Sunteți pe pagina 1din 5

ÎNGRIJIREA BOLNAVULUI

CU MIXEDEM

2016
Motto:

,,Sănătatea nu este numai o problemă individuală ci priveşte întreaga societate,


sănatatea nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic ”

SHOPENHAUER

CUPRINS
Argument

Obiectivul I Noțiuni de anatomie și fiziologie a tiroidei..........................................7

Obiectivul II Noțiuni generale despre Mixedem......................................................15

II.1.Definiție .………………………………………………...……………….15

II.2 Etiopatogenie..............................................................................................15

II.3 Simptomatologie ....................................................................................... 16

II.4 Forme clinice.............................................................................................16

II.5. Diagnostic diferențial.................................................................................17

II.6 Evoluție și prognostic.................................................................................17

II.7 Investigații..................................................................................................17

II.8 Tratament ...................................................................................................17

Obiectivul III Evidențierea rolului asistentului medical în examinarea clinică și


paraclinică....................................................................................................................19

Obiectivul IV Acordarea îngrijirilor specifice..........................................................28

Obiectivul V Elaborarea planului de îngrijire..........................................................45

Prezentarea cazului ................................................................................45

Obiectivul VI Educația pentru sănătate...................................................................50

Bibliografie..................................................................................................................52

Anexe

ARGUMENT
Am ales această temă pentru proiectul de absolvire fiind animată de dorinţa de
a cunoaşte mai mult despre îngrijirea bolnavului cu Mixedem.

Îngrijire bolnavului cu Mixedem presupune o muncă continuă din partea


asistentului medical. Scopul prezentului proiect este un prilej de a pune în practică
cunoştinţele dobândite pe parcursul anilor de studiu prin identificarea problemelor
specifice de îngrijire la un pacient cu Mixedem.

Problemele pe care le poate prezenta un bolnav cu Mixedem şi de care


trebuie să ţină seama asistentul medical la întocmirea planului de îngrijire sunt:

 Alterarea ritmului cardiac manifestată prin bradicardie


 Alterarea mobilității manifestată prin stare de slăbiciune,amețeli,constipație
 Perturbarea somnului manifestată prin insomnie
 Anxietate datorită investigațiilor manifestată prin nelinişte şi teamă.
 Stimă de sine scăzută ,
 Disfuncţii sexuale
 Lentoarea psihică, manifestată prin somnolenţă torpoare, încetinire a proceselor
mintale greutate în vorbire (bradilalie).

 Hipotermie,cardiomegalie
Obiectivele proiectului sunt:
 noţiunile generale de anatomie şi fiziologie a aparatului endocrin;
 descrierea afecţiunii studiate
 modalităţile de tratament şi complicaţiile posibile ale pacientului cu
Mixedem;
 rolul asistentului medical generalist în îngrijirea pacientului cu Mixedem;
 elaborarea planului de îngrijire a bolnavului cu Mixedem, după
conceptele Virginiei Henderson;
 prezentarea unui caz de pacient internat în cadrul Clinicii de
Endocrinologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ,,Sf. Spiridon”,
Iaşi.
Dezvoltarea obiectivelor proiectului au la bază următoarele competenţe
profesionale:

1. Acumularea de cunoştinţe despre anatomia şi fiziologia organului afectat


şi rolul lui în funcţionalitatea organismului uman.
2. Cunoaşterea simptomatologiei și recunoaşterea bolii.
3. Cunoaşterea tabloului de analize specific bolilor endocrine.
4. Cunoaşterea principiilor de tratament în Mixedem.
5. Capacitatea elaborării, aplicării și respectării planului de îngrijire a
pacientului cu Mixedem.
6. Învaţarea acordarii îngrijirilor igienice şi dietetice.
7. Învaţarea acordării îngrijirilor terapeutice.
8. Planificarea acţiunii de educaţie pentru sănătate la un pacient cu
insuficienţă tiroidiană.
9. Învaţarea câştigării încrederii şi respectului pacientului .
10. Colaborarea cu familia în vederea îmbunataţirii calităţii vieţii pacientului.
evidenţiindu-se problemele de dependenţă, obiectivele de îngrijire, intervenţiile
autonome şi delegate aplicate, precum şi evaluarea intervenţiilor aplicate.