Sunteți pe pagina 1din 1

http://sorinborodi.

ro

Lucrare scrisă la matematică clasa a VI-a sem. II 2013

Varianta 1
1) Se consideră  ABC isoscel, cu vârful B, având m(<B)=30 şi BC=10 cm. Notăm D simetricul lui A
faţă de dreapta BC.
a) Calculaţi m(<DAC);
b) Aflaţi distanţa de la punctul D la dreapta BC.
2) Împărţiţi numărul 44:
a) În trei părţi invers proporţionale cu 9; 18; 27;
b) În două părţi care să aibă raportul 10.
3) În  DEF dreptunghic, având ipotenuza DF, se construieşte bisectoarea DM, M �[EF].
a) Dreapta DM şi paralela prin E la DF sunt concurente în T. Demonstraţi că ET=ED.
b) Perpendiculara din E pe DM taie DF în S. Demonstraţi că DS=ED.
4) Am calculat că de acasă până la şcoală voi ajunge în 20 minute, dacă merg cu 4 km/h. Am plecat de
acasă la ora 7:40, dar la ora 7:45 m-am oprit la discuţii cu un prieten, timp de 9 minute.
a) Dacă îmi voi continua drumul cu aceeaşi viteză, la ce oră voi ajunge la şcoală?
b) După ce mă despart de prieten, ce viteză trebuie să am pentru a nu întârzia la şcoală?

Varianta 2
1) Împărţiţi numărul 39:
a) În trei părţi invers proporţionale cu 10; 15; 20;
b) În două părţi care să aibă raportul 12.
2) Am plecat de acasă la ora 13:20 pentru a ajunge la aeroport la ora 13:50, mergând cu maşina cu
viteza 40 km/h. La ora 13:30 maşina s-a defectat şi reparaţia a durat 12 minute.
a) Dacă îmi voi continua drumul cu aceeaşi viteză, la ce oră voi ajunge la aeroport?
b) După reparaţie ce viteză trebuie să am pentru a nu întârzia la aeroport?
3) Se consideră  ABC isoscel, având m(<C)=108 şi un punct D�[AB] astfel încât AD=BC .
a) Calculaţi m(<CDA);
b) Demonstraţi că BD=CD.
4) În  DEF dreptunghic, având ipotenuza DE şi m(<FDE)=60, perpendiculara în D pe DE
intersectează dreapta FE în A.
a) Ştiind că AF=4 cm, calculaţi EF.
b) Dacă DB este bisectoarea lui <FDE, B�EF, demonstraţi că  ABD este echilateral.

Varianta 3
1.
a) Aflaţi două numere naturale care au raportul 1,5, ştiind că unul este cu 6 mai mare decât celălalt.
b) Care este probabilitatea ca, alegând un număr la întâmplare din mulţimea M = {x Σ N * / x 50} ,
acesta să fie pătrat pefect?
2. Un triunghi isoscel are un unghi exterior de 60, iar baza are 8 cm. Calculaţi:
a) Măsurile unghiurilor triunghiului
b) Distanţa de la un vârf al bazei la latura opusă.
3. Un robinet R1 poate umple un bazin în 12 minute, iar alt robinet R2 poate umple bazinul în 36 minute.
a) Dacă funcţionează ambele robinete începând de la ora 12:36, la ce oră va fi plin bazinul?
b) În cât timp s-ar umple bazinul daca ar exista 2 robinete de primul tip şi 3 robinete de al doilea tip?
4. În triunghiul dreptunghic ABC, ipotenuza este [BC], iar m(<B)=70. Paralela dusă prin C la mediana din
A intersectează dreapta AB în punctul D.
a) Calculaţi m(<ADC)
b) Dacă M este mijlocul lui [BC], demonstraţi că CD=2 � AM.