Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” SIBIU

FACULTATEA DE INGINERIE

Portofoliu
CAPITALUL UMAN ÎN ORGANIZAȚII

Coordonator știinţific:
Prof. Univ. Dr. Ing. Dan Maniu Dușe

Masterand: Leonte Alina


Specializare: Managementul calităţii

2015
Grupa A
S9. Descrieţi cu atenţie un conflict de muncă

În cadrul organizație Marquardt, în care îmi desfășor activitatea, mai exact în secția de
elecronică deseori apar conflicte între cele 4 schimburi daorită neîndeplinirii sarcinilor.
În urma defășurării activităților zilnice specifice acestei secții, operatorii au anumite
sarcini la predarea schimbului, cum ar fi ordinea pe linie, curațarea șabloanelor utilizate,
aruncarea deșeurilor, pregatirea urmatoarelor comenzi. Aceste activitați neîndeplinite poate
genera un nou conflict, fapt des întâlnit.
Deseori la predarea schimbului observăm cum sarcinile menționate anterior nu au fost
îndeplinite, fapt ce conduce la un nou conflict între schimbul nostru și cel anterior, deoarece este
deranjant ca în fiecare zi să fii nevoit să preiei anumite sarcini care în mod normal nu îți
corespund. Este de înțeles dacă se întâmplă de câteva ori, datorită lipsei de timp sau schimbarea
comenzii chiar înaite de predarea schimbului, însă cand deja este o obișnuintă, iar ei iși lasă
sarcinile în ideea ca are cine să le facă sau datorită lipsei de interes, atunci este normal ca noi să
luam atitudine și să ne anunțăm superiorii.
Lăsarea șabloanelor murdare în masa de lucru provoacă cele mai multe probleme între
schimburi, deoarece lăsarea lor un timp îndelungat murdare pot duce la curățarea acestora mult
mai greu iar pentru asta suntem nevoite să pierdem destul timp neapucând astefl să ne îndeplinim
si celelalte obligațiuni, implicit duce la deteriorarea lor și astfel apar probleme în timpul
procesului de marcarea a padurilor de pe placi cu pastă utilizată pentru a lipi componentele
eletronice (cositor), așadar putem produce piese neconforme.
Pentru rezolvarea acestor conflicte am încercat să le explicăm că ar trebui sa fie conștienți
de obligațiile postului pe care il dețin, să încerce sa lase ordine la predarea schimbului însă am
observat că nu ne-au luat în considerare lăsând dezordine în continuare, ceea ce ne-a condus sa
ne anunțăm superiorii. Aceștia la rândul lor i-au înștiințat pe șefii de schimb si au propus
intâlnirea tuturor persoanelor implicate într-o sedință pentru a vedea de unde provin aceste
neînțelegeri.
Pentru soluționarea acestor conflicte s-a propus reinstruirea operatorilor și efectuerea
unor noi proceduri de lucru în care au fost specificati exact pașii care trebuiesc urmați și
obligațiunile care trebuiesc îndeplinite de fiecare echipă la predarea schimbului.
S 2.4 Programul de promovare a imaginii organizaţiei.

Poziției pe piată a organizației este condiționată de imagine pe care aceasta si-o crează și
pe care o păstrează în timp. Este necesară promovarea imaginii unei organizații, deoarece prin
intermediul aceasteia, firma își prezintă oferta într-o lumină favorabilă astfel încat să vandă cat
mai mult, cat mai repede și totodată vizează atragerea de noi clienți cat și păstrarea celor vechi,
care au posibilitatea de a-si îndrepta atenția catre alte organizatii avand în vedere multitudinea
acestora din zona industrială.
Scopul promovărilor din cadrul organizației în care îmi desfășor activitatea este de a
utiliza metode și tehnici de comunicare pentru a prezenta si informa actualii/potențialii
consumatorilor despre produsele fabricate, în vedrea creșterii vanzărilor.

Analiza SWOT
Puncte tari Puncte slabe
-fabricarea produselor de înaltă calitate; -diversitatea firmelor de profil;
-implementarea unui sistem de protecția
mediului;
-companie de familie cu peste 90 de ani
vechime pe piata;
-companie de nivel multinațional;
-marcă cunoscută pe piață.

Oportunități Amenințări
-îndreptarea atenției către noi proiecte de -îndreptarea atenției clienților către produsele
dezvoltare, extindere; de la alte organizații;
-implicarea in proiecte de finanțare a -riscul plecării angajatilor către alte companii;
facultăților; -apariția pe piața a noilor organizații;
-implicarea în proiecte culturale pentru
sporirea imaginii.

