şi eficace. La adult se obţin rezultate surprinzătoare.
Sub tratamentul tiroidian, mixedematosul îşi schimbă complet înfăţişarea, devine mai vioi şi îşi
poate relua activitatea întreruptă.
Tratamentul constă în administrarea perorală de pulbere de glanda tiroidă sau produse
hormonale sintetice: tiroxina sau triiodotironina. Doza şi durata tratamentului sunt apreciate de
către medic de la caz la caz.
Tratamentul mixedematos este de substituţie a hormonilor tiroidieni. Pentru a evita
posibilele reacţii adverse ale tratamentului excesiv (palpitaţii, transpiraţii, inscemnii), terapia se
începe cu doze mici care se cresc treptat.

10
Eficacitatea tratamentului se monitorizează clinic şi prin dozări repetate ale hormonilor
tiroidieni. Substituţia este de obicei necesară toată viaţa. Tratamentul nu se întrerupe în timpul
sarcinii, uneori fiind chiar necesară creşterea dozei. În mod similar tratamentul nu se opreşte în
cazul unor boli intercurente (răceală, toxiinfecţie alimentară) sau intervenţii chirurgicale minore.
Mai nou înlocuirea hormonilor tiroidieni se face cu hormoni de sinteză (Levotiroxina).
Medicamentul este administrat pe cale orală şi duce la reducerea simptomelor: pacienţii
simţindu-se mai puţin obosiţi, nivelul de colesterol din sânge scade, la fel ca şi greutatea
corporală.
Tratamentul cu levotiroxină trebuie urmat toată viaţa, însă doza necesară este modificată la
sfatul medicului.
Necesarul de hormoni substitutivi poate să varieze cu vârsta, greutatea, starea aparatului
cardiovascular sau din cauza altor boli sau tratamente medicamentoase. Leviotiroxina poate
provoca reacţii adverse atunci când este administrată în doze prea mari; creşterea exagerată a
apetitului, insomnii, palpitaţii şi tremurături. De asemenea, la pacienţii cu boli cardiovasculare
tratamentul va începe cu doze mici, care vor creşte progresiv, pentru a permite inimii să se
adapteze la un metabolism crescut.
Pentru a lucra eficient tiroida are nevoie de iod, care se găseşte în peşte, fructe de mare,
alge marine sau în plantele care cresc într-un sol bogat în iod. Întrucât producătorii de sare
adaugă şi iod în preparat, această formă de hipotiroidism este foarte rară, cu excepţia unor ţări în
care alimentaţia prezintă un deficit de iod.
Tratamentul hipotiroidiei, indiferent de forma sa clinică, este substitutiv, prin administrarea
de hormoni tiroidieni. În formele iatrogene se poate vorbi de o revenire la eutiroidie prin
întreruperea administrării preparatelor ce blochează homonosinteza.
Tratamentul trebuie să fie progresiv, mai ales la vârstnici şi în caz de hipotiroidie severă. Se
începe cu doze zilnice de 25μgLT4 şi se urcă treptat, la interval de 7 – 14 zile, la doze de
50,75,100,125 μg – până ce se atinge starea de eutiroidie. La subiecţii bătrâni şi coronarieni este
recomandabilă administrarea concomitentă de  - blocante coronaro – dilatatoare, blocante ale
canalului de calciu.
În hipotiroidia severă se face concomitent şi terapie cortizonică. În hipotiroidia secundară şi
terţiară se face concomitent substituţie cu glucocorticoizi, estroprogestative sau androgeni,
eventual GH.

11
Eficacitatea terapiei se apreciază după starea clinică, normalizarea statusului hormonal şi a
parametrilor indicând acţiunea hormonilor tiroidieni la nivelul ţesuturilor receptoare. De obicei
tratamentul durează toată viaţa. În hipotiroidia neonatală, tratamentul substitutiv trebuie să fie
prompt şi în doză adecvată.
Regula generală este de a da doze care să menţină T4 seric în jumătatea superioară a
limitelor normale. Se începe cu LT4 în doză de 10-15 μg 1kg/zi în primele 6 luni, apoi se
ajustează doza la intervale de 4-6 săptămâni în următoarele 6 luni şi la 2-3 luni ulterior.
Un tratament corect asigură o dezvoltare intelectuală normală.
Dacă substituţia se face cu alte preparate, se vor folosi doze echivalente. Supravegherea
tratamentului se face prin dozări periodice de TSH, T4, prin urmărirea maturării osoase, a curbei
de creştere şi mai ales a parametrilor dezvoltării intelectuale.
Tratamentul comei mixedematoase – reprezintă o urgenţă:
- Se corectează tulburările respiratorii prin administrarea de oxigen pe sondă nazală
sau ventilaţie asistată;
- Reîncălzirea progresivă într-o încăpere la 220C;
- Administrarea de hormoni tiroidieni: T4 300-500μg i.v sau T3 20-40 μg i.v. la 6
ore, apoi T4 75-100 μg/zi
În lipsa preparatelor injectabile de hormoni tiroidieni, acestea pot fi preparate de urgenţă la
farmacia spitalului. Se pot administra şi preparate sub formă de comprimate prin tub nazogastric.
- Se corectează tulburările hidroelectrolitice şi glicemie: administrare cu prudenţă
de soluţie de NaCl şi ser glucozat hipertonic;
- Corectarea tulburărilor cardiovasculare: se tratează o insuficienţă cardiacă
eventuală, se corectează un eventual colaps cardiovascular;
- Antibioterapie în caz de infecţii;
- Hemisuccinat de hidrocortizon 100 mg i.v. urmat de 50 mg i.v. din 6 în 6 ore.
Dozele vor fi diminuate şi se trece la terapie per os, în funcţie de evoluţie.

12
CAPITOLUL III

PREZENTAREA STUDIILOR DE CAZ

Prezentare caz I
Nume şi prenume: TG
Vârsta: 50 de ani
Ocupaţia: funcţionară
Studii: medii
Starea civilă: căsătorită
Domiciliul: Rovinari
Înălţime: 1,60m
Greutate: 60kg
Circumferinţă abdominală: 80cm
Condiţii de viaţă şi muncă: mediu urban, solicitare fizică medie la locul de muncă
Diagnosticul de internare: Mixedem în tratament de substituţie
Diabet zaharat tip II
Furuncul la nivelul braţului drept
Colică biliară
Motivele internării:
- Astenie fizică şi psihică
- Poliurie
- Polidipsie
- Parestezii la membrele inferioare
- Tulburări de vedere
- Bradilalie
- Dureri în hipocondrul drept
Antecedente hetero – colaterale: mama cu diabet zaharat de 20 de ani.
Antecedente personale fiziologice: menarhă la 14 ani
Istoricul bolii: pacienta prezintă internări în Secţia Endocrinologie având surplus ponderal
Examen clinic general pe aparate şi sistem.

13
Examen general
Tip constituţional: normostenic, stare generală – medie, G=60kg, Î=1,60m, circumferinţă
abdominală = 80cm.
Tegumente şi mucoase: uscate, palide
Ţesut conjunctiv adipos şi muscular – normal reprezentat
Sistem osteo – articular – normal
Sistem ganglionar – limfatic: nepalpabil
Aparatul respirator
CRS libere
Puncte sinusale, otice şi frontale – nedureroase.
Torace: normal conformat, murmur vezicular prezent bilateral, fără raluri supraadăugate.
Aparatul cardiovascular
Inspecţia: Aria matităţii cardiace în limite normale
Şoc apexian spaţial VIC,LMC stâng
Suflu sistolic opical gr. 2, alură ventriculară 76 bătăi pe minut, tensiune arterială 100/40
mmHG.
Aparatul digestiv şi anexe:
Cavitatea bucală – normală, limba uscată, dentiţie cu lipsuri, faringe – normal, ficatul –
nepalpabil, splina în limite normale.
Tranzit intestinal prezent
Aparatul urogenital: Giordano absent bilateral, micţiuni fiziologice
Sistem nervos: agitaţie, nelinişte
Glande endocrine: tiroidă palpabilă

Obiective:
- Menţinerea funcţiilor vitale
- Reechilibrare hidroelectrolitică
- Antibioterapie
- Sedative
Investigaţii de laborator
Clinic: Glicemie 220 mg %, profil glicemic

14
VSH – 20mm la 1h şi 40 mm la 2h
Hb – 12,4%, Ht – 40&, L – 7000mm
Uree – 36 mg %
Creatinină – 1,1 mg %
Acid uric – 3,5 mg %
Colesterol – 220 mg %
Trigliceride – 110 mg %
Rezervă alcalină – 25 m Eg/l
Ionogramă sanguină – Na+ - 130 m Eg/l, p – 4,5 mEg/l, Cl – 100 m Eg/l
Sumar urină: A – absent
G – prezentă
Glicozurie/24h – 14g*3L
Corpi cetonici – absenţi
Hemoglobină glicozilată (A1c)=7%
EKG – se va efectua periodic pentru a studia gradul de afectare al arterelor coronare.
Fundul de ochi – se efectuează pentru depistarea retinopatiei diabetice. Se efectuează o dată
pe an, iar dacă au apărut modificări se efectuează mai frecvent.
Planul nursing
Evaluare nursing iniţială:
Simptomele principale: poliurie, polidipsie, astenie, parestezii la membrele inferioare,
tulburări de vedere.
Semnele vitale: TA – 100/40 mmHG, Av – 76 bătăi/min,
Respiraţie – 16 bătăi/min, afebrilă
Greţuri şi vărsături: absente
Caracterele durerii: contracţii, parestezii în membrele inferioare
Stare emoţională: pacienta este neliniştită, crede că se va adapta greu la regimul alimentar
şi la tratament.
Diagnostice nursing potenţiale:
- Potenţial de durere – legată de parestezii la nivelul membrelor inferioare
- Potenţial de suferinţă psihică – legată de viitorul său cu această boală cronică

15
- Potenţial de sentimente de teamă şi anxietate – legate de lipsa de cunoaştere a
procedurilor intraspitaliceşti
- Potenţial de deficit de cunoştinţe – cu privire la conduita terapeutică, la regimul
alimentar, la calculul hidraţilor de carbon, la automonitorizarea glicemiei şi a
tratamentului
- Potenţial de infecţie – urinară sau legat de apariţia unei plăgi
- Potenţial de alterare a comportamentului – legată de sentimentele de inacceptare a
situaţiei, a bolii
Nursa trebuie să acorde o atenţie deosebită pacientei pe tot parcursul îngrijirilor, trebuie să
o încurajeze şi să o susţină.
Intervenţii nursing:
-S-au monitorizat semnele vitale
-S-au notat în foaia de observaţie
-S-a hidratat pacienta
-S-au recoltat probe pentru examenele de laborator
-S-au explorat indicatorii non – verbali ai stării emoţionale, iritabilitatea, lipsa de
concentrare, retragerea în sine – prezente
Evaluarea
Asistenta a evaluat sentimentele pacientei cu privire la diabetul zaharat tip 2.
Este important să se determine capacitatea de înţelegere a pacientei asupra faptului că
această boală nu se vindecă, necesitând atât tratament medicamentos cât şi regim igieno –
dietetic, iar mixedemul necesită tratament de substituţie toată viaţa,

16
Planul de îngrijire pentru un pacient cu mixedem

Diagnostice nursing Obiective nursing Intervenţii nursing Raţionament şi evaluare nursing


- Durere în Să se amelioreze - Asigurarea repausului fizic, psihic şi alimentar - Pacientul prezintă o stare de
hipocondrul drept sau să dispară în perioada acută a bolii confort fizic şi psihic
a) Cauze: modificări durerea cât mai - Asigurarea administrării tratamentului - durerea a diminuat sau a dispărut
funcţionale ale căilor curând posibil. antispatic, antiemetic, sedativ al pacientului - tegumentele şi mucoasele sunt
biliare, etc. - Nursa va supraveghea durerea şi va nota normal colorate, etc
b)Manifestări: caracteristicile şi mijloacele utilizate pentru
- senzaţie de greutate diminuarea sau dispariţia acesteia
în hipocondrul drept - Asigurarea satisfacerii nevoilor fundamentale
- colici biliare ale pacientului; etc.
Alimentaţie - Pacientul să nu - Va supraveghea apariţia vărsăturilor (cantitativ - pacientul este echilibrat nutriţional
inadecvată (în prezinte vărsături, şi conţinut) şi va nota în foaia de temperatură. - greutatea corporală se menţine
deficit) să fie echilibrat - Asigurarea alimentaţiei pacientului constantă
a)-Cauze: inapetenţa, hidro- electrolitic a) În perioadele dureroase: regim hidric, - pacientul prezintă o stare de
greţurile, cât mai curând îmbogăţit cu făinoase, apoi brânză de vaci, carne confort acceptabilă.
vărsăturile, posibil de pui sau de vită, fiartă
b)Manifestări: - Pacientul să b) Sunt contraindicate: alimentele grase, carnea
tulburări de tranzit prezinte o stare de grasă, şunca, mezelurile, prăjelile, conservele
intestinal (constipaţie) confort fizic şi - Recoltarea produselor biologice şi patologice
- deficit ponderal; etc. psihic pentru examene de laborator

