Sunteți pe pagina 1din 1

M.E.N. – ISJ.

GALAŢI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ
„CONSTANTIN PĂUNESCU”-TECUCI
Strada Victoriei Nr.33
Tel/Fax: 0236.820.265
Email:scsptec@yahoo.com

FIŞA DE INTERPRETARE A REZULTATELOR TESTULUI ………………………...


ANUL ŞCOLAR 2018/2019
Clasa:
Disciplina :
Numele şi prenumele profesorului :
Număr elevi: Număr elevi prezenţi: Număr elevi absenţi:

Obiective urmărite:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
1. Centralizarea rezultatelor:
OBIECTIVE O1 O2 O3 O4
Nr.elevi care l-au realizat
Nr.elevi care nu l-au realizat
Nr.elevi care l-au realizat partial

2. Repartizarea rezultatelor pe calificative


CALIFICATIVE INSUFICIENT SUFICIENT BINE FOARTE BINE
Număr elevi

3. Greşeli frecvente:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

4. Plan de ameliorare:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

5.Observaţii:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

SEMNĂTURA: