Sunteți pe pagina 1din 1

sifin diagnostics gmbh | Berliner Allee 317-321 | 13088 Berlin | Germany | T: +49 30 927 030-0 | F: +49 30 927 030-30

| info@sifin.de | www.sifin.de

Papaină-Cisteină-RL
Soluţie enzimatică pentru testul enzimatic într-o etapă
Informaţii pentru uz profesional

ro 0483

Indicaţii de utilizare
Papaina-Cisteina-RL este utilizată pentru detectarea anticorpilor incompleţi faţă de antigenele de grupă sanguină sau
pentru detectarea antigenelor de grupă sanguină prin testul enzimatic într-o etapă. Ea poate fi utilizată în cadrul testului
de compatibilitate (compatibilitate încrucişată) şi în cadrul testului Coombs indirect.
Principiul testului
Numeroşi anticorpi împotriva antigenelor de grupă sanguină nu aglutinează eritrocitele care posedă antigenul
corespunzător atunci când sunt suspendate în ser fiziologic. Astfel de anticorpi sunt imunoglobulinele izotipului IgG şi sunt
denumiţi „anticorpi incompleţi”. Enzimele proteolitice, printre care se numără şi papaina, au capacitatea de a modifica
eritrocitele pentru a le permite să fie aglutinate direct de unii anticorpi IgG, atunci când se află într-o suspensie în mediu
salin (ser fiziologic).
Tratamentul enzimatic poate fi efectuat fie ca un test într-o etapă, fie ca un test în două etape. În cazul metodei cu o
etapă, eritrocitele, enzima şi serul sunt incubate împreună, în timp ce în cazul metodei cu două etape celulele sunt iniţial
tratate cu enzima, spălate şi apoi incubate cu serul. Testul în două etape prezintă un grad de precizie mai ridicat, în timp
ce testul într-o etapă este mai uşor de efectuat.
Compoziţie
Papaina-Cisteina-RL constă dintr-o soluţie enzimatică în tampon de fosfat, cu pH 6,2. Conţinutul flaconului trebuie dizolvat
în 3 ml de apă distilată înainte de utilizare.
Termen de valabilitate şi condiţii de depozitare
În cazul în care este păstrată la temperaturi cuprinse între 2 °C şi 8 °C Papaina-Cisteina-RL poate fi utilizată până la data
indicată pe ambalaj. Papaina-Cisteina-RL care a fost dizolvată trebuie utilizată în aceeaşi zi în care a fost dizolvată sau
trebuie congelată la -15...-20 °C. După decongelare, Papaina-Cisteina-RL trebuie utilizată în aceeaşi zi.
Materialul de testare
Sângele trebuie recoltat în condiţii de asepsie şi trebuie testat cât mai curând posibil după recoltare. Dacă testarea este
efectuată mai târziu, proba trebuie păstrată la temperaturi cuprinse între 2 °C şi 8 °C. Eritrocitele care vor fi utilizate în
cadrul testului enzimatic cu o etapă pot fi de asemenea obţinute din probe de sânge recoltate în anticoagulant (EDTA,
heparină), însă acestea nu trebuie să fie mai vechi de 48 de ore. Eritrocitele provenind de la un donator (pungă de sânge)
şi eritrocitele test pot fi utilizate până la data de expirare. Eritrocitele separate din sângele coagulat pot fi testate în
termen de până la 14 zile de la recoltare.
Serul care urmează a fi testat în cadrul testului într-o etapă trebuie preluat în cel mai scurt timp posibil după recoltare.
Probele de la primitori nu trebuie să fie mai vechi de 48 de ore.
Materiale şi echipamente nefurnizate
Eprubete pentru testare (75 × 12 mm sau 70 × 8 mm), plăci, pipete (volumul picăturii 40-50 μl), ser fiziologic (154 mmol/l),
centrifugă de laborator, cronometru.
Metode
1. Testarea de compatibilitate (testul pe placă; pentru testul în eprubetă a se vedea 3.)
1.1. Preparaţi o suspensie celulară de 5 % din eritrocitele donatorului (spălate cel puţin o dată în ser fiziologic) în soluţie
de ser fiziologic.
1.2. Amestecaţi cu grijă 1 picătură (40-50 μl) din suspensia celulară cu 1 picătură de Papaină-Cisteină-RL pe o placă
etichetată corespunzător şi lăsaţi amestecul să stea timp de 2 până la 4 minute la 18...26 °C.
1.3. Adăugaţi 1 picătură din serul primitorului şi amestecaţi cu atenţie.
1.4. � ​Incubaţi amestecul timp de 30 de minute la 37 °C.
1.5. Examinaţi pentru a observa prezenţa aglutinării şi hemolizei prin rotirea sau balansarea plăcii.
1.6. � ​Interpretaţi imediat şi notaţi rezultatul.
În cazul în care scopul este testarea pentru anticorpi cu o valoare optimă a temperaturii sub 37 °C, întâi incubaţi
amestecul timp de 15 minute la 18...26 °C, interpretaţi rezultatul, apoi incubaţi pentru a doua oară timp de 30 de
minute la 37 °C şi apoi interpretaţi din nou rezultatul.
2. Testul Coombs indirect (testul pe placă; pentru testul în eprubetă a se vedea 3.)
2.1. Preparaţi o suspensie celulară de 5 % din eritrocitele spălate în soluţie de ser fiziologic.