17
- Pregăteşte pacientul pentru efectuarea unor
explorări funcţionale.
Anxietate - Pacientul să fie - instruieşte pacientul pentru a exclude din - pacientul cunoaşte şi respectă
a) Cauze: echilibrat psihic alimentaţie, alimentele grase şi tehnicile de normele de viaţă şi muncă prescrise
- necunoaştere a - Pacientul sa fie prepare a alimentelor, nedietetice (cum ar fi: de către medic.
prognosti-cului bolii; informat asupra prăjirea sau afumarea) - pacientul este echilibrat psihic, este
b) Manifestări regimului de viaţă - Pacientul trebuie să se hidrateze optimist.
- depresie psihică pe care să-l respecte - Va educa pacientul să respecte un regim de
viaţă ordonat, echilibrat, fără excese
Greţuri şi vărsături - prevenirea - administrarea de antiemetice - durerea poate provoca greaţă
ameliorarea - asigurarea unei diete de cruţare biliară (dietă - prezenţa obstrucţiei biliare
senzaţiei de greaţă uşoară, fără grăsimi; încurajarea consumului de provoacă greaţă, vărsături la ingestia
şi a vărsăturilor lichide pe cale orală, dacă sunt tolerate) de grăsimi datorită efectului
- pacientul să - efectuarea sondajului nasogastric dacă colecistochinetic
prezinte o stare de vărsăturile sunt severe - se asigură repausul tractului
confort cât mai - efectuarea bilanţului hidric (ingesta-excreta) digestiv
curând posibil - asigurarea repausului la pat în poziţie cât mai - se asigură menţinerea echilibrului
comodă. hidroelectrolitic
- repausul reduce cererea metabolică
a ţesuturilor
- pacientul nu mai prezintă greţuri şi
vărsături

18
Infecţia (Hipertemia) - identificarea - Monitorizarea funcţiilor vitale; temperatură, Pirexia şi tahicardia indică prezenţa
a) Cauze: prezenţei infecţiei puls arterial, tensiune arterială; din 4 în 4 ore. infecţiei
- procesul inflamator
Surplus nutriţional - Ameliorarea - aprecierea statusului nutriţional şi a creşterii - alterarea activităţii pancreasului
legat de: prin aport statusului solicitărilor metabolice perturbă digestia
alimentar inadecvat nutriţional - verificarea glicemiei şi administrarea de - afecţiunile grave, infecţioase şi
- Pacientul să insulină la indicaţia medicului febra cresc nevoile metabolice ale
prezinte stare de - administrarea de lichide şi electroliţi parenteral organismului
confort, de bine - sfătuirea pacientului să nu consume alcool - alterarea funcţiei endocrine a
- evitarea consumului de cafea şi alimente pancreasului produce creşterea
condimentate glicemiei
- asigurarea satisfacerii nevoilor fundamentale - administrarea parenterală de
ale pacientului (va fi ajutat când este necesar) lichide şi electroliţi, de factori
nutritivi este esenţială când aportul
oral este interzis
- consumul de alcool poate declanşa
o criză pancreatică, agravând
leziunile pancreatice
- cafeaua şi alimentele condimentate
stimulează secreţia pancreatică şi
gastrică
- pacientul este echilibrat nutriţional

19
Perturbarea - ameliorarea - se încurajează pacientul să-şi exprime - precizarea temerilor pacientului va
conceptului (a conceptului de sine sentimentele în legătură cu stomia ajuta nursa să ia măsuri de reducere
imaginii) de sine a pacientului - menajează psihicul pacientului, asigurând a acestora
legată de modificarea - pacientul să se intimitatea acestuia în timpul manevrelor de - se reduce sentimentul de izolare,
aspectului corporal (a adapteze cât mai îngrijire curente creşte încrederea pacientului în
schemei curând posibil la - va pune pacientul în legătură cu alţi pacienţi cu reuşita intervenţiei
corporale)(este obeză) noua sa schemă colostomă - Creşte dorinţa pacientului de a
Cauze: neadaptarea la corporală - va asigura pacientul că va fi alături de el când vedea şi atinge stoma, de a răspunde
modificarea schemei - pacientul să va vedea şi va atinge pentru prima dată storma la întrebări
corporale (izolare) prezinte o stare de - identifică împreună cu pacientul influenţa - pacientul se adaptează la noua sa
confort fizic şi modificării schemei corporale asupra vieţii situaţie şi prezintă cunoştinţe
psihic (o stare de sociale şi profesionale suficiente pentru autoîngrijire
bine) - asigurarea satisfacerii nevoilor fundamentale

20