Obiectivele principale ale organizației sunt de a-si pastra nivelul de înaltă calitate al
produselor, atragerea noilor clienți, menținerea actualilor consumatori și expansiunea acesteia.
Mijloacele alese prin care compania urmărește promovarea sunt:
- parteneriate cu universitățile de profil locale;
- participarea la proiecte culturale;
- publicitate mass-media;
- participarea la diverse targuri de specialitate;
- tipărirea de broşuri, pliante, afişe, bannere, panouri publicitare.
S 7. Descrieţi în detaliu procesul de primire şi integrare din organizaţia la
care lucraţi,
pe care o cunoaşteţi mai bine, la care doriţi să vă angajaţi etc.

Nivelul organizatiei

În cadrul firmei Marquard, pot spune că procesul de primire a început încă de la interviu,
cand mi s-a făcut o scurtă prezentare a firmei de căre personalul de la resurse umane. În
momentul în care am început activitatea în această organizație mi s-a facut practic prezentarea
propiu-zisă a fabricii de către secretara de la departamentul de electronică, unde aceasta mi-a
prezentat clar departamentele din cadrul companiei și specificandu-mi cu ce se ocupă fiecare
dintre acestea, accentul punandu-se pe secția de electronică unde urma să imi desfășor
activitatea.

Nivelul compartimentului de muncă

Primirea în secția de electrinică a fost efectuată de șeful de schimb, care mi-a prezentat în
detaliu secția, locul unde o sa imi desfășor activitatea și șeful de linie. Mi s-au adus la cunostință
obligațiile și responsabilitățile pe care trebuie sa le îndeplinesc în cadrul acestei secției.
Activitatea mi-am început-o cu scolarizările referioare la postul ocupat, de către inginerii
de proces, unde mi s-au aratat exact operațiile care urma sa le execut pe linia de asamblare a
componentelor electronice.
După ce mi-a fost prezentată șefa de linie, aceasta mi-a prezentat linia unde urma să imi
desfășor activitatea, mi-a aratat practic ce trebuie sa fac în acelaș timp învatandu-ma ce
presupune munca de operator în secția de electronic deoarece nu am avut experientă în acest
domeniu.
Totodata avand o vechime în organizație mi-a prezentat sala de mese, persoanele de pe
schimb și m-a ajutat să ma integrez cu ușurință în grup.Ori de cate ori am avut nevoie de
informații sau am întampinat diferite probleme, am avut sprijin atat din partea sefului de linie cat
si a celui de secție.
Grupa B
S 23. Recompensale indirecte: rolul şi structura, recompensele indirecte
curente (plata timpului nelucrat şi înlesniri speciale).
În cadrul unei organizații este benefică recompensarea personalului deoarece acesta va
ramane fidel organizatiei unde este apreciat, fapt pentru care și compania Marquardt apelează la
astfel de activitați oferindu-le angajatilor diferite prime financiare sau beneficii non-financiare în
funcție de performanțele acestora.
Plata timpului nelucrat se efectuează în cazul:
- sărbătorilor legale;
- concediu medical;
- concediu de odihnă;
- prime în caz de deces, nuntă, nașteri.

Înlesnirile speciale sunt acordate prin:


- transport gratuit la locul de muncă
- abonament gratuit la sala Global Gym
- gratuitate la analize din cadrul clinicii Polisano
- reduceri la restaurante, pub-uri, magazine pe baza legitimației de salariat
- diverse gratuități la tranzacții financiare efectuate prin BRD
S 22. Sisteme de stimulare a angajaţilor, recompensarea directă a managerilor.

Recompensarea personalului este unul din cele mai importante obiective specifice
gestiunii resurselor umane, deoarece, pe de o parte, are o contribuție majoră asupra recrutarii,
motivării, eficienței și satisfacției personalului.
Sistemele de stimulare ale angajaților poate fi direct sau indirect.
Compania Marquardt pentru stimularea directă a angajaților, oferă :
- salar de bază;
- bonusuri de productivitate atunci cand se depășește targhet-ul stability;
- bonusuri de calitate, acesta acordandu-se lunar, el se taie atunci cand angajatul nu respect
procesurile de calitate impuse pe linia de producție;
- mărire generală la nivel de organizație;
- al-13-lea salar;
- spor de noapte;
- spor de 4 schimburi.

În cazul stimulării indirect, angajații beneficiază de:


- facilități
- programe de protecție (ajutor de șomaj, ajutor social)
- plăți pentru timpul nelucrat.

Pentru un sistem eficient de stimulare a angajaților, compania trebuie să își propună:


- să asigure recunoasterea angajaților care au o contribuție deosebită și care ăi încurajează și pe
ceilalți să se perfecționeze;
- să evidențieze aprecierea față de performanțele superioare;
- să asigure avantaje maxime de pe urma sistemului de stimulare aplicat si să evidențieze ori de
căte ori este cazul pe angajații cu rezultate foarte bune;
- să diversifice modalitățile de stimulare ale angajațior pe perioada anului în raport cu rezultatele
generale.