Sunteți pe pagina 1din 5

GIMNAZIUL NR.

31
EVALUARE INIȚIALĂ
LA MATEMATICĂ
SCRISĂ ÎN CLASA a III-a A, Semestrul I
Învăţător: Gorgan Diana, grad didactic I
Data________________

Subcompetenţe:
1.1.Identificarea, scrierea, compararea, ordonarea numerelor
naturale 0-100;
1.2.Compararea şi ordonarea numerelor naturale 0-100;
2.3.Rezolvarea problemelor cu plan sau cu justificări, prin exerciţiu;
2.7.Completarea unor tabele sau scheme în care se organizează probleme, exerciţii;
4.1. Identificarea şi descrierea în limbaj matematic a formelor geometrice, indicate
în conţinuturi.

Obiectivele evaluării:

-să identifice numerele aplicând limbajul matematic;


-să completeze tabelul cu numerele lipsă;
-să afle numerele necunoscute aplicând proprietățile operațiilor;
-să rezolve problema cu plan/justificări;
-să completeze schema problemei cu valorile numerice din textul problemei;
-să ducă corespondență între denumirea corpurilor și imagine.

Barem de corectare
Nr. Conţinutul parametrului Barem , specificaţii suplimentare Punctaj
total
Itemul 1 Scrie numărul realizând 1 p. pentru recunoașterea şi scrierea numărului; 4 p.
operațiile necesare
Itemul 2 Completează tabelul cu 1 p. pentru fiecare număr calculat corect 6 p.
numerele potrivite .
Itemul 3 Află numerele necunoscute 1 p. pentru fiecare număr calculat 6 p.
corect
Itemul 4 Alcătuiește schema 1p. pentru cuvintele cheie, 1p. pentru întrebarea 4 p.
problemei problemei
Itemul Rezolvă problema cu 1p. pentru exerciţiul rezolvat corect; 6 p.
4.1 justificări 1p. pentru justificarea scrisă correct;
Itemul Scrie răspunsul 1p. pentru scrierea răspunsului corect 1 p.
4.2
Itemul Rezolvă și compară 1 p. pentru semnul stabilit corect 6 p.
5 rezultatele
Itemul 6 Alcătuiește schema 1p. pentru cuvintele cheie, 1p. pentru întrebarea 3 p.
problemei problemei

Itemul Rezolvă problema cu plan 1 p. pentru planul problemei 9 p.


6.1 1 punct pentru operaţia aleasă corect;
1 punct pentru exerciţiul rezolvat corect;

Itemul Scrie răspunsul 1p. pentru scrierea răspunsului corect 1 p.


6.2

Itemul 7 Completează schema 0,5 p. pentru fiecare număr indicat corect 3 p.


problemei

Itemul Rezolvă problema cu 1p. pentru exerciţiul rezolvat corect; 4 p.


7.1 justificări 1p. pentru justificarea scrisă correct;

Itemul Scrie răspunsul 1p. pentru scrierea răspunsului corect 1 p.


7.2

Itemul Modifică întrebarea 2 p. pentru scrierea întrebării ce satisfice sarcina 2 p.


7b problemei

Itemul 8 Unește denumirea cu 1 p. pentru trasarea corectă 6 p.


corpurile corespunzătoare

Itemul 9 Transformă 1 p. pentru transformarea realizată corect 3 p.

Total 65 p.
Analiza evaluării iniţiale

Pe listă ___ elevi.


Au scris___ elevi.
AU COMIS GREŞELI:
It. It. It. It. It. It. It. It. It. It. It. It. It. It. It.
1 2 3 4 4.1 4.2 5 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 8 9

AU REALIZAT:

Item Total Parțial Deloc


It 1
It 2
It 3
It 4
It 4.1
It 4.2
It 5
It 6
It 6.1
It 6.2
It 7
It 7.1
It 7.2
It 8
It 9

Au obținut %
Pe listă Au scris 100 – 81 % 80 – 61 % 60- 41%

Grila de evaluare prin descriptori al testului inițial


la matematică realizat în clasa a III-a A
Nr. Itemi/punctaj 
d/r
Numele,
prenumele I1 I2 I3 I4 I4 I4 I5 I6 I6 I6 I7 I7 I7 I7 I8 I9 P. %
1 2 1 2 1 2 b

4 6 6 4 6 1 6 3 9 1 3 4 1 2 6 3 65
1 Beglarian V-ia
2 Besadovschi C-na
3 Bolun Mirela
4 Bria Andriana
5 Bulat Cornelia
6 Cavliuc Maxim
7 Cioban Anastasia
8 Coșnirca Ilia
9 Coțaga Maxim
10 Culeanu Bianca
11 Damian Sergiu
12 Digolean Bogdan
13 Federiuc Ana- M.
14 Gavrilița Valeria
15 Gorgan Dragoş
16 Guțu Adelina
17 Horo Eduard
18 Iovu Stanislav
19 Magari Maria
20 Mocanu Xenia
21 Munteanu Ion
22 Pavalachii Dana
23 Rabei Oxana
24 Rotari Andrian
25 Sandu Maria
26 Tamaşciuc Dana
27 Vrabie Nic
28 Vrabie Nica

Raport analitic
Elevii s-au descurcat:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Dificultățile:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Recuperare și dezvoltare:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________