Sunteți pe pagina 1din 1

RAPORT DE ACTIVITATE INDIVIDUALĂ

ADS

Numele și prenumele expertului ARAMĂ GABRIELA


Funcția ocupată în proiect Cadru didactic ADS 3
Organizația P3 – Școala Gimnazială Grajduri
Numele proiectului Școli creative
Codul proiectului
POCU/74/6/18/106637
Titlul activității
3.2. Realizarea unui program „A doua șansă”
Data 1.11.2019
Locul desfășurării activității Școala Gimnazială Grajduri
Durata activității 1 oră
Numărul beneficiarilor participanți 4
ACTIVITATEA RAPORTATĂ

Menționarea tipurilor de activități realizate Limba franceză, nivelurile III-IV

 Tematica activității : Demander et dire son âge


 Lecția a debutat cu reamintirea numeralelor cardinale
 Cursanții au urmărit un filmuleț , repetând astfel numeralele și
învățând cum se spune vârsta în franceză
Descrierea activității / Rezultate obținute https://www.youtube.com/watch?v=Lw-3JOBjzR4
 Cursanții au exersat de data aceasta modalități de a-și exprima vârsta
 De asemenea , cu ajutorul fișelor ce conțineau exerciții diverse au
putut consolida numeralele

Observații / Recomandări
 Cursanții au încă dificultăți la reținerea sensului unor cuvinte

Întocmit de: Avizat de:


Numele și prenumele: Aramă Gabriela Numele și prenumele: CHIOCHIU TEOFIL-GABRIEL
Funcția: Cadru didactic ADȘ 3
Funcția: coordonator partener
Semnătura: Semnătura:

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.