Sunteți pe pagina 1din 3

23.09.

2020 14:24 DGI» 0214085662 — t6563 1/3


TORI
ep

iti
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII Direcția Generală învăţă nt Preuniversitar

seemap)
:Direcția Managementul Resurselor Umane şi Reţea Școlară

R JUDEŢEAN]
NITA
ONSTANT
DE65_1D0/p A 2 09 A020
Ă

Str. Mihai nr.4


Nr.

Către: Inspectoratul Școlar Județean/al municipiului București


În atenţia: Doamnei/Domnului Inspector Școlar General
|

|
Vă anexat, Ordinul cu nr. 5617/23.09.2020, privind
transmitem,
|

suspendarea activitățiior didactice care presupun prezenta fizică a elevilor și a


|
cadrelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar, în care sunt
organizate secţii de votare pentru alegerile locale 2020, transmis spre publicare
în Monitorul Oficial al României, partea |.
|

Corina MARIN

|
A

erau
Adrian

i
|

Șef Serviciu Cristina GLĂVAN

Consilier
Pr
Gi

Str. General Bermhstot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti


Tel: +40 (0)21 405 56 54; Fax: fax: 021.313.55.47; werm.edu.ro
23.09.2020 14;24 uâH "9 o e hei
n a &N 6563 p 2/3

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

CABINET MINISTRU

ORDIN
privind suspendarea activităţilor didactice care presupun prezența fizică a elevilor
şi a cad:elor didactice în unităţile de învățământ preuniversitar, în care sunt organizate
secţii de votare pentru alegerile locale 2020
Având în vedere :

s ituirea unor măsuri pentru buna funcționare


leiarea Legii educaţiei naţionale nr.
1/2011,
ar, 135/2020 din 16 iulie 2020 privind stabilirea datei alegerilor
inistraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri
organizare și desfăşurare a Fă ta O = G bca 2)

ârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 46/2020,


E

- o: VIEC/OMS nr. 5487/1494/2020 dif 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de

au
a
organizare activităţii în cadrul unitătilor/instituţiilor d învăt amânt în condiţii de siguranţă
epidemiologică pentru nntețeăiv site cu virusiul SARS-CoV-2,
/2020 din 31 august 2020 privind
aprobare zare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preunive
2020)
pentru aprobarea Metodologiei-cadru
privind ce Tin inter! iul tehnologiei şi al internetului,
precum şi pentru prelucrarea ualelor cu caracter personal
temeiul art, 15 alin. (3) H.G. nr. 24/2920 privind organizarea şi funcţionarea
În
Gl
Minister» i | 3

e ultericar

ISTRUL E CERCETĂRII

il ordin

data de 29.09.2020 inclusiv, se

iii
Arii Începând «

ă în.

suspencă activitatea d zică a elevilor şi a didactice,


în cadrul ților de învățământ

si
7

oublice
pentru desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației locale din anul
stabilite
Permane.ită,
23.09.2020 14:25 I

0224955662 46563 p 3/3

MINISTERUL EZUCAȚI CABINET MINISTRU

A, 2. Activitățile didactice pentru unităţile pr văzute ia ast. 1 vor fi desfășurate în


m -line, conform Metodolog i privind des urarea activităților didactice prin
m- "ul
tehnologiei şi al
internetului, precum şi
pentru prelucrarea datelor cu caracter
persona! aprobată prin OMEC nr. 5545/2020.
e didactice pre
or de sigura

irecția Generală Invă mânt Preunivertitar, mspectoratele școlare judeţene


[Imspeciaatui Şcolar al lun cipiului Bacurești, unitățile de învățământ preuniversitar aduc
iţiile prezentului ordin.

din se publică în Moniiorul Oi

Bucures "i

2.

S-ar putea să vă placă și