Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşt

Comisia pentru asigurarea calităţii

Curriculum Vitae
(acest document pune accentul pe realizările profesionale din perioada 2000 – 2009)

1. Informaţii generale
Nume ANCAR
Prenume BENEDICT EDUARD
Data naşterii (ZZ-LL-AAAA) 26-6-1969
Locul naşterii Bucurest
Cetăţenie Romana
Stare civilă Necăsătorit(ă)
Poziţie / Funcţie academică actuală
Facultate
Catedra M 34 Obstetrica-Ginecologie Polizu
Doctorat Fără doctorat
Limbi străine Engleza, Germana
Telefon 0722370872
Adresă email thebenedict@arexim.ro

2. Educaţie (vor fi enumerate în ordine inversă cronologică)


Perioada Grade sau diplome obţinute
2007-     Doctor in stinte medicale
2005-     Medic primar
2005-     Supraspecializare Reproducere umana asistata
2001-     Competenta ecografie obstetricala si ginecologica
2001-     Medic specialist
1996-     Medic rezident
    -          
    -          
NOTA – în situaţia în care există un singur an (şi nu o perioadă mai lungă de formare) pentru obţinerea unui
grad sau a unei diplome se va completa numai primul câmp din secţiunea perioada.

3. Actvitate universitară şi academică


Vechime în învăţământul superior medical – 14 ani
Perioada Titluri universitare şi ştinţifice
2009-     Sef de lucrari
2001-     Asistent universitar
1996-     Preparator universitar
    -          
    -          
    -          
    -          
    -          
NOTA – vor fi enumerate în ordine inversă cronologică(similar ca la punctul anterior)

1
2
4. Actvitate ştinţifică şi de cercetare
4.1. Burse/stagii de studiu şi cercetare
Număr burse/stagii accesate în perioada 2000 – 2009 –   
Perioada Insttuţie/loc Descriere
2002-     Universitatea de Medicina Ulm, Actualitat in diagnostcul ecografic al
Germania malformatilor fetale
2001-     Universitatea din Salzburg Sanatatea femeii
2000-     Facultatea de Medicina din Geneva Biologia si Medicina Reproducerii Umane
    -                
    -                
    -                
    -                
    -                
NOTA – vor fi enumerate în ordine inversă cronologică

4.2. Lucrări publicate

A. Reviste/Jurnale acreditate ISI (Categoria A CNCSIS)


Număr artcole     în perioada 2000-2009; Număr total citări      .
An Autori, ttlu, revista Factor impact
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
NOTA – vor fi enumerate în ordine inversă cronologicăpublicaţiile cele mai reprezentative

B. Reviste/Jurnale acreditate CNCSIS (Categoriile B+, B, C şi D)


Număr publicati în perioada 2000-2009.
B+ :     B :     C:     D:     Total:    
An Autori, ttlu, revista Categorie
2009 Dr.B.Ancar, Dr.Gabriela Dumitru, Dr.V.Cornea, Prof.Dr.G.Banceanu
Apoplexia hipofizara si sarcina
Obstetrica si Ginecologia, vol.LVII, nr.1/2009
2006 Dr.B.Ancar, Conf.Dr.N.Poiana
Aplicata de forceps in operata cezariana
Obstetrica si Ginecologia, vol.LIV, numar suplimentar octombrie 2006
2002 Dr.B.Ancar, Dr.D.Chardonnens
Main regulators of angiogenesis and their role in preeclampsia and
intrauterine growth restricton. A bibliographic review
Obstetrica si Ginecologia, vol.L, nr.1-2/2002
          
          
          

3
          
          
          
          
NOTA – vor fi enumerate în ordine inversă cronologicăpublicaţiile cele mai reprezentative. Criteriile CNCSIS de
clasificare a categoriei se gasesc la adresa http://www.cncsis.ro/articole/5/Evaluare-reviste-2009.htm