2.2. Amestecaţi 1 picătură (40-50 μl) din fiecare suspensie eritrocitară cu 1 picătură de Papaină-Cisteină-RL pe o placă
etichetată corespunzător şi lăsaţi amestecurile să stea timp de 2 până la 4 minute la 18...26 °C.
2.3. Adăugaţi 1 picătură (40-50 μl) din serul care trebuie testat la fiecare amestec şi amestecaţi cu atenţie.
2.4. Incubaţi şi interpretaţi aşa cum a fost descris la punctele 1.4 până la 1.6.
3. Testul în eprubetă
3.1. Metoda 1
3.1.1. Preparaţi o suspensie celulară de 5 % din eritrocitele spălate sau eritrocitele de testat în ser fiziologic.
3.1.2. Amestecaţi 1 picătură (40-50 μl) din suspensia celulară cu 1 picătură de Papaină-Cisteină-RL într-o eprubetă şi lăsaţi
amestecul să stea timp de 2-4 minute la temperatura camerei.
3.1.3. Adăugaţi 2 picături din serul care trebuie testat la amestec şi amestecaţi.
3.1.4. Incubaţi amestecul timp de 30 de minute la 37 °C şi apoi centrifugaţi timp de 1 minut la o forţă relativă de centrifugare
(rcf) de 180 până la 270 × g.
3.1.5. Examinaţi supernatantul pentru a observa existenţa hemolizei şi notaţi rezultatul.
3.1.6. Scuturaţi uşor eprubeta pentru a desprinde sedimentul de pe fundul acesteia şi examinaţi pentru a observa
prezenţa aglutinării.
3.1.7. Interpretaţi imediat şi notaţi rezultatul.
În cazul în care scopul este testarea pentru anticorpi cu o valoare optimă a temperaturii sub 37 °C, întâi incubaţi
amestecul timp de 15 minute la 18...26 °C, centrifugaţi, interpretaţi rezultatul, scuturaţi, apoi incubaţi pentru a doua
oară timp de 30 de minute la 37 °C, iar apoi centrifugaţi şi interpretaţi din nou rezultatul.
3.2. Metoda 2
3.2.1. Procedaţi aşa cum este descris la 3.1.1.
3.2.2. Amestecaţi 1 picătură (40-50 μl) din suspensia celulară cu 2 picături de Papaină-Cisteină-RL într-o eprubetă
etichetată corespunzător.
3.2.3. Adăugaţi 2 picături din serul care trebuie testat la acest amestec fie imediat, fie după aproximativ un minut şi
amestecaţi.
3.2.4. Incubaţi şi interpretaţi aşa cum este descris la punctele 3.1.4 până la 3.1.7.
Interpretarea rezultatelor testului
Rezultat pozitiv (+): Aglutinarea şi/sau hemoliza eritrocitelor reprezintă un rezultat pozitiv al testului. În cadrul testului
Coombs indirect şi al testului de compatibilitate, un rezultat pozitiv indică prezenţa unui anticorp. În cadrul testului de
detectare a antigenului, aglutinarea eritrocitelor indică prezenţa antigenului corespondent.
Rezultat negativ (-): Das Absenţa atât a aglutinării cât şi a hemolizei eritrocitelor reprezintă un rezultat negativ şi indică
faptul că antigenul corespondent sau un anticorp nu este prezent.
Pentru compatibilitate între sângele donatorului şi primitorului, testul de compatibilitate trebuie să nu evidenţieze deloc
aglutinare sau hemoliză.
Atenţionări
– Papaina-Cisteina-RL nu conţine nici materiale de origine animală, nici substanţe periculoase. Din acest motiv pot fi
excluse orice riscuri la adresa sănătăţii din partea unor substanţe periculoase.
Caracteristicile de performanţă şi limitările procedeului
– Testări de control: Pentru testul de compatibilitate şi testul pentru detectarea anticorpilor utilizaţi un ser fără anti
corpi (de ex. Ser AB amestecat) în locul serului care trebuie testat pentru control (martor). În cadrul fiecărui test
pentru detectarea antigenului trebuie testate în paralel eritrocite martor pozitive şi negative.
– În cazul probelor mai vechi de sânge se obţin rezultate de intensitate mai slabă decât în cazul probelor proaspete.
– Pentru a obţine rezultate corecte trebuie respectate concentraţiile suspensiilor de eritrocite, relaţia dintre suspensia
celulară faţă de Papaina-Cisteina-RL şi faţă de ser, precum şi timpii de reacţie şi condiţiile specificate mai sus.
– Rezultatele testelor trebuie interpretate imediat după încheierea testului, deoarece produşii de reacţie sunt instabili.
– Dacă timpul de reacţie este prea lung sau dacă forţa de centrifugare este prea mare, pot apărea reacţii pozitive nespecifice.
– În cadrul testului de compatibilitate, testul antiglobulinei umane şi testul pentru anticorpi salini trebuie efectuate
suplimentar testului menţionat mai sus.
Dimensiunea ambalajului
3 ml, liofilizat
Explicarea simbolurilor utilizate

Numărul lotului A se utiliza până la AAAA-LL (LL=sfârşitul lunii)

Numărul de catalog Limitare a temperaturii

Aparatură medicală de diagnostic in vitro Consultaţi instrucţiunile de utilizare

Reactiv pentru testul enzimatic


Data revizuirii: 24/02/2014

sifin diagnostics gmbh | Berliner Allee 317-321 | 13088 Berlin | Germany | www.sifin.de