Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data: 30.01.2015
Educatoare: Serban Iolanda
Tema anuala: ,,Evaluare sumativa”
Subtema ” Ce am invatat pana acum?”
Domeniu experiential: Educatie psiho-motrica (DPM)
Mijloc de realizare – Traseu aplicativ (săritura în lungime, mers în echilibru, săritură în
adâncime, alergare cu ocolire de obstacol)
Tipul activitatii: verificare și consolidare
Scopul:
 Consolidarea deprinderilor motrice de bază însușite anterior;
 Dezvoltarea capacităţii de a utiliza deprinderile însuşite în diferite situaţii;
Obiective operationale:
 Să execute corect comenzile: Drepţi! Pe loc repaus!, La dreapta!, La stânga!;
 Să execute exerciţii vizând mişcarea diferitelor segmente ale corpului;
 Să execute corect acțiunile motrice învățate;
 Să-şi dezvolte calităţile motrice: rezistenţă, îndemânare;
 Să respecte regulile şi sarcinile date;
 Să-şi dezvolte spiritul competiţional, dorinţa de afirmare ;
 Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare și spirit de echipă;
Strategii didactice:
Metode si procedee: conversația, explicația, demonstratia, observatia, exersarea, exercitiul fizic,
jocul.
Forma de organizare: frontal, grupuri, individual
Mijloace didactice: cercuri de gimnastica, bancute, saltele, tabureți, popice, castronele plastic,
ecusoane cu fluturi si flori
Evaluare – continuă, finală prin aprecieri și recompense
Loc de desfasurare: sala de grupa
Timp – 20-25 min
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
1. Ministerul Educaţiei şi Cercetării: „Programa activităţilor instructiv- educative în grădiniţă”,
Bucureşti, 2005;
2. G.Dragomorescu, I. Kun, E. Bojin, Metodica predării educaţiei fizice în grădiniţa de copii,
EDP, Bucureşti, 1975
3. Curriculum pentru învăţământ preşcolar (3-7 ani) MECT, 2009;
4. Revista Învăţământul Preşcolar nr. 3/4-2010;
EVENIMENTE DOZARE CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII INDICAȚII METODICE STRATEGII EVALUARE
DIDACTICE DIDACTICE
Organizarea - alinierea Spatele drept, tragem Conversatia,
colectivului de - verificarea ţinutei şi a puternic de umeri spre spate, Explicatia
copii 3 min stării de sănătate călcâiele lipite, vârful Exercițiul Observarea
- raportul-salutul picioarelor puțin îndepărtat comportamentului
- Exerciții de organizare și copiilor
atenție: Drepți!, Pe loc
repaus!, La stânga!, La
dreapta”
- anunţarea temei și a
obiectivelor:
- Astăzi o să ne jucăm
împreună. Eu am auzit ca
vouă vă place foarte mult
să vă jucați, să alergați să
faceți chiar concursuri și
de aceea m-am gândit să
facem astăzi un o întrecere
care se va numi ”Copiii la
concurs”dar până atunci
vreau să văd cum va jucați
voi, cum alergați cum
săriți.

Pregătirea - mers normal în formaţie Păstrați distanța, spatele


organismului 3 min. câte unul; drept, privirea în față,
pentru efort mișcăm brațele pe lângă corp
Conversația, Aprecieri verbale
- mers cadenţat („ca Ridicăm genunchii cât mai Explicația
soldaţii”); sus, mâinile pe șolduri Exercițiul
spatele drept
Corpul ușor înclinat în față,
- alergare ușoară alergăm cu gura închisă

Tragem aer pe nas și-l dăm


- exerciţii de respiraţie – afară pe gură
”Zburăm ca păsărelele”
Păstrați distanța, spatele Conversația
- Mers obișnuit în formație drept, privirea în față, Exercițiul
câte unul mișcăm brațele pe lângă corp Jocul

Spatele drept mâinile lipite


- mers pe vârfuri cu braţele de urechi, privirea la brațe Observarea
sus („suntem uriaşi”) comportamentului
Păstrăm distanța, atingem copiilor
- alergare cu cîlcâiul la şezut); șezutul cu călcâiul

Tragem aer pe nas și-l dăm


- exerciţii de respiraţie – afară pe gură
”Zburăm ca păsărelele” Tragem aer pe nas și-l
dăm afară pe gură

Păstrați distanța, spatele


- mers obișnuit drept, privirea în față,
mișcăm brațele pe lângă
corp.

