Sunteți pe pagina 1din 2

Departamentul de Drept Penal

Program master ŞTIINŢE PENALE


Forma de învăţământ CU FRECVENŢĂ
An univ. 2018/2019

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE

Test grilă: 50 de întrebări a câte 2 puncte fiecare.


Discipline de concurs: 1) Drept penal; 2) Drept procesual penal
Sructura grilei: 33 întrebări de Drept penal şi 17 întrebări de Drept procesual penal

Disciplina: DREPT PENAL

TEMATICA
1. Instituţia infracţiunii
2. Răspunderea penală
3. Infracţiuni contra persoanei
4. Infracţiuni contra patrimoniului
5. Infracţiuni contra autorităţii
6. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției
7. Infracțiuni de corupție și de serviciu
8. Infracţiuni de fals

Legislație : Noul Cod penal și Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009
privind Codul penal. Codul de procedură penală (Legea nr. 135/2010, cu modificările ulterioare).

BIBLIOGRAFIE

1. Constantin Mitrache, Cristian Mitrache – Drept penal român – partea generală, conform
noului Cod penal, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2016;
2. Lavinia Valeria Lefterache, Drept penal partea generală. Curs pentru studenţii anului II,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016;
3. Valerian Cioclei, Drept penal partea specială I – Infracţiuni contra persoanei și infracţiuni
contra patrimoniului, Ediția 2 – revizuită și adăugită -, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2017;
4. Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei, Drept penal. Partea specială
II - Curs tematic, Ediția 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2018;

1
5. Costică Bulai, Bogdan N. Bulai – Manual de drept penal, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2007;
6. Costică Bulai, Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Lavinia Lefterache - Drept penal
român. Partea generală - Culegere de probleme din practica judiciară pentru uzul studenţilor,
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
7. Florin Streteanu, Daniel Nițu, Drept penal. Partea generală, Curs universitar. Vol. I, Ed.
Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
8. G. Antoniu, T. Toader (coordonatori), G. Antoniu, Gh. Ivan, C. Bulai, C-tin Mitrache, B.
N. Bulai, I. Molnar, C-tin Duvac, I. Pascu, I. Griga, V. Paşca, I. Ifrim, O. Petrescu
(autori), Explicaţiile noului Cod penal, vol. I, art. 1 – 52, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2015;
9. G. Antoniu, T. Toader (coordonatori), A. Boroi, C-tin Mitrache, V. Brutaru, Cr.
Mitrache, B. N. Bulai, I. Molnar, C. Bulai, I. Ristea, Şt. Daneş, C-tin Sima, C-tin Duvac,
V. Teodorescu, M-K Guiu, I. Vasiu, I. Ifrim, A. Vlăşceanu (autori), Explicaţiile noului Cod
penal, vol. II, art. 53 – 187, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015;
10. G. Bodoroncea, V. Cioclei, I. Kuglay, L.V. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F. Vasile,
Codul penal. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, 2014;
11. Cristina Rotaru, Cele mai importante modificări privind infracţiunile contra patrimoniului,
Supliment AUBD – 2014;
12. Tudorel Toader, Maria Ioana Michinici, Anda Ciocîntă-Crișu, Mihai Dunea, Ruxandra
Răducanu, Sebastian Rădulețu, Noul Cod penal. Comentarii pe articole. Editura Hamangiu,
București, 2014;
13. Sergiu Bogdan (coordonator), Doris Alina Șerban, George Zlati, Noul Cod penal. Partea
specială. Analize, explicații, comentarii. Perspectiva clujeană, Editura Universul Juridic,
București, 2014.
14. Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol. I, II, III şi IV;
15. Codul penal, comentat şi adnotat, partea generală, Ed. Ştiinţifică, 1972, şi partea specială,
vol. I şi II (1975, 1977);
16. Practica judiciară penală, vol. I, II şi III, Ed. Academiei, 1988, 1990, 1992;
17. Valerian Cioclei, Cristina Rotaru, Drept penal. Partea speciala. Caiet de seminar, Editura
C.H. Beck, ed. 2, 2014;
18. Valerian Cioclei, Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Drept penal. Partea specială.
Culegere de teste grilă pentru examenele de an, de licență și de admitere în profesii juridice,
Ediția 4, Ed. C.H. Beck, 2018;
19. Valerian Cioclei, Infracțiunile contra persoanei în Noul Cod penal – principalele modificări
față de reglementarea actuală, Curierul Judiciar nr. 11/2012;
20. Valerian Cioclei, Infracțiunile contra patrimoniului în Noul Cod penal – principalele
modificări față de reglementarea actuală, Curierul Judiciar nr. 7/2013.