C. Alte Reviste/Jurnale cu caracter ştinţific


Număr publicaţii 5 în perioada 2000-2009

4
D. Cărţi
Număr ttluri de carte publicate în perioada 2000-2009:    . Se vor menţiona numai publicaţiile cu
caracter ştinţific sau profesional.
An Titlu carte Editura
2008 Obstetrica Natonal
2008 Ginecologia Natonal
2002 Progrese in Obstetrica-Ginecologie Carol Davila
                
                
                
                
                
                
                
NOTA – vor fi enumerate în ordine inversă cronologicăpublicaţiile cele mai reprezentative.

E. Comunicari orale / poster


Naţionale Naţionale+PVR Internaţionale Internaţionale + PVR
2009                
2008                
2007                
2006     1        
2005                
2004                
2003                
2002                
2001     1        
2000                
NOTA – Se va completa numărul de lucrări aferent fiecarei rubrici.
PVR= publicare în volum de rezumate indexat ISBN a lucrărilor prezentate.

4.3. Programe naţionale/internaţionale


A. Cercetare
Partcipare in perioada 2000-2009. Ca director de proiect – nr.    . Ca partcipant – nr. 1.
Perioada Funcţia Programul/Proiectul
2006-2007 Partcipant Consttuirea unei retele integrate pentru studiul biofilemelormicrobiene
pe substraturi celularesi protetce in scopul imbunatatrii diagnostcului
si tratamentului infectilor cauzate de biofilme
    -                
    -                
    -                
    -                
    -                
    -                
    -                
    -                
    -                
NOTA – vor fi enumerate în ordine inversă cronologicăproiectele cele mai reprezentative.

5
B. Studii clinice (clinical trials)
Nr. studii clinice în perioada 2000-2009 ca investgator principal    . Ca subinvestgator    .
Perioada Funcţia Programul/Proiectul
    -                
    -                
    -                
    -                
    -                
    -                
    -                
    -                
NOTA – vor fi enumerate în ordine inversă cronologică

4.4. Afilieri organizati profesionale


Număr afilieri profesionale    .
An Afiliere
1996 Societatea Natonala de Obstetrica si Ginecologie
          
          
          
          
          
          
          
          

4.5. Evaluare peer review/Comitete editoriale


Nr. Partcipări in comitete editoriale    . Nr jurnale in calitate de recenzor    
An Funcţie Revistă
               

               

               

               

               

               

               

               

               

5. Actvitate clinică
Experienta profesionala non-academica
6
Perioada Localitate Insttute Funcţie
2006-     Bucurest I.O.M.C."A.Rusescu" medic primar
2001-2006 Bucurest I.O.M.C."A.Rusescu" medic specialist
1996-2001 Bucurest I.O.M.C."A.Rusescu" medic rezident
    -                      
    -                      
    -                      
    -                      
    -                      
    -                      
NOTA – vor fi enumerate în ordine inversă cronologică

6. Calităţi administratv manageriale


6.1. Functi conducere detnute
Perioada Insttuţie Funcţie Descriere
    -                      
    -                      
    -                      
    -                      
    -                      
    -                      
    -                      
    -                      
    -                      

6.2. Organizare manifestări ştinţifice naţionale şi internaţionale


Număr manifestări ştinţifice organizate în perioada 2000-2009:    .
An Manifestare Caracter Localitate Descriere
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

6.3. Actvităţi organizatorice şi formare cadre


Conducere doctorat . Anul dobândirii calităţii de conducător de doctorat     .
Nr. lucrări de doctorat finalizate    . Nr. lucrări de doctorat in derulare   

6.4. Premii. Medalii


Număr distncţii acordate pentru merite profesionale în perioada 2000-2009 –    .
Din care     distncţii naţionale şi     distncţii internaţionale.

7
Sef Lucrari dr.Bendict Ancar

Data completării:
9(ZZ)-4(LL)-2010(AAAA)