Ne întoarcem cu fața spre


Copiii care au ecusoane cu flori se mine și întindem mânuțele
îndreaptă către floarea din față, cei lateral să nu ne lovim cu
cu fluturași merg către fluturele din colegii noștri.
față.
Influențarea 4 min. Ex. 1 -Zborul păsărelelor Depărtarea picioarelor nu va Conversația
selectivă a 3x4 Demonstrația
Poziția initială- stând depărtat fi mai mare decat lățimea
aparatului Exercițiul
locomotor 4x4 Timp 1: ridicarea bratelor lateral, umerilor, palmele vor Jocul
ritmic cu palmele in jos; îndreptate în jos.
Timp 2: revenire;

Observarea
Palmele stau față în față ,
Ex. 2 – Brațe scurte, brațe lungi Conversația comportamentului
spatele drept, privirea la
Depărtat prin săritură Demonstrația copiilor
brațe
Timp 1- ducerea brațelor prin lateral Exercițiul
3x4 pe umeri Jocul
Timp 2 –ridicarea brațelor sus cu
revenire prin lateral
Mișcarea se execută cu
Ex. 3 - Mergem ca soldatii
spatele drept, alternarea
P.I.- stând
segmentelor superioare
T 1-2: mers pe loc cu îndoirea
3x4 genunchilor, alternativ
Conversația
Genunchii bine întinşi, capul
Ex. 4 – Tăiem lemne Demonstrația Coordonare şi
lăsat spre spate, privirea la
P.I.- depărtat stând Exercițiul elasticitate.
brațe;
T1 – ridicarea brațelor sus cu Jocul
4x4 încleștarea palmelor Observarea
T2– indoirea trunchiului inainte, cu comportamentului
ducerea bratelor in jos – genunchii copiilor
intinsi:
T 3: revenire
Conversația
Ex. 5 - Pisica se întinde Genunchii bine întinși, Demonstrația
P.I – sprijin ghemuit privirea în față, tălpile și Exercițiul
T1 – Întinderea genunchilor(Pisica palmele rămân fixate pe sol Jocul
4x4 se întinde)
T2 – Revenire (Pisica doarme)
3x4 Exercițiul nou - 6
”Privim după fluturi” Spatele drept, coatele bine Aprecieri verbale
P.I – Depărtat stând ridicate, genuchii drepti,
T1 – brațele îndoite la frunte picioarele lipite pe sol
T2 – rasucirea trunchiului alternativ
la stânga și la dreapta

4x4 Ex. 7 ”Sări minge, minge jos” - săritura se va executa Conversația


PI – stând cu mâinile pe şold elastic pe vârfuri, Demonstrația
T1-3 – săritura pe vârfuri pe ambele concomitent cu întinderea Exercițiul
picioare puternicã a spatelui. Jocul
T4 – sprijin în ghemuit - în poziţia sprijin ghemuit,
spatele se menţine drept,
capul cu privirea înainte;
Realizarea 4 min Se va trece la realizarea temei: Când sărim din cerc în cerc
propriu-zisă a Acum vreau sa ne jucăm jocul pe picioarele vor fi lipite iar
temei care vi l-am promis”Copiii la mâinile le vom legăna pe
concurs”, dar mai întâi trebuie să vă lângă corp. Vom
spun cum ne vom juca. merge în echilibru cu mâinile
Veți forma două echipe – echipa întinse lateral, spatele drept,
fluturașilor și echipa florilor. suntem atenti să nu cădem de Conversația - să parcurgă traseul
Va trebui să mergem pe un traseu și pe băncuță iar cân vom sări Demonstrația respectând regulile
să respectăm anumite reguli. pe saltea vom îndoi ușor Exercițiul jocului şi executând
Începem cu saritura din cerc în cerc, genunchii. Jocul corect acţiunile
după care vom merge în echilibru pe Alergăm cu corpul înclinat motrice
un spațiu delimitat de mine, ne vom puțin în față, mâinile îndoite
urca pe băncuță, vom sări în din cot și suntem atenți să nu
adâncime pe saltea, după care vom cădem sa ne accidentăm.
alerga și vom ocoli scaunul și prin
lateral tot alergând ne vom întoarce
la la echipa noastră dar în spatele
rândului.
Copiii de la ambele echipe vor porni
în același timp.
Obținerea 4 min Jocul ”Copiii la concurs” se va Vor fi stimulati copiii Conversația Capacitatea copiilor
performantei și desfășura sub formă de întrecere emotivi emotivi, vor fi demonstrația de a executa corect
asigurarea Acum vom face un concurs între încurajați prin crearea unei exercițiul deprinderile.
feed-back-lui. echipe atmosfere de concurs.. jocul

Revenirea Din coloana câte 2 se trece la Capacitatea copiilor


organismului 3 min coloana câte 1. de a se linişti fizic şi
după efort. Se vor executa mişcări lente şi psihic după o
exerciţii de respiraţie. activitate dinamică.
Joc:„Umflă balonul”
Copiii stau în cerc pe covor. Se va sufla în balon numai la Conversația
Fiecare copil va primi un balon. La comanda mea, tragem mai Expicația
comanda ”Umflă balonul” copiii vor întâi aer pe gura și apoi Demonstrația
sufla în balon. suflăm în balon. Exercițiul
La comanda ”Balonul s-a spart” Jocul
copiii vor imita sunetul scos de
balon ssssssssssssssss-
poooooooooooc si vor ridica brațele
sus

Încheierea 2 min Fixarea temei Conversația Aprecieri verbale și


activității Se fac aprecieri privind modul de stimulative
participare al copiilor la activitate și
se vor acorda stimulente .

S-ar putea să vă placă și