Sunteți pe pagina 1din 2

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA

pentru proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate


din cadrul examenului de finalizare a studiilor de licență, specializarea
Economia coemrțului, turismului și serviciilor promoția 2018

Tematica propusă:

1. Conţinutul serviciilor
2. Tipologia serviciilor pentru întreprinderi
3. Tipologia serviciilor pentru populaţie
4. Rolul comerțului în cadrul economiei
5. Organizarea activităţii comerciale. Noțiuni generale privind activitatea de comerţ
6. Cererea și oferta de bunuri și servicii
7. Structura activității comerciale
8. Apariţia şi dezvoltarea turismului
9. Specificitatea pieței turistice
10. Baza materială a turismului
11. Turismul–activitate specifică de servicii
12. Eficienţa economică şi socială a activităţii de turism
13. Turismul rural şi agroturismul
14. Ecoturismul şi dezvoltarea durabilă
15. Rolul agroturismului în relansarea economică şi socială a spaţiului rural românesc
Agenţia de turism: definire, tipologie,reţele, licenţiere şi brevetare
2. Touroperatorii (definire, diferenţierea faţă de agenţia de turism, produse,strategii)
3. Elemente de management hotelier
3.1.Managementul serviciului de front-office
3.2. Managementul activităţilor de back-office
3.3. Managementul serviciilor de restaurant
4. Funcţiile hotelurilor
16. Clasificările Organizaţiei Mondiale a Turismului
17. Amplasarea întreprinderii hoteliere şi studiul de fezabilitate
18. Piaţa şi tipologia restaurantelor
Bibliografie selectivă

1. Bălășescu, M., Bălășescu, S., Economia Comerțului, Editura Univ.Transilvania din Braşov,
2011
2. Ioncică, M., Economia serviciilor. Abordări teoretice şi implicaţii practice, Ed. Uranus,
Bucureşti, 2006.
3. Ioncică, M., Minciu, R., Stănciulescu, G., Economia serviciilor, Editura Uranus, Bucureşti,
2005.
4. Jivan A., Economia serviciilor de turism, Ed., Mirton , Timişoara, 2004.
5. Maxim O.I., Economia Serviciilor, Ed. UAV, Arad, 2011.
6. Rusu S., Bazele economiei întreprinderii, Editura Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad,
2014
7. Patriche Dumitru, (coordonator), Bazele comerţului, Editura Economică; Bucureşti, 1999 ;
8. Bran F., Simon T., Nistoreanu P., Ecoturism, Ed. Economică, Bucureşti, 2000;
9. Cândea, M., Erdeli, G., Simion T., Potenţialul turistic al României şi amenajarea turistică a
spaţiului, Editura Universitară, Bucureşti, 2003.
10. Glăvan V., Turism Rural. Agroturism. Turism durabil. Ecoturism, Editura Economică,
Bucureşti, 2003;
11. Isac F., Rusu S., Management şi marketing în turism, Editura Mirton, Timişoara, 2007
12. Maxim O., I., Economia Turismului- noţiuni teoretice de bază, Editura UAV, Arad, 2010.
13. Maxim O.,I., Economia turismului- sinteze, întrebări, Editura UAV, Arad, 2008.
14. Micu C., Stănciulescu G., Economie si gestiune în turism. Probleme, proiecte și studii de caz,
Editura C.H. Beck, 2009
15. Minciu R., Economia Turismului - ed.a 3.a, , Editura Uranus, Bucureşti 2005.
16. Nistoreanu P., Ecoturism şi turism rural, Ediţia a 3-a, Editura ASE, Bucureşti, 2006;
17. Rusu S., Turism rural şi agroturism, Editura Mirton, Timişoara, 2007;
18. Snak O., Neacşu N., Baron P. Economia Turismului, Ed. Expert, Bucureşti, 2001.
19. Florea V., Tehnologia hotelieră, Editura Eurostampa, Timișoara 2008
20. Lile, R., Bîja, M., Băra, E., Tehnologie hotelieră şi de restaurant, Editura Universităţii Aurel
Vlaicu, 2008.
21. Lupu, N. Hotelul-economie şi management, ed. a VI-a, Ed. CH BECK, Bucureşti, 2010
22. Isac F., Rusu S., Management şi marketing în turism, Editura Mirton, Timişoara, 2007;
23. Isac, F.L., Rusu, S. Administrarea afacerilor hoteliere şi de restauraţie, Ed. UAV,Arad, 2010
24. Isac,F.L.,Rusu,S. Administrarea afacerilor în turism, Ed.Mirton, Timişoara, 2009
25. Rusu S., Antreprenoriat în turism și industria ospitalității, Editura CH Beck, București, 2014
26. Stănciulescu, G. Managementul agenţiei de turism, Ed. ASE Bucureşti, 2013
27. Stănciulescu, G., Micu, C. Managementul operaţiunilor în hotelărie şi restauraţie, Ed. CH
BECK, Bucureşti, 2012
28. Stănciulescu, G., Managementul operaţiunilor de turism, Ed. ALL BECK, Bucureşti, 2003
29. Stavrositu S., Arta serviciilor în restaurante, baruri, gastronomie, hoteluri, pensiuni turistice,
Ediția a doua, Fundația Arta serviciilor în turism, 2006.