Sunteți pe pagina 1din 2

Departamentul de Drept Penal

Program master ŞTIINŢE PENALE


Forma de învăţământ CU FRECVENŢĂ
An univ. 2018/2019

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE

Test grilă: 50 de întrebări a câte 2 puncte fiecare.


Discipline de concurs: 1) Drept penal; 2) Drept procesual penal
Sructura grilei: 33 întrebări de Drept penal şi 17 întrebări de Drept procesual penal

Disciplina: DREPT PROCESUAL PENAL

TEMATICA

I. URMĂRIREA PENALĂ
1. Dispoziţii generale (art.285 – 287 C.p.p.)
2. Organele de urmărire penală şi competenţa acestora (art.55 – 63 C.p.p.);
3. Sesizarea organelor de urmărire penală (art.288 – 298 C.p.p.);
4. Conducerea şi supravegherea activităţii organelor de cercetare penală de către procuror
(art.299 – 304 C.p.p.):
5. Efectuarea urmăririi penale (art.305 – 326 C.p.p.);
6. Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei (art.327 – 331 C.p.p.);
7. Reluarea urmăririi penale (art.332 – 335 C.p.p.);
8. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală (art.336 – 341 C.p.p.);

II. CAMERA PRELIMINARĂ


1. Obiectul şi durata procedurii în camera preliminară. Măsurile premergătoare. Procedura în
camera preliminară. Soluţiile. Contestaţia. Măsurile preventive în procedura de cameră
preliminară (art. 342 – 348 C.p.p.);

III. JUDECATA
1. Dispoziţii generale privind judecata (art.349 -370 C.p.p.);
2. Judecata în primă instanţă
2.1. Desfăşurarea judecării cauzelor (art.371 – 390 C.p.p.);
2.2. Deliberarea şi hotărârea instanţei (art.391 – 407 C.p.p.);
3. Apelul (art. 408 – 425 C.p.p.);
4. Contestaţia ( art. 4251 C.p.p.);

1
BIBLIOGRAFIE

1. CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ şi Legea nr.255/2013 pentru punerea în


aplicare a Legii nr.135/2010 (Codul de procedură penală) şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, cu modificările şi
completările ulterioare;
2. ANASTASIU CRIŞU, Drept procesual penal. Parte generală, Ediţia 2 revizuită şi
adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti 2017;
3. ANDREI ZARAFIU, Procedură penală.Parte generală.Parte specială, Note de curs
Ediţia 2, Ed.C.H.Beck, Bucureşti 2015;
4. ION NEAGU, MIRCEA DAMASCHIN, Tratat de procedură penală. Partea
generală. Ediţia 2, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015; Tratat de procedură penală. Partea
specială, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015.
5. ANASTASIU CRIŞU, CRISTIAN BĂLAN, CĂTĂLIN IONUŢ ONCESCU, Drept
procesual penal. Parte specială, Caiet de seminar, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017.
6. ANDREI ZARAFIU, Procedură penală, Culegere de teste grilă comentate şi explicate,
Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2016.

Notă : Luând în considerare caracterul de noutate al legislaţiei procesual penale şi soluţiile


jurisprudenţiale obligatorii ale Curţii Constituţionale şi ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
candidaţii pot utiliza orice material bibliografic care se referă la instituţiile indicate în tematică.

S-ar putea să vă placă și